سارا  عامل فرزاد
خلاصه عملکرد سارا  عامل فرزاد
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سارا عامل فرزاد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سارا عامل فرزاد رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : داروسازی دانشکده/محل خدمت : پژوهشکده بوعلی
پست الکترونیک : AmelFS1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941587سنتز و تهیه نانوپلیمروزومهای پلی اتیلن گلایکول- پلی لاکتاید کوگلایکولاید حاوی کامپتوتسین هدفمند شده با تتراک جهت درمان سرطان ریه غیر کوچک: ارزیابی درون و برون تنیهمکارپایان یافتهبلي
2940565بررسی اثر کروسین و کروستین استخراج شده از زعفران در تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلولهای استخوانیهمکارپایان یافتهبلي
3940395بررسی اثرات تعبیه داربست سلولی حاوی سلول های تک هسته ای مغز استخوان برداشت شده از بال ایلیاک بر روند ایجاد تحریک جوش خوردگی در بیماران دچار عدم جوش خوردگی شکستگی های استخوان های بلند اندام تحتانیهمکارپایان یافتهبلي
4931682تهیه و ارزیابی کارائی نانولیپوپارتیکل های مبتنی بر PLGA حاوی دوکسوروبیسین وکروستین استخراج شده از زعفران به منظور بهبود خواص ضد سرطانی دوکسوروبیسن به روش برون تنیهمکارپایان یافتهخير
5931570ارزیابی اثرات کروستین استخراج شده از زعفران و نانوپارتیکل های PLGA حاوی کروستین در بروز فنوتیپ مقاومت چند داروییهمکارپایان یافتهخير
6930028بررسی اثر ژل انتی بیوتیک(تیکوپلانین جنتامایسین) بر پیشگیری از عفونت استخوانی early onset در شکستگی های باز تیپ 2و 3 گاستیلو همکارپایان یافتهبلي
7921897بررسی اثر پلی گلوتامیک اسید بر خصوصیات ژن رسانی حامل های پلیمری پلی اتیلن ایمین (PEI) اصلاح شده با آمین هتروسیکلهمکارپایان یافتهخير
8921090ارزیابی کارائی دندریمر های مبتنی بر پلی پروپیلن ایمین (PPI) اصلاح شده با زنجیره های الکیل به عنوان وکتورهای غیر ویروسی مورد استفاده درco-delivery دارو و ژنهمکارپایان یافتهخير
9920848بهبود حلالیت کروستین استخراج شده از زعفران با استفاده ا زدندرایمر های پلی پروپیلن ایمین (PPI) و پلی امیدو امین ((PAMAMهمکارپایان یافتهخير
10920559بررسی اثرات تزریق کنسانتره مغز استخوان ((TNC بر روند ترمیم غضروف اسیب دیده سطح مفصل زانو در بیماران دچار استئوارتریت متوسط تا شدیدهمکارپایان یافتهبلي
11911172سنتز دندریمر های مبتنی بر پلی پروپیلن ایمین (PPI) و پلی امیدوامین (PAMAM) با وزن مولکولی پائین به عنوان وکتورهای غیر ویروسی مورد استفاده در ژن درمانیهمکارپایان یافتهخير
12910744تهیه نانو پارتیکل های PLGA حاوی کروستین استخراج شده از زعفران به منظور بهبود خواص ضد سرطانی به روش برون تنی همکارپایان یافتهخير
13910720تهیه و ارزیابی کارائی نانولیپوپارتیکل های مبتنی بر PLGA کونژوکه شده به پلی اتیلن ایمین مورد استفاده در delivery siRNA بر علیه MDR1 در سلولهای سرطان پستان مقاوم به داکسوروبیسین همکارپایان یافتهخير
14910425سنتز دندریمرهای مبتنی بر پلی پروپیلن ایمین(PPI) اصلاح شده با گروه های هتروسیکلیک آمین دار به عنوان وکتورهای غیرویروسی مورد استفاده در ژن درمانیهمکارپایان یافتهبلي
15910422سنتز دندریمرهای مبتنی بر پلی پروپیلن ایمین(PPI) اصلاح شده با زنجیره های الکیل به عنوان وکتورهای غیرویروسی مورد استفاده در ژن درمانیهمکارپایان یافتهبلي
16900949بررسی اثر روتین درسمیت عصبی ناشی از آکریل آمیدهمکارپایان یافتهخير
17900939بررسی اثرات تزریق سلول های تک هسته ای مغز استخوان بر روند ایجاد تحریک جوش خوردگی در بیماران دچار عدم جوش خوردگی شکستگی های استخوان های بلند اندام تحتانی(ران و ساق) مراجعه کننده به بیمارستان امدادی شهید کامیاب طی مدت 6 ماهه اول سال 1391همکارپایان یافتهخير
18900072بررسی آزمایشگاهی سمیت سلولی کامپوزیت های ارتودنسی حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در محیط کشت فیبروبلاست های لثه ای انسانهمکارپایان یافتهبلي
19900069بررسی اثر سمیت سلولی چند محلول کلوئیدال حاوی ذرات نانو روی فیبروبلاست های لثه ای انسانهمکارپایان یافتهخير
20900001سنتز مشتقات پلی اتیلن ایمین به منظور افزایش ظرفیت بافری آن به عنوان وکتور غیر ویروسی مورد استفاده در ژن درمانی همکارپایان یافتهخير
2189643تهیه دندریمرهای مبتنی بر پلی آمیدوامین (PAMAM) متصل شده به Pullulan و بررسی کارایی نانوذرات حاصل در انتقال ژن به سلولهای کبدیهمکارپایان یافتهخير
2289189سنتز و ارزیابی برون تنی ترانسفکشن نانوذرات حاصل از دندریمرهای هدفمند مبتنی بر پلی آمیدوآمین (PAMAM) متصل شده به اولیگوآمین-آپتامرهمکارپایان یافتهبلي
2389188کلونینگ٬ بیان و تعیین خصوصیات یک پروتئین همجوش تشکیل شده ازتوالی دیمر از هیستون H1 و لیگاند گیرنده Her-2 به عنوان حامل هدفمند انتقال ژنهمکارپایان یافتهخير
2488524تهیه، ارزیابی خصوصیات و بررسی میزان سمیت نانوتیوبهای کربنی تک لایه متصل شده به پلی اتیلن ایمین و سنجش توانایی آنها در انتقال DNA پلاسمیدی و siRNAهمکارپایان یافتهبلي
2588496تهیه نانوذرات های مبتنی بر پلی اتیلن ایمین (PEI) با وزن مولکولی پائین و ارزیابی کارایی تحویل siRNA توسط آنهاهمکارپایان یافتهخير
2686524سنتز، تهیه و ارزیابی برون تنی ترانسفکشن حاملهای ژنی نانو ذره ای مبتنی بر کایتوزان اصلاح شدههمکارپایان یافتهخير
2786317تهیه و خالص سازی کروستین از زعفرانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980057Mesenchymal Stem Cells and Orthopaedics (A Current Concept)SID/Iranmedex/Magiranمجله جراحی استخوان و مفاصل ایران1397پنجم
2974274Tetrac-decorated chitosan-coated PLGA nanoparticles as a new platform for targeted delivery of SN38ISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397دوم
3973473DNA G-quadruplexes binding and antitumor activity of palladium aryl oxime ligand complexes encapsulated in either albumin or algal cellulose nanoparticlesISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1398پنجم به بعد
4972162Effective and safe in vivo gene delivery based on polyglutamic acid complexes with heterocyclic amine modified-polyethylenimineISIColloids and surfaces. B, Biointerfaces1397پنجم
5971610Comparison of the effect of crocin and crocetin, two major compounds extracted from saffron, on osteogenic differentiation of mesenchymal stem cellsISILife sciences1397سوم
6970072Evaluation of Efficiency of Modified Polypropylenimine (PPI) with Alkyl Chains as Non-viral Vectors Used in Co-delivery of Doxorubicin and TRAIL PlasmidISIAAPS PHARMSCITECH1397پنجم
7962589Comparison study of the effect of alkyl-modified and unmodified PAMAM and PPI dendrimers on solubility and antitumor activity of crocetinISIARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY1396سوم
8962095Tetrac-conjugated polymersomes for integrin-targeted delivery of camptothecin to colon adenocarcinoma in vitro and in vivoISIInternational Journal of Pharmaceutics1396سوم
9960877Synthesis of theranostic epithelial cell adhesion molecule targeted mesoporous silica nanoparticle with gold gatekeeper for hepatocellular carcinomaISINanomedicine1396چهارم
10960693PAMAM-pullulan conjugates as targeted gene carriers for liver cellISICARBOHYDRATE POLYMERS1395چهارم
11953748Smart AS1411-aptamer conjugated pegylated PAMAM dendrimer for the superior delivery of camptothecin to colon adenocarcinoma in vitro and in vivoISIInternational Journal of Pharmaceutics1395پنجم
12952695Alkyl cross-linked low molecular weight polypropyleneimine dendrimers as efficient gene delivery vectorsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395سوم
13942762Gene delivery efficiency and cytotoxicity of heterocyclic amine-modified PAMAM and PPI dendrimersISImaterials science and engineering1395پنجم
14940476Comparative study of peroneal tenosynovitis as the complication of intra-articular calcaneal fracture in surgically and non-surgically treated patients.ISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1391پنجم
15934468Necessity of MRI in Acute and Mild knee Problemسایر سایت‏های تخصصیSAUSSUREA1393پنجم
16934201Preparation of Effective and Safe Gene Carriers by Grafting Alkyl Chains to Generation 5 PolypropyleneimineISIAAPS PharmSciTech1394پنجم
17932587Bipolar or unipolar hemiarthroplasty for displaced femoral neck fractures in elderly patientsISIJournal of American Science1392پنجم به بعد
18924834Effects of rutin on acrylamide-induced neurotoxicityISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1392دوم
19924676Comparison of locked plate and External fixators outcomes, two different treatment modalities for intraarticular distal radius fracturesindex copernicusJournal of American Science1392سوم
20924521The necessity of MRI in acute and mild knee traumascopusThe Journal of American Science1392پنجم
21923968Alkylcarboxylate Polyethylenimine-grafted Chitosans as Efficient Gene Vectors with Improved Gene Delivery ActivityISICurrent Nanoscience1392دوم
22922042Arginine-rich hydrophobic polyethylenimine: Potent agent with simple components for nucleic acid deliveryISIInt J Biol Macromol1392پنجم
23922011In vitro Leishmanicidal activity of Calotropis gigantea and its fractions against Leishmania majorISIJournal of Medicinal Plants Research1391سوم
2492159Unreamed Intramedullary Nailing in Open Femur Fracturesindex copernicusمجله جراحی استخوان و مفاصل ایران1386چهارم
25921194Gene Transfer Enhancement by Alkylcarboxylation of Poly (propylenimineChemical Abstractnanomedicine journal1392سوم
2691579Development and Validation of HPLC Method for Determination of Crocetin, a constituent of Saffron, in Human Serum SamplesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391پنجم
2791472Molecular weight-dependent genetic information transfer with disulfide-linked polyethylenimine-based nonviral vectorsISIJournal of biomaterials Applications1392پنجم
2887512 Traumatic Hip Dislocation in an Infant ISIIranian Red Crescent Medical Journal1387سوم
2987208Fixation spinopelvienne pour le traitment des fractures verticales instables du bassin (type C). A propose de 10 catsPMCe-memoires de[Akademic Nationale de Chirogie1387سوم
3087162Antiviral activity of Euphorbia helioscopia extractscopusJournal of Biological Sciences 1387چهارم
3187096ترومبوز وریدهای عمقی اندام تحتانی در بیمارانی با شکستگی هیپ و لگن(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387چهارم
3286372عوارض حاد دررفتگی تروماتیک زانو و میزان آمپوتاسیون در این بیمارانSID/Iranmedex/Magiranافق دانش1386چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1247کروسین القاکننده موثر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلولهای استخوانی nf>, محمد رمضانی , سارا عامل فرزاد , هنگامه قصیم , بی بی فاطمه کلالی نیا , مریم هاشمی
2145طراحی حامل جدید ژن رسانی بر پایه پلیمرهای کاتیونی PEI و PAMAMوPPI1393/09/1184459nf>, محمد رمضانی , مریم هاشمی , سارا عامل فرزاد

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه