سیده عالیا  موسویان کلات
خلاصه عملکرد سیده عالیا  موسویان کلات
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیده عالیا موسویان کلات

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیده عالیا موسویان کلات رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماسیوتیکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : moosavianka@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961019تهیه، تعیین ویژگیها و بررسی اثرات ضد توموری نانوذرات لیپیدی جامد حاوی داستاکسل اصلاح شده با آپتامر AS1411 در مدل حیوانیمجریدر دست اجرابلي
2960988تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های حاوی دوکسوروبیسین هدفمند شده علیه آنتی-ژن غشایی سرطان پروستات و ارزیابی اثرات ضدتوموری فراورده در برون تن و درون تنمجریدر دست اجراخير
3960195تهیه و ارزیابی نانولیپوزوم های حاوی آپتامر AptFOXM1 و هدفمند شده با آپتامر AS1411مجریدر دست اجرابلي
4921265فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با آپتامر ضد گیرنده MUC-1 و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای C26 colon carcinoma.مجریپایان یافتهخير
588821فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با آپتامر ضد Her-2/neu و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای تومورسرطان پستان بیان کننده Her-2/neuمجریپایان یافتهخير
6961021بررسی اثر ضد توموری دندریمرهای حاوی داروی SN38 هدفمند شده با آپتامر در مدل حیوانیهمکاردر دست اجرابلي
7951706فرمولاسیون، تهیه، تعیین ویژگی ها، بررسی توزیع بافتی، فارماکوکینتیک وتاثیرپایین آورندگی خونی لیپوزوم های خوراکی حاوی انسولین هدفمند شده با ویتامینB 12همکاردر دست اجرابلي
888417فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزومهای دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتیدهای TAT و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro , invivo در موشهای دارای تومور C26 colon carcinomaهمکارپایان یافتهبلي
986585فرمولاسیون، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانولیپوزومهای موضعی حاوی گلوکانتیم تهیه شده با استئاریل آمین برای درمان لیشمانیوز پوستی در مدل موشی BALB/cهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981243The activity of encapsulated meglumine antimoniate in stearylamine-bearing liposomes against cutaneous leishmaniasis in BALB/c miceISIExperimental parasitology1398اول
2980722Aptamer-functionalized liposomes for targeted cancer therapyISICANCER LETTERS1398اول
39711105TR1 aptamer-PEGylated liposomal doxorubicin enhances cellular uptake and suppresses tumour growth by targeting MUC1 on the surface of cancer cellsISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397اول
4963428MUC1 aptamer-conjugated mesoporous silica nanoparticles effectively target breast cancer cellsISIDRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY1396دوم
5943097Improvement in the drug delivery and anti-tumor efficacy of PEGylated liposomal doxorubicin by targeting RNA aptamers in mice bearing breast tumor modelPMCColloids and Surfaces B: Biointerfaces1394اول
6935514Development of RNA aptamers as molecular probes for HER2+ breast cancer study using cell-SELEXISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394اول
7930764Use of topical liposomes containing meglumine antimoniate (Glucantime) for the treatment of L. major lesion in BALB/c miceISIExperimental parasitology1393اول
8923183Epirubicin loaded super paramagnetic iron oxide nanoparticle-aptamer bioconjugate for combined colon cancer therapy and imaging in vivoISIEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences1392سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962163تهیه و تعیین خصوصیات لیپوزوم های حاوی دوکسوروبیسین هدفمند شده با آپتامر5TR1 و بررسی اثرات آن در برون تن و درون تن14th International Conference and Exhibition on Nanomedicine and Pharmaceutical Nanotechnologyرمپوستر1396بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1576اشکال دارویی و سامانه های دارورسانی1392ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19681فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه