حمید  غلامحسینیان
خلاصه عملکرد حمید  غلامحسینیان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حمید غلامحسینیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حمید غلامحسینیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیک پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : gholamhosseinianh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
فیزیک پزشکیکارشناس ارشد 1381دانشکده پزشکی مشهد
فیزیک پزشکیدکترا (Ph.D.)1394دانشکده پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960030مدل سازی ریاضی همبستگی گروه های خونیABO,Rh, Kell و احتمال ابتلا به سرطان(فاز1)مجریعقد قراردادخير
2960001ارزیابی جامع خصوصیات پرتویی نوع جدیدی از دزیمتر های ترمولومینسانس ساخت داخل موسوم به IAP-100مجریپایان یافتهخير
3951055بررسی همگنی توزیع دز اطراف اپلیکاتور های سیستم INTRABEAM با استفاده از دزیمتر های ترمولومینسانسمجریپایان یافتهخير
4951054دزیمتری درون تنی در رادیوتراپی حین عمل ( IORT ) سرطان پستانمجریدر دست اجرابلي
5950924بررسی همگنی توزیع دز اپلیکاتورهای سیستم رادیوتراپی حین عمل INTRABEAM به روش فیلم دزیمتری و محاسبه درصد دز عمقیمجریپایان یافتهبلي
6922520بررسی تأثیر انرژی و نوع تابش در هنگام کالیبراسیون در پاسخ به دز TLD-100مجریپایان یافتهخير
7911033بررسی دزیمتری میدان های درمانی با استفاده از سیستم تصویربرداری پورتال الکترونیک (EPID)مجریپایان یافتهبلي
888766بررسی وضعیت مراکز رادیولوژی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد از نظر کنترل کیفی (فاز اول)مجریپایان یافتهخير
983028بررسی تغییرات ضرایب تصحیح پراکندگی از کلیماتور (Sc) و ضریب تصحیح پراکندگی از فانتوم (Sp) در میدانهای دارای وج مجریپایان یافتهخير
10970830مقایسه دوز رسیده به قلب و ریه در دو حالت تنفس آزاد و حبس تنفس عمیق در پرتودرمانی بیماران مبتلا به سرطان پستان سمت چپهمکاردر دست اجرابلي
11961913طراحی درمان تومورهای ناحیه CNS با بهره گیری از اطلاعات fMRIهمکاردر دست اجرابلي
12950346بررسی مقدار جابجایی ناشی از حرکت تنفسی در ناحیه پرتو درمانی پستان با استفاده از سیستم تصویر برداری پورتال الکترونیک (EPID)همکارپایان یافتهبلي
13950345بررسی امکان انجام تصویربرداری محاسبه ای مگا ولتاژ (MVCT) با استفاده از EPIDهمکارپایان یافتهبلي
14950162بررسی توزیع دز قلب و ارتباط آن با تغییرات شاخص های اکوکاردیوگرافی به روش تصویربرداری Strain و Tissue Doppler طی بازه یک ساله بعد از رادیوتراپی قفسه سینه در بیماران سرطان پستان تحت عمل ماستکتومیهمکارپایان یافتهبلي
15950156مقایسۀ تکنیک درمانی رایج با تکنیک میدان در میدان در پرتودرمانی پستانهمکارپایان یافتهبلي
16940588اندازه گیری دوز تیروئید در پرتو درمانی پستان با استفاده از دوزیمتری ترمولومینسانس (مطالعه ی فانتومی)همکاردر دست اجراخير
17940049اندازه گیری دوز رسیده به نخاع و ارگان های حساس در درمان کرانیواسپینال تومور اپاندیمم با پرتو فوتون و الکترونهمکارپایان یافتهبلي
18931614ارزیابی خطاهای درمانی در رادیوتراپی با استفاده ازروش تصویربرداری EPIDهمکارپایان یافتهبلي
19931240استفاده از سیستم تصویر برداری EPID در کنترل کیفی دستگاه شتابدهنده خطیهمکارپایان یافتهبلي
20931169بررسی توزیع دز ارگانهای در خطر در تکنیکهای رایج پرتودرمانی سرطان سینه ایران با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو با کد گیتهمکارپایان یافتهبلي
21931155تایید دز انتقالی میان جلسه ای در پرتودرمانی با شدت متغییر IMRT با استفاده از EPIDهمکارپایان یافتهبلي
22920067مقایسه سمیت و نتایج زیبایی رادیوتراپی پستان به روش مرسوم و رادیوتراپی پستان تسریع شده با و بدون بوست در مبتلایان به کانسر پستانهمکارپایان یافتهبلي
23911254دز تومور و ارگان های حساس ناشی از روشهای مختلف پرتودرمانی غدد پاروتید، مقایسه ای بین دوز محاسبه شده و اندازه گیری شدههمکارپایان یافتهبلي
24910461بررسی اثر فیبرکربنی بر تضعیف پرتو و دوز پوست در رادیوتراپی مگا ولتاژهمکارپایان یافتهبلي
25900445بررسی آلودگی نوترونی و الکترونی ناشی از حضور پروتز مفصل ران در پرتودرمانی با شتابدهنده خطی زیمنس پریموس با انرژی MV 15 از طریق شبیه سازی مونت کارلوهمکارپایان یافتهبلي
2686636تعیین دوز دریافتی جنین در پرتو درمانی تومورهای سرو گردنهمکارپایان یافتهخير
2786442اندازه گیری دز ارگانهای حساس در درمان سرطان نازوفارنکس به کمک فانتوم راندو و دزیمتری ترمولومینسانسهمکارپایان یافتهخير
2883193بررسی پارامترهای دوزیمتریک میدان های درمانی به روش شبیه سازی مونت کارلو و ارزیابی آنها در بخش رادیوتراپی بیمارستان امام رضا مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981224Comparing two radiotherapy techniques of whole central nervous system tumors, considering tumor and critical organs’ dose provided by treatment planning system and direct measurementISIJournal of Cancer Research and Therapeutics چهارم
2980816Evaluation of Breast Cancer Radiation Therapy Techniques in Outfield Organs of Rando Phantom with Thermoluminescence DosimeterPMCJournal of Biomedical Physics and Engineering1398دوم
3974142Dose Distribution Evaluation and Independent Quality Check of Spherical INTRABEAM™ Applicators via Radiochromic EBT2 film MeasurementscopusIranian Journal of Medical Physics1398مسئول
4973399Quality assessment of conventional X-ray diagnostic equipment by measuring X-ray exposure and tube output parameters in Great Khorasan Province, Iranscopus1735-160X1397مسئول
5972279Skin dose assessment with treatment planning system (TPS) and skin reaction evaluation of early breast cancer patients treated via an intraoperative radiation therapy (IORT) deviceISIJournal of Radiotherapy in Practice1397مسئول
6972134Evaluation of the Portal Imaging System Performance for an lekta Precise Linac in RadiotherapyscopusIranian Journal of Medical Physics1397چهارم
7972133Evaluation of Dose Calculation Accuracy of Isogray Treatment Planning System in Craniospinal RadiotherapyscopusIranian Journal of Medical Physics1397چهارم
8971791Evaluation of application of EPID for rapid QC testing of linear acceleratorPMCReports of Practical Oncology & Radiotherapy1397چهارم
9971182Assessment of the Effects of Radiation Type and Energy on the Calibration of TLD-100scopusIranian Journal of Medical Physics1397سوم
10971001A Validation Study on Radiation Properties of a Novel LiF Mg,Ti Known as IAP-100scopusIranian Journal of Medical Physics1397دوم
11962151Using TLD and XR Type T GAFCHROMIC® Film for Dosimetry of Rectum through Bladder Cancer Treatment in 9 MV Photon Beam RadiotherapyISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1387دوم
12953107The measurement of the beam attenuation and variation in skin dose due to the treatment couch in megavoltage radiotherapyindex copernicusInternational Journal of Advanced Information Science and Technology1395سوم
13950095Assessment of variation of wedge factor with depth, field size and SSD for Nepton 10 PCسایر سایت‏های تخصصیIran. J. Radiat. Res1383سوم
14941398Monte Carlo Simulation of a 6 MV X-Ray Beam for Open and Wedge Radiation Fields, Using GATE CodePMCJournal of Medical Signals & Sensors1393مسئول
15935534Quality control status of radiology centers of hospitals associated with mashhad university of medical sciencesscopusIranian Journal of Medical Physics1393اول
16922295A Monte Carlo study on electron and neutron contamination caused by the presence of hip prosthesis in photon mode of a 15 MV Siemens PRIMUS linacISIJournal Of Applied Clinical Medical Physics1392چهارم
17922176Determining rectal dose through cervical cancer radiotherapy by 9 MV photon beam using TLD and XR type T GAFCHROMIC® FilmISIIran. J. Radiat. Res1387دوم
1890420Evaluation of dosimetric characteristics of a grid block fabricated for Mega-voltage grid therapy purposesscopusIranian Journal of Radiation Research1390سوم
1988585A Monte Carlo simulation and dosimetric verification of physical wedges used in radiation therapyISIIranian Biomedical Journal1388چهارم
2088295اندازه گیری مقدار دوز جذبی نخاع در پرتو درمانی سرطان نازوفارنکس با استفده از فانتوم راندو(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی1388پنجم
2187388بررسی توزیع دوز در میدانهای نامتقارن به روش مونت کارلو(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1387سوم
2287251Comparison of Rectal Dose in Different Techniques of Prostate Cancer External-Beam Radiotherapy Based on TLD and XR Type T GAFCHROMIC (R) Film Dosimetry ISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL 1387دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1960375ارزیابی واکنش پوستی بیماران سرطان پستان درمان شده با روش پرتودرمانی حین عملدومین همایش ملی بهینه سازی در پرتو درمانیمشهدسخنرانی1396خير
2932873بررسی آلودگی الکترونی و نوترونی ناشی از حضور پروتز مفصل ران در پرتو درمانی با شتاب‌دهنده خطی زیمنس پریموس با انرژی MV15 از طریق شبیه‌سازی مونت کارلوکنگره بین المللی هم اندیشی سرطانمشهدپوستر1391خير
3930289Dosimetry Verification of Small Fields Used in Stereotactic Radiosurgery by Monte Carlo Simulation1st MEFOMP International Conference of Medical Physicsشیرازسخنرانی1390خير
4930288Evaluation of fetal dose resulting from radiation therapy of head &neck cancersInternational Multidisciplinary cancer congressمشهدپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11844فیزیک2-سوالات فیزیک آزمون بورد انکولوژی1397تالیف
21843فیزیک1- سوالات فیزیک آزمون بورد رادیوتراپی1397تالیف
31763فیزیک2-سوالات فیزیک آزمون بورد رادیوتراپی1396تالیف و گردآوری
41762فیزیک1- سوالات فیزیک آزمون بورد اونکولوژی1396تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110015فلوشیپ پژوهشی سطح 11397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه