مهدی  فتحی
خلاصه عملکرد مهدی  فتحی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مهدی فتحی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهدی فتحی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : بیهوشی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : fathim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی عمومیدکترای حرفه ای1375دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیهوشیپزشک متخصص1383دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
بیهوشی قلبفلوشیپ1385دانشگاه علوم پزشکی ایران
رزیونال آنستزی1386دانشگاه علوم پزشکی ایران
ترانس ازوفاژیال اکوکاردیوگرافی1386دانشگاه علوم پزشکی ایران
آموزش پزشکیکارشناس ارشد 1392دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیهوشی در پیوند قلب2009بیمارستان سالپتریه پاریس

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980273تعیین ارتباط بین امتیاز STS risk score (انجمن جراحان توراکس ) ومیزان بروز دلیریوم بعد عمل در ICU در جراحی بای پس عروق کرونر به روش بدون پمپمجریعقد قراردادبلي
2970785بررسی تأثیر هیپنوتیزم بر کاهش درد مادران باردار حین زایمان طبیعیمجریدر دست اجرابلي
3960096بررسی مقایسه‎ای عملکرد کلیوی بیماران بر اساس معیار KDIGO در جراحی گرافت بای‎پس کرونری در دو روش تحت پمپ قلبی ریوی و بدون پمپ در بیماران با سندروم برون ده قلبی پایین پس از عملمجریپایان یافتهبلي
4951173بررسی سطح هشیاری در بیدردی هیپنوتیزمی کشیدن دندانمجریپایان یافتهبلي
5951142ارائه الگوی انعطاف پذیری روانشناختی در مولفه های درد مزمن:اثر واسطه ای سبکهای دلبستگی و راهبردهای تنظیم هیجانمجریپایان یافتهخير
6940989ارزیابی تغییرات بالانس اکسیدان –آنتی اکسیدان در بیماران کاندید جراحی کوله سیستیکتومی الکتیو دریافت کننده پره مدیکاسیون و القائات هیپنوتیزمی به منظور کاهش اضطرابمجریپایان یافتهخير
7940988بررسی اثربخشی هیپنوتیزم بر کاهش درد و اضطراب تعویض پانسمان سوختگیمجریپایان یافتهخير
8940511مقایسه میزان التهاب وعفونت کاتتر ورید مرکزی بین سه مارک مختلف دارای پوشش انتی باکتریال و بدون آنمجریپایان یافتهبلي
9940477بررسی سرعت هدایت عصبی در بیدردی هیپنوتیزمیمجریپایان یافتهبلي
10940455بررسی ارتباط تیپ شخصیتی D ومیزان داروی لازم جهت دستیابی به عمق بیهوشی مناسب در بیماران کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک انتخابیمجریپایان یافتهبلي
11940181بررسی کارایی هیپوانالژزیا در جراحی دندان عقل نهفته مندیبلمجریپایان یافتهخير
12940059 بررسی اثر آموزش مهارت‌های ارتباطی به پرستاران در کاهش اضطراب عمل وافزایش رضایتمندی بیماران بخش جراحی عمومیمجریپایان یافتهبلي
13930374بررسی اثر هیپنوتیزم بر کاهش درد بعداز عمل هرنی اینگوینالمجریپایان یافتهبلي
14922160بررسی اثربخشی نمایش فیلم از فضای اتاق عمل در کاهش اضطراب بیمارانمجریپایان یافتهخير
15921749بررسی میزان موفقیت فلوشیپهای بیهوشی قلب و رزیدنهای تحت اموزش درکانولاسیون ورید مرکزی اینترنال جوگولر به دو روش تحت گاید سونوگرافی ولندمارکهای اناتومیکمجریپایان یافتهبلي
16921735بررسی اثر پیشگیرانه چسب فیبرینی غنی از پلاکتها در کاهش خونریزی پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
17921225بررسی میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شیوه آموزش مبتنی بر شواهددر نیم سال تحصیلی دوم 92-93مجریپایان یافتهخير
18920825مقایسه میزان خونریزی در اعمال جراحی هرنی دیسک بین مهره ای به دو روش استفاده از آپروتینین و القاء هیپوتانسیون کنترولهمجریپایان یافتهبلي
19910849بررسی مقایسه ای تجویز سرم هماکسل با سرم رینگر بر تغییرات لاکتات خون قبل و بعد از عمل جراحی آپاندکتومیمجریپایان یافتهبلي
20910724بررسی اثر هیپنوتیزم بر کاهش درد پس از کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیکمجریپایان یافتهبلي
21910704بررسی میزان بروز دلیریوم در بیماران عمل جراحی بای پس شریان کرونری به روش off-pump وعوامل خطر ایجاد آنمجریپایان یافتهخير
22910518مقایسه نتیجه بخیه روده به روش سنتی با فیبرین گلو در موشمجریپایان یافتهبلي
23910505مقایسه بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان، میزان رسوب گلبولی و پروتئین Cراکتیو در سرم بیماران کاندید عمل پیوند شریان کرونری بدون استفاده از پمپ، مراجعه کننده به بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا در بازه زمانی دی ماه 91 تا مهرماه 92مجریپایان یافتهخير
24900051بررسی نقش عوامل احتمالی موثر در وقوع کمردرد بعد از انجام اسپاینال آنستزی در اعمال جراحی اندام تحتانیمجریپایان یافتهبلي
25900003بررسی ارتباط بین زمان گذشته شده از ذخیره خون مورد استفاده در اعمال جراحی قلب و میزان افزایش لاکتات سرم حین و بعد از عمل جراحیمجریپایان یافتهخير
26971166بررسی تاثیر خود-هیپنوتیزم بر ترس و درد زایمان طبیعی در زنان نخست زاهمکاردر دست اجرابلي
27970721طراحی و اجرای شبیه ساز ویدئوگیم ورود به محیط اتاق عمل و مقایسه یادگیری یادگیرندگان نسبت به آموزش سنتیهمکاردر دست اجراخير
28961714مقایسه تاثیر سه روش هیپنوتیزم، کاربرد نیتروس اکساید و هدایت رفتاری معمول در سطح اضطراب و همکاری بیماران دبستانی در هنگام تزریق بی‌حسی موضعی و درآوردن دندان:کارآزمایی بالینی تصادفیهمکارپایان یافتهبلي
29961682مقایسه اثر محافظتی میوکارد در کاردیوپلژی باک برگ تعدیل شده با کاردیوپلژی دل نیدو تعدیل شده در بیماران بزرگسال تحت جراحی تعویض یا ترمیم دریچه میترال قلبهمکارعقد قراردادبلي
30960516بررسی تاثیر فنیرآمین مالئات بر روی سرفه ناشی از فنتانیل در افراد معتاد به اوپیومهمکارعقد قراردادبلي
31951848بررسی اثر هیپنوتیزم در تسریع ترمیم زخم های ناشی از بیوپسی بافت نرم دهان: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی 'همکارپایان یافتهبلي
32941413اثر دکسمدتومیدین بر میزان وقوع اریتمی قلبی حین و پس از عمل بای پس کرونری بدون استفاده ازپمپ قلبی ریویهمکارپایان یافتهبلي
33931541مقایسه دو روش بیهوشی تهویه کنتروله و تهویه خودبخودی در برونکوسکوپی ریژید در بیماران مبتلا به آسپیراسیون جسم خارجی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ و بیمارستان قائمهمکارپایان یافتهخير
34931353بررسی نتایج عمل جراحی دریچه قلب در معتادین تزریقی مبتلا به اندوکاردیت عفونی بستری در مراکز دانشگاهی مشهد بصورت گذشته و آینده نگرهمکارپایان یافتهبلي
35930347مقایسه تاثیر دو روش آموزش CPR (مانکن/ حل مسئله و سخنرانی/ فیلم) بر دانش و عملکرد دانشجویان تکنولوژی رادیولوژیهمکارپایان یافتهخير
36910637بررسی مقایسه ای اثر تزریق اینتراپلورال با اینتراپریتونئال مارکائین بر درد شانه بعد از عمل در جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیکهمکارپایان یافتهخير
37910289بررسی اثر تجویز آمینواسید بر هیپوترمی حین بیهوشی عمومی در عمل جراحی هیپوسپادیاس در اطفال گروه سنی 2 تا 6 سالهمکارپایان یافتهبلي
38900795بررسی فراوانی و فاکتورهای موثر بر بروز گلودرد پس از استفاده LMA در بیماران بیهوشی عمومیهمکارپایان یافتهخير
39900337مقایسه اثر استازولامید و پاراستامول بر روی دردهای ارجاعی بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیکهمکارپایان یافتهخير
40900245بررسی آسیب شناسی سلول گانگلیونی در بیوپسیهای متوالی بالاتر از خط دندانه ای در بزرگسالان مبتلا به بیماریهای هموروئید و فیشر نیازمند جراحیهمکارپایان یافتهبلي
41900184مقایسه انفوزیون پاراستامول و شیاف دیکلوفناک در نیاز بیماران به دریافت مخدر تزریقی پس از عمل جراحی گاسترکتومیهمکارپایان یافتهبلي
4286134بررسی کلینیکی موفقیت هیپنوتیزم در ایجاد بی حسی موضعی در اندودونتیکس همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983034Is the perianal fistula a variation of anal duplication? Case reports and reviewISIJournal of Pediatric Surgery Case Reports1398پنجم به بعد
2982845The effectiveness of cognitive hypnotherapy on reduction of perceived stress of patients with multiple sclerosisISCمجله علوم روانشناختی1398چهارم
3981991The Effect of Thermal Suggestion on Skin Temperature Under HypnosisISIBRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience1398دوم
4981596Hypnosis as an Approach to Control Pain and Anxiety in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction and Meniscal Surgeries: Two Case PresentationsPMCANESTHESIOLOGY AND PAIN MEDICINE1398اول
5980669The role of training in parents of patients with Hirschsprung disease, accompaniment of the health service staff and the patient's parentsISCFuture of Medical Education Journal1398دوم
6972932Herniation of the appendix into the umbilical cord complicating umbilical vessel cannulationISIJournal of Pediatric Surgery Case Reports1397چهارم
7972050The Role of Attachment Styles in Quality of Life among Patients with Chronic PainISCفصلنامه بیهوشی و درد1397چهارم
8970947Effectiveness of Hypnotherapy on the Perceived Stress and Blood Pressure in Patients with Primary HypertensionChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396سوم
9970946Preoperative Trans-Perineal Sonographic Findings in Children with Imperforate Anus for Detection of Anal Sphincter Muscle Complex and the Anal Canal Pathway: A Pilot StudyISIIranian Journal of Radiology1397مسئول
10963485Controlled vs Spontaneous Ventilation for Bronchoscopy in Children with Tracheobronchial Foreign BodyPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1396پنجم به بعد
11962830Hypnosis as an alternative to general anesthesia for orthopedic hand surgery: A case reportindex copernicusAnnals of Anesthesiology and Critical Care1395اول
12962800A novel experience in treatment of liver hydatidosis in pediatrics: A clinical trial studyISIInternational Journal of Pediatrics1396پنجم
13962493Effects of dexmedetomidine on heart arrhythmia prevention in off-pump coronary artery bypass surgery:A randomized clinical trialPMCElectronic Physician1396چهارم
14962407Intraoperative Sonographic Guided Pull-through Anorectoplasty: A Novel Procedure for Imperforate Anus and Rectourethral Fistula: A Clinical Trial StudyISIInternational Journal of Pediatrics1396دوم
15960867Hypnoanalgesia for Dilatation and Curettage Pain ControlPMCAnesthesiology and Pain Medicine1396اول
16952747Evaluation of the effect of hypnosis on the anxiety reduction in burn dressing changeChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395مسئول
17951195Central Venous Cannulation of the Internal Jugular Vein Using Ultrasound-Guided and Anatomical Landmark TechniquesPMCanesthesiology and pain medicine1395اول
18950736An Evaluation of the Effect of Hypnosis on Postoperative Analgesia following Laparoscopic CholecystectomyISIThe International journal of clinical and experimental hypnosis1395مسئول
19943238Comparative Study of High Powerful Magnet with Conventional Repair of Suture in the Intestinal Anastomosis of RatsISIInternational Journal of Pediatrics1394مسئول
20943180Three Cases of a Rare Association: Double Aortic ArchISIInternational Journal of Pediatrics1394مسئول
21942474Large Left Atrial Myxoma Concomitant with Three-Vessel Coronary Artery Disease: A Rare Presentation of Heart DiseasescopusIranian Heart Journal1394دوم
22941088Comparison of Aprotinin and Controlled Hypotension on Blood Loss in the Herniated Intervertebral Disc Surgeryindex copernicusRazavi Int J Med1394اول
23941020Efficacy of conversational hypnosis and propofol in reducing adverse effects of endoscopyPMCAnesthesiology and Pain Medicine1394دوم
24940683Primary Epidural Varicosis as a Rare Cause of Sciatica: A Case ReportPMCIran J Med Sci1394سوم
25940397Mediastinal Packing for Intractable Coagulopathy in Acute Aortic Dissection (Types 1 and 2 DeBakey): A Life-Saving Technique—Report of ExperiencesPMCCase Reports in Critical Care1394دوم
26934904A Bibliometric Study of Epidural Anesthesia: A 24-year reviewISIKuwait Medical Journal1394اول
27933774The Association of Anesthetic Method With Developing Back Pain After Lower Extremity OperationsPMCAnesthesiology and Pain Medicine1393مسئول
28933417Factors Affecting on Serum Lactate After Cardiac SurgeryPMCAnesthesiology and Pain Medicine1393مسئول
29932247Evaluating the Incidence of Cognitive Disorder Following Off-Pump Coronary Artery Bypasses Surgery and its Predisposing FactorsPMCAnesth Pain Med1393مسئول
30932245Use of two Endotracheal Tubes to Perform Lung Isolation and One-Lung Ventilation in a Patient With Tracheostomy Stenosis: A Case ReportPMCAnesthesiology and Pain Medicine1393دوم
31932232Artery Bypasses Graft Surgery Incidence and Predisposing Factors of Cognitive Disorders Following off-Pump CoronaryPMCAnesthesiology and Pain Medicine1393مسئول
32932073Comparing the incidence of postoperative nausea and vomiting after strabismus surgery between laryngeal mask airway vs. endotracheal intubationindex copernicusفصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد1393مسئول
33932071Comparing the effect of Fluid Management with Ringer solution versus Hemaxel on blood lactate level before and after appendectomyindex copernicusفصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد1393مسئول
34931006Preoperative Anxiety in Candidates for Heart SurgeryPMCIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1393اول
35930818Pathological Evaluation of Ganglion Cells in Biopsies from Upper Side of the Dentate Line in Patients with Perianal ProblemsISIiranian journal of pediatrics1393مسئول
36930793The Study of Hypnosis Effectiveness in the Treatment of HeadachesChemical AbstractReef Resources Assessment and Management Technical Paper1393سوم
37930207Secondary Esophagus Perforation caused by Insertion of Nasogastric Tube: A Case ReportISCJournal of Surgery and Trauma1393اول
38924890A Rare Central Venous Catheter Malposition: A Case ReportPMCjournal of Anesthesiology and Pain Medicine1392مسئول
39924751Intravenous Regional Anesthesia (Bier Block) Method for Arteriovenous Fistula creation in patients with End Stage Renal Diseaseعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Surgery and Trauma1392سوم
40924592Effectiveness of hypnotherapy on anxiety levelindex copernicusپژوهش در پزشکی(مجله دانشکده پزشکی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی1392چهارم
41924248The incidence of hypotension, nausea and vomiting after spinalanesthesia for elective caesarean section: A comparison betweenbupivacaine 0.5% and lidocaine 5%index copernicusفصلنامه علمی و پژوهشی بیهوشی و درد1391مسئول
42924043Case report: Secretory breast cancer in an 11-year-old girlISIJournal of Pediatric Surgery 1392اول
43922994Evaluation of effect of relaxation training in nurse’s stress reductionscopusمجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان1390اول و مسئول
44922984Compare the effect of group cognitive behavioral hypnotherapy and group cognitive behavioral therapy on increasing the self-esteem of adolescentsISCمجله ی اصول بهداشت روانی1392مسئول
45921950Evaluating Necessity of Azygos Vein Ligation in Primary 5 Repair of Esophageal AtresiaISIIndian J Surg1392اول
46921637Evaluation of acute postoperative pain and patient satisfaction in laparotomy, cholecystectomy and herniorrhaphyindex copernicusفصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد1392مسئول
47921634Preventive effect of botulinum toxin A in microanastomotic thrombosis: A rabbit modelISIJ Plast Reconstr Aesthet Surg1389اول
48921353The Effect of Group Cognitive Behavioral Hypnotherapy on Increasing Self-esteem of Adolescents ISCمجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی1392دوم
49921172Prophylactic Effect of Ondansetron for Intrathecal Fentanyl-Induced PruritusISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1392مسئول
5091740Lateral Traumatic Esophago-Cutaneous fistula in a Child; Platelet-Rich Fibrin Glue ChallengeISIIranian Red Crescent Medical Journal1391پنجم به بعد
5191357Definition of Success Rate of Appendectomy without Peritoneal Lavage in Children with Generalized Appendicular Peritonitisindex copernicusZahedan Journal of Research in Medical Sciences1391اول
5290928Acute appendicitis after blunt abdominal traumaISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1390مسئول
5390462Incidence of asymptomatic meatal stenosis in children following neonatal circumcisionISIJournal of pediatric urology1390دوم
5490135The Outcome of Transanal Anorectal Myectomy in the Patients with Ultrashort_Segment Hirschsprung`s DiseaseChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390مسئول
5589477Outcomes of Rectopexy of Rectal Prolapse through Anus by Sub Mucosal Injection of 5% Dextrose(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389مسئول
5687545Self-hypnosis in attenuation of asthma symptoms severityscopusJournal of Applied Sciences1388چهارم
5786675Inhibitory effects of thymoquinone, the major component of Nigella sativa L. seeds, on spontaneous and evoked contractions of guinea pig isolated ileumscopusJournal of Medicinal Plants1386دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972710بیهوشی با هیپنوتیزم برای جراحی هاMILTON ERICKSON INSTITUTE WORKSHOPراتویلسخنرانی1396بله
2972698زایمان بیدرد با هیپنوتیزم7 international congress on hypnosis and douleurسنت مالوسخنرانی1397بله
3972697ویدیوهای بیدردی هیپنوتیزمی7 th international congress hypnosis and douleurسنت مالوسخنرانی1397بله
4972696اصول هیپنوتیزم در بیهوشی و بی دردی7 international congress hypnosis and douleurسنت مالوسخنرانی1397بله
5972694اصول بیدردی هیپنوتیزمی در حین و بعداز عمل31st Clinical Neuroscience and Neurogenetics Conference: Mobilizing Neurons to Rehabilitateدوبیسخنرانی1397بله
6972693هیپنوز بعنوان الترناتیو جراحی دستXXI world congress of medical &clinical hypnosismontrealسخنرانی1397بله
7972692بیدردی هیپنوتیزمی برای دیلاتاسیون و کورتا‍‍ژXXI world congress of medical & clinical hypnosisمونترالسخنرانی1397بله
8972691بی دردی هیپنوتیزمی در جراحی انتخابی کیسه صفراXXI world congress of medical & clinical hypnosisمونترالسخنرانی1397بله
9972690اثر هیپنوتیزم محاوره ای در کاهش عوارض اندوسکوپیXXI world congress of medical & clinical hypnosisمونترالسخنرانی1397بله
10972689اصول بیحسی هیپنوتیزمی: تلقینات هیپنوتیزمی برای کنترل درد حین و بعد از عملxxI world congress of medical &clinical hypnosisمونترالسخنرانی1397بله
11964379Effects of Dexmedetomidine on Heart Arrhythmia Prevention in Off-Pump Coronary Artery Bypass Surgery: A Randomized Clinical Trial6th Iranian Joint Cardiovascular Congressتهرانسخنرانی1396خير
12952769درمان تریسموس مزمن با هیپنوتیزماولین کنگره جهانی هیپپنوتیزممشهدپوستر1395بله
13952750اخلاق در دندانپزشکیاولین کنگره جهانی هیپنودونتیکمشهدسخنرانی1395بله
14942763hypnosis is awareness of body and soulهیپنوتیسم در پزشکیاستانبولسخنرانی1394بله
15934910اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی در کاهش اضطراب و نشانگان افسردگی بیماران افسردهسومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینیتهرانپوستر1394بله
16934909بررسی اثربخشی دو شیوه درمانی آموزش خودهیپنوتیزم و سیتالوپرام بر اضطراب صفت- حالت بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیرسومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینیتهرانپوستر1394بله
17934908اثر بخشی هیپنوتیزم شناختی گروهی بر میزان افزایش عزت نفس دانشجویانسومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینیتهرانپوستر1394بله
18934907تاثیر همراهی دو شیوه درمانی آموزش خودهیپنوتیزم و دارو درمانی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیرسومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینیتهرانپوستر1394بله
19934905اثر بخشی درمان هیپنوتیزمی بر بهبود عزت نفس و جرات ورزی نوجوانان مبتلا به هراس اجتماعیسومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینیتهرانپوستر1394بله
20934795مقایسه دو روش شناخت درمانی و هیپنوتراپی در درمان بیماران دارای فوبی اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجسومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینیتهرانپوستر1394بله
21934793بررسی تاثیر هیپنوتیزم بر سیگنال مغزی ( EEG ) در هنگام رجوع به حافظه دیداری فعال با استفاده از آنالیز طیف توان و آنتروپی ویولتسومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینیتهرانپوستر1394بله
22934791مقایسه هیپنوتراپی و حساسیت زدایی منظم در درمان هراس اجتماعیسومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینیتهرانپوستر1394بله
23934764تدریس مبتنی بر تلقینسومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینیتهرانپوستر1394بله
24934763اثر بخشی هیپنوتیزم درمانی در کاهش اضطراب بیماران مبتلا به سردردهای تنشیسومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینیتهرانپوستر1394بله
25934761بررسی اثر بخشی هیپنوتیزم درمانی گروهی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزانسومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینیتهرانپوستر1394بله
26933223مقایسه میزان از دست دادن خون در شکستگی شفت فمورال با استفاده از ترانکزامیک اسید در مقایسه با هایپوتنشن القاییاولین کنگره بین المللی دیسپلازی مادرزادی مفصل هیپ از نوزادی تا سالمندیمشهدسخنرانی1390بله
27933040Survey of BA student of general psychology of payame nor University of Mashhad’s vision about Hypnoticنخستین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهد هتل پارسپوستر1391بله
28933030Hypnotherapy for Cancer Patientsکنگره بین المللی هم اندیشی سرطانمشهد هتل پردیسانپوستر1391بله
29933029Probability of Miss Diagnosis about Esophageal Foreign body Impactionکنگره بین المللی جراحی خراسانمشهدسخنرانی1392بله
30932904Esophagus Perforation Secondary Due To Insertion Of Nasogastic:Case Reportکنگره بین المللی جراحی خراسان 1392مشهدپوستر1392بله
31922802بررسی اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی گروهی بر کاهش نشانه های فوبی اجتماعی و اضطراب امتحان دانش آموزاندومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
32922801مقایسه هیپنوتراپی و درمانی شناختی رفتاری گروهی بر افزایش امیدواری نوجواناندومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
33922800بررسی اثرات داروی مدافینیل بر فاکتور هیپنوتیزم پذیریدومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
34922797اثر بخشی هیپنوتراپی در کاهش اضطراب نوجواناندومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
35922796اثربخشی هیپنوتراپی در افزایش عزت نفس نوجواناندومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
36922793اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی برانسجام درونیدومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
37922792بررسی میزان آشنایی پزشکان با درمانهای هیپنوتیزمیدومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
38922791بررسی اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی گروهی بر کیفیت زندگی و کاهش قند خون ناشتای بیماران دیابتیدومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
39922790اثر بخشی هیپنوتراپی در کاهش کمال گرایی نوجواناندومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
40922684مقایسه اثربخشی هیپنوتراپی شناختی روانی گروهی با درمان شناختی رفتاری گروهی بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس نوجواناندومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
41922683مقایسه اثربخشی هیپنوتراپی شناختی روانی گروهی با درمان شناختی رفتاری گروهی بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس نوجواناندومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
42922654اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی برگرایش سالمندان به مولفه های روانی مثبتدومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
43922636مقایسه اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی بر افزایش شادکامی و سلامت روان نوجواناندومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
44922626ارزیابی تغییرات ریتم تتانی مغزی با اعمال ضربانهای دو گوشی(Binaural beats)دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
45922594بررسی تیپ های شخصیتی B و A و درجه هیپنوتیزم پذیریدومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1974وقتی مضطرب می شوید خود را هیپنوتیزم کنید1395تالیف
2505هیپنوتیزم بالینی1390تالیف
32073بی دردی و بیهوشی هیپنوتیزمی1398تالیف
4197اصول مراقبت های ویژه جراحی قلب1391تالیف
51641هیپنوتیزم ، مبانی و کاربردها1397ترجمه و تالیف
61551دنیای تلقین1396تالیف
71499دنیای تلقین1396تالیف
81483بیهوشی درجراحی قلب1396تالیف
91364بیهوشی در جراحی قلب1396تالیف
101200شناخت درمانی هیپنوتیزمی1387ترجمه
111199سیستم عصبی خودکار و اندامهای عمل کننده1391ترجمه
121198کاهش وزن و یوگا1385تالیف
131197پیشگیری و کنترل چربی خون و فشارخون1389تالیف
141196کنترل اسم و یوگا1385تالیف
151195پیشگیری ودرمان کمردرد به زبان ساده1388ترجمه و تالیف
161194سلامت قلب و یوگا1385تالیف
171193روش اسان درتشخیص بیماریهای کودکان1379ترجمه
181192صرع ویوگا1385تالیف
191191فشارخون بالاو یوگا1385تالیف
201190تنفس و یوگا1385تالیف
211189یوگادراداره1385تالیف
221188زانودردویوگا1385تالیف
231187دختر یا پسر1390تالیف
241186تمرکز و یوگا1385تالیف
251185یائسگی و یوگا1385تالیف
261184بیماریهای عروق و یوگا1385تالیف
271183میگرن ویوگا1385تالیف
281182بیماریهای زنان و یوگا1385تالیف
291181فشارخون پایین ویوگا1385تالیف
301180بارداری و یوگا1385تالیف
311179کمردرد و یوگا1385تالیف
321178ام اس و یوگا1385تالیف
331177استرس و یوگا1385تالیف
341176اختلالات استخوان ومفاصل و یوگا1385تالیف
351175کنترل افسردگی و یوگا1385تالیف
361174بیماریهای گوارشی و یوگا1385تالیف
371173حرفهای خودمانی بابیماران ام اس1384تالیف
381172کوچک کردن شکم بایوگا1385تالیف
391171نقش پدرومادر در شکوفایی فرزندان1388تالیف
401170مهارت همدلی1384تالیف
411169مهارت مدیریت زمان1385تالیف
421168مهارت خوداگاهی1384تالیف
431167مهارت تفکرخلاق ونقادانه1384تالیف
441166مهارت ابراز وجود1385تالیف
451165مهارت کنترل خشم1384تالیف
461164مهارت ارتباط موثر1384تالیف
471163مهارت کنترل استرس1383تالیف
481162کاربرد مهارتهای ذهنی درورزش1388تالیف
491161ساده ترین راه برای افزایش قدرت یادگیری1380ترجمه
501160راز زناشویی موفق1380تالیف
511159روانشناسی عشق1384ترجمه
521158چگونه ایده های بزرگ بیافرینیم1383ترجمه
531157چگونه استراحت کنیم1376تالیف
541156تکنولوژی عشق1380تالیف
551155تقویت نیروی جنسی باهیپنوتیزم1379تالیف
561154آیین سخنرانی موفق1385ترجمه
571153آموزش قدم به قدم هیپنوتیزم برای مبتدیان1380تالیف
581152هیپنودنتیک(کاربردهای درمانی هیپنوتیزم در مداخلات دندانپزشکی)1395تالیف
591098نکات برجسته و به روز شده راهنمای احیای قلبی ریوی انجمن قلب آمریکا1395ترجمه و گردآوری

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1216پوشک کیسه ای ضدرطوبت برای بیماران کولوستومی ویورتروستومی1391/09/0177672nf>, مرجان جودی , مهدی فتحی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19894فلوشیپ پژوهشی سطح 11397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19813کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه