پیام  ساسان نژاد
خلاصه عملکرد پیام  ساسان نژاد
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

پیام ساسان نژاد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): پیام ساسان نژاد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : مغز و اعصاب دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : sasannejadp@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961313بررسی میزان بهبود علائم و عوارض ناشی از استنت گذاری و بازکردن تنگی در بیماران مبتلا به تومور مغزی کاذب مبتلا به تنگی سینوس وریدی غالبمجریعقد قراردادبلي
2950560بررسی همراهی پلی مورفیسم PRKCH 1425G/A با سکته مغزی ایسکمیک در جمعیت خراسان رضویمجریپایان یافتهبلي
3950559بررسی پلی مورفیسم rs17222919، مربوط به پروموتر ژن ALOX5AP در بیماران سکته مغزی ایسکمیک مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهدمجریپایان یافتهبلي
4940507تبیین سکته در طب سنتی ایرانی و ارزیابی اثر طرح درمانی طب سنتی، در میزان بهبود بالینی بیماران سکته مغزیمجریپایان یافتهبلي
5930141بررسی مقایسه ای آسیب نورونی دوپامینرژیک نیگرواستریاتال در بیماری پارکینسون زودرس و دیررس با استفاده از اسکن [99mTc ] TRODAT-1 SPECT مجریپایان یافتهبلي
6920372بررسی فراوانی موارد مثبت HSV و TB از نمونه های ارسال شده از بیماران مشکوک به انسفالیت بستری در بخش های اعصاب و بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش Real Time PCR با تکنیک TaqManمجریپایان یافتهبلي
789931بررسی تاثیر منیزیوم سولفات در پیشگیری از وازواسپاسم در بیماران مبتلا به خونریزی تحت عنکبوتیهمجریپایان یافتهبلي
889848بررسی مقایسه ای شدت افسردگی و اضطراب در مبتلایان به دیستونی گردنی قبل و بعداز درمان با سم بوتولینوم Aمجریپایان یافتهبلي
989437بررسی ارتباط بین سطح سرمی عناصر کمیاب وآنزیم های وابسته وخطرایجاد سکته مغزی ایسکیمیک حادمجریپایان یافتهبلي
1088690بررسی تاثیرتوکسین بوتولینوم در درمان نورالژی ایدیو پاتیک عصبی سه قلومجریپایان یافتهبلي
1188278بررسی اثر توکسین بوتولینوم نوع A در اسپاستی سیته ناشی از سکته مغزی در بیماران زیر 45 سالمجریپایان یافتهبلي
1287872بررسی مقایسه ای سیگنالهای میکروآمبولی بوسیله داپلر ترانس کرانیال در بیماران مبتلا به بیماری بهجت با و بدون در گیری سیستم عصبیمجریپایان یافتهبلي
1387632بررسی ارتباط ترومبوز سینوس وریدی مغز و مصرف کوتاه مدت OCPمجریپایان یافتهخير
1486764بررسی رابطه بین سیگنال میکروآمبولی در داپلر ترانس کرانیال با شدت بیماری و عوارض خونریزی ساب آراکوئید در بیماران مبتلامجریپایان یافتهخير
1585177اهمیت پیشگویی کننده سطح hsCRP سرم در زمان بستری در اولین نوبت سکته های ایسکمیک مغزیمجریپایان یافتهخير
16980575بررسی نتایج ترومبکتومی مکانیکال در بیماران سکته ایسکمیک حاد مغزیهمکارعقد قراردادبلي
17971592بررسی اپیدمیولوژیک سکته مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طی سال های 96-97همکاردر دست اجرابلي
18971587بررسی اثر ایبوپروفن بر وازواسپاسم عروق مغزی در بیماران مبتلا به خونریزی ساب آراکنوئید ناشی از آنوریسم شرایین مغزیهمکاردر دست اجرابلي
19971080مقایسه نتایج درمانی و عوارض جانبی در سه گروه درمانی ترومبولیز وریدی، لخته برداری تهاجمی و ترکیبی در بیماران سکته مغزی بستری در بیمارستان قائم از 1/7/1397 تا 1/7/1399همکاردر دست اجرابلي
20970581بررسی فاکتورهای زمانی محدودکننده تجویز فعال کننده پلاسمینوژن بافتی در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک حاد در اورژانس بیمارستان قائمهمکاردر دست اجرابلي
21970169بررسی تورتوزیته شریان MCA در ناحیه M2 و M3 و ارتباط آن با سن و حجم شیار سیلوینهمکاردر دست اجرابلي
22960825تاثیر کاربرد مقیاس تریاژ سکته مغزی بر شاخص های زمانی و خطاهای تریاژ در بیماران دارای نقص حسی عصبی مراجعه کننده به بخش اورژانسهمکارپایان یافتهبلي
23960539بررسی تاثیرات مداخله اندوواسکولار پیش از جراحی تومورهای مغزیهمکارعقد قراردادبلي
24960498بررسی ارتباط بین نوع سکته مغزی با تعداد پلاکت و حجم متوسط پلاکتی در بیماران دارای علائم فوکال عصبی مراجعه کننده به اورژانسهمکارپایان یافتهبلي
25960292بررسی ارتباط فاکتورهای التهابی در سرم بیماران مبتلا به سکته مغزی با پیامدهای عصبی پس از سکته مغزیهمکارپایان یافتهبلي
26951106بررسی پیامدهای 18 ماهه روش Transcatheter device closure بر عود حوادث ایسکمیک مغزی و محیطی و نیز عوارض احتمالی در بیماران دارای PFO؛ ارائه اولین گزارش از بزرگترین مرکز ارجاع شرق کشورهمکارعقد قراردادبلي
27940571مقایسه نتایج بالینی و رادیولوژیک ترومبکتومی مکانیکال با ترومبوساکشن شریانی در درمان سکته حادهمکارپایان یافتهبلي
28930245بررسی پیش آگهی بیماران دچار خونریزی تحت عنکبوتیه با آنوریسم های کوچکتر از mm5/3 در مقایسه با بیماران دچار خونریزی تحت عنکبوتیه با آنوریسم های بزرگتر از mm5/3همکارپایان یافتهبلي
29922197بررسی تاثیر درمان داخل شریانی میلرینون و نیمودیپین در وازواسپاسم مغزی ناشی از خونریزی خودبه خودی تحت عنکبوتیه مغزیهمکارپایان یافتهبلي
30920607اثر بخشی کرانیوتومی و تخلیه هماتوم به روش ترانس سیلوین- ترانس اینسولار در درمان بیماران با هماتوم خودبخودی هسته های قاعده ای مغز. همکارپایان یافتهبلي
31920552بررسی اثر سولفات منیزیم برهمودینامیک بیماران حین جراحی انوریسم مغزی ومیزان وازواسپاسم پس از عملهمکارپایان یافتهخير
32920497مقایسه نتایج بالینی درمان امبولیزاسیون اندوواسکولار و عمل جراحی کلیپینگ در بیماران دچار SAH آنوریسمال مغزیهمکارپایان یافتهبلي
33910840بررسی اسکور هات و اسکور ام اس اس در درمان ترومبولیز در مبتلایان به سکته مغزی ایسکمیکهمکارپایان یافتهبلي
34910645بررسی پلی مورفیسم های ژن های PPAP2B،ZC3HC1 و ADAMTS7 در مبتلایان به سکته ی مغزی و سکته ی قلبیهمکارپایان یافتهبلي
35910028بررسی مقایسه ای انواع پلی مورفیسم ژنهای آنژیوتنسیوژن(AGT)،فسفودی استراز4 و (PDE4D)اینترلوکین 10 (IL-10)در افراد مبتلا به سکته مغزی و افراد سالمهمکارپایان یافتهخير
36900980طراحی بانک اطلاعاتی و اجرای نرم افزار پایگاه دادهای ژنتیکی و بالینی سکته مغزی در استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
37900485بررسی پلی مورفیسم رایج در ژن های APOE ، IL6 ، ACEو eNOSارتباط آن با سکته مغزی در انسانهمکارپایان یافتهبلي
3889709بررسی پلی مورفیسم ژنهای پارا اکسوناز، فاکتور 13 انعقادی خون، گلیکوپروتئین پلاکتی IIb، گیرنده بتا 2 آدرنرژیک و گیرنده آنژیوتانسین II در بیماران مبتلا به سکته مغزیهمکارپایان یافتهخير
3989702بررسی پلی مورفیسم ژنهای فاکتورهای 2و5 خونی، متیل تتراهیدروفولات ردوکتاز، عامل مهار کننده ی فعال کننده پلاسمینوژن و فاکتور نکروز کننده ی توموری- آلفا در بیماران مبتلا به سکته مغزیهمکارپایان یافتهبلي
4089505بررسی مقایسه ای نتایج درمان بر اساس ایجاد محدودیت در حرکت اندام تحتانی و روشهای معمول درمان فیزیوتراپی بر کینماتیک راه رفتن و آزمونهای عملکردی اندام تحتانی در بیماران همی پارزیهمکارپایان یافتهخير
4189250تعیین فراوانی سندرم زین ترکی خالی در بیماران با شکایت سردرد مراجعه کننده به مرکز MRI کوثر بیمارستان امام رضا(ع) در طی سالهای 90-89همکارپایان یافتهخير
4288553بررسی جهش های شایع ژن SPG4 در بیماران با پراپازی اسپاستیک فامیلیهمکارپایان یافتهخير
4387243بررسی فراوانی نسبی و شایع ترین عوامل در پنومونی آسپیراسیون در بیماران دچار سکته مغزی بستری در اورژانس اعصاب بیمارستان قائم(عج) از 1387/7/1 لغایت 1388/6/31همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981072Developing a National Guideline for Diagnosis, Treatment and Follow-up of Strokescopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1397پنجم به بعد
2980588Malignant Cerebral Venous Infarction; Decompressive Craniectomy versus Medical TreatmentISIWorld neurosurgery1398پنجم به بعد
3974158Herpes Simplex Virus and Tuberculosis-Associated Encephalitis in Northeast of IranISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1397مسئول
4973244Cognitive function, depression, and quality of life in patients with ruptured cerebral aneurysmsPMCIranian Journal of Neurology1397پنجم
5970708Medical uses of Carthamus tinctorius L.(Safflower): a comprehensive review from Traditional Medicine to Modern MedicinePMCElectronic Physician1397سوم
6970639Different techniques of thrombectomy in ischemic strokeISCفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1396دوم
7970638Carotid Angioplasty and Stenting in a Patient with Severe Internal Carotid Artery Stenosis Associated with Occlusion of the Vertebral and Contralateral Carotid ArteriesISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396سوم
8970413Rare Presentation of Moyamoya Disease with Sub acute Presentation in IranPMCIRANIAN JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY1396اول
996108899mTc-TRODAT-1 SPECT Imaging in Early and Late Onset Parkinson’s DiseasePMCAsia Oceania journal of nuclear medicine & biology1396اول
10952696Effect of Weight Bearing Symmetry Modification on Balance and Gait Function in Individuals with Chronic StrokeISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1394سوم
11952389Association of MIR34A Gene Polymorphism rs369892834 with Ischemic and Hemorrhagic stroke risk.Chemical AbstractAdvances in bioresearch1394پنجم
12952387The Association of Coagulation Factor V (Leiden) and Factor II (Prothrombin) Mutations With Stroke.ISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393پنجم
13951113Doppler Microembolic Signals in Behcet's Disease with Nervous System InvolvementSID/Iranmedex/Magirancaspian journal of neurological sciences1395مسئول
14942156Cerebellar infarction and aneurysmal subarachnoid hemorrhage- An unusual presentation and rare complications of rhinocerebral mucormycosisPMCIranian Journal of Neurology1394اول
15942155The one-and-a-half syndrome as the presenting sign of systemic lupus erythematosusISINEUROLOGY INDIA1393اول
16941051Renin-Angiotensin A1166C Polymorphism and the Rrisk of StrokeSID/Iranmedex/MagiranJournal of Cell and Molecular Research1394پنجم به بعد
17940822Cerebellar infarction and aneurysmal subarachnoid hemorrhage: An unusual presentation and rare complications of rhinocerebral mucormycosisPMCiranian journal of neurology1394اول
18940232The Comparative Study of ECG Findings in the Patients Suffered from Subarachnoid Hemorrhage and Control Group in Northeastern IranISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1391دوم
19940231An Open Study of Botulinum-A Toxin Treatment of Idiopathic Trigeminal NeuralgiaISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1394سوم
20933842Gaps and Hurdles Deter Against Following Stroke Guidelines for Thrombolytic Therapy in Iran: Exploring the ProblemISIJournal of Stroke and Cerebrovascular Diseases1393پنجم
21931459Guillain-Barré-like Syndrome, as a Rare Presentation of Adult T-cell Leukemia-Lymphoma (ATLL): A Case ReportISIIranian Red Crescent Medical Journal1391اول و مسئول
22931458The one-and-a-half syndrome as the presenting sign of systemic lupus erythematosusISINeurology India1393اول
23931350The association of headaches with obstructive sleep apnea syndrome diagnose at the sleep laboratory of Ebn-e-Sina hospital in MashhadChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی مشهد1392سوم
24930684Decompressive craniectomy after unsuccessful intravenous thrombolysis of malignant cerebral infarctionPMCIranian Journal of Neurology1393پنجم به بعد
2592965Association of prothrombin, blood coagulation factor V and TNFα gene polymorphisms with genetic susceptibility to strokeISCژنتیک نوین1391پنجم
2692817New Association of Angiotensin converting enzyme (ACE) I/D Polymorphism with Strokeعلمی پژوهشی ایندکس نشدهژنتیک نوین1391پنجم
2792138Cerebral vein thrombosis in women using short course oral contraceptive consumptionISIIranian Journal of Reproductive Medicine1391اول
2892137Amantadine and the place of acupuncture in the treatment of fatigue in patients with multiple sclerosis: an observational studyISIAcupuncture in Medicine1391پنجم
29921166Ostéoblastome du rachis (Pronostic et traitement) A propos de douze observationsChemical Abstracte-mémoires de l'Académie Nationale de Chirurgie1386پنجم به بعد
3091078Lavender Essential Oil in the Treatment of Migraine Headache: A Placebo-Controlled Clinical TrialISIEuropean Neurology1391اول
3190932Successful Replantation of an Amputated Foot in an Elderly Diabetic Patient: Case Reportسایر سایت‏های تخصصیSurgery Journal1390دوم
3289534Interferon-beta-1b induced autoimmune hemolytic anemia in a patient with MS: A case reportISIIranian Red Crescent Medical Journal 1389سوم
3389411Prevalence of peripheral neuropathy in patients with HTLV-1 associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP)ISIActa Neurologica Belgica1389دوم
3488670Influence of surgery on mortality of Iranian patients with subarachnoid or intracerebral hemorrhageSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Neurology1388سوم
3588339Recognition of Special form of Amphetamine Acquaintance in Iran and Presentation of 4 cases with Neurovascular Complication(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388دوم
3688327Brain Venous Thrombosis (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388دوم
3787696گزارش یک مورد امیلوئیدوز اولیه با در گیری پوست و اعصاب محیطی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387سوم
3887592The Relation between Short Course Oral Contraceptive Consumption and Cerebral Vein Thrombosis in RamadanSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Neurology1387سوم
3987188Microembolic signals in subarachnoid hemorrhagePMCjurnal of clinical neuroscience1388پنجم
4087174گزارش یک مورد آمیلوئیدوز اولیه با درگیری پوست و اعصاب محیطیindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387سوم
4187154بررسی بیماران مبتلا به میوپاتی های التهابیindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387سوم
4287123معرفی یک مورد نوروآکانتوسیتوز(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387دوم
4387047مقایسه اثرات درمانی اکسی بوتینین و دتروزیتول بر اختلالات ادراری در هشتاد بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387سوم
4486404AN INVESTIGATION INTO THE CSF ABSORPTION IN CATSscopusIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES 1386سوم
4586268ویژگیهای تشنج در بیماران مبتلا به تشنج مراجعه کننده به اورژانس اعصاب بیمارستان قائم (عج) مشهدindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
4686256بررسی خصوصیات و نتایج درمان صرع واکنشی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
4785341بررسی علل اولین تشنج در بیماران مراجعه کننده به اورژانس اعصاب(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم
4885340بررسی بالینی و فرابالینی اعصاب محیطی در بیماران مبتلا به میلوپاتیHTLV1(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385پنجم
4985322گرفتاری ایزوله کمپلکس هسته زوج 3 متعاقب خونریزی مغز میانی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1933099A Comparison of microembolic signals in Behcet's disease with and without nervous system involvement with Transcranial Doppler6th national & first international Iranian stroke congressTabrizپوستر1392خير
2930049بررسی اثر بخشی کرنیکتومی دکمپرسیو در انفارکتوس بدخیم شریان مغزی میانیاولین کنگره ی بین المللی چالش های نورولوژی بالینیکرمانپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11435راهکارهای بالینی مدیریت تشخیص، درمان و پیگیری بیماران سکته مغزی1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه