مهسا  چیت سازیان یزدی
خلاصه عملکرد مهسا  چیت سازیان یزدی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مهسا چیت سازیان یزدی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهسا چیت سازیان یزدی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تخصصی : شیمی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : ChitsazianM1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
شیمی تجزیهکارشناس ارشد 1392پیام نور

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
کارشناس آزمایشگاهدانشکده داروسازی1387/07/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951316متابولومیکس واریته های مختلف، بخشهای مختلف (دانه، پوست و آب میوه) و فرآورده های مختلف انار (آب تغلیظ شده و رب انار) بر پایه NMR و آنالیز PCA و PLS-DAهمکاردر دست اجراخير
2940846بررسی اثر مهارکنندگی هیستون داستیلاز ترکیبات خالص شده از گیاهان ،Ferula latisecta، F. ovina ، F. flabelliloba و Sophora pachycarpaهمکارپایان یافتهخير
3931658تهیه فرآورده درمانی- آرایشی چشمی جهت درمان ریزش مژه برگرفته از متون طب سنتیهمکارپایان یافتهبلي
4900558استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات شبه دارویی(drug-like) ریشه کمای بیابانی(ferula foetida regel)همکارپایان یافتهخير
5900357بررسی اثرات آنتی باکتریال عصاره آبی والکلی گیاه کلپوره بر روی تعدادی از باکتری های گرم مثبت ومنفی مقاوم به کلرام فنیکلهمکارپایان یافتهخير
6900152بررسی اثرات آنتی باکتریال عصاره 5 جزء گلپر بر روی Heracleum (persicum) بر روی باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیکهمکارپایان یافتهخير
787849استخراج، خالص‌سازی و تعیین ساختمان سزکویی ترپن کومارین‌های موجود در ریشه کمای بینالودی (Ferula flabelliloba) و آنالیز ترکیبات فرار میوه با GC/MSهمکارپایان یافتهخير
887506سنتز و بررسی اثر تجویز داخل وریدی اوراپتن بر فشار خون رتهمکارپایان یافتهبلي
987296شناسایی پلی سولفیدهای فرار اندامهای هوایی و ریشه گیاه کمای هزار مسجد (Ferula latisecta)همکارپایان یافتهخير
1087072سنتز مشتقات جدید پرنیله کورکومین (رنگدانه زرد زردچوبه)همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961072Auraptene Induces Apoptosis via Myeloid Cell Leukemia 1-Mediated Activation of Caspases in PC3 and DU145 Prostate Cancer CellsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396پنجم
2934621Foetithiophenes C-F, thiophene derivatives from the roots of Ferula foetidaISIPharmaceutical Biology1394اول
3934536Apoptotic Effect of Galbanic Acid via Activation of Caspases and Inhibition of Mcl-1 in H460 Non-Small Lung Carcinoma CellsISIPhytotherapy Research1394پنجم به بعد
488062The combination effect of curcumin with different antibiotics against staphylococcus aureusChemical Abstractinternational journal of green pharmacy1388سوم
587257Sulfur Containing Compounds in the Volatile Oil of Ferula latisecta Rech. f. & Aell. LeavesISIJOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS1388اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه