سیده مریم  حسینی
خلاصه عملکرد سیده مریم  حسینی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیده مریم حسینی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیده مریم حسینی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : چشم پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : HoseiniMM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971570سیستم ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به تحلیل رفتگی های ارثی شبکیه چشم در مشهدمجریدر دست اجراخير
2961461بررسی میزان بروز و عوامل همراه اندوفتالمیت حاد پس از عمل جراحی ویترکتومی و نتایج بینایی حاصل از آن در مرکز چشم پزشکی خاتم الانبیا مشهد بین سالهای ۹۰-۹۶مجریدر دست اجرابلي
3960707تعیین ژنوتایپینگ توکسوپلاسما گوندی در بیماران مبتلا به توکسوپلاسموزیس چشمی در بیمارستان خاتم الانبیاء مشهد در سال 1396-97مجریپایان یافتهبلي
4950647مقایسه تغییرات عروقی به دو روش OCTA (optical coherence tomogeraghy Angiography) و WF FAG( wide field fluorescein angiograph) در بیماران مبتلا به بجهت با و بدون درگیری چشمیمجریپایان یافتهبلي
5950453ارزیابی سطح ویتامین D3 در بیماران مبتلا به یووئیت غیرعفونیمجریدر دست اجرابلي
6950234بررسی تغییرات ضخامت کروئید sub foveal بعد از عمل ویترکتومی در بیماران دیابتی دچارادم ماکولای بالینی قابل توجه (CSME) از نوع ترکشنالمجریپایان یافتهبلي
7940141بررسی تاثیربالینی قطره پردنیزولون با و بدون قطره سیکلوسپورین2% در درمان یووئیت قدامی حاد غیر عفونی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان خاتم الانبیا(ص) در تابستان و پاییز 94مجریپایان یافتهبلي
8930361بررسی تاثیر کروسین بر ماکولوپاتی دیابتی و کاتاراکت به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونما مجریپایان یافتهخير
9922091بررسی اثربخشی تزریق داخل زجاجیه ای بواسیزوماب در نوزادان نارس در بیمارستان چشم پزشکی خاتم الانبیا (1390-93)مجریپایان یافتهبلي
10922090بررسی شیوع بیماریهای سیستمیک زمینه ای همراه در بیماران با تشخیص یووئیت در درمانگاه های بیمارستان خاتم الانبیا : 1390-93مجریپایان یافتهبلي
11922089بررسی شیوع و نتایج درمانی اندوفتالمیت حاد پس از تزریق داخل ویتره دارومجریپایان یافتهبلي
12920827تاثیر آموزش تن آرامی بر خودکارآمدی شیردهی و کیفیت خواب مادران دارای نوزاد نارسمجریپایان یافتهبلي
13920560میزان بروز و عوامل خطر رتینوپاتی نوزادان نارس در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی خاتم الانبیا مشهد (1390-92)مجریپایان یافتهبلي
14980570نظام ثبت بیماران با ترومای نافذ چشمی خراسان بزرگهمکاردر دست اجراخير
15970685بررسی ارتباط سطح سرمی آیریسین با رتینوپاتی در بیماران دیابتی نوع 2همکاردر دست اجرابلي
16970305بررسی ارتباط بین میزان ضخامت لایه ی فیبر عصبی شبکیه قبل از عمل جراحی با میزان بهبودی دید مرکزی و میدان دید بعد از جراحی ترانس اسفنویید ماکرو آدنوم هیپوفیزهمکاردر دست اجراخير
17970214بررسی میزان شیوع علایم و اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به یووئیت اتوایمیونهمکاردر دست اجرابلي
18970141مقایسه پیامدهای بالینی وبینایی و یافته های شبکیه دو روش جراحی شانت ونتریکولوپریتونئال و شانت لومبوپریتونئال قابل تنظیم در بیماران بزرگسال علامت دار با هیپرتانسیون ایدیوپاتیک داخل جمجمه ایهمکاردر دست اجرابلي
19970028بررسی اثر منوتراپی کروسین در ماکولوپاتی دیابتی خفیف تا متوسط به روش کارآزمایی بالینیهمکاردر دست اجرابلي
20970027بررسی پایلوت اثر بخشی کروسین بعنوان مکمل دارویی در درمان عوارض چشمی ناشی از بیماری بهجت به روش کارآزمایی بالینیهمکاردر دست اجرابلي
21961650بررسی تغییرات میزان واسکولاریزاسیون عصب اپتیک و ناحیه ماکولا توسط OCT-A بعد از عمل جراحی کاتاراکتهمکارپایان یافتهخير
22961099نتایج بالینی جراحی شانت لومبوپریتونئال در بیماران بزرگسال علامت دار با هیپرتانسیون ایدیوپاتیک داخل جمجمه ایهمکارپایان یافتهبلي
23960978مقایسه میزان آسیب شبکیه در درمان macular hole closure با دو روش برداشتن ILM با pinch وscraperهمکارپایان یافتهبلي
24960463بررسی پلی مورفیسم های دومین های فعال ژن VEGFدر ارتباط با پاسخ به درمان تزریق داخل ویتره اواستین در بیماران رتینوپاتی دیابتی دارای ادم ماکولاهمکاردر دست اجرابلي
25951832بررسی عملکرد استفاده از سیستم ضبط تصاویر عمل در اموزش عملی دستیاران تخصصی چشم پزشکیهمکاردر دست اجراخير
26950978بررسی ارتباط سطح سرمی آدیپونکتین با رتینوپاتی در بیماران دیابتی نوع 2همکارپایان یافتهبلي
27950638بررسی میزان بهبود میدان بینایی و حدت بینایی پس از عمل جراحی تومور های هیپوفیز با دسترسی ترنس اسفنوئیدالهمکارپایان یافتهبلي
28950232بررسی تغییرات خواص بیومکانیک قرنیه توسط Oculus corvis ST و ocular response analyzer بعد از عمل جراحی پارسپلانا ویترکتومیهمکاردر دست اجرابلي
29941393بررسی اثر حفاظتی کروسین و کروستین در برابر آسیب ناشی از هایپرگلیسمی در سلول های شبکیه چشمهمکاردر دست اجرابلي
30940902مقایسه سطح IgGدر بیماران مبتلا به توکسوپلاسموزیس فعال و غیر فعال چشمی با روش IgG avidity در بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء(ع) به صورت یک مطالعه پایلوتهمکارپایان یافتهبلي
31940900تشخیص سرولوژیک توکسوکاریازیس چشمی به روش الایزا در بیماران مشکوک مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیا مشهدهمکارپایان یافتهخير
32940537میزان بروز و عوامل خطر رتینوپاتی نوزادان نارس در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی خاتم النبیاء مشهد ، فروردین 94 – شهریور 95همکارپایان یافتهبلي
33930125بررسی روند تکامل در نوزادان مبتلا به رتینوپاتی نارسی درمان شده با بواسیزوماب داخل ویترههمکارپایان یافتهخير
34930011بررسی فراوانی موتاسیون ژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتازMTHFR دربیماریهای انسدادی عروقی رتین و قسمت قدامی عصب اپتیک در بیماران کمتر از50سال مراجعه کننده به درمانگاههای بیمارستان خاتم الانبیا در مدت 6 ماه:بیمارستان خاتم الانبیا 1393همکارپایان یافتهخير
35911235بررسی تاثیر دیررس تزریق داخل ویتره بواسیزوماب بر ایندکسهای بیومکانیک و آناتومیک قرنیههمکارپایان یافتهخير
36910973بررسی تغییرات میزان بروز جداشدگی شبکیه در روزه داریهمکارپایان یافتهخير
37910292تغییرات کوتاه مدت فشار داخل چشمی در تزریقات Bevasizumab داخل ویتره : مقایسه اثر داروهای کاهنده فشار داخل چشمیهمکارپایان یافتهبلي
38910192بررسی مقایسه ای تاثیر بالینی وقرنیه ای قطره پردنیزولون و قطره پردنیزولون همراه با قطره دیکلوفناک در درمان یووئیت قدامی حادهمکارپایان یافتهبلي
39900827بررسی تغییرات IOP در بیماران تحت پارس پلانا ویترکتومی از لحاظ علل مختلف انجامهمکارپایان یافتهخير
4089816بررسی مقایسه ای تاثیر مصرف خوراکی ایندومتاسین و پروپرانولول بر سیر بالینی و نتایج بینائی بیماران مبتلا به سنترال سروز کوریو رتینو پاتی حادهمکارپایان یافتهبلي
4189166شناسایی پاتوژنهای عامل اندوفتالمیت با استفاده از PCRهمکارپایان یافتهخير
4289047بررسی ارتباط بین سطح سرمی hsCRP و قطر عروق درگیر در رتینوپاتی دیابتیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982751Bilateral Panuveitis and Keratitis as First Presentation of Relapsing PolychondritisISIOcular Immunology and Inflammation1398اول
2982482ReplyISIAmerican Journal of Ophthalmology1398مسئول
3981912IgG Avidity Test for Ocular Toxoplasmosis Diagnosis at a Tertiary Center, Northeast of IranISIIranian journal of immunology1398دوم
4981525Visual prognosis, clinical features, and predisposing factors in non-HIV patients with cytomegalovirus retinitisISIInternational ophthalmology1398مسئول
5973482Author's replyPMCJournal of ophthalmic & vision research1397اول و مسئول
6971427Assessment of ocular toxoplasmosis patients reported at a tertiary center in the northeast of IranISIInternational ophthalmology1397اول
7971423The spectrum of Vogt-Koyanagi-Harada disease in Iran.ISIInternational ophthalmology1397دوم
8970532Patterns of uveitis at a tertiary referral center in Northeastern IranPMCJournal of ophthalmic & vision research1397اول
9970531Endovascular treatment of an unruptured anterior communicating artery aneurysm presenting with acute altitudinal visual field defect: A case reportPMCJournal of current ophthalmology1397سوم
10970529Effects of Crocin on Diabetic Maculopathy: A Placebo-Controlled Randomized Clinical TrialISIAmerican Journal of Ophthalmology1397مسئول
11970128Vitreous changes after intravitreal bevacizumab monotherapy for retinopathy of prematurity: a case seriesPMCInternational journal of retina and vitreous1396مسئول
12962403Bilateral cytomegalovirus retinitis in a healthy infantPMCJournal of current ophthalmology1395اول و مسئول
13960372Endogenous Endophthalmitis after Severe Burn: A Case ReportPMCjournal of ophthalmic and vision research1396اول
14950394Toxoplasmosis Neuroretinitis: A Case ReportISIIranian Red Crescent Medical Journal1395مسئول
15942459Bilateral Multifocal Choroidal Osteoma with Choroidal Neovascularizationسایر سایت‏های تخصصیCase Reports in Ophthalmological Medicine1394مسئول
16942458Unilateral idiopathic retinal vasculitis, aneurysms, and neuroretinitis syndrome (IRVAN) in a young femalePMCJournal of current ophthalmology1393مسئول
17940424Treatment of Chronic Central Serous Chorioretinopathy with Oral Methotrexate.PMCJ Ocul Pharmacol Ther1394مسئول
18940313Optical Coherence Tomography Features in Idiopathic Retinal Vasculitis, Aneurysms and Neuroretinitis SyndromePMCJournal of Ophthalmic & Vision Research1394مسئول
19935247Effect of pan-retinal photocoagulation on the retinal nerve fiber layer in Diabetic patients(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394پنجم به بعد
20934799Encircling narrow band versus buckle for retinal detachments with intrabasal or unseen retinal breaksPMCJournal of Ophthalmic and Vision Research1393مسئول
21934103Intravitreal Clindamycin in the Treatment of Unresponsive Zone One Toxoplasmic Chorioretinitis: A Case ReportISIIran Red Crescent Med J.1393اول
2292293Idonpathic Retinal Vasculitis, Aneurysms, and Retinitis: A Case Reportindex copernicusBina Journal of ophthalmology1390دوم
2388569Omega-3 fatty acid supplements improve the cardiovascular risk profile of subjects with metabolic syndrome, including markers of inflammation and auto-immunityISIActa cardiologica,1388چهارم
2488262Peripheral 360° retinectomy in complex retinal detachmentISIRetina1388دوم
2588259Anatomic and visual outcomes of three different scleral buckling techniquesPMCJournal of Ophthalmic & Vision Research1388دوم
2686303گزارش 6 مورد پروپتوزیس با منشأ مننژیوما در بیماران بستری در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان قائم (عج) طی سال های 1374-1384سایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386سوم
2786255A Study of Unilateral Proptosis and Etiology in Neurosurgery Department of Ghaem Hospital, 1995 - 2005(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983083Serum Levels Of Vitamin D3 In Noninfectious Uveitis Patientsبـیــست و نهمین کنــگــره سـالیـانه انـجـمـن چـشـم پـزشـکی ایـــرانمشهدسخنرانی1398بله
2983082Evaluation and comparison of choroidal thickness with enhanced depth imaging optical coherence tomography (EDI-OCT) in patients with Behçet disease with and without ocular involvementبـیــست و نهمین کنــگــره سـالیـانه انـجـمـن چـشـم پـزشـکی ایـــرانمشهدسخنرانی1398بله
3983081Genotyping of toxoplasma gondi strains in patients affected by ocular toxoplasmosisبـیــست و نهمین کنــگــره سـالیـانه انـجـمـن چـشـم پـزشـکی ایـــرانمشهدسخنرانی1398بله
4983079Efficacy and Safety Non-Inferiority Comparison of Biosimilar Bevacizumab (Stivant®) to the Reference Product (Avastin®) in Patients with Prethreshold Type I Retinopathy of Prematurityبـیــست و نهمین کنــگــره سـالیـانه انـجـمـن چـشـم پـزشـکی ایـــرانمشهدسخنرانی1398خير
5983076Presumed Sympathetic Ophthalmia after Scleral Buckling Surgery: A Case Reportبـیــست و نهمین کنــگــره سـالیـانه انـجـمـن چـشـم پـزشـکی ایـــرانمشهدسخنرانی1398خير
6983069Treatment Options for Non- Infectious Uveitisسومین همایش بهاره چشم پزشکیتهرانسخنرانی1398بله
7982891Late complications of ocular toxoplasmosisinternational ocular inflammation society congresskaohsiungسخنرانی1398بله
8982890Report of two cases of tattoo associated uveitisinternational ocular inflammation society congresskaohsiungپوستر1398بله
9982783Presumed sympathetic ophthalmia after scleral buckling surgery: A case report19th EURETINA Congressپاریسپوستر1398خير
10973016Choroidal Excavation in Case of Bilateral Choroidal Osteoma with Choroidal Neovascularizationبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1397بله
11973015Effect of Single Dose Antiglaucoma Medications on Choroidal Thicknessبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397خير
12973013Research Protocol: Designing and Establishment of the First Inherited Retinal Dystrophy Registry in Iranبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397خير
13973012Subfoveal Choroidal Thickness after Pars Plana Vitrectomy in Tractional Clinically Significant Macular Edemaبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397بله
14973011One Year Follow-Up Of Primary Idiopathic Frosted Branch Angiitisبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1397خير
15973010Sympathetic Ophthalmia Characteristics in Two tertiary centersبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397خير
16963600Case Presentation & Discusion27 کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1396بله
17963597Ocular toxoplasmosis at a tertiary center in the northeast of Iran27 کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1396بله
18963596Bilateral Panuveitis and keratitis as first presentation of relapsing polychondritis: A case report27 کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1396بله
19963595Visual prognosis, clinical features and predisposing factors in cytomegalovirus retinitis27 کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1396بله
20963592The Effect of Topical 2% Cyclosporine for the Treatment of Acute Anterior Uveitis: Is There a Place for Topical Cyclosporine in Uveitis?27 کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1396بله
21963590Effects of Crocin on Diabetic Maculopathy; A Double Blind Placebo Controlled Randomized Clinical Trial27 کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1396بله
22942487اندوفتالمیت اندوژنوس در سوختگی شدید: گزارش یک موردچهارمین همایش کشوری سوختگیتهرانسخنرانی1393خير
23934135Idiopathic Retina Vasculitis, Aneurysms and Neuroretinitis (IRAVAN) Syndrom: A case reportبیست و یکمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1390خير
24934133Result of Placement of Encircling Narrow Band in Retinal Detachment with Intrabased or unseen Retinal Breaksworld Ophthalmology Congressابوذبی-دبیسخنرانی1390خير
25934132Unilateral Idiopathic Retinal Vasculitis, Aneurgsms and Neuroretinitis Syndrome (IRVAN)بیست و سومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1392خير
26934131Efficacy of Topical Traneaxamic Acid compared with systemic Prednisolone in Prevention of Rebleeding in childhood Traumatic Hyphemaبیست و سومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1392خير
27934127Posterior vitreous Detachment after Intravitreal Bavacizumab Injection for Retinopathy of Prematurityبیست و سومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1393بله
28934125Bilateral cytomegalovirus Retinitis In an Immunocompetent Infant: A case reportبیست و چهارمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1393بله
29934124Presumed Ocular leishmaniasis: A caseReportبیست و چهارمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1393بله
30934123Bilateral Multifocal choroidalosteoma with choroidal Neovascularization: A case reportبیست و چهارمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1393بله
31934122Retinal Redetchment rat after Silicon Oil Removal in Advanced PDRبیست و چهارمین کنگره سراسری انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1393بله
32934116Effect of Methotrexate in Treatment of chronic central serous chorioretinopathyبیست و چهارمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1393خير
33934115a case of anterior communicating Artery Aneurysm presenting with Acute visual Field Defectبیست و چهارمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1393بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11888بیماری شبکیه نوزادان نارس: دانستنی‌های لازم در ارتباط با بیماری شبکیه نوزادان نارس1396تالیف و گردآوری

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19422فلوشیپ پژوهشی سطح 21394
29367فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه