حمیدرضا  بهرامی طاقانکی
خلاصه عملکرد حمیدرضا  بهرامی طاقانکی
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

حمیدرضا بهرامی طاقانکی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حمیدرضا بهرامی طاقانکی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : طب چینی دانشکده/محل خدمت : دانشکده طب سنتی
پست الکترونیک : bahramihr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکترای حرفه ای1374دانشگاه علوم پزشکی مشهد
MPHکارشناس ارشد 1380دانشگاه علوم پزشکی تهران
طب چینیدکترا (Ph.D.)1388دانشگاه طب چینی پکن
آموزش پزشکیکارشناس ارشد 1397دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
مسئول واحد پزشکی پاسخگومرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389/08/221390/12/29
رئیسشعبه بین الملل دانشگاه1389/10/271393/02/18
عضو هیات علمیگروه آموزشی طب چینی و مکمل1389/12/28
عضو شورای سردبیری نشریه افق توسعه آموزش پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1390/01/151393/12/29
عضو شورای سیاستگزاری و برنامه راهبردی طب سنتی و مکملدانشگاه علوم پزشکی مشهد1390/10/04
مدیرگروه آموزشی طب چینی و مکمل1390/12/15
عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده طب سنتی و مکملدانشکده طب سنتی و مکمل1391/01/26
سرپرست کلینیک طب سوزنیبیمارستان امام رضا (ع)1391/06/09
کارشناس رسیدگی به شکایات مرتبط با طب سنتی و مکملسازمان نظام پزشکی مشهد1391/07/10
عضو هیات ممیزه ارتقا شغلی کارکنان ستادیمعاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد1391/10/16
رییس واحد مدیریت بالینی طب سوزنیمعاونت درمان وزارت بهداشت1392/03/13
معاون امور بهداشتی دانشگاهمرکز بهداشت استان1393/11/17
عضو کمیته طب مکمل کشورمعاونت طب سنتی وزارت بهداشت1393/12/03
عضو همکار گروه علمی پزشک خانوادهدانشکده پزشکی1393/12/03

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971221ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ فراورده طب ایرانی بر پایه خرنوب و طب سوزنی ﺑﺮ ﻓﺮاﺳﻨﺞ ﻫﺎی اﺳﭙﺮم، ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺮدان مبتلا بهﻧﺎﺑﺎروری اﯾﺪﯾﻮﭘﺎﺗﯿﮏ:ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ یک ﺳﻮ ﮐﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﺪهمجریدر دست اجرابلي
2961506بررسی علل عدم مراجعه خانوارهای شهری مشهد به مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های بهداشتی جهت دریافت خدمات مربوطه، 1396مجریدر دست اجراخير
3960154بررسی نیازهای برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی در زمینه طب مکمل و جایگزین در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395مجریپایان یافتهبلي
4951446بررسی میزان بروز فنیل کتونوری در جمعیت نوزادان منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پراکندگی جغرافیایی آن و ارتباط آن با نسبت فامیلی والدینمجریعقد قراردادخير
5951066بررسی سبک زندگی میانسالان مراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهددر سال95مجریپایان یافتهخير
6951016بررسی اثر اشق و طب سوزنی در میزان بهبود بالینی بیماران مبتلا به سکته مغزیمجریدر دست اجرابلي
7941545بررسی تأثیر حجامت بر استرس اکسیداتیو، آنزیم های کبدی در بیماران مبتلا به سندرم متابولیکمجریپایان یافتهخير
8941419رضایت‌مندی مراجعین از خدمات مراقبتهای اولیه بهداشتی در شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
9931188بررسی تاثیر مصرف مکمل ویتامین D بر جنبه های مختلف سلامت جسمانی روانی دختران دبیرستانی شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
10930356توصیف ویژگیهای غذاهای محلی استان خراسان رضوی از منظر طب سنتی ایرانمجریپایان یافتهخير
11920185بررسی اثر تؤام طب سوزنی و داروی گلی بن کلامید بر جزایر لانگرهانس پانکراس رت دیابتیکمجریپایان یافتهبلي
12920048بررسی تاثیر طب سوزنی در درمان گلوکوم اولیه زاویه بازمجریپایان یافتهبلي
13911222تاثیر طب سوزنی بدن بر سطح گلوکز خون در افراد چاق و دارای اضافه وزنمجریپایان یافتهبلي
14910951مقایسه اثر طب سوزنی و درمان طبی بر علایم و تغییرات نوار عصب و عضله در بیماران با دیسک مهره های کمریمجریپایان یافتهخير
15910950مطالعه تطبیقی سندرم روده تحریک پذیر در طب سنتی ایران وطب چینی وتطبیق سازی علائم ،تشخیص ودرمانمجریپایان یافتهخير
16910947مقایسه اثر طب سوزنی و درمان طبی بر علایم و تغییرات نوار عصب و عضله در بیماران با دیسک گردنیمجریپایان یافتهبلي
17910945مقایسه توصیفی ماساژ در طب سنتی ایرانی و چینیمجریپایان یافتهخير
18910944مطالعه توصیفی و تطبیقی نبض شناسی طب سنتی ایران و چینمجریپایان یافتهخير
19910775مقایسه اثر طب سوزنی و درمان طبی بر علایم و تغییرات نوار عصب و عضله در بیماران سندرم تونل کارپال مجریپایان یافتهبلي
20900130بررسی تاثیر طب سوزنی در درمان دیسمنوره اولیه در خانمهای کمتر از 25 سالمجریپایان یافتهبلي
21971316بررسی اپیدمیولوژیک سل ریوی، سل خارج ریوی، سل مقاوم به دارو و عفونت با گونه های گونه های های غیرتوبرکلوزی مایکوباکتریوم در سال های 92 تا 97 در آزمایشگاه رفرانس شمال شرق ایرانهمکاردر دست اجراخير
22970940غنی سازی غذاها با ویتامین D ( 25-هیدروکسی ویتامین D )همکاردر دست اجراخير
23970825ارزیابی فاکتورهای موفقیت و شکست سامانه بهداشتی سینا در مراکز مراقبت سلامت مشهد از دیدگاه مدیران و کاربران در سال 1397همکاردر دست اجرابلي
24970705بررسی تاثیر یادگیری خرد با استفاده از بازی بر شایستگی و انگیزش مراقبین سلامت در مراقبت از سلامت مادران باردارهمکارعقد قراردادبلي
25970619بررسی اپیدمیولوژی ، تظاهرات بالینی ، آزمایشگاهی و عاقبت درمانی بیماران بستری با تشخیص تب کریمه کونگو در مراکز آموزشی مشهد 97-1388همکارعقد قراردادبلي
26970429:بررسی ارزش تشخیصی تست خون مخفی در مدفوع (FIT) بر اساس نتایج حاصل از کولونوسکوپی طرح جامع غربالگری کانسر کولون در استان خراسان رضویهمکاردر دست اجرابلي
27970393بررسی فراوانی اپیدمیولوژی مولکولی آنفلوانزای فصلی و عاقبت بالینی در بیماران بالغ بستری در بیمارستان های آموزشی مشهد (1396-1388)همکاردر دست اجرابلي
28970175بررسی شیوع و عوامل موثر بر دیابت بارداری در جمعیت زنان باردار مراجعه کننده به مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
29970147بررسی میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان و کارکنان از پرونده الکترونیک سلامت (مطالعه موردی مراکز خدمات جامع سلامت منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد)همکاردر دست اجراخير
30961848تاثیر رفلکسولوژی پا بر شدت احتقان پستان در مادران شیردههمکاردر دست اجرابلي
31961706بررسی اثر طب سوزنی بر سیستم گلوتاتیون در چاقیهمکاردر دست اجرابلي
32961647بررسی تاثیر آموزش حضور ی و غیر حضوری بر خودمراقبتی بیماریهای غیرواگیر در بهورزان شاغل شهرستان سرخس در سال1397همکارعقد قراردادبلي
33961594بررسی تاثیر تمرینات کششی ملایم و ماساژ بازتابی کف پا بر درد بیماران پس از جراحی ستون فقراتهمکارپایان یافتهبلي
34961559بررسی الگوی تجویز دارو در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 96همکاردر دست اجراخير
35961511بررسی برخی عوامل خطر ابتلا در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در مراجعه کنندگان به مراکز خدمات جامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تفکیک مناطق جغرافیاییهمکارعقد قراردادخير
36961438بررسی عوامل خطر سرطان پستان در زنان دارای پرونده الکترونیک تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
37961214بررسی مقاومت به ریفامپین و ایزونیازید در مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بوسیله تکنیک Real-time PCR به منظور راه اندازی این روش در آزمایشگاه رفرانس سلهمکاردر دست اجرابلي
38961182بررسی ارتباط وضعیت خواب با سلامت عمومی در سالمندان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395-1396 جهت تدوین راهنمای سلامت خواب برای پزشکان خانوادههمکارپایان یافتهبلي
39961149بررسی تاثیر طب سوزنی در درمان اختلال عملکرد نعوظی: مرورنظامندهمکارپایان یافتهخير
40960793بررسی نگرش مدیران و کارکنان بهداشتی و مراجعین به مراکز سلامت جامعه در خصوص پایین بودن میزان مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش کیوهمکاردر دست اجراخير
41960644بررسی تاثیر مصرف مکمل های دارویی توسط مادران باردار بر وزن هنگام تولد نوزادان در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1396همکارعقد قراردادخير
42960231تبیین نابرابری در سلامتِ روان زنان شهرستان مشهد از چشم انداز عوامل اجتماعی موثر بر سلامتهمکارپایان یافتهخير
43951739مقایسه درمان طب تلفیقی (طب سوزنی، گیاه هوفاریقون و درمان استاندارد) با درمان استاندارد در کاهش وزن: یک کارآزمایی بالینی کنترل دار تصادفی شدههمکاردر دست اجرابلي
44951607مقایسه ی تاثیر رفلکسولوژی دست ورفلکسولوژی پا بر درد دوره ای پستانهمکارپایان یافتهبلي
45951590بررسی عوامل موثر بر تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان 6ماهه در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396همکارپایان یافتهخير
46951432طراحی نقشه توسعه سلامت استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
47951411تخمین خطر نسبی ده ساله حوادث قلبی عروقی و سن قلبی با استفاده از معیارهای فرامینگهام و مقایسه با مدل بومی در جمعیت ساکن شهر مشهد در سال1394همکارپایان یافتهبلي
48951248بررسی وضعیت رشد و مشکلات سلامتی در کودکان نوآموز ایرانی و افغانی ساکن مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
49951243بررسی دموگرافیک مبتلایان به شپش سر و عوامل مرتبط با ابتلا در مراجعان مراکز بهداشتی درمانی شماره یک - سال 1395همکارپایان یافتهبلي
50951125تعیین خصوصیات اپیدمیولوژیک و شناسایی فاکتورهای مرتبط با الگوهای مکانی و زمانی توزیع بروسلوز انسانی در استان خراسان رضویهمکاردر دست اجراخير
51951034تعیین اعتبار خود گزارشی ابتلا به فشار خون بالا در جمعیت شهر مشهد در سال 1396همکارپایان یافتهخير
52950642بررسی اثرتجویز خوراکی پودر کنسانتره جلبک اسپیرولینای پلتنسیس پرورش یافته ایران بر غلظت هموگلوبین گلیکولیزه شده ' HbA1c'، قند خون ناشتا و چربی خون بیماران دیابتی نوع 2 در مشهدهمکاردر دست اجرابلي
53941586اجرا و سنجش پایلوت مداخله بومی سازی شده با هدف افزایش فعالیت بدنی و تغذیه سالم در میان کودکان پیش دبستانیهمکارپایان یافتهبلي
54941524بررسی شیوع کمبود ویتامین های A، E و D در دختران دبیرستانی شهرستان مشهد و ارتباط آنها با اختلالات قاعدگی و توانایی های ذهنی شناختیهمکارپایان یافتهبلي
55941175بررسی میزان بروز بیماریهای قلبی عروقی در بیماران آلوده به ویروس‌ انسانی لنفوتروپیک سلول T (HTLV) و ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV)همکارپایان یافتهبلي
56940746عوامل موثر برالگوهای باروری درمیان زنان 49-15 ساله دارای همسر با رویکرد ارتقاء سطح باروریهمکاردر دست اجراخير
57940551شیوع استفاده از طب مکمل و جایگزین در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
58940292بررسی روند 12 ساله بروز سل و پیامدهای آن(بهبودی،عود،مرگ)در جمهوری اسلامی ایران(سالهای 1380 تا 1391)همکارپایان یافتهبلي
59940291بررسی سطح خطر بیماریهای قلبی-عروقی در جمعیت بزرگسال شهر مشهد در سال1392همکارپایان یافتهبلي
60940058بررسی مقایسه ای تاثیر طب سوزنی با کلومیفن، در القای تخمک گذاری در سندرم تخمدان پلی کیستیکهمکارپایان یافتهبلي
61940018مقایسه اثر اوریکولوتراپی و رفلکسولوژی پا بر درد و اضطراب پس از سزارین انتخابیهمکارپایان یافتهبلي
62931786بررسی ارتباط بین سازه های الگوی ارتقاء سلامت پندر با رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت شهر مشهد در سال 94همکارپایان یافتهخير
63930830تاثیر طب سوزنی بر عملکرد قلبی و اتونوم در بیماران دچار نارسایی قلبیهمکارپایان یافتهخير
64911305تعیین میزان فراوانی عوارض مختلف طب سوزنی در درمانگاه طب سوزنی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
65911224 بررسی تاثیرافزودن طب سوزنی به درمان روتین در اختلال بیخوابیهمکاردر دست اجراخير
66911218بررسی تاثیر طب سوزنی توام با تمرینات ثبات میانی بر کمردرد مزمنهمکارپایان یافتهخير
67910692مطالعه اثر ژل کیتوسان حاوی عسل در درمان زخم های تمام ضخامت پوستی در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
68910263بررسی وضعیت موجود آموزش طب سنتی و مکمل در دانشگاههای علوم پزشکی ایرانهمکارپایان یافتهبلي
69910007بررسی تاثیر ماساژ دست و پا بر شدت درد و اضطراب و علائم حیاتی پس ازعمل سزارینهمکارپایان یافتهخير
70900578بررسی تاثیر طب سوزنی در کنترل آنژین قلبی مقاوم به درمان دارویی در بیماران با آنژیوگرافی عروق کرونر بازهمکارپایان یافتهبلي
7187691بررسی اثر پماد موضعی Indigo Naturalis در درمان پسوریازیس نوع پلاک و مقایسه دو پماد تهیه شده از دو گیاه چینی و ایرانی با پماد بتامتازونهمکارپایان یافتهخير
7286722بررسی اثر تحریک فشاری نقطه NEIGUAN در تغییر تهوع و استفراغ و عق زدن خانم های باردارهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980895Healing and Antimicrobial Effects of Honey-Chitosan Hydrogel Compounds on Rat Full-Thickness-WoundsISIWOUNDS پنجم به بعد
2980831Depression in adolescent girls: Relationship to serum vitamins a and E, immune response to heat shock protein 27 and systemic inflammation.ISIJournal of affective disorders1398پنجم به بعد
3980783Comparing The Effect Of Electroacupuncture And Glibenclamide On Blood Glucose Level And Histological Markers Of Pancreas In Streptozotocin-Induced Diabetic RatsISIAlternative therapies in health and medicine چهارم
4980626Glomerular filtration rate evaluation and its comparison with international standard values in a large population-based studyسایر سایت‏های تخصصیJournal of Nephropharmacology1398سوم
5980562Investigation of Spatial Dispersion of Pediculosis in Covered Cities of Mashhad University of Medical Sciences in 2016ISCمجله دانشاه علوم پزشکی سبزوار1398دوم
6980546The impact of self-administered acupressure on sleep quality and fatigue among patients with migraine:A randomized controlled trialISIComplementary Therapies in Clinical Practice1398سوم
7980156New anthropometric indices in the definition of metabolic syndrome in pediatricsMedlineDIABETES and METABOLIC SYNDROME1398مسئول
8980102Passive smoking is associated with cognitive and emotional impairment in adolescent girlsISIJournal of general psychology1397مسئول
9974083Anemia is associated with cognitive impairment in adolescent girls: A cross-sectional surveyISIApplied neuropsychology. Child پنجم به بعد
10973914A variant in CYP2R1 predicts circulating vitamin D levels after supplementation with high‐dose of vitamin D in healthy adolescent girlsISIJournal of cellular physiology1398پنجم به بعد
11973898Knowledge and Attitude of Staff Working in Healthcare Centers Regarding ChildbearingCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397چهارم
12973824Associations of vitamin D binding protein variants with the vitamin D-induced increase in serum 25-hydroxyvitamin DMedlineClinical Nutrition ESPEN1397پنجم به بعد
13973448The association of trace elements with premenstrual syndrome, dysmenorrhea and irritable bowel syndrome in adolescentsISIEuropean Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology1397پنجم به بعد
14973351Validity of Self-reported Diabetes in a Mashhad Populationscopusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1397مسئول
15973191A genetic variant in the Cytochrome P450 Family 2 Subfamily R Member 1 determines response to vitamin D supplementationISIClinical nutrition چهارم
16972861Epidemiology and Antibiotic Resistance of Salmonella: A Review Studyindex copernicusبیهق1397سوم
17972613The effect of foot reflexology on severity of fatigue in haemodialysis patientsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1397سوم
18972294Characterization of New Leprosy Cases in Northeast of Iran within the Last 15 YearsPMCIranian journal of medical sciences1397دوم
19972192The Need Assessment of Medical Students for a Complementary and Alternative Medicine CurriculumISCFuture of Medical Education Journal1397اول
20972152Investigation of the Risk Factors for Congenital Hypothyroidism in Iran: A Population-Based Case-Control StudyISIInternational Journal of Pediatrics1397دوم
21971563High dose vitamin D supplementation can improve menstrual problems, dysmenorrhea and premenstrual syndrome in adolescentsISIGynecological endocrinology1397مسئول
22970601Effect of Neiguan acupressure on Anxiety of patients undergoing inguinal herniation surgerySID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1396سوم
23970204High-dose vitamin D supplementation is associated with an improvement in several cardio-metabolic risk factors in adolescent girls: a nine-week follow-up studyISIANNALS OF CLINICAL BIOCHEMISTRY1396پنجم به بعد
24970027Menstrual disorders and premenstrual symptoms in adolescents: prevalence and relationship to serum calcium and vitamin D concentrations.ISIJournal of Obstetrics and Gynaecology1397اول
25964024Effectiveness of Nutritional and Cognitive-Behavioral Training in Anxiety, Anger Premenstrual Syndromescopusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1396دوم
26963070Serum Transaminase Concentrations and the Presence of Irritable Bowel Syndrome Are Associated with Serum 25-Hydroxy Vitamin D Concentrations in Adolescent Girls Who Are Overweight and ObeseISIAnnals of nutrition & metabolism1396پنجم به بعد
27963046High Dose Vitamin D Supplementation Is Associated With a Reduction in Depression Score Among Adolescent Girls: A Nine-Week Follow-Up StudyMedlineJournal of dietary supplements1396مسئول
28963033Genetic and epigenetic factors influencing vitamin D statusISIJournal of cellular physiology1397چهارم
29962239The Effects of Foot Reflexology on the Level of Depression in Patients Under HemodialysisISCآموزش پرستاری1395سوم
30962234THE EFFECTS OF ORAL ADMINISTRATION OF SPIRULINA PLATENSIS (CULTURED IRANIAN) ON BLOOD GLUCOSE AND GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN BLOOD IN TYPE II DIABETES MELLITUS PATIENTSCinahlمجله دیابت و متابولیسم ایران1396چهارم
31961895Effects of auriculotherapy on post cesarean anxietyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396سوم
32961163An Evidence Based Review on Integrative Medicine in Weight ControlISCفصلنامه طب مکمل دانشکده پرستاری - مامایی اراک1396پنجم
33961158Neurosychological function in relation to dysmenorrhea in adolescentsISIEUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY1396مسئول
34961019Acupuncture in the treatment of infantile colic: a systematic reviewindex copernicusreviews in clinical medicine1396اول
35960969Impact of rural family physician program on child mortality rates in Iran: a time-series studyISIPOPULATION HEALTH METRICS1396پنجم به بعد
36960497Evaluation of the Performance of the Health Care Workers in Giving Fertility CounselingCinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health1396چهارم
37954063Prevention of air pollution effects, according to Persian MedicineSID/Iranmedex/Magiranمجله طب سنتی اسلام و ایران1395دوم
38954057Effects of acupuncture and Mefenamic acid on primary dysmenorrheascopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395اول
39953492Investigating the Relationship between Components of Pender’s Health Promotion Model and Self-care Behaviors among Patients with Smear-positive Pulmonary TuberculosisscopusEvidence based Care Journal1395چهارم
40953183Birth seasonality in rural areas of Iran, analysis of 5,536,262 births from 1992 to 2007ISIAnnals of Epidemiology1395پنجم به بعد
41953167The relationship between Body Mass Index (BMI) and birth weight and some pregnancy outcomesscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395اول
42952802Effect of Hand and Foot Massage on Vital Signs of women after caesarean sectionscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395سوم
43952625The role of complementary medicine in control of premenstrual syndrome evidence based (Regular Review Study)scopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395دوم
44952224Ethical and legal challenges in Complementary and alternative medicineISCمجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی1395دوم
45951634Herbal Medicines for the Management of Irritable Bowel Syndrome: A Systematic ReviewPMCelectronic physician1395اول
46951450A comparative study of Iranian and Chinese medicine massages therapySID/Iranmedex/Magiranمجله طب سنتی اسلام و ایران1395اول
47950927Cardiovascular Disease Risk Factors Profile in Individuals With Diabetes Compared With Non-Diabetic Subjects in North-East of IranISIiranian red crescent medical journal1395پنجم به بعد
48950731Effect of foot reflexology on fatigue in patients undergoing hemodialysis; A sham-controlled randomized trialscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395سوم
49950687Massage for Infantile Colic: Review and LiteratureISIinternational journal of pediatrics1395اول
50950050Comparison between the 'Theory of Arkan' (four elements) in traditional persian medicine and the 'theory of five elements' in traditional chinese medicineSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه پژوهش در تاریخ پزشکی1394پنجم
51942131Adaptative survey on IBS, between Chinese and Iranian medicineSID/Iranmedex/Magiranمجلّهی طب سنّتی اسلام و ایران1393اول
52940738The Effect of Hand and Foot Massage on Post-Cesarean Pain and AnxietyCinahljournal of midwifery and reproductive health1394چهارم
53940025A sham-controlled trial of acupressure on the quality of sleep and life in haemodialysis patientsISIAcupuncture in Medicine1394مسئول
54935004MOLECULAR CHARACTERISTICS OF RIFAMPIN RESISTANCE AMONG MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS STRAINS ISOLATED IN NORTHEAST OF IRANChemical AbstractInternational Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences1393سوم
55934807Epidemiological Characterization of Drug Resistance among Mycobacterium tuberculosis Isolated from Patients in Northeast of Iran during 2012-2013ISIBiomed Research Internationa1394چهارم
56934535Investigation of the electrical impedance of acupuncture points and non-acupuncture points before and after acupuncture, using a four-electrode deviceISIAcupuncture Medicine1394سوم
57931289Acupressure effect on sleep quality of patient under hemodialysisISCدوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1391سوم
58931288The horizon of Iranian Traditional Medicine for globalizationSID/Iranmedex/Magiranمجلّه ی طب سنّتی اسلام و ایران1391دوم
59931286Effect of foot reflexology on anxiety of patients undergoing coronary angiographyindex copernicusمجله پرستاری مراقبت ویژه1392سوم
60931285An Evidence Based Review on Oriental Medicine for the Treatment of Herpes Simplex Infections and Their Availability in IranCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1393مسئول
61931284Psoriasis and Indigo Naturalis as a treatmentChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393پنجم به بعد
62931009Acupuncture Use In Pediatric Disease: A Short ReviewISIInternational Journal of Pediatrics1393اول
63930839A randomized, controlled trial of acupuncture for chronic low-back painMedlineAlternative therapies in health and medicine1393اول
64921738Comparing Cupping in Traditional Iranian Medicine and traditional Chinese Medicineسایر سایت‏های تخصصیChina’s Naturopathy1388اول
65921736Diagnostic methods of Traditional Iranian Medicineسایر سایت‏های تخصصیInt J Trad Chin Med1388دوم
66921735The effect of Acupuncture for losing weight on the level of Blood Sugar, A survey on the mechanismسایر سایت‏های تخصصیAltern Ther Health M1388اول
67921734The effect of Acupuncture on Blood Pressure and Pulse Rateعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInt J Trad Chin Med1388دوم
68921733Wet cupping of Iranian Traditional Medicineعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJ Trad Chin Med1388اول
6992137Amantadine and the place of acupuncture in the treatment of fatigue in patients with multiple sclerosis: an observational studyISIAcupuncture in Medicine1391دوم
7091558Serum selenium concentration in Mashhad poiseners, IranISISaudi Medical Journal1391پنجم
7190721Menopause-related Symptoms: Traditional Chinese Medicine vs Hormone TherapyISIAlternative therapies in health and medicine1390پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980147ارتباط معکوس بین دریافت فیبر محلول با سندروم روده تحریک پذیر در دختران نوجوانThe first International Congress of NLRCS, “Nutrition, from the Laboratory Researches to Clinical Studies'مشهدسخنرانی1396خير
2974177تاثیر رفلکسولوژی پا بر شدت درد بیماران پس از جراحی ستون فقراتطب سنتی ایرانی یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آیندهمشهدپوستر1397خير
3974034رفتارهای پرخطر در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396دومین سمینار سلامت باروری و مشاوره در ماماییگرگانپوستر1396خير
4972222استقرار سیستم آموزش الکترونیک در بستر پرونده الکترونیک سلامت سینا: گامی در جهت پاسخگویی بیشتر اموزشهاهمایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگوتبریزپوستر1397خير
5964340بررسی اپیدمیولوژی حوادث رانندگی منجر به مرگ در شهرستان مشهد بین سال‌های 91 تا 95هشتمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش روشیرازپوستر1396خير
6964339Mortality of Congenital Diseases in Mashhad during 2012-2016دومین کنگره بین‌المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایرانمشهدپوستر1396خير
7962760Acupressure and promoting quality of life in cancer patientsThe 2th National Congress of Integrative Oncologyتهرانسخنرانی1396بله
8962759Interdisciplinary interventions in improving the quality of life of cancer patientsInternational Tehran Breast cancer Congress (TBCC9)تهرانسخنرانی1396بله
9962606تأثیر ماساژ دست و پا بر شدت درد و اضطراب زنان بعد از عمل سزاریناThe International Congress on Complementary and Alternative Medicineمشهدپوستر1394خير
10961904اپیدمیولوژی جذام در شمال ایران در طی 15 سالهیجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیتهرانپوستر1396خير
11953632Cancer Prevention Principles Based On Iranian Traditional Medicine (Modification Of Lifestyle Evidence-Based)دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1395خير
12953631The Immune Effects And Mechanisms Of Herbal Medicine In Cancer (Evidence Based)دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1395خير
13953630Consumption Of Red And Processed Meat And Cancer Preventionدومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1395خير
14953245بررسی رضایت شغلی پزشکان خانواده پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394کنگره ملی مدیریت سلامتتبریزپوستر1395خير
15953072بررسی علل ماندگاری پایین پزشکان خانواده در برنامه پزشک خانواده روستایی پس از استقرار طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1394کنگره ملی مدیریت سلامتتبریزسخنرانی1395خير
16951293استراتژیهای ادغام طب سنتی ایرانی و چینیاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
17950621بررسی همه گیری بیماری های واگیر دار وسیر مداوای آن در خراسانهمایش ملی تاریخ پزشکی در تمدن اسلام و ایرانمشهدسخنرانی1395خير
18950608بررسی سیمای بهداشت و درمان خراسان در سال ١٣٣۶ ھجری شمسیهمایش ملی تاریخ پزشکی در تمدن اسلام وایرانمشهدپوستر1395خير
19941958یک کارآزمایی بالینی کنترل شده طب سوزنی در کمردرد مزمناولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدسخنرانی1394بله
20941957استراتژیهای درگیر طب سنتی چینی و ایرانی از منظر متخصصین طب سنتی چینیاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
21941956بررسی اثر تحریک فشاری نقطه NEIGUAN در تغییر تهوع و استفراغ و عق زدن خانم های بارداراولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدسخنرانی1394خير
22941955بررسی تاثیر طب سوزنی در دیسمنوره اولیه خانمهای زیر 25 سالاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
23940224کاربرد طب مکمل در درمان میگرنGPC- Global Pain Conference 2015-Theme: New Platform for pain therapy and managementپکنسخنرانی1394بله
2492544Comparing chinese medicine with hormone therapy in the treatment of menopausal symptoms in permenopausal versus post menopausal woman. 9th Congress of European Society of GynecologyCopenhagen, Denmarkپوستر1390خير
2592543Studying the variation of menopausal symptoms with menopausal stage, and the symptom severity by age, education and time in Chinese women9th Congress of European Society of GynecologyCopenhagen, Denmarkسخنرانی1390خير
26923053بررسی تأثیر طب سوزنی در درمان دیسمنوره اولیه در خانمهای کمتر از 25 سالدهمین کنگره بین المللی زنان و ماماییتهرانپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1987بهداشت باروری در بانوان1394تالیف
21721تشخیص آزمایشگاهی سل به روز میکروسکوپی خلط1396ترجمه
31715اجرای برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت 1392 تا 13951396تالیف
41618ساختار طب چینی آموزش، پژوهش و خدمات طب چینیدر چین1396تالیف
51606کاربرد طب سنتی و مکمل در ارتقاء سلامت1396ترجمه و گردآوری
61605داروهای گیاهی ایران برای پزشکان خانواده1396تالیف و گردآوری
71604پرونده الکترونیک سلامت در ایران و جهان1396تالیف و گردآوری
81463دارونامه خانه بهداشت1395تالیف بخشی از کتاب
91428نقش مکمل یاری ویتامین دی بر جنبه های مختلف سلامت جسمانی و روانی در دختران دبیرستانی1395تالیف
101423درسنامه مدیریت آموزه های برنامه فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی - جلد اول1395تالیف
111383آنچه باید در باره بیماری سل بدانیم رویکردهای طب نوین و مکمل1395تالیف و گردآوری
121324سلامت شهر و حاشیه نشینی در ایران و جهان1395تالیف و گردآوری
131275مقاومت به آنتی بیوتیک ها( داروهای ضد میکروب)1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1359فرمولاسیون کپسول عصاره گل راعی در درمان چاقی1397/07/2896996nf>, منیرسادات صاحبکار خراسانی , مهدی یوسفی , حمیدرضا بهرامی طاقانکی , هدا عزیزی , محمد صفریان , راحله کارگزار , روشنک سالاری

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19870راهنمای بالینی1396
29864راهنمای بالینی1396
39858راهنمای بالینی1396
49852راهنمای بالینی1396
59846راهنمای بالینی1396
69840راهنمای بالینی1396
79834راهنمای بالینی1396
89828راهنمای بالینی1396
99822راهنمای بالینی1396
109816راهنمای بالینی1396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19804کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396
29207کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهسوم1394

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه