محمود  سیفی
خلاصه عملکرد محمود  سیفی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمود سیفی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمود سیفی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : شیمی آلی دانشکده/محل خدمت : پژوهشکده بوعلی
پست الکترونیک : SeifiM1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960774استخراج لیکوپن از گوجه فرنگی و فرمولاسیون قرص لیکوپن و مطالعات پایداری و بررسی اثرات آنتی اکسیدان آن بصورت بالینیهمکاردر دست اجرابلي
2931004بهینه سازی روش سنتزn-بوتیل فتالایدهمکارپایان یافتهبلي
3930434بررسی کارایی زائدات کشاورزی اصلاح شده با کلرید فریک در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین از فاضلابهمکارپایان یافتهبلي
4922714بررسی اثر کروسین بر تیتر آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی( HSP)27 در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
5922545بررسی اثر کروسین بر تعادل پرواکسیدان-آنتی اکسیدان(PAB) و ارتباط آن باافسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
6920782تعیین اثر کروسین بر تیتر فاکتورهای چربی (Lipid Profile) و سطح قند خون ناشتا (FBS) و فاکتورهای التهابی خون در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
7910646تاثیر عصاره های کلاله زعفران در حساسیت پرتوی سلولهای تومورال کولون و نرمال فیبروبلاست انسانیهمکارپایان یافتهخير
8910259تهیه نانو ذرات پلیمری ایمپرینت شده به روش رسوبگذاری با استفاده از روش مایکروویو و کلاسیک و بررسی خصوصیات اتصالی آنها همکارپایان یافتهخير
9900746جداسازی لیکوپن از رب گوجه فرنگی به روش کمپلکس با اورسودزوکس کولیک اسیدهمکارپایان یافتهخير
1089409بررسی نحوه آزادسازی نالترکسون از سیستم آهسته رهش هیدروژلهای حساس به دمای PLGA-PEG-PLGA در مدل خرگوشهمکارپایان یافتهبلي
1188819استخراج لاکتوز از شیر با استفاده از رسپتور پلی مری آنهمکارپایان یافتهبلي
1288605طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضدسرطان یکسری دی هیدروپیریدین به عنوان مهارکننده فسفودی استراز-3در کشت سلولیهمکارپایان یافتهبلي
1388515سنتز، داکینگ و بررسی اثرات ضد سرطان مشتقات 4و6-دی (هترو) آریل-2- ایمینو2.1- دی هیدروپیریدین-3- کربونیتریل به عنوان مهارکننده کیناز pim-1همکارپایان یافتهبلي
1488492سنتز و بررسی اثرات مهارکنندگان آروماتاز به عنوان ضد سرطانهمکارپایان یافتهبلي
1587367ساخت و بررسی سیستمهای دارورسانی آهسته رهش با استفاده از هیدروژلهای حساس به دما، قابل تزریق و ژل شونده در محل PLGA-PEG-PLGAهمکارپایان یافتهبلي
1687219سنتز چهار مشتق جدید 4،5-دی آریل ایمیدازولیل ایمیدازول بعنوان مهار کننده انتخابی -II COX و ضد سرطانهمکارپایان یافتهبلي
1787142سنتز و بررسی اثرات ضد سرطان ترکیب 2-(الکیل سولفونیل ایمیدازولیل) 3-آریل-3، 1-تیازولیدین -4- اونهمکارپایان یافتهبلي
1886396سنتز و بررسی اثر ترکیب 4-فلورو بنیل ایمیدازولیل دی هیدروپیریدین جدید روی فشار خون رتهمکارپایان یافتهخير
1986357سنتز اسید های چرب پگیله شده (متصل به پلی اتیلن گلیکول) به عنوان حامل جهت تهیه لیپوسفر های با نیمه عمر بالاهمکارپایان یافتهخير
2085213بررسی اثرات بازکننده کانال های پتاسیم وابسته به ATP جهار آکریدین دی اون جدید روی آئورت رتهمکارپایان یافتهخير
2185028طراحی و سنتز آنالوگ های بیس فنیل ایمیدازول به عنوان مهارکنندگان آنزیم پروتئین کینازهمکارپایان یافتهخير
2285027بررسی اثر سرکوب کننده سیستم ایمنی آنالوگ های جدید لفلونامید بر روی T سل های انسانی به روش رنگ سنجی برون تنی MTTهمکارپایان یافتهخير
2385026بررسی اثرات ضد لیشمانیوز آنالوگ های جدید پنتامیدین به صورت برون تنی با استفاده از کشت پروماستیگوت انگل لیشمانیا و مقایسه آن با پنتامیدین و آمفوتریسین Bهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980742OPTIMIZATION OF N-BUTHYLPHTHALIDE SYNTHESIS PROCESSISIHeterocyclic Letters1398پنجم
2974227Utilizing photosensitizing and radiosensitizing properties of TiO2-based mitoxantrone imprinted nanopolymer in fibrosarcoma and melanoma cells. Photodiagnosis and Photodynamic TherapyISIPhotodiagnosis and photodynamic therapy1397پنجم به بعد
3972975The effects of vitamin B12 on the brain damages caused by methamphetamine in miceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397پنجم به بعد
4971103Synthesis and DFT Study on Hantzsch Reaction to Produce Asymmetrical Compounds of 1,4-Dihydropyridine Derivatives for P-Glycoprotein Inhibition as Anticancer AgentISIRecent patents on anti-cancer drug discovery1397چهارم
5961695TiO2-based Mitoxantrone Imprinted Poly (Methacrylic acid-co-polycaprolctone diacrylate) Nanoparticles as a Drug Delivery SystemISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1396سوم
6954323Exploring the effect of intravenous lipid emulsion in acute methamphetamine toxicityISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395پنجم به بعد
7935535Synthesis and self-assembly of biodegradable polyethylene glycol-poly (lactic acid) diblock copolymers as polymersomes for preparation of sustained release system of doxorubicinPMCInternational Journal of pharmaceutical investigation1394پنجم
8930826Preparation and study of tramadol imprinted micro-and nanoparticles by precipitation polymerization: Microwave irradiation and conventional heating methodISIInternational Journal of Pharmaceutics1393اول
9930044Extraction of Lycopene from Tomato Paste by Ursodeoxycholic Acid Using the Selective Inclusion Complex MethodISIJournal of Food Science1392اول
1090727Synthesis and Vasorelaxant Effect of 9-aryl-1,8-acridinediones as Potassium Channel Openers in Isolated Rat AortaISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1390چهارم
1190200Synthesis of Novel 4-[1-(4-fluorobenzyl)-5-imidazolyl] Dihydropyridines and Studying their Effects on Rat Blood PressureISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390پنجم
1289598Extraction and purification of crocin from saffron stigmas employing a simple and efficient crystallization methodPMCPakistan Journal of Biological Sciences 1389
1388007Synthesis and calcium channel antagonist activity of 4-[(halobenzyl )imidazolyl] dihidropyridinesscopussaudi pharmaceutical journal1388پنجم
1487693Synthesis and antidepressant activity of N-substituted imidazole-5-carboxamides in forced swimming test modelscopusIranian Journal of Pharmaceutical Research1387چهارم
1586669Evaluation of ISO method in saffron qualificationscopusActa Horticulturae1386پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1934500preparation of tramadol imprinted micro and nanoparticles by precipitation polymerizationAsian Nano Forum Congressکیشپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
164فرایند جداسازی و تخلیص کروسین تام از زعفران1388/09/1462215nf>, فرزین هادیزاده , محمود سیفی , سیداحمد مهاجری
240فرآیند جداسازی و تخلیص لیکوپن از رب گوجه فرنگی به روش ایجاد کمپلکس با استفاده از اورسوداکسی کولیک اسید1392/04/1179892nf>, سیداحمد مهاجری , محمود سیفی , فرزین هادیزاده

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه