مجید  خزاعی
خلاصه عملکرد مجید  خزاعی
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

مجید خزاعی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مجید خزاعی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : khazaeim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971411اثر تزریق موضعی پلی فسفات غیر ارگانیک بر نفوذپذیری عروق و مکانیسم آنمجریدر دست اجرابلي
2971010درمان هدفمند سرطان کولورکتال با استفاده از نانوکپسول های حاوی داروی ضد سرطان اکسالی پلاتینمجریدر دست اجراخير
3961355اثر لوزارتان و ترانیلاست بر رشد کانسر کولونمجریپایان یافتهبلي
4961256اثر ترانیلاست (Tranilast) بر تکثیر و چرخه ی سلولی و فاکتورهای موثر بر آنژیوژنز در سلولهای سرطانی کولونمجریپایان یافتهخير
5961156ارزیابی بیوانفورماتیکی و تجربی میکرو RNA های موثر در تنظیم مسیرهای wnt/β-catenin و VEGF/VEGFR در مدل موشی کانسر کولورکتال درمان شده با کورکومین فیتوزومالمجریپایان یافتهخير
6960958اثرداروی PNU74654 بر رشد تومور و سطح بافتی فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی در مدل حیوانی سرطان سینهمجریپایان یافتهخير
7960831اثر کروسین همراه با داروهای استاندارد در درمان تجربی کانسر کولون(نیماد)مجریپایان یافتهخير
8960829اثر ضد سرطانی نانوکورکومین بر کانسر کولون القا شده توسط آزوکسی متان: یک مطالعه In vitro و in vivo ( طرح نیماد)مجریپایان یافتهخير
9960710بررسی اثر نانوفرم کورکومین بر فرایندهای وابسته به مسیرهای رشد وتکثیر سلولی mTOR-PI3K-AKT و Wnt/β-catenin در کانسر کولورکتالمجریپایان یافتهخير
10960330اثر نانوفرم کورکومین به تنهایی یا همراه با 5- فلورواوراسیل بر رشد تومور در سرطان پستانمجریپایان یافتهخير
11951764اثر کروسین بر پیشگیری از فیبروز در مدل تجربی کولیتمجریپایان یافتهخير
12951405اثر فرم فیتوزومال کورکومین بر رشد تومور و آنژیوژنز در مدل حیوانی سرطان کولورکتالمجریپایان یافتهبلي
13951050اثر کروسین در پیشگیری و درمان کولیت تجربی در موشهای C57BL6مجریپایان یافتهبلي
14950832تغییرات فیبروتیک بافت کبد و کلیه و فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب مزمن: اثر تیموکینونمجریپایان یافتهخير
15950083بررسی اثر آگونیست های گیرنده¬ی PPAR-γ در اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش¬ صحراییمجریپایان یافتهبلي
16941566اثر التهاب مزمن بر آنژیوژنز و تغییرات سطح سرمی و بافتی فاکتورهای مؤثر بر آنژیوژنز در مدل Hindlimb Ischemia در راتمجریپایان یافتهخير
17941425اثر التهاب مزمن بر آنژیوژنز قلبی و تغییرات سطح سرمی و بافتی فاکتورهای مؤثر بر آنژیوژنز در راتمجریپایان یافتهخير
18940840بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر تغییرات هیستولوژیک قلب و سطح سرمی و بافتی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ناشی از لیپوپلی ساکارید در راتمجریپایان یافتهخير
19940755اثر تیموکینون براسیب اکسیداتیو مغزی و اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید در رتمجریپایان یافتهبلي
20940085مقایسه اثر عصاره آبی – الکلی تخم خرفه، ویتامین C و ویتامین E بر پارامتر های بیوشیمیایی، همودینامیک و عملکردی در بافت قلب موش صحرایی مبتلا به تیروتوکسیکوز تحت بالینیمجریپایان یافتهبلي
21931783بررسی اثر زعفران بر رگ زایی قلب با تاکید بر خصوصیات هیستوپاتولوژی و سطح فاکتورهای آنژیوژنیک در دو مدل آسیب قلبی ناشی از انسداد شریان کرونر و هیپرتروفی ناشی از افزایش فشار خون در رات نرمجریپایان یافتهخير
22931769بررسی نقش هسته های میخی شکل (Cuneiform) و تگمنتوم پلی مغز (Pedunculopontine Tegmentum) در کنترل فشار خون و تعداد ضربان قلب در مدل تجربی شوک هموراژیک در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
23931641 اثر تیموکینون بر فیبروز و نفوذپذیری بافت قلب و سطح سرمی و بافتی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ساب کلینیکال ناشی از لیپوپلی ساکاریدمجریپایان یافتهبلي
24931597اثر کاپتوپریل بر تغییرات هیستولوژیک قلب و سطح سرمی و بافتی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ناشی از لیپوپلی ساکارید در راتمجریپایان یافتهخير
25971238بررسی شیوع و ارتباط تایپ های پرخطر HPV با تغییرات اگزوسرویکسهمکاردر دست اجرابلي
26961748بررسی اثر لوزارتان بر روی فاکتورهای دخیل در تکثیر و رگ زایی سلولهای سرطانی کولونهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
27961729بررسی پتانسیل درمانی مهار کننده دارویی EW-7197 در کولیت و سرطان کولورکتالهمکاردر دست اجرابلي
28961693بررسی اثر کورکومین فیتوزومال بر شاخص های استرس اکسیداتیو در سلول های کانسر کولورکتالهمکارپایان یافتهخير
29961547بررسی پتانسیل محافظتی داروی تلمیزارتان در کاهش تشکیل فیبرهای چسبنده پس از عمل جراحیهمکاردر دست اجرابلي
30961204تأثیر مدل های فعالیت بدنی به همراه مکمل دهی الیگوپین بر روی شاخص های التهابی و بیوشیمیایی در رت های ویستار مبتلا به کبد چرب غیرالکلیهمکاردر دست اجراخير
31961077بررسی مکانیسم ضد سرطانی و ضد التهابی ترکیب کورکومین با تمرکز بر مسیرهای AMPK و mTOR و Wnt/β-catninهمکارپایان یافتهبلي
32961061شناسایی عوامل زیستی پیش آگهی و پیش بینی کننده جدید در بیماران مبتلا به سرطان متاستاتیک سرطان کولورکتال - NIMAD (طرح نیماد)همکاردر دست اجراخير
33960917بررسی خاصیت درمانی کروستین مشتق از زعفران (Crocus sativus) در کاهش رشته های فیبری-چسبنده پس از عمل جراحیهمکارپایان یافتهخير
34960914اثر محافظتی کروسین بر التهاب و تکثیر سلولی و رشد تومور در سرطان پستان: یک مطالعه In vitro و In vivoهمکارپایان یافتهخير
35960906بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب ۷۴۶۵۴-PNU به همراه داروی استاندارد در سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
36960692بررسی اثرات کروسین و PNU74654 به تنهایی و ترکیب با داروی 5FU بر مهار رشد سلولهای سرطانی کلورکتالهمکارپایان یافتهبلي
37960548بررسی اثر درمانی کروسین به همراه رژیم های کموتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان در قالب کارآزمایی بالینیهمکاردر دست اجراخير
38960477بررسی اثر درمانی کروسین به همراه رژیم های استاندارد در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در قالب کارآزمایی بالینی دو سویه کور double blind randomized controlled trialهمکاردر دست اجراخير
39960211بررسی عملکرد HDL در بیماران مبتلا به سرطان پستان و نقش یک واریانت ژنتیکی P376L در ژن رسپتور SCARB1 و ارتباط ان با عملکرد HDL و ریسک ابتلا به این سرطانهمکارپایان یافتهخير
40951860بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب ۷۴۶۵۴-PNU مهارکننده مسیر سیگنالینگ Wnt/β Catenine بر سرطان پانکراسهمکارپایان یافتهبلي
41951824مکانیسم اثر محافظتی کروسین بر التهاب و تکثیر سلولی در مدل حیوانی کولیتهمکارپایان یافتهبلي
42951767بررسی اثر نوع و میزان فعالیت جسمانی بر وضعیت سلامت (متابولیک و دانسیته استخوانی) زنان 60-45 ساله درشهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
43951541اثر عصاره آبی-الکلی زنجبیل بر تغییرات ناشی از کاردیومیوپاتی دیابتی در موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینهمکارپایان یافتهبلي
44951406بررسی تاثیر تارگت تراپی مهارگر دارویی Rigosertib بر سرطان کولورکتالهمکارپایان یافتهبلي
45951226نقش سیستم سروتونرژیک هسته میخی شکل بر پاسخهای قلبی عروقی در هیپوتانسیون ناشی از هموراژی و تداخل اثر آن با سیستم اوپیوئیدی در موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
46950938بررسی اثر سیاه دانه بر اختلال عملکرد کبدی و کلیوی ناشی از لیپوپلی ساکاریدهمکارپایان یافتهخير
47941721بررسی اثر عصاره آبی-الکلی بارهنگ بر استرس اکسیداتیو و پارامترهای التهابی ناشی از آدریامایسین درکلیه موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
48941719بررسی اثر عصاره شکر تیغال و تخم گشنیز بر پارامترهای قلبی عروقی در موشهای پر فشارخون القا شده بوسیله فلودروکورتیزونهمکارپایان یافتهبلي
49941553بررسی اثر تیموکینون بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ریه ناشی از لیپوپلی ساکاریدهمکارپایان یافتهخير
50941509بررسی اثر کاپتوپریل بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ریه ناشی از لیپوپلی ساکاریدهمکارپایان یافتهخير
51941420بررسی نقش گیرنده اوپیوئیدی مو(µ) در هسته میخی شکل (Cuneiform) بر کنترل فشار خون و تعداد ضربان قلب در مدل تجربی شوک هموراژیک در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
52941385بررسی اثر آمینوگوانیدین بر اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
53941089بررسی اثر مهار گیرنده¬ی AT1 آنژیوتانسین-2 در اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش¬ صحرایی نرهمکاردر دست اجرابلي
54931592بررسی اثرات تیروکسین و T3 معکوس (rT3) بر حافظه و فاکتورهای بیوشیمیایی در مدل آلزایمر در رتهمکارپایان یافتهبلي
5589586اثر مهار آنزیم مبدل آنژیوتانسین بر سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی، نیتریک اکساید، بیان ژنی VCAM-1 و رابطه آن با نفوذپذیری اندوتلیوم آئورت در راتهای نر نرموکلسترولمی و هایپرکلسترولمیهمکارپایان یافتهخير
5686297بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981057The effects of PPAR-γ agonist pioglitazone on hippocampal cytokines, brain-derived neurotrophic factor, memory impairment, and oxidative stress status in lipopolysaccharidetreated ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1398پنجم
2980748Therapeutic potency of crocin in the treatment of inflammatory diseases: Current status and perspective.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398پنجم به بعد
3980746Therapeutic potential of pharmacological TGF-β signaling pathway inhibitors in the pathogenesis of breast cancer.ISIBiochemical pharmacology1398پنجم به بعد
4980744Prognostic value of high mobility group protein A2 (HMGA2) over-expression in cancer progressionISIGENE1398پنجم
5980564The Effects of Inactivation of Pedunculopontine Tegmental Nucleus by Cobalt (II) Chloride on Cardiovascular Responses in Hemorrhagic Hypotensive RatsPMCBasic and Clinical Neuroscience1398سوم
6980436The Therapeutic Potential of Angiotensin-converting Enzyme and Angiotensin Receptor Inhibitors in the Treatment of Colorectal Cancer: Rational Strategies and Recent Progress.ISICurrent Pharmaceutical Design1397مسئول
7980392Evaluation of antitumor effect of oxygen nanobubble water on breast cancer‐bearing BALB/c miceISIjournal of cellular biochemistry دوم
8980357Role of the transforming growth factor-β signaling pathway in the pathogenesis of colorectal cancerISIjournal of cellular biochemistry1398پنجم
9980317The clinical impact of exosomes in cardiovascular disorders: From basic science to clinical application.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398اول
10980316Tumor-derived exosomes: Potential biomarkers and therapeutic target in the treatment of colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
11980315PNU-74654 enhances the antiproliferative effects of 5-FU in breast cancer and antagonizes thrombin-induced cell growth via the Wnt pathway.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
12980230Therapeutic potency of heat-shock protein-70 in the pathogenesis of colorectal cancer: current status and perspectivesISIBiochemistry and cell biology1398پنجم به بعد
13980110Reactive oxygen species in colorectal cancer: The therapeutic impact and its potential roles in tumor rogression via perturbation of cellular and physiological dysregulated pathways.ISIJournal of cellular physiology1398مسئول
14980105Phytosomal Curcumin Elicits Anti-tumor Properties Through Suppression of Angiogenesis, Cell Proliferation and Induction of Oxidative Stress in Colorectal Cancer.ISICurrent pharmaceutical design1397مسئول
15980103Therapeutic potential of toll-like receptors in treatment of gynecological cancersISIIUBMB life1398پنجم به بعد
16974447The prognostic potential of long noncoding RNA HOTAIR expression in human digestive system carcinomas: A meta‐analysisISIJournal of cellular physiology1398چهارم
17974446EW-7197 prevents ulcerative colitis-associated fibrosis and inflammationISIJournal of cellular physiology1398مسئول
18974407The Role of TGFβ signaling regulatory microRNAs in the pathogenesis of colorectal cancer.ISICurrent Pharmaceutical Design1397اول
19974289Memory enhancing effect of Nigella Sativa hydro-alcoholic extract on lipopolysaccharide-induced memory impairment in ratsISIDrug and chemical toxicology1398پنجم
20974280Targeting cancer stem cells as therapeutic approach in the treatment of colorectal cancerISIThe international journal of biochemistry & cell biology1398پنجم به بعد
21974149The Role of HSP27 in the development of drug resistance of gastrointestinal malignancies: current status and perspectivesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398پنجم
22974148Diagnostic, prognostic, and therapeutic potency of microRNA 21 in the pathogenesis of colon cancer, current status and prospective.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398چهارم
23974145Role of thrombin in the pathogenesis of atherosclerosis.ISIjournal of cellular biochemistry1398پنجم به بعد
24973987Role of adenomatous polyposis coli (APC) gene mutations in the pathogenesis of colorectal cancer; current status and perspectives.ISIBiochimie1397پنجم
25973958Cardiovascular Effects of Nigella Sativa L. and its ConstituentsISIIndian Journal of Pharmaceutical Sciences1397دوم
26973835The genetic factors contributing to hypospadias and their clinical utility in its diagnosisISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
27973802A genetic variant in CDKN2A/2B locus was associated with poor prognosis in patients with esophageal squamous cell carcinoma.ISIJournal of cellular physiology1398پنجم به بعد
28973791Therapeutic potency of oncolytic virotherapy-induced cancer stem cells targeting in brain tumors, current status, and perspectives.ISIjournal of cellular biochemistry1397پنجم به بعد
29973605Therapeutic potential of RAS prenylation pharmacological inhibitors in the treatment of breast cancer, recent progress, and prospectiveISIJournal of cellular biochemistry1398پنجم به بعد
30973465Thymoquinone Prevents Myocardial and Perivascular Fibrosis Induced by Chronic Lipopolysaccharide Exposure in Male RatsPMCJournal of Pharmacopuncture1397مسئول
31973114The role of microRNAs in 5-FU resistance of colorectal cancer; possible mechanismsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397اول
32973026Therapeutic potential of A2 adenosine receptor pharmacological regulators in the treatment of cardiovascular diseases, recent progress, and prospective.ISIJournal of Cellular Physiology1397مسئول
33973024Therapeutic potency of Wnt signaling antagonists in the pathogenesis of prostate cancer, current status and perspectives.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397سوم
34973021The potential prognostic and therapeutic application of tissue and circulating microRNAs in cervical cancer.ISIJournal of Cellular Physiology1397پنجم به بعد
35973007Improvement of Learning and Professional Competency among Postgraduate Students through Designing and Implementation of Interprofessional Educationscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1397اول و مسئول
36972884Association of TNF-308 GA polymorphism located in tumor necrosis factor a with the risk of developing cervical cancer and results of pap smearISIjournal of cellular biochemistry1398پنجم به بعد
37972779Crocin synergistically enhances the antiproliferative activity of 5-flurouracil through Wnt/PI3K pathway in a mouse model of colitis-associated colorectal cancer.ISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
38972685Epigenetic Drug Therapy in the Treatment of Colorectal Cancer.ISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1397پنجم به بعد
39972684Pharmacogenetics of anticancer drug sensitivity and toxicity in colorectal cancerISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1397اول
40972463The prognostic value of long noncoding RNA MEG3 expression in the survival of patients with cancer: A meta-analysis.ISIJournal of cellular biochemistry1397پنجم به بعد
41972450The potential role of adenosine signaling in the pathogenesis of melanomaISIBiochemical Pharmacology1397سوم
42971953Role of adenosine signaling in the pathogenesis of head and neck cancerISIjournal of cellular biochemistry1397پنجم
43971596Phytosomal curcumin inhibits tumor growth in colitis-associated colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
44971595Targeting the death receptor signaling pathway as a potential therapeutic target in the treatment of colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
45971322Cardiac and renal fibrosis and oxidative stress balance in lipopolysaccharide-induced inflammation in male ratsPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1397مسئول
46971267Nigella sativa Prevented Liver and Renal Tissue Damage in Lipopolysaccharide-Treated RatsMedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1397چهارم
47971044Phytosomal-curcumin antagonizes cell growth and migration, induced by thrombin through AMP-Kinase in breast cancer.ISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
48971028Curcumin suppresses colorectal cancer progression through down-regulation of Wnt signaling in cancer stem cellsISCBasic & Clinical Cancer Research1397مسئول
49970846Effects of the Novel Formulated Forms of Curcumin on Tumor Growth Inhibition in Breast Cancerscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397مسئول
50970720Therapeutic Potential of Targeting PI3K/AKT Pathway in Treatment of Colorectal Cancer: Rational and Progress.ISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396دوم
51970718Toll like receptor signaling pathway as a potential therapeutic target in colorectal cancer.ISIJournal of Cellular Physiology1397مسئول
52970431Angiotensin receptor blocker, losartan ameliorates neuroinflammation and behavioral consequences of lipopolysaccharide injectionISILife Sciences1397پنجم به بعد
53970222The 9p21 locus as a potential therapeutic target and prognostic marker in colorectal cancer.ISIPharmacogenomics1397اول
54970117Crocus sativus a natural food coloring and flavoring has potent anti-tumor propertiesISIPhytomedicine1397چهارم
55964239Therapeutic potency of mTOR signaling pharmacological inhibitors in the treatment of proinflammatory diseases, current status, and perspectives.ISIJournal of cellular physiology1397پنجم
56964117Renoprotective Effect of Nigella sativa against Cisplatin-induced Nephrotoxicity and Oxidative Stress in RatMedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1396چهارم
57963936Clinical Studies on the Effect of Saffron in Different Diseasesscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1396مسئول
58963795Therapeutic potency of heat-shock protein-90 pharmacological inhibitors in the treatment of gastrointestinal cancer, current status and perspectives.ISIJournal of pharmacy and pharmacology1396مسئول
59963768Therapeutic potency of pharmacological adenosine receptor agonist/antagonist in angiogenesis, current status and perspectives.ISIJOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY1396دوم
60963523Saffron against Components of Metabolic Syndrome: Current Status and ProspectiveISIJOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY1396مسئول
61963321Therapeutic potentials of adenosine receptors agonists and antagonists in colitis; Current status and perspectivesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397سوم
62963320Genetic variation in the DNA repair pathway as a potential determinant of response to platinum-based chemotherapy in breast cancerISIJournal of cellular physiology1397اول
63963319Adenosine: An endogenous mediator in the pathogenesis of gynecological cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم به بعد
64963317Targeting tumor microenvironment as a potential therapeutic approach in colorectal cancer: rational and progressISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397اول
65963298A comparison of the effects of Portulaca oleracea seeds hydro-alcoholic extract and Vitamin C on biochemical, hemodynamic and functional parameters in cardiac tissue of rats with subclinical hyperthyroidismPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397سوم
66963017Targeting the RAS signaling pathway as a potential therapeutic target in the treatment of colorectal cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
67963016The therapeutic potential of targeting the BRAF mutation in patients with colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
68963015Genetic variants as potential predictive biomarkers in advanced colorectal cancer patients treated with oxaliplatin-based chemotherapy.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396پنجم
69963012Role of adenosine signaling in the pathogenesis of breast cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396پنجم
70963011Therapeutic potential of novel formulated forms of curcumin in the treatment of breast cancer by the targeting of cellular and physiological dysregulated pathwaysISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
71962970The Therapeutic Potential of Targeting Tumor Microenvironment in Breast Cancer: Rational Strategies and Recent ProgressISIjournal of cellular biochemistry1396اول
72962787Thymoquinone protects the rat kidneys against renal fibrosisPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1396مسئول
73962612Thymoquinone restores liver fibrosis and improves oxidative stress status in a lipopolysaccharide-induced inflammation model in ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396مسئول
74962177Effect of Angiotensin‑converting Enzyme Inhibitor on Cardiac Fibrosis and Oxidative Stress Status in Lipopolysaccharide‑induced Inflammation Model in RatsPMCINTERNATIONAL JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE1396مسئول
75962176Role of Curcumin in Prevention and Treatment of Colorectal Cancer: The Mechanismsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1396مسئول
76962111Therapeutic Potential of Curcumin in Breast Cancer: From Basic Research to Clinical ApplicationsISCreports of radiotherapy & oncology1394مسئول
77961399Targeting stroma in pancreatic cancer: Promises and failures of targeted therapies.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
78961298C-Met as a potential target for the treatment of gastrointestinal cancer: Current status and future perspectives.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
79961170Interferon-Mediated Tumor Resistance to Oncolytic VirotherapyISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396سوم
80961101Therapeutic Potential of Targeting Wnt/β-Catenin Pathway in Treatment of Colorectal Cancer: Rational and Progress.ISIjournal of cellular biochemistry1396اول
81961002The Therapeutic Potential of PI3K/Akt/mTOR Inhibitors in Breast Cancer: Rational and ProgressISIjournal of cellular biochemistry1396اول
82960280The effects of thymoquinone on hippocampal cytokine level, brain oxidative stress status and memory deficits induced by lipopolysaccharide in ratsISICytokine1396پنجم به بعد
83960203Ghrelin did not change coronary angiogenesis in diet-induced obese miceISICELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY1395اول
84954526Therapeutic Potential of Curcumin in Treatment of Pancreatic Cancer: Current Status and Future PerspectivesISIjournal of cellular biochemistry1396مسئول
85954499Effect of crocin on inflammatory bowel diseasesscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1395مسئول
86954259The effect of Nigella sativa on inflammation-induced myocardial fibrosis in male ratsPMCresearch in pharmaceutical sciences1395مسئول
87953970The theoretical methods of medical training after Islam and compare it with new methods of teachingSID/Iranmedex/Magiranطب و تزکیه1395اول و مسئول
88953083From obesity to cancer: a review on proposed mechanismsISICELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION1395دوم
89953006The effects of captopril on lipopolysaccharide induced learning and memory impairments and the brain cytokine levels and oxidative damage in rats.ISILIFE SCIENCES1395پنجم
90952926Myocardial capillary density after neuropeptide Y antagonist administration in normal and high‑fat diet C57BL6 micePMCadvanced biomedical research1395مسئول
91952792Lipopolysaccharide-Induced Spatial Memory and Synaptic Plasticity Impairment Is Preventable by CaptoprilPMCadvances in medicine1395پنجم به بعد
92952660Co-administration of walnut (Juglans regia) prevents systemic hypertension induced by long-term use of dexamethasone: a promising strategy for steroid consumersISIPHARMACEUTICAL BIOLOGY1395سوم
93951414Inflammation and angiogenesis: role of inflammatory cells and mediiatorsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1395مسئول
94950855Effect of Resistance Training on Capillary Density Around Slow and Fast Twitch Muscle Fibers in Diabetic and Normal RatsPMCAsian J Sports Med1394دوم
95950854Chronic Low-Grade Inflammation: Etiology and its Effectsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1395مسئول
96950796Adipokines and their role in chronic kidney diseasesChemical AbstractJournal of Nephropharmacology1395اول و مسئول
97950491Obesity and Inflammation: role of adipokinesscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1395اول
98942638Neuropharmacological effects of Nigella sativaPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1394دوم
99941949Inflammation in metabolic syndrome: role of adipose tissuescopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1394اول
100940380Serum inflammatory markers in obese mice: Effect of ghrelinPMCAdvanced Biomedical Research1394اول
101940022Effect of peroxisome proliferator-activated receptor γ on inflammatory markersscopusARYA Atherosclerosis1394اول و مسئول
102935083Effect of blockade of neuropeptide Y receptor on aortic intima-media thickness and adipose tissue characteristics in normal and obese miceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394مسئول
103934960Effect of Blocking of Neuropeptide Y Y2 Receptor on Tumor Angiogenesis and Progression in Normal and Diet-Induced Obese C57BL/6 MicePMCGlobal Journal of Health Science1394مسئول
104934796Leptin and its cardiovascular effects: Focus on angiogenesisPMCAdvanced biomedical research1394مسئول
105934497Gamma-secretase inhibitor does not modulate angiogenesis in colon adenocarcinoma in obese miceISIBratisl Lek Listy1393اول و مسئول
106933979Effect of aminoguanidine on cardiovascular responses and survival time during blood loss: A study in normotensive and deoxycorticosterone acetate‑salt hypertensive ratsPMCInternational Journal of Applied and Basic Medical Research1393مسئول
107933971Systemic administration of ghrelin did not restore angiogenesis in hindlimb ischemia in control and diet-induced obese miceISIBratisl Lek Listy1393مسئول
108933663Moderate replacement of carbohydrates by dietary fats affects features of metabolic syndrome: A randomized crossover clinical trialISINutrition1393سوم
109933622Effect of Peroxisome Proliferator-Activated Receptors on Cardiac Remodeling in Normal and Diabetic Ratsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1393مسئول
110933604Moderate exercise attenuates caspase-3 activity, oxidative stress, and inhibits progression of diabetic renal disease in db/db miceISIAmerican Journal of Physiology-Renal Physiology1388دوم
111933603THE EFFECT OF ASPIRIN ON SERUM VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR AND NITRIC OXIDE CONCENTRATION IN HIGH-CHOLESTEROL FED RABBITSChemical AbstractARYA Atherosclerosis1386اول و مسئول
112933601A new equation for calculation of colloid osmotic pressure based on serum total protein concentration and UV-light absorptionعلمی پژوهشی ایندکس نشدهCurrent Anaesthesia & Critical Care1387اول و مسئول
113933600Coronary Vascular and Aortic Endothelial Permeability During Estrogen Therapy: A Study in DOCA-Salt Hypertensive Ovariectomized RatsISIPhysiological Research1383اول و مسئول
114933588Exercise restores endothelial function independently of weight loss or hyperglycaemic status in db/db miceISIDiabetologia1387سوم
115933587The effects of diethyldithiocarbamate, a SOD inhibitor, on endothelial function in sedentary and exercised db/db micePMCPathophysiology1387اول
116933586DO L-ARGININE AND L-NAME ALTER CORONARY VASCULAR AND AORTIC ENDOTHELIAL PERMEABILITY IN NORMAL- AND HIGHCHOLESTEROL- FED RATSPMCARYA Atherosclerosis Journal1386اول و مسئول
117933585Long-Term Effect of Enhanced External Counterpulsation on Endothelial Function in the Patients with Intractable AnginaISIHeart, Lung and Circulation1387مسئول
118933583Effect of Exercise on Augmented Aortic Vasoconstriction in the db/db Mouse Model of Type-II DiabetesISIPhysiological research1387اول
119933581Oestrogen Promotes Coronary Angiogenesis even under Normoxic ConditionsISIBasic & Clinical Pharmacology & Toxicology1387چهارم
120933579ESTROGEN ATTENUATES FATTY STREAK FORMATION IN CORONARY ARTERIES OF CHOLESTEROL-FED DIABETIC MALE RABBITSعلمی پژوهشی ایندکس نشدهMedical Journal of Islamic World Academy of Sciences1385اول و مسئول
121933578INDUCIBLE NITRIC OXIDE SYNTHASE MODULATES ANGIOGENESIS IN ISCHEMIC HINDLIMB OF RATISIBiomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub1388چهارم
122933576The pharmacology of particulate matter air pollution-induced cardiovascular dysfunctionISIPharmacology & Therapeutics1386دوم
123933575Reduction in Risk of Myocardial Infarction, Stroke, and Death from Cardiovascular Causes. Focus on RampirilPMCClinical Medicine: Therapeutics1388اول
124933574Serum level of vascular endothelial growth factor is increased by estrogen replacement therapy in normotensive and DOCA–Salt hypertensive ovariectomized ratsISIClinica Chimica Acta1385اول و مسئول
125933573Sulfaphenazole treatment restores endothelium-dependent vasodilation in diabetic miceISIVascular Pharmacology1387پنجم به بعد
126933553The effects of aerobic exercises on the serum oxidized LDL and total antioxidant capacity in non-active menPMCCVD Prevention and Control1387مسئول
127933548The effect of estrogen on serum nitric oxide concentrations in normotensive and DOCA Salt hypertensive ovariectomized ratsISIClinica Chimica Acta1383مسئول
128933547The effect of hypertension on serum nitric oxide and vascular endothelial growth factor concentrations. A study in DOCA-Salt hypertensive ovariectomized ratsISIRegulatory Peptides1385اول و مسئول
129933546Vascular endothelial function in health and diseasesPMCPathophysiology1387اول
130933543Evaluation of Medical Students' Satisfaction Toward the Physiology Exam Using Educational Pictures and Movies in comparison with Multiple Choice Tests Isfahan University of Medical SciencesSID/Iranmedex/Magiranتوسعه آموزش جندی شاپور1393اول و مسئول
131933542Effect of Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Agonists on Serum Inflammatory Markers in Diabetic Ratsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1393اول و مسئول
132933541Alterations of plasma nitric oxide, vascular endothelial growth factor, and soluble form of its receptor (sFlt‑1) after resistance exercise: An experimental studyPMCAdvanced Biomedical Research1393مسئول
133933207Changes of serum angiogenic biomarkers and their correlations with serum leptin concentrationISIBRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY1393مسئول
134933206Acute effects of vinegar intake on some biochemical risk factors of atherosclerosis in hypercholesterolemic rabbitsISILipids in Health and Disease1389پنجم
135933205Effect ofModerate-Intensity Exercise on Plasma C-Reactive Protein and Aortic Endothelial Function in Type 2 DiabeticMiceISIMediators of Inflammation1389دوم
136933204Effect of acute and chronic hypertension on short- and long-term spatial and avoidance memory in male ratsPMCPathophysiology1389سوم
137933203Coronary angiogenesis during experimental hypertension: is it reversible?ISIJournal of Research in Medical Sciences1390مسئول
138933202Leptin promotes melanoma tumor growth in mice related to increasing circulating endothelial progenitor cells numbers and plasma NO productionISIJournal of Experimental & Clinical Cancer Research1390چهارم
139933201The effect of maintenance and reversal of DOCA-Salt hypertension on extravasation of macromolecules and serum nitric oxide concentration in male ratsPMCPathophysiology1391اول و مسئول
140933200Ovarian Autotransplantation without Vascular Pedicle on the Region of the Neck in Female Ratsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1390مسئول
141933199Effects of Integrating Physiology Lessons to Clinical and Para-Clinical Findings on Medical Students' Attitude and Motivation toward Physiology LessonSID/Iranmedex/Magiranمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1389اول و مسئول
142933198Medical Students' Viewpoints toward Clinical Physiology Presentation in Isfahan University of Medical SciencesSID/Iranmedex/Magiranمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1389اول و مسئول
143933197Effect of hypertension and its reverse on serum nitric oxide concentration and vascular permeability in two-kidney one-clip hypertensive ratsISIGeneral Physiology and Biophysics1390مسئول
144933196RESTORATION OF ANGIOGENESIS BY ENALAPRIL IN DIABETIC HINDLIMB ISCHEMC RATSISIBiomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub1390مسئول
145933195Angiogenesis in Health and Disease: Role of Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF)سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده پزشکی اصفهان1391مسئول
146933194Role of GW0742 A PPARβ/δ Agonist on Coronary Angiogenesis in Control and Diabetic Ratsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1390مسئول
147933193Effect of Rosiglitazone on Coronary Angiogenesis in Diabetic and Control Ratsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1391مسئول
148933190Effects of diabetes on myocardial capillary density and serum angiogenesis biomarkers in male ratsISIClinics1390اول و مسئول
149933186Effects of hypertension on hemodynamic response and serum nitrite concentration during graded hemorrhagic shock in ratsISIJournal of Research in Medical Sciences1390مسئول
150933185Effects of Iron and Vitamin E on Endothelial Permeability of Aorta and Coronary Arteries in Rabbits on a High-Cholesterol Dietscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1390اول و مسئول
151933184Protective Role of Selective Nitric Oxide Synthase Inhibitor for Treatment of Decompensated Hemorrhagic Shock in Normotensive and Hypertensive RatsPMCInternational Journal of Preventive Medicine1391اول و مسئول
152933183Acute phase reactant dynamics and incidence of microvascular dysfunctions in type 2 diabetes mellitusscopusjournal of research in medical sciences1390اول و مسئول
153933182Effect of chronic L-Arginine supplementation on aortic fatty streak formation and serum nitric oxide concentration in normal and high-cholesterol fed rabbitsISIActa Physiologica Hungarica1391اول
154933181Changes of plasma angiogenic factors during Chronic resistance exercise in Type I Diabetic RatsISIPakistan Journal of Medical Sciences1391مسئول
155933180Effects of a Moderately-Restricted Carbohydrate Diet on Cardiovascular Risk Factors among Women with Metabolic Syndromescopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1391سوم
156933179Obesity and AngiogenesisSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی اصفهان1391مسئول
157933178Leptin Enhances Melanoma Tumor Growth by Increasing Endothelial Progenitor Cellsسایر سایت‏های تخصصیمحله دانشکده پزشکی اصفهان1391چهارم
158933177Morphine and Angiogenesis in Hypertensive AnimalsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391اول و مسئول
159933176Fenofibrate, a Peroxisome Proliferator-Activated Receptor α, Improves Myocardial Capillary Density in Diabetic RatsPMCJournal of Pakistan Medical Association1391مسئول
160933175The Effects of Resistance Training on Plasma Angiogenic Factors in Normal Ratsسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده پزشکی اصفهان1391مسئول
161933174Effects of Losartan on Capillary Density in Cardiac Musclesof Diabetic Ratsscopusمجله دنشکده پزشکی اصفهان1391مسئول
162933173Role of peroxisome proliferator-activated receptor β agonist on angiogenesis in hindlimb ischemic diabetic ratsPMCJournal of Diabetes and Its Complications1391اول و مسئول
163933172Pan-PPAR Agonist, Bezafibrate, Restores Angiogenesis in Hindlimb Ischemia in Normal and Diabetic RatsPMCInternational Journal of Peptides1391اول و مسئول
164933171Effect of L-Arginine and L-NAME on coronary angiogenesis in male diabetic ratsISIJournal of Research in Medical Sciences1391اول و مسئول
165933170Role of Exogenous Nitric Oxide Donor in Treatment of Decompensated Hemorrhagic Shock in Normotensive and Hypertensive RatsISIJournal of Biomedicine and Biotechnology1391اول و مسئول
166933169Role of fenofibrate in restoring angiogenesis in diabetic and control hind limb ischemic ratsISIGeneral Physiology and Biophysics1391مسئول
167933168Chronic Low-grade Inflammation after Exercise: ControversiesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391اول و مسئول
168933167Effect of experimentally induced metabolic acidosis on aortic endothelial permeability and serum nitric oxide concentration in normal and high-cholesterol fed rabbitsISIArchives of Medical Science1391اول و مسئول
169933166Hemodynamic responses and serum nitrite concentration during uncontrolled hemorrhagic shock in normotensive and hypertensive ratsISIBiomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub1391اول و مسئول
170933165Experimentally-Induced Metabolic Acidosis Does not Alter Aortic Fatty Streak Formation in High-Cholesterol Fed RabbitsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391اول و مسئول
171933164A Review on Angiogenesis and Its AssaysISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
172933163Myocardial capillary density in normal and diabetic male rats: Effect of bezafibratePMCResearch in Pharmaceutical Sciences1392اول و مسئول
173933162The Effects of L-Arginine (the Precursor of Nitric Oxide) and L-NAME (Nitric Oxide Synthase Inhibitor) on Coronary Angiogenesis in Normal Ratsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1390اول و مسئول
174933161Imbalance of Angiogenesis in Diabetic Complications: The MechanismsPMCInternational Journal of Preventive Medicine1391مسئول
175933158Rosiglitazone enhances neovascularization in diabetic rat ischemic hindlimb modelISIBiomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub1391اول و مسئول
176933157Serum Assymetric dimethyl arginine concentrations in two models of experimentally induced hypertensionChemical AbstractISRN hypertension1392مسئول
177933155Effects of DAPT on Serum Vascular Endothelial Growth Factor and Its Soluble Receptor in Obese BALB/C Micescopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1392مسئول
178933154Correlations between Serum Leptin and Nitric Oxide Concentrations in Obese and Control BALB/c Micescopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1392مسئول
179933151Systemic Ghrelin Administration Alters Serum Biomarkers of Angiogenesis in Diet-Induced Obese MicePMCInternational Journal of Peptides1392اول و مسئول
180933149Effect of Resistance Training on Plasma Nitric Oxide and Asymmetric Dimethylarginine Concentrations in Type I Diabetic RatsPMCInternational Journal of Preventive Medicine1392مسئول
181933148Evaluation of the coronary angiogenesis during DOCA-salt induced hypertension and its reversal to normal in ratISIPakistan journal of medical sciences1392مسئول
182933146The relationship between inflammatory markers, angiogenesis, and obesityPMCARYA Atherosclerosis1392مسئول
183933145Changes of Serum Inflammatory Markers after Gamma-Secretase Inhibitor Administration Micescopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1392اول و مسئول
184933144The effect of L‑arginine and L‑NAME on myocardial capillary density in normal ratsPMCAdvanced Biomedical Research1392اول و مسئول
185933143Diabetic retinopathy and vascular endothelial growth factorISIJournal of Research in Medical Sciences1392اول و مسئول
186933142Ghrelin Does not Alter Aortic Intima-Media Thickness and Adipose Tissue Characteristics in Control and Obese MiceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مسئول
187933141Comparative Effects of Carbohydrate versus Fat Restriction on Serum Levels of Adipocytokines, Markers of Inflammation, and Endothelial Function among Women with the Metabolic Syndrome: A Randomized Cross-Over Clinical TrialISIAnnals of nutrition and metabolism1392چهارم
188933140Ghrelin does not modulate angiogenesis in matrigel plug in normal and diet-induced obese miceISIJournal of Research in Medical Sciences1392مسئول
189933139Effect of DAPT, a gamma secretase inhibitor, on tumor angiogenesis in control micePMCAdvanced Biomedical Research1392مسئول
190933138Limbs’ postischemic revascularization is not improved by losartan treatment in diabetic ratsPMCENDOCRINE REGULATIONS1393مسئول
19191937Comparing the long-term retention of a physiology course for medical students with the traditional and problem-based learningISI: Advances in Health Sciences Education1391سوم
19290915Changes of serum nitric oxide concentration in different stages of traumatic brain edemaSID/Iranmedex/MagiranModern Care, Scientific Quarterly of Birjand Nursing and Midwifery Faculty1390مسئول
19389529Predisposing Factors for nephrolithiasis and nephrocalcinosis in Cystic FibrosisISIIranian Journal of Pediatrics 1389سوم
19489167The effect of L-arginine on Morris water maze tasks of ovariectomized ratsISIActa Physiol Hung1389پنجم
19589119The effect of chronic administration of L-arginine on the learning and memory of estradiol-treated ovariectomized rats tested in the morris water mazeISIClinics (Sao Paulo)1389

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980437استفاده از مهار کننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین و بلوک کننده های گیرنده آنژیوتانسین و سرطان کولورکتال: یک متا آنالیزدومین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان های دستگاه گوارشتبریزپوستر1397خير
2964279Thymoquinone prevents cardiac fibrosis induced by chronic lipopolysaccharide exposure in rats2nd International and 23 rd Iranian Congress of Physiology and Pharmacologyچابهارپوستر1396خير
3963367درمان با لوزارتان نتوانست رگزایی در اندام تحتانی پس از ایسکمی را بهبود بخشد.اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
4962221Growth suppression of breast cancer and oxidant/antioxidant balance by curcuminInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
5962220Saffron as a natural food coloring and flavoring agent elicits potent anti-tumor propertiesInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
6962219Crocus sativus as a natural coloring and flavouring attenuates colitis-induced colorectal carcinogenesisInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
7962218Curcumin synergistically enhances the anti-proliferative activity of 5-Fu through Wnt/PI3K pathway in MCF-7 cell lineInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
8962217liposome encapsulated curcumin antagonizes growth, cell cycle progression and migration induced by thrombin through AMP kinase in breast cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
9962216Synergistic inhibitory effect of curcumin nanoform and chemotherapy agents on development of colon cancer In vivoInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
10962215the antitumor effect of crocin on breast cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
11962214Crocin synergistically enhances the anti-proliferative activity of 5-FU through Wnt/PI3K pathway in a mouse model of colitis-associated colon cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
12962213antioxidative properties of thymoquinone in chronic lipopolysaccharide exposure in male ratsInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
13961631The Benefcial Effect of Aminoguanidine on Lipopolysaccharide -Induced Memory Impairment and Neuro-Inflammation in RatsNeuroinflammation congress and student festival of neuroscienceمشهدپوستر1396خير
14940590درمان با لوزارتان نتوانست رگ زایی در اندام تحتانی پس از ایسکمی را بهبود ببخشداولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394بله
15940589تجویز سیستمیک گرلین نمی تواند سبب بهبود رگزایی در ایسکمی اندام تحتانی در موشهای کنترل و چاق گردد.اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394بله
16940588انالاپریل غلظت سرمی نیتریک اکسید در موشهای صحرایی دیابتی را افزایش میدهداولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394بله
17940587اثر آگونیستهای مختلف گیرنده فعال کننده تکثیر پراکسی زوم ها بر سطح سرمی فاکتورهای التهابی در موش های دیابتیاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانسخنرانی1394بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1893فیزیولوژی پزشکی (ویژه دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی)1389تالیف
21433فیزیولوژی بالینی برای دانشجویان پزشکی1396تالیف و گردآوری
31141مبانی فیزیولوژی و بیوشیمی غدد درون ریز1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19951کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1397

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه