صغری  مهری
خلاصه عملکرد صغری  مهری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

صغری مهری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): صغری مهری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : سم شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : MehriS@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971168اثر آتورواستاتین درسمیت قلبی و کلیوی ناشی از آکریل آمید در رتمجریدر دست اجرابلي
2970912بررسی اثر استول بر سمیت ناشی از 6- هیدروکسی دوپامین در سلولهای SH-SY5Y: نقش مسیر JAK /STATمجریدر دست اجرابلي
3961953بررسی اثر سوورکسانت بر وابستگی و تحمل به مورفین در موش سوری: نقش پروتئینهای NMDA، AMPA، ERK و CREBمجریدر دست اجرابلي
4951861بررسی اثرات محافظتی کروسین بر روی آسیبهای عصبی ایجاد شده درکورتکس رت توسط مدل پیری دی گالاکتوزمجریپایان یافتهبلي
5950045بررسی اثر فاسودیل بر سمیت ناشی از آکریل آمید در سلولهای PC12مجریپایان یافتهبلي
6941770بررسی اثر بیسفنول ‏A‏ بر اختلال حافظه ‏ در رت و تاثیر آن بر سطح پروتئینهای NMDA، AMPA، CaMK،ERK و CREB درهیپوکامپ و بررسی اثرات حافظتی کروسین بر آنمجریپایان یافتهبلي
7941222بررسی اثر کلاولانیک اسید بر تخریب حافظه ناشی از Trimethyltin در رتمجریپایان یافتهخير
8940880بررسی اثر حفاظتی بره موم در سمّیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل های درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهبلي
9931576بررسی اثر تروپی سترون بر سیستیک هموراژیک ناشی از oxazaphosphorine ها ( Cyclophosphamide یا Ifosfamide)مجریپایان یافتهبلي
10931569بررسی اثر تیموکینون در سمیت عصبی مرکزی و محیطی ناشی از آکریل آمید: ارزیابی آسیب در عملکرد میلین، آستروسیت و سد خونی مغزیمجریپایان یافتهبلي
11931566بررسی اثر حفاظتی کروسین در برابر سمیت سلولی ناشی از استرس اکسیداتیو در هپاتوسیت های ایزوله رتمجریپایان یافتهبلي
12931167بررسی اثر روغن سیاه دانه بر مدل پیری ایجاد شده با D-گالاکتوز در موشمجریپایان یافتهبلي
13930998بررسی اثر کلاولانیک اسید بر سمیت سلولی ناشی از Trimethyltin در رده سلولی PC12مجریپایان یافتهبلي
14930993بررسی اثر کلاولانیک اسید بر سمیت سلولی ناشی از آکریل آمید در سلولهای PC12مجریپایان یافتهبلي
15930992بررسی اثر حفاظتی عسل در سمّیت عصبی تحت حاد ناشی از آکریل آمید در مدل درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهبلي
16922757بررسی اثر حفاظتی و درمانی سلنیم بر آسیب عصبی و کبدی ایجاد شده با آکریل آمید در رتمجریپایان یافتهبلي
17922693بررسی اثر آب انار و پونیکالاجین بر آسیب عصبی و کبدی ایجاد شده با آکریل آمید در رتمجریپایان یافتهبلي
18921354بررسی اثر کندر بر حافظه تخریب شده با Trimethyltin از طریق ارزیابی استرس اکسیداتیو و سطح پروتئینهای BDNF و CREB در مغز رتمجریپایان یافتهبلي
19920979بررسی اثر تیموکینون بر مدل پیری ایجاد شده با D-گالاکتوز در موشمجریپایان یافتهبلي
20920977بررسی اثر کروسین بر مدل پیری ایجاد شده با D-گالاکتوز در موشمجریپایان یافتهبلي
21920224بررسی اثر کلاولانیک اسید بر وابستگی و تحمل به مرفین در موشمجریپایان یافتهبلي
22910553بررسی اثر رسوراترول و عصاره دانه انگور در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهبلي
2388346بررسی اثر کروسین در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمیدمجریپایان یافتهبلي
24971781بررسی اثر ملاتونین در سمیت مغزی ناشی از بنزوآلفاپیرن در موش سوریهمکاردر دست اجرابلي
25970838بررسی اثر ملاتونین بر اسیب عروقی ناشی از ارسنیکهمکاردر دست اجرابلي
26970797بررسی اثر فاسودیل بر سمیت ناشی از 6- هیدروکسی دوپامین در سلولهای PC12: نقش مسیر JAK /STATهمکاردر دست اجرابلي
27961732بررسی اثر دیابت بر غلظت پلاسمایی و سمیت قلبی رانولازین در رتهمکاردر دست اجرابلي
28960850بررسی اثر حفاظتی ملاتونین در سمیت کبدی ناشی از بنزوآلفاپیرن در موش کوچکهمکاردر دست اجرابلي
29951624ارزیابی اثر آنتاگونیست TLR4بر تغییرات الکتروفیزیولوژیک(LTP) و یادگیری رت های بالغ تحت تاثیر تشنج ناشی از تب نوزادیهمکاردر دست اجراخير
30951330بررسی اثر مهار کننده نیتریک اکساید سنتاز القایی، امینوگوانیدین بر آسیب نورونی فرزندان ناشی از سمیت با نانو ذرات تیتانیوم دی اکساید در دوران بارداریهمکارپایان یافتهبلي
31951167بررسی اثر کندر بر حافظه تخریب شده با Trimethyltin از طریق ارزیابی LTP، استرس اکسیداتیو و سطح بیانNGF ، VEGF و BDNF در مغز رتهمکاردر دست اجراخير
32951166بررسی اثرتیموکینون بر سمیت کبدی ناشی از آکریل آمید: ارزیابی مسیر MAPK و آپوپتوزهمکارپایان یافتهخير
33951156بررسی اثرات مورین هیدرات در آسیبهای ایجاد شده برروی سلولهای عصبی انسانی (SH-SY5Y) توسط مدل پیری دی گالاکتوزهمکاردر دست اجرابلي
34950621تهیه و ارزیابی برون تن و درون تن یک سیستم دارورسانی به کولون برای پلتهای 5-آمینوسالیسیلیک اسید با استفاده از ترکیب سدیم آلژینات و پلی متاکریلاتهای اودراجیتهمکارپایان یافتهخير
35950536بررسی اثرات حفاظتی کروسین بر روی تغییرات کبدی ومتابولیکی ایجاد شده توسط مدل پیری دی گالاکتوز در رتهمکارپایان یافتهخير
36950180بررسی تأثیر سه داروی کوئتیاپین، زونیسماید و توپیرامات بر سطح برخی پروتئین های موجود در کورتکس رت دریافت کننده مورفین در مدل ترجیح مکانی شرطی شدههمکارپایان یافتهبلي
37941754‏ بررسی تغییرات پروتئینی ناشی ازسمیت مغزی تحت مزمن بیسفنول ‏A‏ ‏ در مغز رتهمکارپایان یافتهخير
38941580بررسی اثر مورین بر سمیت ناشی از آکریل آمید در رده سلولی PC12همکارپایان یافتهخير
39941406بررسی اثر کلاولانیک اسید به تنهایی و همراه با کروسین بر سمیت عصبی دیسکینزی تاخیری ناشی از مصرف تحت حاد هالوپریدول در رتهمکاردر دست اجراخير
40941393بررسی اثر حفاظتی کروسین و کروستین در برابر آسیب ناشی از هایپرگلیسمی در سلول های شبکیه چشمهمکاردر دست اجرابلي
41941042بررسی اثر پیشگیرانه HDL با غلظت بالای apoproteinA-1 بر پلاک آترواسکلروز خرگوشهمکارپایان یافتهخير
42940993بررسی اثر تیموکینون بر مدل پیری ناشی از دی-گالاکتوز در رت: اختلال حافظه و مکانیسمهای دخیل در آنهمکاردر دست اجرابلي
43940991مطالعه اثرات کروسین بر روی آسیبهای عصبی ایجاد شده توسط مدل پیری دی گالاکتوز در دو محیط سلولی (SH-SY5Y) و حیوانی(رت)همکارپایان یافتهبلي
44940932بررسی اثر حفاظتی بربرین در سمّیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل درون تنی و برون تنیهمکارپایان یافتهخير
45940888بررسی اثر حفاظتی آتورواستاتین درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات درون تنی و برون تنیهمکارپایان یافتهخير
46931122بررسی تغییرات پروتئینی ناشی ازسمیت کبدی تحت حاد بیس فنول A و ارتباط آن با میزان بیان microRNA-122 و اثر محافظتی کروسین در موشهمکارپایان یافتهبلي
47930726اثر هسپریدین بر اختلال حافظه و آسیب بافتی ناشی از کاهش طولانی مدت جریان خون مغزی در رتهمکارپایان یافتهخير
48922593بررسی اثر دیابت بر توکسیکوکینتیک و توکسیکوژنتیک آکریل آمید در خرگوشهمکارپایان یافتهبلي
49922453بررسی سمیت ایمنی آفلاتوکسین M1 و رابطه آن با میزان بیان155 MicroRNA در موش همکارپایان یافتهبلي
50922237بررسی اثرات عصاره آبی زعفران و کروسین بر کنترل علایم در سندرم محرومیت ناشی از الکل در موشهمکارپایان یافتهبلي
51921716بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور رشد فیبروبلاستی-1 بر مدل تجربی ایسکمیک سکته مغزی در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
52921079بررسی عوامل موثر بر مشارکت دانشجویان ترمی در ارزشیابی الکترونیک اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 92-1391همکارپایان یافتهخير
53900669بررسی اثر کریزین در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رت و سمیت سلولی ناشی از آن در سلول هایPC 12همکارپایان یافتهبلي
54900592بررسی اثر حفاظتی کروسین بر سمیت کبدی آکریل آمید از طریق تاثیر بر سطح پروتئینی ترانس کریپت Akt در سلول های کبدی رتهمکارپایان یافتهخير
55900365بررسی اثر لینالول درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رتهمکارپایان یافتهبلي
5689819بررسی اثرات گلوکزآمین در مقابل لیز گلبولهای قرمزحاصل از AAPHهمکارپایان یافتهبلي
5789663بررسی اثرعصاره الکلی خارمریم و سیلی مارین درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمیدهمکارپایان یافتهبلي
5889632بررسی مشتقاتN-آریل - 1،4- دی هیدروپیریدین -3،5- دی کربوکسامید در محیط برون تنی در مهار رشد مایکوباکتریوم توبرکولوزیسهمکارپایان یافتهبلي
5989435بررسی اثر عصاره آبی زعفران و سافرانال در سمیت قلبی ناشی از ایزوپروترنول در رتهمکارپایان یافتهبلي
6089433بررسی الگوی اتصال G-CSF به پروتئین های بافت مغز موشهمکارپایان یافتهخير
6189404بررسی اثر عصاره آبی زعفران در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید ‌همکارپایان یافتهبلي
6289216بررسی اثر تیموکینون در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمیدهمکارپایان یافتهبلي
6386534بررسی اثر سیتوتوکسیک و اپپتوژنیک کروسین، سافرانال و نانو لیپوزوم های حاوی آنها در چند رده سلول سرطانیهمکارپایان یافتهخير
6486453جداسازی، کشت و بررسی ظرفیت تمایز سلولهای بنیادی رتین انسانیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981677Curcumin effects on myeloperoxidase, interleukin-18 and matrix metalloproteinase-9 inflammatory biomarkers in patients with unstable angina: A randomized clinical trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398پنجم
2981676Inducible nitric oxide inhibitor aminoguanidine,ameliorated oxidative stress, interleukin-6 concentration and improved brain-derivedISIThe journal of maternal-fetal & neonatal medicine1398پنجم
3980660Neuroprotective Effects of Thymoquinone in Acrylamide-Induced Peripheral Nervous System Toxicity Through MAPKinase and Apoptosis Pathways in RatISINeurochemical research1398دوم
4980366Mechanisms behind the atherothrombotic effects of acrolein, a review.ISIFood and chemical toxicology1398دوم
5980210The effects of Crataegus pinnatifida (Chinese hawthorn) on metabolic syndrome: A reviewISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1398دوم
6980158Protective Effect of Thymoquinone on D-Galactose-Induced Aging in MiceISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS1397دوم
7974281Neuroprotective effect of clavulanic acid on trimethyltin (TMT)-induced cytotoxicity in PC12 cellsISIDrug and chemical toxicology1397مسئول
8973993The Prophylactic and Therapeutic Effects of Saffron Extract and Crocin on Ethanol Withdrawal Syndrome in MicePMCJournal of pharmacopuncture1397دوم
9973879the protective effect of fasudil against acrylamide induced cytotoxicity in pc12 cellsISIDrug and chemical toxicology سوم
10973370Effects of Clavulanic Acid on the Acquisition and Reinstatement Following Morphine induced Conditioned Place Preference in MicePMCBasic and clinical neuroscience1397اول
11972184Protective effects of Vitis vinifera (grapes) and one of its biologically active constituents, resveratrol, against natural and chemical toxicities: A comprehensive reviewISIPhytotherapy Research1397دوم
12972023oral deferiprone ameliorates cisplatin induced nephrotoxicity in ratsISIJournal of pharmacy and pharmacology1397سوم
13971958Preventive effects of crocin on neuronal damages induced by D-galactose through AGEs and oxidative stress in human neuroblastoma cells (SH-SY5Y).PMCJournal of pharmacopuncture1396دوم
14971883Crocin Prevents Sub-Cellular Organelle Damage, Proteolysis and Apoptosis in Rat Hepatocytes: A Justification for Its HepatoprotectionISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1397دوم
15971402metabolic diseaserhokinase, a potential target in treatment ofISIBiomedicine & Pharmacotherapy1397سوم
16970684Rosmarinic acid attenuates development and existing pain in a rat model of neuropathic pain: An evidence of anti-oxidative and anti-inflammatory effectsISIPHYTOMEDICINE1396سوم
17970643Protective effect of crocin against d-galactose-induced aging in micePMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396دوم
18970535Proteomics and phosphoproteomics analysis of liver in male rats exposed to bisphenol A: Mechanism of hepatotoxicity and biomarker discoveryISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1396سوم
19970118New approach for the treatment of neuropathic pain: Fibroblast growth factor 1 gene-transfected adipose-derived mesenchymal stem cellsISIEUROPEAN JOURNAL OF PAIN1396پنجم به بعد
20963348Memory enhancement and protective effects of crocin against D-galactose aging model in the hippocampus of Wistar ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396دوم
21962036Fibroblast Growth Factor Type 1 (FGF1)-Overexpressed Adipose-Derived Mesenchaymal Stem Cells (AD-MSCFGF1) Induce Neuroprotection and Functional Recovery in a Rat Stroke ModelISIStem Cell Reviews and Reports1396پنجم
22961799Protective effect of crocin on SPA-induced liver toxicity in rats through inhibition of oxidative stress and downregulation of MAPK and MAPKAP signaling pathway and miRNA-122 expressionISIFood and Chemical Toxicology1396دوم
23961634The effects of polyethylenimine/DNA nanoparticle on transcript levels of apoptosis-related genesISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY1396سوم
24960915In vitro evaluation of dihydropyridine-3-carbonitriles as potential cytotoxic agents through PIM-1 protein kinase inhibitionPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1396سوم
25960859Berberis vulgaris and its constituent berberine as antidotes and protective agents against natural or chemical toxicitiesISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396دوم
26960737Anti-Aging Effect of Nigella Sativa Fixed Oil on D-Galactose-Induced Aging in MicePMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1395دوم
27960732Boswellic Acid Improves Cognitive Function in a Rat Model Through Its Antioxidant Activity - Neuroprotective effect of Boswellic acidPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1395سوم
28954359Evaluation of the neuroprotective effect of silymarin on acrylamide-induced neurotoxicityISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS1395اول
29954357Crocin prevents haloperidol-induced orofacial dyskinesia: Possible an antioxidant mechanismISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395چهارم
30954354Toxicology effects of saffron and its constituents: A reviewISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395دوم
31954352Anti-inflammatory effects of ethanolic extract of Rosmarinus officinalis L. and rosmarinic acid in a rat model of neuropathic pain.ISIBiomedicine & Pharmacotherapy1395سوم
32953499Design, synthesis and biological evaluation of 7-(aryl)-2,3-dihydro [1,4]dioxino[2,3-g]quinoline derivatives as potential Hsp90 inhibitors and anticancer agentsISIBioorganic & Medicinal Chemistry1395پنجم
33951793Effect of alcoholic extract of aerial parts of Rosmarinus officinalis L. on pain, inflammation and apoptosis induced by chronic constriction injury (CCI) model of neuropathic pain in rats.ISIJournal of Ethnopharmacology1395سوم
34950725Molecular Signaling Pathways Behind the Biological Effects of Salvia Species Diterpenes in Neuropharmacology and CardiologyISIPhytotherapy Research1395مسئول
35950497Neuroprotective and memory enhancing effects of auraptene in a rat model of vascular dementia: Experimental study and histopathological evaluationISINeuroscience Letters1395چهارم
36940882Crocin reduced acrylamide-induced neurotoxicity in wistar rat through inhibition of oxidative stressISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394اول
37935561Antidepressant Effect of Crocus sativus Aqueous Extract and its Effect on CREB, BDNF, and VGF Transcript and Protein Levels in Rat HippocampusISIDrug research1393چهارم
38935529Linalool as a neuroprotective agent against acrylamide-induced neurotoxicity in Wistar ratsISIDrug and chemical toxicology1394اول
39935066Synthesis of novel 1,8-acridinediones derivatives: Investigation of MDR reversibility on breast cancer cell lines T47D and tamoxifenresistant T47DPMCResearch in Pharmaceutical Sciences,1394سوم
40934046Neuroprotective effect of thymoquinone in acrylamide-induced neurotoxicity in Wistar ratsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393اول
41933834Multiple pro-apoptotic targets of abietane diterpenoids from Salvia speciesISIFitoterapia1393دوم
42932556Synthesis and biological evaluation of novel pyridine derivatives as potential anticancer agents and phosphodiesterase-3 inhibitorsISIBioorganic Chemistry1393سوم
43931268Protective effects of glucosamine hydrochloride against free radical-induced erythrocytes damageISIEnvironmental Toxicology and Pharmacology1393چهارم
44930940Proteomics screening of molecular targets of granulocyte colony stimulating factor in the mouse brain and PC12 cell lineISILife Sciences1393سوم
45930861Proteomic screening of molecular targets of crocinISIDaru1392دوم
46924576Chrysin Reduced Acrylamide-Induced Neurotoxicity in Both in vitro and in vivo AssessmentsMedlineIranian biomedical journal1393اول
47924564Synthesis and molecular modeling of six novel monastrol analogues: evaluation of cytotoxicity and kinesin inhibitory activity against HeLa cell lineISIDARU-JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY1392سوم
48924528Antidepressant effects of crocin and its effects on transcript and protein levels of CREB, BDNF, and VGF in rat hippocampusISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences 1392چهارم
49923424Assessment of Cytotoxic Properties of Safranal and Nanoliposomal Safranal in Various Cancer Cell LinesISIPhytotherapy Research1392چهارم
50921096Affinity-based target deconvolution of safranalISIDaru1391دوم
5191597Cardioprotective Effect of Saffron Extract and Safranal inIsoproterenol-Induced Myocardial Infarction in Wistar Rats Isoproterenol-Induced Myocardial Infarction in Wistar RatsISIIranian journal of basic medical sciences1391چهارم
5291422Virtual Screening for Finding Novel COX-2 Inhibitors as Antitumor Agents.ISIThe open medicinal chemistry journal 1391سوم
5391368Antioxidant Activity of Pistacia vera Fruits, Leaves and Gum ExtractsISIiranian journal of pharmaceutical research1391
5490741Safety Assessment of Ocimum Basilicum Hydroalcoholic Extract in Wistar Rats: Acute and Subchronic Toxicity StudiesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390سوم
5590416Improvement of cytotoxic and apoptogenic properties of crocin in cancer cell lines by its nanoliposomal formISIPharmaceutical biology1390سوم
5690371Neuroprotective Effect of Crocin on Acrylamide-induced Cytotoxicity in PC12 cellsISICellular and molecular neurobiology1390اول
5788103Antioxidant activity of aqueus and ethanolic extracts of crocus sativus L stigma and its bioactive constituent, crocin and safranal ISIPHCOG MAG1388سوم
5885227Protective effects of silymarin against free radical-induced erythrocyte lysisPMCJournal of Complementary and Integrative Medicine1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962535بررسی اثر ضد افسردگی عصاره آبی زعفران و کروسین بر سطح بیان CREB، BDNF و VGF در هیپوکامپ رتچهارمین جشنواره پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1391خير
2962533بررسی اثر ضد افسردگی کروسین و اثر آن بر سطح بیان ژن و پروتئین CREB، BDNF و VGF در هیپوکامپ رتبیست و یکمین کنگره بینالمللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزسخنرانی1392خير
3962528آنالیز پروتئومیکس و فسفو پروتئومیکس در کبد رت های قرار گرفته در معرض بیسفنول AThe Austrian Proteomics and Metabolomics Research Symposium APRS 2017Grazسخنرانی1396خير
4943285ارزیابی بیولوژیک مشتقات دی هیدروپیریدین کربونیتریل بعنوان مهار کننده پیم کینازاولین سمینار شیمی دارویی ایرانکرمانشاهسخنرانی1394خير
5932970Synthesis and biological evaluation of novel 1, 2-dihydropyridine-3-carbonitrile derivatives as PIM-1 kinase inhibitor agents4th International symposium on molecular technologyتهرانپوستر1393خير
6930670Protective effects of glucosamine hydrochloride against AAPH induced hemolysisدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1919Current Insights into Mycotoxins1394تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19929فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29674فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه