علیرضا  بروزی نیت
خلاصه عملکرد علیرضا  بروزی نیت
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

علیرضا بروزی نیت

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علیرضا بروزی نیت رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : ترمیمی و زیبایی دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : borouziniata@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951392مقایسه استحکام باند سمان های سلف ادهزیو با سلف اچ ،توتال اچ و کانونشنال بر روی سوبسترا های مختلف؛مرور نظام مندمجریپایان یافتهبلي
2941555بررسی حساسیت پس از درمان در ترمیم های کامپوزیتی خلفی بالک فیلمجریپایان یافتهبلي
3941248بررسی میزان موفقیت ونیرهای سرامیکی و کامپوزیتی؛ مرور نظام مند و متا آنالیزمجریپایان یافتهبلي
4931548مقایسه اثر فوری و تأخیری لیزرهای Er:YAG وEr,Cr: YSGG بر استحکام باند برشی ونیرهای پرسلنیمجریدر دست اجراخير
5931027 اثر زمان آلودگی بزاقی حین نوردهی بر ریز نشت واستحکام ریز باند برشی بین کامپوزیت ودندانمجریپایان یافتهبلي
6930116بررسی دوام بهبود زیبایی ایجاد شده در ضایعات white spot بوسیله تکنیک resin infiltration مجریپایان یافتهبلي
7922037 بررسی تاثیر استفاده از تکنیک snowplow در میزان موفقیت درمان ترمیم های کامپوزیتی کلاس II در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال های 1387 تا 1392:مطالعه گذشته نگرمجریپایان یافتهبلي
8920780 بررسی استحکام باند ریز کششی سمان رزینی حاوی نانو ذرات نقره و آمورفوس کلسیم فسفات نانو(Nano ACP)مجریپایان یافتهخير
9920026بررسی اثر حذف یا تثبیت کلاژن عاج بر قدرت و دوام باند میکروتنسایل یک ادهزیو توتال اچ مجریپایان یافتهبلي
10910992بررسی آزمایشگاهی تاثیر بلیچ ومحلولهای آزمایشی بهبود دهنده باند بر دوام باند ادهزیو توتال اچ به عاج مجریپایان یافتهبلي
11910969تأثیر استفاده از محلول های آزمایشی بر استحکام باند و دوام باند ادهزیو Etch and Rinse به عاج :مطالعه پایلوتمجریپایان یافتهبلي
12910845بررسی تاثیر آماده سازی سطحی با لیزر فراکشنال دی اکسید کربن بر استحکام باند برشی چند نوع پرسلن دندانی به سمان رزینیمجریپایان یافتهبلي
13901090تاثیر کاربرد کامپوزیت فلو روی میکرولیکیج رستوریشنهای کامپوزیتی: مرور نظام مندمجریپایان یافتهبلي
14900590ارزیابی تاثیر محلول های مختلف نگهداری و استریل دندان کشیده شده بر روی استحکام باند برشی کامپوزیت به عاجمجریپایان یافتهبلي
1589420تأثیر استفاده از اسیدتانیک بر استحکام باند و دوام باند ادهزیو Etch and Rinse مجریپایان یافتهبلي
1689419تأثیر استفاده از اسیدتانیک و آنزیم کلاژناز بر استحکام باند و دوام باند ادهزیو Etch and Rinse مطالعه پایلوتمجریپایان یافتهبلي
1789313ارزیابی استحکام باند بین گلاس ینومر نوری و کامپوزیت با استفاده از ادهزیوهای مختلف و روش کیور همزمانمجریپایان یافتهبلي
1888562بررسی تاثیر شستشو دهنده هیپوکلریت سدیم بر استحکام باند برشی سمانهای رزینی به عاجمجریپایان یافتهبلي
1988556بررسی میزان آشنایی دندانپزشکان شهر مشهد با اصول باند و اتصال و کاربردچسبهای مختلف در ترمیمی در سال 1389مجریپایان یافتهبلي
2088377بررسی کلینیکی گذشته نگر میزان موفقیت دندانهای پرمولر اندو شده پس از ترمیم با پست FRC و کامپوزیت مستقیممجریپایان یافتهبلي
2188218بررسی آزمایشگاهی تاثیر عوامل خشک کننده بر استحکام باند دو نوع سیستم ادهزیو توتال اچ به مینا بلافاصله بعد از بلیچ مجریپایان یافتهخير
2286140بررسی آزمایشگاهی تاثیر روشهای مختلف آماده سازی سطحی بر استحکام باند پستهای کامپازیتی تقویت شده با کوارتز مجریپایان یافتهبلي
23971439بررسی تاثیر سمان موقتی بر استحکام باند سمان های سلف ادهزیو؛ مرور نظام مندهمکاردر دست اجرابلي
24961796بررسی فعالیت ضدمیکروبی، سمیت سلولی و استحکام باند عاجی ریز برشی ادهزیو جدید حاوی ترکیب کیتوزان و اکسید نقرههمکارپایان یافتهبلي
25961533بررسی اثر آنتی باکتریال و ضدقارچی محلول حاوی نانوذرات سلنیوم-کیتوزانهمکاردر دست اجراخير
26951509بررسی استحکام باند ریزبرشی دو نوع کامپوزیت سلف ادهزیو به مینا و عاج دندان های شیری و دائمی :مطالعه آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
27950127بررسی تاثیر استفاده از نانوفلوروهیدروکسی آپاتیت به عنوان فیلر در ادهزیو دندانی با پایه Bis-GMA بر ویژگیهای مکانیکی و استحکام باند ریزکششی به عاج دندانهمکارپایان یافتهبلي
28941233بررسی تاثیر استفاده از نانو هیدروکسی آپاتیت و نانوفلوروهیدروکسی آپاتیت به عنوان فیلر در ادهزیو دندانی با پایه Bis-GMA برویژگیهای فیزیکی آن و استحکام باند ریزکششی به مینا و عاج و مقاومت به دمینرالیزاسیون مینا و عاج دندانهمکارپایان یافتهخير
29940975مقایسه ریزنشت ترمیم های کامپوزیت حفرات کلاس II در دندان های شیری به روش snowplow، Flowable liner و conventional( یک مطالعه آزمایشگاهی)همکارپایان یافتهبلي
30930333پوشش دهی زیرکونیا با نانو کامپوزیت های مختلف به روش sol-gel به منظور بهبوداستحکام پیوند با سمان رزینی و پرسلنهمکارپایان یافتهبلي
31922008بررسی مقاومت به شکست و زیبایی بصری تکنیک های مختلف آماده سازی قطعه شکسته تاج دندانی در روش fragment restoration(یک مطالعه آزمایشگاهی) همکارپایان یافتهبلي
32910997تعیین مهارت بالینی دانشجویان چپ دست و راست دست در تراش حفره ترمیمی در موقعیت های مختلف بر روی فانتوم هد : مطالعه مقدماتیهمکارپایان یافتهبلي
33910536اثر زمان آلودگی بزاقی حین نوردهی بر درجه کانورسیون و میکروهاردنس کامپوزیتهمکارپایان یافتهبلي
34900344بررسی بالینی تغییر رنگ مینای اچ شده پس از مواجهه فوری و تاخیری با یک نوع ماده رنگیهمکارپایان یافتهبلي
3588096بررسی نظر اساتید و دانشجویان در مورد آزمون (DOPS) Direct Observation of Procedural Skills )آزمون مشاهده مستقیم مهارتهای عملی( در بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
3687889مقایسه آزمایشگاهی قدرت باند براکتهای ارتودنسی با و بدون اچ کردن سطح میناهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983448Synthesis and antibacterial activity of colloidal selenium nanoparticles in chitosan solution: a new antibacterial agent Materials Research Express چهارم
2983372The Effect of Chlorhexidine Application on the Microtensile Bond Strength and Durability of a Total‑Etch AdhesivescopusEuropean Journal of General Dentistry1398سوم
3982678Retrospective evaluation of the clinical performance of direct composite restorations using the snow-plow technique: Up to 4 years follow-up.ISIJournal of clinical and experimental dentistry1398اول
4973634Effect of Different Storage Solutions and Autoclaving on Shear Bond Strength of Composite to DentinISIJournal of Research in Medical and Dental Science1397مسئول
5972788Effect of Non-Vital Bleaching on the Durability of Resin–Dentin Bond with an Ethanol-Based Etch-And-Rinse AdhesiveISIBiomimetics1397اول
6971843Effect of the Time of Salivary Contamination during Light Curing on Degree of Conversion and Microhardness of a Restorative Composite ResinPMCbiometrics1397دوم
7971125Microtensile bond strength of resin cement primer containing nanoparticles of silver (NAg) and amorphous calcium phosphate (NACP) to human dentinISIJOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTICS1397دوم
8971041Formulation and mechanical characterization of a semi-crystalline nano-fluorine hydroxyapatite-filled dental adhesiveISIJournal of the Australian Ceramic Society1397دوم
9970536The Effect of Fractional CO2 Laser Irradiation on Shear Bond Strength of Resin Cement to Feldspathic PorcelainPMCJournal of Lasers in Medical Sciences1397مسئول
10961244Effect of Storage Media and Sterilization Method on Shear Bond Strength of Composite to Enamel of Extracted TeethISCFuture of Medical Education Journal1396اول
11961243Effect of Tannic Acid Application on Durability of Bond of Etch and Rinse Adhesive ResinsISCjournal of dental materials and techniques1396اول
12961155The effect of surface treatment with a fractional carbon dioxide laser on shear bond strength of resin cement to a lithium disilicate-based ceramic.PMCDental Research Journal1396دوم
13960738Synergistic effects of sodium ascorbate and acetone to restore compromised bond strength after enamel bleachingMedlineINTERNATIONAL JOURNAL OF ESTHETIC DENTISTRY1396اول و مسئول
14950526Surface treatment with a fractional CO2 laser enhances shear bond strength of resin cement to zirconiaPMClaser therapy1394مسئول
15943014Evaluation of the Effect of Sodium Hypochlorite Irrigant on Pull-out Bond Strength of FRC Posts Using Different Resin CementsISCJournal of Dental Materials and Techniques1393اول
16943013Educational Needs Assessment of Mashhad Dentists about Principles of Bonding and Adhesives in DentistryEmbaseFuture of Medical Education Journal1392اول
17942977Bond strength between composite resin and resin modified glass ionomer using different adhesive systems and curing techniquesPMCJournal of Conservative Dentistry1392اول و مسئول
18942969Evaluation of the efficacy of flowable composite as lining material on microleakage of composite resin restorations: A systematic review and meta-analysis.ISIQuintessence Int1394اول
19941604Evaluation of bond strength of orthodontic brackets without enamel etching.PMCJournal of clinical and experimental dentistry1394اول
20932529Clinical Evaluation of Etched Enamel Discoloration following Immediate and Delayed Exposure to Colored AgentsPMCInternational scholarly research notices1393چهارم
21930267The effects of Exposure Times and Light Curing Sources on Surface Micro-Hardness of a Resin Modified Glass IonomerISCJournal of Dental Materials and Techniques1393مسئول
22921100effect of chlorhexidine application on bond durability of a filled-adhesive.ISCjournal of dental materials and techniques1391اول و مسئول
23921049Effects of drying agents on bond strength of etch-and-rinse adhesive systems to enamel immediately after bleaching.ISIThe journal of adhesive dentistry1391اول و مسئول
2488360تاثیر روش های مختلف آماده سازی سطحی بر استحکام باند پست های کامپوزیتی تقویت شده با کوارتز: بررسی آزمایشگاهی(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981581Effect of the Time of Salivary Contamination during Light Curing on Degree of Conversion and Microhardness of a Restorative Composite Resin19th Congress of Iranian Academy of Restorative and Cosmetic Dentistryمشهدپوستر1398خير
2961537بررسی مقاومت به شکست و زیبایی بصری تکنیک های مختلف آماده سازی قطعه شکسته تاج دندانی در روش fragment restoration یک مطالعه آزمایشگاهیشانزدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکان کودکان ایرانتهرانسخنرانی1396خير
3921179بررسی آزمایشگاهی تاثیر عوامل خشک کننده بر استحکام باند دو سیستم ادهزیو توتال اچ به مینا بلافاصله بعد از بلیچدهمین کنگره بین المللی انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایرانتهرانسخنرانی1389خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19754فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه