بی بی فاطمه  کلالی نیا
خلاصه عملکرد بی بی فاطمه  کلالی نیا
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

بی بی فاطمه کلالی نیا

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): بی بی فاطمه کلالی نیا رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوتکنولوژی دارویی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : KalaliniaF@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
داروسازیدکترای حرفه ای1383دانشگاه علوم پزشکی کرمان
بیوتکنولوژی داروییفوق دکترا (Ph.D.)1389دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
هیات علمیمرکز تحقیقات بیوتکنولوژی - دانشکده داروسازی مشهد1389/11/17
سرپرست بخش بیوتکنولوژی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژیمرکز تحقیقات بیوتکنولوژی1389/11/17
هماهنگ کننده امور آموزشی دانشجویان دکتری پژوهشیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1390/07/14
رابط آموزش مداوم مرکز تحقیقات بیوتکنولوژیمرکز تحقیقات بیوتکنولوژی1390/11/01
نماینده تام الاختیار مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی در مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهمرکز تحقیقات بیوتکنولوژی1391/02/01
رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی شرق کشورپژوهشکده بوعلی1394/12/18

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960871تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانوفیبری کیتوزان-کلاژن حاوی کورکومین تهیه شده به روش الکتروریسی جهت استفاده در پانسمان زخم در مدل حیوانیمجریدر دست اجراخير
2960870طراحی، تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانوفیبری کیتوزان حاوی ملیتین تهیه شده به روش الکتروریسی جهت درمان آکنه ولگاریسمجریدر دست اجرابلي
3960748بررسی اثر تجویز همزمان آرسنیک و وانادیوم بر آپوپتوز و بیان ژن های P16،P21 و P53 در رده ی سلولی HL-60مجریدر دست اجراخير
4951863ارتقاء کمی و کیفی آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
5951087ارزیابی بکارگیری روش چاپگر سه بعدی جهت طراحی و ساخت داربست کلاژنی و ارزیابی خصوصیات آن پس از بارگذاری با کروسین جهت استفاده در مهندسی بافت استخوانمجریدر دست اجراخير
6950972بررسی اثر ضد تهاجمی مهارکننده های جدید ماتریکس متالوپروتئیناز برروی رده سلولی HepG2مجریدر دست اجراخير
7941858کلون سازی و توالی یابی دو ژن¬ دخیل در بیوسنتز امگا-3 در گیاه کلزمجریپایان یافتهخير
8941235ارزیابی نقش نقص عملکرد آنزیم دی هیدروپیریمین دهیدروژناز در بروز علائم سمیت داروی کپسیتابین در بیماران سرطانیمجریپایان یافتهبلي
9940565بررسی اثر کروسین و کروستین استخراج شده از زعفران در تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلولهای استخوانیمجریپایان یافتهبلي
10940395بررسی اثرات تعبیه داربست سلولی حاوی سلول های تک هسته ای مغز استخوان برداشت شده از بال ایلیاک بر روند ایجاد تحریک جوش خوردگی در بیماران دچار عدم جوش خوردگی شکستگی های استخوان های بلند اندام تحتانیمجریپایان یافتهبلي
11940164ارزیابی دارورسانی هدفمند به سلولهای سرطان پستان مقاوم به دارو (MCF7/MX) با استفاده از آپتامر اختصاصی ترانسپورتر ABCG2مجریپایان یافتهخير
12940116ارزیابی ارتباط افزایش سطح غلظت سرمی هورمون پاراتیروئید پس از وقوع آنفارکتوس حاد میوکارد با میزان بیان ماتریکس متالوپروتئیناز 9 و مهارکننده بافتی آنهامجریپایان یافتهخير
13931570ارزیابی اثرات کروستین استخراج شده از زعفران و نانوپارتیکل های PLGA حاوی کروستین در بروز فنوتیپ مقاومت چند داروییمجریپایان یافتهخير
14931049ارزیابی اثر سولامارژین در مهار آنژیوژنزمجریپایان یافتهخير
15921820ارزیابی درون تنی میزان مهارکننده آنزیم آروماتاز و مهار رشد تومور توسط ترکیب جدید 3-ایمیدآزول (1،3،5-تریس (ایمیدازول-1- ایل متیل) بنزن) در رتمجریپایان یافتهخير
16920559بررسی اثرات تزریق کنسانتره مغز استخوان ((TNC بر روند ترمیم غضروف اسیب دیده سطح مفصل زانو در بیماران دچار استئوارتریت متوسط تا شدیدمجریپایان یافتهبلي
17920361مطالعه اثر عصاره آبی و الکلی برگ گیاه سنا بر مهار رشد چندین رده سلول سرطانیدمجریدر دست اجرابلي
18911297ارزیابی امکان القای تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلولهای استخوانی با استفاده از هومیوپاتیمجریپایان یافتهخير
19910990 بررسی میزان بیان گانکیرین در رده های سلولی مختلف مقاوم به داروهای ضد سرطان و مقایسه آن با میزان بیان این انکوپروتئین در رده های سلولی والد غیرمقاوم به دارو مجریپایان یافتهخير
20910750بررسی اثر داربست تهیه شده از پلی گلایکولیک اسید-کلاژن بر درمان عدم جوش خوردگی استخوان های بلندمجریپایان یافتهبلي
21910381ارزیابی اثر سولامارژین در مهار مهاجرت و تهاجم سلولهای توموریمجریپایان یافتهخير
22900977بررسی مهار پروتئین های اصلی دخیل در بروز فنوتیپ مقاومت چند دارویی (MDR1، MRP1 و ABCG2) با استفاده از تیموکینونمجریپایان یافتهخير
23900346بررسی تاثیر کروسین در بروز فنوتیپ مقاومت چند دارویی از طریق ترانسپورترهای دارویی MDR1، MRP1 و ABCG2مجریپایان یافتهخير
2489465القای بیان مداوم سیکلواکسیژناز-2 در دو رده سلولی سرطان پستان انسان با استفاده از ترانسفکت سلولها با پلاسمید حاوی توالی کامل COX-2 cDNA و بررسی تاثیر سیستم سیکلواکسیژناز در القاء مقاومت چند دارویی از طریق ترانسپورتر دارویی ABCG2مجریپایان یافتهخير
2587851بررسی تاثیر مشتق فوربول (TPA)بر میزان بیان mRNA و بروز ژن مقاومت دارویی سرطان پستان(BCRP) در رده سلولهای سرطان پستان انسان MCF7، MCF7-MX و MDA-MB-231 مجریپایان یافتهخير
2686144بررسی تأثیر بیان سیکلو اکسیژناز-2 (COX-2) بر بیان ژن و عملکرد ترانسپورتر دارویی BCRP (ABCG2) در دو رده سلولی سرطان پستان انسانمجریپایان یافتهخير
27971885بررسی اثر پروپرانولول لود شده در نانو پارتیکل PLGA بر پارامترهای کمی و کیفی استخوان استئوپوروتیک در رت های اوارکتومی شده نژاد ویستارهمکاردر دست اجراخير
28961922مطالعه اثرژل کیتوسان حاوی عصاره ریشه زرشک کوهی در درمان زخم های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانی.همکاردر دست اجرابلي
29960626آثار غضروف زائی داربست های مشتق از ماتریکس غضروف مفصلی گاوی در مدل حیوانی (خرگوش)همکاردر دست اجراخير
30960502کاربرد داربست های اتولوگ مشتق از ماتریکس غضروفی همراه با کندروسیت های کشت شده اتولوگ در ترمیم غضروف مفصلیهمکاردر دست اجراخير
31960435تهیه و ارزیابی خصوصیات ژل کیتوزان بارگذاری شده با نانوپارتیکل PLGA حاوی تهیه و ارزیابی خصوصیات ژل کیتوزان بارگذاری شده با نانوپارتیکل PLGA حاوی بروملین، جهت استفاده در حذف و ترمیم بافت های آسیب دیده ناشی از سوختگی در مدل حیوانی.بروملین، جهت استفاده در حذف و ترمیم بافت های آسیب دیده ناشی از سوختگی در مدل حیوانی.همکاردر دست اجرابلي
32960161مطالعه اثر بند آورندگی خون مخلوط هیدروژل کیتوزان با عصاره چای سبز، در مدل حیوانیهمکارعقد قراردادبلي
33951441بررسی اثر سلولهای بنیادی مشتق از پالپ دندان انسان بر رده سلولهای آدنوکارسینومای کولورکتال caco2 و SW48همکاردر دست اجرابلي
34951244بررسی اثرات و ایمنی داربست کلاژنی به همراه پلی گلایکولیک اسید و سلول های بنیادی بیمار بر ترمیم شکستگی های استخوان جوش نخورنده ترمیم شکستگی های استخوان جوش نخورندههمکارپایان یافتهخير
35951129تهیه نانوپارتیکل های حاوی دوکسوروبیسین و تیموکینون به منظور بهبود خواص ضد سرطانی ‏دوکسوروبیسینهمکارپایان یافتهبلي
36950940فرمولاسیون، تهیه و تعیین ویژگی نانولیپوزوم های پگیله دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتید ضدp32 و بررسی اثرات ضد آنژیوژنیک و ضد توموری در برون تن و درون تن در موش های دارای تومورهمکاردر دست اجرابلي
37950801بررسی تاثیر کروسین بارگذاری شده در داربست کلاژن – پلی گلایکولیک اسید جهت درمان شکستگی استخوان در مدل حیوانیهمکاردر دست اجرابلي
38950800تهیه و ارزیابی خصوصیات غشاء نانوفیبری کیتوزان تهیه شده به روش الکتروریسی بارگذاری شده با بروملین، جهت استفاده در حذف و ترمیم بافت های آسیب دیده ناشی از سوختگی در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
39950605تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانوفیبری کیتوزان-زئین با ساختار ساندویچی تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی تیکوپلانین.همکارپایان یافتهبلي
40950497تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانوفیبری کیتوزان تهیه شده به روش الکتروریسی و بارگذاری شده با تیکوپلانینهمکارپایان یافتهبلي
41950337ارزیابی متیلاسیون ژن های SFRP2 و UCHL1 و عفونت ویروس Epstein-barr در بیماران مبتلا به سرطان معده.همکاردر دست اجراخير
42950129تهیه و ارزیابی غشاء نانوفیبری کیتوزان ژلاتین حاوی سیمواستاتین تهیه شده به روش الکتروریسیهمکارپایان یافتهبلي
43950086بررسی تاثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی در ترکیب با داربست کلاژن-پلی‌گلیکولیک برای ترمیم شکستگی استخوان در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهخير
44941821مطالعه اثرغشا نانوفیبری کیتوسان تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی وانکومایسین در درمان زخم های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانی.همکارپایان یافتهبلي
45941585تهیه و ارزیابی خواص غشا نانوفیبری زئین تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی وانکومایسینهمکارپایان یافتهبلي
46941227تهیه و ارزیابی خواص غشا نانوفیبری کیتوزان تهیه شده به روش الکتروریسی حاوی آنتی بیوتیک وانکومایسینهمکارپایان یافتهبلي
47940993بررسی اثر تیموکینون بر مدل پیری ناشی از دی-گالاکتوز در رت: اختلال حافظه و مکانیسمهای دخیل در آنهمکاردر دست اجرابلي
48940707ارزیابی درون تنی میزان مهار آنزیم آروماتاز و مهار رشد تومور توسط ترکیب جدید 4- ((1- ایمیدازول – 1- ایل) متیل)-2-(4 –متوکسی فنیل بنزو) کینولین در رتهمکارپایان یافتهخير
49911245مهندسی بافت پوست با استفاده از داربست زیست فعال تهیه شده از نانوفیبرهای کیتوزان- کلاژن – گلیکوزامینوگلیکان به روش ریسندگی الکتریکی حاوی سلول و فاکتور رشد اپیدرمیهمکارپایان یافتهبلي
50911229بررسی ارتباط بین میزان آنژیوژنز و بیان انکوپروتئین گانکیرین در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان و پروستاتهمکارپایان یافتهخير
5189501بررسی اثرات ترکیبات مهار کنندگان آروماتاز به عنوان ضد سرطانهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981592Synthesis, in silico and in vitro studies of new 1,4-dihydropiridine derivatives for antitumor and P-glycoprotein inhibitory activityISIBioorganic chemistry1398سوم
2980572Bromelain-loaded chitosan nanofibers prepared by electrospinning method for burn wound healing in animal modelsISILife sciences1398چهارم
3980356Bone defect healing is induced by collagen sponge/polyglycolic acidISIJOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE1397سوم
4980267ABCG2 aptamer selectively delivers doxorubicin to drug-resistant breast cancer cellsISIJournal of Biosciences1398مسئول
5974274Tetrac-decorated chitosan-coated PLGA nanoparticles as a new platform for targeted delivery of SN38ISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397پنجم به بعد
6973279Antibiotic resistance pattern of metallo-beta-lactamase producing and non-producing clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa in MashhadISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1393چهارم
7973278Induction of Continuous Expression of Cyclooxygenase -2 in Human Breast Cancer Cell Line Using COX-2 cDNA Plasmid Transfectionscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396مسئول
8973273Expression of Oncoprotein Gankyrin in Drug Resistant and Sensitive Cancer Ovarian and Gastric Cancer Cell Linesscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1397مسئول
9973272Evaluation of the Effects of Increased Parathyroid Hormone (PTH) Following Myocardial Infarction on the Expressions Level of Matrix Metalloproteinase 9 and Tissue Inhibitor Metalloproteinasescopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1396مسئول
10973271Evaluation of the Effects of Solamargine Extracted from Solanum Nigrum as an Angiogenesis Inhibitorscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1396مسئول
11972791Design, Synthesis, and Biological Evaluation of New Azole Derivatives as Potent Aromatase Inhibitors with Potential Effects against Breast CancerISIAnti-cancer agents in medicinal chemistry1397اول
12972700Electrospun zein nanofibers as nanocarrier of vancomycin: Characterization, release and antibacterial propertiesISCعلوم و صنایع غذائی ایران1397چهارم
13972368Evaluation of Correlation Between Serum Level of Dihydropyrimidine Dehydrogenase Enzyme and Capecitabine Induced Adverse ReactionISCReports of Radiotherapy and Oncology1396چهارم
14972304The effects of crocetin, extracted from saffron, in chemotherapy against the incidence of multiple drug resistance phenotypeISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397مسئول
15971685Telomere shortening associated with increased levels of oxidative stress in sulfur mustard-exposed Iranian veteransISIMUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS1397سوم
16971610Comparison of the effect of crocin and crocetin, two major compounds extracted from saffron, on osteogenic differentiation of mesenchymal stem cellsISILife sciences1397اول
17963851Unexpected Lower Expression of Oncoprotein Gankyrin in Drug Resistant ABCG2 Overexpressing Breast Cancer Cell Lines.MedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1396مسئول
18963483Long bone mesenchymal stem cells (Lb-MSCs): clinically reliable cells for osteo-diseasesISICELL AND TISSUE BANKING1396سوم
19961611Long bone mesenchymal stem cells (LB_MSCs)..ISICell and Tissue Banking1396سوم
20961149Treatment of critical-sized calvarial non-union defect via collagen-polyglycolic acid scaffold loading with simvastatin in rabbitsISCIRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY1395پنجم
21961071Anticancer Properties of Solamargine: A Systematic ReviewISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396اول
22951576Comparative characteristics of mesenchymal stem cells derived from reamer-irrigator-aspirator, iliac crest bone marrow, and adipose tissueISIcellular and molecular biology1395سوم
23951082PGA-incorporated collagen: Toward a biodegradable composite scaffold for bone-tissue engineering.ISIJOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A1395سوم
24950975ABCG2 inhibition as a therapeutic approach for overcoming multidrug resistance in cancerISIJOURNAL OF BIOSCIENCES1395مسئول
25950972Crocin suppresses multidrug resistance in MRP overexpressing ovarian cancer cell lineISIDARU-JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1395مسئول
26941708Application of encapsulation technology in stem cell therapyISILife Sciences1394مسئول
27934626Solamargine inhibits migration and invasion of human hepatocellular carcinoma cells through down-regulation of matrix metalloproteinases 2 and 9 expression and activityISIToxicology in Vitro1394مسئول
28932251Celecoxib Up Regulates the Expression of Drug Efflux Transporter ABCG2 in Breast Cancer Cell LinesISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1393اول
2992119Phorbol ester TPA modulates chemoresistance in drug sensitive breast cancer cell line MCF-7 by inducing expression of drug efflux transporter ABCG2ISIAsian Pac J Cancer Prev.1391اول
3092117Inhibition of tumor cells growth and stimulation of lymphocytes by Euphorbia speciesISIImmunopharmacol Immunotoxicol1389چهارم
3191006Pro-inflammatory cytokines interleukin-1 beta, interleukin 6, and tumor necrosis factor-alpha alter the expression and function of ABCG2 in cervix and gastric cancer cellsISIMolecular and cellular biochemistry1391دوم
3290190Expression of IL-17 and COX2 Gene in Peripheral Blood Leukocytes of Vitiligo PatientsISIIranian journal of allergy, asthma, and immunology1390پنجم به بعد
3390032Tumor Necrosis Factor Alpha Induces Stronger Cytotoxicity in ABCG2-Overexpressing Resistant Breast Cancer Cells Compared with Their Drug-Sensitive Parental LineISIDNA and Cell Biology1390دوم
3490028Farnesiferol A from Ferula persica and Galbanic Acid from Ferula szowitsiana Inhibit P-Glycoprotein-Mediated Rhodamine Efflux in Breast Cancer Cell LinesISIPlanta medica1390چهارم
3589408Evaluation of indomethacin and dexamethasone effects on BCRP-mediated drug resistance in MCF-7 parental and resistant cell linesISIDrug and Chemical Toxicology 1389سوم
3689284Induction of Cyclooxygenase-2 by Phorbol Ester TPA Modulates Chemoresistance by Inducing Expression and Activity of Drug Efflux Transporter ABCG2 in Breast Cancer Cell LinesISI(CELL JOURNAL (YAKHTEH1389مسئول
3789213Investigating the enhancement of cisplatin cytotoxicity on 5637 cells by combination with mogoltacinISIToxicology in vitro1389پنجم به بعد
3889181Potential role of cyclooxygenase-2 on the regulation of the drug efflux transporter ABCG2 in breast cancer cell linesISIJ Cancer Res Clin Oncol1389اول
3988144dexamethasone downregulates BCRP mRNA and protein expression in breast cancer cell linesISIoncology research featuring preclinical and clinical cancer therapeutics1388دوم
4087085chemical composition ,moderate in vitro antibacterial and antifungal activity of the essential oil of pistacia vera L. and it's major constituents ISIjournal of essential oil bearing plants1387اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972855Induction of osteogenic differentiation of MSC using crocetin as one of the major bioactive components of saffronThe 2nd National Festival and International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicineتهرانپوستر1396خير
2972849evaluation the effect of crocin extracted from saffron on the induction of osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells2nd International conference on stem cell & regenerative medicineمشهدپوستر1396خير
3941056GANKYRIN ONCOPROTEIN EXPRESSION IN DRUG-RESISTANT AND -SENSITIVE HUMAN OVARIAN AND GASTRIC CANCER CELL LINESASEAN Congress on Medical Biotechnology and Molecular Biosciences 2015بانکوکپوستر1394خير
492120Evaluation of Antimicrobial Activity of the Essential Oil of the Gum of Pistacia Vera and its Major Components.Can J Infect Dis Med Microbiol.canadaسخنرانی1386خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12009سلولهای بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی1398تالیف و گردآوری
2188سرطان پستان - با تمرکز بر ریز محیط تومور، سلول های بنیادی و متاستاز1390تالیف بخشی از کتاب
31288سلولهای بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی1397تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
142فرآیند اندازه گیری برون تنی قدرت اثر مهار کننده های آنزیم آروماتاز با استفاده از رده سلولی سرطان کبد (HepG2) و کیت الایزای استرون1392/02/2279464nf>, محمد جویا , فرزین هادیزاده , بی بی فاطمه کلالی نیا
2247کروسین القاکننده موثر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلولهای استخوانی nf>, محمد رمضانی , سارا عامل فرزاد , هنگامه قصیم , بی بی فاطمه کلالی نیا , مریم هاشمی
323طراحی سنتز و بررسی اثرات مهارکننده آنزیم های آروماتاز با اثرات بالقوه ضد سرطان سینه و القای بارداری 1391/02/0974795nf>, محمد جویا , فرزین هادیزاده , خلیل آبنوس , جواد بهروان , بی بی فاطمه کلالی نیا

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19933فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29768فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه