سیدرضا  موسوی
خلاصه عملکرد سیدرضا  موسوی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیدرضا موسوی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیدرضا موسوی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی قانونی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : mousavir@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980657بررسی تظاهرات بالینی و پاراکلینیک مصدومان دچار گزیدگی مراجعه کننده به بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1398مجریدر دست اجرابلي
2980656بررسی تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی بیماران دچار مسمومیت با ترامادول مراجعه کننده به بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع)مجریعقد قراردادبلي
3951604بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیکی و بالینی بیماران دچار مسمومیت با سرب در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا مشهد 1395-1396مجریدر دست اجرابلي
4951452تعیین اثرات قلبی ترییدوتیرونین(T3) در بیماران مسموم شده با آلومینیوم فسفاید (AlP)مجریپایان یافتهبلي
5921143بررسی اثرات درمانی سولفات منیزیم (MgSO4) در مسمومیت حاد حشره کش های فسفر دار آلی در بیماران بستری در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع)مجریدر دست اجرابلي
6900015اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع ) مشهد درسال 1390مجریپایان یافتهبلي
7900014اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سال 1390 مجریپایان یافتهخير
889873بررسی اثر آموزش بر نحوه ارائه گزارش صبحگاهی در دپارتمان داخلی بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
989679بررسی غلظت فلزات سنگین، نیترات و نیتریت در آبهای بسته بندی شده موجود در بازار مشهد در سال 1390مجریپایان یافتهبلي
1088599بررسی عوامل موثر بر ایجاد انگیزه مطالعه و یادگیری از دیدگاه دانشجویان مقطع علوم پایه رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390مجریپایان یافتهخير
1188597اندازه گیری غلظت فلزات سنگین (سرب، جیوه، آرسنیک، کروم، آلومینیوم، کادمیم)، نیترات و نیتریت در آب بند گلستان مشهد (در سال 1391)مجریپایان یافتهخير
1288594اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا(ع ) مشهد در سالهای 1386-1388مجریپایان یافتهخير
1388531اپیدمیولوژی مسمومیت های حاد در مسمومین بستری شده در بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سالهای 1386-1388مجریپایان یافتهخير
1487531اندازه گیری غلظت فلزات سنگین (سرب، جیوه، آرسنیک، کروم، آلومینیوم، کادمیوم) در پساب حاصل از صنایع دشت مشهدمجریپایان یافتهخير
1587012بررسی رابدومیولیز در مسمومین بستری در بیمارستان امام رضا (ع) طی 16ماه مجریپایان یافتهخير
16950789بررسی تاثیر فاکتور محرک کلنی گرانولوسیت(G-CSF) بر سمیت قلبی و عصبی ناشی از مونوکسید کربن در بیماران مبتلا به مسمومیت با مونوکسیدکربنهمکاردر دست اجرابلي
17950141گزارش صبحگاهی در روانپزشکی: طراحی مدل مطلوب برای دوره دستیاری و ارزیابی آنهمکارپایان یافتهخير
18922682تولید آنتی سرم اسبی ضد ونوم عنکبوت بیوه سیاه خراسان وارزیابی اثر خنثی سازی آن در موش BALB/cهمکاردر دست اجراخير
19920427مقایسه اثر N—استیل سیستئین به همراه سایمتیدین و Nاستیل سیستئین به تنهایی ، در درمان مسمومیت حاد استامینوفن : کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کورهمکارپایان یافتهبلي
20900259بررسی آماری علل فوت در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی و مقایسه آن با علت فوت در سایرجانبازان از سال1370 تا 1390 در دو استان خراسان رضوی و استان فارسهمکارپایان یافتهخير
2189210بررسی ارتباط غلظت سرب خون و یافته های بالینی این مسمومیت با تست های عملکرد کبدی و کلیوی در کارگران شاغل دریک کارخانه باطری سازیهمکارپایان یافتهخير
2288767بررسی عوارض دیررس مسمومیت خردل گوگردی، بویژه عوارض قلبی عروقی در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
2388532بررسی عوارض دیررس مسمومیت با عامل خردل در حنجره مجروحین شیمیایی جنگی استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
2487855مطالعهءاثرات درمانی سیر و مقایسه آن با دی پنیسیلامین در بیماران مبتلا به مسمومیت مزمن خفیف تا متوسط شغلی سربهمکارپایان یافتهبلي
2587530تعیین غلظت جیوه احتمالی در ماهی ها و میگو های بازار مشهدهمکارپایان یافتهخير
2687529تأثیر درمانی حصا-آ در مسمومیت حاد حشره کشهای فسفردار آلیهمکارپایان یافتهخير
2786610تعیین غلظت بعضی از فلزات سنگین و کاتیونها (سرب، جیوه، آرسنیک، کروم، آلومینیوم، روی، آهن، منگنز، مس، کلسیم و منیزیوم) درآبهای لوله کشی شهر مشهد و آبهای معدنی بسته بندی شده موجود در بازار مقایسه آن با استانداردهای جهانیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971353VALUE OF BLOOD LACTATE AND TSH IN PREDICTING LENGTH OF HOSPITALIZATION AND OUTCOME OF POISONED PATIENTS ADMITTED TO THE ICUISIPharmacophore1397پنجم
2970595Progressive delayed respiratory complications of sulfur mustard poisoning in 43 Iranian veterans, three decades after exposureISIHUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY1396چهارم
3962765A Study of the Importance of Clonus Symptoms in Patients with Tramadol PoisoningPMCJOURNAL OF TOXICOLOGY1396پنجم
4962435Long-term complications of sulfur mustard poisoning: retinal electrophysiological assessment in 40 severely intoxicated Iranian veteransPMCInternational journal of retina and vitreous1395پنجم به بعد
5961329Investigating the Underlying Psychiatric Disorders Leading to Suicide among Patients Hospitalized in Poisoning Center in Emam Reza Educational, Research and Treatment Center in Mashhad, 2015EmbaseInternational Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine1396سوم
6952531Hypoglycemia and revisable ST‑elevation induced by MoventoPMCinternational journal of applied basic medical research1395دوم
7943386Management of 2,4- dichlorophenoxyacetic acid intoxication by hemodialysis, a case reportChemical Abstractمجله سم شناسی و مسمومیتهای ایران1394دوم
8943114Clinical and Laboratory Findings of Lead Hepatotoxicity in the Workers of a Car Battery Manufacturing FactoryChemical AbstractIranian Journal of Toxicology1395سوم
9941326Comparing the Therapeutic Effectiveness of N-acetylcysteine with the Combination of N-acetyl Cysteine and Cimetidine in Acute Acetaminophen Toxicity: A Double-Blinded Clinical TrialPMCElectronic physician1394دوم
10940748Epidermal hydration and skin surface lipids in patients with long-term complications of sulfur mustard poisoningISIJournal of Research in Medical Sciences1394سوم
11935252How to Improve the Quality of Morning Report; Department of Internal Medicine, An action researchindex copernicusThe Future of Medical Education Journal (FUTURE MED EDUC J)1394اول
12934782Rhabdomyolysis in 114 patients with acute poisoningsISIJournal of Research in Medical Sciences1393اول
13933365Serum cytokine profiles of Khorasan veterans 23 years after sulfur mustard exposureISICytokine1393سوم
14932423Effects of Educational Training on Quality of Journal Clubs: a Quasi-Experimental StudyEmbasefuture of medical education journal1393دوم
1592862Determination of cyanide and nitrate concentrations in drinking, irrigation, and wastewatersISIJournal of Research in Medical Sciences1391اول
1692857Clinical, Toxicological, Biochemical, and Hematologic Parameters in Lead Exposed Workers of a Car Battery IndustryISIIran J Med Sci1391سوم
1792849Concentrations of Mercury, Lead, Chromium, Cadmium, Arsenic and Aluminum in Irrigation Water Wells and Wastewaters Used for Agriculture in Mashhad, Northeastern IranPMCInternational journal of occupational and environmental medicine1392اول
18923284Biochemical and hematological findings of Khorasan veterans 23 years after sulfur mustard exposureISIJournal of Research in Medical Sciences1392سوم
19922899Erythema annulare centrifugum: association with autoimmune polyglandular syndrome type 1scopusIranian journal of dermatology1392پنجم
20922448Mercury Contamination of Fish and Shrimp Samples Available in Markets of Mashhad, IranISIBull Environ Contam Toxicol1392سوم
21921114Metal mercury poisoning in two boys initially treated for brucellosis in Mashhad, IranISIHuman & experimental toxicology1390چهارم
2291083Comparison of Therapeutic Effects of Garlic and D-Penicillamine in Patients with Chronic Occupational Lead PoisoningISIBasic & Clinical Pharmacology & Toxicology1391سوم
2390754Audiences’ Feedback of Problem Based Learning Workshops as a New Experience in Mashhad University of Medical sciencesindex copernicusThe Future of Medical Education Journal1390مسئول
2490461Delayed toxic effects of sulfur mustard on respiratory tract of Iranian veteransISIHuman & experimental toxicology1390پنجم به بعد
2590227Determination of Methanol Concentrations in Traditional Herbal Waters of Different Brands in IranISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390اول
2689642Clinical and laboratory evaluation of rhabdomyolysis in 165 patients with severe acute poisoningsindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1389اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952071Sildenafil induced hemorrhagic stroke in a young manAsia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Conferenceدبیپوستر1392خير
2934887Evaluation of toxic heavy metals concentrations in reservoir of Golestan dyke in Iran13 TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYارومیهپوستر1394خير
3934886Evaluation of Heavy metals, Nitrate and Nitrite in Tap Water of Mashhad, Iran13 TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYارومیهپوستر1394خير
4930174delayed cutaneous manifestations of sulfur mustard gas poisoning in Iranian veterans North East:22-27 years after exposure10th scientific congress of Asia pacific association of Medical ToxicologyPenangپوستر1390خير
5923251Delayed biochemical and hematological complications of Mustard Gas in Iranian veterans 23 years after the exposureدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریپوستر1392خير
6923152Quantitative Assessment of Six Heavy Metals in Irrigation Water Wells and Wastewaters Used for Agricultureدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریپوستر1392خير
7923150Determination of cyanide and nitrate concentrations in drinking, irrigation, and wastewatersدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1855یادگیری مسئله محور1390ترجمه
2813ارزشیابی آموزشی دانشجو در علوم پزشکی1390تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه