مهدی  فتحی

 فعالیت های پژوهشی

 

مهدی فتحی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهدی فتحی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : بیهوشی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : fathim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکی عمومیدکترای حرفه ای1375دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیهوشیپزشک متخصص1383دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
بیهوشی قلبفلوشیپ1385دانشگاه علوم پزشکی ایران
رزیونال آنستزی1386دانشگاه علوم پزشکی ایران
ترانس ازوفاژیال اکوکاردیوگرافی1386دانشگاه علوم پزشکی ایران
آموزش پزشکیکارشناس ارشد 1392دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیهوشی در پیوند قلب2009بیمارستان سالپتریه پاریس

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951173بررسی سطح هشیاری در بیدردی هیپنوتیزمی کشیدن دندانمجریدر دست اجرابلي
2951142ارائه الگوي انعطاف پذيري روانشناختي در مولفه هاي درد مزمن:اثر واسطه اي سبکهاي دلبستگي و راهبردهاي تنظيم هيجانمجریعقد قراردادخير
3940989ارزیابی تغییرات بالانس اکسیدان –آنتی اکسیدان در بیماران کاندید جراحی کوله سیستیکتومی الکتیو دریافت کننده پره مدیکاسیون و القائات هیپنوتیزمی به منظور کاهش اضطرابمجریپایان یافتهخير
4940988بررسی اثربخشی هیپنوتیزم بر کاهش درد و اضطراب تعویض پانسمان سوختگیمجریپایان یافتهخير
5940511مقایسه میزان التهاب وعفونت کاتتر ورید مرکزی بین سه مارک مختلف دارای پوشش انتی باکتریال و بدون آنمجریپایان یافتهبلي
6940477بررسی سرعت هدایت عصبی در بیدردی هیپنوتیزمیمجریپایان یافتهبلي
7940455بررسی ارتباط تیپ شخصیتی D ومیزان داروی لازم جهت دستیابی به عمق بیهوشی مناسب در بیماران کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک انتخابیمجریپایان یافتهبلي
8940181بررسی کارایی هیپوانالژزیا در جراحی دندان عقل نهفته مندیبلمجریپایان یافتهخير
9940059 بررسی اثر آموزش مهارت‌های ارتباطی به پرستاران در کاهش اضطراب عمل وافزایش رضایتمندی بیماران بخش جراحی عمومیمجریپایان یافتهبلي
10930374بررسی اثر هیپنوتیزم بر کاهش درد بعداز عمل هرنی اینگوینالمجریپایان یافتهبلي
11922160بررسی اثربخشی نمایش فیلم از فضای اتاق عمل در کاهش اضطراب بیمارانمجریپایان یافتهخير
12921749بررسی میزان موفقیت فلوشیپهای بیهوشی قلب و رزیدنهای تحت اموزش درکانولاسیون ورید مرکزی اینترنال جوگولر به دو روش تحت گاید سونوگرافی ولندمارکهای اناتومیکمجریپایان یافتهبلي
13921735بررسی اثر پیشگیرانه چسب فیبرینی غنی از پلاکتها در کاهش خونریزی پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونرمجریدر دست اجرابلي
14921225بررسی میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شیوه آموزش مبتنی بر شواهددر نیم سال تحصیلی دوم 92-93مجریپایان یافتهخير
15920825مقایسه میزان خونریزی در اعمال جراحی هرنی دیسک بین مهره ای به دو روش استفاده از آپروتینین و القاء هیپوتانسیون کنترولهمجریپایان یافتهبلي
16910849بررسی مقایسه ای تجویز سرم هماکسل با سرم رینگر بر تغییرات لاکتات خون قبل و بعد از عمل جراحی آپاندکتومیمجریپایان یافتهبلي
17910724بررسی اثر هیپنوتیزم بر کاهش درد پس از کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیکمجریپایان یافتهبلي
18910704بررسی میزان بروز دلیریوم در بیماران عمل جراحی بای پس شریان کرونری به روش off-pump وعوامل خطر ایجاد آنمجریپایان یافتهخير
19910518مقایسه نتیجه بخیه روده به روش سنتی با فیبرین گلو در موشمجریپایان یافتهبلي
20910505مقایسه بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان، میزان رسوب گلبولی و پروتئین Cراکتیو در سرم بیماران کاندید عمل پیوند شریان کرونری بدون استفاده از پمپ، مراجعه کننده به بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا در بازه زمانی دی ماه 91 تا مهرماه 92مجریپایان یافتهخير
21900051بررسی نقش عوامل احتمالی موثر در وقوع کمردرد بعد از انجام اسپاینال آنستزی در اعمال جراحی اندام تحتانیمجریپایان یافتهبلي
22900003بررسی ارتباط بین زمان گذشته شده از ذخیره خون مورد استفاده در اعمال جراحی قلب و میزان افزایش لاکتات سرم حین و بعد از عمل جراحیمجریپایان یافتهخير
23951848بررسی اثر هیپنوتیزم در تسریع ترمیم زخم های ناشی از بیوپسی بافت نرم دهان: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی "همکاردر دست اجرابلي
24950313بررسي کارايي هيپنوآنالژزيا در ميزان درد پس از جراحي دندان عقل نهفته فک پايينهمکارعقد قراردادبلي
25941413اثر دکسمدتومیدین بر میزان وقوع اریتمی قلبی حین و پس از عمل بای پس کرونری بدون استفاده ازپمپ قلبی ریویهمکارپایان یافتهبلي
26931541مقایسه دو روش بیهوشی تهویه کنتروله و تهویه خودبخودی در برونکوسکوپی ریژید در بیماران مبتلا به آسپیراسیون جسم خارجی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ و بیمارستان قائمهمکارپایان یافتهخير
27931353بررسی نتایج عمل جراحی دریچه قلب در معتادین تزریقی مبتلا به اندوکاردیت عفونی در معتادین تزریقی در مراکز دانشگاهی مشهد بصورت گذشته نگرهمکاردر دست اجرابلي
28930347مقایسه تاثیر دو روش آموزش CPR (مانکن/ حل مسئله و سخنرانی/ فیلم) بر دانش و عملکرد دانشجویان تکنولوژی رادیولوژیهمکارپایان یافتهخير
29930026مقایسه اثر سرم درمانی ترکیبی رینگر لاکتات و نرمال سالین با محلول رینگر و نرمال سالین برتعادل اسید- باز خون در بیماران تحت جراحی کارسینوم پانکراسهمکاردر دست اجراخير
30910637بررسی مقایسه ای اثر تزریق اینتراپلورال با اینتراپریتونئال مارکائین بر درد شانه بعد از عمل در جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیکهمکاردر دست اجراخير
31910289بررسی اثر تجویز آمینواسید بر هیپوترمی حین بیهوشی عمومی در عمل جراحی هیپوسپادیاس در اطفال گروه سنی 2 تا 6 سالهمکارپایان یافتهبلي
32900795بررسی فراوانی و فاکتورهای موثر بر بروز گلودرد پس از استفاده LMA در بیماران بیهوشی عمومیهمکارپایان یافتهخير
33900337مقایسه اثر استازولامید و پاراستامول بر روی دردهای ارجاعی بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیکهمکارپایان یافتهخير
34900245بررسی آسیب شناسی سلول گانگلیونی در بیوپسیهای متوالی بالاتر از خط دندانه ای در بزرگسالان مبتلا به بیماریهای هموروئید و فیشر نیازمند جراحیهمکارپایان یافتهبلي
35900184مقایسه انفوزیون پاراستامول و شیاف دیکلوفناک در نیاز بیماران به دریافت مخدر تزریقی پس از عمل جراحی گاسترکتومیهمکارپایان یافتهبلي
3686134بررسی کلینیکی موفقیت هیپنوتیزم در ایجاد بی حسی موضعی در اندودونتیکس همکارپایان یافتهخير
37931127بررسی اثرات دوز کم نئوستیگمین اینتراتکال در بیحسی نخاعی جراحی پایین شکمیناظردر دست اجراخير
38930948اثر مهار کننده پمپ پروتون (پنتوپرازول) بر روی آریتمی و هیپومنیزمی بعد از جراحی پیوند عروق کرونر بروش بدون پمپ قلبی ریویناظرپایان یافتهخير
39910249بررسی اثر ترانکسامیک اسید همراه با فیبرینوژن در کنترل خونریزی مدیاستینال پس از اعمال جراحی دریچه ای قلبناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963485Controlled vs Spontaneous Ventilation for Bronchoscopy in Children with Tracheobronchial Foreign BodyPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1396پنجم به بعد
2962830Hypnosis as an alternative to general anesthesia for orthopedic hand surgery: A case reportindex copernicusAnnals of Anesthesiology and Critical Care1395اول
3962800A novel experience in treatment of liver hydatidosis in pediatrics: A clinical trial studyISIInternational Journal of Pediatrics1396پنجم
4962493Effects of dexmedetomidine on heart arrhythmia prevention in off-pump coronary artery bypass surgery:A randomized clinical trialPMCElectronic Physician1396چهارم
5962407Intraoperative Sonographic Guided Pull-through Anorectoplasty: A Novel Procedure for Imperforate Anus and Rectourethral Fistula: A Clinical Trial StudyISIInternational Journal of Pediatrics1396دوم
6960867Hypnoanalgesia for Dilatation and Curettage Pain ControlPMCAnesthesiology and Pain Medicine1396اول
7952747Evaluation of the effect of hypnosis on the anxiety reduction in burn dressing changeChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395مسئول
8951195Central Venous Cannulation of the Internal Jugular Vein Using Ultrasound-Guided and Anatomical Landmark TechniquesPMCanesthesiology and pain medicine1395اول
9950736An Evaluation of the Effect of Hypnosis on Postoperative Analgesia following Laparoscopic CholecystectomyISIThe International journal of clinical and experimental hypnosis1395مسئول
10943238Comparative Study of High Powerful Magnet with Conventional Repair of Suture in the Intestinal Anastomosis of RatsISIInternational Journal of Pediatrics1394مسئول
11943180Three Cases of a Rare Association: Double Aortic ArchISIInternational Journal of Pediatrics1394مسئول
12942474Large Left Atrial Myxoma Concomitant with Three-Vessel Coronary Artery Disease: A Rare Presentation of Heart DiseasescopusIranian Heart Journal1394دوم
13941088Comparison of Aprotinin and Controlled Hypotension on Blood Loss in the Herniated Intervertebral Disc Surgeryindex copernicusRazavi Int J Med1394اول
14941020Efficacy of conversational hypnosis and propofol in reducing adverse effects of endoscopyPMCAnesthesiology and Pain Medicine1394دوم
15940683Primary Epidural Varicosis as a Rare Cause of Sciatica: A Case ReportPMCIran J Med Sci1394سوم
16940397Mediastinal Packing for Intractable Coagulopathy in Acute Aortic Dissection (Types 1 and 2 DeBakey): A Life-Saving Technique—Report of ExperiencesPMCCase Reports in Critical Care1394دوم
17934904A Bibliometric Study of Epidural Anesthesia: A 24-year reviewISIKuwait Medical Journal1394اول
18933774The Association of Anesthetic Method With Developing Back Pain After Lower Extremity OperationsPMCAnesthesiology and Pain Medicine1393مسئول
19933417Factors Affecting on Serum Lactate After Cardiac SurgeryPMCAnesthesiology and Pain Medicine1393مسئول
20932247Evaluating the Incidence of Cognitive Disorder Following Off-Pump Coronary Artery Bypasses Surgery and its Predisposing FactorsPMC 1393مسئول
21932245Use of two Endotracheal Tubes to Perform Lung Isolation and One-Lung Ventilation in a Patient With Tracheostomy Stenosis: A Case ReportPMCAnesthesiology and Pain Medicine1393دوم
22932232Artery Bypasses Graft Surgery Incidence and Predisposing Factors of Cognitive Disorders Following off-Pump CoronaryPMCAnesthesiology and Pain Medicine1393مسئول
23932073Comparing the incidence of postoperative nausea and vomiting after strabismus surgery between laryngeal mask airway vs. endotracheal intubationindex copernicusفصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد1393مسئول
24932071Comparing the effect of Fluid Management with Ringer solution versus Hemaxel on blood lactate level before and after appendectomyindex copernicusفصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد1393مسئول
25931006Preoperative Anxiety in Candidates for Heart SurgeryPMCIranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences1393اول
26930818Pathological Evaluation of Ganglion Cells in Biopsies from Upper Side of the Dentate Line in Patients with Perianal ProblemsISIiranian journal of pediatrics1393مسئول
27930793The Study of Hypnosis Effectiveness in the Treatment of HeadachesChemical AbstractReef Resources Assessment and Management Technical Paper1393سوم
28930207Secondary Esophagus Perforation caused by Insertion of Nasogastric Tube: A Case ReportISCJournal of Surgery and Trauma1393اول
29924890A Rare Central Venous Catheter Malposition: A Case ReportPMCjournal of Anesthesiology and Pain Medicine1392مسئول
30924751Intravenous Regional Anesthesia (Bier Block) Method for Arteriovenous Fistula creation in patients with End Stage Renal Diseaseعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Surgery and Trauma1392سوم
31924592Effectiveness of hypnotherapy on anxiety levelindex copernicusپژوهش در پزشکی(مجله دانشکده پزشکی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی1392چهارم
32924248The incidence of hypotension, nausea and vomiting after spinalanesthesia for elective caesarean section: A comparison betweenbupivacaine 0.5% and lidocaine 5%index copernicusفصلنامه علمی و پژوهشی بیهوشی و درد1391مسئول
33924043Case report: Secretory breast cancer in an 11-year-old girlISIJournal of Pediatric Surgery 1392اول
34922994Evaluation of effect of relaxation training in nurse’s stress reductionscopusمجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان1390اول و مسئول
35922984Compare the effect of group cognitive behavioral hypnotherapy and group cognitive behavioral therapy on increasing the self-esteem of adolescentsISCمجله ی اصول بهداشت روانی1392مسئول
36921950Evaluating Necessity of Azygos Vein Ligation in Primary 5 Repair of Esophageal AtresiaISIIndian J Surg1392اول
37921637Evaluation of acute postoperative pain and patient satisfaction in laparotomy, cholecystectomy and herniorrhaphyindex copernicusفصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد1392مسئول
38921634Preventive effect of botulinum toxin A in microanastomotic thrombosis: A rabbit modelISIJ Plast Reconstr Aesthet Surg1389اول
39921353The Effect of Group Cognitive Behavioral Hypnotherapy on Increasing Self-esteem of Adolescents ISCمجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی1392دوم
40921172Prophylactic Effect of Ondansetron for Intrathecal Fentanyl-Induced PruritusISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1392مسئول
4191740Lateral Traumatic Esophago-Cutaneous fistula in a Child; Platelet-Rich Fibrin Glue ChallengeISIIranian Red Crescent Medical Journal1391پنجم به بعد
4291357Definition of Success Rate of Appendectomy without Peritoneal Lavage in Children with Generalized Appendicular Peritonitisindex copernicusZahedan Journal of Research in Medical Sciences1391اول
4390928Acute appendicitis after blunt abdominal traumaISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1390مسئول
4490462Incidence of asymptomatic meatal stenosis in children following neonatal circumcisionISIJournal of pediatric urology1390دوم
4590135The Outcome of Transanal Anorectal Myectomy in the Patients with Ultrashort_Segment Hirschsprung`s DiseaseChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390مسئول
4689477Outcomes of Rectopexy of Rectal Prolapse through Anus by Sub Mucosal Injection of 5% Dextrose(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389مسئول
4787545Self-hypnosis in attenuation of asthma symptoms severityscopusJournal of Applied Sciences1388چهارم
4886675Inhibitory effects of thymoquinone, the major component of Nigella sativa L. seeds, on spontaneous and evoked contractions of guinea pig isolated ileumscopusJournal of Medicinal Plants1386دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952769درمان تریسموس مزمن با هیپنوتیزماولین کنگره جهانی هیپپنوتیزممشهدپوستر1395بله
2952750اخلاق در دندانپزشکیاولین کنگره جهانی هیپنودونتیکمشهدسخنرانی1395بله
3942763hypnosis is awareness of body and soulهیپنوتیسم در پزشکیاستانبولسخنرانی1394بله
4934910اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی در کاهش اضطراب و نشانگان افسردگی بیماران افسردهسومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینیتهرانپوستر1394بله
5934909بررسی اثربخشی دو شیوه درمانی آموزش خودهیپنوتیزم و سیتالوپرام بر اضطراب صفت- حالت بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیرسومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینیتهرانپوستر1394بله
6934908اثر بخشی هیپنوتیزم شناختی گروهی بر میزان افزایش عزت نفس دانشجویانسومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینیتهرانپوستر1394بله
7934907تاثیر همراهی دو شیوه درمانی آموزش خودهیپنوتیزم و دارو درمانی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیرسومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینیتهرانپوستر1394بله
8934905اثر بخشی درمان هیپنوتیزمی بر بهبود عزت نفس و جرات ورزی نوجوانان مبتلا به هراس اجتماعیسومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینیتهرانپوستر1394بله
9934795مقایسه دو روش شناخت درمانی و هیپنوتراپی در درمان بیماران دارای فوبی اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجسومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینیتهرانپوستر1394بله
10934793بررسی تاثیر هیپنوتیزم بر سیگنال مغزی ( EEG ) در هنگام رجوع به حافظه دیداری فعال با استفاده از آنالیز طیف توان و آنتروپی ویولتسومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینیتهرانپوستر1394بله
11934791مقایسه هیپنوتراپی و حساسیت زدایی منظم در درمان هراس اجتماعیسومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینیتهرانپوستر1394بله
12934764تدریس مبتنی بر تلقینسومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینیتهرانپوستر1394بله
13934763اثر بخشی هیپنوتیزم درمانی در کاهش اضطراب بیماران مبتلا به سردردهای تنشیسومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینیتهرانپوستر1394بله
14934761بررسی اثر بخشی هیپنوتیزم درمانی گروهی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزانسومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینیتهرانپوستر1394بله
15933223مقایسه میزان از دست دادن خون در شکستگی شفت فمورال با استفاده از ترانکزامیک اسید در مقایسه با هایپوتنشن القاییاولین کنگره بین المللی دیسپلازی مادرزادی مفصل هیپ از نوزادی تا سالمندیمشهدسخنرانی1390بله
16933040Survey of BA student of general psychology of payame nor University of Mashhad’s vision about Hypnoticنخستین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهد هتل پارسپوستر1391بله
17933030Hypnotherapy for Cancer Patientsکنگره بین المللی هم اندیشی سرطانمشهد هتل پردیسانپوستر1391بله
18933029Probability of Miss Diagnosis about Esophageal Foreign body Impactionکنگره بین المللی جراحی خراسانمشهدسخنرانی1392بله
19932904Esophagus Perforation Secondary Due To Insertion Of Nasogastic:Case Reportکنگره بین المللی جراحی خراسان 1392مشهدپوستر1392بله
20922802بررسی اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی گروهی بر کاهش نشانه های فوبی اجتماعی و اضطراب امتحان دانش آموزاندومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
21922801مقایسه هیپنوتراپی و درمانی شناختی رفتاری گروهی بر افزایش امیدواری نوجواناندومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
22922800بررسی اثرات داروی مدافینیل بر فاکتور هیپنوتیزم پذیریدومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
23922797اثر بخشی هیپنوتراپی در کاهش اضطراب نوجواناندومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
24922796اثربخشی هیپنوتراپی در افزایش عزت نفس نوجواناندومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
25922793اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی برانسجام درونیدومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
26922792بررسی میزان آشنایی پزشکان با درمانهای هیپنوتیزمیدومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
27922791بررسی اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی گروهی بر کیفیت زندگی و کاهش قند خون ناشتای بیماران دیابتیدومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
28922790اثر بخشی هیپنوتراپی در کاهش کمال گرایی نوجواناندومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
29922684مقایسه اثربخشی هیپنوتراپی شناختی روانی گروهی با درمان شناختی رفتاری گروهی بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس نوجواناندومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
30922683مقایسه اثربخشی هیپنوتراپی شناختی روانی گروهی با درمان شناختی رفتاری گروهی بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس نوجواناندومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
31922654اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی برگرایش سالمندان به مولفه های روانی مثبتدومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
32922636مقایسه اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی بر افزایش شادکامی و سلامت روان نوجواناندومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
33922626ارزیابی تغییرات ریتم تتانی مغزی با اعمال ضربانهای دو گوشی(Binaural beats)دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير
34922594بررسی تیپ های شخصیتی B و A و درجه هیپنوتیزم پذیریدومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابستهمشهدپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1974وقتی مضطرب می شوید خود را هیپنوتیزم کنید1395تالیف
2505هیپنوتیزم بالینی1390تالیف
3197اصول مراقبت های ویژه جراحی قلب1391تالیف
41551دنیای تلقین1396تالیف
51499دنیای تلقین1396تالیف
61483بیهوشی درجراحی قلب1396تالیف
71364بیهوشی در جراحی قلب1396تالیف
81200شناخت درمانی هیپنوتیزمی1387ترجمه
91199سیستم عصبی خودکار و اندامهای عمل کننده1391ترجمه
101198کاهش وزن و یوگا1385تالیف
111197پیشگیری و کنترل چربی خون و فشارخون1389تالیف
121196کنترل اسم و یوگا1385تالیف
131195پیشگیری ودرمان کمردرد به زبان ساده1388ترجمه و تالیف
141194سلامت قلب و یوگا1385تالیف
151193روش اسان درتشخیص بیماریهای کودکان1379ترجمه
161192صرع ویوگا1385تالیف
171191فشارخون بالاو یوگا1385تالیف
181190تنفس و یوگا1385تالیف
191189یوگادراداره1385تالیف
201188زانودردویوگا1385تالیف
211187دختر یا پسر1390تالیف
221186تمرکز و یوگا1385تالیف
231185یائسگی و یوگا1385تالیف
241184بیماریهای عروق و یوگا1385تالیف
251183میگرن ویوگا1385تالیف
261182بیماریهای زنان و یوگا1385تالیف
271181فشارخون پایین ویوگا1385تالیف
281180بارداری و یوگا1385تالیف
291179کمردرد و یوگا1385تالیف
301178ام اس و یوگا1385تالیف
311177استرس و یوگا1385تالیف
321176اختلالات استخوان ومفاصل و یوگا1385تالیف
331175کنترل افسردگی و یوگا1385تالیف
341174بیماریهای گوارشی و یوگا1385تالیف
351173حرفهای خودمانی بابیماران ام اس1384تالیف
361172کوچک کردن شکم بایوگا1385تالیف
371171نقش پدرومادر در شکوفایی فرزندان1388تالیف
381170مهارت همدلی1384تالیف
391169مهارت مدیریت زمان1385تالیف
401168مهارت خوداگاهی1384تالیف
411167مهارت تفکرخلاق ونقادانه1384تالیف
421166مهارت ابراز وجود1385تالیف
431165مهارت کنترل خشم1384تالیف
441164مهارت ارتباط موثر1384تالیف
451163مهارت کنترل استرس1383تالیف
461162کاربرد مهارتهای ذهنی درورزش1388تالیف
471161ساده ترین راه برای افزایش قدرت یادگیری1380ترجمه
481160راز زناشویی موفق1380تالیف
491159روانشناسی عشق1384ترجمه
501158چگونه ایده های بزرگ بیافرینیم1383ترجمه
511157چگونه استراحت کنیم1376تالیف
521156تکنولوژی عشق1380تالیف
531155تقویت نیروی جنسی باهیپنوتیزم1379تالیف
541154آیین سخنرانی موفق1385ترجمه
551153آموزش قدم به قدم هیپنوتیزم برای مبتدیان1380تالیف
561152هیپنودنتیک(کاربردهای درمانی هیپنوتیزم در مداخلات دندانپزشکی)1395تالیف
571098نکات برجسته و به روز شده راهنمای احیای قلبی ریوی انجمن قلب آمریکا1395ترجمه و گردآوری

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1216پوشک کیسه ای ضدرطوبت برای بیماران کولوستومی ویورتروستومی1391/09/0177672nf>, مرجان جودی , مهدی فتحی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه