محسن  عظیمی نژاد

 فعالیت های پژوهشی

 

محسن عظیمی نژاد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محسن عظیمی نژاد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ژنتیک انسانی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AzimiNM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکترای حرفه ای1377دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دوره عالی بهداشتکارشناس ارشد 1386دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ژنتیک پزشکیدکترا (Ph.D.)1391دانشگاه لورن فرانسه
personalised Medicineفوق دکترا (Ph.D.)1392دانشگاه لورن فرانسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
استادیار گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکیاستادیار گروه ژنتیک پزشکی
رئیس مرکز بهداشت شیروانشیروان1377/10/151378/05/28
رئیس شبکه بهداشت و درمان شیروانشیروان1378/05/291384/03/30
مدیر پژوهشکده بوعلیپژوهشکده بوعلی1385/02/021387/07/20
رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابوررئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور1392/12/06

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941808وضعیت بیماری سل و شناسایی الگو و ارتباط اپیدمیولوژی جدایه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در انسان و دام در منطقه خراسان رضوی با استفاده از روشهای تایپینگ از قبیل Spoligotyping و PFGE و Whole genome sequencing و مشخص کردن راه های انتقال شایع در خراسان رضوی (مطالعه کوهورت)مجریدر دست اجرابلي
2930221بررسی اثر روزه داری بر روی بیان سایتوکاین های التهابی در ماه مبارک رمضانمجریدر دست اجرابلي
3930166مقایسه سطح پلاسمایی مس و روی در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و باردار سالممجریپایان یافتهبلي
4921941بررسی تعامل بین پلی مورفیسم های ژنتیکی سیس و ترانس فاکتور رشد سلول اندوتلیال عروقی (VEGF) ومیزان دریافت عناصر کمیاب در همراهی با سندرم متابولیکمجریپایان یافتهبلي
5921939ارتباط عامل رشد اندوتلیال عروقی و پلی مورفیسم های سیس و ترانس آن با پره اکلامپسی مجریدر دست اجراخير
6950311بررسی ارتباط تغییرات بیومارکر فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و گیرنده 1 آن با کبد چرب غیر الکلی NAFLD)) در نوجوانان 9 تا 18 سال با BMI بالای صدک 85همکارپایان یافتهبلي
7941795بومی سازی و طراحی روشی بر مبنای Reverse-hybridization line probe assay (LiPA) به منظور تشخیص، شناسایی و افتراق سریع گونه های شایع مایکوباکتریومی جداشده از بیماران با هدف منطقی کردن شیوه درمانهمکاردر دست اجرابلي
8941310بررسی مقایسه ای روش های تشخیصی کبد چرب (فیبرواسکن ، DEXAوسونوگرافی) با تغییرات انتروپومتریک در گروه سنی 9-18 سال وتعیین توپوگرافی بیماران کبدچرب(NAFLD)همکارپایان یافتهبلي
9930298بررسی ارتباط میزان بیان نسبی ژن آپلین در بافت چربی زیر جلدی و احشایی با اسید های چرب دریافتی در افراد چاق و غیر چاقهمکارپایان یافتهبلي
1086165بررسی پیش آگهی نوزادان مادران حامله مصرف کننده مکمل سلنیومهمکارپایان یافتهخير
1185410تعیین نمایه گلیسمی(Glycaemic Index) انواع نان در شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962941Immunomodulatory and antioxidant effects of saffron aqueous extract (Crocus sativus L.) on streptozotocin-induced diabetes in ratsMedlineIndian Heart Journal1395دوم
2962725The Role of Saffron in Attenuating Age-related Oxidative Damage in Rat HippocampusMedlineRecent patents on food, nutrition & agriculture1395مسئول
3962499The effect of lead exposure on some inflammatory biomarkers of lung lavage fluid in ratsISITOXIN REVIEWS1396سوم
4961283Protective Effects of Chrysin Against Drugs and Toxic AgentsISIDOSE-RESPONSE1396سوم
5961097Alterations in lipid profile, Zinc and Copper levels and superoxide dismutase activities in normal pregnancy and preeclampsiaISIAmerican Journal of the Medical Sciences1396مسئول
6961020Protective effects of carnosol against oxidative stress induced brain damage by chronic stress in ratsISIBMC COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE1396دوم
7960703Catechin Treatment Ameliorates Diabetes and Its Complications in Streptozotocin-Induced Diabetic RatsISIDOSE-RESPONSE1395دوم
8960697Anti-oxidative effects of curcumin on immobilization-induced oxidative stress in rat brain, liver and kidneyISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395دوم
9953907Effects of Ramadan fasting on inflammatory biomarkers and body composition in healthy subjectsindex copernicusjournal of Fasting and Health1395دوم
10953322The effects of zataria multiflora on blood glucose, lipid profile and oxidative stress parameters in adult mice during exposure of Bisphenol APMCCARDIOVASCULAR & HEMATOLOGICAL DISORDERS-DRUG TARGETS1394دوم
11953148Association of a Vascular Endothelial Growth Factor genetic variant with Serum VEGF level in subjects with Metabolic SyndromeISIGene1395مسئول
12952448Serum C-reactive Protein Level and Its Correlation with Metabolic SyndromeSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور1395چهارم
13952407Inhibitory and cytotoxic activities of chrysin on human breast adenocarcinoma cells by induction of apoptosisISIpharmacognosy magazine1395دوم
14950429Thymoquinone Ameliorates Acute Renal Failure in Gentamicin-Treated Adult Male RatsISIPHARMACOLOGY1394دوم
15950037effect of chronic exposure to cadmium on serum lipid, lipoprotein and oxidative stress indicies in male ratsPMCInterdisciplinary Toxicology1394دوم
16950034Chrysin treatment improves diabetes and its complications in liver, brain, and pancreas in streptozotocin-induced diabetic rats.ISICanadian journal of physiology and pharmacology1395دوم
17941756Angiogenesis related genes NOS3, CD14, MMP3 and IL4R are associated to VEGF gene expression and circulating levels in healthy adultsISIBMC Medical Genetics1394مسئول
18935394Effects of buprenorphine on balance of oxidant/antioxidant system in the different ages of male rat live.ISIJ. Biochem. Mol. Toxicol.1394دوم
19935393Preventive effect of safranal against oxidative damage in aged male rat brain.ISIExperimental animals1393دوم
20935392Ameliorative effect of saffron aqueous extract on hyperglycemia, hyperlipidemia, and oxidative stress on diabetic encephalopathy in streptozotocin induced experimental diabetes mellitus.ISIBiomed Res Int1393دوم
21934673Effect of chrysin on nociception in formalin test and serum levels of noradrenalin and corticosterone in ratsISIInternational Journal of Clinical and Experimental Medicine1393سوم
22933257Functional genomics towards personalized healthcare and systems medicineISIPersonalized Medicine1390دوم
23933251Vascular endothelial growth factor from embryonic status to cardiovascular pathologyChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1393اول و مسئول
24925174A Review on Underlying Differences in the Prevalence of Metabolic Syndrome in the Middle East, Europe and North Americaindex copernicusJournal of Molecular and Genetic Medicine1392مسئول
25924410Cardiovascular diseases and genome-wide association studiesISIClinica Chimica Acta1390
26924266Associations of vascular endothelial growth factor (VEGF) with adhesion and inflammation molecules in a healthy population.ISICytokine1391اول
27924152A common variant highly associated with plasma VEGFA levels also contributes to the variation of both LDL-C and HDL-C.ISIJournal of lipid research1391
28924151"What is the contribution of two genetic variants regulating VEGF levels to type 2 diabetes risk and to microvascular complications?"ISIPLoS One1391
29923288Glucokinase gene promoter -30G>A polymorphism: a cross-sectional association study with obesity, diabetes Mellitus, hyperlipidemia, hypertension and metabolic syndrome in an Iranian hospital.ISIRevista de Nutrição1391پنجم به بعد
3090087Serum zinc and copper concentrations and socio-economic status in a large Persian cohortISIAsian Biomedicine1390پنجم به بعد
3189795Evaluation of Maternal selenium supplementation on the Level of Oxidative Stress and Incidences of Outcomes in newbornsISIIranian Red Crescent Medical Journal1389پنجم به بعد
3289419association between angiotensin II type-1 receptor A1166C polymorphism and the presence of angiographically-defined coronary artery disease in an iranian populationISIAsian Biomedicine 1389پنجم به بعد
3389355SELENIUM SUPPLEMENTATION AND THE INCIDENCE OF PREECLAMPSIA IN PREGNANT IRANIAN WOMEN: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED PILOT TRIALISITaiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology 1389پنجم به بعد
3489144Prooxidant-antioxidant balance in pregnancy: a randomized double-blind placebo-controlled trial of selenium supplementationISIJournal of perinatal medicine1389پنجم به بعد
3589138Effect of supplementation with selenium on postpartum depression: a randomized double-blind placebo-controlled trialISIJ Matern Fetal Neonatal Med1389پنجم به بعد
3688611 Determination of Prooxidant-Antioxidant Balance After Acute Coronary Syndrome Using a Rapid Assay: A Pilot StudyISIAngiology1388پنجم به بعد
3788569Omega-3 fatty acid supplements improve the cardiovascular risk profile of subjects with metabolic syndrome, including markers of inflammation and auto-immunityISIActa cardiologica,1388پنجم به بعد
3888210Selenium supplementation and premature (pre-labour) rupture of membranes: a randomised double-blind placebo-controlled trialPMCJournal of obstetrics and gynaecology1388پنجم به بعد
3988176prevalence of obesity and its association with socioeconomic factors in elderly iranian form razavi-khorasan provinceISIthe scientific world journal1388پنجم به بعد
4088175newly detected hypertension in an iranian population:an epidemiological studyISIasian biomedicine1388اول
4188033Anthropometric Indices of Obesity and the Prediction of Cardiovascular Risk Factors in an Iranian PopulationISITHESCIENTIFICWORLDJOURNAL 1388اول و مسئول
4288029The relationship between established coronary risk factors and serum copper and zink concentrations in a large persian cohort ISIjournal of trace elements in medicine and biology1388سوم
4388017Serum Selenium and Glutathione Peroxidase Concentrations in Iranian Patients With Angiography-Defined Coronary Artery DiseaseISIANGIOLOGY1388پنجم به بعد
4487684Metabolic syndrome: its prevalence and relationship to socio-economic parameters in an Iranian populationPMCNutrition, metabolism, and cardiovascular diseases1387اول
4587616Metabolic syndrome may not be a good predictor of coronary artery disease in the Iranian population: population-specific definitions are requiredISITheScientificWorldJournal1387پنجم به بعد
4687105A survey on Antibody Levels among Individuals at risk of Brucellosis in khorasan Razavi provincescopusPakistan journal of Nutrition 1388چهارم
4787089association between socioeconomic factors and obesity in iranscopuspakestan journal of nutrition1388دوم
4887055Prevalence of type 2 diabetes mellitus in Iran and its relationship with gender, urbanisation, education, marital status and occupationISISingapore medical journal1387اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963396The interaction of VEGF genetic variants with the levels of trace elements intake in risk of metabolic syndromeThe 1st international congress of NLRCS, “Nutrition, from the Laboratory to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
2952790Molecular Mechanisms of Thymoquine-induced Antitumor and Apoptosis in Human lung Adenocarcinoma Cells3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposium)مشهدپوستر1395خير
3952788Crocus Sativus L. (Saffron) Extract Reduces the Extent of Oxidative Stress and Proinflammatory State in Aged Rat kidney3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposium)مشهدپوستر1395خير
4950032Inherited genetic markers for thrombophilia in northeastern Iran.6th international conference on obstetric, fetal medicine and gynacologyDuabiپوستر1394بله
5935493Inherited genetic markers for thrombophilia in northeastern Iran (a clinical-based report)چهاردهمین کنگره جهانی طب جنینیکرتپوستر1394بله
6933259THE IMPACT OF SOCIOECONOMIC FACTORS ON THE PREVALENCE OF NEWLY IDENTIFIED HYPERTENSION IN AN IRANIAN POPULATION SAMPLEEuropean Atherosclerosis Societyهلسینکیپوستر1387بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
11511ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی روﻧﻮﯾﺴﻰ ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗﻬﺎ1395ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه