مرجانه  فرازستانیان
خلاصه عملکرد مرجانه  فرازستانیان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مرجانه فرازستانیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مرجانه فرازستانیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : زنان و زایمان دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : farazestanianm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940219بررسی مقایسه ای میزان از دست دادن خون و تزریق خون در تجویز تک دوز ترانس هگزامیک اسید و پلاسبوحین جراحی در بیماران مبتلا به کانسر آندومترمجریپایان یافتهخير
287024بررسی ارزش تشخیصی موتاسیون تومور ساپرسور P53 و C-erb-2 انکوژن در حاملگی مولار در تشخیص تومور تروفوبلاستیک جفتی در بیمارستان قائم (عج)مجریپایان یافتهخير
3981114راه اندازی سیستم یکپارچه ثبت کلینیکی و پیگیری اطلاعات بیماران سرطان اندومتر در مرکز انکولوژی زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیمارستان قائمهمکارعقد قراردادخير
4980075راه اندازی سیستم یکپارچه ثبت کلینیکی اطلاعات بیماران سرطان تخمدان در مرکز انکولوژی زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیمارستان قائمهمکاردر دست اجراخير
5980074راه اندازی سیستم یکپارچه ثبت کلینیکی اطلاعات بیماران تروفوبلاستیک حاملگی در مرکز انکولوژی زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیمارستان قائمهمکاردر دست اجراخير
6970477مقایسه اندکس های (PSV, PI,RI,S/D) در سونو گرافی داپلر عروق رحمی و فلوی خونی ساب پلاسنتا و لاکونای داخل جفت در جفت اکرتا با جفت نرمالهمکارعقد قراردادبلي
7961539ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر هیبریداسیون DNA بر پایه نانو کامپوزیتهای سنتزی جهت شناسایی ویروس پاپیلومای انسانیهمکاردر دست اجراخير
8961444بررسی نقش پیش گویی کننده یک واریانت ژنی rs10811661 واقع بر روی کروموزوم 9p21 در بیماران مبتلا به سرطان سرویکس به صورت چند مرکزی در استان خراسان رضویهمکاردر دست اجرابلي
9960681بررسی مقایسه ای نتایج MRI و پاتولوژی در مرحله بندی سرطان دهانه رحمهمکاردر دست اجراخير
10960284بررسی نقش بیومارکر rs1800629 در ژن tumor necrosis factor-alpha با ریسک ابتلا به سرطان سرویکسهمکارپایان یافتهخير
11960171بررسی عوامل موثر در ایجاد مربیدیته و نجات بیماران حامله نزدیک به مرگ اعزامی و ارجاعی به زایشگاه و بخش اورژانس زنانهمکارپایان یافتهبلي
12951565شناسایی و گسترش سلول های بنیادی سرطانی بدست آمده از بافت توموری بیماران مبتلا به سرطان تخمدان و بررسی بیان ژن Maml1 و سرکوب بیان این ژن توسط سیستم shRNAهمکاردر دست اجرابلي
13951534بررسی نقش پروگنوستیک واریانت های ژنتیکی در ژنهای CDKN2A/B و 'CTNNB1' در بیماران مبتلا به سرطان های ژنیکولوژی (تخمدان – آندومتر – سرویکس )همکاردر دست اجراخير
14950467بررسی نقش سرطان زایی microRNA-613 و microRNA-223 در سرطان اپیتلیال تخمدانهمکاردر دست اجراخير
15940217بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان (SLN ) در بیماران مبتلا به سرطان اندومتر با استفاده از رادیو داروی Tc-99m-antimony sulfide colloid تحت هدایت گاما پروب با تزریق ماده رادیواکتیو در سرویکس و تزریق بلومتیلن در سروز رحمهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981748Concordance Between Intracervical and Fundal Injections for Sentinel Node Mapping in Patients With Endometrial Cancer? A Study Using Intracervical Radiotracer and Fundal Blue Dye Injections: ReplyISIClinical nuclear medicine1398دوم
2981627Concordance between Intracervical and Fundal Injections for Sentinel Node Mapping in Patients with Endometrial Cancer?: A Study Using Intracervical Radiotracer and Fundal Blue Dye InjectionsISIClinical nuclear medicine1397اول
3981514Concordance Between Intracervical and Fundal Injections for Sentinel Node Mapping in Patients With Endometrial Cancer?ISIClinical nuclear medicine1398اول
4972406Neoadjuvant Chemotherapy of Cervical Squamous Cell Carcinoma during Pregnancy: A Case ReportISIMiddle East Journal of Cancer1397مسئول
5970849Multi Centric Paget’s Disease and Review of Literatureعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Gynecological Research and Obstetrics1395دوم
6970846Effects of the Novel Formulated Forms of Curcumin on Tumor Growth Inhibition in Breast Cancerscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397پنجم به بعد
7970812Is Transvaginal Core Needle Biopsy A Safe Method in Diagnosis of Ovarian CancerISIInternational Journal of Cancer Management1396دوم
8970720Therapeutic Potential of Targeting PI3K/AKT Pathway in Treatment of Colorectal Cancer: Rational and Progress.ISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396پنجم به بعد
9970316Effect of Combination Therapy of Methotrexate with Vitamin A in Patients with Low Risk GTN (Gestational Trophoblastic Neoplasia)ISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1396سوم
10970223Clinical and prognostic value of the C-Met/HGF signaling pathway in cervical cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397اول
11961726Clinical Significance and Prognosis Value of Wnt Signaling Pathway in Cervical CancerISIJournal of Cellular Biochemistry1396پنجم به بعد
12961678Three case reports of ovarian neuroendocrine carcinomaISIEUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY1396پنجم به بعد
13961397Genetic susceptibility in cervical cancer: From bench to bedsideISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
14960956Choriocarcinoma after caesarian section:case reportscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1395سوم
15953575A rare presentation of a patient with placental site trophoblastic tumorscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395سوم
16952163Immunohistochemistry Study of P53 and C-erbB-2 Expression in Trophoblastic Tissue and Their Predictive Values in Diagnosing Malignant Progression of Simple Molar PregnancyPMCIRANIAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION1395سوم
17940956Ectopic pregnancy in the previous cesarean scar (A Case Report).scopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394سوم
18940775Ovarian Torsion in Postmenopausal Women and risk of malignancySID/Iranmedex/MagiranJournal of Midwifery & Reproductive health (JMRH)1394دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983231لیومیوم ولو: یک گزارش موردی تشخصیص چالش برانگیزهشتمین سمینار بین المللی سلامت زنانتهرانپوستر1398بله
2982469Iliopsoas Muscle Metastasis from Cervical Carcinoma21st European Congress on Gynaecological Oncologyآتنپوستر1398بله
3982468نئوپلاسم تروفوبلاستیک حاملگی: کیس سری و مرور متونانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1398بله
4982467میوم ولو: یک گزارش موردی چالش برانگیزپانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1398بله
5980520metastatic epithelial ovarian cancer to the cervix: A case reportبیست و نهمین کنگره انستیتو کانسر ایرانتهرانپوستر1397بله
6973440feasibility and safety of an intravenous intraperitoneal chemotherapy for optimally debulked advanced ovarian cancerپانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانسخنرانی1395بله
7973158Neoadjuvant Chemotherapy of Cervical Squamous Cell Carcinoma during Pregnancy: A Case ReportShiraz International Surgical Oncology Conghressshirazپوستر1397بله
8972982SERUM LEVEL OF HSP 70 (HEAT SHOCK PROTEIN70) AND SERUM MARKER OF CA125 IN OVARIAN EPITHELIAL CANCER AND BENIGN OVARIAN MASSESEuropean Gynecological Oncology Congress 2015نیس فرانسهپوستر1394بله
9972058هشتمین کنگره سراسری انجمن علمی سرطان های زنان ایرانهشتمین کنگره سراسری انجمن علمی سرطان های زنان ایرانتهرانپوستر1397بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11944یائسگی1397تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110139فلوشیپ پژوهشی سطح 21398

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه