مهدی  قربانی
خلاصه عملکرد مهدی  قربانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مهدی قربانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهدی قربانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیک پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : GhorbaniM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
فیزیککارشناسی1378دانشگاه پزد
فیزیک پزشکیکارشناس ارشد 1382دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
فیزیک پزشکیدکترا (Ph.D.)1390دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیئت علمیمعاونت پژوهشی- دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391/10/291392/10/29
عضو هیئت علمیدانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392/11/251397/05/25

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940810مطالعه مونت کارلو بر بررسی تاثیر ترکیب بافت بر توزیع دز در بافت های نرم و مواد معادل بافت مختلف در درمان با باریکه های پروتونیمجریپایان یافتهخير
2940665بررسی تاثیر مواد دندانسازی مختلف بر روی توزیع دوز فوتونی و آلودگی نوترونی در پرتودرمانی با حالت¬های فوتونی شتاب¬دهنده خطی پزشکیمجریپایان یافتهخير
3931395بررسی آلودگی نوترونی ناشی از حضور گوه و بلوک در پرتودرمانی با شتاب دهنده خطی پزشکیمجریپایان یافتهبلي
4930633ارائه و ارزیابی روشی مبتنی بر ماتریس برای محاسبه توزیع دوز در براکی‌تراپی با چشمه‌های گسیل کننده فوتونمجریپایان یافتهخير
5930427بررسی لایه نیمه جذب چشمه Cf252 از طریق شبیه سازی مونت کارلومجریپایان یافتهخير
6930263بررسی اثر ترکیب بافت در بافتهای مختلف بر توزیع دز فوتونی در درمان با حالت فوتون 6 مگا الکترون ولت شتابدهنده خطی پزشکیمجریپایان یافتهخير
7922152بررسی تاثیر انواع اپلیکاتور بر پارامترهای دوزیمتری چشمه هایCs 137، Ir192 و Co60 از طریق شبیه سازی مونت کارلومجریپایان یافتهخير
8922122بررسی اثر ابعاد نانوذرات و کتابخانه سطح مقطع نوترونی بر فاکتور افزایش دوز در درمان به روش شکار نوترونی با بورمجریپایان یافتهخير
9921078مطالعه مونت کارلو بر اثر ترکیب بافت بر توزیع دوز در بافت های نرم و مواد معادل بافت مختلف در درمان به روش شکار نوترونیمجریپایان یافتهخير
10921003بررسی اثر ترکیب بافت در بافتهای مختلف بر توزیع دز الکترونی در درمان با حالت الکترونی شتابدهنده خطی پزشکیمجریپایان یافتهخير
11920981محاسبه پارامترهای دزیمتری چشمه فرضی Gd153 برای کاربرد در براکی‌تراپیمجریپایان یافتهخير
12911081بررسی اثر حضور پروتزهای دندانی و مواد دندانسازی بر دوز الکترون و آلودگی فوتونی در پرتو درمانی با حالت الکترونی شتابدهنده خطی زیمنس پریموس از طریق شبیه سازی مونت کارلو مجریپایان یافتهخير
13910462شبیه سازی آشکارساز نیم رساناP-N قابل استفاده در دوربین های گاما به روش مونت کارلومجریپایان یافتهبلي
14900445بررسی آلودگی نوترونی و الکترونی ناشی از حضور پروتز مفصل ران در پرتودرمانی با شتابدهنده خطی زیمنس پریموس با انرژی MV 15 از طریق شبیه سازی مونت کارلومجریپایان یافتهبلي
15900046بررسی اثر افزایش دوز نانو ذرات گادولینیوم در پرتو درمانی با چشمه های براکی تراپی با آهنگ دوز بالای از طریق شبیه سازی مونت کارلومجریپایان یافتهخير
16900045مدل سازی مد الکترونی در شتاب‌دهنده خطی پزشکی زیمنس پریموس از طریق شبیه سازی مونت‌کارلومجریپایان یافتهخير
1786717بررسی پارامترهای دوزیمتری دستگاه براکی تراپی با آهنگ دوز بالای داخل حفره ای GZP6 با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و اندازه گیری به روش TLD و طراحی درمانمجریپایان یافتهبلي
18930291ارزیابی توزیع دوز محاسبه شده توسط سیستم طراحی درمان Prowess در ناحیه ی انبوهش دوز باریکه فوتونی 6 MV شتاب دهنده به روش شبیه سازی مونت کارلو و اندازه گیری با دزیمتر ترمولومینسانسهمکارپایان یافتهخير
19930226مقایسه کاربرد فیلم رادیوکرومیک وشبیه سازی مونت کارلوبه منظور بررسی دوز پوست در پرتو درمانی پستان با حالت فوتونی شتابدهنده خطی پزشکی 6 مگا ولتهمکارپایان یافتهبلي
20930225بررسی دوز پوست در پرتو درمانی سروگردن با حالت فوتونی شتابدهنده خطی پزشکی 6 مگا ولت، به روش اندازه‌گیری با فیلم رادیوکرومیک و شبیه سازی مونت کارلوهمکارپایان یافتهبلي
21920343بررسی برون تنی نانوذرات SPION-PLGA بارگیری شده با جمسیتابین بعنوان حساس کننده پرتوی برای استفاده در رادیوتراپیهمکارپایان یافتهبلي
22910860اندازه گیری دوز رسیده به پوست در پرتودرمانی بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از تراشه های TLD ومقایسه با دوزهای ارائه شده توسط سیستم طراحی درمانهمکارپایان یافتهخير
23910145بررسی اثر نانو ذرات طلا بر افزایش دوز و آلودگی فوتونی در پرتو درمانی با حالت الکترونی شتابدهنده خطی زیمنس پریموس از طریق شبیه سازی مونت کارلو همکارپایان یافتهخير
2488512شبیه سازی چشمه پله ای (کانال شماره 6 ) دستگاه براکی تراپی با آهنگ دوز بالای داخل حفره ای GZP6 با استفاده از روش مونت کارلوهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981781Determination of TG-43 Dosimetric Parameters for Photon Emitting Brachytherapy SourcesPMCJournal of Biomedical Physics and Engineering1398مسئول
2980755A Monte Carlo study on dose perturbation due to dental restorations in a 15 MV photon beamISIJournal of Cancer Research and Therapeutics1398سوم
3980630Experimental study of the influence of dental restorations on thermal and fast photo-neutron production in radiotherapy with a high-energy photon beamISIApplied Radiation and Isotopes1398اول
4980184Measurement of fast neutron contamination caused by the presence of wedge and block using CR‑39 detectorISIJournal of Cancer Research and Therapeutics1397سوم
5963813Assessment the accuracy of dose calculation in build-up region for two radiotherapy treatment planning systemsISIJOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS1396سوم
6963249Evaluation of the effect of soft tissue composition on the characteristics of spread‑out Bragg peak in proton therapyISIJOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS1396اول
7961750Effect of various dental restorations on dose distribution of 6 MV photon beamISIJOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS1396سوم
8960128Preparation, Optimization and Toxicity Evaluation of (SPION-PLGA) ±PEG Nanoparticles Loaded with Gemcitabine as a Multifunctional Nanoparticle for Therapeutic and Diagnostic ApplicationsISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395سوم
9952523Effects of Siemens TT-D carbon fiber table top on beam attenuation, and build up region of 6 MV photon beamPMCReports of practical oncology and radiotherapy1395چهارم
10952446assessment of neutron contamination originating from the presence of wedge and block in photon beam radiotherapyPMCJournal of Biomedical Physics and Engineering1396سوم
11951163In vivo skin dose measurement in breast conformal radiotherapyPMCContemporary Oncology1395چهارم
12950959Evaluating the effect of various intracavitary applicators on dosimetric parameters of 192Ir, 137Cs, and 60Co sourcesISIAustralas Phys Eng Sci Med1395اول
13950695Skin Dosimetry in Radiotherapy of Breast Cancer: a Comparison between EBT and EBT3 Radiochromic FilmsPMCJournal of Biomedical Physics and Engineering1395سوم
14950694Effect of photon energy spectrum on dosimetric parameters of brachytherapy sourcesISIRADIOLOGY AND ONCOLOGY1395اول
15950085evaluation of the effect of tooth and dental restoration material on electron dose distribution and prodauction of photon contamination in electron beam radiotherapyISIAustralas Phys Eng Sci Med1394مسئول
169433733D Monte Carlo Method for Estimation of Patient‑specific Internal Organs Absorbed Dose for 99mTc‑hynic‑Tyr3‑octreotide ImagingPMCWorld Journal of Nuclear Medicine1395چهارم
17943371A comparison study on various low energy sources in interstitial prostate brachytherapyISIJOURNAL OF CONTEMPORARY BRACHYTHERAPY1394دوم
18941344Comparison of EBT and EBT3 RadioChromic Film Usage in Parotid Cancer RadiotherapyPMCJ Biomed Phys Eng1394سوم
19940141A Monte Carlo study on dose enhancement and photon contamination production by various nanoparticles in electron mode of a medical linacISINukleonika1394دوم
20935530Evaluation of hypothetical 153Gd source for use in brachytherapyPMCReports of Practical Oncology and Radiotherapy1394اول
21935273Tissue composition effect on dose distribution in neutron brachytherapy/neutron capture therapyPMCReports of Practical Oncology and Radiotherapy1394سوم
22934803Evaluation of 101Rh as a brachytherapy sourceISIJournal of Contemporary Brachytherapy1394دوم
23934718A Monte Carlo study on dose distribution evaluation of Flexisource 192Ir brachytherapy sourcescopusReports of Practical Oncology and Radiotherapy1394دوم
24934431Effect of Tissue Composition on Dose Distribution in Electron Beam RadiotherapyPMCJournal of Biomedical Physics and Engineering1393اول
25934183Study of a new design of P-N semiconductor detector array for nuclear medicine imaging by MCNPX simulationPMCJournal of Medical Signals & Sensors1393دوم
26934004Neutron capture therapy: A comparison between dose enhancement of various agents, nanoparticles and chemotherapy drugsISIAustralasian Physical and Engineering Sciences in Medicine1393دوم
27933982Effect of diameter of nanoparticles and capture cross-section library on macroscopic dose enhancement in boron neutron capture therapyscopusJournal of Contemporary Brachytherapy1393مسئول
28933908Monte Carlo Study on Dose Enhancement Effect of Various Paramagnetic Nanoshells in BrachytherapyISIJournal of Medical and Biological Engineering1393دوم
29931090Study of a New Design of P‑N Semiconductor Detector Array for Nuclear Medicine Imaging by Monte Carlo Simulation CodesPMCJournal of medical signals and sensors1393دوم
30930773A Monte Carlo evaluation of dose enhancement by cisplatin and titanocene dichloride chemotherapy drugs in brachytherapy with photon emitting sourcesISIAustralasian Physical & Engineering Sciences in Medicine1393دوم
31930620A Monte Carlo study on dose distribution validation of GZP6 60Co stepping sourcescopusReports of Practical Oncology and Radiotherapy1392سوم
32930618Calculation and comparison of MD-55-2 and HS radiochromic films’ responses to the 60Co Gamma raysscopusArchive of Oncology1391مسئول
33930615Photon activation therapy: a Monte Carlo study on dose enhancement by various sources and activation media.ISIAustralas Phys Eng Sci Med1392
34930614New formula for calculation of Cobalt-60 percent depth dosescopusمجله فیزیک پزشکی ایران1384
35930613Calculation of percent depth dose in various points under of a step filter using Clarkson methodscopusمجله فیزیک پزشکی ایران1384مسئول
36930612Effect of tissue composition on dose distribution in brachytherapy with various photon emitting sourcesPMCJournal of Contemporary Brachytherapy1392اول و مسئول
37930611Dose enhancement by various nanoparticles in prostate brachytherapyISIAustralas Phys Eng Sci Med1392
38930610(Monte Carlo simulation of electron modes of a Siemens Primus linac (8, 12 and 14 MeVEmbaseJournal of Radiotherapy in Practice1392مسئول
39930609EVALUATION OF DOSIMETRIC PARAMETERS OF GZP6 HDR BRACHYTHERAPY UNIT BY MONTE CARLO SIMULATION, TREATMENT PLANNING SYSTEM, RADIOCHROMIC FILM AND THERMOLUMINESCENCE DOSIMETRYعلمی پژوهشی ایندکس نشدهMEDICAL PHYSICS INTERNATIONAL1392اول و مسئول
40930264Tumor dose enhancement by gold nanoparticles in a 6 mv photon beam: A monte carlo study on the size effect of nanoparticlesISINukleonika1392مسئول
41922504Evaluation of occupational radiation exposure of cardiologists in interventional radiography in Mashhad CATHLABsscopusInternational Journal of Low Radiation1392چهارم
42922295A Monte Carlo study on electron and neutron contamination caused by the presence of hip prosthesis in photon mode of a 15 MV Siemens PRIMUS linacISIJournal Of Applied Clinical Medical Physics1392سوم
4391590Application of a Color Scanner for60Co High Dose Rate Brachytherapy Dosimetrywith EBT Radiochromic Filmscopus 1391اول
4491434Dose distribution verification for GZP6 sources: A comparison of Monte Carlo, radiochromic film, and GZP6 treatment planning systemPMCArchive of oncology1391دوم
4591390A retrospective analysis or rectal and bladder dose for gynecological brachytherapy treatments with GZPP6 HDR afterloading systemEmbaseReports of practical oncology and radiology1391مسئول
4691211Dosimetric characterizations of GZP6 60 Co high dose rate brachytherapy sources: application of superimposition methodISIRadiology and Oncology1391مسئول
4791199A Monte Carlo study on tissue dose enhancement in brachytherapy: a comparison between gadolinium and gold nanoparticlesISIAustralas Phys Eng Sci Med1391مسئول
4891131Application of a color scanner for 60 Co high dose rate brachytherapy dosimetry with EBT radiochromic filmISIRadiology and Oncology1391مسئول
4989596Air kerma strength characterization of a GZP6 Cobalt-60 brachytherapy sourcescopus Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 1389دوم
5089253Monte Carlo dose calculation of GZP6 60Co stepping source based on a matrix shift techniquescopusReports of Practical Oncology and Radiotherapy1389سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1941472بررسی چشمه فرضی رودیوم 101 به‌عنوان چشمه براکی‌تراپییازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایرانتهرانپوستر1393خير
2941469بررسی افزایش دوز با استفاده از توزیع همگن و ناهمگن نانوذرات طلا در پرتودرمانی با پرتوهای ایکس کم انرژی به روش مونت کارلواولین سمینار بهینه سازی پرتودرمانیمشهدسخنرانی1393خير
3941466بررسی تأثیر ابعاد نانوذرات و کتابخانه سطح مقطع بر افزایش دوز در درمان به روش شکار نوترونی با بوراولین سمینار بهینه سازی پرتودرمانیمشهدسخنرانی1393خير
4941460مقایسه افزایش دوز ناشی از حضور مواد، نانوذرات و مواد شیمی درمانی مختلف در تومور در درمان به روش شکار نوترونیاولین سمینار بهینه سازی پرتودرمانیتهرانسخنرانی1393خير
5941454مقایسه فیلمهای رادیوکرومیک EBT و EBT3 در پرتودرمانی سرطان پاروتید57th َََAAPM Annual Meeting & ExhibitionAnaheimپوستر1394خير
6941453بررسی تاثیر ترکیب بافت بر توزیع دوز در پرتودرمانی با باریکه فوتونی 6 مگا ولتی شتابدهنده خطی پزشکیAAPM 57th Annual Meeting & ExhibitionAnaheimپوستر1394خير
7932977فرمولی جدید برای محاسبه درصد دوز عمقی کبالت 60چهاردهمین کنفرانس بین المللی فیزیک پزشکینورنبرگسخنرانی1384بله
8932934مطالعه مونت کارلو بر روی افزایش دوز در بافت در براکی تراپی: مقایسه بین نانوذرات گادولینیوم و طلاWorld Congress on Medical Physics and Biomedical Engineeringبیجینگسخنرانی1391خير
9932932بررسی منابع خطا در طراحی درمان در براکی تراپی با آهنگ دوز بالا با استفاده از یک فانتوم جدید، فیلم رادیوکرومیک و محاسبات TG-43همایش سالانه انجمن فیزیک پزشکی آمریکا در سال 2013ایندیاناپلیسپوستر1392خير
10932873بررسی آلودگی الکترونی و نوترونی ناشی از حضور پروتز مفصل ران در پرتو درمانی با شتاب‌دهنده خطی زیمنس پریموس با انرژی MV15 از طریق شبیه‌سازی مونت کارلوکنگره بین المللی هم اندیشی سرطانمشهدپوستر1391خير
11932871ارزیابی رادیوایزوتوپ کبالت 57 به عنوان چشمه براکی‌تراپی به روش شبیه‌سازی مونت کارلواولین همایش بهینه سازی پرتودرمانیمشهدسخنرانی1393خير
12932867بررسی افزایش دوز با استفاده از توزیع همگن و ناهمگن نانوذرات طلا در پرتودرمانی با پرتوهای ایکس کم انرژی به روش مونت کارلواولین همایش بهینه سازی پرتودرمانیمشهدسخنرانی1393خير
13932865مطالعه مونت کارلو بر تأثیر ترکیب بافت بر روی توزیع دوز در درمان به روش شکار نوترونیاولین همایش بهینه سازی پرتودرمانیمشهدسخنرانی1393خير
14932862بررسی تأثیر ابعاد نانوذرات و کتابخانه سطح مقطع بر افزایش دوز در درمان به روش شکار نوترونی با بوراولین سمینار بهینه سازی پرتودرمانیمشهدپوستر1393خير
15932860اندازه گیری توزیع دوز در براکی تراپی با آهنگ دوز بالا توسط فیلم رادیوکرومیک EBT و یک اسکنر رنگیGreat Wall 2010 International Congress on Medical Physicsنانجینگسخنرانی1389خير
16932858شبیه سازی مونت کارلو چشمه پله ای (کانال ششم) دستگاه براکی تراپی پس پرکنی داخل حفره ای GZP6Great Wall 2010 International Congress on Medical Physicsنانجینگسخنرانی1389خير
17932855شبیه سازی چشمه پله ای دستگاه براکی تراپی پس پرکنی داخل حفره ای GZP6Engineering and Physical Sciences in Medicine and Australian Biomedical Engineering Conference 2010.ملبورنپوستر1389خير
18932828بررسی صحت توزیع دوز در اطراف چشمه براکی تراپی با آهنگ دوز بالای شماره دو GZP6 از طریق شبیه سازی و اندازه گیریEngineering and Physical Sciences in Medicine and Australian Biomedical Engineering Conference 2010.ملبورنپوستر1389خير
19932814طراحی اولیه و تخمین هزینه های ساخت خط باریکه پزشکی برای شتاب دهنده سزامیچهارمین همایش کاربران سزامیبحرالمیتسخنرانی1384بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1928مبانی دوزیمتری و آشکارسازی پرتوهای یونیزان1393ترجمه
21237مبانی آمار (همراه با حل تمرین)1394ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19307فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19163کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه