شکوه الزمان  سلیمانی فرد
خلاصه عملکرد شکوه الزمان  سلیمانی فرد
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

شکوه الزمان سلیمانی فرد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): شکوه الزمان سلیمانی فرد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیک پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : SoleymanifardSh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971852مطالعه تاثیر گالبانیک اسید در کارآمدی پرتو درمانی بر رده سلول انسانی کولون (HT29)مجریدر دست اجرابلي
2971840مطالعه برون تنی اثر حساس کنندگی پرتوی گالبانیک اسید بر رده سلول های توموری تخمدانOVCAR-3مجریدر دست اجرابلي
3961851مطالعه تاثیر تابش دوز های متفاوت پرتو ایکس بر بنیادینگی سلول های سرطانی کولونمجریدر دست اجراخير
4951841مطالعه تاثیر سرومای بیمارانی که حین جراحی پستان پرتودرمانی می شوند بر فنوتیپ سلول های سرطانی کشت داده شده در شرایط برون تنیمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
5940049اندازه گیری دوز رسیده به نخاع و ارگان های حساس در درمان کرانیواسپینال تومور اپاندیمم با پرتو فوتون و الکترونمجریپایان یافتهبلي
6922694بررسی اثر حفاظت پرتوی عصاره گیاه مرزنجوش در برابر پرتو یونساز در مغز استخوان موش به روش میکرونوکلئی در شرایط Invivoمجریپایان یافتهخير
7922341کنترل کیفی سیستم طراحی درمان TiGRT برای فیلد های پیچیده در رادیوتراپی: محاسبه دوزمجریپایان یافتهبلي
8911270ارزیابی پاسخ- دز اثر همسایگی پرتوی در دو رده سلول طبیعی و توموری ریه دردزهای بالای پرتوی یونیزانمجریپایان یافتهبلي
9911095ارزیابی تأثیر نانوذرات طلا با پوشش گلوکز در افزایش حساسیت پرتویی و تغییر شدت اثر همسایگی پرتویی در سلول های MCF7مجریپایان یافتهبلي
10910860اندازه گیری دوز رسیده به پوست در پرتودرمانی بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از تراشه های TLD ومقایسه با دوزهای ارائه شده توسط سیستم طراحی درمانمجریپایان یافتهخير
11910075مطالعه تاثیر استفاده از ثابت کننده ترموپلاستیک بر دز جذبی پوست در پرتودرمانیمجریپایان یافتهخير
12910061مطالعه اثر عصاره سیر و دی متیل سولفوکسید در شدت اثر همسایگی پرتویمجریپایان یافتهخير
13900376تخمین اثر همسایگی مرتبه دوم در دو رده سلول طبیعی و توموری ریه انسانمجریپایان یافتهبلي
14900251ارزیابی تاثیر تقطیع دز بر میزان اثر همسایگی پرتویمجریپایان یافتهبلي
1587068مطالعه برون تنی اثر همسایگی پرتوی در دو رده سلول توموری و طبیعی مجریپایان یافتهبلي
16960254مطالعه درون تنی اثر ترکیب تابش دوز کم (تمام بدن) با تابش دوز بالا (پرتو درمانی ناحیه تومور) بر تحریک سیستم ایمنی و کنترل رشد تومورهمکارپایان یافتهبلي
17951562فعالسازی فتوداینامیک نانوساختار سیلیکا/Tio2/PpIX توسط پرتوهای ایکس و مطالعه تاثیر آن بر بقای دو رده سلول ملانوما و کولون انسانیهمکاردر دست اجرابلي
18950162بررسی توزیع دز قلب و ارتباط آن با تغییرات شاخص های اکوکاردیوگرافی به روش تصویربرداری Strain و Tissue Doppler طی بازه یک ساله بعد از رادیوتراپی قفسه سینه در بیماران سرطان پستان تحت عمل ماستکتومیهمکارپایان یافتهبلي
19940871مطالعه اثرات ضدسرطانی و سینرژیک auraptene بر سلول¬های سرطانی معدههمکاردر دست اجراخير
20930545بررسی اثر حفاظت پرتویی عصاره شاه توت بر روی آسیب های ناشی از تشعشع پرتو گاما در کبد و سلول های مغز استخوان موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
21930290ارزیابی توزیع دوز محاسبه شده توسط سیستم طراحی درمان TiGRT در ناحیه ی انبوهش دوز باریکه فوتونی6 MV شتاب دهنده توسط دزیمتر ترمولومینسانسهمکارپایان یافتهخير
22911173مطالعه تغییر بیان ژن ترمیم در اثر همسایگی پرتوی در رده سلول توموری ریههمکارپایان یافتهخير
23911060تشخیص اتوماتیک ریزهستک ها با استفاده از پردازش تصاویر میکروسکوپی سلول فاز اولهمکارپایان یافتهخير
24910903رادیوتراپی مجدد در عود گلیوماهای مغزی با استفاده از سیستم طراحی درمان سه بعدی، ارزیابی میزان پاسخ، میزان بقاء و عوامل موثر بر پیش آگهیهمکارپایان یافتهخير
25910524بررسی برون تنی همیاری هایپرترمیا و رادیوتراپی در حضور نانوذرات طلا (GGS-NPs) بر روی رده سلولی MCF-7همکارپایان یافتهبلي
26891009مقایسه تکنیک های پرتو درمانی تومورهای غده هیپوفیز بر اساس طراحی درمان و اندازه گیری مستقیم دز تومور و ارگان های حساسهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981224Comparing two radiotherapy techniques of whole central nervous system tumors, considering tumor and critical organs’ dose provided by treatment planning system and direct measurementISIJournal of Cancer Research and Therapeutics مسئول
2981222Investigating the Vinblastine Induced-Chromosomal Abnormality in the Already Gamma Irradiated L929 Cell Line Using Micronucleus Assay in Cytokinesis Blocked Binucleated CellsMedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1398چهارم
3981221Investigating the Genotoxic Effect of Gamma Irradiation on L929 Cells after Vinblastine Treatment Using Micronucleus Assay on Cytokinesis-blocked Binucleated CellsISCJournal of Cell and Molecular Research1398چهارم
4980772Correlation between expression of CatSper1,2 and sperm parameters in the gamma irradiated adult mouse testisISIInternational journal of radiation biology1398پنجم به بعد
5974131Evaluation of electron dose calculations accuracy of a treatment planning system in radiotherapy of breast cancer with photon-electron techniqueISIJournal of cancer research and therapeutics1397دوم
6972961Assessment of accuracy of out‑of‑field dose calculations by TiGRT treatment planning system in radiotherapyISIJOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS1397دوم
7972133Evaluation of Dose Calculation Accuracy of Isogray Treatment Planning System in Craniospinal RadiotherapyscopusIranian Journal of Medical Physics1397سوم
8963454Assessment of the accuracy of dose calculation in the build-up region of the tangential field of the breast for a radiotherapy treatment planning systemPMCWSPOLCZESNA ONKOLOGIA-CONTEMPORARY ONCOLOGY1396سوم
9962012Automatic detection of micronuclei by cell microscopic image processingISIMutation research1396پنجم
10961861Synergy between Auraptene, Ionizing Radiation, and Anticancer Drugs in Colon Adenocarcinoma CellsISIPhytotherapy research1396پنجم
11961807Assessment of The Dose-Response Relationship of Radiation-Induced Bystander Effect in Two Cell Lines Exposed to High Doses of Ionizing Radiation (6 and 8 Gy).ISICell Journal1396مسئول
12961752Evaluation of dose calculations accuracy of a commercial treatment planning system for the head and neck region in radiotherapy.PMCReports of practical oncology and radiotherapy1396سوم
13960848Investigating the Effects of Hydrocortisone Hormone on Induced Clastogenical Chromosomal Abnormalities on L929 Cell Line Using Micronucleus Assay on Binucleated CellsISCمجله سلول و بافت1394چهارم
14960781Increased radiotoxicity in two cancerous cell lines irradiated by low and high energy photons in the presence of thio-glucose bound gold nanoparticlesISIINTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY1396اول
15960168Study of Crocin & Radiotherapy-induced Cytotoxicity and Apoptosis in the Head and Neck Cancer (HN-5) Cell LineISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395چهارم
16953201Assessment of Dose Calculation Accuracy of TiGRT Treatment Planning System for Physical Wedged fields in RadiotherapyscopusIranian Journal of Medical Physics1395سوم
17953019The effect of glucose-coated gold nanoparticles on radiation bystander effect induced in MCF7 and QUDB cell linesISIRadiation and environmental biophysics1395مسئول
18951726Radio protective effect of black mulberry extract on radiation-induced damage in bone marrow cells and liver in the ratISIRadiation Physics and Chemistry1395پنجم
19951618Comparison of Radiation-Induced Bystander Effect in QU-DB Cells after Acute and Fractionated Irradiation: An In Vitro StudyISIcell journal1395اول
20951163In vivo skin dose measurement in breast conformal radiotherapyPMCContemporary Oncology1395اول
21951108Origanum vulgare leaf extract protects mice bone marrow cells against ionizing radiationPMCavicenna journal of phytomedicine1395مسئول
22950718a comparison of the doses received by normal cranial tissues during different simple model conventional radiotherapeutic approaches to pituitary tumoursISIAUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE1395سوم
23941190An Investigation of the Effects of Raw Garlic on Radiation-induced Bystander Effects in MCF7 CellsscopusIranian Journal of Medical Physics1393اول
24935437Radiation-induced bystander effect in non-irradiated glioblastoma spheroid cells.ISIJournal of radiation research1394سوم
25931878MRC5 and QU-DB bystander cells can produce bystander factors and induce radiation bystander effectPMCJournal of Medical Physics1393مسئول
26931375Assessment of skin dose modification caused by application of immobilizing cast in head and neck radiotherapyISIAustralasian Physical & Engineering Sciences in Medicine1393اول
27930857investigation of the bystander effect in mrc5 cells after acute and fractionated irradiation in vitroPMCJournal of medical physics1393اول
28924998Germination of X-ray treated wheat seeds in saline conditionindex copernicusInternational journal of agriculture and crop sciences1392چهارم
2992357The reole of target and bystander cells in dose-response relationship of radiation-induced bystander effect in two cell linesISIIranian journal of basic medical sciences1391مسئول
3092234Radiation-induced bystander effectscopusThe Iranian Journal of Medical Physics1387اول
3191063Comparing the level of bystander effect in a couple of tumor and normal cell linesISIJournal of Medical Physics1391مسئول
3289608Demonstration of radiation-induced bystander effect in a human lung cancer cell linescopusInternational Journal of Low Radiation 1389دوم
3388404Radiation Bystander Effects Mechanismindex copernicusThe Iranian Journal of Medical Physics1388مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952232High dose radiotherapy can be preserved normal tissues from bystander effects of irradiated tumors1st European Congress of Medical PhysicsAthensسخنرانی1395خير
2933582بازیابی مجدد اثر همسایگی پرتوی با کاهش غلظت پیامهای هسایگییازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکیتهرانپوستر1393بله
3933580اثر تقطیع دز و حساس کننده های پرتوی بر اثر همسایگی پرتوی و ارتباط آن با منحنی پاسخ- دز ( پیش بینی بر اساس نتایج چند مطالعه انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد)یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکیتهرانسخنرانی1393بله
4932690اندازه گیری تغییرات دز پوست در اثر استفاده از قالب تثبیت کننده در رادیوتراپیبهینه سازی پروتکل های دزیمتری، کنترل کیفی و درمانمشهدسخنرانی1393بله
592940ارزیابی سیستم طراحی درمان "RT-Dose Plan" در محاسبه دز مناطق خارج از میدانکنگره همایش بین المللی سرطانمشهدپوستر1391بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه