رعنا  امیری
خلاصه عملکرد رعنا  امیری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

رعنا امیری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رعنا امیری رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : پرستاری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : AmiriR1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1920297تبیین فرهنگ مهاجرین افغانستانی در مواجهه با بیماری؛ طراحی و روان سنجی ابزار رفتار جستجوی سلامت بر مبنای رویکرد ترکیبی متوالی اکتشافیمجریپایان یافتهبلي
2900318تجربه پرستاران از مراقبت برای بیماران با فرهنگها و زبانهای متفاوت مجریپایان یافتهخير
3900316مقایسه کیفیت خلاصه مقالات اصیل ساختار یافته و ساختار نیافته مجلات پرستاری و مجلات پزشکیمجریپایان یافتهخير
484444بررسی تاثیر موزیک بر پاسخهای فیزیولوژیک و وزن گیری نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادانمجریپایان یافتهخير
589015مطالعه فراوانی نوع باکتری، فرمول شمارش، سدیمان و یافته های بالینی سپتی سیمی نوزادان با کشت خون مثبتهمکارپایان یافتهبلي
688604تاثیر پروفیلاکسی کلوفیبرات در پیشگیری از زردی نوزادان دو قلو یک جنس با وزن کمتر از1500 گرم بستری در بخش NICU بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
788314مقایسه تاثیر تغذیه با شیرمادر و شیرخشک بر روی زیر مجموعه های لنفوسیت در نوزادان نارس وبا وزن کم تولدهمکارپایان یافتهخير
887599تعیین سطح آنتی بادی ضد پروتین شوک حرارتی (hsp27) در نوزادان مبتلا به آسفیکسی و ارتباط آن با عوارض ناشی از آسفکسیهمکارپایان یافتهخير
987266مقایسه میزان سرب شیر مادر با شیرهای پاستوریزه در سطح شهرهمکارپایان یافتهبلي
1086772بررسی شیوع کم شنوایی و فاکتورهای مستعد کننده در نوزادان بستری در بیمارستانهای امام رضا(ع)، بیمارستان قائم و ام البنین مشهدهمکارپایان یافتهخير
1186612بررسی مقایسه ای سطح سرمی ریز مغذی های روی مس سلنیوم و کرومیوم در زنان باردار مبتلا به دیابت و زنان باردار سالمهمکارپایان یافتهخير
1286541بررسی فراوانی و فاکتورهای مستعد کننده کاهش شنوایی در موالید زایشگاه بیمارستان سینا و نوزادان کم وزن به مدعت یک سالهمکارپایان یافتهخير
1385434ارزیابی سطح آگاهی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) و امام رضا(ع) و دانشکده دندانپزشکی مشهد درباره سرطان دهان همکارپایان یافتهخير
1484254محاسبه سود و هزینه واکسیناسیون آنفولانزا برای پیشگیری از بیماری های تب دار شبه آنفولانزا و عفونت های حاد تنفسی در شیرخواران 6-24 ماههمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971718Health-Seeking Behavior of Afghan Women Immigrants: An Ethnographic StudyISIJournal of transcultural nursing1397اول
2961320Nurses’ Experiences of Caring for Patients with Different Cultures in Mashhad, IranPMCIranian journal of nursing and midwifery research1396اول و مسئول
3953176Assessment of the Prevalence of Hearing Impairment in Neonates Born in Imam Reza, Ghaem and OM-Albanin Hospitals of MashhadISIiranian journal of neonatology1393پنجم به بعد
4953174Comparative Study of Hearing Impairment among Healthy and Intensive Care unit Neonates in Mashhad, North East IranPMCIranian journal of otorhinolaryngology1394پنجم به بعد
5950573Afghan refugees' experience of Iran’s health service deliveryscopusInternational Journal of Human Rights in Healthcare1395مسئول
6943229Challenges of Transcultural Caring Among Health Workers in Mashhad-Iran: A Qualitative StudyPMCGlobal Journal of Health Science1394اول
7932691Effect of clofibrate on serum triglyceride and cholesterol after intravenous lipid in very low birth weight neonateISCIranian Journal of Neonatology1392چهارم
8922494Relationship between critical thinking, self-regulatory strategies, and goal achievement in nursing students of Islamic Azad University, Shahroud BranchSID/Iranmedex/Magiranنشریه آموزش پرستاری1391سوم
9922490Correlation between cultural intelligence and social interaction of nursesISCمجله مدیریت ارتقاء سلامت1391مسئول
1090800Effect of Metoclopramide on Increased Milk Production in Mothers of Preterm InfantsscopusThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 1390پنجم
1189513Ophthalmic, hearing, speaking and school readiness outcomes in low birth weight and normal birth weight primary school children in mashhad-iranPMCActa Med Iran1389چهارم
1289110Effect of Birth Weight and Socioeconomic Status on Children s Growth in Mashhad, IranPMCInternational Journal of Pediatrics1389سوم
1388720Comparison of the effect of 1000 and 10000 units heparin on umbilical venous blood gasesISISaudi medical journal1388سوم
1488718Birth weight and the risk of childhood hearing impairmentindex copernicusMedical Journal of the Islamic Republic of Iran1388چهارم
1588072Prevalence of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in neonates of northeast of iranChemical Abstractjournal of chinese clinical medicine 1388پنجم به بعد
1688071Treatment effect of ciofibrate in jaundiced low birth weight neonatesISIInternational Journal of Hematology and Oncology1388سوم
1788065Prevalence of visual impairment in low birth weight and normal birth weight school Agehildren scopusIran J pediatric1388چهارم
1887455تأثیر آوای لالایی بر درصد غلظت اشباع اکسیژن خون نوزادان نارسindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387مسئول
1987318تاثیر موسیقی بر تعداد تنفس و ضربان قلب نوزادان نارسindex copernicusبهبود1387سوم
2086049Prophylacttic effect of clofibrate in low birth weight neonates' hyperbilirubinemiaChemical AbstractJournal of chinese clinical medicine1386پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه