کاویان  قندهاری
خلاصه عملکرد کاویان  قندهاری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

کاویان قندهاری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): کاویان قندهاری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : مغز و اعصاب دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : ghandeharik@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971080مقایسه نتایج درمانی و عوارض جانبی در سه گروه درمانی ترومبولیز وریدی، لخته برداری تهاجمی و ترکیبی در بیماران سکته مغزی بستری در بیمارستان قائم از 1/7/1397 تا 1/7/1399مجریدر دست اجرابلي
2960149بررسی رابطه شاخص های آترواسکلروز داپلر کاروتید و عوامل خطر ساز آترواسکلروز در مبتلایان به ایسکمی مغزیمجریپایان یافتهبلي
3960148بررسی رابطه آسپکت اسکور و پیش آگهی بیماران ترومبولیز وریدی با تی پی آمجریپایان یافتهبلي
4940011بررسی تاثیر درمانی و عوارض درمان ترومبولیز در مبتلایان به سکته مغزی ایسکمیکمجریپایان یافتهبلي
5930343بررسی نتایج دوپلکس رنگی ترانس کرانیال در مبتلایان به خونریزی زیر عنکبوتیه بستری در بیمارستان قائم از تیر ماه 93- تا تیر ماه 95مجریپایان یافتهبلي
6930245بررسی پیش آگهی بیماران دچار خونریزی تحت عنکبوتیه با آنوریسم های کوچکتر از mm5/3 در مقایسه با بیماران دچار خونریزی تحت عنکبوتیه با آنوریسم های بزرگتر از mm5/3مجریپایان یافتهبلي
7920417بررسی توزیع فراوانی دیسفاژی در مبتلایان به سکته مغزیمجریپایان یافتهبلي
8910840بررسی اسکور هات و اسکور ام اس اس در درمان ترومبولیز در مبتلایان به سکته مغزی ایسکمیکمجریپایان یافتهبلي
9900972ارزشیابی معیار هاسبلد در پیشگویی خونریزی مبتلایان به ایسکمی مغزی و فیبریلاسیون دهلیزی تحت درمان با وارفارینمجریپایان یافتهبلي
10900968بررسی مقایسه ای ویژگی های بالینی در حملات گذرای ایسکمی مغزی واقعی با حملات گذرای ایسکمی مغزی کاذبمجریپایان یافتهبلي
11900960بررسی عوارض اندارترکتومی کاروتید در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی عروق بیمارستانهای امام رضا و رضوی درطی سالهای 1392-1390مجریپایان یافتهبلي
1289764بررسی ارزش تشخیصی معاینات بالینی برای تعیین محل ضایعات در بیماران با نشانگان عروقی مغزمجریپایان یافتهبلي
1389246بررسی ارزش پیش آگهی معیار ABCD2 در تعیین احتمال عود سه ماهه حوادث ایسکمی مغزیمجریپایان یافتهبلي
1489159بررسی سابقه خانوادگی سکته مغزی در مبتلایان به سکته مغزی بستری در بیمارستان قائم(عج)مجریپایان یافتهبلي
1588030بررسی وضعیت استرس در بیماران مبتلا به سکته مغزیمجریپایان یافتهبلي
1687812بررسی ومقایسه عوامل خطر عود حوادث ایسکمی مغزی در فاصله 3روزو 3ماه بعد از وقوع ایسکمی گذرای مغزی در بیماران با و بدون ایسکمی مجددمجریپایان یافتهبلي
1787381تشکیل بانک اطلاعات نوروسونولوژیک دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
1887165بررسی ارزش تشخیصی معیار ساده میگرن در مبتلایان به سردرد مجریپایان یافتهخير
1987062بررسی جریان کولترال مغزتوسط نوروسونولوزی در تنگی شدید یا انسداد شریان کاروتید داخلی در بیماران بستری در بخش اورزانس اعصاب بیمارستان قایم از مهر86 تاخرداد ماه 88مجریپایان یافتهبلي
20960292بررسی ارتباط فاکتورهای التهابی در سرم بیماران مبتلا به سکته مغزی با پیامدهای عصبی پس از سکته مغزیهمکارپایان یافتهبلي
21951016بررسی اثر اشق و طب سوزنی در میزان بهبود بالینی بیماران مبتلا به سکته مغزیهمکاردر دست اجرابلي
22940571مقایسه نتایج بالینی و رادیولوژیک ترومبکتومی مکانیکال با ترومبوساکشن شریانی در درمان سکته حادهمکارپایان یافتهبلي
23922197بررسی تاثیر درمان داخل شریانی میلرینون و نیمودیپین در وازواسپاسم مغزی ناشی از خونریزی خودبه خودی تحت عنکبوتیه مغزیهمکارپایان یافتهبلي
24921404بررسی شیوع ریسک فاکتورهای عروقی در بیماران سکته مغزی هموراژیک و خون ریزی تحت عنکبوتیه مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) در سالهای 93-90همکارپایان یافتهبلي
25921403بررسی شیوع ریسک فاکتور های عروقی در بیماران مبتلا به سکته ی مغزی ایسکمیک در بیماران مراجعه کننده به اورژانس اعصاب بیمارستان قائم (عج) در سال های 1390 تا 1393همکارپایان یافتهبلي
26910139بررسی تأثیر آینه درمانی بر توانایی حرکتی بیماران مبتلا به سکته مغزی مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی بیمارستان قائم (عج) مشهدهمکارپایان یافتهبلي
27900980طراحی بانک اطلاعاتی و اجرای نرم افزار پایگاه دادهای ژنتیکی و بالینی سکته مغزی در استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
2888278بررسی اثر توکسین بوتولینوم نوع A در اسپاستی سیته ناشی از سکته مغزی در بیماران زیر 45 سالهمکارپایان یافتهبلي
2986764بررسی رابطه بین سیگنال میکروآمبولی در داپلر ترانس کرانیال با شدت بیماری و عوارض خونریزی ساب آراکوئید در بیماران مبتلاهمکارپایان یافتهخير
3085134مطالعه اختلالات آترواسکلروتیک قلبی –مغزی عروقی در شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981072Developing a National Guideline for Diagnosis, Treatment and Follow-up of Strokescopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1397دوم
2951544Diagnostic value of physical examination for topographic detection of infratentorial lesions in patients with cerebrovascular syndromesChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1393اول
3951543Investigation of the diagnostic value of aphasia and sensory-motor sings for topographic detection of lesions in the patients with cerebrovascular syndromeindex copernicusمجله علوم پزشکی صدرا1393اول
4951542Epidemiology of stroke in IranISIgalen medical journal1395اول
5950770Clinical trial of subcutaneous steroid injection in patients with migraine disorderPMCiranian journal of medical sciences1394مسئول
6950767prognosis of carotid endarterectomy in high risk candidatesSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد1395مسئول
7950298Evaluation of Hasbld (HASBLED) in predicting cerebral ischemia and bleeding in patients with atrial fibrillation treated with warfarinChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1394اول
8942049Assessment of relationship between stress and strokeindex copernicusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1394اول و مسئول
9942048Validation of HASBLED score in prediction of hemorrhagic complications.Chemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1394اول
10940265Effect of mirror therapy on motion range of upper and lower extremities in patients with strokescopusHAYAT1394چهارم
11933842Gaps and Hurdles Deter Against Following Stroke Guidelines for Thrombolytic Therapy in Iran: Exploring the ProblemISIJournal of Stroke and Cerebrovascular Diseases1393چهارم
12932929Differentiation of true transient ischemic attack versus transient ischemic attack mimicsPMCIranian Journal of Neurology1393مسئول
13930684Decompressive craniectomy after unsuccessful intravenous thrombolysis of malignant cerebral infarctionPMCIranian Journal of Neurology1393پنجم به بعد
14930339Transesophageal echocardiography in patients with cerebral ischemia.scopusArya atherosclerosis journal1386اول و مسئول
15924547The effect of mirror therapy on motor abilities of patients with strokeCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1392چهارم
16922912Design of a standard Iranian protocol of Intravenous thrombolysis with TPA: A national projectPMCIranian Journal of Neurology1392
17922911Interesting Basis of Vertebrobasilar Arterial TerritoryPMCiranian journal of neurology1391اول و مسئول
18922893Safety assessment of anticoagulation therapy in patients with hemorrhagic cerebral venous thrombosisPMCIranian Journal of Neurology1392اول و مسئول
19922891Randomized clinical trial of intravenous Valproate (Orifil) and Dexamethasone in patients with migraine disorderPMCiranian Journal of Medical Sciences1392مسئول
2092140Prevalence of Multiple Sclerosis and Human Thymus lymphocyte Virus-I infection in Khorasan TerritorySID/Iranmedex/MagiranIRANIAN JOURNAL OF NEUROLOGY1389مسئول
2192081Risk factors of short-term recurrence in patients with minor ischemic cerebrovascular eventsPMCArya Atherosclerosis1391اول و مسئول
2292080Exploring gender distribution in patients with acute stroke: A multi-national approachISIJournal of Research in Mediccal Sciences1391دوم
2391392Comparative interrater reliability of Asian Stroke Disability Scale, modified Rankin Scale and Barthel Index in patients with brain infarctionPMCARYA Atherosclerosis journal1391اول و مسئول
2491391Assesment of ABCD2 scale in pationts with transient ischaemic attack or strokeISIPolish Journal of Neurology and Neurosurgery1391اول
2591172The ABCD 2 Score is Highly Predictive of Stroke in Minor Ischemic Stroke PatientsPMCTranslational stroke research1391مسئول
2690729Development and validation of the Asian Migraine Criteria (AMC)ISIJournal of Clinical Neuroscience1391مسئول
2790485Inter-rater reliability of modified Alberta Stroke Program Early Computerized Tomography Score in patients with brain infarctionISIJournal of research in medical sciences1390اول
2890478Results of Surgical and Nonsurgical Treatment of Aneurysms in a Developing CountryPMCStroke Research and Treatment1390مسئول
2990337Diagnosis, management and prevention of ischemic stroke for non-neurologistsindex copernicusZahedan Journal of Research in Medical Sciences1390مسئول
3090263Barriers of thrombolysis therapy in developing countriesPMCStroke research and treatment1390مسئول
3189760Predicting value of vasospasm on Transcranial Doppler in detection of delayed brain infarction in patients with subarachnoid hemorrhageSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Neurology1389مسئول
3289731Evaluation of Factors Influencing Sensory Disability in Cerebral Stroke Patients index copernicusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1389اول
3389720Comments on stroke subtypes classificationsISI International Journal of Stroke 1389اول
3489651Results of surgical and non-surgical treatment of aneurysms in IranscopusARYA Atherosclerosis Journal1389مسئول
3589650CLINICAL EVALUATION OF PATIENTS WITH MIGRAINE INDUCED STROKE IN MASHHAD, IRANindex copernicusARYA Atherosclerosis Journal1389اول
3689392Prevalence of multiple sclerosis in north east of IranISIMultiple Sclerosis 1389اول
3789376Persian experience of angioplasty and stenting in cerebral arteriesISIInternational Journal of Stroke 1389مسئول
3889375NeuroAid (MLC601) versus piracetam in the recovery of post-infarct homonymous hemianopsiaISINeural Regeneration Research 1389مسئول
3989345Frequency and clinical patterns of stroke in iran systematic and critical reviewISI Bmc Neurology 1389سوم
4089280Prior antiplatelet therapy and outcome following intracerebral hemorrhage: A systematic reviewISINeurology1389پنجم به بعد
4189139thrombolysis in stroke patients;problems and limitationsscopusiranian journal of medical sciences1389مسئول
4289081Clinical evaluation of patients with spinal cord infarction in mashhad, iranPMCStroke Res Treat1389مسئول
4388743Comments on Asian Stroke CriteriascopusNeural Regeneration Research1388اول و مسئول
4488670Influence of surgery on mortality of Iranian patients with subarachnoid or intracerebral hemorrhageSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Neurology1388مسئول
4588669Influence of Intravenous Heparin Therapy in Patients with Progressive Stroke and Crescendo Transient Ischemic Attacksسایر سایت‏های تخصصیIranian Journal of Neurology1388مسئول
4688625Estimation of Iranian stroke patients eligible for intravenous thrombolysis with tPAISIinternational journa lof stroke1388اول و مسئول
4788563Pathophysiologic classification of stroke territory (PCST)PMCPathophysiology1388مسئول
4888544The role of oral contraceptives in cerebral venous thrombosis during Ramadan and Hadj months scopusIranian Red Crescent Medical Journal1388اول
4988280complication of angioplasty and stenting of cervicocerebral arteries in iranPMCAsian Cardiovasc Thorac Ann1388
5088245complications of Angioplasty and stening of Cervicocerebral Arteries in iranPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals 1388اول و مسئول
5188219Clinical evaluation of 625 lacunar syndrome patientsscopusturkish journal of medical sciences1388اول و مسئول
5288215Excessive incidence of stroke in Iran: evidence from the Mashhad Stroke Incidence Study (MSIS), a population-based study of stroke in the Middle EastISIstroke1388پنجم به بعد
5388128Oral contraceptive consumption and cerebral venous thrombosis in mashhad iranscopusinternet journal of neurology1388اول و مسئول
5488110influence of intravenous heparin therapy in patients with progressive stroke and crescendo transient ischemic attacksscopusThe Internet Journal of Neurology1388مسئول
5587607Assessment of Carotid Endarterectomy in a Sample of IRAN Patientsindex copernicusARYA Atherosclerosis Journal1387مسئول
5687593Assessment of carotid endarterectomy in iranSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Neurology1387مسئول
5787344FREQUENCY RATE OF OBESITY AND LOW MOBILITY IN NORTH AMERICAN AND IRANIAN STROKE PATIENTSindex copernicusARYA1387مسئول
5887343ATHEROSCLEROSIS RISK FACTORS FREQUENCY AMONG NORTH AMERICANs AND IRANIANs STROKE CASESindex copernicusARYA1387مسئول
5987159The frequency rate of cardioembolic etiology in north American and Iranian stroke patients: A pilot double-center study scopusIranian Red Crescent Medical Journal 1387اول و مسئول
6087113Khorasan posterior Circulation stroke Registry: a Hospital-Based studyscopusIJMS1387مسئول
6187098Reliability of Persian Early Computed Tomography Score in patients with Brain InfarctionChemical AbstractIranian Journal of Medical Science1387اول و مسئول
6286494Khorasan stroke registry: analysis of 1392 stroke patientsISIArch Iran Med1386اول و مسئول
6386253تاثیر داپلر ترانس کرانیال در تصمیم گیری درمان بیماران مغز و اعصاب (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
6486165تاثیر اختلالات حسی و فراموشی نیمه بدن و آسیب نیمه میدان بینایی بر مرتبه ناتوانی در مبتلایان به سکته مغزیindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1386مسئول
6586137Incidence and etiology of pediatric stroke in southern khorasanindex copernicusArya atherosclerosis journal1386اول
6686134risk factors and etiology of transient ischemic attacks in patients with brain infarctionindex copernicusArya atherosclerosis journal1386اول
6785168Cardioembolic strokes in eastern iran and the importance of rheumatic valvular disease scopusturk j med sci1385اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1930049بررسی اثر بخشی کرنیکتومی دکمپرسیو در انفارکتوس بدخیم شریان مغزی میانیاولین کنگره ی بین المللی چالش های نورولوژی بالینیکرمانپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
162Asian Synopsis of STROKE1390تالیف
21435راهکارهای بالینی مدیریت تشخیص، درمان و پیگیری بیماران سکته مغزی1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19115کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهسوم1392
29084کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهدوم1389
3163کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه