صغری  مهری
خلاصه عملکرد صغری  مهری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

صغری مهری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): صغری مهری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : سم شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : MehriS@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971168اثر آتورواستاتین درسمیت قلبی و کلیوی ناشی از آکریل آمید در رتمجریدر دست اجرابلي
2970912بررسی اثر استول بر سمیت ناشی از 6- هیدروکسی دوپامین در سلولهای SH-SY5Y: نقش مسیر JAK /STATمجریدر دست اجرابلي
3951861بررسی اثرات محافظتی کروسین بر روی آسیبهای عصبی ایجاد شده درکورتکس رت توسط مدل پیری دی گالاکتوزمجریپایان یافتهبلي
4950045بررسی اثر فاسودیل بر سمیت ناشی از آکریل آمید در سلولهای PC12مجریپایان یافتهبلي
5941770بررسی اثر بیسفنول ‏A‏ بر اختلال حافظه ‏ در رت و تاثیر آن بر سطح پروتئینهای NMDA، AMPA، CaMK،ERK و CREB درهیپوکامپ و بررسی اثرات حافظتی کروسین بر آنمجریپایان یافتهبلي
6941222بررسی اثر کلاولانیک اسید بر تخریب حافظه ناشی از Trimethyltin در رتمجریپایان یافتهبلي
7940880بررسی اثر حفاظتی بره موم در سمّیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل های درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهبلي
8931576بررسی اثر تروپی سترون بر سیستیک هموراژیک ناشی از oxazaphosphorine ها ( Cyclophosphamide یا Ifosfamide)مجریپایان یافتهبلي
9931569بررسی اثر تیموکینون در سمیت عصبی مرکزی و محیطی ناشی از آکریل آمید: ارزیابی آسیب در عملکرد میلین، آستروسیت و سد خونی مغزیمجریپایان یافتهبلي
10931566بررسی اثر حفاظتی کروسین در برابر سمیت سلولی ناشی از استرس اکسیداتیو در هپاتوسیت های ایزوله رتمجریپایان یافتهبلي
11931167بررسی اثر روغن سیاه دانه بر مدل پیری ایجاد شده با D-گالاکتوز در موشمجریپایان یافتهبلي
12930998بررسی اثر کلاولانیک اسید بر سمیت سلولی ناشی از Trimethyltin در رده سلولی PC12مجریپایان یافتهبلي
13930993بررسی اثر کلاولانیک اسید بر سمیت سلولی ناشی از آکریل آمید در سلولهای PC12مجریپایان یافتهبلي
14930992بررسی اثر حفاظتی عسل در سمّیت عصبی تحت حاد ناشی از آکریل آمید در مدل درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهبلي
15922757بررسی اثر حفاظتی و درمانی سلنیم بر آسیب عصبی و کبدی ایجاد شده با آکریل آمید در رتمجریپایان یافتهبلي
16922693بررسی اثر آب انار و پونیکالاجین بر آسیب عصبی و کبدی ایجاد شده با آکریل آمید در رتمجریپایان یافتهبلي
17921354بررسی اثر کندر بر حافظه تخریب شده با Trimethyltin از طریق ارزیابی استرس اکسیداتیو و سطح پروتئینهای BDNF و CREB در مغز رتمجریپایان یافتهبلي
18920979بررسی اثر تیموکینون بر مدل پیری ایجاد شده با D-گالاکتوز در موشمجریپایان یافتهبلي
19920977بررسی اثر کروسین بر مدل پیری ایجاد شده با D-گالاکتوز در موشمجریپایان یافتهبلي
20920224بررسی اثر کلاولانیک اسید بر وابستگی و تحمل به مرفین در موشمجریپایان یافتهبلي
21910553بررسی اثر رسوراترول و عصاره دانه انگور در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهبلي
2288346بررسی اثر کروسین در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمیدمجریپایان یافتهبلي
23980597بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره های آبی و متانولی 2 گونه قارچ (Pleurotus ostreatus و Fistulina hepatica) استان گیلان در سلولهای MCF-7 و PC3همکاردر دست اجراخير
24971781بررسی اثر ملاتونین در سمیت مغزی ناشی از بنزوآلفاپیرن در موش سوریهمکاردر دست اجرابلي
25970838بررسی اثر ملاتونین بر اسیب عروقی ناشی از ارسنیکهمکاردر دست اجرابلي
26970797بررسی اثر فاسودیل بر سمیت ناشی از 6- هیدروکسی دوپامین در سلولهای PC12: نقش مسیر JAK /STATهمکاردر دست اجرابلي
27961732بررسی اثر دیابت بر غلظت پلاسمایی و سمیت قلبی رانولازین در رتهمکاردر دست اجرابلي
28960850بررسی اثر حفاظتی ملاتونین در سمیت کبدی ناشی از بنزوآلفاپیرن در موش کوچکهمکاردر دست اجرابلي
29951624ارزیابی اثر آنتاگونیست TLR4بر تغییرات الکتروفیزیولوژیک(LTP) و یادگیری رت های بالغ تحت تاثیر تشنج ناشی از تب نوزادیهمکاردر دست اجراخير
30951330بررسی اثر مهار کننده نیتریک اکساید سنتاز القایی، امینوگوانیدین بر آسیب نورونی فرزندان ناشی از سمیت با نانو ذرات تیتانیوم دی اکساید در دوران بارداریهمکارپایان یافتهبلي
31951167بررسی اثر کندر بر حافظه تخریب شده با Trimethyltin از طریق ارزیابی LTP، استرس اکسیداتیو و سطح بیانNGF ، VEGF و BDNF در مغز رتهمکاردر دست اجراخير
32951166بررسی اثرتیموکینون بر سمیت کبدی ناشی از آکریل آمید: ارزیابی مسیر MAPK و آپوپتوزهمکارپایان یافتهخير
33951156بررسی اثرات مورین هیدرات در آسیبهای ایجاد شده برروی سلولهای عصبی انسانی (SH-SY5Y) توسط مدل پیری دی گالاکتوزهمکاردر دست اجرابلي
34950621تهیه و ارزیابی برون تن و درون تن یک سیستم دارورسانی به کولون برای پلتهای 5-آمینوسالیسیلیک اسید با استفاده از ترکیب سدیم آلژینات و پلی متاکریلاتهای اودراجیتهمکارپایان یافتهخير
35950536بررسی اثرات حفاظتی کروسین بر روی تغییرات کبدی ومتابولیکی ایجاد شده توسط مدل پیری دی گالاکتوز در رتهمکارپایان یافتهخير
36950180بررسی تأثیر سه داروی کوئتیاپین، زونیسماید و توپیرامات بر سطح برخی پروتئین های موجود در کورتکس رت دریافت کننده مورفین در مدل ترجیح مکانی شرطی شدههمکارپایان یافتهبلي
37941754‏ بررسی تغییرات پروتئینی ناشی ازسمیت مغزی تحت مزمن بیسفنول ‏A‏ ‏ در مغز رتهمکارپایان یافتهخير
38941580بررسی اثر مورین بر سمیت ناشی از آکریل آمید در رده سلولی PC12همکارپایان یافتهخير
39941539ارزیابی درون تن پلتهای 5-آمینوسالیسیلیک اسید حاوی ترکیب پلیمرهای وابسته به pH و وابسته به زمان با هدف دارورسانی به کولونهمکاردر دست اجرابلي
40941406بررسی اثر کلاولانیک اسید به تنهایی و همراه با کروسین بر سمیت عصبی دیسکینزی تاخیری ناشی از مصرف تحت حاد هالوپریدول در رتهمکاردر دست اجراخير
41941393بررسی اثر حفاظتی کروسین و کروستین در برابر آسیب ناشی از هایپرگلیسمی در سلول های شبکیه چشمهمکاردر دست اجرابلي
42941042بررسی اثر پیشگیرانه HDL با غلظت بالای apoproteinA-1 بر پلاک آترواسکلروز خرگوشهمکارپایان یافتهخير
43940993بررسی اثر تیموکینون بر مدل پیری ناشی از دی-گالاکتوز در رت: اختلال حافظه و مکانیسمهای دخیل در آنهمکاردر دست اجرابلي
44940991مطالعه اثرات کروسین بر روی آسیبهای عصبی ایجاد شده توسط مدل پیری دی گالاکتوز در دو محیط سلولی (SH-SY5Y) و حیوانی(رت)همکارپایان یافتهبلي
45940932بررسی اثر حفاظتی بربرین در سمّیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مدل درون تنی و برون تنیهمکارپایان یافتهخير
46940888بررسی اثر حفاظتی آتورواستاتین درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات درون تنی و برون تنیهمکارپایان یافتهخير
47931122بررسی تغییرات پروتئینی ناشی ازسمیت کبدی تحت حاد بیس فنول A و ارتباط آن با میزان بیان microRNA-122 و اثر محافظتی کروسین در موشهمکارپایان یافتهبلي
48930726اثر هسپریدین بر اختلال حافظه و آسیب بافتی ناشی از کاهش طولانی مدت جریان خون مغزی در رتهمکارپایان یافتهخير
49922593بررسی اثر دیابت بر توکسیکوکینتیک و توکسیکوژنتیک آکریل آمید در خرگوشهمکارپایان یافتهبلي
50922453بررسی سمیت ایمنی آفلاتوکسین M1 و رابطه آن با میزان بیان155 MicroRNA در موش همکارپایان یافتهبلي
51922237بررسی اثرات عصاره آبی زعفران و کروسین بر کنترل علایم در سندرم محرومیت ناشی از الکل در موشهمکارپایان یافتهبلي
52921716بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور رشد فیبروبلاستی-1 بر مدل تجربی ایسکمیک سکته مغزی در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
53921079بررسی عوامل موثر بر مشارکت دانشجویان ترمی در ارزشیابی الکترونیک اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 92-1391همکارپایان یافتهخير
54900669بررسی اثر کریزین در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رت و سمیت سلولی ناشی از آن در سلول هایPC 12همکارپایان یافتهبلي
55900592بررسی اثر حفاظتی کروسین بر سمیت کبدی آکریل آمید از طریق تاثیر بر سطح پروتئینی ترانس کریپت Akt در سلول های کبدی رتهمکارپایان یافتهخير
56900365بررسی اثر لینالول درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در رتهمکارپایان یافتهبلي
5789819بررسی اثرات گلوکزآمین در مقابل لیز گلبولهای قرمزحاصل از AAPHهمکارپایان یافتهبلي
5889663بررسی اثرعصاره الکلی خارمریم و سیلی مارین درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمیدهمکارپایان یافتهبلي
5989632بررسی مشتقاتN-آریل - 1،4- دی هیدروپیریدین -3،5- دی کربوکسامید در محیط برون تنی در مهار رشد مایکوباکتریوم توبرکولوزیسهمکارپایان یافتهبلي
6089435بررسی اثر عصاره آبی زعفران و سافرانال در سمیت قلبی ناشی از ایزوپروترنول در رتهمکارپایان یافتهبلي
6189433بررسی الگوی اتصال G-CSF به پروتئین های بافت مغز موشهمکارپایان یافتهخير
6289404بررسی اثر عصاره آبی زعفران در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید ‌همکارپایان یافتهبلي
6389216بررسی اثر تیموکینون در سمیت عصبی ناشی از آکریل آمیدهمکارپایان یافتهبلي
6486534بررسی اثر سیتوتوکسیک و اپپتوژنیک کروسین، سافرانال و نانو لیپوزوم های حاوی آنها در چند رده سلول سرطانیهمکارپایان یافتهخير
6586453جداسازی، کشت و بررسی ظرفیت تمایز سلولهای بنیادی رتین انسانیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982358The effects of crocin on spatial memory impairment induced by hyoscine: Role of NMDA, AMPA, ERK, and CaMKII proteins in rat hippocampusISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1398دوم
2981677Curcumin effects on myeloperoxidase, interleukin-18 and matrix metalloproteinase-9 inflammatory biomarkers in patients with unstable angina: A randomized clinical trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398پنجم
3981676Inducible nitric oxide inhibitor aminoguanidine,ameliorated oxidative stress, interleukin-6 concentration and improved brain-derivedISIThe journal of maternal-fetal & neonatal medicine1398پنجم
4980660Neuroprotective Effects of Thymoquinone in Acrylamide-Induced Peripheral Nervous System Toxicity Through MAPKinase and Apoptosis Pathways in RatISINeurochemical research1398دوم
5980366Mechanisms behind the atherothrombotic effects of acrolein, a review.ISIFood and chemical toxicology1398دوم
6980210The effects of Crataegus pinnatifida (Chinese hawthorn) on metabolic syndrome: A reviewISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1398دوم
7980158Protective Effect of Thymoquinone on D-Galactose-Induced Aging in MiceISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS1397دوم
8974281Neuroprotective effect of clavulanic acid on trimethyltin (TMT)-induced cytotoxicity in PC12 cellsISIDrug and chemical toxicology1397مسئول
9973993The Prophylactic and Therapeutic Effects of Saffron Extract and Crocin on Ethanol Withdrawal Syndrome in MicePMCJournal of pharmacopuncture1397دوم
10973879the protective effect of fasudil against acrylamide induced cytotoxicity in pc12 cellsISIDrug and chemical toxicology سوم
11973370Effects of Clavulanic Acid on the Acquisition and Reinstatement Following Morphine induced Conditioned Place Preference in MicePMCBasic and clinical neuroscience1397اول
12972184Protective effects of Vitis vinifera (grapes) and one of its biologically active constituents, resveratrol, against natural and chemical toxicities: A comprehensive reviewISIPhytotherapy Research1397دوم
13972023oral deferiprone ameliorates cisplatin induced nephrotoxicity in ratsISIJournal of pharmacy and pharmacology1397سوم
14971958Preventive effects of crocin on neuronal damages induced by D-galactose through AGEs and oxidative stress in human neuroblastoma cells (SH-SY5Y).PMCJournal of pharmacopuncture1396دوم
15971883Crocin Prevents Sub-Cellular Organelle Damage, Proteolysis and Apoptosis in Rat Hepatocytes: A Justification for Its HepatoprotectionISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1397دوم
16971402Rho kinase, a potential target in the treatment of metabolic syndromeISIBiomedicine & Pharmacotherapy1397سوم
17970684Rosmarinic acid attenuates development and existing pain in a rat model of neuropathic pain: An evidence of anti-oxidative and anti-inflammatory effectsISIPHYTOMEDICINE1396سوم
18970643Protective effect of crocin against d-galactose-induced aging in micePMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396دوم
19970535Proteomics and phosphoproteomics analysis of liver in male rats exposed to bisphenol A: Mechanism of hepatotoxicity and biomarker discoveryISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1396سوم
20970118New approach for the treatment of neuropathic pain: Fibroblast growth factor 1 gene-transfected adipose-derived mesenchymal stem cellsISIEUROPEAN JOURNAL OF PAIN1396پنجم به بعد
21963348Memory enhancement and protective effects of crocin against D-galactose aging model in the hippocampus of Wistar ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396دوم
22962036Fibroblast Growth Factor Type 1 (FGF1)-Overexpressed Adipose-Derived Mesenchaymal Stem Cells (AD-MSCFGF1) Induce Neuroprotection and Functional Recovery in a Rat Stroke ModelISIStem Cell Reviews and Reports1396پنجم
23961799Protective effect of crocin on SPA-induced liver toxicity in rats through inhibition of oxidative stress and downregulation of MAPK and MAPKAP signaling pathway and miRNA-122 expressionISIFood and Chemical Toxicology1396دوم
24961634The effects of polyethylenimine/DNA nanoparticle on transcript levels of apoptosis-related genesISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY1396سوم
25960915In vitro evaluation of dihydropyridine-3-carbonitriles as potential cytotoxic agents through PIM-1 protein kinase inhibitionPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1396سوم
26960859Berberis vulgaris and its constituent berberine as antidotes and protective agents against natural or chemical toxicitiesISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396دوم
27960737Anti-Aging Effect of Nigella Sativa Fixed Oil on D-Galactose-Induced Aging in MicePMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1395دوم
28960732Boswellic Acid Improves Cognitive Function in a Rat Model Through Its Antioxidant Activity - Neuroprotective effect of Boswellic acidPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1395سوم
29954359Evaluation of the neuroprotective effect of silymarin on acrylamide-induced neurotoxicityISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS1395اول
30954357Crocin prevents haloperidol-induced orofacial dyskinesia: Possible an antioxidant mechanismISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395چهارم
31954354Toxicology effects of saffron and its constituents: A reviewISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395دوم
32954352Anti-inflammatory effects of ethanolic extract of Rosmarinus officinalis L. and rosmarinic acid in a rat model of neuropathic pain.ISIBiomedicine & Pharmacotherapy1395سوم
33953499Design, synthesis and biological evaluation of 7-(aryl)-2,3-dihydro [1,4]dioxino[2,3-g]quinoline derivatives as potential Hsp90 inhibitors and anticancer agentsISIBioorganic & Medicinal Chemistry1395پنجم
34951793Effect of alcoholic extract of aerial parts of Rosmarinus officinalis L. on pain, inflammation and apoptosis induced by chronic constriction injury (CCI) model of neuropathic pain in rats.ISIJournal of Ethnopharmacology1395سوم
35950725Molecular Signaling Pathways Behind the Biological Effects of Salvia Species Diterpenes in Neuropharmacology and CardiologyISIPhytotherapy Research1395مسئول
36950497Neuroprotective and memory enhancing effects of auraptene in a rat model of vascular dementia: Experimental study and histopathological evaluationISINeuroscience Letters1395چهارم
37940882Crocin reduced acrylamide-induced neurotoxicity in wistar rat through inhibition of oxidative stressISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394اول
38935561Antidepressant Effect of Crocus sativus Aqueous Extract and its Effect on CREB, BDNF, and VGF Transcript and Protein Levels in Rat HippocampusISIDrug research1393چهارم
39935529Linalool as a neuroprotective agent against acrylamide-induced neurotoxicity in Wistar ratsISIDrug and chemical toxicology1394اول
40935066Synthesis of novel 1,8-acridinediones derivatives: Investigation of MDR reversibility on breast cancer cell lines T47D and tamoxifenresistant T47DPMCResearch in Pharmaceutical Sciences,1394سوم
41934046Neuroprotective effect of thymoquinone in acrylamide-induced neurotoxicity in Wistar ratsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393اول
42933834Multiple pro-apoptotic targets of abietane diterpenoids from Salvia speciesISIFitoterapia1393دوم
43932556Synthesis and biological evaluation of novel pyridine derivatives as potential anticancer agents and phosphodiesterase-3 inhibitorsISIBioorganic Chemistry1393سوم
44931268Protective effects of glucosamine hydrochloride against free radical-induced erythrocytes damageISIEnvironmental Toxicology and Pharmacology1393چهارم
45930940Proteomics screening of molecular targets of granulocyte colony stimulating factor in the mouse brain and PC12 cell lineISILife Sciences1393سوم
46930861Proteomic screening of molecular targets of crocinISIDaru1392دوم
47924576Chrysin Reduced Acrylamide-Induced Neurotoxicity in Both in vitro and in vivo AssessmentsMedlineIranian biomedical journal1393اول
48924564Synthesis and molecular modeling of six novel monastrol analogues: evaluation of cytotoxicity and kinesin inhibitory activity against HeLa cell lineISIDARU-JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY1392سوم
49924528Antidepressant effects of crocin and its effects on transcript and protein levels of CREB, BDNF, and VGF in rat hippocampusISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences 1392چهارم
50923424Assessment of Cytotoxic Properties of Safranal and Nanoliposomal Safranal in Various Cancer Cell LinesISIPhytotherapy Research1392چهارم
51921096Affinity-based target deconvolution of safranalISIDaru1391دوم
5291597Cardioprotective Effect of Saffron Extract and Safranal inIsoproterenol-Induced Myocardial Infarction in Wistar Rats Isoproterenol-Induced Myocardial Infarction in Wistar RatsISIIranian journal of basic medical sciences1391چهارم
5391422Virtual Screening for Finding Novel COX-2 Inhibitors as Antitumor Agents.ISIThe open medicinal chemistry journal 1391سوم
5491368Antioxidant Activity of Pistacia vera Fruits, Leaves and Gum ExtractsISIiranian journal of pharmaceutical research1391
5590741Safety Assessment of Ocimum Basilicum Hydroalcoholic Extract in Wistar Rats: Acute and Subchronic Toxicity StudiesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390سوم
5690416Improvement of cytotoxic and apoptogenic properties of crocin in cancer cell lines by its nanoliposomal formISIPharmaceutical biology1390سوم
5790371Neuroprotective Effect of Crocin on Acrylamide-induced Cytotoxicity in PC12 cellsISICellular and molecular neurobiology1390اول
5888103Antioxidant activity of aqueus and ethanolic extracts of crocus sativus L stigma and its bioactive constituent, crocin and safranal ISIPHCOG MAG1388سوم
5985227Protective effects of silymarin against free radical-induced erythrocyte lysisPMCJournal of Complementary and Integrative Medicine1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962535بررسی اثر ضد افسردگی عصاره آبی زعفران و کروسین بر سطح بیان CREB، BDNF و VGF در هیپوکامپ رتچهارمین جشنواره پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1391خير
2962533بررسی اثر ضد افسردگی کروسین و اثر آن بر سطح بیان ژن و پروتئین CREB، BDNF و VGF در هیپوکامپ رتبیست و یکمین کنگره بینالمللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزسخنرانی1392خير
3962528آنالیز پروتئومیکس و فسفو پروتئومیکس در کبد رت های قرار گرفته در معرض بیسفنول AThe Austrian Proteomics and Metabolomics Research Symposium APRS 2017Grazسخنرانی1396خير
4943285ارزیابی بیولوژیک مشتقات دی هیدروپیریدین کربونیتریل بعنوان مهار کننده پیم کینازاولین سمینار شیمی دارویی ایرانکرمانشاهسخنرانی1394خير
5932970Synthesis and biological evaluation of novel 1, 2-dihydropyridine-3-carbonitrile derivatives as PIM-1 kinase inhibitor agents4th International symposium on molecular technologyتهرانپوستر1393خير
6930670Protective effects of glucosamine hydrochloride against AAPH induced hemolysisدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1919Current Insights into Mycotoxins1394تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19929فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29674فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه