عطیه  مهدیزاده حکاک
خلاصه عملکرد عطیه  مهدیزاده حکاک
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

عطیه مهدیزاده حکاک

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): عطیه مهدیزاده حکاک رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : علوم تغذیه دانشکده/محل خدمت : بیمارستان قائم(عج)
پست الکترونیک : MehdizadehHA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیئت مدیرهانجمن فیبروز کیستیک پویادم خراسان1389/02/02
دبیر و نائب رئیسانجمن تغذیه ایران (شعبه خراسان رضوی)1398/08/21

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980563تاثیر مشارکت والدین در مداخلات پیشگیری از چاقی کودکان سنین قبل از مدرسه: یک مرور سیستماتیکمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
286643بررسی تاثیر امگا 3 بر شاخص های رشد و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به بیماری فیبروز کیستیک مجریپایان یافتهبلي
3980544طراحی و اجرای 'رجیستری بومی، منطقه ای چاقی در کودکان'همکاردر دست اجراخير
4971783بررسی تاثیر درمان با ویتامین D بر آستنواسپرمی بیماران ناباروردچار insufficiency ویتامین D مراجعه کننده به کلینیکهای درمانی بیمارستان قائم (عج)همکاردر دست اجرابلي
5970267بررسی اثر Alternate Day Fasting و Low Calorie Diet بر وضعیت متابولیسم پایه و ترکیب بدن در افراد دچار اضافه وزن و چاقیهمکاردر دست اجرابلي
6961583بررسی روایی و پایایی پرسشنامه بسامد خوراک کودکان پیش دبستانی شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
7960886بررسی همبستگی بین الگوهای غذایی غالب با شاخصهای رشد و ترکیب بدنی کودکان پیش دبستانی شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
8941586اجرا و سنجش پایلوت مداخله بومی سازی شده با هدف افزایش فعالیت بدنی و تغذیه سالم در میان کودکان پیش دبستانیهمکارپایان یافتهبلي
9940555اثر بخشی رژیم کتوژنیک اصلاح شده در درمان بیماران (6-2 ساله) مبتلا به صرع مقاومهمکارپایان یافتهبلي
10910786اعتباریابی فرمت ایرانی پرسشنامه کیفیت زندگیدر کودکان مبتلا به بیماری التهابی روده IMPACT IIIهمکارپایان یافتهبلي
1188320تاثیر آموزش احیاء با استفاده از فیلم و شبیه سازی در مقایسه با روش فعلی در کارورزان پزشکی گروه اطفالهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982220Impact of Parent Engagement in Childhood Obesity Prevention Interventions on Anthropometric Indices among Preschool Children: A Systematic ReviewISIChildhood obesity اول
2973377A Customized Intervention Program Aiming to Improve Healthy Eating and Physical Activity Among Preschool Children: Protocol for a Randomized Controlled Trial (Iran Healthy Start Study)PMCJMIR Research Protocols1397اول
3973323Assessment, Intervention, and Monitoring: Stepwise Nutritional Management in Pediatric Intensive Care Units: A Short ReviewscopusJournal of Comprehensive Pediatrics1397مسئول
4972902Evidence for the Validity of the Children's Attraction to Physical Activity (CAPA) Scale in Iranian Preschool ChildrenISIJournal of pediatric nursing اول
5961615Adherence to hypoglycemic Medication among insulin-treated patients with type 2 diabetesPMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1396دوم
6961097Alterations in lipid profile, Zinc and Copper levels and superoxide dismutase activities in normal pregnancy and preeclampsiaISIAmerican Journal of the Medical Sciences1396پنجم به بعد
7953641Quality of Life and Psychiatric Comorbidity in Children and Adolescents with Functional Constipation: A Case-Control Studyscopusگوارش1395مسئول
8952275Introducing the Practical Guideline for Diabetes and Ramadan, Developed by International Diabetes Federation in Collaboration with Diabetes and Ramadan International Alliance, 2016ISCjournal of fasting and health1395مسئول
9950671Assessing Serum Concentration of Zinc among Disadvantage Young Females under Cover of a Relief Foundationسایر سایت‏های تخصصیJournal of Nutritional Sciences and Dietetics1394مسئول
10950554The 17th Congress of Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia (PENSA) and the First Symposium on Fasting and Health, 6th-8th December 2016, Tehran, IranISCjournal of fasting and health1394مسئول
11950267Comparison of the Effects of Intralipid 10% and 20% on Peripheral Catheter Ablation in a Pediatric Intensive Care UnitChemical Abstractiranian journal of neonatology1394سوم
12940887Investigating the relation between macronutrients intake and anthropometric indicesscopusMediterranean Journal of Nutrition and Metabolism1394چهارم
13940318Effect of the Number of Ramadan Fasting Days on Maternal and Neonatal OutcomesISCJournal of Fasting and Health1393دوم
14935559A review on nutrition and skin agingscopusIranian Journal of Dermatology1394مسئول
15930482Evaluating the effects of omega-3 on quality of life in children with cystic fibrosis.SID/Iranmedex/MagiranGovaresh1389مسئول
16930475Effects of Probiotics on Quality of Life in Children with Cystic Fibrosis; A Randomized Controlled Trial.ISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS 1392مسئول
17924623Analysis of CFTR Gene Mutations in Children with Cystic Fibrosis, First Report from North-East of IranISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392اول
1889743Clinical Profile and Growth Status in Patients with Cystic Fibrosis: A 2-year Follow up StudyscopusGovaresh1389مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980050مشارکت والدین و مداخلات پیشگیری از چاقی کودکان: یک مرور سیستماتیکدومین کنگره پزشکی اجتماعیتهرانسخنرانی1397خير
2973376Validity and Reliability of the Nutrition Screening Tool for Every Preschooler (NutriSTEP®) in Iranian Preschool ChildrenThe 3rd International and 15th Iranian Nutrition CongressTehranسخنرانی1397بله
3973375A Customized Intervention Program Aiming at Improving Healthy Eating and Physical Activity among Preschool Children: Iran Healthy Start Study ProtocolThe 3rd International and 15th Iranian Nutrition CongressTehranپوستر1397بله
4973374Evidence for the validity of the children's attraction to physical activity (CAPA) scale in Iranian preschool childrenThe 3rd international and 15th Iranian Nutrition CongressTehranپوستر1397بله
5972345comparing the effects of intralipid 10% and 20% on peripheral catheter ablation in pediatric intensive care unitهمایش بیماری های کودکانتهرانپوستر1394خير
6963393Ramadan and fasting, recent advances, introducing the practical guideline for Diabetes and RamadanThe 1st international congress of NLRCS, “Nutrition, from the Laboratory to Clinical Studiesمشهدپوستر1396بله
7963080Comparing clinical outcome and nutritional status in hypo-caloric vs. full-caloric enteral feeding trauma patients during the first week of hospitalization in intensive care unit18th Congress of Parenteral and Eneteral Nutrition Society of Asiaمانیلاسخنرانی1396بله
8963019Association between dysglycemia and mortality in children receiving parenteral nutrition in pediatric intensive care unit18th Congress of Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asiaمانیلاپوستر1396بله
9963018The role of nutrition support team on improving post-operative nutritional status in pediatric patients undergoing gastrointestinal surgery18th Congress of Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asiaمانیلاپوستر1396بله
10962037Plasma n-3 polyunsaturated fatty acids are associated with both overall and abdominal obesity in Iranian adults2nd International Conference on Food Chemistry and Nutritionونکوورپوستر1396بله
11962034Effects of L-carnitine supplementation on body composition in patients with nonalcoholic steatohepatitis (NASH)39th European Society of Clinical Nutrition and Metabolism CongressThe Hagueپوستر1396بله
12953275Introducing the Practical Guideline for Diabetes and RamadanThe 17th Congress of Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asiaتهرانسخنرانی1395بله
13953274Introducing a Long-term Ketogenic Diet for Epileptic Pediatric PatientsThe 17th Congress of Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asiaتهرانسخنرانی1395بله
14953273Investigating the Effects of Fish Oil on Growth Indicators in Children with Cystic FibrosisThe 17th Congress of Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asiaتهرانسخنرانی1395بله
15951862Assessment, Intervention and Monitoring: Stepwise Nutritional Management in Pediatric Intensive Care UnitThe 2nd International and the 14th Iranian Nutrition Congressتهرانپوستر1395بله
16951859Can Nutrition Support Team Improve Post-operative Nutritional Status in Pediatric Patients Undergoing Gastrointestinal Surgery?The 2nd International and the 14th Iranian Nutrition Congressتهرانپوستر1395بله
17950265بررسی کیفیت زندگی و عوارض روانی همراه در کودکان و نوجوانان مبتلا به یبوست (با یا بدون بی اختیاری مدفوع) و مقایسه با همتایان سالمٍExcellence in Pediatricsدبیپوستر1393بله
18950175تعیین فراوانی 15 موتاسیون ژن CFTR در بیماران مبتلا به فیبروز کیستیک ارجاع داده شده به کلینیک فیبروز کیستیک بیمارستان دکتر شیخٍٍٍExcellence in Pediatricsاستانبولپوستر1390بله
19950173ارزیابی سطح سرمی روی در دختران 18 تا 30 ساله تحت حمایت کمیته امداد کشوریکنگره تغذیه ایرانتهرانپوستر1393بله
20950172پروبیوتیک ها چگونه بر رشد، کیفیت زندگی و حملات تنفسی بیماران مبتلا به فیبروز کیستیک تاثیر دارند؟Excellence in PediatricsMadridپوستر1391بله
21924674STUDY THE EFFECTS OF OMEGA-3 ON GROWTH INDICATORS AND QUALITY OF LIFE IN CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSISCHILD CARE HEALTH AND DEVELOPMENTChinaسخنرانی1388خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1691سی اف را بیشتر بشناسیم (کتابی برای والدین کودکان مبتلا به سی اف)1392تالیف
2689اصول مراقبت و درمان در فیبروزکیستیک1390تالیف
31593یادگیری، آموزش، فعالیت، بازی (تغذیه صحیح)1396تالیف و گردآوری
41592آموزش، یادگیری، فعالیت، بازی (فعالیت بدنی)1396تالیف و گردآوری
51524والدین آگاه تر، کودکان سالم تر (راهنمای والدین در تغذیه و فعالیت بدنی کودک)1396تالیف و گردآوری

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110094فلوشیپ پژوهشی سطح 11398

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه