ایمان  پریسای
خلاصه عملکرد ایمان  پریسای
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

ایمان پریسای

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): ایمان پریسای رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : دندانپزشکی کودکان دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : ParisayI@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
دندانپزشکی کودکاندندانپزشک متخصص1388دانشکده دندانپزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980660بررسی آگاهی دندانپزشکان شهر مشهد در مدیریت درمان صدمات دهانی ـ دندانی بر اساس راهنمای انجمن بین المللی صدمات دندانی در سال ۱۳۹۸مجریدر دست اجرابلي
2961714مقایسه تاثیر سه روش هیپنوتیزم، کاربرد نیتروس اکساید و هدایت رفتاری معمول در سطح اضطراب و همکاری بیماران دبستانی در هنگام تزریق بی‌حسی موضعی و درآوردن دندان:کارآزمایی بالینی تصادفیمجریپایان یافتهبلي
3960113بررسی تاثیر یک محصول پروبیوتیک(Kidi Lact) بر میزان استرپتوکوک موتانس بزاق کودکان 12-8 سالهمجریپایان یافتهبلي
4950225بررسی تاثیر مصرف آدامس های حاوی CPP-ACP و Xylitol و ماست پروبیوتیک بر میزان باکتری های استرپتوکوک موتانس بزاق انسان .و پلاک میکروبی دندانمجریپایان یافتهبلي
5930760بررسی استحکام باند برشی کامپوزیت به روکش فولادی زنگ نزن در روشهای مختلف آماده سازی روکشمجریپایان یافتهبلي
6922918بررسی شیوع موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی وارتباط آن با ریسک فاکتورهای مرتبط در کودکان مبتلا به 5 گروه سرطان های شایع در مراجعه کنندگان به بخش هماتولوژی و انکولوژی بیمارستان کودکان دکتر شیخ در سال 1393 مجریپایان یافتهبلي
7922008بررسی مقاومت به شکست و زیبایی بصری تکنیک های مختلف آماده سازی قطعه شکسته تاج دندانی در روش fragment restoration(یک مطالعه آزمایشگاهی) مجریپایان یافتهبلي
8910997تعیین مهارت بالینی دانشجویان چپ دست و راست دست در تراش حفره ترمیمی در موقعیت های مختلف بر روی فانتوم هد : مطالعه مقدماتیمجریپایان یافتهبلي
9910880بررسی آزمایشگاهی تأثیر ضد میکروبی هیدروژن پراکساید 5/1% ، کلرهگزیدین 2% و هیپو کلریت سدیم 5/2% بر میکروب انتروکوکوس فوکالیس در پالپکتومی دندان های شیری نکروزهمجریپایان یافتهبلي
10910878بررسی آزمایشگاهی تأثیر ضد میکروبی غلظت های متفاوت هیپو کلریت سدیم بر روی میکروب انتروکوکوس فکالیس در دندان های شیری نکروزهمجریپایان یافتهخير
11910094مقایسه اثر سه ماده رمینرالیزه کننده بر روی ریزسختی ضایعه اولیه مینایی در دندانهای شیری: یک مطالعه آزمایشگاهیمجریپایان یافتهبلي
12900611بررسی استحکام نگهدارنده چهار گونه سمان چسباننده در روکش های فولادی زنگ نزن در دندانهای مولر شیری: یک مطالعه آزمایشگاهیمجریپایان یافتهخير
13900339مقایسه میزان ریزنشت بیس های گلاس یونومر معمولی یا گلاس یونومر اصلاح شده با رزین در ترمیم های آمالگام : یک مطالعه آزمایشگاهیمجریپایان یافتهخير
1486393تعیین معادله جدید جهت پیش بینی عرض پرمولرها و کانین های رویش نیافته در دوره دندانی مختلط در شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
15960219ساخت مکمل خوراکی نانو ان کپسول سولفات آهن/لیپوزوم و مقایسه تاثیر آن در تغییر رنگ دندان های شیری با مکمل های آهن موجودهمکارپایان یافتهبلي
16950550بررسی تاثیر آدامس های CPP-ACP و XYLITOL و ماست پروبیوتیک بر شاخص های پریودنتالهمکارپایان یافتهبلي
17941274ارزیابی موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیک درمان پالپ دندانهای مولر شیری به روش (Lesion Sterilization and Tissue Repair(LSTR در کودکان 8-4 سالههمکارپایان یافتهبلي
18900877: بررسی اثر چند فرآورده پروفیلاکتیک در پیشگیری از دمینرالیزاسیون مینا در محیط آزمایشگاهی و در بیماران6-12 ساله دارای ضایعات White spotهمکارپایان یافتهخير
19900859بررسی حیات سلولهای پریودنتال لیگامان دندانهای از ساکت بیرون افتاده در محیط های نگه دارنده Ham 's F-10 همکارپایان یافتهبلي
2089486ارزیابی بالینی روکش هایfiber-reinforced composite در مولرهای دوم شیری درمان پالپ شده: نتایج 12 ماهههمکارپایان یافتهبلي
2189389تعیین ژنوتیپ های مولکول HLA-DR درگروهی از کودکان مبتلا به پوسیدگی شدید زودرس دوران کودکی و فاقد پوسیدگی مشهدهمکارپایان یافتهخير
2288372طراحی وارزیابی دقت سیستم هوشمند مصنوعی جهت پیشگویی بهینه عرض دندانهای پرمولر وکانین رویش نیافته در دوره دندانی مختلط همکارپایان یافتهخير
2387536ارزیابی بالینی ترمیم های سیم کامپوزیت در درمان انسیزیورهای شیری با تخریب شدید تاجهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973905Evaluation of the effect of Kidi Lact probiotic product on streptococcus mutans in saliva in a group of 8-12-year-old childrenISCJOURNAL OF ORAL HEALTH AND ORAL EPIDEMIOLOGY1397اول
2972709In Vitro Evaluation of Several Anticariogenic Agents with Different Application Times on Prevention of Enamel CariesISCمجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان1397پنجم
3970686Viability and Reproducibility of Periodontal Ligament Cells on Avulsed Teeth Stored in Ham’s F-10 SolutionISIJOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY1397مسئول
4970520Evaluation of retentive strength of four luting cements with stainless steel crowns in primary molars: An in vitro studyPMCDental Research Journal1397اول
5962831Effect of a passive sonic irrigation system on elimination of Enterococcus faecalis from root canal systems of primary teeth, using different concentrations of sodium hypochlorite: An in vitro evaluationPMCJournal of dental research, dental clinics, dental prospects1396سوم
6960881The effects of three remineralizing agents on regression of white spot lesions in children: A two-week, single-blind, randomized clinical trialPMCJournal of clinical and experimental dentistry1396چهارم
7953789Clinical evaluation of fiber-reinforced composite crowns in pulp-treated primary molarsPMCEuropean journal of dentistry1395دوم
8952840The Prevalence of Oral Mucositis Caused by Chemotherapy and its Risk Factors in Children with Cancer who were Referred to Hematology and Oncology Wards of Doctor Sheikh Hospital in 2014Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394سوم
9941077Knowledge of Emergency Management of Traumatized Teeth among Schoolteachers in Mashhad, IranPMCJournal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects1394مسئول
10934070A Simplified Method for the Restoration of Severely Decayed Primary IncisorsPMCJournal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences1393دوم
11933984A Review on Vital Pulp Therapy in Primary TeethPMCIRANIAN ENDODONTIC JOURNAL1393اول
12930528Structural and health evaluation of first permanent molar status in elementary school childrenISCIranian Journal of Pediatric Dentistry1392مسئول
13930267The effects of Exposure Times and Light Curing Sources on Surface Micro-Hardness of a Resin Modified Glass IonomerISCJournal of Dental Materials and Techniques1393اول
14930257New Approaches in Vital Pulp Therapy in Permanent TeethPMCiranian endodontic journal1392سوم
1592933Management of a Severely Submerged Primary Molar:A Case ReportPMCCase Reports in Dentistry1392اول
16925011Treatment of severe rotations of maxillary central incisors with whip appliance: Report of three casesPMCDental research Journal1392اول
17923194Lingual Traumatic Ulceration (Riga-Fede Disease): Report of a Case and ReviewISCJournal of Dental Materials and Techniques1392اول و مسئول
18922660Apexogenesis and revascularization treatment procedures for two traumatized immature permanent maxillary incisors: a case reportPMCrestorative dentistry and endodontics1392مسئول
19921024Effects of combined use of Hydrogen peroxide and chlorhexidine mouthrinses on gingivitis, plaque and tooth stainingSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1384سوم
20921023The parents' knowledge and behavior towards the effects of using iron supplements on tooth staining and dental caries in Mashhad, IranPMCDental research Journal1391مسئول
21921020An in vitro study of root and canal morphology of human deciduous molars in an Iranian populationPMCjournal of oral science1389پنجم
2291476Berberine Gel in Periodontal Inflammation: Clinical and Histological Effectsindex copernicusJournal of Periodontology & Implant Dentistry 1391پنجم
2390924Effect of casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate and acidulated phosphate fluoride gel on erosive enamel wearChemical AbstractDental Research Journal1390
2490449Comparison of Electrosurgical Pulpotomy with Zinc Oxide Eugenol or Zinc Polycarboxylate Cements Sub-BaseISIThe Journal of clinical pediatric dentistry1390سوم
2590053Design and implementation of a hybrid genetic algorithm and artificial neural network system for predicting the sizes of unerupted canines and premolarsISIEur J Orthod1391سوم
2689586Bi-rooted primary maxillary canines: A case reportscopusJournal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects1389مسئول
2789088Regression equations for predicting the size of unerupted canines and premolars in an Iranian population: a pilot studyPMCJ Contemp Dent Pract1389دوم
2888249Correction of a severely rotated maxillary central incisor with the Whip device(Emro (IMEMRThe Saudi Dental Journal1388سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983363ارزیابی تاثیر محصول پروبیوتیک کیدی لاکت بر استرپتوکوک موتانس بزاق در کودکان 8-12 سالهچهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعیمشهدپوستر1398بله
2982907تاثیر سیستم شستشوی سونیک بر تخریب انتروکوکوس فکالیس از سیستم کانال های ریشه دندانهای شیری با غلظت های متفاوت هیپوکلریت سدیم : ارزیابی آزمایشگاهیهفتمین همایش انجمن اندونتیست های ایران شاخه خراسانمشهدپوستر1398بله
3982010بررسی استحکام باند برشی کامپوزیت به روکش فولادی زنگ نزن در روشهای مختلف آماده سازی روکشهجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران 1 تا 4 مرداد ماه 1398 تهرانتهرانسخنرانی1398خير
4981547نقش پروبیوتیک ها در سلامت دهانهجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایرانتهرانسخنرانی1398بله
5973733بررسی تاثیر سیستم شستشوی سونیک در از بین بردن انتروکوک فکالیس کانال ریشه دندانهای شیری با غلظت های متفاوت هیپوکلریت سدیم:یک مطالعه آزمایشگاهیششمین همایش سالیانه انجمن اندودنتیست های ایران شاخه خراسان رضویمشهدپوستر1397بله
6973252پروبیوتیک ها در دندانپزشکی: افسانه یا واقعیتنخستین کنگره دندانپزشکی گلستان با رویکرد ارتقا کیفیت زندگیگرگانسخنرانی1397بله
7973250درمان پالپ زنده در دندانهای شیریهفدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایرانکرمانسخنرانی1397بله
8961595روشهای درمانی آپکسوژنزیس و ریواسکولاریزاسیون برای دو دندان ثنایای دایمی نابالغ ماگزیلا: ارایه مورداولین همایش بین المللی صدمات دندانی و دومین سمپوزیوم انجمن اندودنتیست های ایرانمشهدپوستر1394بله
9961547بررسی آزمایشگاهی تأثیر ضد میکروبی هیدروژن پراکساید 5/1% ، کلرهگزیدین 2% و هیپو کلریت سدیم 5/2% بر میکروب انتروکوکوس فوکالیس در پالپکتومی دندان های شیری نکروزه56th EXCIDA in Conjunction with the 1st FDI Persian Regional and the 34th ICOI World Congressتهرانپوستر1395بله
10961544مروری بر درمانهای پالپ زنده در دندانهای شیریThe 57th EXCIDAتهرانسخنرانی1396بله
11961537بررسی مقاومت به شکست و زیبایی بصری تکنیک های مختلف آماده سازی قطعه شکسته تاج دندانی در روش fragment restoration یک مطالعه آزمایشگاهیشانزدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکان کودکان ایرانتهرانسخنرانی1396بله
12961536راهکارهای نوین در درمان پالپ زنده در دندانهای شیریاولین کنگره منطقه ای انجمن دندانپزشکی ایران شاخه خراسانمشهدسخنرانی1396بله
13941940نسل جدید مواد در دندانپزشکی پیشگیریسیزدهمین کنگره بین اللملی انجمن دندانپزشکی کودکان ایرانمشهدسخنرانی1393بله
14941180معرفی یک محیط نگهدارنده جدید برای دندانهای دچار صدمه اوال‍ژن18th world congress of dental traumatologyاستانبولسخنرانی1393بله
15930510A simplified method for the restoration of severely decayed primary incisorsدوازدهمین کنگره بین اللملی دندانپزشکی کودکانتهرانسخنرانی1392بله
16930318HALL روشی جدید برای درمان مولر شیری پوسیده در کودکان غیر همکاریازدهمین کنگره بین اللملی انجمن دندانپزشکی کودکان ایرانتهرانپوستر1391خير
17924493پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو در دانشکده دندانپزشکی مشهداولین همایش ملی جایزه تحول و تعالی سازمانی بخش سلامتمشهدپوستر1391خير
18924402Iranian Parents' Knowledge and Behavior towards the Effects of Using Iron Supplements on Tooth Staining and Dental CariesFDI Annual world dental congressهنگ کنگپوستر1391خير
19922069تعیین معادله جدید برای تخمین اندازه دندانهای کانین و پرمولر رویش نیافته در دوره دندانی مختلط در شهر مشهدFDI Annual world dental congressHongkongسخنرانی1391بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1686طرح درمان برای دندانهای صدمه دیده1388ترجمه
2678مجموعه سوالات تفکیکی بورد دندانپزشکی کودکان1392تالیف
34طرح درمان برای دندانهای صدمه دیده1388ترجمه
4320مراقبتهای دهانی-1390تالیف بخشی از کتاب
51409کتاب ملی دندانپزشکی کودکان1394تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه