رضا  کاظمی اسکویی
خلاصه عملکرد رضا  کاظمی اسکویی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

رضا کاظمی اسکویی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رضا کاظمی اسکویی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوتکنولوژی دارویی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : oskueekr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
داروسازیدکترای حرفه ای1381
بیوتکنولوژی داروییدکترا (Ph.D.)1387

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980772تهیه و ارزیابی نانوذرات کایتوزان حاوی ذرات مغناطیسی آهن، پلی ال آرژینین و پپتید BR2 بعنوان حامل انتقال ژنمجریدر دست اجرابلي
2961884ارزیابی نقش تشخیصی بیان miRNA های (miR-16, miR-10b ,miR-21) درنمونه سرم بیماران مبتلایان به کبد چرب غیر الکی در مقایسه با گروه کنترل.مجریدر دست اجرابلي
3961831سنتز و بررسی خصوصیات نانو حامل های مبتنی بر پلی مر بتا آمینو استر (β-آمینو استر) به عنوان یک حامل انتقال ژن ن جدیدمجریدر دست اجراخير
4961395ارزیابی و مقایسه کارایی سه آپتامر در ارتقا قابلیت ژن رسانی نانوحامل پلی اتیلن ایمینی به سلول های سرطان پروستات انسانیمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
5961281تهیه و بررسی خصوصیات نانوذرات لیپید/کلسیم/ فسفات (LCP) محتویsiRNA علیه mRNA-ApoB100 و بررسی اثرات پایین آورندگی چربی خون و مهار آتروسکلروز در مدل حیوانیمجریدر دست اجرابلي
6951784تهیه داربستهای هیدروژلی بر پایه پلولان و هیالورونیک اسید به منظور بررسی بقا سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربیمجریدر دست اجرابلي
7951298سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات سریم اکساید در بستر پلیمرهای کاتیونی و بررسی سمیت سلولی آنمجریپایان یافتهخير
8951286سنتز نانو ذرات اکسید روی در بستر پلیمرهای کاتیونی (مورد استفاده به عنوان حامل های غیر ویروسی) و بررسی سمیت سلولی آنمجریپایان یافتهخير
9950803تهیه نانو حامل هیبریدی حاوی بروینین-R 2 متصل شده به پلی‌اتیلن ایمین به عنوان حامل جدید انتقال ژنمجریپایان یافتهبلي
10950770سنتز سبز نانوذرات اکسید سریم با استفاده از کایتوزان و بررسی سمیت سلولی آنهامجریپایان یافتهخير
11950121بررسی اثر نوع و میزان پپتیدهای نفوذ کننده به سلول بر کارایی ترانسفکشن و سمیت پلیمرهای کاتیونیمجریپایان یافتهخير
12941221بررسی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی به سلول های استئوبلاست با استفاده از سیستم CRISPR/CAS9مجریدر دست اجراخير
13940568تهیه و بررسی نانوذرات اکسید سریم پوشانده شده با پلی اتیلن ایمین به عنوان یک حامل انتقال ژن جدیدمجریپایان یافتهبلي
14931108تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی ترانسفکشن نانوذرات شبه ویروسی بر پایه ی لیپوپلی کاتیون های اصلاح شده با پپتیدهای نفوذکننده به سلول برای انتقال ژنمجریپایان یافتهبلي
15931058بررسی اثر کورکومین بر میزان فعالیت آنزیم های MMP-2 و MMP-9 در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
16931001طراحی حس گر زیستی الکتروشیمیایی بر پایه لیپوزوم برای سنجش میکرو ار ان های گردشی خونمجریپایان یافتهخير
17930956بررسی اثر کورکومین بر فعالیت آنزیم های میلوپراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز سرمی و پروفایل لیپیدی در بیماران مبتلا به بیماری های عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
18930328تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی ترانسفکشن پلی آلیل آمین های اصلاح شده با پپتیدهای نفوذ کننده به سلولمجریپایان یافتهبلي
19921788تهیه و ارزیابی نورال استم سل بارگذاری شده با نانوذرات PLGA حاوی ذرات مغناطیسی آهن و داروی دوکسوروبیسین جهت درمان هدفمند گلیوبلاستومامجریپایان یافتهبلي
20920878ساخت و بررسی خصوصیات نانومیسلهای پلیمری مخلوط دوسه تاکسل با استفاده از دی بلاک کوپلیمرهای پلی کاپرولاکتون- پلی اتیلن گلیکول و پلی لاکتیک اسید – پلی اتیلن گلیکولمجریپایان یافتهبلي
21920188تشکیل و بررسی خصوصیات هیدروزل های کازئین تهیه شده به روش آنزیماتیک و بررسی آزاد سازی آهسته رهش دوکسوروبیسین از خلال آنهمجریپایان یافتهبلي
22920062سنتز، شناسایی و ارزیابی ترانسفکشن نانوحامل های ژنی هدفمند مبتنی بر پلی پروپیلن ایمین- دگزامتازون برای ورود به هسته سلولمجریپایان یافتهخير
23911032تهیه و بهینه سازی شرایط ایده ال برای تولید حامل زیستی حاوی سلول های مزانشیمال و ذرات سوپر پارامغناطیس اهن به منظور بکارگیری در تشخیص و ترمیم بافتمجریپایان یافتهبلي
24910738بررسی اثر ایمنومدیلاتوری کورکومین بر سلولهای تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر و تاثیر آن بر غلظت سرمیCD40Lمجریپایان یافتهبلي
25910654تهیه و شناسایی نانوحاملهای مبتنی بر پلی اتیلن ایمین-پلی ال لیزین هدفمند شده با آپتامر و ارزیابی کارایی آن در رده سلولی سرطان ریهمجریپایان یافتهبلي
26910624سنتز، تعیین خصوصیات و ارزیابی کارایی ترانسفکشن نانو حاملهای ژنی مبتنی بر پلی آلیل آمین (PAA) اصلاح شده با عوامل هیدروفوبیک به عنوان وکتورهای غیر ویروسی مجریپایان یافتهخير
27910003تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی کارایی ترانسفکشن نانوذرات سیلیکای اصلاح شده حاوی کلروکین به عنوان وکتور غیر ویروسیمجریپایان یافتهخير
28900957تهیه و شناسایی نانوذرات نقره در بستر گیاهی به روش شیمی سبز و بررسی سمیت و اثرات ضد میکروبی آنهامجریپایان یافتهخير
29900890بررسی میزان سمیت سلولی، ژنومی و زیست سازگاری نانوذرات فلوروهیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش سل-ژلمجریپایان یافتهخير
3089908بررسی اثر وزن مولکولی پلی آلیل آمین بر کارایی ترانسفکشن نانوکمپلکس های متشکل از لیپوزوم کاتیونی- پلی آلیل آمین- پلاسمیدمجریپایان یافتهبلي
3189643تهیه دندریمرهای مبتنی بر پلی آمیدوامین (PAMAM) متصل شده به Pullulan و بررسی کارایی نانوذرات حاصل در انتقال ژن به سلولهای کبدیمجریپایان یافتهخير
3289614تهیه و ارزیابی ترانسفکشن نانولیپوزوم های هدفمند حاوی پلی اتیلن ایمین-دگزامتازون برای ورود به هسته سلولمجریپایان یافتهبلي
3389189سنتز و ارزیابی برون تنی ترانسفکشن نانوذرات حاصل از دندریمرهای هدفمند مبتنی بر پلی آمیدوآمین (PAMAM) متصل شده به اولیگوآمین-آپتامرمجریپایان یافتهبلي
3488596بررسی همزمان سمیت سلولی، آسیب DNA (ژنوتوکسیسیتی) و اثر آپوپتوز پلی ال لیزین (PLL) بر رده های سلولی سرطانیمجریپایان یافتهخير
3588576سنتز پلی اتیلن ایمین های با وزن مولکولی بالا اصلاح شده و ارزیابی ترانسفکشن نانو ذرات حاصل از آن به منظور تهیه یک وکتور غیر ویروسی غیر سمی مجریپایان یافتهخير
3688523تهیه، تعیین ویژگیها و ارزیابی توانایی انتقال پلاسمید توسط نانولیپوزومهای اصلاح شده با پلیمر کاتیونی در کشت سلولیمجریپایان یافتهبلي
3787778بررسی اثر اندازه ذره ای بر سمیت و القاء آپوپتوز ناشی از نانوپارتیکل های حاصل از کمپلکس پلی اتیلن ایمین/DNA مورد استفاده در ژن درمانی سرطانمجریپایان یافتهخير
3887712بررسی آسیب DNA (ژنوتوکسیسیتی) ناشی از به کارگیری نانو ذرات پلی اتیلن ایمین به عنوان وکتور غیرویروسی در ژن درمانی سرطان با استفاده از روش Comet assayمجریپایان یافتهخير
39961616تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی اثرات ضد رگزایی نانوذرات لیپیدی جامد حاوی کامبرتاستاتینA-4همکاردر دست اجراخير
40961465شناسایی بیوانفورماتیکی و ارزیابی آزمایشگاهی microRNA های مهارکننده‌ی تعدادی از اهداف دارویی در سرطان پروستاتهمکاردر دست اجرابلي
41961449شناسایی و بررسی عملکرد میکروRNAهای موثر بر بیان ژن های دخیل در آترواسکلروز و بهینه سازی انتقال میکروRNAها به سلول توسط Cell Penetrating Peptidesهمکاردر دست اجرابلي
42960718بررسی اثر کشندگی نانو ریز حباب ها در تنظیم بیان ژن، القا آپوپتوز و مهار رشد سلول‌های سرطانی سینه و کبدهمکارپایان یافتهخير
43960095بررسی کارایی و سمیت یک حامل لیپوپلی پلکس جهت ترانسفکشن رده سرطان پروستات PC3 و مقایسه با یک حامل تجاری معمولهمکارپایان یافتهخير
44960094بررسی کارایی یک حامل لیپوپلی پلکس به منظور انتقال به رده سلولی سرطان پروستات DU-145 و مقایسه با یک حامل تجاریهمکارپایان یافتهخير
45960093بررسی میزان کارایی و سمیت یک حامل غیرویروسی از نوع لیپوپلی پلکس به منظور ترانسفکشن رده سلولی LNCaP سرطان پروستات و مقایسه آن با یک حامل غیرویروسی متداولهمکارپایان یافتهخير
46960008طراحی حسگر پلیمری یون گزین جدید بر اساس روش Self-Plasticizing جهت اندازه گیری سرب (II) در نمونه های خون بیمارانهمکارپایان یافتهخير
47951791بررسی اثرات Brevinin-2R به عنوان یک پپتید نفوذ کننده به داخل سلول در شرایط برون تنیهمکاردر دست اجراخير
48950722طراحی و ساخت یک نانوحامل پپتیدی نوترکیب حاوی توالی های برگرفته از پروتامین هدفمند شده با آپتامر به منظور ژن رسانی به سلول های سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
49941318ارزیابی و مقایسه میزان ترانسفکت ویروس HBV توسط نانوحاملهای مبتنی بر پلی اتیلن ایمین-پلی ال لیزین و حامل های لیپوزمی در محیط کشت سلولهمکارپایان یافتهخير
50940815تهیه تعیین ویژگی¬ها و ارزیابی پاسخ ایمنی لیپوزوم¬های متصل شده به پپتید P5-PADRE و ادجوانت MPL به عنوان واکسن علیه سرطان پستان با بیان بالای HER2 در مدل موش توموری شدههمکارپایان یافتهبلي
51940758اصلاح ژنتیکی بیماری سیستیک فیبروزیس توسط سیستم CRISPR/Cas9 در زیگوت های حاصله از انتقال هسته سلول های سوماتیک بیماران سیستیک فیبروزیسهمکاردر دست اجرابلي
52940516بررسی میزان شیوع آگرانولوسیتوز در بیماران مصرف کننده کلوزاپین در مشهد ; رفتار نسخه نویسی پزشکانهمکارپایان یافتهخير
53940357ارزیابی و مقایسه میزان ترانسفکت ویروس HCV توسط نانوحاملهای مبتنی بر پلی اتیلن ایمین-پلی ال لیزین و حامل های لیپوزمی در محیط کشت سلولهمکارپایان یافتهخير
54931289انتقال Anti-miR-142 بوسیله اگزوزوم های استخراج شده از سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش به cancer stem cell های جداشده از رده سلولی MCF-7 و بررسی اثرات درمانی اگزوزوم های حاوی Anti-miR-142 در مدل های موشی سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
55930762بررسی پتانسیل درمانی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده پروتئین 10 القا شونده توسط اینترفرون گاما در ملانومای متاستاتیک ریه در موش C57BL/6همکارپایان یافتهخير
56921955سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی نانو ذرات سریم اکساید بر فیبروسارکومای موشی در محیط درون تنی و برون تنیهمکارپایان یافتهبلي
57921886ساخت و بررسی سیستمهای دارورسانی آهسته رهش جهت هورمون رشد با استفاده از هیدروژلهای حساس به دما، قابل تزریق و ژل شونده در محل PCL-PEG-PCL با طول قطعات 1000-1000-1000 همکارپایان یافتهبلي
5888496تهیه نانوذرات های مبتنی بر پلی اتیلن ایمین (PEI) با وزن مولکولی پائین و ارزیابی کارایی تحویل siRNA توسط آنهاهمکارپایان یافتهخير
5988397تهیه و ارزیابی کارایی ترانسفکشن نانوپارتیکل های مبتنی بر پلی اتیلن ایمین (PEI) اصلاح شده: ساختارهای جدید چلات شونده با یونهای کلسیم به عنوان عامل رهایش در سیتوپلاسمهمکارپایان یافتهخير
6088318تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارایی ترانسفکشن نانوذرات اولیگواتیلن ایمین هیدروفوب در انتقال DNA پلاسمیدی به رده سلولهای نوروبلاستومای موشیهمکارپایان یافتهبلي
6187158تهیه و ارزیابی ترانسفکشن نانو کمپلکس های سه گانه حاصل از لیپوزوم کاتیونی-پلی اتیلن ایمین-پلاسمید همکارپایان یافتهخير
6287045تهیه، تعیین ویژگیها و ارزیابی کارایی ترانسفکشن نانولیپوزوم های اصلاح شده با پلی اتیلن ایمینهمکارپایان یافتهبلي
6386524سنتز، تهیه و ارزیابی برون تنی ترانسفکشن حاملهای ژنی نانو ذره ای مبتنی بر کایتوزان اصلاح شدههمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983201Role of oxygen vacancies on photo-catalytic activities of green synthesized ceria nanoparticles in Cydonia oblonga miller seeds extract and evaluation of its cytotoxicity effectsISIJournal of Alloys and Compounds1398چهارم
2982588Cytotoxicity and photocatalytic applications of biosynthesized ZnO nanoparticles by Rheum turketanicum rhizome extractISIMaterials Research Express1398مسئول
3982083BR2 cell penetrating peptide improved the transfection efficiency of modified polyethyleneimineISIJournal of Drug Delivery Science and Technology1398دوم
4981447Brevinin-2R-linked polyethylenimine as a promising hybrid nanogene-delivery vectorISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1398مسئول
5981308Evaluation and comparison of cytotoxicity, genotoxicity, and apoptotic effects of poly-l-lysine/plasmid DNA micro- and nanoparticlesISIHuman & experimental toxicology1398مسئول
6981285Polyethylenimine-associated cerium oxide nanoparticles: A novel promising gene delivery vectorISILife sciences1398مسئول
7981047Bio-based synthesis of Nano-Ceria and evaluation of its bio-distribution and biological propertiesISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1398پنجم
8980577Eco-friendly and plant-based synthesis of silver nanoparticles using Allium giganteum and investigation of its bactericidal, cytotoxicity, and photocatalytic effectsISIMATERIALS TECHNOLOGY1398چهارم
9980575MicroRNAs as important regulators of the NLRP3 inflammasomeISIProgress in Biophysics and Molecular Biology دوم
10980560Plant-based synthesis of silver nanoparticles in Handelia trichophylla and their biological activitiesISIBulletin of Materials Science1398چهارم
11980264MPL nano-liposomal vaccine containing P5 HER2/neu-derived peptide pulsed PADRE as an effective vaccine in a mice TUBO model of breast cancerISIJournal of Controlled Release1398پنجم
12974343Photocatalytic and Biological Attributes of Green Synthesized Nickel Oxide Nanoparticles by Rheum Turkestanicum (RT) Root ExtractISIChemistry Select1397پنجم به بعد
13973978Charge reduction: an efficient strategy to reduce toxicity and increase the transfection efficiency of high molecular weight polyethyleniminescopusJournal of Pharmaceutical Investigation1397مسئول
14973946Preparation of cerium oxide nanoparticles in Salvia Macrosiphon Boiss seeds extract and investigation of their photo-catalytic activitiesISICERAMICS INTERNATIONAL1397چهارم
15973906Enhanced gene delivery by polyethyleneimine coated mesoporous silica nanoparticlesISIPharmaceutical development and technology1397دوم
16973538Biological Properties, Current Applications and Potential Therapeautic Applications of Brevinin Peptide SuperfamilyISIInternational Journal of Peptide Research and Therapeutics1397مسئول
17973068Exosome-mediated delivery of functionally active miRNA-142-3p inhibitor reduces tumorigenicity of breast cancer in vitro and in vivoISIInternational Journal of Nanomedicine1397دوم
18972440Evaluation of leishmanicidal effect of Euphorbia petiolata extract by in vivo anti-leishmanial assay using promastigotes of Leishmania majorPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397اول
19972382Green synthesis of labeled CeO2 nanoparticles with 99mTc and its biodistribution evaluation in miceISILife sciences1397مسئول
20972307Curcumin improved liposomal mitomycin-induced cell toxicity in bladder cancer cellISInanomedicine journal1397سوم
21972258Synthesis, characterization and evaluation of transfection efficiency of dexamethasone conjugated poly(propyleneimine) nanocarriers for gene deliveryISIPharmaceutical Biology1397مسئول
22972187Sequential or multiplex electrochemical detection of miRs based on the p19 function relative to three sandwiches of different structural hybrids on the liposomal sensorISIMaterials science & engineering. C, Materials for biological applications1397سوم
23972029Cytotoxic activity of greener synthesis of cerium oxide nanoparticles using Carrageenan towards a WEHI 164 cancer cell lineISICERAMICS INTERNATIONAL1397مسئول
24972028Evaluation of anticancer effects of cerium oxide nanoparticles on mouse fibrosarcoma cell lineISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
25971877Preparation of superparamagnetic iron oxide/doxorubicin loaded chitosan nanoparticles as a promising glioblastoma theranostic toolISIJournal of cellular physiology1397مسئول
26971210Green facile synthesis of low-toxic superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) and their cytotoxicity e ffects toward Neuro2A and HUVEC cell linesISICeramics International1397دوم
27971107A Review on Application of Novel Solid Nanostructures in Drug DeliveryISIJournal of Nano Research1397مسئول
28970866Electrochemical Sensor for Detection of miRs Based on the Differential Effect of Competitive Structures in The p19 FunctionISISCIENTIFIC REPORTS1396دوم
29970373The therapeutic potential of human adipose-derived mesenchymal stem cells producing CXCL10 in a mouse melanoma lung metastasis model.ISICANCER LETTERS1397سوم
30970159Nanoliposomes as the adjuvant delivery systems in cancer immunotherapyISIJournal of cellular physiology1397چهارم
31964388Viral vector mimicking and nucleus targeted nanoparticles based on dexamethasone polyethylenimine nanoliposomes: Preparation and evaluation of transfection efficiencyISICOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES1397مسئول
32964056Investigating the influence of polyplex size on toxicity properties of polyethylenimine mediated gene deliveryISILife sciences1396اول و مسئول
33962605Cholesterol improves the transfection efficiency of polyallylamine as a non-viral gene delivery vectorISIBrazilian Journal of Pharmaceutical Sciences1396اول
34962526The effect of cell penetrating peptides on transfection activity and cytotoxicity of polyallylaminePMCBIOIMPACTS1396دوم
35962480Aptamer-targeted delivery of Bcl-xL shRNA using alkyl modified PAMAM dendrimers into lung cancer cellsISIThe international journal of biochemistry & cell biology1396پنجم
36961747A simple, sensitive and rapid isocratic reversed-phase high-performance liquid chromatography method for determination and stability study of curcumin in pharmaceutical samplesPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396سوم
37961252Dexamethasone conjugated polyallylamine: Synthesis, characterization, and in vitro transfection and cytotoxicityISIJOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY1396مسئول
38960693PAMAM-pullulan conjugates as targeted gene carriers for liver cellISICARBOHYDRATE POLYMERS1395مسئول
39960234Evaluating polyethyleneimine/DNA nanoparticlesmediated damage to cellular organelles using endoplasmic reticulum stress profileISIARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY1396دوم
40954045Hyperbranched–dendrimer architectural copolymer gene delivery using hyperbranched PEI conjugated to poly(propyleneimine) dendrimers: synthesis, characterization, and evaluation of transfection efficiencyISIJournal of Nanoparticle Research1395مسئول
41953972Attachment of a Frog Skin-Derived Peptide to Functionalized Cerium Oxide NanoparticlesISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PEPTIDE RESEARCH AND THERAPEUTICS1395پنجم
42953385Cationic liposomes modified with polyallylamine as a gene carrier: Preparation, characterization and transfection efficiency evaluationPMCADVANCED PHARMACEUTICAL BULLETIN1395اول
43951387The effect of nano-curcumin on HbA1c, fasting blood glucose, and lipid profile in diabetic subjects: a randomized clinical trialPMCavicenna journal of phytomedicine1395مسئول
44951204Gene delivery to neuroblastoma cells by poly (L-lysine)-grafted low molecular weight polyethylenimine copolymersISIBIOLOGICALS1395مسئول
45950988Honey-Based and Ultrasonic-Assisted Synthesis of Silver Nanoparticles and Their Antibacterial ActivitiesISIJOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY1395اول
46950853Progress in the development of lipopolyplexes as efficient non-viral gene delivery systemsISIJOURNAL OF CONTROLLED RELEASE1395دوم
47950276Antioxidant Properties of Brevinin-2R Peptide Conjugated with Cerium Oxide NanoparticleISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم1394پنجم به بعد
48950268Nano-particle delivery of siRNA to the lung cancerISCمجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی1394مسئول
49942465Novel delivery system for natural products: Nano-curcumin formulationsPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1395مسئول
50942345Cellular delivery of shRNA using aptamer-conjugated PLL-alkyl-PEI nanoparticlesISICOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES1394مسئول
51942269Synthesis of efficient gene delivery systems by grafting pegylated alkylcarboxylate chains to PAMAM dendrimers: Evaluation of transfection efficiency and cytotoxicity in cancerous and mesenchymal stem cellsISIJournal of Biomaterials Applications1394سوم
52940140Phylogenetic Analysis of Selected Menthol-Producing Species Belonging to the Lamiaceae FamilyISINucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids1394مسئول
53935327Honey-based synthesis of ZnO nanopowders and their cytotoxicity effectsISIAdvanced Powder Technology1394سوم
54935090Curcumin: Reintroduced Therapeutic Agent from Traditional Medicine for Alcoholic Liver DiseaseChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1393اول
55934865Role of polyethyleneimine (PEI) in synthesis of zinc oxide nanoparticles and their cytotoxicity effectsISICeramics International1394سوم
56934542Preparation, characterization and transfection efficiency of nanoparticles composed of bromoalkane modified polyallylamineChemical AbstractNanomedicine Journal1394اول
57933972A simple approach for producing highly efficient DNA carriers with reduced toxicity based on modified polyallylamineISIMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS1394اول
58933243Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs): Green preparation, characterizat ion and their cytotoxicity effect sISICeramics International1393چهارم
59932635Preparation and in-vitro transfection efficiency evaluation of modified cationic liposome-polyethyleneimine-plasmid nanocomplexes as a novel gene carrierISICurrent Drug Delivery1393دوم
60931911Evaluation of leishmanicidal Effect of Euphorbia erythadenia extract by in vitro leshmanicidal assay using Promastigotes of Leishmania majorscopusAsian Pacific Journal of Tropical Biomedicine1393اول
61931154Cationic Liposomes-Polyallylamine-Plasmid Nanocomplexes for Gene DeliveryISIJournal of Experimental Nanoscience1392اول
62931043β-Galactosylated alkyl-oligoamine derivatives of polyethylenimine enhanced pDNA delivery into hepatic cells with reduced toxicityISICurrent Nanoscience1391دوم
63931016Interleukin-12 plasmid DNA delivery using L-thyroxineconjugated polyethylenimine nanocarriersISIJournal of Nanoparticle Research1393مسئول
64930794Curcumin From Traditional Iranian Medicine to Molecular MedicineEmbaserazavi international journal of medicine1393دوم
65930454Evaluation of genotoxicity and cytotoxicity induced by different molecular weights of polyethylenimine/DNA nanoparticlesISITurkish Journal of Biology1393مسئول
66925057Nanoceria: Gum mediated synthesis and in vitro viability assayISICERAMICS International1392سوم
67925052Green synthesis and evaluation of metabolic activity of starch mediated nanoceriaISICERAMIKS International1392سوم
68925050Green chemistry approach for the synthesis of ZnO nanopowders and their cytotoxic effectsISICERAMICS International1392سوم
69925020Food-directed synthesis of cerium oxide nanoparticles and their neurotoxicity effectsISIceramics international1393سوم
70922866Neuronal toxicity of biopolymer-template synthesized ZnO nanoparticlesChemical AbstractNanomedicine Journal1392سوم
71922655Sol – gel synthesis, characterization, and neurotoxicity effect of zinc oxide nanoparticles using gum tragacanthISICeramics International1392سوم
72922011In vitro Leishmanicidal activity of Calotropis gigantea and its fractions against Leishmania majorISIJournal of Medicinal Plants Research1391اول
73921319Facile synthesis, characterization, and evaluation of neurotoxicity effect of cerium oxide nanoparticlesISICeramics International1392چهارم
7491308plasmid DNA delivery into hepatocytes using a multifunctional nanocarrier based on sugar conjugated polyethylenimineISIgene therapy and molecular biology1391دوم
7591307Beta-galactosylated alkyl-oligoamine derivatives of polyethylenimne enhanced p DNA delivery into hepatic cell with reduced toxicity ISIcurrent nanoscience1391دوم
7690359Chemical composition, antimicrobial activity and antiviral activity of essential oil of Carum copticum from IranSID/Iranmedex/MagiranAvicenna Journal of Phytomedicine1390اول
7789131The impact of carboxyalkylation of branched polyethylenimine on effectiveness in small interfering RNA deliveryISIJOURNAL OF GENE MEDICINE1389اول
7888753Gene transfer efficiency of high primary amine content, hydrophobic, alkyl-oligoamine derivatives of polyethylenimineISIBiomaterials1388دوم
7988265Preparation, characterization, transfection efficiency, and cytotoxicity of liposomes containing oligoamine-modified cholesterols as nanocarriers to Neuro2A cells ISINanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine 1388سوم
8088078Alkylcarboxylate grafting to polyethylenimine: a simple approach to producing a DNA nanocarrier with low toxicityISIJ Gene Med 1388اول
8188025بررسی تاثیر گرانولاسیون بر خصوصیات فیزیکومکانیکی گرانولها و ویژگیهای پرس پذیری هیدروکسی پروپیل متیل سلولز با نسبتهای متفاوت از استخلاف های متوکسی و هیدروکسی پروپیلChemical Abstractعلوم دارویی1388دوم
8287541Modified Polyethylenimine: Self Assemble Nanoparticle Forming Polymer for pDNA Deliveryscopusمجله علوم پایه پزشکی ایران 1387اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980806Preparation of superparamagnetic iron oxide/doxorubicin loaded chitosan nanoparticles as a promising glioblastoma theranostic toolEuropean congress of radiologyViennaپوستر1397خير
2963423Nuclear enhanced delivery of plasmid DNA using dexamethasone conjugated poly(propylene imine) dendrimersecond Nanomedicine and Nanosafety Conference (NMNS 2017)tehranپوستر1396بله
3963421Neural Stem Cell Carriers Loaded with Nanoparticles Containing Super Magnetic Iron Oxide and Doxorubicin for Targeted Treatment of GlioblastomaThe Second National Festival and International Congress on Stem Cell and Regenerative Medicineتهرانپوستر1396خير
4953081Nano-micelle curcumin (sinacurcumin®) as atherosclerotic plaque stabilizer: A brief report of a randomized clinical trialInternational conference and Expo on Cardiology and Cardiac Surgeryدبیسخنرانی1395خير
5952458کلسترول کارایی ترانسفکشن پلی آلیل آمین به عنوان وکتور غیر ویروسی انتقال ژن را بهبود می دهدMipTec 2016بازلپوستر1395خير
6941633Cytotoxicity effect of microwave-assisted synthesis of cerium oxide nanopowdersInternational conference on chemical, metallurgy and Environmental Engineering (ICMAEE_15)استانبولپوستر1394خير
7940857تهیه و ارزیابی ترانسفکشن نانوکمپلکسهای متشکل از لیپوزومهای حاوی پلی اتیلن ایمین-پلاسمید –دگزامتازونچهاردهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور و پنجمین کنگره بین المللی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانساریسخنرانی1392خير
8932461تهیه، تعیین خصوصیات و کارایی ترانسفکشن نانوذرات متشکل از پلی آلیل آمین اصلاح شدهMiptec2014بازلپوستر1393خير
9932349تهیه و ارزیابی ترانسفکشن نانوکمپلکس های متشکل از لیپوزوم- پلی اتیلن ایمین متصل به دگزامتازون- پلاسمیدچهاردهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور و پنجمین کنگره بین المللی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانساریسخنرانی1392خير
1092629Size-mediated cytotoxicity and apoptosis of polyethylenimine/DNA nanoparticles in murine neuroblastoma Neuro2A cellsNanoFormulation 2012بارسلونپوستر1391بله
11924115Synthesis, characterization and transfection efficiency of artificial virus Nanoparticles Based on Modified Polyethylenimines as a Promising non-viral gene Carrier2010 Singapore Symposium on Drug Delivery Systemsسنگاپورپوستر1388بله
12924114GLYCOCONJUGATED POLYCATION-BASED NANOPARTICULATE SYSTEM FOR THE DELIVERY OF DNANanoThailand 2010بانکوکپوستر1389بله
13924113Influence of Charge Reduction and Partial Hydrophobization on Gene Delivery Efficiency of High Molecular Weight Polyethylenimine/DNA NanoparticlesNanoscience and Nanotechnology 2011Frascati, Romeپوستر1390بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19190کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1394
210186کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1398

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه