فرزانه  احراری

 فعاليت هاي پژوهشي

 

فرزانه احراری

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): فرزانه احراری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصي : ارتودنسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونيک : Ahrarif@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1941459بررسی دقت تشخیصی دستگاه ویستا کم در مقایسه با رادیوگرافی بایت وینگ، معاینه بالینی و دیاگنودنت در تشخیص پوسیدگی پروگزیمالیمجریپایان یافتهخير
2941384ارائه و بررسی کارایی آزمایشگاهی چند ماده رنگ کننده جدید جهت افتراق کامپوزیت از ساختار دندان پس از دیباندینگ ارتودنسیمجریپایان یافتهبلي
3940469بررسی تاثیر درمان با لیزرکم توان بر بهبود زخم ناشی از کشیدن دندانمجریپایان یافتهبلي
4940468برررسی تاثیر فرنکتومی با لیزر دیود در بسته شدن خود به خود فاصله بین دندانهای قدامی در سیستم دندانی مختلط و دائمیمجریدر دست اجرابلي
5940131بررسی کارایی لیزر دیود 810 نانومتر در بهبود شاخص های پریودنتال در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمنمجریپایان یافتهبلي
6931766بررسی اثر درمان با لیزر کم توان بردانسیته استخوانی گرافت آلوئول در بیماران دارای شکاف کاممجریعقد قراردادخير
7931735بررسی کارایی و عوارض چند روش سفید کردن دندان در بیماران پس از درمان ارتودنسیمجریپایان یافتهبلي
8931548مقایسه اثر فوری و تأخیری لیزرهای Er:YAG وEr,Cr: YSGG بر استحکام باند برشی ونیرهای پرسلنی مجریدر دست اجراخير
9920351مقایسه میزان کارایی و رضایتمندی بیماران از نگهدارنده های هاولی و فرم داده شده در خلامجریپایان یافتهبلي
10920261بررسی تأثیر بی کربنات سدیم و هیدروژن پراکساید همراه با خمیر CPP-ACPبر تغییر رنگ و ریزسختی مینا مجریپایان یافتهبلي
11911250بررسی اثر آنتی میکروبیال فتوداینامیک تراپی روی استرپتوکوک موتانس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به صورت آزمایشگاهی و بالینیمجریپایان یافتهبلي
12910845بررسی تاثیر آماده سازی سطحی با لیزر فراکشنال دی اکسید کربن بر استحکام باند برشی چند نوع پرسلن دندانی به سمان رزینیمجریپایان یافتهبلي
13910376بررسی تاثیر درمان با لیزر کم توان بر تورم و درد پس از جراحی دندان عقل نهفته ی مندیبل مجریپایان یافتهبلي
14910368بررسی تأثیر چند فرآورده حاوی فلوراید در رمینرالیزاسیون و تغییر رنگ لکه های سفید پس از پایان درمان ارتودنسی: کارازمایی بالینیمجریپایان یافتهبلي
15910300مقایسه اثر درمان با لیزر کم توان و آلوئوژل در کاهش درد بیماران با Dry Socket دندان مولر سوم فک پایینمجریپایان یافتهبلي
16901142 بررسی اثر درمان با لیزر کم توان بر برگشت نتایج درمان بدنبال گسترش سریع کام در رتمجریپایان یافتهخير
17901112بررسی اثر چند دهان شویه حاوی ذرات نانو روی ثبات رنگ مینا و کامپوزیت ارتودنسیمجریپایان یافتهبلي
18900877: بررسی اثر چند فرآورده پروفیلاکتیک در پیشگیری از دمینرالیزاسیون مینا در محیط آزمایشگاهی و در بیماران6-12 ساله دارای ضایعات White spotمجریپایان یافتهخير
19900684بررسی مقاومت پوسیدگی و مورفولوژی سطحی مینای سالم و ضایعات لکه سفید پس از سفید کردن دندان ها با دو روش لیزر دیود و home bleachingمجریپایان یافتهبلي
20900683ارزیابی مقایسه ای دو روش سفید کردن دندان ها با لیزر و home bleaching در درمان ضایعات لکه سفیدمجریپایان یافتهبلي
21900364بررسی اثر آماده سازی سطحی با لیزر Er:YAG برروی استحکام برشی پیوند FRC به براکت و مینای دندانمجریپایان یافتهخير
22900356بررسی تأثیر روش های آماده سازی مختلف بر ریزنشت و استحکام برشی پیوند براکت های ارتودنسی چسبانده شده به دندان های هیپوکلسیفیهمجریپایان یافتهخير
23900095بررسی تأثیر تابش لیزر کم توان همراه با کرم جاذب نور بر روی ساختار شیمیایی مینامجریپایان یافتهخير
24900094بررسی مقایسه ای تاثیر تابش لیزرهای کم توان و پرتوان روی مقاومت پوسیدگی مینامجریپایان یافتهبلي
25900089بررسی اثر لیزر کم توان روی میزان درد، سرعت و نوع حرکت دندان در طی عقب بردن دندان نیشمجریپایان یافتهبلي
26900070بررسی اثر ضدمیکروبی چند محلول کلوئیدال حاوی ذرات نانو مجریپایان یافتهبلي
27900069بررسی اثر سمیت سلولی چند محلول کلوئیدال حاوی ذرات نانو روی فیبروبلاست های لثه ای انسانمجریپایان یافتهخير
2889342 ارزیابی بالینی تصادفی اثر درمان با لیزر کم توان در درمان استئو آرتریت مفصل گیجگاهی فکی مجریپایان یافتهبلي
2989082ارزیابی عوامل مؤثر بر زیبایی دندانی و جذابیت لبخند در بیماران ارتودنسی درمان شدهمجریپایان یافتهبلي
3088784بررسی اثر روش های مختلف ری سایکلینگ روی استحکام پیوند برشی براکت های سرامیکی به سطح مینامجریپایان یافتهخير
3188584ارزیابی عوامل مؤثر بر زیبایی دندانی و جذابیت لبخند در بیماران متقاضی درمان ارتودنسی با مال اکلوژن های مختلفمجریپایان یافتهخير
3288578بررسی اثر لیزر Co2 بر رمینرالیزاسیون ضایعات White Spot در مینامجریپایان یافتهبلي
3388577بررسی مقاومت به پوسیدگی دندان در حفرات کلاس پنج آماده سازی شده توسط فرز و لیزر Er:YAGمجریپایان یافتهبلي
3488563کارآزمایی بالینی تصادفی اثر درمان با لیزر کم توان در نشانگان درد عضلات صورتیمجریپایان یافتهبلي
3588558ارزیابی روش های مختلف تشخیص پوسیدگی در مشخص ساختن پوسیدگی باقیمانده در حفرات ترمیمی تراشیده شده توسط دانشجویانمجریپایان یافتهبلي
3688236بررسی میزان خشونت سطحی مینا بعد از حذف کامپوزیت با لیزر Er:YAG به دنبال دیباندینگ براکت های ارتدنسیمجریپایان یافتهبلي
3788234بررسی اثر روشهای مختلف ری سایکلینگ روی استحکام پیوند برشی براکت های ارتودنسی به مینامجریپایان یافتهبلي
3888184بررسی میزان آزادسازی یون نیکل از سه نوع سیم ارتدنسی نیکل تایتانیوم در حالت اولیه و پس از نگهداری در محیط دهانی تقلید شدهمجریپایان یافتهخير
3988167بررسی اثر باندینگ مجدد فوری و تأخیری روی استحکام پیوند برشی براکت های ارتودنسیمجریپایان یافتهبلي
4088147بررسی آسیب های مینای پس از دباندینگ دو نوع براکت سرامیکی با لیزر دی اکسید کربنمجریپایان یافتهبلي
4188126بررسی اثر آماده سازی پرسلن با لیزر Co2 روی استحکام برشی پیوند براکت های ارتودنسیمجریپایان یافتهخير
4288095بررسی اثرآماده سازیهای مختلف بر ریزنشت براکتهای ارتدنسی چسبانده شده به مینای هیپوکلسیفیهمجریپایان یافتهخير
4387803بررسی استحکام پیوند برشی براکت به دندانهای هیپوکلسیفیه پس از آماده سازی دندان ها به روش های مختلفمجریپایان یافتهبلي
4486758ارزیابی مقایسه ای خصوصیات نیرو-خمش سه نوع سیم NiTi مختلف در حالت اولیه ، پس از دو ماه نگهداری در محیط دهانی تقلید شده و استریلیزاسیون مرطوبمجریپایان یافتهخير
4586400بررسی آزمایشگاهی سمیت سلولی مواد باندینگ ارتودنسی در محیط کشت فیبروبلاست های دهانی انسانمجریپایان یافتهخير
4686234بررسی شیوع نهفتگی کلینیکی دندان نیش بالا در کودکان 11-10 ساله شهر مشهد و ارتباط آن با شیوع رادیوگرافی مجریپایان یافتهخير
4786211بررسی میزان دکلسیفیکاسیون مینا به دنبال اچینگ با اسید فسفریک و لیزر Er:YAG مجریپایان یافتهخير
48951160بررسی اثر لیزر Er:YAG بر استحکام pull-out پستهای همرنگ دندان باند شده با انواع سمانهای رزینی همکاردر دست اجرابلي
49951115بررسی مقایسه ای کارایی دو روش لیزر کم توان و تابش لیزر در نقاط طب سوزنی در تسکین درد بیماران مبتلا به اختلالات مفصل گیجگاهی فکی (یک کار ازمایی بالینی )همکارپایان یافتهبلي
50950666بررسی فعالیت الکترومیوگرافی عضلات ماستر و تمپورال قدامی در بیماران دارای شکاف کام و لب یک طرفههمکارپایان یافتهبلي
51950659بررسی اثر سدیم هگزامتافسفات به تنهایی و همراه با سایر مواد رمینرالیزه کننده بر میکروهاردنس و و رنگ پذیری پوسیدگی های اولیه میناییهمکارپایان یافتهبلي
52950594بررسی همبستگی تشخیصی مانور فرانکل با آنالیز سفالومتری جانبی در ارزیابی دیسکرپانسی ساژیتال بیماران کلاس II اسکلتیهمکارپایان یافتهبلي
53950468بررسی میکروسکوپی اثر لیزر Diodeو CO2 وEr:YAG و Er,Cr:YSGG در تغییرات سطح ایمپلنتهمکارپایان یافتهبلي
54941532مقایسه ی تاثیر فوتودینامیک تراپی با نور مرئی و لیزر بر روی استرپتوکوکوس موتانس در بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابتهمکاردر دست اجرابلي
55940839بررسی کارایی لیزرهای CO2وDiode ( تابش پالسی و پیوسته) در حذف پیگمانتاسیون لثه ای.همکارپایان یافتهبلي
56930913مقایسه نتایج کلینیکی و رادیوگرافیک درمان مینیاتور پالپوتومی با 3روش مختلف در دندان های مولر دوم شیری کودکان 4 تا 7 سالههمکارپایان یافتهبلي
57930017بررسی میزان کارایی لیزر کم توان در بهبود اختلالات حسی-عصبی پس از جراحی Bilateral Sagittal Split Osteotomy ماندیبلهمکارپایان یافتهبلي
58922456بررسی تاثیر روش آماده سازی با لیزر ٍEr:YAG و ترمو سیکلینگ بر استحکام کششی لاینر نرم به آکریل بیس دنچر همکارپایان یافتهبلي
59920656بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر پروسه Healing سلولهای PDL و میزانrevascularizationپالپی دندانهای نابالغ Avulsed : یک مطالعه حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
60920380بررسی تاثیر درمانی لیزر کم توان در بیماران مبتلا به نورالژی تری ژمینال ایدیوپاتیک مقاوم به درمان و سندرم سوزش دهانهمکارپایان یافتهبلي
61911083بررسی تاثیر آماده سازی سطحی با لیزر Nd:YAG بر استحکام باند برشی زیرکونیا به عاج دندان در دو سمان مختلفهمکارپایان یافتهبلي
62910134مقایسه بالینی تاثیر فیبروتومی استاندارد، فیبروتومی همراه با لیزر Er:YAG و درمان با لیزرکم توان بر میزان ریلپس دندانهای ثنایای چرخش یافتههمکارپایان یافتهبلي
63910094مقایسه اثر سه ماده رمینرالیزه کننده بر روی ریزسختی ضایعه اولیه مینایی در دندانهای شیری: یک مطالعه آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
64900853بررسی کلینیکی تاثیرات تابش لیزر قبل از گذاشتن ترمیم بر حساسیت پس از درمان ترمیم های کلاس پنج کامپوزیت رزینهمکارپایان یافتهبلي
65900300بررسی مقایسه ای میزان نیرو و خصوصیات کششی الاستیک های ساخته شده از سوند فولی با الاستیک ارتدنسی 16/3 اینچ در دو حالت اولیه و پس از قرار گرفتن در محیط دهانی تقلید شدههمکارپایان یافتهخير
66900072بررسی آزمایشگاهی سمیت سلولی کامپوزیت های ارتودنسی حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در محیط کشت فیبروبلاست های لثه ای انسانهمکارپایان یافتهبلي
67900010بررسی سمیت سلولی ریتینرهای باندشونده از جنس کامپوزیت تقویت شده با فیبر (FRC) در مقایسه با Flexible Spiral Wire(FSW) در شرایط بازسازی شده با و بدون ریسک پوسیدگیهمکارپایان یافتهبلي
6889309بررسی هیستوپاتولوژیک اثر درمان با لیزرهای کم توان InGaAlP و GaAs بر نسج پالپ و تشکیل پل عاجی پس از پوشش مستقیم پالپ دندان سگهمکارپایان یافتهبلي
6988572بررسی میزان موفقیت روش های مختلف در تشخیص پوسیدگیهای پروگزیمالیهمکارپایان یافتهبلي
7088362بررسی تأثیر استفاده از بلوکهای ویسکوالاستیک در کاهش درد در طی درمان ارتدنسی ثابتهمکارپایان یافتهخير
7187089بررسی آسیب های DNA در سلولهای مخاط دهان بیماران دارای دستگاههای ارتدنسی ثابت به روش Comet assay همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970536The Effect of Fractional CO2 Laser Irradiation on Shear Bond Strength of Resin Cement to Feldspathic PorcelainPMCJournal of Lasers in Medical Sciences1397اول
2970484Evaluation of the Factors Affecting Smile Attractiveness in Patients Seeking Orthodontic TreatmentChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان1397اول
3970120Effectiveness of MI Paste Plus and Remin Pro on remineralization and color improvement of postorthodontic white spot lesions.PMCDental research journal1397مسئول
4964252Age estimation by canines' pulp/tooth ratio in an Iranian population using digital panoramic radiographyISIForensic science international1397سوم
5964228The retention characteristics of Hawley and vacuum-formed retainers with different retention protocolsPMCJournal of Clinical and Experimental Dentistry1396مسئول
6964225In Vitro Evaluation of Enamel Microhardness Following at-Home Bleaching and Laser-Assisted in Office BleachingChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1396اول و مسئول
7962235Effectiveness of sodium bicarbonate combined with hydrogen peroxide and CPP-ACPF in whitening and microhardness of enamelPMCJournal of clinical and experimental dentistry1395اول و مسئول
8962170Is Low-Level Laser Therapy Effective for Treatment of Neurosensory Deficits Arising From Sagittal Split Ramus Osteotomy?ISIJournal of oral and maxillofacial surgery1396مسئول
9962099Evaluation of the Effect of Adding Low Level Laser Irradiation to Drug Therapy in Patients Affected with Burning Mouth Syndrome: A Randomized Clinical TrialChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1396مسئول
10961155The effect of surface treatment with a fractional carbon dioxide laser on shear bond strength of resin cement to a lithium disilicate-based ceramic.PMCDental Research Journal1396اول
11960881The effects of three remineralizing agents on regression of white spot lesions in children: A two-week, single-blind, randomized clinical trialPMCJournal of clinical and experimental dentistry1396مسئول
12952887Evaluation of factors affecting dental esthetics in patients seeking orthodontic treatmentسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Orthodontic Rehabilitation1395مسئول
13952303The Effect of Low Level Laser Therapy on Direct Pulp Capping in DogsISIJournal of Lasers in Medical Sciences1395پنجم
14952302A randomized clinical trial comparing the efficacy of bite wafer and low level laser therapy in reducing pain following initial arch wire placementPMClaser therapy1395مسئول
15951065Effect of Different Surface Treatments and Thermocycling on Bond Strength of a Silicone-based Denture Liner to a Denture Base ResinPMCJ Contemp Dent Pract1394سوم
16950737Evaluation of the Effect of Antimicrobial Photodynamic Therapy on Streptococcus Mutans; An In vitro StudyChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395اول
17950527Is Low-Level Laser Therapy Effective in the Management of Pain and Swelling After Mandibular Third Molar Surgery?ISIJournal of Oral and Maxillofacial Surgery1395مسئول
18950526Surface treatment with a fractional CO2 laser enhances shear bond strength of resin cement to zirconiaPMClaser therapy1394اول و مسئول
19950346Structural and Morphological Changes in Human Dentin after Ablative and Subablative Er:YAG Laser IrradiationISIJournal of Lasers in Medical Sciences1395مسئول
20950345Effect of low-level laser therapy on tooth sensitivity induced by in-office bleachingISILASERS IN MEDICAL SCIENCE1395مسئول
21943108The effect of low-level helium-neon laser on oral wound healingPMCDental Research Journal1394دوم
22942881Which Factors Affect Dental Esthetics and Smile Attractiveness in Orthodontically Treated Patients?PMCJ Dent (Tehran)1394اول و مسئول
23942879The efficacy of laser-assisted in-office bleaching and home bleaching on sound and demineralized enamelPMCLaser Ther.1394اول و مسئول
24941373The staining effect of different mouthwashes containing nanoparticles on dental enamelPMCJournal of clinical and experimental dentistry1394مسئول
25941360Evaluation of the cytotoxicity of fiber reinforced composite bonded retainers and flexible spiral wires retainers in simulated high and low cariogenic environments.PMCJournal of Orthodontic Science1393سوم
26941158The Effect of Mouthrinses Containing Metal Nanoparticles on Color Stability of Composite ResinChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1394اول
27935567Microhardness of demineralized enamel following home bleaching and laser-assisted in office bleachingPMCJournal of Clinical and Experimental Dentistry1394مسئول
28935352A comparative study of toluidine blue-mediated photodynamic therapy versus topical corticosteroids in the treatment of erosive-atrophic oral lichen planus: a randomized clinical controlled trialISILasers in Medical Science1394پنجم
29935008Comparison of the effect of low level laser therapy with alvogyl on the management of alveolar osteitisISIMedicina Oral, Patologia Oral y Cirugia Bucal1394مسئول
30934367The antimicrobial sensitivity of Streptococcus mutans and Streptococcus sangius to colloidal solutions of different nanoparticles applied as mouthwashes.PMCDental Research Journal1393اول
31934143Effectiveness of Er:YAG laser-aided fiberotomy and low-level laser therapy in alleviating relapse of rotated incisors.ISIAm J Orthod Dentofacial Orthop1393مسئول
32932946The effect of surface treatment with Er:YAG laser on shear bond strength of orthodontic brackets to fi ber-reinforced compositePMCJournal of clinical and experimental Dentistry( J Clin Exp Dent1393مسئول
33932122Removal of Refractory Erosive-atrophic Lichen Planus by the CO2 LaserPMCOral health and Dental management1393مسئول
34931965In vitro effects of a neutral fluoride agent on shear bond strength and microleakage of orthodontic bracketsISCJournal of Dental Materials and Techniques1393اول
35931964The Impact of Orthognathic Surgery on Oral Health-related Quality of Lifeindex copernicusJournal of Dental Materials and Techniques1392چهارم
36931960The effect of low level laser irradiation on the rate of tooth movement and pain perception during canine retractionPMCOral health and dental management1393مسئول
37931950Microleakage and shear bond strength of orthodontc brackets bonded to hypomineralized enamel following different surface preparationsPMCJournal of clinical and experimental dentistry1393مسئول
38931948Nickel ion release from three types of nickel-titanium-based orthodontic archwires in the as-received state and after oral simulationPMCJournal of dental research, dental clinics, dental prospects1393مسئول
39931947A randomized clinical trial of the effect of low level laser therapy before composite placement on postoperative sensitivity in Class V restorations.ISILasers in Medical Science1394مسئول
40931018Comparative evaluation of the effect of Er:YAG laser and low level laser irradiation combined with CPP-ACPF cream on treatment of enamel cariesPMCJournal of Clinical and Experimental Dentistry1393مسئول
4192581In vitro effects of several surface preparation methods on shear bond strength of orthodontic brackets to caries-like lesions of enamelISIEUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY1391مسئول
42925164Low-level laser therapy for management of TMJ osteoarthritisISICranio : the journal of craniomandibular practice.1392مسئول
43925163In Vitro Cytotoxicity Assessment of an Orthodontic Composite Containing Titanium-dioxide Nano-particlesPMCJ Dent Res Dent Clin Dent Prospects.1392مسئول
44923220DNA Damage in Oral Mucosa Cells of Patients with Fixed Orthodontic AppliancesPMCJournal of dentistry (Tehran, Iran)1392مسئول
45922781A Pilot Study of a Modified Radiographic Technique for Detecting Early Proximal CavitiesISIcaries research1392مسئول
46922641بررسی کارایی روش لیزر فلورسانس در تشخیص حفرات پوسیدگی پروگزیمالیChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1392مسئول
47922577Enamel Surface Roughness after Debonding of Orthodontic Brackets and Various Clean-Up TechniquesPMCJ Dent (Tehran)1391اول
48922576Enamel resistance to demineralization following Er:YAG laser etching for bonding orthodontic brackets.PMCDental Research Journal1391اول
49922575The effect of fractional CO2 laser irradiation on remineralization of enamel white spot lesions.ISILasers in medical science1393مسئول
50922574The efficacy of low-level laser therapy for the treatment of myogenous temporomandibular joint disorderISILasers in Medical Science1392اول و مسئول
51922572CO(2) laser conditioning of porcelain surfaces for bonding metal orthodontic brackets.ISILasers in Medical Science1392اول
52922502The effect of different surface treatments of demineralised enamel on microleakage under metal orthodontic bracketsPMCProgress in Orthodontics1392مسئول
53921945Evaluation of tooth size in patients with congenitally missing teeth.PMCJ Dent Res Dent Clin Dent Prospects1391مسئول
5491836A comparative evaluation of DIAGNOdent and caries detector dye in detection of residual caries in prepared cavitiesPMCJ Contemp Dent Pract1391مسئول
5591362Nonsurgical Treatment of Maxillary Deficiency Using Tongue Guard AppliancePMCJournal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects1390اول
5691177The effect of fluoride exposure on the loaddeflection properties of superelastic nickeltitanium- based orthodontic archwiresISIAustralian Orthodontic Journal1391اول و مسئول
5791140Reconditioning of ceramic orthodontic brackets with an Er,Cr:YSGG laserISILasers in medical science1391اول و مسئول
5891137Early versus delayed rebonding of orthodontic bracketsPMCProgress in Orthodontics1391اول
5991103Does ultra-pulse CO(2) laser reduce the risk of enamel damage during debonding of ceramic brackets?ISILasers in medical science1391اول
6090789The Effect of Activation Value on Load-deflection Properties of New and Recycled Nickel-Titanium Arch WiresChemical AbstractShiraz University of Dental Journal1390مسئول
6190737Pain reduction after initial archwire placement in orthodontic patients: A randomized clinical trialISIAmerican journal of orthodontics and dentofacial orthopedics1390مسئول
6290589The Efficacy of Er,Cr:YSGG Laser in Reconditioning of Metallic Orthodontic BracketsISIPhotomed Laser Surg1390مسئول
6390062Effects of a simulated oral environment and sterilization on load-deflection properties of superelastic nickel titanium-based orthodontic wiresPMCInternational journal of orthodontics1390مسئول
6489666Comparison of Dental and Chronological Ages in Early Diagnosis of Maxillary Canine Palatal ImpactionChemical AbstractShiraz Univ Dent J 1389مسئول
6589154Cytotoxicity of orthodontic bonding adhesive resins on human oral fibroblastsISIEur J Orthod1389اول
6689089Clinical evaluation of bonded amalgam restorations in endodontically treated premolar teeth: a one-year evaluationPMCJ Contemp Dent Pract1389مسئول
6788299effect of tongue thrust swallowing on position of anterior teethPMCJ Dent Res Dent Clin Dent Prospects.1388مسئول
6888298tensile properties of orthodontic elastomeric ligaturesPMCindian j dent res1388مسئول
6987606Clinical evaluation of bonded amalgam restorations in endodontically treated premolar teethindex copernicusمجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان1387مسئول
7087335شیوع نهفتگی پالاتالی دندان نیش بالا در کودکان 11-10 ساله شهر مشهدindex copernicusمجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان1387مسئول
7187070ارزیابی مقایسه ای ضریب قابلیت ارتجاع لیگاچورهای الاستومتری ارتودنسیChemical Abstractمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز1387مسئول
7286206بررسی خصوصیات کششی چند نوع لیگاچور الاستومری مورد استفاده در ایرانسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 1386مسئول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962667مروری بر اثرات لیزر دیود 810 نانومتر بر بهبود شاخصهای پریودنتال در بیماران با پریودنتیت مزمنپانزدهمین کنگره سراسری دانشجویان دندانپزشکی ایرانتهرانسخنرانی1396خير
2933094آماده سازی سطوح پرسلن با لیزر CO2 برای چسباندن براکت های ارتودنسییازدهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایرانشیرازسخنرانی1392بله
3933092اثر قرار گرفتن در معرض فلوراید روی خصوصیات نیرو-خمش سیم های نیکل-تیتانیوم سوپر الاستیک ارتودنسییازدهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایرانشیرازپوستر1392بله
4933090Reconditioning of Ceramic Orthodontic Brackets with an Er,Cr:YSGG Laserیازدهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایرانشیرازپوستر1392بله
5923221. The Effects of Several Surface Preparation Methods on Shear Bond Strength of Orthodontic Brackets to Caries-like Lesions of Enamelدهمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایرانتهرانپوستر1391بله
6923214Laser applications in oral surgeryاولین کنگره بین المللی مراقبت های خاص در دندانپزشکی/نگاه نو.مشهدسخنرانی1391بله
7923213. The Effects of CO2 laser on remineralization of white spot lesions in enamelدهمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایرانتهرانسخنرانی1391بله
8923199اثر آماده سازی های مختلف مینای دمینرالیزه روی میکرولیکیج زیر براکت های ارتودنسیدهمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایرانتهرانپوستر1391بله
9923198The Effects of Several Surface Preparation Methods on Shear Bond Strength of Orthodontic Brackets to Caries-like Lesions of Enamelدهمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایرانتهرانپوستر1391بله

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه