مژگان  کاظمیان
خلاصه عملکرد مژگان  کاظمیان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مژگان کاظمیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مژگان کاظمیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : جراحی دهان و فک وصورت دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : KazemianMZ@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970555ارزیابی استفاده از ممبرنهای کلاژنی بر روی پنجره استخوانی در روش سینوس لیفت اپنمجریعقد قراردادبلي
2951413ارزیابی رابطه اندکس آپنه – هیپوپنه با متغیرهای سفالومتریک در بیماران مذکر آپنه انسدادی خواب مراجعه کننده به کلینیک خواب بیمارستان امام رضا (ع) در سال 96-1395مجریپایان یافتهبلي
3951011مقایسه حجم اربیت˛انوفتالموس ودیستوپی قبل و بعد از درمان شکستگی گونهمجریدر دست اجرابلي
4950442بررسی انواع شکستگی فک بالاوپایین در موتورسیکلت سواران دارا وفاقدکلاه ایمنی مراجعه کننده به بیمارستان امدادی به مدت یکسال(95-96 )مجریپایان یافتهبلي
5940904بررسی تاثیر تجویز 2 نوع آنتی بیوتیک سیستمیک بر میزان عفونت پس از جراحی دندان عقل نهفته در مقایسه با عدم تجویز آنتی بیوتیکمجریپایان یافتهبلي
6940372بررسی تغییرات استخوانی و علائم بالینی مفصل تمپورومندیبولار قبل و بعد از جراحی ارتوگناتیک در بیماران کلاس IIIمجریپایان یافتهبلي
7940277بررسی تغییرات راه تنفسی نازال بعد از جراحی لفورت با استفاده از رینومانومتری دربیماران کلاسIIIمجریپایان یافتهبلي
8931210مقایسه اثر ایبوپروفن، سلکوکسیب و آسیفن بر درد،تورم و کیفیت زندگی، بعد از جراحی دندان مولر سوم نهفته مندیبولمجریپایان یافتهبلي
9930303بررسی کارآیی دهانشویه ی چای سبزبرپیشگیری ازبروزدرای ساکت به دنبال جراحی دندان عقل نهفته فک پایینمجریپایان یافتهبلي
10922459بررسی تاثیر روش جراحی بدون بخیه بر درد و تورم پس از جراحی دندان مولر سوم نهفته ماندیبلمجریپایان یافتهبلي
11920654بررسی فراوانی دندان های نهفته در بیماران مراجعه کننده به مرکز رادیولوژی خصوصی و بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد از سال 1388 تا1391مجریپایان یافتهبلي
12900083بررسی تاثیر جراحی ارتوگناتیک دو فک همزمان در بیماران کلاس III بر مقاومت راههای هوایی وحجم های ریوی با استفاده از plethysmography Bodyمجریپایان یافتهبلي
13971532بررسی تاثیر اوزون برمیزان پرولیفراسیون و بیان فاکتورهای التهابی سلولهای فیبروبلاست لثه تیمار شده با بیس فسفوناتهاهمکاردر دست اجرابلي
14970146مقایسه میزان موفقیت درمان آرتروسنتز آرتروسکوپیک توسط روش تجویز PRP نسبت به هیالورونیک اسید( بصورت ترکیبی یا تکی ) در بیماران با مشکل استئوآرتیت مفصلی تمپورمندیبولار.همکاردر دست اجرابلي
15961648بررسی هیستولوژیک تاثیر میتومایسین C در مقایسه با بوتولینوم توکسین A برترمیم زخم جراحی شکاف لب در رتهمکارپایان یافتهخير
16930184بررسی و مقایسه میزان از دست دادن خون حین انواع مختلف جراحی ارتوگناتیکهمکارپایان یافتهبلي
17921214مقایسه موفقیت بالینی استفاده از انکوریج اسکلتی و فیس ماسک در مقابل مینی پلیت و الاستیکهای بین فکی در تحریک رشد فک بالای بیماران دارای شکاف کام و لب: مطالعه کارآزمایی بالینیهمکارپایان یافتهبلي
18900959بررسی الکترومیوگرافی فعالیت عضله اربیکولاریس اریس پس از استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی در ترمیم نقص شکاف لب در رتهمکارپایان یافتهبلي
1985043بررسی پوشش درمانهای دندان پزشکی توسط بیمه های مختلف و میزان آگاهی و رضایت بیمه شدگان و دندانپزشکان از خدمات بیمه در شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973849Morphometric Study of Greater Palatine Canal and Its Significance in block of Maxillary Nerveindex copernicusبیهق1397سوم
2972135Morphological Characteristics of Styloid Process in Temporal BoneISCنوید نو1397سوم
3970386Ectodermal dysplasia: A report of two casesISCJournal of Craniomaxillofacial Research1396اول
4953866Success of Maxillary Alveolar Defect Repair in Rat Using Osteoblast-Differentiated Human Deciduous Dental Pulp Stem CellsISIJOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY1395پنجم به بعد
5953865Goltz-Gorlin Syndrome: Report of Two Casesعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAnnals of Clinical Case Reports1395اول
6953864Peri-implant diseases: Treatment and managementindex copernicusINTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY DENTAL & MEDICAL REVIEWS (IJCDMR)1395مسئول
7953863A brief overview of cellular and molecular mechanisms of osseointegrationسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Contemporary Dental and Medical Reviews1394دوم
8953862Etiology, complications, key systemic and environmental risk factors in dental implant failureindex copernicusInternational Journal of Contemporary Dental and Medical Reviews1394مسئول
9953861The Pattern of Maxillofacial Fractures in Shahid Kamyab Trauma Center Mashhad January 2012 to July 2013Chemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1393اول
10952079Maxillary Protraction With Intermaxillary Elastics to Miniplates Versus Bone-Anchored Face-Mask Therapy in Cleft Lip and Palate Patients.ISIJOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY1395دوم
11952076Treatment Approach for Maxillary Hypoplasia in Cleft Patients: Class III Elastics with Skeletal Anchorage (Report of Two Cases).PMCIranian journal of otorhinolaryngology1395دوم
12942861Use ofbodyplethysmographytomeasureeffectof bimaxillary orthognathicsurgeryonairwayresistanceand lung volumesISIBr J Oral Maxillofac Surg1394مسئول
13935309Are Mesenchymal Stem Cells Implanted in Lip Defect Capable of Returning Orbicularis Oris Muscle Function?ISIThe Journal of craniofacial surgery1394چهارم
14934748Frequency of impacted teeth in patients referred to a radiology center and the radiology department of Mashhad school of dentistryscopusBangladesh Journal of Medical Science1394اول
1591159Displacement of Mandibular Third Molar into the Submandibular Space during Extraction (Case Report)Chemical AbstractJournal of Mashhad Dental School1391مسئول
1689487Evaluation of Temporary Neurosensory Changes of Lower Lip Following Bilateral Sagittal Split Osteotomy(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1974230اکتودرمال دیسپلازی: گزارش دو مورد بهمراه درمان کامل تیمیهفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایرانتهرانپوستر1397بله
2970396درمان و بازتوانی کامل یک بیمارجوان با یونی کیستیک آملوبلاستوماشانزدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایرانتهرانپوستر1396بله
3970390ارزیابی تغییرات راه هوایی بعد از جراحی لفورت یک با رینومانومتریشانزدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایرانتهرانپوستر1396بله
4964355ارزیابی تغییرات استخوانی ومعاینات بالینی TMJ بدنبال جراحی ارتوگناتیک در بیماران با مال اکلوژن کلاس3شانزدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایرانتهرانسخنرانی1396بله
5953919success of maxillary alveolar defect repair in rat using osteoblasts differentiated human deciduous dental pulp stem cells14th international congress of iranian society of oral&maxillofacial surgeonsتهرانپوستر1394بله
6953909Comparison of Skeletal Anchorage and Face-mask Therapy versus Miniplate and Intermaxillary Elastics for Maxillary Traction in CleftLlip and Palate Patients: A Clinical Trial14th International congress of Iranian society of Oral & Maxillofacial surgeonsتهرانسخنرانی1394بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19765فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه