رسول  صاحب علم
خلاصه عملکرد رسول  صاحب علم
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

رسول صاحب علم

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رسول صاحب علم رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : دندانپزشکی کودکان دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : sahebalamr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961425بررسی واکنش بافتی خمیر پالپی نانوکورکومین در موشمجریدر دست اجرابلي
2951820بررسی اثر ضد میکروبی ماده دندانی Nano curcumin Pulpal Paste (NCPP) در مقایسه با (ZOE) Zinc oxide eugenol به روش MIC و MBC بر روی رشد شاخصهای باکتریال گرم منفی عفونتهای دندانیمجریدر دست اجرابلي
3951819بررسی اثر ضد میکروبی ماده دندانی NanoCurcumin Pulpal Paste (NCPP) در مقایسه با (ZOE) Zinc oxide eugenol به روش MIC و MBC بر روی رشد شاخصهای باکتریال گرم مثبت عفونتهای دندانیمجریپایان یافتهبلي
4951197بررسی آزمایشگاهی تغییر رنگ دندانی و حلالیت خمیر پالپی کورکومین curcumin pulpal paste(CPP)مجریدر دست اجرابلي
5950449مقایسه سمیت سلولی(CPP) Curcumin Pulpal Paste و Zinc Oxid Eugenol(ZOE)مجریپایان یافتهبلي
6940530بررسی تاثیر مدل سازی تصویری در اضطراب و همکاری کودکان 4 تا 6 سالهمجریپایان یافتهبلي
7940197مقایسه میزان ریزسختی سطحی سمان(Z- Dent 8-AS) با سمانهای MTA، CEM و زونالین در زمان های متفاوتمجریپایان یافتهبلي
8931027 اثر زمان آلودگی بزاقی حین نوردهی بر ریز نشت واستحکام ریز باند برشی بین کامپوزیت ودندانمجریپایان یافتهبلي
9930759بررسی سن تکامل جوانه دندانهای دائمی دررادیوگرافی پانورامیک کودکان 5-16ساله مشهد در سال 94-93 مجریپایان یافتهبلي
10930619بررسی مقایسه ای استحکام باند برشی گلاس اینومر تغییر یافته با رزین به عاج دندان های شیری پس از آماده سازی عاج به 4 روش مختلفمجریپایان یافتهبلي
11921396مقایسه موفقیت بالینی و رادیوگرافی در پالپکتومی دندانهای شیری بین دو روش معمول و الکتروسرجری مجریپایان یافتهبلي
12910536اثر زمان آلودگی بزاقی حین نوردهی بر درجه کانورسیون و میکروهاردنس کامپوزیتمجریپایان یافتهبلي
13900605بررسی دردهای ماهیچه ای اسکلتی متخصصین بالینی دندانپزشکی مشهد در سال 1391مجریپایان یافتهبلي
14900340بررسی اثر پالپکتومی دندانهای شیری سگ به روش الکترو سرجری بر دندان های دائمی جانشینمجریپایان یافتهخير
15900227تاثیر آلودگی بزاق بر ریزنشت سیلانت در سیستم های ادهزیو سلف اچ با اسیدیته مختلفمجریپایان یافتهخير
16900101ارزیابی ارتباط اکلوژنی دندانهای کانین با مولرهای شیری در کودکان 5-3 ساله شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
17900100بررسی تاثیر مشاهده مستقیم دندان‌های شیری کشیده شده در تفسیر نگاره‌های رادیوگرافی پری آپیکال توسط دانشجویان دندانپزشکی مجریپایان یافتهبلي
18950298تاثیرترکیبی لیزرEr:YAG، وارنیش فلوراید وکازئین فسفوپپتید بر ریز سختی و مورفولوژی پوسیدگی مینائی اولیه در دندانهای دائمی جوانهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981977Investigating the Age of the Formation of Permanent Teeth in the Mandible in 5- to 16-Year-Old Children; A Study in Mashhad, IranISCavicenna journal of dental research1397دوم
2971843Effect of the Time of Salivary Contamination during Light Curing on Degree of Conversion and Microhardness of a Restorative Composite ResinPMCbiometrics1397اول
3962268The evaluation of occlusal relationship between the primary canines and primary molars in 3 to 5-year-old Iranian childrenISCjournal of dental materials and techniques1396اول
4961508Conservative Approach in Management of Unerupted Second Premolar Teeth: A Case ReportChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1394سوم
5961371Clinical and Radiographic Success of Electrosurgical Pulpectomy in Primary TeethMedlineThe Bulletin of Tokyo Dental College1396اول
6954343Additive and reducing Effects between Calcium Hydroxide and Current Irrigation Solutions.MedlineThe journal of contemporary dental practice1395چهارم
7953831Laser-based Disinfection of the Root Canal System: An UpdateMedlineThe Journal of Contemporary Dental Practice1395چهارم
8953816Examining the Effect of Saliva Contamination on Sealant Microleakage in Self-Etch Adhesive Systems of Varied AcidityChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1394مسئول
9935519Effect of denture cleansers on color stability and surface roughness of denture base acrylic resinPMCIndian Journal of Dental Research1393سوم
10935458Evaluation of the Effect of using Electrosurgery in Pulpectomy of Deciduous Teeth on Succedaneous Teeth: An Animal StudyPMCJournal of Contemporary Dental Practice1393اول
11932460Natural Model Training, an Alternative Way to Enhance Learning in Pediatric DentistryPMCJournal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences1393اول
12921017The Accuracy of Various Torque Wrenches Used in Dental Implant Systemsindex copernicusJournal of Dental Materials and Techniques1392چهارم
1389669Prevalence of Tooth Ankylosis and its Related Factors among School Children in Mashhad Chemical AbstractShiraz Univ Dent J 1389دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981581Effect of the Time of Salivary Contamination during Light Curing on Degree of Conversion and Microhardness of a Restorative Composite Resin19th Congress of Iranian Academy of Restorative and Cosmetic Dentistryمشهدپوستر1398خير
2973071مقایسه اثر پویا نمایی جیلو با روش معمول بگو- نشان بده- انجام بده در کاهش اضطراب و جلب همکاری کودکان طی درمان دندانپزشکیهفدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایرانکرمانسخنرانی1397بله
3962451موفقیت بالینی و پرتو نگاری پالپکتومی با الکتروسرجری در دندانهای شیریچهاردهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایرانتهرانسخنرانی1394بله
4953782بررسی مقایسه ای استحکام باند برشی گلاس اینومر تغییر یافته با رزین به عاج دندان های شیری پس از آماده سازی عاج به 4 روش مختلفپانزدهمین همایش سراسری انجمن دندانپزشکی کودکان ایراناصفهانپوستر1395خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11409کتاب ملی دندانپزشکی کودکان1394تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه