جواد  سرآبادانی
خلاصه عملکرد جواد  سرآبادانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

جواد سرآبادانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): جواد سرآبادانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : بیماریهای دهان دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : SarabadaniJ@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960509ارزیابی کیفیت استریلیزاسیون با بخار در مراکز دندانپزشکی شهر مشهد در سال 96مجریپایان یافتهبلي
2950065مقایسه ی آموزش "لیزر در دندانپزشکی" با دو روش مبتنی بر موبایل و کتابچه برای دانشجویان دندانپزشکی مجریپایان یافتهبلي
3950062بررسی عوارض و میزان رضایتمندی بیماران جهت فرنکتومی با روش لیزرمجریپایان یافتهبلي
4941332بررسی عوارض پس از جراحی حذف ضایعات اگزوفیتیک محیطی با استفاده از لیزر CO2 و میزان رضایتمندی بیمارانمجریپایان یافتهبلي
5940054اجرا و ارزشیابی نرم افزار آموزشی زخم های دهانی با قابلیت اجرا بر روی تلفن های هوشمند مجریپایان یافتهبلي
6911298بررسی تاثیر درمانی روغن سیاه دانه در بهبود لیکن پلان اروزیو و آتروفیک دهانی (کارآزمایی بالینی دوسویه کورتصادفی شده کنترل شده با پلاسبو )مجریپایان یافتهبلي
7901093بررسی روایی محتوای آزمونهای برگزار شده در دانشکده دندانپزشکی مشهد طی نیمسال اول 91-90مجریپایان یافتهبلي
8901018مقایسه مفهوم حرفه ای گری در دندانپزشکی از نظر دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 91-90مجریپایان یافتهبلي
9900343کشف تجارب دستیاران و اعضای هیات علمی گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد از اجرای روش های نوین ارزشیابی-مطالعه پدیدار شناسیمجریپایان یافتهبلي
1089179بررسی ارتباط بیماریهای پریودنتال با تغییرات Lipid- profile, CRP, FBS و CBCمجریپایان یافتهبلي
1188010بررسی آگاهی و آمادگی دندانپزشکان عمومی و متخصص در مورد فوریت های پزشکی در مطب دندانپزشکی در شهر مشهد در سال 1388-1389مجریپایان یافتهخير
1287777بررسی تظاهرات دیررس مخاط دهان در جانبازان شیمیایی شده با گاز خردل شهر مشهد در سال 88-1387مجریپایان یافتهخير
1387461بررسی میزان آگاهی و مهارت تشخیصی اینترنهای دندانپزشکی و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی درباره بیماریهای دهان در سال 87-88مجریپایان یافتهبلي
1487414بررسی میزان آگاهی و مهارت تشخیصی دندانپزشکان عمومی شاغل در استان خراسان رضوی درباره بیماریهای شایع دهان در سال 88-87مجریپایان یافتهبلي
1587230بررسی تغییرات هماتولوژیک در بیماران مبتلا به استوماتیت آفتی عود کننده مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهددر سال 88-1387مجریپایان یافتهبلي
1686664بررسی بهینه سازی مرکز تحقیقات دندانپزشکیمجریپایان یافتهخير
17980024تعیین میزان شیوع اختلالات گفتاری ناشی از کوتاهی بند زیر زبان در کودکان 3 تا 6 ساله شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
18961255کاربرد e-learning در آموزش اصول تفسیر رادیولوژی دهان، فک و صورت (طراحی وب سایت آموزشی)همکاردر دست اجرابلي
19961100بررسی تاثیر دستگاه FotoSan LAD pen در درمان پریودنتیت مزمن: کارآزمایی بالینیهمکاردر دست اجرابلي
20960223مقایسه هزینه تمام شده ارائه خدمات دندانپزشکی مرکزبهداشت شماره (1) مشهدبا قیمت خرید خدمات از بخش خصوصی- سال 1395همکارپایان یافتهبلي
21950298تاثیرترکیبی لیزرEr:YAG، وارنیش فلوراید وکازئین فسفوپپتید بر ریز سختی و مورفولوژی پوسیدگی مینائی اولیه در دندانهای دائمی جوانهمکارپایان یافتهبلي
22941818بررسی رفتار نسخه نویسی دندانپزشکان استان خراسان رضوی در سال 94-95همکارپایان یافتهبلي
23940046 بررسی رابطه بین تاب‌آوری و فرسودگی شغلی اعضاء هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 94- 93همکارپایان یافتهبلي
24901029بررسی وضعیت آموزش در بخش سلامت دهان ودندانپزشکی اجتماعی دانشکده دندانپزشکی مشهد با کمک الگوی ارزشیابی سیپ در سال تحصیلی 91-90 همکارپایان یافتهبلي
25900354مطالعه میزان موفقیت درمان اندودانتیکس انجام شده توسط دانشجویان دندانپزشکی مشهد سال 1389همکارپایان یافتهخير
2689873بررسی اثر آموزش بر نحوه ارائه گزارش صبحگاهی در دپارتمان داخلی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
2788767بررسی عوارض دیررس مسمومیت خردل گوگردی، بویژه عوارض قلبی عروقی در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
2888157بررسی شیوع ضایعات بدخیم و پیش بدخیم دهان ، لب و ریسک فاکتورهای ان در ساکنین بالای 25 سال شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
2985134مطالعه اختلالات آترواسکلروتیک قلبی –مغزی عروقی در شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981736Comparing Training of 'Lasers in Dentistry' by Two Mobile-based and Booklet Approach Training Methods in Dentistry StudentsChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1398اول
2981013controlling gag reflex whit low power laser acupuncture for tooth restoration on point P6: a case reportسایر سایت‏های تخصصیREGENERATION, RECONSTRUCTION & RESTORATION1397اول
3974181A Case Report of Multifocal Epithelial Hyperplasia (Heck's Disease) Treated with CO2 LaserISCjournal of dental materials and techniques1396اول
4972255Lip Leishmaniasis with Oral-mucosal Involvement: A Case ReportISCjournal of dental materials and techniques1397اول
5971212Dentists’ Prescription Behavior in Razavi Khorasan ProvinceISCمجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان1397دوم
6961080Perspectives of Dentistry Residents about their Curriculum (2012)ISC...Educational Research in Medical Sciences1394اول
7953741Oral Cancer: Prevention and Early Detection, Dentists’ Opinions and Practices (Mashhad-Iran)scopusInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1395اول
8940089Knowledge and Diagnostic Skill of General Dentist in Khorasan Province (Iran) toward Oral Common Diseases in 2009-10Chemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1391اول
9934021Evaluation of Educational Status of Oral Health and Community Dentistry Department at Mashhad Dental School using CIPP Evaluation Model in 2013Chemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1393سوم
10933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392پنجم به بعد
1192427نیاز های درمانی جانبازان شیمیایی با گاز خردل خراسان رضوی مشهدISCمجله علمی پژوهشی طب جانباز1391اول
1291496Prevalence of Clinical Oral Soft Tissue Lesions in Children Attending to theCommunity Dentistry CenterChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1391اول
1391057A Schwannoma of the Soft Palate in a Child: Histological and Immunohistochemical Features and Surgical MethodPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1391چهارم
1490374Oral medicine course offer  in general medical students training curriculumsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهHorizons of Medical Education Development1390اول
1589595Preparedness of specialist dentists about medical emergencies in dental office-IranscopusAustralian Journal of Basic and Applied Sciences 1389دوم
1689533The knowledge and preparedness of general dentists about medical emergencies in IranISIIranian Red Crescent Medical Journal 1389مسئول
1789492The Evaluation of Knowledge among Dental Specialists about Common Medical Emergencies in Dental Offices in Mashhad-Iran in 2009-2010(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389مسئول
1888790Consistency rates of clinical and histopathologic diagnoses of oral soft tissue exophytic lesionsPMCJ Dent Res Dent Clin Dent Prospects1388اول و مسئول
1988377بررسی سطح سرمی آهن، فریتین و روی در بیماران مبتلا به استوماتیت آفتی عودکننده مراجعه کننده به بخش بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی زاهدان-ایران در سال 1386 (Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982415Lip leishmaniasis with oral-mucosal involvement: A case reportهفتمین همایش انجمن اندودانتیست های ایران شعبه خراسانمشهدپوستر1398خير
2974188Controlling gag reflex whit low power laser acupuncture on point P6هفتمین سمپوزیوم پژوهشی محققین جوانتهرانپوستر1397خير
3974155کابردهای لیزر در دندانپزشکی ترمیمی و زیباییسمینار تخصصی باندینگ و سرامیک در دندانپزشکیمشهدسخنرانی1397بله
4974126کاربرد لیزر کم توان در بیماریهای دهانسمپوزیوم تازه های کاربرد لیزر در دندانپزشکیمشهدسخنرانی1397بله
5974112کاربرد بالینی لیزر در بیماریهای دهانسمپوزیوم تازه های کاربرد لیزر در دندانپزشکیمشهدسخنرانی1397بله
6973287شیوه نوین برای کنترل رفلکس گگ در بیماران: یک گزارش موردنخستین سمپوزیوم دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1397خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1863راهنمای دندانپزشک در موقعیت های پزشکی و عوارض مرتبط با آن1393ترجمه
2813ارزشیابی آموزشی دانشجو در علوم پزشکی1390تالیف
31951اطلس کاربردی لیزر در دندانپزشکی1397تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه