سعید  سمرقندیان
خلاصه عملکرد سعید  سمرقندیان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سعید سمرقندیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سعید سمرقندیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : نروفیزیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : SamarghandianS@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1920199اثردرمان طولانی مدت با مورفین بر آنزیمها، شاخصهای استرس اکسیداتیو و محتوی آنتی اکسیدانی در با فت کبد موش صحرایی نرمجریپایان یافتهخير
2901091بررسی اثرات سیتوتوکسیک، مرگ پیش بینی شده سلولی و شناسایی مسیرهای مولکولی احتمالی درگیر شده کرایزین ((Chrysin بر رشد رده سلولهای سرطانی سینه) (MCF-7، رده سلولی سرطانی اپیتلیال آلوئولی ریه ((A549مجریپایان یافتهخير
389810بررسی اثرات متفورمین بر انسولین و فاکتورهای بیوشیمیایی خون مادر و نوزادان رتهای حامله هیپرگلیسمیکمجریپایان یافتهبلي
488788بررسی اثر میوه زرشک بر گلوکز، کلسترول و تری گلیسرید خون در رتهای دیابتی مجریپایان یافتهخير
588518بررسی اثرات هیپرگلیسمی بعد از غذا بر اختلالات عروقی ناشی از دیابت در رتمجریپایان یافتهبلي
688443بررسی اثرات برگ گیاه کاسنی وحشی(cichorium intybus) روی تنظیم گلوکز، چربی های خونی و فشارخون در رتهای دیابتیمجریپایان یافتهخير
788355بررسی اثرات عسل گون بر روی رشد رده سلولهای سرطانی اپیتلیال آلوئولی ریهCell Line) (A549 و مرگ پیش بینی شده سلولی(apoptosis)مجریپایان یافتهخير
888027تاثیر داروی ریلوزول براختلالات حرکتی و تغییرات هیستوپاتولوژیک در مدل ضربه مغزی موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
987869مقایسه بیان ‍ژنی اینتر لوکین 1، 6 وTNF-α پلاسماو بافت های ( آئورت شکمی و پانکراس) در رت های دیابتی شده و سالممجریپایان یافتهخير
1087868بررسی اثرات عسل طبیعی (natural honey) بر روی رشد رده سلول های سرطانی پستان (MCF-7) و مرگ پیش بینی شده سلولی (apoptosis)مجریپایان یافتهخير
1186498بررسی اثرات دانه گیاه لوبیا خوشه ای ((Cyamopsis tetragonolobus L. روی تنظیم گلوکز, تری گلیسرید ها وکلسترول خون، فشار خون در رت های دیابتیمجریپایان یافتهبلي
1286497بررسی اثرات دانه گیاه لوبیای خوشه ایCyamopsis tetragonolobus) ) برروی سطح کلسترول تام، LDL-C, HDL-C، تری گلیسریدهای خون، فشار خون و وزن بدن در موش صحرایی چاق ( Obese rat)مجریپایان یافتهبلي
1386196بررسی اثرات عصاره الکلی گیاه خولنجان".galanga aAlpini " روی بهبود پیامدهای نرولوژیکی متعاقب ایسکمی مغزی در رت مجریپایان یافتهخير
1489970مقایسه ارزش تشخیصی میزان گلوکوز قطره اول و دوم کاپیلری به روش گلوکومتری بیماران دیابتی ادماتو، بستری در بخش های ویژه مراکز آموزشی-درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکارپایان یافتهبلي
1589924بررسی نقش آنژیوتانسین ۲ بر آپوپتوز، سمیت عصبی و تولید گونه‌های فعال اکسیژن در سمیت ناشی از غلظت بالای گلوکز در سلول عصبی PC12همکارپایان یافتهبلي
1689174بررسی اثر سرب بر پاسخدهی مجاری هوایی، تغییرات پاتولوژیک و شاخص‌های التهابی در خوکچه‌های هندی مبتلا به آسم تجربیهمکارپایان یافتهبلي
1789027بررسی اثرات اختلال زای دیابت دوران بارداری بر زاده ها در رتهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980182Neuroprotective effects of Crocus Sativus L. and its main constituentsscopusDer Pharmacia Lettre1395دوم
2980180A Review on Possible Therapeutic Effect of Nigella sativa and Thymoquinone in Neurodegenerative Diseases.ISICNS & NEUROLOGICAL DISORDERS-DRUG TARGETS1397اول
3980178The protective effects of crocin in the management of neurodegenerative diseases: a reviewPMCAmerican journal of neurodegenerative disease1396دوم
4980177The Neuroprotective Effects of Thymoquinone: A ReviewISIDOSE-RESPONSE1397دوم
5972321Immunomodulatory, anti-inflammatory, and antioxidant effects of curcuminscopusjournal of herbmed pharmacology1397دوم
6971579Comparison of Glucose Levels of the First and Second Fingertip Blood Drops in Edematous Diabetic Patients Hospitalized in Intensive Care Units (Point Of Care Method)Chemical AbstractQuarterly of Horizon of Medical Sciences1396سوم
7962725The Role of Saffron in Attenuating Age-related Oxidative Damage in Rat HippocampusMedlineRecent patents on food, nutrition & agriculture1395اول
8962499The effect of lead exposure on some inflammatory biomarkers of lung lavage fluid in ratsISITOXIN REVIEWS1396مسئول
9962308Antidotal effects of curcumin against neurotoxic agentsISIASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE1395مسئول
10962304Protective Effects of Carvacrol against Oxidative Stress Induced by Chronic Stress in Rat’s Brain, Liver, and KidneyPMCBIOCHEMISTRY RESEARCH INTERNATIONAL1395اول و مسئول
11961496Honey and Health: A Review of Recent Clinical ResearchPMCPharmacognosy Research1396اول و مسئول
12961283Protective Effects of Chrysin Against Drugs and Toxic AgentsISIDOSE-RESPONSE1396اول و مسئول
13961020Protective effects of carnosol against oxidative stress induced brain damage by chronic stress in ratsISIBMC COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE1396اول و مسئول
14960703Catechin Treatment Ameliorates Diabetes and Its Complications in Streptozotocin-Induced Diabetic RatsISIDOSE-RESPONSE1395اول و مسئول
15960697Anti-oxidative effects of curcumin on immobilization-induced oxidative stress in rat brain, liver and kidneyISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395اول و مسئول
16952407Inhibitory and cytotoxic activities of chrysin on human breast adenocarcinoma cells by induction of apoptosisISIpharmacognosy magazine1395اول
17950037effect of chronic exposure to cadmium on serum lipid, lipoprotein and oxidative stress indicies in male ratsPMCInterdisciplinary Toxicology1394اول
18950034Chrysin treatment improves diabetes and its complications in liver, brain, and pancreas in streptozotocin-induced diabetic rats.ISICanadian journal of physiology and pharmacology1395اول و مسئول
19935394Effects of buprenorphine on balance of oxidant/antioxidant system in the different ages of male rat live.ISIJ. Biochem. Mol. Toxicol.1394اول
20935393Preventive effect of safranal against oxidative damage in aged male rat brain.ISIExperimental animals1393اول
21935392Ameliorative effect of saffron aqueous extract on hyperglycemia, hyperlipidemia, and oxidative stress on diabetic encephalopathy in streptozotocin induced experimental diabetes mellitus.ISIBiomed Res Int1393اول
22931628Curcumin pretreatment attenuates brain lesion size and improves neurological function following traumatic brain injury in the rat.PMCPharmacol Biochem Behav1392مسئول
23931627Antiproliferative and cytotoxic properties of honey in human prostate cancer cell line (PC-3): Possible mechanism of cell growth inhibition and apoptosis inductionChemical AbstractAfrican Journal of Pharmacy and Pharmacology1392اول و مسئول
24931626Safranal Treatment Improves Hyperglycemia, Hyperlipidemia and Oxidative Stress in Streptozotocin-Induced Diabetic RatsISIJ Pharm Pharm1392اول و مسئول
25930900Anti-tumor activity of safranal against neuroblastoma cellsISIPharmacognosy Magazine1393اول
26924205Safranal ameliorates antioxidant enzymes and suppresses lipid peroxidation and nitric oxide formation in aged male rat liverISIBiogerontology1391چهارم
27923883Crocus sativus L. (Saffron) Stigma Aqueous Extract Induces Apoptosis In Alveolar Human Lung Cancer Cells Through Caspase-Dependent Pathways ActivationISIBioMed Research International1392اول
2892278The Effect of lead acetate on oxidative stress and antioxidant status in rat bronchoalveolar lavage fluid and lung tissuePMCToxicology Mechanisms and Methods1391اول
2991479Tracheal responsiveness to methacholine and ovalbumin; and lung inflammation in guinea pigs exposed to inhaled lead after sensitizationISIEcotoxicology and Environmental Safety1391سوم
3090861Antihyperglycemic and antihyperlipidemic effects of guar gum on streptozotocin-induced diabetes in male ratsISIPharmacognosy Magazine1390مسئول
3190713Comparison of the beneficial effects of guar gum on lipid profile in hyperlipidemic and normal ratsISIJournal of Medicinal Plants Research1390مسئول
3290317Chrysin reduces proliferation and induces apoptosis in the human prostate cancer cell line pc-3ISIClinics (Sao Paulo)1390مسئول
3390293Effect of barberry fruit (Berberis Vulgaris) on serum glucose and lipids in streptozotocin-diabetic ratsscopusPharmacologyonline 1390پنجم به بعد
3490221Reduction of serum cholesterol in hypercholesterolemic rats by Guar gumعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAvicenna Journal of Phytomedicine1390اول
3590008Suppression of Pulmonary Tumor Promotion and Induction of Apoptosis by Crocus sativus L. ExtractionISIApplied biochemistry and biotechnology1390اول
3689584Modulation of programmed cell death byhoney bee in human prostate adenocarcinomascopusJournal of Medicinal Plant Research1389اول
3789249Honey induces apoptosis in renal cell carcinomaISIPharmacognosy Magazine1389اول
3889068Use of in vitro assays to assess the potential antiproliferative and cytotoxic effects of saffron (Crocus sativus L.) in human lung cancer cell lineISIPharmacognosy Magazine1389مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952790Molecular Mechanisms of Thymoquine-induced Antitumor and Apoptosis in Human lung Adenocarcinoma Cells3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposium)مشهدپوستر1395بله
2952788Crocus Sativus L. (Saffron) Extract Reduces the Extent of Oxidative Stress and Proinflammatory State in Aged Rat kidney3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposium)مشهدپوستر1395بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه