لیلا  پورعلی
خلاصه عملکرد لیلا  پورعلی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

لیلا پورعلی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): لیلا پورعلی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : زنان و زایمان دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : PouraliL@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970707بررسی ارتباط مرحله پرولاپس ارگان های لگنی با علائم اختلالات کف لگنمجریدر دست اجراخير
2970527بررسی پیامد زایمان طبیعی به دنبال یک و دو بار سزارین قبلیمجریدر دست اجرابلي
3960600بررسی فراوانی و پیامد بارداری در مبتلایان به کبد چرب حاد حاملگی در بیمارستانهای امام رضا و قائم مشهد بین سال های1392 تا 1397مجریپایان یافتهبلي
4951029بررسی و مقایسه میزان بی دردی زایمان و نتایج مادری و نوزادی در دو روش بی دردی زایمان اپیدورال و اسپینالمجریدر دست اجراخير
5950723بررسی موفقیت آمبولیزلسیون شریان رحمی در کاهش خونریزی حین سزارین در چسبندگی های غیر طبیعی جفتمجریعقد قراردادخير
6950299بررسی نتایج بارداری در مادران سن بالا و و ارتباط آن با مراقبت های دوران بارداریمجریپایان یافتهخير
7941489بررسی نتایج نوزادی مونیتورینگ ضربان قلب جنین با 2 روش سمع متناوب و مونیتورینگ دائم در زنان کم خطر حین زایمانمجریپایان یافتهبلي
8941303بررسی میزان عوارض مادری و نوزادی در زایمان واژینال بعد از دو سزارین (VBAC-2) (متاآنالیز)مجریپایان یافتهبلي
9941225بررسی مقایسه ای استامینوفن و پتدین تزریقی درکاهش درد و عوارض مادری و نوزادی مادران بارداردرمرحله اول زایمانمجریپایان یافتهبلي
10931076بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به به سرطان های دستگاه تناسلی مراجعه کننده به کلینیک تخصصی انکولوژی شهر مشهد در سال های 1366 – 1391مجریپایان یافتهبلي
11930603بررسی سطح سرمی substance p و توزیع بافتی رسپتور های NK-1 در سرطان اندومترمجریپایان یافتهبلي
12930297بررسی موفقیت القاء زایمان با اکسی توسین در مقایسه بامیزوپروستول زیرزبانی در پارگی زودرس کیسه آب تا شروع فاز فعال زایمان در حاملگی ترم – کارآزمایی بالینی تصادفی شدهمجریپایان یافتهبلي
13930261بررسی عواقب زودرس مادری و نوزادی در زایمان واژینال پس از سزارین در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان های دانشگاهیمجریپایان یافتهبلي
14930117بررسی فراوانی روش های مختلف مورد استفاده در درمان علائم یائسگی و عوامل مرتبط ، میزان رضایت و عوارض این روش ها در زنان یائسه شهر گنابادمجریپایان یافتهخير
15930096بررسی ارزش تشخیصی گیرنده پرورنین محلول در خون در تریمستر اول حاملگی در تشخیص دیابت بارداریمجریپایان یافتهبلي
16930040بررسی نتایج مادری و نوزادی به دنبال هیسترکتومی حوالی زایمان در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: فروردین 1393 تا پایان خردادماه 1395مجریپایان یافتهبلي
17921311بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی و عملکرد جنسی زنان یائسه مراجعه کننده به کلینیک یائسگی مرکز آموزشی – درمانی قائم (ع) در سال 1392مجریپایان یافتهخير
18921201بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی سونو گرافی داپلر و MRI در تشخیص چسبندگی های غیر طبیعی جفت در بیماران پر خطرمجریپایان یافتهبلي
19921107بررسی فراوانی افزایش تومورمارکر های CEA و CA15-3 در ساب تایپ ها ی مختلف بیماران مبتلا به سرطان پستان متاستاتیکمجریپایان یافتهخير
20920237ارتباط پیش اگهی مادری وجنینی –نوزادی با بستری در فاز نهفتهمجریدر دست اجرابلي
21920236مقایسه اثر میزو پروستول زیرزبانی و سوند فولی در اماده سازی سرویکس برای زایمان در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی وفشارخون بارداریمجریپایان یافتهخير
22920083بررسی یافته های ماموگرافی در زیرگروه های مختلف سرطان پستان ( لومینال – her 2 مثبت - تریپل نگاتیو )مجریپایان یافتهبلي
23910919بررسی مقایسه ای نتایج مادری وجنینی در بارداری های دوقلو در بارداری ناشی از assisted reproductive techniques(ART) با بارداری های خودبخودی در زنان حامله مراجعه کننده به بیمارستان های قائم و امام رضا از شهریور 1388 تا شهریور 1393مجریپایان یافتهبلي
24910186بررسی مقایسه ای نتایج بارداری در حاملگی های سنین نوجوانی با حاملگی های سنین35-20 سال در بیمارستانهای دانشگاهی قائم(عج)،امام رضا (ع)،ام البنین(س) مشهد: شهریور 1391-شهریور 1392مجریپایان یافتهبلي
25971899بررسی تاثیر تجویز 25 میکروگرم میزوپروستول زیرزبانی و 50 میکروگرم میزوپروستول خوراکی به روش سرپایی در کاهش حاملگی پست ترم و موفقیت القا زایمان و بررسی پیامدهای مادری و جنینی : کارآزمایی بالینی دوسوکورهمکاردر دست اجرابلي
26970666بررسی عوارض مادری و جنینی درحاملگیهای همراه بااکلامپسی دربیمارستان قایم به مدت دوسالهمکاردر دست اجرابلي
27970275مقایسه اثر میزوپروستول خوراکی و زیرزبانی وبوکال در القاء زایمان حاملگی های با پارگی زودرس کیسه آبهمکاردر دست اجرابلي
28970264بررسی اثر درمانی داروی سیلدنافیل سیترات بر نتایج مادری و جنینی حاملگی های همراه با پره اکلامپسیهمکاردر دست اجرابلي
29961388میزان نیاز به کورتاژ و مقایسه موفقیت و عوارض درمان سرپایی و بستری در سقط های سه ماهه اول بارداری با میزوپروستولهمکاردر دست اجرابلي
30961084بررسی ارتباط فاصله بین بارداری یاریسک وقوع پره اکلامپسیهمکارعقد قراردادخير
31960603مرور سیستماتیک و متاآنالیز اثر ید رادیواکتیو بر نتایج بارداری و سلامت فرزندان خانم های مبتلا به کارسینوم تمایزیافته تیروئیدهمکارپایان یافتهبلي
32960209بررسی نتایج مادری و نوزادی درمان انتظاری زنان حامله با پارگی پیش از موعد پرده های جنینی در بیمارستان در مقایسه با درمان انتظاری در منزلهمکارپایان یافتهبلي
33960207مقایسه دیدروژسترون خوراکی با 17-آلفا هیدروکسی پروژسترون کاپروات در پیشگیری از تولد زودرس در بیماران با زایمان زودرسهمکارپایان یافتهبلي
34960171بررسی عوامل موثر در ایجاد مربیدیته و نجات بیماران حامله نزدیک به مرگ اعزامی و ارجاعی به زایشگاه و بخش اورژانس زنانهمکارپایان یافتهبلي
35960036بررسی نگرش و نظرات کارآموزان، کارورزان و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص کیفیت برگزاری گزارش صبحگاهی در بخش زنانهمکارپایان یافتهخير
36951052تعیین تاثیر تجویز میزوپروستول واژینال به روش سرپایی درکاهش حاملگی پست ترم و موفقیت القازایمانهمکارپایان یافتهبلي
37950457بررسی شیوع ساب تایپ های مختلف سرطان پستان در زنان مسن بیشتر از 65 سال مراجعه کننده به بیمارستان های امید و امام رضا ( ع) در سالهای 1384 لغایت 1393همکارپایان یافتهبلي
38950322بررسی شیوع ساب تایپ های مختلف سرطان پستان در زنان جوان کمتر از 35 سال مراجعه کننده به بیمارستان های امید و امام رضا ( ع) در سالهای 1384 لغایت 1393همکارپایان یافتهبلي
39950320بررسی اثر یدتراپی در خانم های مبتلا به کانسر تیروئید بر روی باروری و عوارض بارداری و مقایسه با خواهران سالم بیمارهمکارپایان یافتهبلي
40950216بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی تومور مارکرhe4 در میزان تهاجم به میومتر در زنان مبتلا به کنسر اندومترهمکارپایان یافتهبلي
41950191بررسی پترن عود و بقا بر اساس ساب تایپهای مختلف در کانسر پستان بدون درگیری لنف نودهمکارپایان یافتهبلي
42941598بررسی عواقب مادری و نوزادی در زایمان واژینال در مقایسه با سزارین تکراری پس از دو نوبت سزارین قبلی در زنان مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان های آموزشی در سال 1395همکاردر دست اجراخير
43941438مقایسه میزوپروستول و پروپرانولول با میزوپروستول به تنهایی درالقا زایمانهمکارپایان یافتهبلي
44941334بررسی میزان بروز امنوره ناشی از درمان های انکولوژیک(شیمی درمانی، رادیوتراپی یا ترکیب هم زمان این دو روش)در زنان پره منوپوز مبتلا به سرطان کولورکتالهمکارپایان یافتهبلي
45941238بررسی اثر دوز منفرد میزوپروستول زیرزبانی بر میزان تغیرات هموگلوبین در هیسترکتومی کامل شکمی در بیماران با میوم رحمیهمکارپایان یافتهخير
46940408بررسی نتایج ده ساله تعویض دریچه میترال با دریچه مصنوعی مکانیکال به روش سوچور پیوسته در سالهای 1384 تا1394 در بخش جراحی قلب بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهبلي
47930166مقایسه سطح پلاسمایی مس و روی در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و باردار سالمهمکارپایان یافتهبلي
48930022بررسی الگوی کلونیزاسیون باکتریایی سیستم ژنیتال در زنان حامله با پارگی زودرس کیسه آب و ارتباط آن با عوارض مادری و نوزادی در بیمارستان قائم (عج) و ام البنین(س)1393-1395همکارپایان یافتهبلي
49922910مقایسه غلظت سرمی پروتئین شوک حرارتی 70 در پره اکلامپسی و حاملگی نرمال - متاآنالیزهمکارپایان یافتهبلي
50922478بررسی تاثیر مصرف انتونوکس در کاهش نیاز به پتدین و عوارض مادر و جنین در طی زایمان بی دردهمکارپایان یافتهبلي
51922208بررسی اثر تاموکسیفن در درد پستان در مراجعین بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
52921194مقایسه بالانس اکسیدان وآنتی اکسیدان سرم مادران طی زایمان طبیعی و سزارین الکتیوهمکارپایان یافتهبلي
5389660بررسی ارتباط نمایه توده بدنی (BMI) نتایج باروری آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
5486636تعیین دوز دریافتی جنین در پرتو درمانی تومورهای سرو گردنهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983160Intravaginal administration of isosorbide mononitrate for cervical ripening in prolonged pregnancy: a randomised clinical trial Journal of obstetrics and gynaecology مسئول
2983032Maternal Death Following Misdiagnosis of Emolysis, Elevated Liver Enzymes, and Low Platelet Count (HELLP) Syndrome: A Case Report and Review of Literatureسایر سایت‏های تخصصیJournal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research1397مسئول
3983030Massive Postpartum Hemorrhage Following an Inner Myometrial Laceration: A Case Reportسایر سایت‏های تخصصیJournal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research1397اول
4983029Effects of radioiodine therapy on pregnancy and its complication in differentiated thyroid cancer comparing with their healthy sistersscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1398پنجم
5982917Report of a rare case of vulvar lipoma in an adolescent girlscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1398مسئول
6981564OSCE, Log Book or both”, which one is the best way to evaluate clinical skills of medical students in gynecology ward?علمی پژوهشی ایندکس نشدهنشریه تخصصی زنان و مامایی ایران1395سوم
7981424Sublingual Misoprostol versus Foley catheter for cervical ripening in women with preeclampsia or gestational hypertension: A randomized control trialPMCInternational Journal of Reproductive BioMedicine1398مسئول
8981130Comparing the Diagnostic Value of the Risk of Ovarian Malignancy Algorithm and CA125 in Patients with Ovarian Massscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1398مسئول
9980093A Rare Case of Mucinous Borderline Tumor in Adolescent Age Accompanied by Complete Vaginal Obstructionscopusacta medica iranica1397اول
10974231Successful conservative management of cervical pregnancy: case reportscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1397اول
11974144Abdominal hydatid cyst with presentation of ovarian cyst in ultrasonography: case reportscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1397اول
12973916A rare case of massive postpartum hemorrhage due to inner myometrial laceration following vaginal deliveryscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
13973855Assessment of Elevated Serum Tumor Markers Carcinoembryonic Antigen (CEA) and Cancer Antigen 15-3 (CA15-3) among Patients with Different Subtypes of Metastatic Breast CancerISIMiddle East Journal of Cancer1397مسئول
14973854Different Breast Cancer Subtypes in Women More Than 65-Year-Oldscopusacta medica iranica1397مسئول
15973176The effect of iodine therapy on future pregnancies in women with differentiated thyroid cancer: a review articlescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397چهارم
16973091Evaluation of serum level of substance P and tissue distribution of NK-1 receptor in endometrial cancerISIMolecular biology reports1397دوم
17971949The effect of a vaginal suppository formulation of dill (Anethum graveolens) in comparison to clotrimazole vaginal tablet on the treatment of vulvovaginal candidiasisISIJournal of Obstetrics and Gynaecology1397پنجم به بعد
18971847Obstetric and Perinatal Outcomes in Primigravid Adolescent and Adult Womenscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397اول
19971846Persistent Low Levels of Beta-hCG: A Pitfall in Diagnosis of Retained Product of Conceptionscopusacta medica iranica1397اول
20971559Mammographic findings in different breast cancer subtypes (luminal, Her2 positive, triple negative)ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION RESEARCH1397اول
21971558Cervical bacterial colonization in women with preterm premature rupture of membrane and pregnancy outcomes: A cohort studyPMCInternational Journal of Reproductive Biomedicine1397مسئول
22971315A Rare Case of Vaginal Myomectomy in Post-Partum Severe Hemorrhage Caused by a Submucosal Myomaسایر سایت‏های تخصصیJournal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research1396مسئول
23970977Comparison of carotid artery intima media thickness in preeclamptic patients with healthy normotensive pregnant womenscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396چهارم
24970907A randomized clinical trial of the effect of a suppository formulation of Nigella sativa on vaginal candidiasisISIActa Poloniae Pharmaceutica - Drug Research1397سوم
25970837A uterine perforation during laparoscopic cholecystectomy: case reportscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1397مسئول
26970701Induction of labour in term premature rupture of membranes; oxytocin versus sublingual misoprostol; a randomised clinical trialISIJournal of obstetrics and gynaecology1396اول
27970700Serum heat shock protein 70 in preeclampsia and normal pregnancy: A systematic review and metaanalysisPMCInternational journal of reproductive biomedicine1396مسئول
28970699Psychological Distress in Cancer PatientsISIMiddle East Journal of Cancer1397مسئول
29970552Effectiveness of Matricaria chamomilla (chamomile) extract on pain control of cyclic mastalgia: a double-blind randomised controlled trialISIJOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY1396چهارم
30970015Molar twin pregnancy with a live coexisting triple X fetus: case reportscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1397اول
31963668Conservative management of invasive placental adhesion by prophylactic uterine artery embolization before cesarean section: report of 2 casesscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1396اول
32963459Soluble (Pro) Renin Receptor is a Predictor of Gestational Diabetes MellitusMedlineCURRENT DIABETES REVIEWS1396چهارم
33963374A Case of Cushing's Syndrome in PregnancyISIIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1396اول
34961942Renal artery aneurysm rupture during post-partum period: A case reportPMCElectronic Physician1396سوم
35961125Acalculous Cholecystitis Presenting as Intractable Hypere-mesis during Pregnancy: A Case ReportCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1396سوم
36961097Alterations in lipid profile, Zinc and Copper levels and superoxide dismutase activities in normal pregnancy and preeclampsiaISIAmerican Journal of the Medical Sciences1396پنجم به بعد
37961037Accuracy of color Doppler ultrasonography and magnetic resonance imaging in diagnosis of placenta accreta: A survey of 82 cases.PMCInternational Journal of Reproductive BioMedicine1396مسئول
38960902evaluation of maternal neonatal outcomes in vaginal birth after cesarean delivery referred to materinty of academic hospitalsPMCJournal of family & reproductive health1395سوم
39954467Emergent Balloon Mitral Valvuloplasty During Pregnancy: A Case ReportscopusCurrent Women's Health Reviews1395مسئول
40954466Acardiac Acephalus Twin Pregnancy with Poor Prenatal Outcomes: A Case ReportISCWomen’s Health Bulletin1396مسئول
41954465uterine artery embolization in late postpartum hemorrhage due to pseudoaneurysm: case reportscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1395مسئول
42954386Accuracy of amniotic fluid index and single deepest pocket measurement in predicting the outcome of postdate pregnanciesscopusCurrent Women's Health Reviews1395سوم
43954385Frequency of Chemotherapy Induced Anemia in Breast Cancer Patients.ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER1395اول
44954384Clomiphene citrate versus letrozole with gonadotropins in intrauterine insemination cycles: A prospective randomized trialPMCInternational Journal of Reproductive BioMedicine1395اول
45953665Postpartum Ovarian Vein Thrombosis after a Twin Pregnancy: A Case Reportscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395اول
46952917Application of various menopausal symptoms treatment options and its related factors, Gonabad- 2016scopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395مسئول
47951696Favorable Pregnancy Outcomes in a Patient with Takayasu’s Arteritis: A Case ReportCinahljournal of midwifery and reproductive health1394مسئول
48951610Wernicke’s encephalopathy following hyperemesis gravidarumscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1395اول
49951601Herpes encephalitis during pregnancy: a case report of maternal deathscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1395اول
50951599A Successful Treatment of Cervical Ectopic Pregnancy with Multidose MethotrexateChemical AbstractCurrent Women`s Health Reviews1395اول
51951379Obstetrics and perinatal outcomes of dichorionic twin pregnancy following ART compared with spontaneous pregnancyPMCINTERNATIONAL JOURNAL OF REPRODUCTIVE BIOMEDICINE1395اول
52950405Demographic survey of 600 patients with gynecologic cancers in Mashhad, Iran in 1985-2012scopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395دوم
53950404Improving Knowledge and Attitude of Nurses Working in Chemotherapy Wards through a Short Educational Course: A Successful Experience in MashhadISCfuture of medical education jornal1394چهارم
54942718Effective Maternal and Neonatal Factors Associated with the Prognosis of Preterm InfantsISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1394دوم
55941175Evaluation of selected thrombotic factors among pregnant women with preeclampsia and normal pregnant womenPMCIranian journal of reproductive medicine1393چهارم
56941173A rare case of a pelvic mass protestscopusزنان زایمان و نازایی ایران1394مسئول
57934749Hysterectomy due to placenta accreta in a primigravid woman with increased maternal age: A case reportscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394اول
58932695Report a Rare Case of Cervical Metastatic of Renal Cancerscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1392دوم
59931550The Stromal Overexpression of CD10 in Invasive Breast Cancer and its Association with Clincophathologic FactorsPMCIranian journal of cancer prevention1392پنجم
60931548Changes in Daily Activities of Cancer Patients after Diagnosis: How Do Canadian and Iranian Patients Perceive the Change?scopusIranian Journal of Cancer Prevention1392پنجم به بعد
61931246Incomplete molar pregnancy with live coexisting fetus: a case reportscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1392اول
62923332Uterine rupture following incomplete molar pregnancy: a case reportscopusTehran University Medical Journal1391اول
63923327Incidence of Chemotherapy-Induced Amenorrhea After Adjuvant Chemotherapy With Taxane and Anthracyclines in Young Patients With Breast CancerPMCIranian Journal of Cancer Prevention1392اول
6489633Pre-menopausal vulvar melanoma (Case Report)index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1389چهارم
6588399بررسی مقایسه ای تجویز اپیدورال بوپی واکایین 1/0% با بوپی واکایین 1/0% همراه با فنتانیل 0002/0% جهت ایجاد بی دردی زایمانسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازایی ایران1388پنجم
6688143Comparison of maternal serum tumor necrosis factor-alpha in severe and mild preeclampsia versus normal pregnancyscopusIranian journal of reproductive medicine1388پنجم به بعد
6787484Expectant Management with Bed Rest despite Advanced Cervical Dilatation: a Successful Challenge in Second TrimesterscopusIranian Journal of Medical sciences1387سوم
6886196گزارش یک مورد نادر بارداری ترم در نارسایی سرویکس به دنبال استراحت مطلق index copernicusفصلنامه باروری و ناباروری1386سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982379گزارش یک مورد نادر سپتوم رحمیپانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1398بله
2973658بررسی ارتباط یددرمانی در خانم های مبتلا به کانسر تیروئید با عوارض بارداری و مقایسه با خواهران سالم آن هابیست و دومین کنگره سالسانه پزشکی هسته ای ایرانیزدسخنرانی1397خير
3973121Acalculous Cholecytitis Presenting as Intractable Hypere-mesis during Pregnancy: A Case Reportشانزدهمین کنگره بین المللی زنان مامایی ایرانتهرانسخنرانی1397خير
4952257Characteristics of chemotherapy-induced anemia in patients with breast cancerThe First Razavi International Cancer CongressMashhadپوستر1395خير
5951132breast cancer adjuvant systemic chemotherapy dosing in obese patientsنهمین کنگره سالیانه کلینیکال انکولوژیتهرانپوستر1393خير
6940144Survey of 600 patients with gynecologic cancers in Mashhad, Iran over the past three decades.IMI's 8th International Conferenceتهرانسخنرانی1394خير
7930288Evaluation of fetal dose resulting from radiation therapy of head &neck cancersInternational Multidisciplinary cancer congressمشهدپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11766زایمان طبیعی یا سزارین؟1397تالیف
21644آنچه یک مادر باردار باید بداند1396تالیف
31436راه کار طبابت بالینی مدیریت اختلالات فشارخون در حاملگی1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19647فلوشیپ پژوهشی سطح 31396
29460فلوشیپ پژوهشی سطح 21395
39327فلوشیپ پژوهشی سطح 11392

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه