خلیل  کیمیافر
خلاصه عملکرد خلیل  کیمیافر
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

خلیل کیمیافر

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): خلیل کیمیافر رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دانشکده/محل خدمت : دانشکده علوم پیراپزشکی
پست الکترونیک : kimiafarkh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مدارک پزشکیکاردانی1380دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدارک پزشکیکارشناسی1383دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدارک پزشکیکارشناس ارشد 1385دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانیدکترا (Ph.D.)1392دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980630نیازسنجی آموزشی در حوزه پژوهش در بین اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد- 1398مجریدر دست اجراخير
2971478ارزیابی عملکرد سیستم های امتیازدهی PRISM و PIM در پیشگویی مرگ اطفال بستری شده در ICU در بیمارستانهای فوق تخصصی اطفال مشهدمجریدر دست اجرابلي
3971477طراحی و ارزیابی مجموعه حداقل داده و دیکشنری داده های رجیستری مسمومیت در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجرابلي
4970825ارزیابی فاکتورهای موفقیت و شکست سامانه بهداشتی سینا در مراکز مراقبت سلامت مشهد از دیدگاه مدیران و کاربران در سال 1397مجریدر دست اجرابلي
5970824بررسی فاکتورهای موفقیت و شکست برنامه های ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397مجریدر دست اجرابلي
6970107بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت به استفاده از بازی های دیجیتال برای اهداف آموزشی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
7961786بررسی رفتار اطلاع یابی در بیماران دریافت کننده پیوند عضو در بیمارستان منتصریه مشهد در سال 1397مجریپایان یافتهخير
8961142طراحی و راه اندازی رجیستری اختلالات گفتار و زبان در دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجراخير
9951529بررسی استفاده از شبکه های اجتماعی 'مجازی' برای اهداف آموزشی در بین دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد – سال 1396مجریپایان یافتهخير
10951256بررسی دیدگاه بیماران نسبت به حفظ حریم شخصی در سیستم ثبت تحت وب پیوند کبد در بیمارستان منتصریه مشهد- 1395مجریپایان یافتهخير
11951221مقایسه نیاز اطلاعاتی بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال و دیدگاه پزشکان در این زمینه در بیمارستان امید مشهد و مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا-1396مجریپایان یافتهخير
12951210بررسی نیاز های اطلاعاتی بیماران HTLV-1 مراجعه کننده به درمانگاه HTLV-1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد -96-1395مجریپایان یافتهخير
13951201بررسی نگرش بیماران قلبی جهت انجام بازتوانی در منزل سال1396مجریپایان یافتهخير
14941860بررسی دیدگاه کارکنان بالینی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خدمات رسانی پزشکی از راه دور- 1395مجریپایان یافتهخير
15941761بررسی فراوانی انواع مسمومیت و علل خارجی آن براساس کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها (ICD) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سالهای 94-90مجریپایان یافتهخير
16941637طراحی و راه اندازی ثبت کشوری بیماری HTLV-Iمجریدر دست اجراخير
17940837بررسی اپیدمیولوژیک زایمانها براساس طبقه بندی بین المللی بیماریها (ICD-10) در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامتمجریپایان یافتهخير
18940745بررسی تاثیر آموزش پایگاه های اطلاعاتی آنلاین بر تغییر رفتار اطلاع یابی اساتید و دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد-1394مجریپایان یافتهخير
19940003بررسی دیدگاه بیماران درباره استفاده از اطلاعات پرونده پزشکی آنان در پژوهش- 1394مجریپایان یافتهخير
20931790ارزیابی کیفیت سیستم اطلاعاتی آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی از دیدگاه کاربران در بخش رادیولوژی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد-1394مجریپایان یافتهخير
21931787بررسی علل خارجی آسیب ها براساس کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها(ICD) در بیماران مراجعه کننده به بخش سوانح بیمارستان های آموزشی مشهد در سال 92مجریپایان یافتهخير
22931529بررسی نیازهای اطلاعاتی بیماران مبتلا به سرطان پستان در بیمارستان امید مشهد و مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا(ع) بهار 1394.مجریپایان یافتهخير
23930216ارزیابی انگیزش تحصیلی و یادگیری در دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد و عوامل موثر بر آنها- 1393مجریپایان یافتهخير
24910486 بررسی عناصر اطلاعاتی موجود در پرونده های روانپزشکی و طراحی فرم های تخصصی مربوط به بیماران روانی مجریپایان یافتهخير
2589338بررسی دیدگاه فراگیران نسبت به دوره آموزشی سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS)، به عنوان قسمتی از کارآموزی دانشجویان مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد- 1389مجریپایان یافتهخير
2689329بررسی عناصر اطلاعاتی فرم ارزیابی گفتاردرمانی و طراحی فرم پیشنهادی برای مراکز گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1389مجریپایان یافتهخير
2786590بررسی دیدگاه کاربران نسبت به کیفیت سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد- 1386مجریپایان یافتهخير
2886569بررسی کمی اطلاعات پرونده پزشکی بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاهی و تامین اجتماعی شهر مشهد،1386مجریپایان یافتهخير
29980274بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی بیماران دیابتی نوع 2 در مرکز جامع دیابت بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی مشهد -1398همکاردر دست اجراخير
30980148بررسی ثبت اطلاعات مورد نیاز جهت کدگذاری مسمومیت در پرونده های بیماران بستری بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی مشهد - 1397همکاردر دست اجراخير
31971450طراحی و ارزیابی اپلیکیشن حمایتی برای بیماران تحت پرتودرمانی و شیمی درمانی مبتلا به سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
32971446بررسی فاکتورهای موثر بر کیفیت داده های سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شش ماهه اول سال1397همکاردر دست اجرابلي
33971445اندازه گیری دسترسی فیزیکی شهروندان به بیمارستانها در سطح مشهد با استفاده از درون یابی زمان سفر به نزدیکترین بیمارستانهمکاردر دست اجراخير
34971137بررسی رفتار اطلاع یابی بیماران قلبی در کسب اطلاعات دارویی در بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج) مشهد ۹۸-139۷همکاردر دست اجرابلي
35971108بررسی دانش و نگرش والدین نسبت به تجویز آنتی بیوتیک برای کودکان در کلینیک های سرپایی بیمارستانهای تخصصی کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد -۱۳۹۷همکاردر دست اجرابلي
36970941مدلسازی جغرافیایی و خوشه بندی فضایی بیماران مبتلا به HTLV1 و ارتباط سنجی آن با عوامل اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و محیطی در استان خراسان رضویهمکاردر دست اجرابلي
37970827طراحی و راه اندازی رجیستری بیماری های وریدی در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
38970826طراحی و ارزیابی اپلیکیشن موبایل والد محور در درمان با روش شنیداری -کلامی برای کودکان کم شنواهمکاردر دست اجرابلي
39960657راه اندازی ثبت کشوری فرایند رادیوتراپی حین عمل جراحی بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکاردر دست اجراخير
40960300پیاده‌سازی و ارزیابی پروتوتایپ نسخه نویسی الکترونیک در شهر چنارانهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
41951128بررسی نگرش و علاقه دانشجویان کارشناسی اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به رشته ی تحصیلی شانهمکارپایان یافتهبلي
42950795بررسی تأثیر یادآوری مبتنی بر پیامک ، بر میزان حضور به موقع و عدم مراجعه بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید پس از دریافت ید رادیواکتیوهمکارپایان یافتهبلي
43950331غربالگری اختلالات گفتار وزبان در دانش آموزان دوره اول ابتدایی شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
44950314بررسی میزان آگاهی دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی نوع 1 (HTLV-1)همکارپایان یافتهخير
45941634رجیستری مسمومیت ها در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
46931736طراحی و ارزیابی سیستم رجیستری الکترونیکی توزیع‌شده اطلاعات بیماران پیوند کبد، مشهد 1394-1393همکاردر دست اجراخير
47931321راه اندازی سیستم یکپارچه ثبت کلینیکی اطلاعات بیماران سرطانی ( کانسر رجیستری ) در مراکز رادیوتراپی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
48931263بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های1389 و1390همکارپایان یافتهخير
49930419طراحی و ایجاد رجیستری بومی بیماری های چشمهمکاردر دست اجراخير
50921533مطالعه مقایسه ای ویژگیهای ساختاری و محتوایی پایگاه های اطلاعاتی کتابشناختی پزشکی داخلی Medlib , Iranmedex , SID , Magiran , Irandoc و خارجی Pubmed با معیار ارزیابی پایگاههای اطلاعاتی Gulliver 2002 در سال 1392همکارپایان یافتهخير
51900732بررسی سبک های یادگیری بر اساس پرسشنامه سبک یادگیری کلب در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد -1390همکارپایان یافتهخير
52900408بررسی میزان کسورات بیمه ای از دیدگاه کارشناسان رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان های بیمه گر در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - 1390همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982013Barriers to participation in center-based cardiac rehabilitation programs and patients’ attitude toward home-based cardiac rehabilitation programsISIPhysiotherapy Theory and Practice سوم
2982004Development and implementation of an instrument to assess privacy challenges of a web-based liver transplantation registryCinahlElectronic Physician1397اول
3981184Medical and Surgical Complications in Three Tertiary Hospitals in the Northeast of Iran: A Multicenter Studyindex copernicusreviews in clinical medicine1398دوم
4980754Knowledge and Information Sources of Standard Precautions among Physicians in Mashhad, IranISCjournal of patient safty & quality improvement1397مسئول
5980753Epidemiology of transport accidents based on international statistical classification of diseases (ICD-10) in Mashhad, Iranindex copernicusInternational Electronic Journal of Medicine1397مسئول
6980752A Survey on Perspectives of Diabetic Patients about the Use of Health PortalsISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1398اول
7980751Views of Health Information Management Staff on Non-Technical Security Management Factors, Mashhad, IranMedlineStudies in health technology and informatics1398مسئول
8980750Use of Social Networks for Learning Purposes Among Medical and Paramedical Sciences Students, Mashhad, IranMedlineStudies in health technology and informatics1398مسئول
9980749Views of Users Towards the Quality of Picture Archiving and Communication System (PACS) in a Developing CountryMedlineStudies in health technology and informatics1398مسئول
10974357Assessment of Employee Burnout in Rural Family Physicians in the City of Mashhad in 2014SID/Iranmedex/Magiranمجله علمی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران1397اول
11971919A Comparative Study of Structural Features of Medical Bibliographic Databases: MedLib, Barakat Knowledge Network System, Irandoc, SID, Magiran and PubMed based on Gulliver CriteriaISCپیاورد سلامت1396سوم
12970734The Perspective of Nurses on Nursing Information System: A Case Study in a Developing CountryPMCStudies in health technology and informatics1397مسئول
13970733Views of Health Information Management Staff on the Medical Coding Software in Mashhad, IranPMCStudies in health technology and informatics1397اول
14970059Attitude of Optometry Students towards Their Field of Study and Job ProspectsISCFuture of Medical Education Journal1396دوم
15961938Physicians' Use of Online Clinical Evidence in Mashhad University of Medical Sciences, IranMedlineStudies in Health Technology and Informatics1396مسئول
16961937Assessing the Educational Needs of Health Information Management Staff of the Mashhad University of Medical Sciences, IranMedlineStudies in Health Technology and Informatics1396اول
17961330Assessing capabilities of Pharmacy Information System in Teaching Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences, 2013ISCتحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی1395مسئول
18961030Online survey software as a data collection tool for medical education: A case study on lesson plan assessmentPMCMedical journal of the Islamic Republic of Iran1395اول
19953467The Relationship between Neurosurgery Patients’ Awareness of Surgery Procedures and Complications on Preoperative Stress LevelISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1395اول
20953211Effect of modifying the information and training structure on the occupational safety of health care workers in exposure to blood and body fluids: A quasi-experimental studyISIAMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL1395مسئول
21953210Awareness, Attitude and Readiness of Clinical Staff Towards Telemedicine: A Study in Mashhad, IranMedlineStudies in health technology and informatics1395مسئول
22951617Assessing Features of Laboratory Information System in Mashhad University of Medical Sciences, 2014ISCمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1395مسئول
23951513Comparative Study of Data Elements in Psychiatric History and Assessment Forms in Selected Countriesindex copernicusمجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی1395سوم
24951422Nurses’ Information Seeking Behavior for Clinical Practice: A Case Study in a Developing CountryMedlineStudies in Health Technology and Informatics1395مسئول
25951385Breast cancer patients' information needs and information-seeking behavior in a developing countryISIBREAST1395اول
26951384The Impact of Management Factors on the Success and Failure of Health Information SystemsscopusIndian Journal of Science & Technology1394اول
27950750Challenges and Strengths of Implementing Accreditation Process from Health Information Management Staff PerspectiveISCمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1395چهارم
28935034Evaluation of system quality of hospital information system: a case study on nurses' experiencesPMCStudies in health technology and informatics1393مسئول
29934731Quantitative Investigation of Inpatients’ Medical Records in Training and Social Security Hospitals in MashhadISCمجله علوم پیراپزشکی و بهداشت1394اول
30933065مدل ملی ساختار و محتوی وب سایت بیمارستان های آموزشیISCفصلنامه علمی و پژوهشی بیمارستان1388سوم
31931318Comparison of Open Source Learning Management Softwares and Presenting a Native Evaluation ToolISCمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی1390پنجم
32930844Views of Users Towards the Quality of Hospital Information System in Training Hospitals Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences-2006ISCمدیریت اطلاعات سلامت1386اول و مسئول
33930843Medical Information Management and Assessment of Direct Costs of Treatment of Lung CancerISCمدیریت اطلاعات سلامت1387سوم
34930841Knowledge of Physicians, Nurses and Medical Record Personnel about Legal Aspects of Medical Records in Teaching Hospitals Affiliated to Kashan University of Medical SciencesISCمدیریت اطلاعات سلامت1389دوم
35930806Knowledge of health care providers about legal aspects of medical records in teaching hospitals affiliated to Lorestan university of medical sciencesISCفصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان (یافته)1390سوم
36930689Prioritizing Factors Influencing Nurses’ Satisfaction With Hospital Information Systems: A Fuzzy Analytic Hierarchy Process ApproachISIComputers, informatics, nursing : CIN1393اول
37930521Designing a Human T-Lymphotropic Virus Type 1 (HTLV-I) Diagnostic Model Using the Complete Blood CountISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391چهارم
38930477Determining of Factors Influencing the Success and Failure of Hospital Information System and Their Evaluation Methods: A Systematic ReviewISIIranian Red Crescent Medical Journal1392مسئول
39924994The hospital information system (HIS) to improve hospital performance Shaykh Mufid doctorISCمدیریت اطلاعات سلامت1387سوم
40922263Evaluation of the Awareness of Clinical Information Systems among the Staff of Medical Records Departments of Hospitals Affiliated to Tehran University of Medical Sciences, 2008علمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1391چهارم
4190310Comparison of Patient’s Rights in Developed Countries and Suggestion a Proper Model for Iranindex copernicusHealth Information Management1390دوم
4289551Views of users towards the quality of hospital information system in training hospitalsscopusJournal of Research in Health Sciences1389مسئول
4387367The Role of Hospital Information System on Dr Sheikh Hospital Performance Promotion in MashhadSID/Iranmedex/Magiranمدیریت اطلاعات سلامت1387سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982264نقش فناوری های پوشیدنی در تسهیل دریافت مراقبت سلامت به کمک پزشکی از راه دورسومین کنگره انجمن تله مدیسین ایرانتهرانسخنرانی1398خير
2981582نقش شبکه های اجتماعی در آموزش به بیماران سرطانیدومین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1398خير
3974315Designing the Minimum Data Set for poisoning registry based on the International Classification of Diseases (ICD-10)دومین همایش بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامتتهرانسخنرانی1397خير
4973889طراحی مجموعه حداقل داده های رجیستری بیماری های وریدی : بررسی مروریدومین همایش بین المللی ثبت بیماری ها و پیامد های سلامتتهرانسخنرانی1397خير
5973333Information Security: An important challenge in the disease registryدومین همایش بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامتمشهدسخنرانی1397خير
6973317بررسی اصول رضایت آگاهانه در رجیستری بیماری ها: بررسی مروریدومین همایش بین المللی ثبت بیماری ها و پیامد های سلامتتهرانپوستر1397خير
7973102نقش سواد سلامت در شکل گیری رفتارهای سلامت نوجوانان : بررسی مروریهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش ملی «سواد سلامت»مشهدپوستر1397خير
8971790نقش فناوری های پوشیدنی در حیطه مراقبت سلامت: بررسی مروریدومین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیکتهرانپوستر1397خير
9971788کاربرد واقعیت مجازی در حوزه علوم پزشکی: بررسی مروریدومین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیکتهرانپوستر1397خير
10971787بررسی دیدگاه کارکنان مدیریت اطلاعات سلامت نسبت به عوامل غیر فنی مدیریت امنیت اطلاعات در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهددومین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیکتهرانپوستر1397خير
11970732طراحی سامانه مدیریت بیماران اختلالات گفتار براساس سیستم طبقه بندی بین المللی عملکرد، ناتوانی وسلامتشانزدهمین همایش گفتار درمانی ایرانتهرانسخنرانی1397بله
12964392بررسی استفاده از شبکه های اجتماعی برای اهداف آموزشی در بین دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد- سال 1396نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکیمشهدپوستر1396خير
13964378بررسی نیازهای اطلاعاتی بیماران دارای عمل جراحی در بیمارستان حضرت ابوالفضل کاشمر-1396ششمین همایش ملی ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامتاهوازپوستر1396خير
14964332بررسی استفاده از بازی های آموزشی دیجیتال برای اهداف آموزشی در بین دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد- سال 1396نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکیمشهدپوستر1396خير
15964282بررسی رفتار جستجوگرانه دانشجویان در کسب اطلاعات آنلاین در دانشکده علوم پیراپزشکی مشهدنهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکیمشهدپوستر1396خير
16961693Assessing the Educational Needs of Health Information Management Staff of Mashhad University of Medical Sciences, IraneHealth 2017- 11th Annual Conference on Health Informatics meets eHealthوینسخنرانی1396بله
17960284انواع مسمومیت براساس کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها (ICD10) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سالهای 94: پیشنهاد راه اندازی رجیستری مسمومیتکنگره بین المللی ثبت بیماریها و پیامدهای سلامتمشهدپوستر1395خير
18960173بررسی نگرش دانشجویان رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی-1392اولین همایش کشوری چالش ها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشیمشهدپوستر1392خير
19954439بررسی آمار تصادفات حمل و نقل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس سیستم طبقه بندی بین المللی بیماریها و علل مرگ و میر (ICD)دومین کنگره ملی تروماتهرانسخنرانی1395خير
20954438ارائه چارچوبی برای ارزیابی جنبه های اخلاقی و قانونی رجیستری بیماری ها و پیامدهای سلامتاولین کنگره بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامتمشهدپوستر1395خير
21954437بررسی دیدگاه بیماران نسبت به حفظ حریم شخصی در سیستم ثبت تحت وب پیوند کبد در بیمارستان منتصریه مشهد- 1395اولین کنگره بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامتمشهدسخنرانی1395خير
22954436بررسی میزان و نوع استفاده از پرونده های پزشکی در بیمارستان قائم (عج) مشهد- نیم سال اول 1393اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدپوستر1395بله
23954435بررسی رضایت بیماران از اجرای بسته هتلینگ طرح تحول نظام سلامت در بخش اطفال بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهذاولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتیمشهدسخنرانی1395بله
24952093بررسی قابلیت‌های سیستم اطلاعات داروخانه در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد- 1392اولین همایش ملی فناوری اطلاعات سلامت و پنجمین همایش سالانه ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت: تجربه ها، چالش ها و رویکردهاتبریزپوستر1395خير
25951584نقش فاکتورهای مدیریتی در موفقیت و شکست سیستم های اطلاعات سلامتاولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کارصومعه سراسخنرانی1394بله
26951580نرم افزار بررسی آنلاین به عنوان ابزار جمع آوری داده در آموزش پزشکی: یک مطالعه موردی در اصلاح برنامه های آموزشیهشتمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکیتهرانسخنرانی1394بله
27951524Nurses’ Information Seeking Behavior for Clinical Practice: A Case Study in a Developing Country13th International Congress in Nursing Informatics (NI2016)Genevaسخنرانی1395بله
28950860نقش کارگروه مدیریت اطلاعات سلامت در اجرای برنامه ی طرح تحول نظام سلامت: بیان مستند یک تجربه در بروز رسانی کدگذاری پرونده های پزشکیهمایش کشوری ارتقا مدیریت اطلاعات سلامت و نقش آن در اجرای طرح تحول نظام سلامتتهرانسخنرانی1394خير
29941585تعیین استراتژی های گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت در تحقق اهداف نقشه جامع علمی سلامتدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدپوستر1390خير
30941584مقایسه نرم افزارهای بررسی آنلاین و کاربرد آن در آموزش علوم پزشکیدوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدپوستر1390بله
31941567بازگشت سرمایه (RIO) در یادگیری الکترونیکدر سومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکیمشهدسخنرانی1388بله
32941566بررسی استانداردهای حوزه آموزش الکترونیکی با تأکید بر SCORMسومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکیمشهدپوستر1388بله
33941563بررسی تطبیقی نرم افزارهای مدیریت یادگیری منبع باز و ارائه یک مدل بومیسومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکیمشهدسخنرانی1388بله
34941525بررسی پاسخگویی به نیاز های اطلاعات دارویی بیماران بعد از ترخیص: مطالعه کیفیکنگره بین المللی «کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو»مشهدپوستر1394بله
35941487Information Needs and Information Seeking Behavior of Patients with Breast Cancerنخستین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره سراسری سرطان پستانتهرانسخنرانی1394بله
36941485مهندسی مجدد فرآیندها کلید تحول پایدار در نظام سلامت: بیان مستند یک تجربه در حوزه مدیریت اطلاعات سلامتهمایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامت، رویکردها و چالش هااصفهانپوستر1393بله
37941306Development and Implementation of web-based Information system for Hospital Infection Control and Preventionاولین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت بیمارمشهدسخنرانی1394خير
38941303عملکرد مبتنی بر شواهد در برنامه ریزی، تدریس، یادگیری و سنجش و ارزشیابی دوره آموزشی سیستم اطلاعات بیمارستانی: بررسی دیدگاه فراگیراناولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهد و دومین همایش کشوری توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی: جشنواره فیلم های آموزشیمشهدسخنرانی1394بله
39941302بررسی عناصر اطلاعاتی فرم شرح حال روانپزشکی و ارائه مدلی برای ایرانچهارمین همایش کشوری ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت و نقش آن در اجرای طرح تحول نظام سلامت کشورتهرانپوستر1394بله
40935075بومی سازی محتوای آموزش his جهت آموزش کارکنان و دانشجویان علوم پزشکیاولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهدمشهدپوستر1394خير
41933519مقایسه ویژگیهای ساختاری و محتوایی مدلیب در چشم انداز پایگاه اطلاعاتی ملی پزشکی با نگاهی به پابمد در سال 1393نخستین همایش ملی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاه های علوم پزشکی "آسیب شناسی و آسیب زدایی جریان اطلاعات"تهرانسخنرانی1393خير
42932754Evaluation of system quality of hospital information system: A case study on nurses’ experiences25th European Medical Informatics Conference - MIE2014Istanbulسخنرانی1393بله
43931219بررسی نقش انواع رسانه های اطلاع یابی طبابت مبتنی بر شواهد در سرطانکنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطانتهرانپوستر1392بله
44931218بررسی نگرش دانشجویان رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی-1392 (توضیح: نویسنده ارائه دهنده دانشجو بوده و فارغ التحصیل شده است و امکان اضافه کردن نام او در قسمت نویسندگان وجود نداشت)در اولین همایش کشوری چالش ها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشیمشهدپوستر1392خير
45931217بررسی نظرات دانشجویان درباره استفاده از نرم افزار بررسی آنلاین برای اصلاح طرح جلسات روزانه و مشارکت آنها در اصلاح برنامه های آموزشیاولین همایش کشوری چالش ها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشیمشهدپوستر1392بله
46931163مقایسه نظرات پزشکان و پرستاران در مورد اثر استفاده از سیستم کامپیوتری ثبت دستورات پزشک بر جریان کار آنهاهمایش بررسی راهکارهای ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان های کشور و سومین گردهمایی مسئولین و کارشناسان آمار و مدارک پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشورتهرانپوستر1392خير
47931162بررسی کمی اطلاعات پرونده پزشکی بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه و تأمین اجتماعی شهر مشهدهمایش بررسی راهکارهای ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان های کشور و سومین گردهمایی مسئولین و کارشناسان آمار و مدارک پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشورتهرانسخنرانی1392بله
48931028انگیزش یادگیری: کلید یادگیری خودتنظیمهمایش کشوری روش های یاددهی و یادگیری در حوزه و دانشگاهبجنوردپوستر1393خير
49931027انگیزش تحصیلی و یادگیری: کلید مشارکت دانشجوهمایش کشوری چالش ها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشیمشهدسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1718درسنامه جامع مدارک پزشکی: آزمون های طبقه بندی شده1388تالیف
2717درسنامه جامع مدارک پزشکی: خلاصه دروس1388تالیف
3716فن آوری مدیریت اطلاعات سلامت1390تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19539فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29444فلوشیپ پژوهشی سطح 21394
39263فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19805کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه