شبنم  شاهسوند
خلاصه عملکرد شبنم  شاهسوند
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

شبنم شاهسوند

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): شبنم شاهسوند رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : سم شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
188479بررسی اثر اریتروپویتین بر سمیت مغزی ناشی از مونوکسید کربن با بررسی پارامترهای سلولی و سرمی در رتمجریپایان یافتهبلي
2941580بررسی اثر مورین بر سمیت ناشی از آکریل آمید در رده سلولی PC12همکارپایان یافتهخير
389191بررسی اثر اریتروپوئیتین بر آسیب های عصبی و رفتاری ناشی از مونوکسید کربن در رتهمکارپایان یافتهخير
486534بررسی اثر سیتوتوکسیک و اپپتوژنیک کروسین، سافرانال و نانو لیپوزوم های حاوی آنها در چند رده سلول سرطانیهمکارپایان یافتهخير
586453جداسازی، کشت و بررسی ظرفیت تمایز سلولهای بنیادی رتین انسانیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1960750CYTOTOXIC AND APOPTOGENIC PROPERTIES OF DRACOCEPHALUM KOTSCHYI AERIAL PART DIFFERENT FRACTIONS ON CALU-6 AND MEHR-80 LUNG CANCER CELL LINESISIFARMACIA1395مسئول
2960482G-CSF Administration Attenuates Brain Injury in Rats Following Carbon Monoxide Poisoning via Different MechanismsISIENVIRONMENTAL TOXICOLOGY1395پنجم به بعد
3943064Erythropoietin in the treatment of carbon monoxide neurotoxicity in ratISIFood and Chemical Toxicology1394مسئول
4935066Synthesis of novel 1,8-acridinediones derivatives: Investigation of MDR reversibility on breast cancer cell lines T47D and tamoxifenresistant T47DPMCResearch in Pharmaceutical Sciences,1394چهارم
5923424Assessment of Cytotoxic Properties of Safranal and Nanoliposomal Safranal in Various Cancer Cell LinesISIPhytotherapy Research1392سوم
691422Virtual Screening for Finding Novel COX-2 Inhibitors as Antitumor Agents.ISIThe open medicinal chemistry journal 1391چهارم
791232Anxiolytic and Hypnotic Effects of Aqueous and Ethanolic Extracts of Aerial Parts of Echium italicum L. in Micescopusjundishapur journal of natural pharmaceutical products1391سوم
891041Effect of Erythropoietin on Serum Brain-derived Biomarkers after Carbon Monoxide Poisoning in RatsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391اول
990628Evaluation of RANKL/OPG Serum Concentration Ratio as a New Biomarker for Coronary Artery Calcification: A Pilot StudyPMCThrombosis1390پنجم
1090416Improvement of cytotoxic and apoptogenic properties of crocin in cancer cell lines by its nanoliposomal formISIPharmaceutical biology1390چهارم
1185248Effect of Rosmarinus officinalis L. aerial parts extract and fractions on morphine withdrawal syndrome in micescopusJournal of Medicinal Plants1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1924471محافظت اریتروپویتین در آسیب مغزی3rd International Congress of ToxicologyFes, Moroccoسخنرانی1389خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1243تداخلات دارویی فکت-جلد دوم1390ترجمه
2242تداخلات دارویی فکت-جلد اول1390ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه