صدیقه  فاطمی
خلاصه عملکرد صدیقه  فاطمی
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

صدیقه فاطمی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): صدیقه فاطمی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : فاقد مرتبه علمی آخرين مدرک تحصيلي :
رشته تخصصي : دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک :

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
186138بررسی موتاسیونهای شناخته شده ژن HNF4 alpha در بیماران و بستگان مشکوک به دیابت جوانانمجریپایان یافتهخير
287578تعیین بار ویروسی HIV-1 با مقایسه دو روش Real Time RT-PCR و روش استاندارد COBAS Amplicor Monitor Test و سنجش ایمنی سلولی با فلوسایتومتری به منظور مونیتورینگ وضعیت بالینی و پیگیری درمان بیماران آلودههمکارپایان یافتهخير
386626بررسی پلی مورفیسمهای شایع ژن MYOC در مرکزگلوکوم بیمارستان خاتم الانبیا(ص)همکارپایان یافتهخير
486294بررسی پلی مورفیسم ژن TAP-2 در بیماران مبتلا به دیابت تیپIهمکارپایان یافتهخير
586286بررسی موتاسیونهای شناخته شده ژن GCKدرفامیل های مشکوک به دیابت جوانانهمکارپایان یافتهخير
686278بررسی نقش و فعالیت سلولهای Treg در پاتوژنز بیماری سلهمکارپایان یافتهخير
786277کلونینگ وتولید مولکولهای ESAT-6و Ag85B از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول رکومبینانت با Fc?1از IgG1 انسانی به منظورتولید پروتئینهای رکومبینانت Ag85B:Fc و ESAT-6:Fc جهت طراحی واکسن وراه اندازی روشهای نوین تشخیصیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970628Mutations in HNF1A Gene are not a Common Cause of Familial Young-Onset Diabetes in IranPMCIndian journal of clinical biochemistry1396چهارم
2924741Analysis of the glucokinase gene in Iranian families with maturity onset diabetes of the youngPMCJournal of Diabetes Mellitus1392مسئول
391098The effect of asthma on phonation: A controlled study of 34 patientsISIEar, nose, & throat journal1391پنجم به بعد
490455TAP2 polymorphisms in Iranian patients with type I diabetes mellitusChemical AbstractInternational Journal of Genetics and Molecular Biology1390مسئول
590193Association between vitamin D receptor gene polymorphisms and type 1 diabetes mellitus in Iranian populationISIMolecular biology reports1390پنجم به بعد
690125Evaluation of Gamma-Interferon in diagnosis of Tuberculosis PleurisyChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390پنجم به بعد
789742Evaluation of Polymerase Chain Reaction for Diagnosis of “Tuberculous Pleurisy”EmbaseTanaffos1389پنجم به بعد
889624Metformin decreases thyrotropin in overweight women with polycystic ovarian syndrome and hypothyroidismISIDiab Vasc Dis Res1389سوم
989037PREVALENCE OF GLUCOSE ABNORMALITIES IN HTLV-I CARRIERS IN MASHHAD, NORTHEAST IRANscopusDiabetologia Croatica 1389دوم
1088455بررسی عملکرد جنسی ر زنان مبتلا به دیابت نوع 2Embaseمجله دیابت و لیپید ایران1388دوم
1188096Mutations in the coding regions of the hepatocyte nuclear factor 4 alpha in Iranian families with maturity onset diabetes of the youngISIcardiovascular diabetology1388دوم
1288028بررسی میزان ذخایر آهن سرم در زنان بدون اضافه وزن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و رابطه ی آن با مقاومت به انسولینChemical Abstractمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1387دوم
1388027همراهی ماکروپرولاکتینمی در بیماران دارای بیماران دارای علایم هیپرآندروژنیسمChemical Abstractمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1387دوم
1487617Value of Automated ECG Interpretation in Diagnosis of Cardiac DisordersscopusThe Journal of Tehran University Heart Center1387اول و مسئول
1587370Lipid Profile Comparison between Opium Addicts and Non-Addicts scopusThe journal of tehran university heart center1387مسئول
1687269Evaluation of sexual function in women with type 2 diabetes mellitus ISIDiabetes & Vascular Disease Research 1388اول و مسئول
1787067Attitudes of patients and family members towards implantable psychiatric medicationISISCHIZOPHRENIA RESEARCH1387پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه