بابک  گنجه ای فر
خلاصه عملکرد بابک  گنجه ای فر
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

بابک گنجه ای فر

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): بابک گنجه ای فر رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : جراحی مغز و اعصاب دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : GanjeifarB@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971140بررسی میزان بی ثباتی ستون فقرات در رادیوگرافی دینامیک (فلکسیون -اکستانسیون) لومبوساکرال نسبت به ام آر آی لومبوساکرال در حالت سوپاین دربیماران کاندید جراحی دیسک کمرمجریدر دست اجرابلي
2970421بررسی ارزش تشخیصی سی تی آنژیوگرافی در تایید تشخیص مرگ مغزی در بیماران دچار مرگ مغزیمجریدر دست اجرابلي
3970337بررسی سطح بیان ژن اینتلکتین یک Intelectin-1 در تومورهای گلیوبلاستوما مولتی فرم در مقایسه با بافت سالم حاشیه تومور و ارتباط آن با شاخص توده بدنی و نمایه چربی خون افراد مبتلا به تومور گلیوبلاستوما مولتی فرممجریدر دست اجراخير
4970305بررسی ارتباط بین میزان ضخامت لایه ی فیبر عصبی شبکیه قبل از عمل جراحی با میزان بهبودی دید مرکزی و میدان دید بعد از جراحی ترانس اسفنویید ماکرو آدنوم هیپوفیزمجریدر دست اجراخير
5970283بررسی اثر سربرولیزین ) Cerebrolysin )در پیش آگهی بیماران با میلوپاتی دژنراتیو ناشی از تنگی کانال گردنی بعد دکامپرشن خلفی، مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی شدهمجریدر دست اجراخير
6970141مقایسه پیامدهای بالینی وبینایی و یافته های شبکیه دو روش جراحی شانت ونتریکولوپریتونئال و شانت لومبوپریتونئال قابل تنظیم در بیماران بزرگسال علامت دار با هیپرتانسیون ایدیوپاتیک داخل جمجمه ایمجریدر دست اجرابلي
7961099نتایج بالینی جراحی شانت لومبوپریتونئال در بیماران بزرگسال علامت دار با هیپرتانسیون ایدیوپاتیک داخل جمجمه ایمجریپایان یافتهبلي
8960675بررسی میزان عوارض زودرس در بیماران تحت عمل جراحی دیسک اکتومی و فیوژن قدامی دیسک گردنمجریپایان یافتهبلي
9960584نتایج بالینی جراحی در بیماران بزرگسال علامت دار با کیاری مالفورماسیون نوع یکمجریپایان یافتهخير
10960555مقایسه Outcome بیماران با میلوپاتی سرویکال پس از عمل جراحی لامینوپلاستی با لامینکتومی بهمراه فیوژنمجریدر دست اجرابلي
11960031بررسی دقت قراردهی پدیکل اسکرو به کمک سی آرم(فلوروسکوپی) در بیماران با ترومای ستون فقرات دورسال و دورسولومبرمجریپایان یافتهبلي
12960016فاکتورهای موثر درنتایج عملکردی و اسفنکتری بعد از جراحی دربیماران مراجعه کننده با سندرم دم اسبمجریدر دست اجرابلي
13940341بررسی پیامدهای بالینی کرانیکتومی دکمپرسیو در بیماران مبتلا به ترومبوز وریدهای مغزی ( Cerebral Vein Thrombosis) مراجعه کننده به بیمارستان قائم بین سالهای 1390-1395مجریپایان یافتهبلي
14921030بررسی تاثیر درمان ترکیبی اریتروپویئتین و متیل پردنیزولون در مقایسه با درمان با متیل پردنیزولون در بیماران دچار آسیب نخاعی تروماتیکمجریپایان یافتهبلي
15920752ارزیابی صدمات شریانهای گردن ( کاروتید و ورتبرال) بدنبال ترومای غیر نافذ ستون فقرات گردنیمجریپایان یافتهبلي
16980561بررسی فاکتور های پیش گویی کننده وضعیت استومی در ونتریکولوستومی ناموفق بطن سه در هیدروسفالی بالغینهمکارعقد قراردادبلي
17970791بررسی اثر داروی ترکیبی بر پایه بابونه در پیشگیری و درمان چسبندگی های ستون فقرات بعد از عمل جراحی در رتهمکارعقد قراردادخير
18970617بررسی فاصله خونریزیهای بزرگ هسته های قاعده ای مغز نسبت به شیار سیلوین در بیمارستان قایم در سالهای 90 تا 96همکاردر دست اجرابلي
19961446بررسی کفایت ارزیابی های رایج قبل از عمل بیماران کاندید فیوژن ستون مهره ها از نظر استئوپوروز در میان جراحان ستون فقرات در ایرانهمکارپایان یافتهبلي
20961286بررسی نتایج جراحی زودرس ترمیم میلومننگوسل در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم و اکبرهمکارپایان یافتهبلي
21960554بررسی میزان سودبخشی آمبولیزاسیون اندوواسکولار در تومورهای گلوموس ژوگولر پیش از برداشت با جراحی بازهمکاردر دست اجرابلي
22960551ارزیابی ضرورت انجام MRI سرویکال برای رد آسیب ستون فقرات سرویکال در بالغین با ترومای بلانت دچار کاهش سطح هوشیاری با CTاسکن سرویکال نرمال و بدون نقص عصبی واضحهمکاردر دست اجرابلي
23960540بررسی مقایسه ای استفاده یا عدم استفاده از بریس در درمان بیماران دچار شکستگی های حاد تروماتیک و پایدار ستون فقرات ناحیه دورسال و لومبار در بیماران بدون عارضه عصبیهمکاردر دست اجرابلي
24960539بررسی تاثیرات مداخله اندوواسکولار پیش از جراحی تومورهای مغزیهمکارعقد قراردادبلي
25950638بررسی میزان بهبود میدان بینایی و حدت بینایی پس از عمل جراحی تومور های هیپوفیز با دسترسی ترنس اسفنوئیدالهمکارپایان یافتهبلي
26950584تعبیه زودرس شانت ونتریکولوپریتونئال به دنبال خونریزی ساب آراکنوئید ویا خونریزی داخل بطنیهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
27940638بررسی اثرات دو داروی کاهش دهنده فشار خونِ "لابتالول" و "نیتروگلیسیرین" بر فشار داخل جمجمه ای در بیماران دچار خونریزی زیر عنکبوتیههمکارپایان یافتهبلي
28940624بررسی ارتباط دیسک هرنیاسیون با عفونت ناشی از میکرو ارگانیسم های هوازی و بی هوازی در بیماران مبتلا به دیسک هرنیشن در لومبار و دورسالهمکارپایان یافتهبلي
29930725مقایسه کیفیت زندگی افراد مبتلا به آفازی بروکا با همتایان طبیعی آن هاهمکارپایان یافتهبلي
30921699بررسی مقایسه ای آینده نگر نتایج استفاده از پانسمان بیولوژیک Life Patch با پانسمان سینتتیک Hartmann در زخم های ترومایی و بستر در بیماران بستری در بیمارستان شهیدکامیابهمکارپایان یافتهخير
31911258بررسی اثرات درمانی استفاده از سلولهای بنیادی مغز استخوان در فیوژن ستون فقرات در بیماران با شکستگی های توراکولومبارهمکاردر دست اجرابلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982685Rate and risk factors of early ventriculoperitoneal shunt revision: a 5-year retrospective analysis of a referral center World neurosurgery پنجم به بعد
2982051Predictive Value of Computed Tomography Scan for Posterior Ligamentous Complex Injuries in Patients with Thoracolumbar Spinal FracturesPMCArchives of Bone and Joint Surgery1398اول
3981986Blunt Vascular Injuries in Patients with Cervical Spine Fractures: a Cohortclinical Study from IranISIAmbient Science1398مسئول
4980632Enoxaparin in the treatment of severe traumatic brain injury: A randomized clinical trialPMCSurgical neurology international1397دوم
5980588Malignant Cerebral Venous Infarction; Decompressive Craniectomy versus Medical TreatmentISIWorld neurosurgery1398سوم
6971978Clinical Outcomes after Microdiscectomy for Recurrent Lumbar Disk Herniation: A Single-Center StudyPMCarchives of bone and joint surgery1397مسئول
7971813Spinal Intradural Primary Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor with Leptomeningeal Seeding: Case Report and Literature ReviewISITURKISH NEUROSURGERY1397دوم
8971812Multiple Intracranial Meningioma in a Woman with Headacheindex copernicusreviews in clinical medicine1397اول
9971809Comparison of open surgical discectomy versus plasma-laser nucleoplastyISIJournal of research in medical sciences1394پنجم به بعد
10971776Acute Epidural Hematoma after Ventriculoperitoneal shuntInsertion: A Case ReportISCiranian journal of neurosurgery1394مسئول
11970758Enoxaprine This Management of Traumatic Brain injuryISIJournal of Head Trauma Rehabilitation1391سوم
12970640Large traumatic basal ganglia hematoma: surgical treatment versus conservative managementISIJournal of neurosurgical sciences دوم
13970531Endovascular treatment of an unruptured anterior communicating artery aneurysm presenting with acute altitudinal visual field defect: A case reportPMCJournal of current ophthalmology1397مسئول
14963426Comparing quality of life between patients with Broca aphasia and their normal counterpartsISIModern Journal of Language Teaching Methods1396چهارم
15963257The correlation between the duration of sciatica and clinical outcome after lumbar discectomyscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1394مسئول
16961866Problems in diagnosis and treatment of retrorectal tumors: Our experience in 50 patientsMedlineacta medica iranica1395چهارم
17960269Anterior Cervical Incision and Thoracotomy for Cervico-thoracic, Thoracic, and Thoracolumbar Spine Surgery: A Clinical SeriesISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395مسئول
18953539Five-Level Posterior Total En Bloc Spondylectomy of Severe Myelomeningocele Kyphosis.ISIWORLD NEUROSURGERY1395اول
19953538. Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii ventriculitis: a serious clinical challenge for neurosurgeons.ISIBRITISH JOURNAL OF NEUROSURGERY1395اول
20953536Diffuse subarachnoid and intraventricular hemorrhage as the presenting sign of a conus medullaris arteriovenous malformation: Case report.ISINEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA POLSKA1395دوم
21941157spontaneus nontraumatic pneumocephalus: a case reportISIIranian Red Crescent medical journal1394مسئول
2293528417-Year-Delayed Fistula Formation After Elective Spinal Instrumentation: A Case Report.PMCIranian Red Crescent medical journal1394مسئول
23934972The correlation between the duration of sciatica and clinical outcome after lumbar discectomyscopusTehran University Medical Journal1394مسئول
24931055A Report of 11Cases of Pituitary Tumor Surgery by Endoscopic Transnasal Transsphenoid MethodSID/Iranmedex/MagiranJUNDISHAPUR SCIENTIFIC MEDICAL JOURNAL; WINTER 2009; 7(4 (59));544-549.1387سوم
25930684Decompressive craniectomy after unsuccessful intravenous thrombolysis of malignant cerebral infarctionPMCIranian Journal of Neurology1393پنجم
2687517گزارش 11 مورد جراحی تومور هیپوفیز به روش آندوسکوپی ترانس نازال ترانس اسفنوئیدSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز1387سوم
2786651The effect of fresh frozen plasma in severe closed head injuryISIClinical Neurology and Neurosurgery1386پنجم به بعد
2886303گزارش 6 مورد پروپتوزیس با منشأ مننژیوما در بیماران بستری در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان قائم (عج) طی سال های 1374-1384سایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386دوم
2986255A Study of Unilateral Proptosis and Etiology in Neurosurgery Department of Ghaem Hospital, 1995 - 2005(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983452شکستگی های ساکرومچهارمین کنگره ستون فقرات انجمن جراحان مغز واعصاب ایران آذر 97کیشسخنرانی1398بله
2983451بررسی میزان دقت قراردهی پیچ ایلیاک در جراحی ستون فقرات بیماران بزرگسالچهارمین کنگره ستون فقرات انجمن جراحان مغز واعصاب ایرانکیشسخنرانی1398بله
3983004Endovascular approach for treatment of ruptured aneurysm in Northeast of Iranworld congress of neurology 2019Dubaiپوستر1398خير
4981430کرانیوتومی اربیتو زیگوماتیک یک تکه جهت مننژیوم پاراسلار و مدیال اسفنوئیدکنگره خرداد98 سالیانه جامعه جراحان (انجمن جراحان مغزواعصاب ایران)تهرانسخنرانی1398بله
5974049پیامد جراحی و رادیولوژی سیستم هیبرید یونیورسال کلمپ و پدیکولار جهت اصلاح اسکولیوزسومین کنگره ستون فقرات انجمن جراحان مغزواعصابکیشسخنرانی1397بله
6974048بازسازی تک مرحله ای خلفی جهت درمان کیفوز پشتی موضعی شدیدسومین کنگره ستون فقرات انجمن جراحان مغزواعصابکیشسخنرانی1397بله
7974047اختلال بعد عمل وسیله گذاری توراسیکسومین کنگره ستون فقرات انجمن جراحان مغزواعصابکیشسخنرانی1397بله
8972730همراهی عفونت باکتریال کم تهاجمی در بیماران تحت جراحی هرنیاسیون دیسک کمری در یک سطحکنگره بین المللی و میان دوره ای جراحان مغزواعصاب و ستون فقرات ایرانبابلپوستر1397بله
9972729آسیب بلانت عروق گردنی ثانویه به تروماکنگره بین المللی و میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب وستون فقرات ایرانبابلسخنرانی1397بله
10961092خونریزی تحت عنکبوتیه آنوریسمال، نتایج جراحیInternational neurovascular congress and 24th ‎Interim meeting of Neurosurgical society of Iranمشهدپوستر1395خير
11952974Clinical Pathway in Glioma Management; from NOSC (Neuro-Oncology Scientific Club) Meetings to Bedside PracticeAbstracts from the 12th Meeting of the European Association of Neuro-OncologyMannheim/Heidelbergسخنرانی1395خير
12930049بررسی اثر بخشی کرنیکتومی دکمپرسیو در انفارکتوس بدخیم شریان مغزی میانیاولین کنگره ی بین المللی چالش های نورولوژی بالینیکرمانپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11803ترجمه و تلخیص اسپاین یومنز و وین1397ترجمه و گردآوری
21801بازتوانی ستون مهره ها1397تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19763فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه