اعظم  عباسی
خلاصه عملکرد اعظم  عباسی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

اعظم عباسی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): اعظم عباسی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تخصصی : علوم آزمایشگاهی دانشکده/محل خدمت : پژوهشکده بوعلی
پست الکترونیک : AbbasiA2@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950810تهیه, تعیین ویژگیها و بررسی اثرات ضد توموری نانولیپوزومهای نیکلوزامید بصورت درون تنی و برون تنیهمکارپایان یافتهخير
2950809تهیه, تعیین ویژگیها و بررسی اثرات ضد توموری نانولیپوزومهای پیروینیوم پاموات بصورت درون تنی و برون تنیهمکارپایان یافتهخير
3931556فرمولاسیون، تهیه و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتیدTAT متصل شده با spacer کوتاه و بررسی اثرات ضد توموری در برون تن و درون تن در موشهای دارای تومور C26 colon carcinoma.همکارپایان یافتهبلي
4930761تهیه وارزیابی نانولیپوزوم های حامل بورتزومیب برای درمان مالتیپل میلوما در شرایط in vitro و in vivoهمکارپایان یافتهخير
5900914تهیه نانو لیپوزومهای حاوی پپتیدهای Her2 و ادجوانت poly(I:C) به عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ های ایمنی و اثرات ضد توموری آن در مدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
6900750تهیه، تعیین ویژگی ها و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده توسط نانوذرات کیتوزان و تری متیل کیتوزان حاوی آنتی ژن تام لیشمانیای لیز شده (WLL) و آنتی ژن محلول لیشمانیا (SLA) در مدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
7900736ایمن سازی موشهای BALB/c علیه لیشمانیوز با استفاده از نانولیپوزومهای کاتیونی DDAB حاوی آنتی ‍‍ژنهای انگل لیشمانیا و ادجوانت TDBهمکارپایان یافتهخير
8900548مطالعه دو سوکور فاز 3 اثربخشی نانولیپوزومهای موضعی حاوی پارومومایسین در درمان ضایعه سالک با عامل L. major. ،دهمکارپایان یافتهخير
9900543فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای حاوی ماده رنگی patent blue نشاندار شده با Tc-HMPAO و بررسی نحوه نقشه برداری سیستم لنفاوی برای شناسایی (Sentinel Lymph NODE) SLN همکارپایان یافتهبلي
10900478اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه اشنان (Seidlitzia rosmarinus) در درمان لیشمانیوز پوستی تجربی در مدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
11900373فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین تهیه شده با اسفنگومیلین و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای تومور C26 colon carcinomaهمکارپایان یافتهبلي
12900369بررسی میزان تأثیر نیمودیپین بر ضد پروماستیگوتها و آماستیگوتهای لیشمانیا ماژور در محیطهای In-Vitro و In-Vivo همکارپایان یافتهبلي
13900225تهیه نانولیپوزوم های متصل شده به پپتیدهای Her 2 به عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ های ایمنی و اثرات ضد توموری آنهمکارپایان یافتهخير
14900013تهیه نانو لیپوزومهای خنثی حاوی پپتید های Her2 و ادجوانت MPL به عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ های ایمنی و اثرات ضد توموری آن در مدل موشیهمکارپایان یافتهخير
1589644تهیه، تعیین خصوصیات و اثرات ضدتوموری نانوذرات متخلخل سیلیکا حاوی اپی روبیسین و siRNA علیه پروتئین Bcl-2 در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
1689493بررسی تاثیر حضور پلیمر پلی اتیلن گلیکول بر روی خواص فیزیکوشیمیایی و ایمنی زایی نانولیپوزومهای کاتیونی حاوی آنتی ژن های محلول لیشمانیاهمکارپایان یافتهبلي
1789286تهیه RNA آپتامر علیه بیو مارکرهای اختصاصی فاز عفونت زای انگل لیشمانیا ماژور به روش Cell SELEXهمکارپایان یافتهبلي
1889257تهیه و تعیین خصوصیات فیزیکو شیمیایی نانولیپوزوم های با بار مثبت فوزوژنیک حاوی پپتیدهای Her2و ادجوانت MPLو یا CpG-ODNبه عنوان واکسن علیه سرطان پستان و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده در مدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
1989158تهیه و بررسی نانولیپوزومهای کونژوگه با آنتی بادی علیه آپولیپوپروتئین B100 به عنوان یک عامل درمانی جهت کاهش سطح LDL سرمهمکارپایان یافتهبلي
2089088بررسی اثرات شیرابه وژل گیاه آلوئه ورا برعلیه لیشمانیا ماژور به صورت In vitroو In vivoهمکارپایان یافتهخير
2189051فرمولاسیون و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی ویروزوم های حاوی آنتی ژن لیشمانیا و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده در مدل موشی همکارپایان یافتهبلي
2288821فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین هدفمند شده با آپتامر ضد Her-2/neu و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro و in vivo در موشهای دارای تومورسرطان پستان بیان کننده Her-2/neuهمکارپایان یافتهخير
2388528تهیه، تعیین ویژگیها و بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده توسط نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن تام لیشمانیای لیز شده و ادجوانت MPL در مدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
2488527ایمن سازی موشهای BALB/c علیه لیشمانیوز با استفاده از نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژنهای محلول انگل لیشمانیا و ادجوانت MPLهمکارپایان یافتهبلي
2588502تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی ویژگیهای نانوپارتیکلهای لیپیدی جامد حاوی سافرانال به عنوان ضدآفتاب و مرطوب کنندههمکارپایان یافتهبلي
2688417فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزومهای دوکسوروبیسین هدفمند شده با پپتیدهای TAT و بررسی اثرات ضد توموری به صورت in vitro , invivo در موشهای دارای تومور C26 colon carcinomaهمکارپایان یافتهبلي
2788317تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی ویژگیهای لیپوزومهای حاوی سافرانال به عنوان ضد آفتاب و مرطوب کنندههمکارپایان یافتهبلي
2888260مطالعه پیلوت کارآزمایی بالینی نانو لیپوزومهای موضعی پارومومایسین برای درمان سالک با عامل L. tropicaهمکارپایان یافتهخير
2987890بررسی اثر نانولیپوزوم های حاوی siRNA MDR1 بر مقاومت دارویی در سلولهای سرطان پستان مقاوم به داکسوروبیسین (MCF-7/Adr)همکارپایان یافتهبلي
3087764فرمولاسیون، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانولیپوزومهای حاوی کورکومین برای درمان موضعی ضایعه پوستی لیشمانیوز در مدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
3187671تهیه، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوایمونولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا و ارزیابی میزان مصونیت زائی و پاسخ ایمنی علیه آن در مدل موشیهمکارپایان یافتهخير
3287669تهیه، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانولیپوزومهای حاوی آنتی ژن لیشمانیا و اولیگودزوکسی نوکلئوتید های CpG دارای اسکلت فسفودی استر (PO-CpG ODN) و ارزیابی میزان مصونیت زائی و پاسخ ایمنی علیه آن در مدل موشیهمکارپایان یافتهبلي
3387535تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی پایداری نوری، تحریک موضعی و جذب پوستی نانو ذرات لیپیدی جامد (SLN) حاوی ایزوترتینوئینهمکارپایان یافتهخير
3487386بررسی اثر سیلیمارین بر پاسخ دهی انگل L.major به داروی گلوکانتیم همکارپایان یافتهبلي
3587272فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانو لیپوزومهای حاوی سیس پلاتین و بررسی اثر ضد توموری در In vitro و موش های دارای کولون کارسینومای C-26همکارپایان یافتهبلي
3687159تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانوپارتیکلهای لیپیدی جامد (SLN) و نانو لیپوزوهای موضعی حاوی مایلتفوسین برای درمان لیشمانیوز پوستی در مدل موشی BALB/cهمکارپایان یافتهبلي
3787156بررسی روند ایجاد ضایعه و نوع پاسخ ایمنی ایجاد شده در موش های تلقیح شده با انگل زنده لیشمانیوز ماژور همراه با نانو ذرات LPD حاوی ‍CpG ODNهمکارپایان یافتهخير
3886688فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزومهای پگیله حاوی عصاره تام زعفران، سافرانال،کروسین و بررسی اثر ضد توموری در موش های دارای 26-C کولون کارسینوماهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981244HER2/neu-derived peptide conjugated to liposomes containing DOPE as an effective prophylactic vaccine formulation for breast cancer.ISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1398پنجم به بعد
2973291Preparation of nanoliposomes linked to HER2/neu-derived (P5) peptide containing MPL adjuvant as vaccine against breast cancerISIjournal of cellular biochemistry1397پنجم به بعد
3970588Cationic liposomes formulated with a novel whole Leishmania lysate (WLL) as a vaccine for leishmaniasis in murine modelISIImmunobiology1397چهارم
4962786CHARACTERIZATION AND ANTI-TUMOR ACTIVITY OF PEGYLATED NANOLIPOSOMES CONTAINING SAFRANAL IN MICE BEARING C26 COLON CARCINOMAISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES AND RESEARCH1395پنجم
5961691Stimulation of Tumor-Specific Immunity by p5 HER-2/neu Generated Peptide Encapsulated in Nano-liposomes with High Phase Transition Temperature PhospholipidsISICurrent Drug Delivery1396پنجم به بعد
6943073Optimizing the therapeutic efficacy of cisplatin PEGylated liposomes via incorporation of different DPPG ratios: In vitro and in vivo studies. Colloids Surf B BiointerfacesISICOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES1394پنجم
7934985Immunoliposomes containing Soluble Leishmania Antigens (SLA) as a novel antigen delivery system in murine model of leishmaniasisISIExperimental Parasitology1393پنجم به بعد
8930764Use of topical liposomes containing meglumine antimoniate (Glucantime) for the treatment of L. major lesion in BALB/c miceISIExperimental parasitology1393پنجم به بعد
9924077Induction of protection against leishmaniasis in susceptible BALB/cmice using simple DOTAP cationic nanoliposomes containing solubleLeishmania antigen (SLA)ISIActa Tropica1392پنجم به بعد
10922440Evaluation of infection course in mice induced by L. major in presence of positively charged liposomes containing CpG ODNChemical Abstractnanomedicine journal1392چهارم
11922428Antitumor Activity of PEGylated Nanoliposomes Containing Crocin in Mice Bearing C26 Colon CarcinomaISIPlanta Medica1392چهارم
12922408The role of LPD nanoparticles containing CpG ODN in the course of infection induced by L. major in BALB/c miceISIExperimental parasitology1391پنجم به بعد
1391413The role of liposome–protamine–DNA nanoparticles containing CpG oligodeoxynucleotides in the course of infection induced by Leishmania major in BALB/c miceISIExperimental Parasitology1391پنجم به بعد
1491412Comparison of in vivo Adjuvanticity of Liposomal PO CpG ODN with Liposomal PS CpG ODN: Soluble Leishmania Antigens as a ModelISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391چهارم
1591375Liposomal SLA co-incorporated with PO CpG ODNs or PS CpG ODNs induce the same protection against the murine model of leishmaniasis.ISIVaccine1390
1691099Treatment of cutaneous lesion of 20 years' duration caused by leishmanizationPMCIndian Journal of Dermatology1391دوم
1790705Cationic liposomes containing soluble Leishmania antigens (SLA) plus CpG ODNs induce protection against murine model of leishmaniasisISIParasitology Research1390پنجم به بعد
1886705مطالعه کمی تاثیر فرایند الکتروپوریشن بر الکترو تراوایی و بقا سلولی به روس فلوئوریمتری(Emro (IMEMRفیزیک پزشکی ایران1386پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه