جمال  شمس آرا
خلاصه عملکرد جمال  شمس آرا
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

جمال شمس آرا

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): جمال شمس آرا رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوتکنولوژی دارویی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : ShamsaraJ@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971801بررسی قابلیت روشهای یادگیری ماشینی در کشف مهارکننده های MMP-2مجریدر دست اجراخير
2961113یافتن و بررسی اثر مهارکنندگی ترکیبات آنالوگ یک مهار کننده اختصاصی آنزیم MMP-2 وانجام مطالعه QSARمجریپایان یافتهخير
3961112بررسی رابطه غلظت سرمی CD40L با ‏corrected time frame count ‎‏ در بیماران مبتلا به جریان آهسته ‏ی عروق اپیکاردیال کرونرمجریپایان یافتهخير
4951578یافتن مهار کننده های با ساختار جدید برای آنزیم رنینمجریپایان یافتهخير
5950243تعیین IC50 برای چند مهار کننده آنزیمهای ماتریکس متالوپروتئینازمجریپایان یافتهخير
6941794بررسی رابطه غلظت سرمی آنزیم نیتریک اکساید سنتاز با ‏corrected time frame count ‎‏ در بیماران مبتلا به جریان آهسته ‏ی عروق اپیکاردیال کرونرمجریپایان یافتهخير
7941213بررسی قابلیت اسکورینگ مجدد نتایج غربالگری مجازی با استفاده از ترکیبی از روشهای اسکورینگمجریپایان یافتهخير
8931612مدلسازی انکپسولاسیون دارو توسط میسل پلیمری PLGA-PEG-PLGAمجریپایان یافتهخير
9931318مدلسازی فرمولاسیون کورکومین در میسلهای پلیمری به روش DPDمجریپایان یافتهخير
10931317یا فتن مهار کننده های با منشا طبیعی برای آنزیم ماتریکس متالوپروتئیناز نوع 13 با قابلیت درمان استئوآرتریتمجریپایان یافتهخير
11922852مقایسه 11 scoring function در رتبه بندی برهمکنش بین لیگاند و آنزیم های خانواده ماتریکس متالوپروتئیناز مجریپایان یافتهخير
12922850معرفی کلاس جدیدی از ترکیبات مهار کننده برای آنزیم MMP-2 با قابلیت مهار متاستاز به صورت برون تنی از طریق نتایج به دست آمده از غربالگری مجازی از طریق نتایج به دست آمده از غربالگری مجازیمجریپایان یافتهخير
13920269یافتن مهار کننده های اختصاصی آنزیم MMP-12 از طریق غربالگری مجازی با استفاده از تلفیق مدلهای فارماکوفوری به دست آمده بر پایه لیگاند و بر پایه ساختارمجریپایان یافتهخير
14920267انجام Structural Virtual Screening و تست مهار آنزیمی به منظور یافتن مهار کننده های MMP-12مجریپایان یافتهخير
15911195بررسی رابطه ساختار و اثر ترکیبات مهار کننده آنزیم MMP-12مجریپایان یافتهخير
1687653بررسی اثر ضد التهابی پنتوکسی فیلین بر سلولهای تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر و تاثیر آن بر پایداری پلاکمجریپایان یافتهبلي
17950972بررسی اثر ضد تهاجمی مهارکننده های جدید ماتریکس متالوپروتئیناز برروی رده سلولی HepG2همکاردر دست اجراخير
18941846بررسی بیومارکرهای سرمی ADMA, DPP-4 و پارااکسوناز جهت ارزیابی ‎جریان آهسته ‏ی عروق اپیکاردیال کرونرهمکارپایان یافتهخير
19931452طراحی و سنتز مشتقات1و4- دی هیدروپیریدین و بررسی اثر مهاری ترکیبات روی پمپ P-گلیکوپروتئین با استفاده از مطالعات نرم افزاری3D-QSARهمکارپایان یافتهبلي
20910966بررسی پروتئومیکس الگوی تمایز سلولهای مزانشیمی مشتق از پالپ دندان انسان به بافت استخوانی/غضروفی: آنالیز تفاوت در بیان و شناسائی پروتئین هاهمکارپایان یافتهخير
21900677بررسی رابطه شدت گرفتگی عروق کرونر با غلظت سرمی کاتپسین - د در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
2289194بررسی الگوی SUMOylation و Ubiquitylation در مسمومیت با دیازینون و تاثیر کروسین برآنهمکارپایان یافتهخير
2387662بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر غلظت سرمی IL-18، MCP-1 و VCAM در بیماریهای عروق کرونرهمکارپایان یافتهخير
2487661بررسی ارتباط نسبت غلظت سرمی RANKL به OPG با کلسیفیکاسیون عروق کرونر در مبتلایان به بیماریهایی عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
2586397بررسی رابطه بین متیلاسیون پروموتر ژن MGMT (به روش MSP) و تاثیر آن بر پیش آگهی بیماران مبتلا به گلایوبلاستوماهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981449Homology Modeling of 5-alpha-Reductase 2 Using Available Experimental DataISIInterdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences1398اول و مسئول
2972518Identification of Non-Zinc Binding Inhibitors of MMP-2 Through Virtual Screening and Subsequent RescoringMedlineDRUG RESEARCH1397اول و مسئول
3972517An integrated structure- and pharmacophore-based MMP-12 virtual screeningISIMOLECULAR DIVERSITY1397مسئول
4963763Correlation between Virtual Screening Performance and Binding Site Descriptors of Protein TargetsPMCInternational Journal of Medicinal Chemistry1396اول و مسئول
5963762Ezqsar: An R Package for Developing QSAR Models Directly From StructuresPMCThe Open Medicinal Chemistry Journal1396اول و مسئول
6963745Virtual Screening on MMP-13 Led to Discovering New Inhibitors Including a Non-Zinc Binding and a Micro Molar One: A Successful Example of Receptor Selection According to Cross-Docking Results for a Flexible EnzymeISICombinatorial chemistry & high throughput screening1396مسئول
7961614Docking and QSAR Studies of 1,4-Dihydropyridine Derivatives as Anti-Cancer AgentISIRecent patents on anti-cancer drug discovery1396دوم
8961579Qualitative Estimation of Drug Entrapment Efficiency in Polymeric Nano - Micelles Using Dissipative Particle Dynamics (DPD)MedlinePharmaceutical nanotechnology1396مسئول
9960001Developing target-specific scoring using black-box optimisationPMCInternational Journal of Computational Biology and Drug Design1395مسئول
10953133Developing a CoMSIA Model for Inhibition of COX-2 by Resveratrol DerivativesISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395اول و مسئول
11953132Optimal control therapy and vaccination for special HIV-1 model with delayISITHEORY IN BIOSCIENCES1395دوم
12950335CrossDocker: a tool for performing cross‑docking using Autodock VinaISISPRINGERPLUS1394اول و مسئول
13950334Application of DPD in the design of polymeric nano-micelles as drug carriersISIJournal of Molecular Graphics and Modelling1395مسئول
14943038Considering Rotatability of Hydroxyl Groups for the Active Site Residues of MMP-13 in Retrospective Virtual Screening CampaignsPMCThe Open Medicinal Chemistry Journal1394اول و مسئول
15942615A Cross-Docking Study on Matrix Metalloproteinase FamilyPMCAntiinflamm Antiallergy Agents Med Chem.1394مسئول
16942614COMPARISON OF THE CYTOTOXIC EFFECTS OF UMBELLIPRENIN AND AURAPTENEscopusInternational Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences1394مسئول
17940880Effects of omega-3 administration on concentration of serum inflammatory makers in renal transplant recipientسایر سایت‏های تخصصیAfrican Journal of Pharmacy and Pharmacology1392سوم
18935516Receptor-based 3D-QSAR approach to find selectivity features of flexible similar binding sites: Case study on MMP-12/MMP-13PMCInternational Journal of Bioinformatics Research and Applications1394مسئول
19934042Evaluation of 11 scoring functions performance on matrix metalloproteinasesPMCInternational Journal of Medicinal Chemistry1393اول
20933980A Predictive HQSAR Model for a Series of Tricycle Core Containing MMP-12 Inhibitors with Dibenzofuran RingPMCInternational Journal of Medicinal Chemistry1393اول
21930943Evaluation of the Effect of Pentoxifylline on Erythropoietin-resistant Anemia in Hemodialysis Patients.MedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1393پنجم به بعد
22925005A study on druggability of MIA as a promising approach for inhibition of metastasisPMCInt. J. Computational Biology and Drug Design1392اول
23923547Pentoxifylline Decreases Serum Level of Adhesion Molecules in Atherosclerosis PatientsscopusIranian Biomedical Journal (IBJ1392سوم
24923517Effects of omega-3 administration on homocysteine serum concentration in renal transplant recipientindex copernicusJournal of Pharmaceutical Care1392چهارم
2591301Synthesis and Evaluation of Pyridinyltriazoles as Inhibitors of p38 MAP KinaseISIIranian Journal of Basic Medical sciences1391پنجم
2691150Pentoxifylline decreases soluble CD40 ligand concentration and CD40 gene expression in coronary artery disease patientsISIImmunopharmacology and Immunotoxicology1391اول
2791106Evaluation of the association between AT1 R1166C polymorphism and the incidence of CAD and CAC score in the Iranian populationISIArchives of biological sciences1391پنجم
2890666The effects of pentoxifylline administration on NFΚB P50 transcription factorPMCARYA Atherosclerosis Journal1390اول
2990628Evaluation of RANKL/OPG Serum Concentration Ratio as a New Biomarker for Coronary Artery Calcification: A Pilot StudyPMCThrombosis1390دوم
3090521Comparison of Valproic acid Clearance between Epileptic Patients and Patients with Acute ManiaISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390پنجم به بعد
3190519A Review on Therapeutic Drug Monitoring of Immunosuppressant DrugsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390پنجم
3290339Correlation between cathepsin D serum concentration and carotid intima -media thickness in hemodialysis patientsISIInternational urology and nephrology1390پنجم
3390279Pentoxifylline administration changes protein expression profile of coronary artery disease patientsISIGene1390اول
3490175Correlation between heat-shock protein 27 serum concentration and common carotid intima-media thickness in hemodialysis patientsISIIranian journal of kidney diseases1390پنجم به بعد
3589247A mechanism for tamoxifen-include cancerscopusPharmacologyonline1389اول
3689157Homology Modeling of the Calcium Sensing Receptor Extracellular DomainscopusPharmacologyonline1389اول
3789087Effect of silymarin administration on TNF-α serum concentration in peritoneal dialysis patients.ISIPhytother Res1389پنجم
3889076Effect of Omega-3 Fatty Acids on Plasma Level of 8-Isoprostane in Kidney Transplant PatientsISIJOURNAL OF RENAL NUTRITION1389سوم
3988701Therapeutic Drug Monitoring of Valproic Acid in Patients with Monotherapy at Steady StateISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1388پنجم به بعد
4088055Association between MGMT promoter hypermethylation and p53 mutation in glioblastoma ISICancer Invest1388اول
4188004Curcumin as a novel plaque stabilizing agent in prevention of acute coronary syndromescopusIranian journal of medical hypotheses and ideas1388اول
4287213Selective Inhibitory Effect of Adenosine A1 Receptor Agonists on the Proliferation of Human Tumor Cell LinesISIIranian Biomedical Journal1387سوم
4387049The RANKL: osteoprotegerin(OPG) ratio as a new biomarker for coronary artery diseaseChemical AbstractIranian journal of medical hypotheses and ideas1388اول
4487044Why homocysteine-lowering therapy does not have beneficial effects on patients with cardiovascular disease?scopusBioscience Hypotheses 1388اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1774بیوانفورماتیک به زبان ساده1390ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه