ابراهیم  خالقی
خلاصه عملکرد ابراهیم  خالقی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

ابراهیم خالقی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): ابراهیم خالقی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تخصصی : پزشکی عمومی دانشکده/محل خدمت : بیمارستان پیوند اعضاء منتصریه
پست الکترونیک : KhaleghiE1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1921565بررسی روند اهدای عضو بیماران مرگ مغزی در مرکز پیوند دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1385الی 1392مجریپایان یافتهخير
286477بررسی آگاهـی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به اهـداء عضـومجریپایان یافتهخير
3980182طراحی و اجرای سامانه ثبت اطلاعات بیماران دیالیز خونی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارعقد قراردادخير
4971216بررسی تاثیر کشت مثبت خون در فرد مرگ مغزی بر نتایج وعوارض پیوند کبد در سال های ۹۴ تا ۹۶ در بیمارستان منتصریه مشهدهمکاردر دست اجرابلي
5951530بررسی میزان بقای بیمار و گرفت پیوندی در گیرندگان پیوند کلیه از اهدا کننده زنده و اهدا کننده کاداور در مرکز منتصریههمکارپایان یافتهبلي
6951134تمایل به گفتگو با خانواده درباره اهدا عضو بعد از مرگ مغزی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد سال1396همکاردر دست اجراخير
7950323بررسی شیوع ضایعات گوارشی و عفونت هلیکوباکترپیلوری در نتایج آندوسکوپی فوقانی در بیماران کاندید پیوند کلیه بدون علامت گوارشیهمکارپایان یافتهبلي
8941835تحلیل بقای پیوند کلیه و بررسی عوامل موثر بر بقای پیوند کلیه دربیماران پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
9941340جداسازی و بررسی ویژگی های عملکردی سلول های بتای حاصل از پانکراس بیماران مرگ مغزیهمکاردر دست اجراخير
10931512تجارب پرستاران در مراقبت از بیماران با تشخیص مرگ مغزی و ارائه یک مدل حمایتی برای پرستارانهمکارپایان یافتهبلي
11931236بررسی نتایج کوتاه مدت پیوند کبد در بیمارستان منتصریه در سال های۹۲ و ۹۳همکارپایان یافتهخير
12931235بررسی تاثیر آموزش با شبیه سازی و آموزش در بالین برآگاهی و نگرش پرستاران در مورد فرایند اهدای عضوهمکارپایان یافتهخير
13931036ارزیابی آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد مرگ مغزی و اهداء عضو پیوندی بعد از مرگ مغزی در سال 1395همکاردر دست اجراخير
14930037بررسی مقایسه‌ای تاثیر دو روش آموزشی 'ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد' و 'ژورنال کلاب سنتی' بر دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ویژه در رابطه با 'نقش پرستاران در فرآیند اهدای عضو'همکارپایان یافتهخير
15921898بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آموزشی "کارگاه" و "یادگیری مبتنی بر زمینه" بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در رابطه با "نقش پرستاران در فرآیند اهدای عضو"همکارپایان یافتهبلي
16911116بررسی مجدد ضرورت تایید ثانویه (24 ساعت پس از رخداد واقعه) مرگ مغزی دربیماران مرگ مغزی اهدا کننده عضو در بیمارستان های مشهد در بازه زمانی 1391-1381همکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
1789729بررسی اثر پیوند اتولوگ سلول های بنیادی مغز استخوان در گیرندگان پیوند کلیه از دهنده ی غیر زنده بر کار کلیه پیوندیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980493Prediction Models to Measure Transplant Readiness of Patients with Renal Failure: A Systematic ReviewMedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1397چهارم
2971278The nursing challenges of caring for brain-dead patients: A qualitative studyISINURSING AND MIDWIFERY STUDIES1397پنجم
3962211A Case of Pregnancy after Liver Transplantation and Literature Reviewعلمی پژوهشی ایندکس نشدهMedCrave Online Journal of Women's Health1396دوم
4961970Skin allograft procurement and transplantation in Mashhad, Iran: Are burn patients’ needs being met?ISICell and Tissue Banking1396چهارم
5961001Liver Transplantation Using Graft From a Donor With Aplastic AnemiaISIProgress in transplantation1396سوم
6960721Process and barriers to organ donation and causes of brain death in northeast of IranPMCElectronic Physician1395دوم
7953192Factors related to organ donation from brain dead patients in teaching hospitals of mashhad university of medical sciences during 1392-1385Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395پنجم
8942951COMPARING THE EFFECT OF TWO EDUCATIONAL METHODS (CONTEXT BASED LEARNING AND LECTURE) ON NURSE’S KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE ABOUT NURSE’S ROLE IN ORGAN DONATION PROCESSindex copernicusمجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه1394پنجم
9941887Awareness of Religious Leaders’ Fatwa and Willingness to Donate OrganPMCInternational journal of organ transplantation medicine1394چهارم
10940616The Comparative Study on Effect of Education by Two Methods Case-Based Learning and Lecture on Nurses, Clinical Decision Making in Intensive Care UnitISCفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل1394پنجم
11935578ICU Nurses’ Knowledge, Attitude, and Practice Towards their Role in the Organ Donation Process from Brain-Dead Patients and Factors Influencing it in IranPMCInternational Journal of Organ Transplantation Medicine1394سوم
12935575The effects of teaching by using standardized patients on critical care nurses’ clinical decision makingISCIranian Journal of Critical Care Nursing1394پنجم
13921935experience of brain dead family who candidate for organ request: a qualitative studyISCاخلاق و تاریخ پزشکی1390پنجم به بعد
1491726Exploring families' experiences of an organ donation request after brain deathISINursing Ethics1391پنجم به بعد
1590653Experiencing brain death diagnosis by patients' family members and organ donation: a qualitative studyindex copernicusIranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine1390پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981152تاثیر مداخلات انجام شده در افزایش تعداد موارد مرگ مغزی منجر به اهدای عضو(PMP) در مدت سه سال در دانشگاه علوم پزشکی مشهدنخستین کنگره ملی اهدای عضوتهرانسخنرانی1398خير
2960999liver transplantation using graft from a donor with aplastic anemia16th international congress of nephrology dialysis and transplantationشیرازپوستر1396خير
3960092تشخیص مرگ مغزی با بالین یا تستهای آزمایشگاهی پیشرفتهکنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1395خير
4951814causes of family refusal for organ donation in Mashhad Univercity in the north east is Iranکنگره بین المللی پیوند اعضاء کنگره جراحی خراسانمشهدپوستر1394خير
5951806بررسی علل مرگ مغزی و پیامد اهدا عضو در موارد مرگ مغزی ارجاع شده به واحد فراهم آوری اعضا دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سالهای 1385 الی 1392کنگره بین المللی پیوند اعضا کنگره جراحی خراسانمشهدپوستر1394خير
6951076فراهم آوری و پیوند آلوگرافت پوستی در مشهد: آیا نیاز بیماران برآورده شده است؟نخستین همایش کشوری زخم و سوختگیشیرازپوستر1395خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11680راهنمای جیبی پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی در ایران1387تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه