مریم  صابری کریمیان
خلاصه عملکرد مریم  صابری کریمیان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مریم صابری کریمیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مریم صابری کریمیان رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : پزشکی مولکولی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : SaberiKM911@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1930941بررسی تغییرات سایتوکین های پیش التهابی و ضد التهابی در بیماران مبتلا به تومورهای جامد پس از درمان با فرم فیتوزومال کورکومین پایان یافتهخير
2930592بررسی اثر مکمل درمانی با کورکومین بر سطح سرمی پروتئین Fetuin-B در افراد چاقمجریپایان یافتهخير
3921312بررسی و مقایسه اثر کورکومین ساده و کورکومین اصلاح فرمولاسیون شده بر عوامل خطر بیماری های قلبی- عروقی در افراد مبتلا به سندرم متابولیکمجریپایان یافتهبلي
4970940غنی سازی غذاها با ویتامین D ( 25-هیدروکسی ویتامین D )همکاردر دست اجراخير
5970117ارزیابی ارتباط الگوی غذایی و میزان انرژی متابولیسم استراحت با مارکر های سختی عروقی در بیماران بزرگسال ایرانی مبتلا به بیماریهای قلبی-عروقی در مقایسه با افراد سالم در مطالعۀ کوهورت مشهدهمکاردر دست اجراخير
6960443بررسی مکانیسم های مولکولی اثربخشی کورکومین و کروسین بر لیپیدهای سرم در افراد دارای چاقی شکمیهمکاردر دست اجراخير
7941784بررسی اثرات درمانی ترکیب کورکومین – پیپرین بر میزان تجمع چربی کبدی و اختلالات متابولیک در مبتلایان به کبد چرب غیرالکلیهمکارپایان یافتهبلي
8941606بررسی اثر کورکومین بر روی فاکتورهای التهابی و لیپید پروفایل بیماران سندرم حاد کرونری بدون صعود قطعه ST (NSTE-ACS)همکارپایان یافتهبلي
9931700بررسی اثر کورکومین بر سطح برخی سایتوکاین های التهابی و ضد التهابی موجود در گردش خون بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلیهمکارپایان یافتهخير
10931678بررسی اثر کورکومین بر سطح برخی مولکولهای چسبنده سلول موجود در گردش خون بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلیهمکاردر دست اجراخير
11931646بررسی تغییرات مولکول های چسبندگی سلول در بیماران مبتلا به تومورهای جامد پس از درمان با کمپلکس فسفولیپیدی کورکومینهمکاردر دست اجراخير
12931330 بررسی و مقایسه اثر کورکومین و کمپلکس کورکومین-فسفولیپیدی جذب افزاشده بر سطح سرمی ویتامین E در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهخير
13922497بررسی اثرکمپلکس کورکومین-فسفولیپید بر سطح آپولیپوپروتئین A،آپولیپوپروتئینB، لیپوپروتئین(a)و آدیپونکتین دربیماران مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
14922312بررسی و مقایسه اثر کورکومین ساده و کورکومین اصلاح فرمولاسیون شده برمیزان کلستریل استر ترانسفر پروتئین در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
15922222بررسی اثرکمپلکس کورکومین-فسفولیپید بر سطح سرمی مولکولهای چسبنده در بیماران مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
16922179بررسی اثرات کورکومین اصلاح فرمولاسیون شده بر میزان فعالیت آنزیم پاراکسوناز1 و در بیماران مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
1787664تهیه آنتی بادی مونوکلونال علیه کارسینوامبریونیک آنتی ژن (CEA)و تعیین خصوصیات آنهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982005The Effect of Curcumin on Serum Copper and Zinc and Zn/Cu Ratio in Individuals with Metabolic Syndrome: A Double-Blind Clinical TrialMedlineJournal of Dietary Supplements1398سوم
2981497An assessment of the risk factors for vitamin D deficiency using a decision tree model.MedlineDiabetes and metabolic syndrome1398سوم
3974310Overview of Cyclic Nucleotide Phosphodiesterase Isoenzyme: a Review ArticleISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1392اول
4974308Association Between Hypertension in Healthy Participants and Zinc and Copper Status: a Population-Based StudyISIBiological trace element research اول
5973941Evaluation of the serum prooxidant-antioxidant balance before and after vitamin D supplementation in adolescent Iranian girlsISIAdvances in Medical Sciences1397اول
6973863Association of body mass index with serum calcium and phosphate levelsMedlineDiabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews1397پنجم به بعد
7973406Association of dietary patterns and the risk of metabolic syndrome among Iranian population: A cross-sectional studyMedlineDiabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews1397چهارم
8973318Systolic and diastolic blood pressure percentiles by age and gender in Northeastern IranISIJournal of the American Society of Hypertension1397سوم
9973078A comparison of body mass index and percent body fat as predictors of cardiovascular risk factorsMedlineDiabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews1397چهارم
10972562Prevalence of combined and noncombined dyslipidemia in an Iranian population.MedlineJournal of clinical laboratory analysis1397اول
11972016THE GOITER AND THYROID DYSFUNCTION IN CHILDRENSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394سوم
12971452The effects of curcumin and a modified curcumin formulation on serum Cholesteryl Ester Transfer Protein concentrations in patients with metabolic syndrome: A randomized, placebo-controlled clinical trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397دوم
13971413The effects of curcumin and a modified curcumin formulation on serumCholesteryl Ester Transfer Protein concentrations in patients with metabolic syndrome: A randomized, placebo-controlled clinical trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397سوم
14971374. A study of difference in serum 25-hydroxyvitamin D concentrations in patients with angiographically-defined coronary disease and healthy subjects. Diabetes & Metabolic SyndromeMedlineDiabetes & metabolic syndrome1397سوم
15971054Evaluation of the effects of curcumin in patients with metabolic syndromescopusComparative Clinical Pathology1397اول
16970632Different aspects of scientific misconduct among Iranian academic membersscopusEuropean Science Editing1397اول
17970403Vascular endothelial growth factor: An important molecular target of curcumin.ISICritical reviews in food science and nutrition اول
18964042Evaluating of associated risk factors of metabolic syndrome by using decision treescopusComparative Clinical Pathology1396اول
19964041Association of genetic polymorphisms of PON1 and CETP with the presence of metabolic syndrome; the effects of genotypes on their serum activity and concentrationsscopusEgyptian Journal of Medical Human Genetics1396چهارم
20963635Assessment of the efficacy of omega-3 fatty acids on metabolic and inflammatory parameters in patients with schizophrenia taking clozapine and sodium valproateISIPsychiatry Research1396سوم
21962824Effects of Curcumin and Curcumin-Phospholipid Complex on the Serum Pro-oxidant-Antioxidant Balance in Subjects with Metabolic SyndromeISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396اول
22961721Curcumin and Endothelial Function: Evidence and Mechanisms of Protective EffectsISICurrent Pharmaceutical Design1396اول
23960784Effects of Curcumin on Serum Vitamin E Concentrations in Individuals with Metabolic SyndromeISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396سوم
24960071Antioxidant effects of curcuminoids in patients with type 2 diabetes mellitus: a randomized controlled trial.ISIINFLAMMOPHARMACOLOGY1395پنجم
25960058Curcumin as a natural regulator of monocyte chemoattractant protein-1.ISICYTOKINE & GROWTH FACTOR REVIEWSCYTOKINE1395اول
26952987The Application of a Decision Tree to Establish the Parameters Associated with HypertensionISICOMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE1395سوم
27952969The effect of curcumin (Curcuma longa L.) on circulating levels of adiponectin in patients with metabolic syndromescopusComparative Clinical Pathology1395چهارم
28952413Association of Serum hs-CRP Levels With the Presence of Obesity, Diabetes Mellitus, and Other Cardiovascular Risk FactorsISIJOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS1395پنجم به بعد
29951706Clinical evaluation of the effects of supplementation with curcuminoids on serum fetuin-B concentrations in obese subjectsscopusComparative Clinical Pathology1395اول
30951060Serum high-sensitivity C-reactive protein as a biomarker in patients with metabolic syndrome: Evidence based study with 7284 subjectsISIEuropean journal of clinical nutrition1395اول
31950529Serum anti-HSP27 antibody titers in patients with metabolic, with or without diabetes mellitusscopuscomparative clinical pathology1395سوم
32943247Association between Serum 25-hydroxyvitamin D concentrations and prevalence of metabolic syndromeISIAdvances in medical sciences1394سوم
33931888An Imbalance in Serum Concentrations of Inflammatory and Anti-inflammatory Cytokines in HypertensionISIJournal of the American Society of Hypertension1393چهارم
3492167Effects of Ramadan fasting on cardiovascular risk factors: a prospective observational studyPMCNutrition Journal1391پنجم به بعد
3591090Adult malnutrition screening, prevalence in four Iranian hospitals: cross-sectional studyscopusMediterranean Journal of Nutrition and Metabolism1391پنجم به بعد
3690745Comparison of the number of patients admitted with renal colic during various stages of peri-ramadan monthISISaudi journal of kidney diseases and transplantation1390پنجم به بعد
3790605Prevalence of iron deficiency anemia in the central prison of MashhadISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1390دوم
3890479Effect of Ramadan fasting on glycaemic control in patients with Type 2 diabetesISIJournal of endocrinological investigation1390پنجم
3989583Investigating the metabolic effects of the cyclic nucleotide phosphodiesterase inhibitors on immature balb/c micescopusPakistan Journal of Nutrition1389سوم
4088410Comparison of Prooxidant-antioxidant Balance Method with Crocin Method for Determination of Total Prooxidant-antioxidant CapacityISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1388پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972346Investigations of the effects of curcuminon heat shock protein 27 antibody concentrations in patients with metabolic syndromeدومین کنگره بین المللی و چهاردمین کنگره تغذیه ایرانتهرانپوستر1395خير
2963576ریسک فاکتورهای مرتبط با سندروم متابولیک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیمNutrition: From laboratory Research to clinical studiesمشهدسخنرانی1396خير
3963575ریسک فاکتورهای مرتبط با هایپرتریگلیسریدمیا با بکارگیری مدل درخت تصمیمNutrition: From laboratory Research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
4962331The effects of curcumin on CVD risk factors in patients with metabolic syndromeNLRCS Intenational congressمشهدپوستر1396بله
5950285بررسی و مقایسه اثر کورکومین بر سطح سرمی ویتامین E در افراد مبتلا به سندرم متابولیکدومین کنفرانس ملی پزشکی مولکولی در درمان بیماری هاتهرانپوستر1394بله
6950284بررسی اثر مکمل درمانی با کورکومین بر سطح Fetuin-B در افراد چاقدومین کنفرانس ملی پزشکی مولکولی در تشخیص و درمان بیماری هاتهرانپوستر1394بله
7940606بررسی اثر کنترل گلایسمیک بر بالانس پرواکسیدانت- آنتی اکسیدانت ، هموسیستئین، ox-LDL و ویتامین D در افراد مبتلا به دیابت نوع دو.The first Razavi Congress in clinical nutrition and the 2nd international symposium on nutritionمشهدپوستر1393بله
8933121عدم تعادل سطح سیتوکین های التهابی و ضد التهابی در افراد مبتلا به افزایش فشار خوناولین کنفرانس سراسری پزشکی مولکولی ایراندانشگاه علوم پزشکی مشهدپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1231افزایش چربی های خون (هایپرلیپیدمی)1390تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه