کامران  خزاینی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

کامران خزاینی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): کامران خزاینی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : گوش و حلق وبینی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : khazaenik@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1950281بررسی کارایی اندازه گیری PTH در پیش بینی احتمال ایجاد هیپوکلسمی پس از تیروئیدکتومیمجریدر دست اجرابلي
2940441بررسی صحت تشخیصی بیوپسی غدد لنفاوی پیشاهنگ به کمک 99mTc-Sodium phytate در بیماران مبتلا به سرطان حفره دهانیمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
3931560بررسی تاثیرات رینوپلاستی بر صدا در استفاده کنندگان حرفه ای صدامجریدر دست اجرابلي
4931541مقایسه دو روش بیهوشی تهویه کنتروله و تهویه خودبخودی در برونکوسکوپی ریژید در بیماران مبتلا به آسپیراسیون جسم خارجی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ و بیمارستان قائممجریپایان یافتهخير
5930238مقایسه عمل جراحی پاروتیدکتومی به روش رتروگرید با پاروتیدکتومی به روش انتروگرید در بیماران دچار نئوپلاسم های پاروتیدمجریپایان یافتهبلي
6910897بررسی نتایج درمان فلج یکطرفه طناب صوتی به روش تزریق چربی اتولوگمجریپایان یافتهبلي
7900755بررسی مقایسه ای شاخص های سلامت دهان قبل و پس از حذف یک غده بزاقی اصلیمجریپایان یافتهخير
8900477بررسی نتایج حاصل از عمل جراحی عفونت مزمن گوش میانی ازبعد وضعیت گرافت و شنوایی مجریدر دست اجرابلي
989690بررسی فراوانی عوامل خطر ایجاد کننده موکوزیت در بیماران تحت درمان کارسینوم سر و گردنمجریپایان یافتهبلي
1087824بررسی تأثیرات رینوپلاستی بر صدامجریپایان یافتهبلي
11950097بررسی تاثیر تکنیک خمیازه مودب بر قدرت بویایی در بیماران تحت لارنژکتومی توتالهمکاردر دست اجرابلي
12922136بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه در متقاضیان جراحی زیبایی بینی و ارتباط آن با علائم اختلال بد شکلی بدنهمکارپایان یافتهبلي
13921644بررسی بیان پروتئین های (High mobility group box1 ) HMGB1 و ) LDH (Lactate Dehydrogenase در کارسینوم سلول سنگفرشی سروگردن به روشهای ایمونوهیستوشیمی ، ELISA ، Real time RT-PCR و ارتباط آنها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیکهمکاردر دست اجرابلي
14920275بررسی کارایی نمونه برداری از گره لنفاوی پیشاهنگ در بیماران مبتلا به بدخیمی های حنجرههمکارپایان یافتهبلي
15900873طراحی بانک اطلاعاتی مقالات با هدف تسهیل روند جستجو و ارجاع متخصصین گوش و حلق و بینیهمکارپایان یافتهخير
16900770بررسی اثرات درمانی پلاسمای غنی پلاکتی اتولوگ و پلاسمای غنی پلاکتی اتولوگ بهمراه سلولهای خون محیطی در درمان گزروستومی ناشی از رادیوتراپی سرطان های سروگردنهمکارپایان یافتهبلي
17900192بررسی فاصله کومیشرقدامی طنابهای صوتی حقیقی تا اولین حلقه تراشه در بیماران تحت عمل جراحی در بیمارستان قائم و امام رضاهمکارپایان یافتهبلي
1889480مقایسه فراوانی سوء تغذیه در بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن بعد از جراحی و بعد از رادیوتراپیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963485Controlled vs Spontaneous Ventilation for Bronchoscopy in Children with Tracheobronchial Foreign BodyPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1396مسئول
2953060The Diagnostic Value of B-Mode Sonography in Differentiation of Malignant and Benign Tumors of the Parotid GlandPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1395پنجم
3952373A COMPARATIVE STUDY OF ACOUSTIC CHARACTERISTICS OF THE VOICE BEFORE AND AFTER TONSILLECTOMY  ISIIIOAB Journal1395چهارم
4942954Nausea and Vomiting after Septorhinoplasty Using Alfentanil or RemifentanilISCPatient Saf Qual Improv1393مسئول
5941257Indra-Operative Lymphatic Mapping and Sentinel Node Biopsy in Laryngeal Carcinoma: Preliminary ResultsPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1394سوم
6935282Relationship between the Expression of Matrix Metalloproteinase and Clinicopathologic Features in Oral Squamous Cell Carcinoma.PMCIranian journal of otorhinolaryngology1394چهارم
7935094Immunoglobulin G4-Related Disease in the Head and Neck: Two Case Reports and Literature ReviewISIArch Rheumatol1394سوم
8934786Distance between Anterior Commissure and the First Tracheal Ring: An Important Clinical Laryngotracheal MeasurementPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology, Vol.27 (3), Serial No.80, May 20151394سوم
9931349The effect of nasal surgery on apnea-hypopnea indexChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393پنجم به بعد
10925091HIV: An Epidemiologic study on Head and Neck Involvement in 50 PatientsPMCIranian journal of otorhinolaryngology1393مسئول
11924798The Potential Effects of Rhinoplasty on VoiceISIPlastic & Reconstructive Surgery:1392مسئول
12924598Periorbital Ecchymosis and Subconjunctival Hemorrhage following Ear SurgeryPMCISRN Otolaryngol1392سوم
13924594Use of a Sternocleidomastoid Myocutaneous Flap Based on the Sternocleidomastoid Branch of the Superior Thyroid Artery to Reconstruct Extensive Cheek DefectsISIAesthetic Plastic Surgery1392اول
14922610Comparison of Effectiveness of Betamethasone gel Applied to the Tracheal Tube and IV Dexamethasone on Postoperative Sore Throat: A Randomized Controlled TrialscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1392پنجم
15922604Polymorphous Low-grade Adenocarcinoma of the Larynx: A Rare Case ReportISIArch Iran Med.1392دوم
16922189Sialolipoma of salivary glands: Two case reports and review of the literaturePMCDent Res J1391دوم
1791086Paralysis of a True Vocal Cord: A Rare Presentation of Thyroid TuberculosisISIOtolaryngology-head and neck surgery1391مسئول
1890148Reconstruction of Buccal Mucosa, Upper and Lower Lip Defect Using Free Radial Forearm Flap with Palmaris Longus Tendon: A Case PresentationscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1390مسئول
1987284Hearing impairment in the neonate of preeclamptic women ISIOtolaryngology-Head and Neck Surgery 1387پنجم به بعد
2087013Rare penetrating orbital traumaISIEMERGENCY MEDICINE JOURNAL1387دوم
2186479A rare penetrating neck trauma to zone IIIISIEmerg Med J1386سوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970904Acquired torticollis as the initial and sole finding in nasopharyngeal carcinoma: a case reportبیست و نهمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1397خير
2942082Intra-operative lymphatic mapping and sentinel node biopsy in laryngeal carcinoma: preliminary results28th Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM)هامبورگپوستر1394خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه