امیرحسین  صاحبکار
خلاصه عملکرد امیرحسین  صاحبکار
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

امیرحسین صاحبکار

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): امیرحسین صاحبکار رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوتکنولوژی دارویی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : SahebkarA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1981332ارزیابی سطح استرس اکسیداتیو در افراد مبتلا به هایپرکلسترولمی خانوادگیمجریدر دست اجراخير
2981331بررسی اثر درمانی ترهالوز در مدل درون‌تنی دیابتمجریدر دست اجراخير
3981217تاثیر ترهالوز در درمان بیماران مبتلا به بیماریهای ذخیره ای لیزوزومی نیمن پیک تیپ A و B و موکوپلی ساکاریدوز تیپ 3 (Sanfilippo)مجریدر دست اجراخير
4971659بررسی اثر درمانی ترهالوز در بیماران مبتلا به آلزایمرمجریدر دست اجراخير
5971658ارزیابی سطح مارکرهای استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدان های سرم در بیماران دچار in-stent restenosis (ISR)مجریدر دست اجراخير
6971656بررسی اثر درمانی ترهالوز به دنبال انسداد موقت شریان مغزی میانی در رتمجریدر دست اجرابلي
7971267بررسی تاثیر کورکومین در پیش گیری از نارسایی قلبی بعد از انفارکتوس میوکاردمجریدر دست اجراخير
8971266بررسی پاسخ ایمنی واکسن لیپوزومالPCSK9 در میمون رزوسمجریدر دست اجراخير
9971037بررسی اثرات محافظتی کورکومین فلوئورینه بر آسیب ناشی از ایسکمی- رپرفیوژن به دنبال انسداد شریان میانی مغز(MCAO) در رتمجریدر دست اجراخير
10970937بررسی اثر درمانی کورکومین دی فلوئوینه در مدل درون‌تنی دیابتمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
11961927ارزیابی قابلیت تعدیل Efflux کلسترول از ماکروفاژها توسط لیپویروتئین با دانسیته بالا و microRNA های تنظیم کننده ی آن در افراد مبتلا به هایپرکلسترولمی خانوادگیمجریدر دست اجراخير
12961924بررسی اثر فرمولاسیون لیپوزومی DOPC/DOPS حاوی آتورواستاتین بر سایتوکاین‌های التهابی و ضد التهابی در شرایط برون تنیمجریپایان یافتهخير
13961865فرمولاسیون، تهیه و تعیین ویژگی نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین متصل به پپتید 4N1K و بررسی اثر ضد توموری آن ها در مدل درون تنیمجریدر دست اجراخير
14961817بررسی سمیت حاد و سمیت مزمن فرمولاسیون لیپوزومی متصل به پپتید PCSK9 در مدل حیوانیمجریدر دست اجراخير
15961582بررسی تغییرات لیپیدوم در بیماران دچار تنگی مجدد رگ پس از آنژیوپلاستی عروق کرونرمجریدر دست اجراخير
16961496بررسی اثر تجویز ترهالوز بر میزان التهاب عروق در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر ( طرح نیماد )مجریدر دست اجراخير
17961322بررسی نقش فرمولاسیون‌های نانولیپوزومی آنیونی به عنوان ابزاری جهت هدف‌گیری پلا‌ک آترواسکلروزمجریدر دست اجراخير
18960908بررسی اثرات آنتی آترواسکلروتیک ترهالوز در مدل حیوانیمجریپایان یافتهخير
19960817بررسی اثر پروتئین CD47 و پپتید مشتق از آن بر میزان برداشت ماکروفاژی، تجمع در بافت تومور، و اثرات ضد توموری برون تنی و درون تنی فرم نانولیپوزومی داروی دوکسوروبیسینمجریدر دست اجرابلي
20960659بررسی اثرات آنتی آتروسکلروتیک کورکومین فیتوزومال در مدل حیوانیمجریپایان یافتهخير
21960220بررسی اختلالات لیپیدوم و سطح سایتوکاین های التهابی در افراد مبتلا به هایپرکلسترولمی خانوادگیمجریدر دست اجراخير
22951606تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های حاوی فسفاتیدیل گلیسرول و بررسی اثرات درمانی، توزیع بافتی، سمیت حاد و سمیت مزمن در مدل های حیوانیمجریدر دست اجراخير
23950871سنتز، تعیین خصوصیات و تهیه فرمولاسیون نانولیپوزومال مشتقات فلوئورینه کورکومینوئیدی و بررسی اثرات آنتی توموری بصورت برون تنی و درون تنی در مدل های تومور ملانوما و کلورکتالمجریدر دست اجرابلي
24950810تهیه, تعیین ویژگیها و بررسی اثرات ضد توموری نانولیپوزومهای نیکلوزامید بصورت درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهخير
25950809تهیه, تعیین ویژگیها و بررسی اثرات ضد توموری نانولیپوزومهای پیروینیوم پاموات بصورت درون تنی و برون تنیمجریپایان یافتهخير
26950708ارزیابی قابلیت تعدیل Efflux کلسترول از ماکروفاژ و microRNA های تنظیم کننده آن، استرس اکسیداتیو و سطح بیان ژن های التهابی عروق توسط لیپوپروتئین های با دانسیته بالا در بیماران دچار تنگی مجدد رگ پس از آنژیوپلاستی عروق کرونرمجریدر دست اجرابلي
27941784بررسی اثرات درمانی ترکیب کورکومین – پیپرین بر میزان تجمع چربی کبدی و اختلالات متابولیک در مبتلایان به کبد چرب غیرالکلیمجریپایان یافتهبلي
28941727تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های آنیونی و بررسی اثرات درمانی در مدل حیوانی دیس لیپیدمی و آترواسکلروزمجریپایان یافتهخير
29941726بررسی اثر ایمونوتراپی با استفاده از نانولیپوزوم‌های متصل به پپتید آنتی‌ژنیک PCSK9 بر سرطان سینه و سرطان کلون در مدل درون‌تنیمجریپایان یافتهخير
30941672بررسی اثر ایمونوتراپی با استفاده از نانولیپوزوم های متصل شده به اپی‌توپ‌های ایمونوژنیک پروتئین PCSK9 در مدل درون‌تنی دیابتمجریپایان یافتهخير
31941624تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم‌های حاوی فسفاتیدیل کولین، فسفاتیدیل گلیسرول و فسفاتیدیل سرین، و بررسی اثر کاهندگی CRP سرم در مدل درون تنیمجریپایان یافتهخير
32941606بررسی اثر کورکومین بر روی فاکتورهای التهابی و لیپید پروفایل بیماران سندرم حاد کرونری بدون صعود قطعه ST (NSTE-ACS)مجریپایان یافتهبلي
33941295بررسی اثر ضد توموری چهار ترکیب فورموله شده کورکومین در مدل های دو بعدی و سه بعدی سلول های سرطانی هپاتوسلولارمجریپایان یافتهبلي
34941240بررسی اثر سمیت سلولی و مکانیسم اثر ترکیب کورکومین در سلولهای سرطانی MCF-7 سرطان سینهمجریپایان یافتهخير
35941239بررسی اثر کورکومین بر سطح تری گلیسرید ناشتا در مبتلایان هیپرتری گلیسریدمیمجریدر دست اجراخير
36941200تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های حاوی فسفاتیدیل سرین و بررسی اثرات درمانی در مدل خرگوش هایپرکلسترولمیکمجریپایان یافتهبلي
37931700بررسی اثر کورکومین بر سطح برخی سایتوکاین های التهابی و ضد التهابی موجود در گردش خون بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلیمجریپایان یافتهخير
38931678بررسی اثر کورکومین بر سطح برخی مولکولهای چسبنده سلول موجود در گردش خون بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلیمجریپایان یافتهخير
39931646بررسی تغییرات مولکول های چسبندگی سلول در بیماران مبتلا به تومورهای جامد پس از درمان با کمپلکس فسفولیپیدی کورکومینمجریپایان یافتهخير
40931189بررسی واریانت های ژن FGFR2 جهت ارزیابی خطر ابتلا ازطریق آنالیز هاپلوتیپ و ارتباط آن با پروگنوز، پاسخ به درمان و بیان پروتئین در سرطان پستانمجریدر دست اجرابلي
41930941بررسی تغییرات سایتوکین های پیش التهابی و ضد التهابی در بیماران مبتلا به تومورهای جامد پس از درمان با فرم فیتوزومال کورکومینمجریپایان یافتهخير
42930762بررسی پتانسیل درمانی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده پروتئین 10 القا شونده توسط اینترفرون گاما در ملانومای متاستاتیک ریه در موش C57BL/6مجریپایان یافتهخير
43930592بررسی اثر مکمل درمانی با کورکومین بر سطح سرمی پروتئین Fetuin-B در افراد چاقمجریپایان یافتهخير
44930165بررسی و مقایسه اثر کورکومین ساده و کمپلکس کورکومین فسفولیپیدی بر سطح سرمی PAB در بیماران مبتلا به سندروم متابولیکمجریپایان یافتهبلي
45930164بررسی و مقایسه اثر کورکومین ساده و کمپلکس کورکومین فسفولیپیدی برتیتر آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی 27 در افراد مبتلا به سندرم متابولیکمجریپایان یافتهبلي
46930160تهیه و تعیین خصوصیات ذره ای پراکندگی های جامد کورکومین و ترانس - رزوراترول در پلیمر پلی وینیل پیرولیدون با هدف افزایش قابلیت انحلالمجریپایان یافتهخير
47922728تهیه و بررسی اثرات مهار کنندگی آتروسکلروز و پایین آورندگی چربی خون نانولیپوزوم های آنیونی غیر هدفمند و ایمونولیپوزوم های آنیونی هدفمند شده علیه آپولیپوپروتئین B-100 در موش های ناک اوت شده از نظر رسپتور LDL (LDLr-/-)مجریپایان یافتهخير
48922497بررسی اثرکمپلکس کورکومین-فسفولیپید بر سطح آپولیپوپروتئین A،آپولیپوپروتئینB، لیپوپروتئین(a)و آدیپونکتین دربیماران مبتلا به سندرم متابولیکمجریپایان یافتهبلي
49921815تهیه و تعیین خصوصیات فرم نانولیپوزومی داروی سلکوکسیب و بررسی اثرات ضد توموری آن به صورت in vitro وin vivo.مجریپایان یافتهبلي
50921312بررسی و مقایسه اثر کورکومین ساده و کورکومین اصلاح فرمولاسیون شده بر عوامل خطر بیماری های قلبی- عروقی در افراد مبتلا به سندرم متابولیکمجریپایان یافتهبلي
5189158تهیه و بررسی نانولیپوزومهای کونژوگه با آنتی بادی علیه آپولیپوپروتئین B100 به عنوان یک عامل درمانی جهت کاهش سطح LDL سرممجریپایان یافتهبلي
5285030تعیین اثر سیمواستاتین بر سطح پروتئینهای شوک حرارتی 60 ، 65 و 70 و آنتی بادی ها در افراد دارای ریسک فاکتورهای بیماریهای عروق کرونریمجریپایان یافتهخير
53981333انتقال هدفمند SN-38 و آپتامر FOXM1 به سلول های سرطانی با استفاده از سنتز کتابخانه دی بلاک پلیمرهای PHPMA-b-PPPMP هدفمند شده با آپتامر AS1411همکاردر دست اجرابلي
54971069بررسی واریانت های ژنی ANGPTL3 با سطح و عملکرد HDL با استفاده از توانایی جذب کلسترولهمکاردر دست اجراخير
55970296تهیه نانو لیپوزوم های حاوی هسپریدین و بررسی اثرات ضد توموری درمان ترکیبی آن به همراه داروی دوکسوروبیسین در موشهای BALB/c دارای تومورهمکاردر دست اجرابلي
56961884ارزیابی نقش تشخیصی بیان miRNA های (miR-16, miR-10b ,miR-21) درنمونه سرم بیماران مبتلایان به کبد چرب غیر الکی در مقایسه با گروه کنترل.همکاردر دست اجرابلي
57961540ساخت نانوزیست حسگرالکتروشیمیایی جدید بر اساس miRNA برای تشخیص زود هنگام سرطان ریه و پستانهمکاردر دست اجراخير
58961515بررسی اثربخشی محصولات روزانه کم چرب غنی شده با ویتامین دی نانو انکپسوله بر روی نشانگرهای بیوشیمیایی عملکرد کبدی، بیماریهای کلیوی و قلب و عروق در بزرگسالان: یک مطالعه مداخله ای کنترل شدههمکاردر دست اجرابلي
59961493بررسی ارتباط بین بیماری قلبی عروقی (بیماری عروق کرونر) و سطوح اسید چربهمکاردر دست اجراخير
60961449شناسایی و بررسی عملکرد میکروRNAهای موثر بر بیان ژن های دخیل در آترواسکلروز و بهینه سازی انتقال میکروRNAها به سلول توسط Cell Penetrating Peptidesهمکاردر دست اجرابلي
61961281تهیه و بررسی خصوصیات نانوذرات لیپید/کلسیم/ فسفات (LCP) محتویsiRNA علیه mRNA-ApoB100 و بررسی اثرات پایین آورندگی چربی خون و مهار آتروسکلروز در مدل حیوانیهمکاردر دست اجرابلي
62961170بررسی اثر درمانی کورکومین و کروسین در بیماران مبتلا به عوارض چشمی ناشی از پرکاری تیروییدهمکاردر دست اجرابلي
63960996تعیین میزان حساسیت داروهای ضدقارچی درایزوله های آسپرژیلوسی بدست آمده از نمونه های بالینی بیماران مشهد توسط روش میکرودایلوشن در سال 97-96همکارپایان یافتهبلي
64960816طراحی ، سنتز و بررسی فعالیت یک سری جدید از مشتقات تیازولیدیندیون برای درمان دیابتهمکاردر دست اجرابلي
65960786تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های محتویsiRNA علیه PCSK9 mRNA و بررسی اثرات پایین آورندگی چربی خون در مدل حیوانیهمکاردر دست اجرابلي
66960443بررسی مکانیسم های مولکولی اثربخشی کورکومین و کروسین بر لیپیدهای سرم در افراد دارای چاقی شکمیهمکاردر دست اجراخير
67951825شناسایی و تایید واریانت های ژنتیکی در هایپرکلسترولمی خانوادگی درکوهورت Mashhad studyهمکاردر دست اجرابلي
68951405اثر فرم فیتوزومال کورکومین بر رشد تومور و آنژیوژنز در مدل حیوانی سرطان کولورکتالهمکارپایان یافتهبلي
69951214مطالعه اختلالات آترواسکلروز قلبی-مغزی عروقی فاز دوم در شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
70951110مطالعه همگروهی آینده نگر سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
71950952فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزوم های حاوی کورکومین تارگت شده با پپتید GE11 وبررسی اثرات ضدتوموری به صورت درون تن و برون تنهمکارپایان یافتهبلي
72950678بررسی اثر کورکومین روی سطح عناصر کمیاب مس و روی و تستهای عملکردی کبد در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
73941684بررسی عملکرد HDL (HDL functionality) در ارزیابی بیماران قلبی عروقیهمکارپایان یافتهبلي
74941678بکارگیری الگوریتم های داده کاوی جهت بررسی عوامل مرتبط شامل دریافتهای غذایی و عناصر کمیاب با میزان تاثیر پذیری مکمل یاری ویتامینDهمکارپایان یافتهبلي
75941656بررسی تاثیر کورکومین در پیشگیری از بروز کنتراست نفروپاتی در بیماران با نارسایی متوسط تا شدیدکلیه به دنبال آنژیوگرافی و یا آن‍‍ژیوپلاستی کرونریهمکارپایان یافتهبلي
76940938بررسی مکانیسم بیوشیمیایی ضد التهابی ترکیب کورکومین در تنظیم خواص التهابی پروتئین ترومبین در سلول های اندو تلیال رگیهمکارپایان یافتهبلي
77940908بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب کورکومین به تنهایی و بصورت توام با داروی جمستابین در رده سلولی MIAPaCa2 سرطان پانکراسهمکارپایان یافتهخير
78940789ارزیابی ریسک ابتلا به سرطان پستان ازطریق بررسی واریانتهای جایگاه (LOC643714 /TNRC9 ,TOX3) جهت آنالیز هاپلوتیپ و همراهی آن با پاسخ به درمان و بیان پروتئینهمکارپایان یافتهبلي
79940730بررسی اثرات کورکومین بر سطح آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز و آنزیم های آنتی‌اکسیدانی در بیماران مبتلا به سندرم متابولیکهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
80940492تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های متصل شده به اپی توپ های ایمونوژنیک پروتئین PCSK9 جهت استفاده به عنوان واکسن و بررسی پاسخ ایمنی همورال، اثرات پایین آورندگی چربی خون و مهار آتروسکلروز در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
81931533بررسی ارتباط پلی مورفیسم های موثر (rs:662,rs:705379,rs:854560)و(rs:5882) ژن های پارااکسوناز-1(PON1) وCETP با فعالیت سرمی آنزیم ها و نیز تغییرات فعالیت سرمی آنزیم ها بدنبال مصرف کورکومین فیتوزومال در افراد مبتلا به سندرم متابولیک ومقایسه آن با افراد سا لمهمکارپایان یافتهبلي
82931330 بررسی و مقایسه اثر کورکومین و کمپلکس کورکومین-فسفولیپیدی جذب افزاشده بر سطح سرمی ویتامین E در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهخير
83930940بررسی نقش پلی¬مورفیسم ژنی و آنتی¬بادی پروت‍‍ئین شوک حرارتی 27 در پیشگویی ناتوانی و مرگ و میر ناشی از حوادث جدید عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
84930883بررسی تاثیر کورکومین ساده و کمپلکس کورکومین- فسفولیپید بر روی تغییر سطح سایتوکاین های سرم خون در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکاردر دست اجراخير
85930868بررسی تاثیر متدهای رادیو فرکانسی و اولتراسونیک کویتیشن بر سطح سرمی آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی 27 و پروفایل لیپیدی در افراد دارای اضافه وزنهمکارپایان یافتهبلي
86922545بررسی اثر کروسین بر تعادل پرواکسیدان-آنتی اکسیدان(PAB) و ارتباط آن باافسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
87922312بررسی و مقایسه اثر کورکومین ساده و کورکومین اصلاح فرمولاسیون شده برمیزان کلستریل استر ترانسفر پروتئین در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
88922227سنتز و مشخصه یابی نانوذرات سریا نشاندار شده با تکنسیوم و بررسی توزیع حیاتی آن در موشهمکارپایان یافتهخير
89922222بررسی اثرکمپلکس کورکومین-فسفولیپید بر سطح سرمی مولکولهای چسبنده در بیماران مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
90922179بررسی اثرات کورکومین اصلاح فرمولاسیون شده بر میزان فعالیت آنزیم پاراکسوناز1 و در بیماران مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
91920924تهیه، شناسایی و بررسی خواص هیدروژل حاوی کورکومینهمکارپایان یافتهبلي
92910965بررسی اثر کپسول کورکومین بر غلظت سرمی لیپوپروتئین A و کاتپسین D در افراد چاقهمکارپایان یافتهبلي
93910602تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانوپارتیکلهای لیپیدی جامد(SLN) حاوی فیناستراید در دارورسانی به فولیکول مو همکارپایان یافتهخير
94900967بررسی تاثیر کورکومین بر روی تغییر سطح سایتوکاین های سرم خون در افراد مبتلا به سندرم متابولیکهمکارپایان یافتهخير
9588313تعیین اثر کورکومین بر تیتر آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی 27، سطح بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان و سطح آنتی بادی ضدLDL oxidized در افراد چاقهمکارپایان یافتهخير
9688013سنتز و بررسی اثرات درون تنی امبلی پرنین در پیشگیری از سرطانهمکارپایان یافتهخير
9787849استخراج، خالص‌سازی و تعیین ساختمان سزکویی ترپن کومارین‌های موجود در ریشه کمای بینالودی (Ferula flabelliloba) و آنالیز ترکیبات فرار میوه با GC/MSهمکارپایان یافتهخير
9887296شناسایی پلی سولفیدهای فرار اندامهای هوایی و ریشه گیاه کمای هزار مسجد (Ferula latisecta)همکارپایان یافتهخير
9987179بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان و اساتید هنگام ارائه دروس در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983562A systematic review and meta-analysis on the epidemiology of antibiotic resistance of Vibrio cholerae in Iran.MedlineAnnali di igiene1398سوم
2983561V617F-independent upregulation of JAK2 gene expression in patients with inflammatory bowel disease.ISIJournal of Cellular Biochemistry1398مسئول
3983560The role of protein SUMOylation in rheumatoid arthritis.ISIJournal of Autoimmunity1398مسئول
4983559Evaluation of testis hormonal and histopathological alterations in type I and type II diabetic rats.ISIJournal of cellular biochemistry1398مسئول
5983558Synthesis and evaluation of injectable thermosensitive penta-block copolymer hydrogel (PNIPAAm-PCL-PEG-PCL-PNIPAAm) and star-shaped poly(CL─CO─LA)-b-PEG for wound healing applications.ISIJournal of cellular biochemistry1398مسئول
6983557Fluoroquinolones-resistant Shigella species in Iranian children: a meta-analysis.ISIWorld journal of pediatrics1398مسئول
7983556The impact of resveratrol on toxicity and related complications of advanced glycation end products: A systematic review.ISIBioFactors1398دوم
8983554Methotrexate for Cardiovascular Risk Reduction: The Right Choice?ISIAngiology1398مسئول
9983553Medicinal plants in traumatic brain injury: Neuroprotective mechanisms revisited.ISIBioFactors1398مسئول
10983552Neuroprotective effects of minocycline on focal cerebral ischemia injury: a systematic review.ISINeural regeneration research1398مسئول
11983551Anti-inflammatory potentials of incretin-based therapies used in the management of diabetes.ISILife Sciences1398مسئول
12983430Therapeutic effects of Ziziphus jujuba Mill. fruit in traditional and modern medicine: a review. Medicinal Chemistry مسئول
13983331Molecular mechanisms of trehalose in modulating glucose homeostasis in diabetes.MedlineDiabetes and metabolic syndrome1398مسئول
14983329PCSK9 and inflammation: a review of experimental and clinical evidence.ISIEuropean heart journal-Cardiovascular pharmacotherapy1398مسئول
15983328Efficacy of curcumin on prevention of drug-induced nephrotoxicity: A review of animal studies.ISIBioFactors1398مسئول
16983326Prevalence of Antibiotic Resistance of Haemophilus Influenzae in Iran- A Meta-Analysis.PMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1398دوم
17983200Neuroprotective effects of curcumin through autophagy modulation IUBMB life مسئول
18983148Nanoliposomal Encapsulation Enhances In Vivo Anti-Tumor Activity of Niclosamide against Melanoma.ISIAnti-cancer agents in medicinal chemistry1398مسئول
19983147Challenges in reducing atherosclerotic inflammation in patients with familial hypercholesterolemia. European journal of preventive cardiology مسئول
20983146Emerging roles for high-density lipoproteins in neurodegenerative disorders.ISIBioFactors1398مسئول
21983145Targeting regulatory T cells by curcumin: A potential for cancer immunotherapy.ISIPharmacological research1398چهارم
22983144Lipotoxicity, neuroinflammation, glial cells and oestrogenic compounds. Journal of neuroendocrinology پنجم
23983143Crocin Improves Oxidative Stress by Potentiating Intrinsic Anti-Oxidant Defense Systems in Pancreatic Cells During Uncontrolled Hyperglycemia.PMCJournal of pharmacopuncture1398مسئول
24983142Demethoxycurcumin: A naturally occurring curcumin analogue for treating non-cancerous diseases.ISIJournal of cellular physiology1398مسئول
25983141Bacterial infections are associated with cardiovascular disease in Iran: a meta-analysis.ISIArchives of medical science1398مسئول
26983140Impact of Cultivation Condition and Media Content onChlorella vulgaris Composition.PMCAdvanced pharmaceutical bulletin1398سوم
27983139Efferocytosis and Atherosclerosis: Regulation of Phagocyte Function by MicroRNAs.ISITrends in endocrinology and metabolism1398مسئول
28983138Effects of newly introduced antidiabetic drugs on autophagy.MedlineDiabetes and metabolic syndrome1398مسئول
29983137A review of the pharmacological and therapeutic effects of auraptene.ISIBioFactors1398مسئول
30983136Molecular mechanisms by which GLP-1 RA and DPP-4i induce insulin sensitivity.ISILife sciences1398مسئول
31983135Therapeutic effects of Crocin in autoimmune diseases: A review.ISIBioFactors1398مسئول
32983134Development, characterization and evaluation of in vivo anti-tumor activity of niclosamide nanoliposomes against colon carcinoma.ISICurrent molecular pharmacology1398مسئول
33983133The Therapeutic Potential of Nanoparticles to Reduce Inflammation in Atherosclerosis.ISIBiomolecules1398مسئول
34983132Macrophage: A Key Therapeutic Target in Atherosclerosis?ISICurrent Pharmaceutical Design1398مسئول
35983131CD47: role in the immune system and application to cancer therapy. Cellular oncology مسئول
36983130PCSK9 and atherosclerosis burden in the coronary arteries of patients undergoing coronary angiography.ISIClinical Biochemistry1398مسئول
37983129The Role of Mesenchymal Stem Cells in Atherosclerosis: Prospects for Therapy via the Modulation of Inflammatory Milieu.ISIJournal of Clinical Medicine1398مسئول
38983128Anti-fibrotic effects of curcumin and some of its analogues in the heart. Heart failure reviews مسئول
39983127A new approach to the diagnosis and treatment of atherosclerosis: the era of the liposome. Drug discovery today مسئول
40983125Global, Regional, and National Cancer Incidence, Mortality, Years of Life Lost, Years Lived With Disability, and Disability-Adjusted Life-Years for 29 Cancer Groups, 1990 to 2017: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study.ISIJAMA oncology1398پنجم به بعد
41983124Density Functional Theory Study of Antioxidant Adsorption onto Single-Wall Boron Nitride Nanotubes: Design of New Antioxidant Delivery Systems.ISICombinatorial chemistry & high throughput screening1398مسئول
42983123A systematic review on the mechanisms of vitamin K effects on the complications of diabetes and pre-diabetes. BioFactors پنجم
43983122Effects of curcumin on mitochondria in neurodegenerative diseases. BioFactors مسئول
44983121A review on the effects of new anti-diabetic drugs on platelet function. مسئول
45983120The Role of Protein SUMOylation in the Pathogenesis of AtherosclerosisISIJournal of Clinical Medicine1398مسئول
46983119The Effect of Curcumin on the Differentiation of Mesenchymal Stem Cells into Mesodermal LineageISIMOLECULES1398مسئول
47983118Pulse wave velocity as a measure of arterial stiffness in patients with familial hypercholesterolemia: a systematic review and meta-analysisISIArchives of medical science1398مسئول
48983117Immunomodulatory and anti-inflammatory effects of probiotics in multiple sclerosis: a systematic reviewISIJournal of neuroinflammation1398چهارم
49983116Ca2+ Flux: Searching for a Role in Efferocytosis of Apoptotic Cells in AtherosclerosisISIJournal of Clinical Medicine1398مسئول
50983115Statin-Induced Nitric Oxide Signaling: Mechanisms and Therapeutic ImplicationsISIJournal of Clinical Medicine1398مسئول
51983114Epidemiology of animal bite in Iran during a 20-year period (1993-2013): a meta-analysisPMCTropical medicine and health1398چهارم
52983113Therapeutic effect of nanoliposomal PCSK9 vaccine in a mouse model of atherosclerosisISIBMC medicine1398مسئول
53982956Conjugates of Curcumin with Graphene and Carbon Nanotubes: A Review on Biomedical ApplicationsISICurrent medicinal chemistry مسئول
54982889Molecular mechanisms by which SGLT2 inhibitors can induce insulin sensitivity in diabetic milieu: A mechanistic reviewISILife Sciences1398مسئول
55982888The major molecular mechanisms mediating the renoprotective effects of SGLT2 inhibitors: An updateISIBiomedicine & Pharmacotherapy1398مسئول
56982887The effect of Curcumin/Turmeric on blood pressure modulation: A systematic review and meta-analysisISIPharmacological Research1398مسئول
57982885Effects of newer antidiabetic drugs on nonalcoholic fatty liver and steatohepatitis: Think out of the boxISIMETABOLISM1398مسئول
58982884The global, regional, and national burden of pancreatic cancer and its attributable risk factors in 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017ISILancet Gastroenterology & Hepatology1398پنجم به بعد
59982883Regulation of cardiac stem cells by microRNAs: State-of-the-artISIBiomedicine & Pharmacotherapy1398مسئول
60982881A systematic review and meta-analysis on the prevalence of antibiotic-resistant Listeria species in food, animal and human specimens in IranISIJournal of Food Science and Technology1398مسئول
61982880The Therapeutic Potential of Mesenchymal Stem Cell–Derived Exosomes in Treatment of Neurodegenerative DiseasesISIMolecular Neurobiology1398مسئول
62982879The effect of C-peptide on diabetic nephropathy: A review of molecular mechanismsISILife Sciences1398مسئول
63982878Parenteral systems for statin delivery: A reviewISILipids in health and disease1398مسئول
64982877Regulatory T cells: Possible mediators for the anti-inflammatory action of statinsISIPharmacological Research1398مسئول
65982875Mapping 123 million neonatal, infant and child deaths between 2000 and 2017ISINATURE1398پنجم به بعد
66982874Stealth functionalization of biomaterials and nanoparticles by CD47 mimicryISIInternational Journal of Pharmaceutics1398مسئول
67982755Familial combined hyperlipidemia: An overview of the underlying molecular mechanisms and therapeutic strategiesISIIUBMB Life1398سوم
68982709Challenges and pitfalls in the development of liposomal delivery systems for cancer therapy. Seminars in Cancer Biology مسئول
69982695Effect of Curcumin on Serum Cathepsin D in Patients with Metabolic Syndrome Cardiovascular & Hematological Disorders-Drug Targets مسئول
70982637Therapeutic Potential of Curcumin in the Treatment of Glioblastoma MultiformeISICurrent pharmaceutical design1397مسئول
71982610Unfolded protein response-mediated modulation of mesenchymal stem cells مسئول
72982592Evaluation of Tissue and Serum Expression Levels of Lactate Dehydrogenase Isoenzymes in Patients with Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. مسئول
73982590The Effects of Curcumin on Serum Heat Shock Protein 27 Antibody Titers in Patients with Metabolic Syndrome.MedlineJournal of Dietary Supplements1398پنجم به بعد
74982553Natural products with SGLT2 inhibitory activity: possibillities of applicationfor the treatment of diabetesISIPhytotherapy research1398مسئول
75982310Modulation of microRNAs by aspirin cardiovascular dseaseISITrends in Cardiovascular Medicine مسئول
76982273The role of high-density lipoproteins in antitumor drug deliveryISIIUBMB life1398مسئول
77982272Curcuminoids plus piperine improve nonalcoholic fatty liver disease: A clinical trialISIjournal of cellular biochemistry1398مسئول
78982228Association of Serum PCSK9 Levels with Antibiotic Resistance and Severity of Disease in Patients with Bacterial Infections Admitted to Intensive Care UnitsISIJournal of Clinical Medicine1398مسئول
79982099Effects Of Saffron Supplementation On Inflammation And Metabolic Responses In Type 2 Diabetic Patients: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled TrialISIDiabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy1398دوم
80982080Androgen receptor‐related micro RNAs in prostate cancer and their role in antiandrogen drug resistanceISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1399سوم
81981592Synthesis, in silico and in vitro studies of new 1,4-dihydropiridine derivatives for antitumor and P-glycoprotein inhibitory activityISIBioorganic chemistry1398دوم
82981496Protective effects of curcumin against ischemia-reperfusion injury in the liverISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1397مسئول
83981399The effect of diabetes mellitus on pharmacokinetics, pharmacodynamics and adverse drug reactions of anticancer drugsISIJournal of cellular physiology1398چهارم
84981379Curcumin inhibits NF-kB and Wnt/β-catenin pathways in cervical cancer cellsISIPathology, research and practice پنجم به بعد
85981235Novel nanomicelle formulation to enhance bioavailability and stability of curcuminoidsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1397دوم
86981211Everlasting flowers: Phytochemistry and pharmacology of the genus HelichrysumISIIndustrial Crops and Products1398دوم
87981210Wingless-type inducible signaling pathway protein-1 (WISP1) adipokine and glucose homeostasisISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
88981209Metabolic effects of antidiabetic drugs on adipocytes and adipokine expression.ISIJournal of Cellular Physiology1398مسئول
89981208Anti-cancer effects of cinnamon: Insights into its apoptosis effectsISIEuropean Journal of Medicinal Chemistry1398مسئول
90981180Modulation of regulatory T cells by natural products in cancer.ISICancer Letters1398مسئول
91981179High-density lipoprotein lipid peroxidation as a molecular signature of the risk for developing cardiovascular disease: Results from MASHAD cohortISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398پنجم
92981178Use of stem cells as carriers of oncolytic viruses for cancer treatmentISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
93981177A systematic review of radiation-induced testicular toxicities following radiotherapy for prostate cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
94981176Antitumor effects of curcumin: A lipid perspectiveISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
95981175Anti-inflammatory effects of resolvins in diabetic nephropathy: Mechanistic pathwaysISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
96981174Effects of novel antidiabetes agents on apoptotic processes in diabetes and malignancy: Implications for lowering tissue damageISILife Sciences1398مسئول
97981173Thyroid function following breast cancer chemotherapy: A systematic reviewISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1398مسئول
98981172Non-antibiotic adjunctive therapy: A promising approach to fight tuberculosis.ISIPharmacological research1398چهارم
99981171Effects of antidiabetic drugs on NLRP3 inflammasome activity, with a focus on diabetic kidneysISIDRUG DISCOVERY TODAY1397مسئول
100981170NUtraceutical TReatment for hYpercholesterolemia in HIV-infected patients: The NU-TRY(HIV) randomized cross-over trial.ISIATHEROSCLEROSIS1397پنجم به بعد
101981168A simple and rapid-acting approach for the reduction of C-reactive proteinISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1397مسئول
102981167Clinical evidence on the effects of saffron (Crocus sativus L.) on cardiovascular risk factors: A systematic review meta-analysisISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1397مسئول
103981161Sleep Duration and Risk of Atrial Fibrillation: a Systematic ReviewPMCJournal of atrial fibrillation1398مسئول
104981059Analysis of the essential oils of five Artemisia species and evaluation of their cytotoxic and proapoptotic effects.ISIMini reviews in medicinal chemistry1398مسئول
105981058A comparative study of the cytotoxic and pro-apoptotic properties of Nepeta binaloudensisISILETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY1398پنجم
106981037Modulatory effects of curcumin on heat shock proteins in cancer: A promising therapeutic approachISIBioFactors1398مسئول
107980945A systematic review and meta-analysis of clinical trials investigating the effects of flaxseed supplementation on plasma C-reactive protein concentrationsISIARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE1397دوم
108980944Antibiotic resistance of Neisseria species in Iran: A systematic review and meta-analysisISIASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE1397دوم
109980943Evaluation of corneal biomechanical properties in mustard gas keratopathyPMCSAUDI JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY1397مسئول
110980942Gene Delivery Using Lipoplexes and Polyplexes: Principles, Limitations and SolutionsISICritical reviews in eukaryotic gene expression1397مسئول
111980941Effects of immunization against PCSK9 in an experimental model of breast cancerISIARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE1398مسئول
112980940Potential anti-tumor effect of a nanoliposomal antiPCSK9 vaccine in mice bearing colorectal cancerISIARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE1398مسئول
113980939Curcumin: a modulator of inflammatory signaling pathways in the immune systemISIInflammopharmacology مسئول
114980924Immune modulation by curcumin: The role of interleukin-10ISICRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION1397مسئول
115980923Tumor-associated macrophages: role in cancer development and therapeutic implicationsISICellular oncology مسئول
116980922Carbapenem-Resistant Klebsiella Pneumoniae in Iran: a Systematic Review and Meta-AnalysisISIJOURNAL OF CHEMOTHERAPY1397دوم
117980920A review of the molecular mechanisms of hyperglycemia-induced free radical generation leading to oxidative stressISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
118980919Regulation of tumor angiogenesis by microRNAs: State of the artISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
119980918TBX18 transcription factor overexpression in human-induced pluripotent stem cells increases their differentiation into pacemaker-like cellsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم به بعد
120980917Potential roles of microRNAs in redox state: An updateISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1397مسئول
121980916Liposomal nanocarriers for statins: A pharmacokinetic and pharmacodynamics appraisal.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
122980915Efferocytosis: molecular mechanisms and pathophysiological perspectives.ISIIMMUNOLOGY AND CELL BIOLOGY1397مسئول
123980914Astrocytes Mediate Protective Actions of Estrogenic Compounds after Traumatic Brain Injury.ISINEUROENDOCRINOLOGY1397پنجم به بعد
124980911The prevalence of antibiotic-resistant Clostridium species in Iran: a meta-analysisISIPATHOGENS AND GLOBAL HEALTH1397مسئول
125980910Antioxidative potential of antidiabetic agents: A possible protective mechanism against vascular complications in diabetic patientsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
126980909Potential therapeutic effects of curcumin in gastric cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
127980908Raloxifene attenuates oxidative stress and preserves mitochondrial function in astrocytic cells upon glucose deprivationISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم به بعد
128980907Effect of soluble cleavage products of important receptors/ligands on efferocytosis: Their role in inflammatory, autoimmune and cardiovascular disease.ISIAGEING RESEARCH REVIEWS1397مسئول
129980906Current evidence and future perspectives for curcumin and its analogues as promising adjuncts to oxaliplatin: state-of-the-art.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1397مسئول
130980905Functional biological pacemaker generation by T-Box18 protein expression via stem cell and viral delivery approaches in a murine model of complete heart block.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1397پنجم به بعد
131980904Mechanistic effects of SGLT2 inhibition on blood pressure in diabetesMedlineDiabetes and metabolic syndrome1398مسئول
132980902An analytical enrichment-based review of structural genetic studies on keratoconusISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1398مسئول
133980901The molecular mechanisms of curcumin's inhibitory effects on cancer stem cells.ISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1398مسئول
134980900Sodium-glucose cotransporter inhibitors and oxidative stress: An update.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
135980899Targeting indoleamine-2,3-dioxygenase in cancer: Scientific rationale and clinical evidenceISIPHARMACOLOGY & THERAPEUTICS1398پنجم به بعد
136980898Macrophage plasticity, polarization and function in response to curcumin, a diet-derived polyphenol, as an immunomodulatory agent.ISIJOURNAL OF NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY1398مسئول
137980897The change of immunosuppressive regimen from calcineurin inhibitors to mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitors and its effect on malignancy following heart transplantation.ISIINTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY1398سوم
138980879Efficacy of a combination of herbal gel versus topical diltiazem (2%) in chronic anal fissure healing: A randomized double-blind clinical trialscopusjournal of herbmed pharmacology1398پنجم
139980858A Combination of two body contouring technologies: radiofrequency and Ultrasonic cavitation did not have adverse effects on hematological/liver markers in overweight womenسایر سایت‏های تخصصیJournal of Nutritional Sciences and Dietetics1396سوم
140980814Is there any association between Serum anti-HSP27 antibody level and the presence of metabolic syndrome; population based case-control studyISIREVISTA ROMANA DE MEDICINA DE LABORATOR1398پنجم به بعد
141980781Regulators and mechanisms of anoikis in triple-negative breast cancer (TNBC): A reviewISICritical reviews in oncology/hematology1398مسئول
142980777The role of curcumin and its derivatives in sensory applicationsISIMaterials Science and Engineering: C1398مسئول
143980726Evaluation of the prevalence of Legionella pneumophila in Iranian clinical samples: A systematic review and meta-analysisISIMICROBIAL PATHOGENESIS1398مسئول
144980725Long-term generation of antiPCSK9 antibody using a nanoliposome-based vaccine delivery systemISIATHEROSCLEROSIS1398مسئول
145980724Impact of ursodeoxycholic acid on circulating lipid concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trialsISILipids in health and disease1398مسئول
146980722Aptamer-functionalized liposomes for targeted cancer therapyISICANCER LETTERS1398مسئول
147980721Curcumin: A naturally occurring autophagy modulatorISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
148980720Genetics and rheumatoid arthritis susceptibility in Iran.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
149980719Melatonin and cancer: From the promotion of genomic stability to use in cancer treatmentISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
150980717Narrative review of the effects of antidiabetic drugs on albuminuriaISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
151980716Interleukin-18 and diabetic nephropathy: A reviewISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
152980715Safety of red yeast rice supplementation: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIPharmacological Research1398پنجم به بعد
153980714The effects of thyroid hormones on memory impairment and Alzheimer’s diseaseISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
154980712A review of gene- and cell-based therapies for familial hypercholesterolemia.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1398مسئول
155980711Trehalose as a promising therapeutic candidate for the treatment of Parkinson's diseaseISIBritish journal of pharmacology1398مسئول
156980710Carbon nanomaterials and amyloid-beta interactions: potentials for the detection and treatment of Alzheimer's disease?ISIPharmacological research1398مسئول
157980709C1q/TNF-related protein-3 and glucose homeostasisMedlineDiabetes and metabolic syndrome1398مسئول
158980708ETC-1002 (Bempedoic acid) for the management of hyperlipidemia: from preclinical studies to phase 3 trialsISIExpert opinion on pharmacotherapy1398سوم
159980696Opuntia dillenii: A Forgotten Plant with Promising Pharmacological PropertiesPMCJournal of pharmacopuncture1397چهارم
160980659Effects of Curcumin on Ion Channels and Pumps: A ReviewISIIUBMB life مسئول
161980653Mitochondrial dysfunction in diabetes and the regulatory roles of antidiabetic agents on the mitochondrial functionISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
162980652A review of the anti-inflammatory properties of antidiabetic agents providing protective effects against vascular complications in diabetesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
163980651A review of the molecular pathways mediating the improvement in diabetes mellitus following caloric restrictionISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
164980647Trehalose administration attenuates atherosclerosis in rabbits fed a high-fat dietISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1398اول و مسئول
165980646Antidiabetic potential of saffron and its active constituentsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
166980645Prevalence, pathological mechanisms, and genetic basis of limb-girdle muscular dystrophies: A reviewISIJournal of Cellular Physiology1389مسئول
167980644Hormetic effects of curcumin: What is the evidence?ISIJournal of Cellular Physiology1398مسئول
168980643A response to “In response to ‘Sodium–glucose cotransporter 2 inhibitors and inflammation in chronic kidney disease: Possible molecular pathwaysISIJournal of cellular physiology1398مسئول
169980642Protective effects of plant-derived natural products on renal complicationsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
170980641Curcumin as a therapeutic candidate for multiple sclerosis: Molecular mechanisms and targetsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
171980640the role of microRNAs in embryonic stem cell and induced pluripotent stem cell differentiation in male germ cellsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
172980639Molecular mechanisms by which aerobic exercise induces insulin sensitivityISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
173980638Curcumin as a therapeutic agent in leukemiaISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
174980637Mechanisms of statin-induced new-onset diabetesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
175980636Aerobic exercise can modulate the underlying mechanisms involved in the development of diabetic complicationsISIJournal of cellular physiology1398مسئول
176980635Impact of curcumin on toll-like receptorsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
177980634Mechanisms of apoptosis modulation by curcumin: Implications for cancer therapyISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
178980633Dietary natural products as emerging lipoprotein(a)-lowering agentsISIJournal of cellular physiology1398مسئول
179980631NLRP3 inflammasome as a treatment target in atherosclerosis: A focus on statin therapy.ISIInternational Immunopharmacology1398مسئول
180980614Molecular and cellular mechanism of cutaneous injuries due to exposure to sulfur mustardISILETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY1397مسئول
181980613Potential of cationic liposomes as adjuvants/delivery systems for tuberculosis subunit vaccinesISIReviews of physiology, biochemistry and pharmacology1397مسئول
182980612Extracts of Physalis peruviana protect astrocytic cells under oxidative stress with rotenoneISIFrontiers in chemistry1397پنجم به بعد
183980611One molecule, many targets and numerous effects: The pleiotropy of curcumin lies in its chemical structureISICurrent Pharmaceutical Design1397مسئول
184980610Anti-cancer and radio-sensitizing effects of curcumin in nasopharyngeal carcinomaISICurrent Pharmaceutical Design1397مسئول
185980609Sulfur Mustard-related Ocular Complications: A Review of Proteomic Alterations and Pathways InvolvedISICurrent pharmaceutical design1397مسئول
186980608Computer-aided drug design and drug pharmacokinetic prediction: A mini-reviewISICurrent pharmaceutical design1397مسئول
187980607Immunomodulatory and anti-inflammatory phytochemicals for the treatment of inflammatory bowel disease (IBD)PMCJournal of pharmacopuncture1378مسئول
188980606neuroprotective agents in the intensive care unitPMCJournal of pharmacopuncture1397مسئول
189980587Impact of fibrates on circulating cystatin C levels: a systematic review and meta-analysis of clinical trialsISIAnnals of medicine1397اول
190980586Expression of microRNAs and IRAK1 pathway genes are altered in gastric cancer patients with Helicobacter pylori infectionISIjournal of cellular biochemistry1397مسئول
191980575MicroRNAs as important regulators of the NLRP3 inflammasomeISIProgress in Biophysics and Molecular Biology مسئول
192980524Therapeutic potential of curcumin in diabetic complications.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1397مسئول
193980523IL-35, a hallmark of immune-regulation in cancer progression, chronic infections and inflammatory diseasesISIINTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER1397مسئول
194980522The efficacy of curcuminoids in improvement of ulcerative colitis symptoms and patients’ self-reported well-being: A randomized double-blind controlled trialISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1397پنجم به بعد
195980521MicroRNAs: Novel Molecular Targets and Response Modulators of Statin Therapy.ISITRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES1397مسئول
196980519Effect of fenofibrate on plasma apolipoprotein C-III levels: a systematic review and meta-analysis of randomised placebo-controlled trials.ISIBMJ OPEN1397اول
197980518Role of the NLRP3 inflammasome in cancerISIMOLECULAR CANCER1397مسئول
198980517Impact of curcumin on sirtuins: A review.ISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1397مسئول
199980497Harnessing nucleic acid-based therapeutics for atherosclerotic cardiovascular disease: state of the art.ISIDrug discovery today1398مسئول
200980425Chitosan-based delivery systems for curcumin: A review of pharmacodynamic and pharmacokinetic aspects.ISIJournal of cellular physiology1398مسئول
201980280Mitochondrial Neuroglobin Is Necessary for Protection Induced by Conditioned Medium from Human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells in Astrocytic Cells Subjected to Scratch and Metabolic InjuryISIMolecular neurobiology پنجم به بعد
202980279Cellular and Molecular Aspects of Parkinson Treatment: Future Therapeutic PerspectivesISIMolecular neurobiology مسئول
203980278The protective role of curcumin in myocardial ischemia–reperfusion injuryISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
204980277Biomedical applications of carbon nanomaterials: Drug and gene delivery potentialsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
205980276Effects of Spinal-Z in Patients with Gastroesophageal CancerPMCJournal of pharmacopuncture1396مسئول
206980275Impact of ezetimibe on plasma lipoprotein(a) concentrations as monotherapy or in combination with statins: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIScientific reports1397اول و مسئول
207980274Effects of phytosomal curcumin on anthropometric parameters, insulin resistance, cortisolemia and non-alcoholic fatty liver disease indices: a double-blind, placebo-controlled clinical trial.ISIEuropean journal of nutrition دوم
208980273PPAR-α agonist fenofibrate potentiates antioxidative elements and improves oxidative stress of hepatic cells in streptozotocin induced diabetic animals.scopusComparative Clinical Pathology1397مسئول
209980272Systematic Review and Metaanalysis on the Effect of Soy on Thyroid FunctionISIScientific reports1397دوم
210980262Ethnobotany, phytochemistry and traditional uses of Curcuma spp. and pharmacological profile of two important species (C. longa and C. zedoaria): a reviewISICurrent pharmaceutical design مسئول
211980245Drug interactions of cola-containing drinksISICLINICAL NUTRITION پنجم به بعد
212980135Curcumin in tissue engineering: A traditional remedy for modern medicineISIBioFactors1397پنجم به بعد
213980079PD-1/PD-L1 pathway: Basic biology and role in cancer immunotherapy.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY مسئول
214980021Comparison of the Neuroprotective Effects of Aspirin, Atorvastatin, Captopril and Metformin in Diabetes MellitusISIBiomolecules1397پنجم
215974293Effects of estrogens and androgens on mitochondria under normal and pathological conditionsISIPROGRESS IN NEUROBIOLOGY1398مسئول
216974232In silico evidence of direct interaction between statins and β‐amyloidISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
217974175Shedding light on the EpCAM: An overviewISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY مسئول
218974120Risk Factor Patterns for Premature Versus Late-Onset Coronary Artery Disease in Iran: A Systematic Review and Meta-AnalysisPMCThe Open Cardiovascular Medicine Journal1397مسئول
219974065The underlying role of oxidative stress in neurodegeneration: A mechanistic reviewISICNS & neurological disorders drug targets1397مسئول
220973992Berberine: A potential adjunct for the treatment of gastrointestinal cancers?ISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
221973895Global, regional, and country-specific lifetime risks of stroke, 1990 and 2016ISINEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE1397پنجم به بعد
222973794High-Density Lipoprotein Components and Functionality in Cancer: State-of-the-ArtISITRENDS IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM1397مسئول
223973530Hypericum perforatum in the treatment of psychiatric and neurodegenerative disorders: Current evidence and potentialmechanisms of actionISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY مسئول
224973515The association between serum irisin levels and cardiovascular disease in diabetic patientsMedlineDiabetes and metabolic syndrome1397پنجم به بعد
225973286The therapeutic and diagnostic role of exosomes in cardiovascular diseasesISITrends in cardiovascular medicine مسئول
226973264Structural and functional aspects of P-glycoprotein and its inhibitorsISILIFE SCIENCES1397دوم
227972911The role of paraoxonase in cancer.ISISeminars in cancer biology1398مسئول
228972819Behçet’s disease: An immunogenetic perspectiveISIJournal of cellular physiology مسئول
229972656Curcumin nanofibers for the purpose of wound healingISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398پنجم به بعد
230972624The Yin and Yang of carbon nanomaterials in atherosclerosis biotechnology advances مسئول
231972575Gene therapy in cardiovascular diseases: A review of recent updatesISIjournal of cellular biochemistry1397مسئول
232972562Prevalence of combined and noncombined dyslipidemia in an Iranian population.ISIJournal of clinical laboratory analysis1397مسئول
233972496Prooxidant-antioxidant balance in Iranian veterans exposed to mustard gas and its correlation with biochemical and hematological parameters. Drug and chemical toxicology پنجم
234972433Overview of the current status of familial hypercholesterolaemia care in over 60 countries - The EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration (FHSC).ISIATHEROSCLEROSIS1397پنجم به بعد
235972432Effect of purslane on blood lipids and glucose: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Phytotherapy research پنجم
236972427A Systematic Review on Prevention and Treatment of Nipple Pain and Fissure: Are They Curable?PMCJournal of pharmacopuncture1397پنجم به بعد
237972424Atherosclerosis and immunity: A perspective. Trends in cardiovascular medicine پنجم
238972423Application of nanotechnology to improve the therapeutic benefits of statins. Drug discovery today پنجم به بعد
239972422Epicardial adipose tissue and cardiovascular diseases. International journal of cardiology سوم
240972421Introducing the 'Drucebo' effect in statin therapy: a systematic review of studies comparing reported rates of statin-associated muscle symptoms, under blinded and open-label conditions. Journal of cachexia, sarcopenia and muscle پنجم به بعد
241972420The effect of statin therapy on endoplasmic reticulum stress.ISIPharmacological Research1397مسئول
242972419Effects of curcumin on hypoxia-inducible factor as a new therapeutic target.ISIPharmacological Research1397مسئول
243972418Curcumin as an anti-inflammatory agent: Implications to radiotherapy and chemotherapy. JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY پنجم به بعد
244972417Update on pathological platelet activation in coronary thrombosis. Journal of cellular physiology چهارم
245972416Insulin resistance: Review of the underlying molecular mechanisms. Journal of cellular physiology چهارم
246972415Therapeutic use of curcumin-encapsulated and curcumin-primed exosomes. Journal of cellular physiology پنجم
247972414The most reliable surface marker for the identification of colorectal cancer stem-like cells: A systematic review and meta-analysis. Journal of cellular physiology چهارم
248972413Phytochemistry, traditional uses and pharmacological profile of rose hip: A review.ISICurrent pharmaceutical design1397پنجم
249972412PCSK9 and neurocognitive function: Should it be still an issue after FOURIER and EBBINGHAUS results?ISIJournal of clinical lipidology1397دوم
250972301The promise of stem cell markers in the diagnosis and therapy of epithelial dysplasia and oral squamous cell carcinomaISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397دوم
251972297Modulation of heat shock proteins by statinsISIPharmacological Research1397مسئول
252972293Comparative evaluation of the safety and efficacy of recombinant FVIII in severe hemophilia A patientsPMCJournal of pharmacopuncture1397پنجم به بعد
253972292The Role of efferocytosis in Autoimmune DiseasesISIFrontiers in immunology1397مسئول
254972291Antibiotic Resistance of Helicobacter pylori in Iranian Children:A Systematic Review and Meta-AnalysisISIMicrobial drug resistance1397چهارم
255972290Measuring performance on the Healthcare Access and Quality Index for 195 countries and territories and selected subnational locations: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2016ISILANCET1397پنجم به بعد
256972289Effect of statins on toll-like receptors: a new insight to pleiotropic effectsISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1397مسئول
257972288Effect of ursodeoxycholic acidon glycemic markers: A systematic review and meta-analysis of clinical trialsISIPharmacological research1397دوم
258972286MicroRNAs and Type 2 Diabetes Mellitus: molecular mechanisms and the effect of antidiabetic drug treatmentISIMETABOLISM1397مسئول
259972283The effect of fasting or calorie restriction on autophagy induction: a review of the literatureISIAgeing Research Reviews1397چهارم
260972282Growth Factors and Neuroglobin in Astrocyte Protection Against Neurodegeneration and Oxidative StressISIMolecular Neurobiology1398پنجم به بعد
261972281(E)-Nicotinaldehyde O-Cinnamyloxime, a Nicotine Analog, Attenuates Neuronal Cells Death Against Rotenone-Induced Neurotoxicity Molecular neurobiology پنجم به بعد
262972246Macrophage plasticity, polarization and function in health and diseaseISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
263972245Inhibition of Intercellular Communication between Prostate Cancer Cells by a Specific Anti-STEAP-1 Single Chain Antibody Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry دوم
264972244Generation of tolerogenic dendritic cells using Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus delbrueckii as tolerogenic probioticsISIjournal of cellular biochemistry1397پنجم به بعد
265972182The regulatory role of curcumin on platelet functionsISIjournal of cellular biochemistry1397مسئول
266972156The efficacy of metformin compared with insulin in regulating blood glucose levels during gestational diabetes mellitus: A randomized clinical trialISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398پنجم به بعد
267972155Fenofibrate improves renal function by amelioration of NOX‐4, IL‐18, and p53 expression in an experimental model of diabetic nephropathyISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
268972045The immunomodulatory role of probiotics in allergy therapyISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
269972044The clinical importance of CD4+CD7− in human diseasesISIJournal of cellular physiology1397مسئول
270971971Topical propolis improves wound healing in patients with diabetic foot ulcer: a randomized controlled trialISINatural product research1397پنجم به بعد
2719719045'-adenosine monophosphate (AMP)-activated protein kinase a potential target for disease prevention by curcuminISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
272971834S1P promotes migration, differentiation and immune regulatory activity in amniotic-fluid-derived stem cellsISIEUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY1397پنجم به بعد
273971731PPAR-α Agonist Improves Hyperglycemia-Induced Oxidative Stress in Pancreatic Cells by Potentiating Antioxidant Defense SystemMedlineDrug research1397سوم
274971722Bioautography detection of antimicrobial compounds from the essential oil of salvia pachystachysscopusCurrent Bioactive Compounds1396پنجم به بعد
275971715The versatile role of curcumin in cancer prevention and treatment: A focus on PI3K/AKT pathway.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
276971714Induction of strong immune response against a multicomponent antigen of Mycobacterium tuberculosis in BALB/c mice using PLGA and DOTAP adjuvant.ISIAPMIS1397دوم
277971713Paraoxonase-1 activity in patients with cancer: A systematic review and meta-analysis.ISICritical reviews in oncology/hematology1397سوم
278971712High density lipoprotein cholesterol and cancer: Marker or causative?ISIProgress in Lipid Research1397پنجم
279971711Cholesterol-Lowering Nutraceuticals Affecting Vascular Function and Cardiovascular Disease Risk.ISICurrent cardiology reports1397سوم
280971710Anionic nanoliposomes reduced atherosclerosis progression in Low Density Lipoprotein Receptor (LDLR) deficient mice fed a high fat diet.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
281971709Manipulating macrophage polarization and function using classical HDAC inhibitors: Implications for autoimmunity and inflammation.ISICRITICAL REVIEWS IN ONCOLOGY HEMATOLOGY1397مسئول
282971708Prevalence of candidemia and associated candida subtypes following severe sepsis in non-neutropenic critically ill patients.MedlineActa bio-medica1397پنجم به بعد
283971707Investigation of the efficacy of generic and brand-name salmeterol/fluticasone combination in the management of asthma: a randomized comparative trial.MedlineActa bio-medica1397مسئول
284971706The Role of Nutraceuticals in Statin Intolerant Patients.ISIJOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY1397پنجم به بعد
285971705Evidence of curcumin and curcumin analogue effects in skin diseases: A narrative review. Journal of cellular physiology مسئول
286971704Stem cell- and gene-based therapies as potential candidates in Alzheimer's therapy. Journal of cellular biochemistry پنجم به بعد
287971703Analgesic and sedative agents used in the intensive care unit: A review. Journal of cellular biochemistry مسئول
288971702Sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors and inflammation in chronic kidney disease: Possible molecular pathways. JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY پنجم
289971701Monocyte-to-HDL-cholesterol ratio as a prognostic marker in cardiovascular diseases.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
290971700Demethoxycurcumin: A naturally occurring curcumin analogue with antitumor properties. JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY پنجم به بعد
291971690Study of serum bactericidal and splenic activity of Total-OMP- CagA combination from Brucella abortus and Helicobacter pylori in BALB/c mouse modelISIMicrobial pathogenesis1397مسئول
292971612Serum trace element concentrations and disease activity in rheumatoid arthritis. Journal of TraceISIBiological trace element research1395چهارم
293971596Phytosomal curcumin inhibits tumor growth in colitis-associated colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم به بعد
294971515Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus delbrueckii ameliorate the expression of miR-155 and miR-181a in SLE patientsISIJournal of Functional Foods1397پنجم به بعد
295971513Effect of Crocin on Antibody Titers to Heat-Shock Protein 27 in Subjects with Metabolic SyndromeMedlineCurrent clinical pharmacology1396پنجم به بعد
296971509The importance of stool DNA methylation in colorectal cancer diagnosis: A meta-analysis.ISIPloS one1397چهارم
297971482Autophagy induction by trehalose: Molecular mechanisms and therapeutic impactsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
298971452The effects of curcumin and a modified curcumin formulation on serum Cholesteryl Ester Transfer Protein concentrations in patients with metabolic syndrome: A randomized, placebo-controlled clinical trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397چهارم
299971373Evaluation of serum Asymmetric Dimethyl Arginine concentrations in coronary artery disease patients without traditional cardiovascular risk factorsMedlineActa bio-medica1397سوم
300971336Evaluation of serum cathepsin D concentrations in coronary artery diseaseMedlineIndian Heart Journal1397پنجم به بعد
301971241Turmeric (curcuma longa) and its major constituent as nontoxic and safe substancesISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397دوم
302971230Protective Effects of Curcumin Against Ischemia-Reperfusion Injury in the Nervous SystemISIMolecular neurobiology1397مسئول
303971135Distribution and variability of n-alkanes in waxes of conifersISIJournal of Forestry Research چهارم
304971054Evaluation of the effects of curcumin in patients with metabolic syndromescopusComparative Clinical Pathology1397مسئول
305971044Phytosomal-curcumin antagonizes cell growth and migration, induced by thrombin through AMP-Kinase in breast cancer.ISIJournal of cellular biochemistry1397پنجم به بعد
306970808comparison of obesity and some cardiovascular risk factors between male employees of gas refinery, petrochemical plant, and non-industrial workplacesISCIranian Journal of Health Sciences1396پنجم به بعد
307970634Recombinant Protein Expression in Escherichia coli (E.coli): What We Need to KnowISICurrent pharmaceutical design1396مسئول
308970576Appropriateness of statin prescription in the elderlyISIEUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE1397پنجم
309970565Curcuminoids Plus Piperine Modulate Adipokines in Type 2 Diabetes MellitusPMCCURRENT CLINICAL PHARMACOLOGY1396مسئول
310970404Lipid-lowering activity of artichoke extracts: A systematic review and meta-analysis.ISICritical reviews in food science and nutrition1397اول
311970403Vascular endothelial growth factor: An important molecular target of curcumin.ISICritical reviews in food science and nutrition1398مسئول
312970402Effect of Metformin on Plasma Fibrinogen Concentrations: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Placebo-Controlled Trials.ISICurrent pharmaceutical design1397مسئول
313970401Enzymes involved in tumor-driven angiogenesis: A valuable target for anticancer therapy. Seminars in Cancer Biology چهارم
314970399MicroRNA: A novel target of curcumin in cancer therapyISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397سوم
315970398Curcumin: A natural modulator of immune cells in systemic lupus erythematosus.ISIAutoimmunity Reviews1396مسئول
316970397Lipid-modifying activity of curcuminoids: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.ISICritical reviews in food science and nutrition مسئول
317970395Curcumin as an Adjunct Therapy and microRNA Modulator in Breast CancerISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1396مسئول
318970394Epigallocatechin-3-gallate enhances differentiation of acute promyelocytic leukemia cells via inhibition of PML-RARα and HDAC1.ISIPhytotherapy research1396مسئول
319970392Neuroprotective Effects of Antioxidants in the Management of Neurodegenerative Disorders: A Literature Review.ISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
320970388ROS-scavenging and anti-tyrosinase properties of crocetin on B16F10 murine melanoma cells.ISIANTI-CANCER AGENTS IN MEDICINAL CHEMISTRY1397پنجم به بعد
321970387Encapsulation challenges, the substantial issue in solid lipid nanoparticles characterization.ISIjournal of cellular biochemistry1397پنجم به بعد
322970385Effects of orlistat on blood pressure: a systematic review and meta-analysis of 27 randomized controlled clinical trials.ISIJOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF HYPERTENSION1396اول
323970384Medicinal plants and bioactive natural compounds in the treatment of non-alcoholic fatty liver disease: A clinical review.ISIPharmacological Research1397مسئول
324970383The novel role of pyrvinium in cancer therapyISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
325970382Effect of fibrates on glycemic parameters: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. مسئول
326970380Obesity intervention programs among adolescents using social cognitive theory: a systematic literature review.ISIHealth education research1396چهارم
327970377Oxidative burden in familial hypercholesterolemia.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
328970376Chondrogenic Differentiation of human scalp adipose derived stem cells in Polycaprolactone scafold and using Freeze Thaw Freeze method.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397چهارم
329970375Therapeutic application of multipotent stem cellsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397دوم
330970373The therapeutic potential of human adipose-derived mesenchymal stem cells producing CXCL10 in a mouse melanoma lung metastasis model.ISICANCER LETTERS1397مسئول
331970372Improvement of endothelial function by pitavastatin: a meta-analysis.ISIExpert Opinion on Pharmacotherapy1397مسئول
332970371Anti-angiogenic activity of curcumin in cancer therapy: a narrative review.ISICurrent vascular pharmacology مسئول
333970369Efferocytosis in atherosclerotic lesions: Malfunctioning regulatory pathways and control mechanismsISIPHARMACOLOGY & THERAPEUTICS1397مسئول
334970368Gender Differences in Epidemiology, Pathophysiology, and Treatment of HypertensionISICurrent Atherosclerosis Reports1396مسئول
335970367Prevalence of bacterial vaginosis in pregnant and non-pregnant Iranian women: a systematic review and meta-analysis.ISIArchives of Gynecology and Obstetrics1397پنجم
336970366Cytokine networks and their association with Helicobacter pylori infection in gastric carcinomaISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397چهارم
337970365Effects of Curcuminoids Plus Piperine on Glycemic, Hepatic and Inflammatory Biomarkers in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled TrialMedlineDRUG RESEARCH1397مسئول
338970364Protective effects of curcumin against doxorubicin-induced toxicity and resistance: A reviewISICRITICAL REVIEWS IN ONCOLOGY HEMATOLOGY1396مسئول
339970360Efficacy of artichoke leaf extract in non-alcoholic fatty liver disease: A pilot double-blind randomized controlled trial.ISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1397پنجم به بعد
340970358Protective effects of saffron and its active components against oxidative stress and apoptosis in endothelial cells.ISIMicrovascular Research1397سوم
341970357Crocin improves renal function by declining Nox-4, IL-18, and p53 expression levels in an experimental model of diabetic nephropathy.ISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
342970356Effect of statin therapy on plasma apolipoprotein CIII concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.ISIJournal of clinical lipidology1397اول
343970353Elevated serum uric acid levels are associated with endothelial dysfunction in HIV patients receiving highly-active antiretroviral therapy.ISIATHEROSCLEROSIS1397پنجم به بعد
344970352PPAR Agonists and Metabolic Syndrome: An Established Role?ISIInternational journal of molecular sciences1397سوم
345970348Prosarcopenic Effects of Statins May Limit Their Effectiveness in Patients with Heart FailureISITRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES1397پنجم
346970334Stable and sustained release liposomal formulations of celecoxib: In vitro and in vivo anti-tumor evaluationISIInternational Journal of Pharmaceutics1397دوم
347970329Dickkopf homolog 3 (DKK3): A candidate for detection and treatment of cancers?ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
348970276Molecular aspects of hypercholesterolemia treatment: current perspectives and hopesISIAnnals of medicine1397سوم
349970173Curcumin in heart failure: A choice for complementary therapy?ISIPharmacological research1397مسئول
350970164Curcumin: a natural pan-HDAC inhibitor in cancer.ISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
351970163Ellagic acid: A logical lead for drug development?ISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
352970160Evaluation of the effects of Iranian propolis on the severity of post operational-induced peritoneal adhesion in ratsISIBiomedicine & Pharmacotherapy1396پنجم به بعد
353970159Nanoliposomes as the adjuvant delivery systems in cancer immunotherapyISIJournal of cellular physiology1397مسئول
354970122Effect of soy isoflavone supplementation on plasma lipoprotein(a) concentrations: A meta-analysisISIJOURNAL OF CLINICAL LIPIDOLOGY1396مسئول
355970121The impact of argan oil on plasma lipids in humans: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396مسئول
356970090β-Amyrin, the cannabinoid receptors agonist, abrogates mice brain microglial cells inflammation induced by lipopolysaccharide/interferonγ and regulates Mφ1/Mφ2 balancesISIBiomedicine & Pharmacotherapy1397پنجم
357970077Neurocognitive performance after PCSK9 inhibitor therapy: Current state of the evidenceISIJOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH1397مسئول
358970050MicroRNAs: New Therapeutic Targets for Familial Hypercholesterolemia?ISIClinical reviews in allergy & immunology1397مسئول
359964240Curcumin, hemostasis, thrombosis, and coagulationISIJournal of cellular physiology1397مسئول
360964041Association of genetic polymorphisms of PON1 and CETP with the presence of metabolic syndrome; the effects of genotypes on their serum activity and concentrationsscopusEgyptian Journal of Medical Human Genetics1396پنجم به بعد
361964023Reversal of Doxorubicin-induced Cardiotoxicity by Using Phytotherapy: A ReviewPMCJournal of Pharmacopuncture1396مسئول
362963662Effects of Allopurinol on Endothelial Function: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Placebo-Controlled Trials.ISIDrugs1396مسئول
363963661Endothelial and cardiac progenitor cells for cardiovascular repair: A controversial paradigm in cell therapyISIPharmacology & therapeutics1396دوم
364963660Crocin potentiates antioxidant defense system and improves oxidative damage in liver tissue in diabetic ratsISIBiomedicine & pharmacotherapy1396مسئول
365963659NLRP3 inflammasome: Its regulation and involvement in atherosclerosisISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396چهارم
366963658Anti-tumor effects of crocetin and related molecular targets.ISIJournal of cellular physiology1396مسئول
367963657Protective effects of curcumin against aflatoxicosis: A comprehensive reviewISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
368963558Lipoprotein(a): A missing culprit in the management of athero-thrombosis?ISIJournal of Cellular Physiology1397مسئول
369963554PCSK9 and infection: A potentially useful or dangerous association?ISIJournal of cellular physiology1397مسئول
370963529TGF-β and Th17 Cells Related Injuries in Patients with Sulfur Mustard Exposure.ISIJournal of cellular physiology1397مسئول
371963519Kaempferol increases apoptosis in human acute promyelocytic leukemia cells and inhibits multidrug resistance genesISIJournal of Cellular Biochemistry1396مسئول
372963515Telomere Length Is Associated With Cardiometabolic Factors in US AdultsISIAngiology1396سوم
373963504Nanoparticles as new tools for inhibition of cancer angiogenesis.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم
374963381Effect of Magnesium Supplementation on Plasma C-reactive Protein Concentrations: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled TrialsISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1396دوم
375963332Biosensors for the Detection of Environmental and Urban PollutionsISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396سوم
376963220Altered Expression of MicroRNAs in Rheumatoid Arthritis.ISIjournal of cellular biochemistry1396مسئول
377963168A review on symptoms, treatments protocols, and proteomic profile in sulfur mustard-exposed victims.ISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396مسئول
378963167Evaluation of BAG3 levels in healthy subjects, hypertensive patients, and hypertensive diabetic patients.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396پنجم به بعد
379963166Hepatitis C virus and proprotein convertase subtilisin/kexin type 9: a detrimental interaction to increase viral infectivity and disrupt lipid metabolism.ISIJournal of cellular and molecular medicine1396پنجم به بعد
380963165P-407-induced Mouse Model of Dose-controlled Hyperlipidemia and Atherosclerosis: 25 Years Later.ISIJOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY1396سوم
381963164Curcuminoids Lower Plasma Leptin Concentrations: A Meta-analysis.ISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396مسئول
382963163The effects of cinnamon supplementation on blood lipid concentrations: A systematic review and meta-analysis.ISIJournal of clinical lipidology1396سوم
383963162The regulation and importance of monocyte chemoattractant protein-1.ISICurrent opinion in hematology1396دوم
384963158Emerging enzymatic targets controlling angiogenesis in cancer: preclinical evidence and potential clinical applications.ISIMedical oncology1396چهارم
385963157The Genetic Spectrum of Familial Hypercholesterolemia (FH) in the Iranian Population.ISIScientific reports1396پنجم به بعد
386963124Potential Utility of N-acetylcysteine for Treating Mustard LungISICritical reviews in eukaryotic gene expression1396مسئول
387963091Interleukin-22 in human inflammatory diseases and viral infectionsISIAutoimmunity Reviews1396مسئول
388962972THE RELATIONSHIP BETWEEN SERUM LEVELS OF FIBROBLAST GROWTH FACTOR 21 AND DIABETIC RETINOPATHYISIEXCLI JOURNAL1396سوم
389962959Therapeutic effects of curcumin in inflammatory and immune-mediated diseases: A nature-made jack-of-all-trades?ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
390962958Evaluation the ethno-pharmacological studies in Iran during 2004-2016: A systematic reviewISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396چهارم
391962957Promising anti-tumor properties of bisdemethoxycurcumin: A naturally occurring curcumin analogueISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
392962956MicroRNAs: Potential candidates for diagnosis and treatment of colorectal cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396سوم
393962954Novel circulating biomarkers for non-alcoholic fatty liver disease: A systematic reviewISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول و مسئول
394962953MicroRNA: Relevance to stroke diagnosis, prognosis, and therapyISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396چهارم
395962909Effect of crocin, a carotenoid from saffron, on plasma cholesteryl ester transfer protein and lipid profile in subjects with metabolic syndrome: A double blind randomized clinical trialPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1396پنجم به بعد
396962882Oxidative Stress Induces Renal Failure: A Review of Possible Molecular Pathways.ISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
397962851HDL functionality in type 1 diabetesISIAtherosclerosis1396مسئول
398962848Saffron in the treatment of depression, anxiety and other mental disorders: current evidence and potential mechanisms of actionISIJournal of Affective Disorders1396مسئول
399962839Enhanced Entrapment and Improved in Vitro Controlled Release of N-Acetyl Cysteine in Hybrid PLGA/Lecithin Nanoparticles Prepared Using a Nanoprecipitation/Self-Assembly MethodISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396پنجم
400962836Implantation Window and AngiogenesisISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396سوم
401962824Effects of Curcumin and Curcumin-Phospholipid Complex on the Serum Pro-oxidant-Antioxidant Balance in Subjects with Metabolic SyndromeISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396مسئول
402962766Recent perspectives on the role of nutraceuticals as cholesterol-lowering agentsISICurrent opinion in lipidology1396دوم
403962737Cadmium-induced toxicity is rescued by curcumin: A reviewISIBioFactors1396مسئول
404962724Vitamin D3 Alters the Expression of Toll-like Receptors in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Patients With Systemic Lupus ErythematosusISI...journal of cellular biochemistry1396پنجم به بعد
405962466Curcumin and Lung Cancer: the Role of microRNAsISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
406962456The impact of saffron (Crocus sativus) supplementation on visual function in patients with dry age-related macular degenerationISIITALIAN JOURNAL OF MEDICINE1396پنجم به بعد
407962405HDL functionality in familial hypercholesterolemia: Effects of treatment modalities and pharmacological interventionsISIDrug discovery today1396مسئول
408962188Comparison of Clinical Outcomes Between Genders Following Anti-hypertensive Therapy: A Meta-AnalysisISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1396مسئول
409962174The effects of crocin on the symptoms of depression in subjects with metabolic syndromeISIADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE1396دوم
410962160Olfactory loss management in view of Avicenna: Focus on neuroprotective plantsISICurrent pharmaceutical design1395سوم
411962080Higher prevalence of metabolic syndrome among male employees of a gas refinery than in their counterparts in nonindustrial environmentsISIAsian Biomedicine1396پنجم به بعد
412962079Global, regional, and national under-5 mortality, adult mortality, age-specific mortality, and life expectancy, 1970-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016.ISILANCET1396پنجم به بعد
413962078The renaissance of lipoprotein(a): Brave new world for preventive cardiology?ISIPROGRESS IN LIPID RESEARCH1396سوم
414962077Lipid-lowering nutraceuticals in clinical practice: position paper from an International Lipid Expert Panel.ISINUTRITION REVIEWS1396پنجم به بعد
415962076Characterization of clarithromycin-resistant Helicobacter pylori strains in Iran: A systematic review and meta-analysis.ISIJournal of Global Antimicrobial Resistance1396دوم
416962074Curcumin as a potential candidate for treating hyperlipidemia: A review of cellular and metabolic mechanisms.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
417962073Impact of Statin Therapy on Plasma MMP-3, MMP-9, and TIMP-1 Concentrations: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Placebo-Controlled Trials.ISIANGIOLOGY1396مسئول
418962072Biological and pharmacological evaluation of dimethoxycurcumin: A metabolically stable curcumin analogue with a promising therapeutic potential.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
419962071The role of various peroxisome proliferator-activated receptors and their ligands in clinical practice.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396دوم
420962070Ocular Effects of Sulfur Mustard and Therapeutic Approaches.ISIjournal of cellular biochemistry1396سوم
421961891Statistical vs clinical significance: A matter of debate for orlistat treatmentISIPharmacological Research1396اول و مسئول
422961842Curcuminoids modify lipid profile in type 2 diabetes mellitus: A randomized controlled trialISIComplementary Therapies in Medicine1396مسئول
423961831Curcumin: A Naturally Occurring Modulator of Adipokines in DiabetesISIJournal of Cellular Biochemistry1396مسئول
424961820Effects of tibolone on fibrinogen and antithrombin III: A systematic review and meta-analysis of controlled trials.ISIPharmacological Research1396دوم
425961813Antibody Drug Conjugates for Cancer Therapyscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1396مسئول
426961777Diagnostic and Therapeutic Potential of Exosomes in Cancer: The Beginning of a New Tale؟ISIJournal of Cellular Physiology1396دوم
427961740Lipid lowering nutraceuticals in clinical practice: position paper from an International Lipid Expert PanelISIArchives of Medical Science1396پنجم به بعد
428961721Curcumin and Endothelial Function: Evidence and Mechanisms of Protective EffectsISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
429961632THE IMPACT OF STRESS ON BODY FUNCTION: A REVIEWISIEXCLI JOURNAL1396مسئول
430961565Effect of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors on circulating tumor necrosis factor-α concentrations: A systematic review and meta-analysis of controlled trials.ISIJOURNAL OF DIABETES AND ITS COMPLICATIONS1396مسئول
431961500Natural products with anti-inflammatory and immunomodulatory activities against autoimmune myocarditisISIPharmacological Research1396مسئول
432961422Natural Products as the Integral Part of the Therapy?ISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1396چهارم
433961419Phytochemical Analysis and Cytotoxicity Evaluation of Kelussia odoratissima Mozaff.MedlineJAMS Journal of Acupuncture and Meridian Studies1396مسئول
434961417Regulatory effects of berberine on microRNome in Cancer and other conditions.ISICritical reviews in oncology/hematology1396مسئول
435961415Comparison of honey and dextrose solution on post-operative peritoneal adhesion in rat model.ISIBiomedicine & pharmacotherapy1396پنجم به بعد
436961413Anti-Atherosclerotic Effects of Vitamins D and E in Suppression of Atherogenesis.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
437961412A Review on the Pharmacology and Toxicology of Steviol Glycosides Extracted from Stevia rebaudiana.ISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
438961411Medicinal Plants for the Treatment of Asthma: A Traditional Persian Medicine Perspective.ISICurrent Pharmaceutical Design1396دوم
439961410Ginseng in Dermatology: A Review.ISICurrent Pharmaceutical Design1396سوم
440961409Sulfur Mustard-Induced Ocular Injuries: Update on Mechanisms and Management.ISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
441961406Is There a Role for Curcumin Supplementation in the Treatment of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease? The Data Suggest Yes.ISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
442961405Pomegranate Consumption and Blood Pressure: A Review.ISICurrent Pharmaceutical Design1396سوم
443961404Curcumin as a multifaceted compound against human papilloma virus infection and cervical cancers: A review of chemistry, cellular, molecular, and preclinical features.ISIBioFactors1396مسئول
444961370The Effects of Tamoxifen on Plasma Lipoprotein(a) Concentrations: Systematic Review and Meta-AnalysisISIDRUGS1396اول
445961349Medicinal plants targeting cardiovascular diseases in view of AvicennaISICurrent Pharmaceutical Design1396چهارم
446961319PCSK9 at the crossroad of cholesterol metabolism and immune function during infectionsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396پنجم
447961223PCSK9 and diabetes: is there a link?ISIDRUG DISCOVERY TODAY1396مسئول
448961219Naturally occurring anti-cancer agents targeting EZH2ISICANCER LETTERS1396مسئول
449961215Response letter: Management of statin-induced myopathies: Much demands and still (almost) empty hands!ISIJOURNAL OF CACHEXIA SARCOPENIA AND MUSCLE1396اول
450961179Evaluation of the pharmacoeconomics of drugs used for the treatment of long-term complications of sulfur mustardISIITALIAN JOURNAL OF MEDICINE1396مسئول
451961169Cells, Scaffolds and Their Interactions in Myocardial Tissue RegenerationISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396پنجم
452961168Effect of ezetimibe on plasma adipokines: a systematic review and meta-analysisISIBRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY1396مسئول
453961096Statins, haemostatic factors and thrombotic riskISICURRENT OPINION IN CARDIOLOGY1396دوم
454961063Exosomes: Nanoparticulate tools for RNA interference and drug deliveryISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
455961060Preventing cardiovascular heart disease: Promising nutraceutical and non-nutraceutical treatments for cholesterol managementISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1396چهارم
456961051Serum levels of lead, mercury and cadmium in relation to coronary artery disease in the elderly: A cross-sectional study.ISICHEMOSPHERE1396پنجم
457961049Effect of orlistat on plasma lipids and body weight: A systematic review and meta-analysis of 33 randomized controlled trials.ISIPharmacological Research1396اول
458961046Identification and biological activity of the volatile compounds of Glycyrrhiza triphylla Fisch. & C.A.Mey.ISIMicrobial Pathogenesis1396پنجم
459961043Regulation of PCSK9 by nutraceuticalsISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1396مسئول
460961007Lipid-modifying effects of krill oil in humans: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISINUTRITION REVIEWS1396دوم
461960972The most prevalent side effects of pegylated liposomal doxorubicin monotherapy in women with metastatic breast cancer: a systematic review of clinical trialsISICANCER GENE THERAPY1396پنجم به بعد
462960819TRPV1 gene polymorphisms in patients with diabetes compared with healthy individualsscopusComparative Clinical Pathology1396پنجم
463960792Raloxifene Lowers Plasma Lipoprotein(a) Concentrations: a Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Placebo-Controlled TrialsISICARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY1396مسئول
464960786Efficacy and Safety of Phytosomal Curcumin in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized Controlled TrialMedlineDRUG RESEARCH1396مسئول
465960784Effects of Curcumin on Serum Vitamin E Concentrations in Individuals with Metabolic SyndromeISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396مسئول
466960748Effects of combined prokinetic administration on gastric emptying in critically ill patientsISIARAB JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY1395پنجم به بعد
467960692Mode of action of berberine on lipid metabolism: A new-old phytochemical with clinical applications?ISICURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY1396اول
468960682HDL abnormalities in familial hypercholesterolemia: Focus on biological functionsISIPROGRESS IN LIPID RESEARCH1396مسئول
469960611Curcumin and treatment of melanoma: The potential role of microRNAsISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1396مسئول
470960607Lipoprotein(a) Levels in Patients With Abdominal Aortic Aneurysm: A Systematic Review and Meta-AnalysisISIANGIOLOGY1395دوم
471960589THE ROLE OF MAGNESIUM SULFATE IN THE INTENSIVE CARE UNITISIEXCLI JOURNAL1395پنجم به بعد
472960548Effect of magnesium supplementation on lipid profile: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIEUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY1396سوم
473960467Imaging techniques: new avenues in cancer gene and cell therapyISICANCER GENE THERAPY1395پنجم به بعد
474960421Isolation, identification, and characterization of cancer stem cells: A review.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396پنجم
475960416Tolerogenic probiotics: potential immunoregulators in Systemic Lupus ErythematosusISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396چهارم
476960188Comparison of clinical outcomes between bioresorbable vascular stents versus conventional drug-eluting and metallic stents: a systematic review and meta-analysis.ISIEuroIntervention1395سوم
477960087Adapting the ICRP model to predict regional deposition of the pharmaceutical aerosols inhaled through DPIs and nebulizersISIJOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY1395سوم
478960086Hyssop (Hyssopus officinalis L.): a potential treatment for mustard lungscopusFocus on Alternative and Complementary Therapies1394اول و مسئول
479960085Volatile composition, antimicrobial, cytotoxic and antioxidant evaluation of the essential oil from Nepeta sintenisii Bornm.ISIINDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS1395چهارم
480960084Serum levels of fibroblast growth factor 21 in type 2 diabetic patientsISIACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST1395پنجم به بعد
481960083Effect of aloe vera and pantoprazole on Gastroesophageal reflux symptoms in mustard gas victims: A randomized controlled trialscopusPharmaceutical Sciences1395مسئول
482960081The effect of Portulaca oleracea (purslane) seeds on hemoglobin levels in adolescent girls with iron deficiency anemia: a randomized comparative trialscopusComparative Clinical Pathology1395پنجم
483960080Effects of curcumin on HDL functionality.ISIPharmacological research1396مسئول
484960079Lipoprotein(a) and inflammation: A dangerous duet leading to endothelial loss of integrity.ISIPharmacological Research1396پنجم به بعد
485960078The potential role of mitochondrial ATP synthase inhibitory factor 1 (IF1) in coronary heart disease: a literature review.ISILipids in health and disease1395پنجم
486960077Comparison of the effects of fibrates versus statins on plasma lipoprotein(a) concentrations: a systematic review and meta-analysis of head-to-head randomized controlled trials.ISIBMC MEDICINE1395اول و مسئول
487960076Curcumin: A potentially powerful tool to reverse cisplatin-induced toxicity.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395مسئول
488960074PCSK9 inhibitors in sepsis: a new potential indication?ISIEXPERT OPINION ON INVESTIGATIONAL DRUGS1395مسئول
489960073Pooling and expanding registries of familial hypercholesterolaemia to assess gaps in care and improve disease management and outcomes: Rationale and design of the global EAS Familial Hypercholesterolaemia Studies Collaboration.ISIATHEROSCLEROSIS SUPPLEMENTS1395پنجم به بعد
490960072Phytosomal curcumin: A review of pharmacokinetic, experimental and clinical studies.ISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395مسئول
491960071Antioxidant effects of curcuminoids in patients with type 2 diabetes mellitus: a randomized controlled trial.ISIINFLAMMOPHARMACOLOGY1395مسئول
492960070Impact of curcumin on the regulation of microRNAs in colorectal cancer.ISIEXPERT REVIEW OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY1395مسئول
493960069Curcumin: An effective adjunct in patients with statin-associated muscle symptoms?ISIJOURNAL OF CACHEXIA SARCOPENIA AND MUSCLE1395اول و مسئول
494960067Curcumin use in pulmonary diseases: State of the art and future perspectives.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395دوم
495960066Effects of pomegranate juice on blood pressure: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395اول
496960065Neutralizing human recombinant antibodies against herpes simplex virus type 1 glycoproteins B from a phage-displayed scFv antibody library.ISILIFE SCIENCES1395پنجم به بعد
497960064Novel approaches toward the generation of bioscaffolds as a potential therapy in cardiovascular tissue engineering.ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY1395مسئول
498960063Effects of pentoxifylline on inflammatory markers and blood pressure: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.ISIJOURNAL OF HYPERTENSION1395اول
499960062Systematic Review and Meta-analysis of Flibanserin's Effects and Adverse Events in Women with Hypoactive Sexual Desire DisorderISICURRENT DRUG METABOLISM1395پنجم به بعد
500960059A Systematic Review and Meta-Analysis of Controlled Trials on the Effects of Statin and Fibrate Therapies on Plasma Homocysteine Levels.ISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1395اول
501960058Curcumin as a natural regulator of monocyte chemoattractant protein-1.ISICYTOKINE & GROWTH FACTOR REVIEWSCYTOKINE1395مسئول
502960057Uric acid and bone mineral density in postmenopausal osteoporotic women: the link lies within the fat.ISIOSTEOPOROSIS INTERNATIONAL1395پنجم
503960056Effect of Sibutramine on plasma C-Reactive Protein, Leptin and Adiponectin concentrations: A systematic review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.ISICurrent Pharmaceutical Design1395مسئول
504960055Impact of statin therapy on plasma vitamin D levels: A systematic review and meta-analysis.ISICurrent Pharmaceutical Design1395اول
505960054Curcumin: An Effective Inhibitor of Interleukin-6ISICurrent Pharmaceutical Design1395مسئول
506960052Impact of statin therapy on plasma leptin concentrations: a systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials.ISIBRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY1395اول
507960051Impact of statin therapy on plasma resistin and visfatin concentrations: A systematic review and meta-analysis of controlled clinical trials.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395اول
508960050Curcumin as a MicroRNA Regulator in Cancer: A Review.ISIREVIEWS OF PHYSIOLOGY, BIOCHEMISTRY AND PHARMACOLOGY1395مسئول
509960049Efficacy of Statin Therapy in Pulmonary Arterial Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis.ISISCIENTIFIC REPORTS1395سوم
510960048Effect of curcumin on circulating interleukin-6 concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395مسئول
511960047Urinary albumin-to-creatinine ratio is associated with endothelial dysfunction in HIV-infected patients receiving antiretroviral therapy.ISISCIENTIFIC1395پنجم به بعد
512960046Adjunctive Therapy with Curcumin for Peptic Ulcer: a Randomized Controlled Trial.MedlineDRUG RESEARCH1395مسئول
513960045A PRISMA-compliant systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials investigating the effects of statin therapy on plasma lipid concentrations in HIV-infected patients.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395پنجم به بعد
514960044Simvastatin Treatment Does Not Affect Serum Vitamin D Concentrations in Patients with Dyslipidemia: A Randomized Double-blind Placebo-controlled Cross-over Trial.PMCInternational journal of preventive medicine1395سوم
515960043Efficacy of Elaeagnus Angustifolia extract in the treatment of knee osteoarthritis: a randomized controlled trial.ISIEXCLI JOURNAL1394مسئول
516960042A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials on the effects of magnesium supplementation on insulin sensitivity and glucose control.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395دوم
517960041Lipid-modifying effects of nutraceuticals: An evidence-based approach.ISINUTRITION1395اول
518960040Fibrate therapy and flow-mediated dilation: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395اول
519960039Effects of supplementation with curcumin on serum adipokine concentrations: A randomized controlled trial.ISINUTRITION1395مسئول
520960037Treatment of Non-alcoholic Fatty Liver Disease with Curcumin: A Randomized Placebo-controlled Trial.ISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395پنجم به بعد
521960036Impact of Statin Therapy on Plasma Uric Acid Concentrations: A Systematic Review and Meta-Analysis.ISIDRUGS1395پنجم
522960035Difluorinated Curcumin: A Promising Curcumin Analogue with Improved Anti-Tumor Activity and Pharmacokinetic Profile.ISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1395مسئول
523960034MicroRNA-33 Inhibition: A Potential Adjunct to Statin TherapyISICURRENT VASCULAR PHARMACOLOGY1395اول و مسئول
524960033The effects of a nutraceutical combination on plasma lipids and glucose: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395مسئول
525960031Curcumin Lowers Serum Lipids and Uric Acid in Subjects With Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized Controlled Trial.ISIJOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY1395مسئول
526960030Systematic review and meta-analysis deciphering the impact of fibrates on paraoxonase-1 status.ISIMETABOLISM1395اول
527960029Efficacy of probiotic supplementation on quality of life and pulmonary symptoms due to sulfur mustard exposure: a randomized double-blind placebo-controlled trial.ISIDRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY1395مسئول
528960028Effect of Dipeptidyl Peptidase-4 Inhibitors on Plasma Adiponectin: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.ISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1395اول
529960027Effects of statin therapy on augmentation index as a measure of arterial stiffness: A systematic review and meta-analysis.ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY1395اول
530960026Does vitamin D supplementation alter plasma adipokines concentrations? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395سوم
531960025Curcumin downregulates human tumor necrosis factor-α levels: A systematic review and meta-analysis ofrandomized controlled trials.ISIPharmacological Research1395اول
532960024Impact of statin therapy on plasma levels of plasminogen activator inhibitor-1. A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials.ISITHROMBOSIS AND HAEMOSTASIS1395اول
533960023Lipoprotein(a) Levels in Patients With Abdominal Aortic Aneurysm.ISIANGIOLOGY1395دوم
534960022Developing role of microRNA-33 in lipid metabolism and atherosclerosisISICURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY1395اول
535960021Immunology of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Sulfur Mustard Induced Airway Injuries: Implications for Immunotherapeutic Interventions.ISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1395مسئول
536960020Nigella sativa (black seed) effects on plasma lipid concentrations in humans: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1395اول
537960019Curcumin: A Natural Multitarget Treatment for Pancreatic Cancer.ISIINTEGRATIVE CANCER THERAPIES1395اول و مسئول
538960018Effect of monoclonal antibodies to PCSK9 on high-sensitivity C-reactive protein levels: a meta-analysis of 16 randomized controlled treatment arms.ISIBRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY1395اول
539960017Antioxidant Activity of Heracleum persicum Fruit Extract: Evidence from a Randomized Controlled Trial.PMCJournal of dietary supplements1395مسئول
540960016Analgesic Efficacy and Safety of Curcuminoids in Clinical Practice: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.ISIPAIN MEDICINE1395اول و مسئول
541960015Improvement of plasma adiponectin, leptin and C-reactive protein concentrations by orlistat: a systematic review and meta-analysis.ISIBRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY1395مسئول
542960014The impact of statin therapy on plasma levels of von Willebrand factor antigen. Systematic review and meta-analysis of randomised placebo-controlled trials.ISITHROMBOSIS AND HAEMOSTASIS1394اول
543960013Statin therapy and plasma free fatty acids: a systematic review and meta-analysis of controlled clinical trials.ISIBRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY1395اول
544960012A systematic review and meta-analysis of the impact of Spirulina supplementation on plasma lipid concentrations.ISICLINICAL NUTRITION1395دوم
545960011Opinion Paper: Phytosome: A Fatty Solution for Efficient Formulation of Phytopharmaceuticals.PMCRecent patents on drug delivery and formulation1394مسئول
546960010Opinion Paper: Nanotechnology: A Successful Approach to Improve Oral Bioavailability of Phytochemicals.PMCRecent patents on drug delivery and formulation1394مسئول
547954380New Document on Smallpox VaccinationPMCJOURNAL OF ACUPUNCTURE AND MERIDIAN STUDIES1395سوم
548954017Modulatory effects of curcumin on apoptosis and cytotoxicity-related molecules in HTLV-1-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP) patients.ISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395چهارم
549953207Deciphering biological characteristics of tumorigenic subpopulations in human colorectal cancer reveals cellular plasticityISIJOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES1395سوم
550952971Improvement of hypertension, endothelial function and systemic inflammation following short-term supplementation with red beet (Beta vulgaris L.) juice: a randomized crossover pilot studyISIJOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION1395سوم
551952970Auraptene and Its Role in Chronic DiseasesISIAdvances in experimental medicine and biology1395مسئول
552952969The effect of curcumin (Curcuma longa L.) on circulating levels of adiponectin in patients with metabolic syndromescopusComparative Clinical Pathology1395مسئول
553952966Effect of extended-release niacin on plasma lipoprotein(a) levels: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trialsISIMETABOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL1395اول
554952965Lipid profile changes after pomegranate consumption: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIPHYTOMEDICINE1395اول
555952964Effects of supplementation with pomegranate juice on plasma C-reactive protein concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIPHYTOMEDICINE1395اول
556952963Exosomes as nanocarriers for siRNA delivery: Paradigms and challengesISIArchives of Medical Science1395مسئول
557952962Modulation of microRNAs by curcumin in pancreatic cancerISIClinical Nutrition1395مسئول
558952618Curcumin: A new candidate for melanoma therapy?ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER1395مسئول
559952616Circulating microRNA-192 as a diagnostic biomarker in human chronic lymphocytic leukemia.ISICANCER GENE THERAPY1395چهارم
560952546Evaluation of the efficacy of a polyherbal mouthwash containing Zingiber officinale, Rosmarinus officinalis and Calendula officinalis extracts in patients with gingivitis: A randomized double-blind placebo-controlled trialISICOMPLEMENTARY THERAPIES IN CLINICAL PRACTICE1394اول
561952544Effects of curcumin on serum cytokine concentrations in subjects with metabolic syndrome: A post-hoc analysis of a randomized controlled trialISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395مسئول
562952543Impact of statin therapy on plasma adiponectin concentrations: A systematic review and meta-analysis of 43 randomized controlled trial armsISIAtherosclerosis1395اول
563952542A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials investigating the effects of supplementation with Nigella sativa (black seed) on blood pressureISIJournal of hypertension.1395اول
564952541Evaluation of the efficacy of Withania somnifera (Ashwagandha) root extract in patients with obsessive-compulsive disorder: A randomized double-blind placebo-controlled trialISIComplementary Therapies in Medicine1395پنجم به بعد
565952540Piperine and Its Role in Chronic Diseases.ISIAdvances in experimental medicine and biology1395مسئول
566952539Ellagic Acid and Its Role in Chronic DiseasesISIAdvances in experimental medicine and biology1395مسئول
567952538Therapeutic effects of Aloe spp. in traditional and modern medicine: A review.ISIBiomedicine & Pharmacotherapy1395چهارم
568952433Angiographic findings after supplementation with Heracleum persicum extract: Results of a randomized controlled trialPMCHeart views : the official journal of the Gulf Heart Association1394مسئول
569952421Therapeutic effects of Aloe spp. in traditional and modern medicine: A reviewISIBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY1395چهارم
570952113Evaluation of Total Phenolic Content and Antioxidant Activity in Ten Selected Mahaleb (Prunus mahaleb L.) GenotypesISCInternational Journal of Horticultural Science and Technology1394چهارم
571951706Clinical evaluation of the effects of supplementation with curcuminoids on serum fetuin-B concentrations in obese subjectsscopusComparative Clinical Pathology1395مسئول
572951494The Protective Role of Phenolic Compounds Against Doxorubicin-induced Cardiotoxicity: A Comprehensive ReviewISInutrition and cancer1395سوم
573951312Role of microRNAs in the Therapeutic Effects of Curcumin in Non-Cancer DiseasesISIMolecular Diagnosis & Therapy1395مسئول
574951169THE RELATIONSHIP BETWEEN SEROLOGY OF HEPATITIS E VIRUS WITH LIVER AND KIDNEY FUNCTION IN KIDNEY TRANSPLANT PATIENTSISIEXCLI JOURNAL1395چهارم
575950969Effect of crocin extracted from saffron on pro-oxidant–anti-oxidant balance in subjects with metabolic syndrome: A randomized, placebo-controlled clinical trialISIEuropean Journal of Integrative Medicine1395پنجم به بعد
576950543Melissa officinalis L. - A review of its traditional uses, phytochemistry and pharmacologyISIJournal of Ethnopharmacology1395دوم
577950529Serum anti-HSP27 antibody titers in patients with metabolic, with or without diabetes mellitusscopuscomparative clinical pathology1395پنجم
578950125Boron neutron capture therapy: Moving toward targeted cancer therapyISIJOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS1395دوم
579950120Epi-drugs and Epi-miRs: Moving beyond current cancer therapies.ISICurrent cancer drug targets1395دوم
580950119Circulating microRNAs in Hepatocellular Carcinoma: Potential Diagnostic and Prognostic BiomarkersISICurrent pharmaceutical design1395دوم
581950118PiggyBac as a novel vector in cancer gene therapy: current perspectiveISICANCER GENE THERAPY1394اول و مسئول
582950117Application of Mesenchymal Stem Cells in Melanoma: A Potential Therapeutic Strategy for Delivery of Targeted AgentsISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1394اول و مسئول
583943265THE EFFECT OF COLD APPLICATION AND LAVENDER OIL INHALATION IN CARDIAC SURGERY PATIENTS UNDERGOING CHEST TUBE REMOVALISIEXCLI JOURNAL1394پنجم به بعد
584943107Supplementation with coenzyme Q10 reduces plasma lipoprotein(a) concentrations but not other lipid indices: A systematic review and meta-analysis.ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1394اول
585943042Lipids, blood pressure and kidney update 2014ISIPHARMACOLOGICAL RESEARCH1394چهارم
586943000Short-term Curcuminoid Supplementation for Chronic Pulmonary Complications due to Sulfur Mustard Intoxication: Positive Results of a Randomized Double-blind Placebo-controlled Trial.ISIDrug research.1394مسئول
587942999Topical cyclosporine a for treatment of dry eye due to chronic mustard gas injury.PMCJournal of ophthalmic & vision research.1393پنجم به بعد
588942997Relationship between serum resistin concentrations with metabolic syndrome and its components in an Iranian population.PMCDiabetes & metabolic syndrome1394پنجم
589942992Mustard lung and COPD: common features and treatment?ISILANCET RESPIRATORY MEDICINE1394اول و مسئول
590942991Comparative trial of Aloe vera/olive oil combination cream versus phenytoin cream in the treatment of chronic wounds.ISIJOURNAL OF WOUND CARE1394مسئول
591942990Effect of garlic on plasma lipoprotein(a) concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trialsISINUTRITION1394اول
592942986Statin therapy and plasma cortisol concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials.ISIPharmacological Research1394اول
593942985Environmental Toxicant Exposure and Cancer: The Role of Epigenetic Changes and Protection by Phytochemicals.ISICurrent Pharmaceutical Design1394مسئول
594942984Chlorella vulgaris: A Multifunctional Dietary Supplement with Diverse Medicinal Properties.ISICurrent Pharmaceutical Design1394مسئول
595942983Optimized curcumin formulations for the treatment of Alzheimer's disease: A patent evaluation.ISIJOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH1394مسئول
596942982Efficacy and Safety of Evacetrapib for Modifying Plasma Lipids: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.ISICurrent pharmaceutical design1394اول
597942981Interleukin-6: A Critical Cytokine in Cancer Multidrug Resistance.ISISource of the Document Current Pharmaceutical Design1394مسئول
598942980MicroRNA-34a and its target genes: Key factors in cancer multidrug resistance.ISICurrent Pharmaceutical Design1394مسئول
599942978Head-to-head comparison of statins versus fibrates in reducing plasma fibrinogen concentrations: A systematic review and meta-analysisISIPharmacological Research1394اول
600942976Autophagic activation: A key piece of the puzzle for the curcumin-associated cognitive enhancementISIJournal of Psychopharmacology1394اول و مسئول
601942975Efficacy and safety of Aloe vera syrup for the treatment of gastroesophageal reflux disease: a pilot randomized positive-controlled trial.ISIJournal of Traditional Chinese Medicine1394مسئول
602942973Statin impact on disease activity and C-reactive protein concentrations in systemic lupus erythematosus patients: A systematic review and meta-analysis of controlled trials.ISIAUTOIMMUNITY REVIEWS1395اول
603942972Impact of L-carnitine on plasma lipoprotein(a) concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.PMCScientific reports.1394دوم
604942876Can Small Chemical Modifications of Natural Pan-inhibitors Modulate the Biological Selectivity? The Case of Curcumin Prenylated Derivatives Acting as HDAC or mPGES‑1 InhibitorsISIJournal of natural products.1394چهارم
605942726Chemical analysis and biological activities of Cupressus sempervirens var. horizontalis essential oilsISIPharm Biol1391چهارم
606942629Paresthesia: A Review of Its Definition, Etiology and Treatments in View of the Traditional MedicineISICurrent Pharmaceutical Design1394دوم
607942370MicroRNAs as potential diagnostic and prognostic biomarkers in melanomaISIEuropean Journal of Cancer1394چهارم
608942271Effect of statin therapy on paraoxonase-1 status: A systematic review and meta-analysis of 25 clinical trialsISIPROGRESS IN LIPID RESEARCH1394مسئول
609941692Statin therapy and plasma vitamin E concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trialsISIAtherosclerosis1394اول
610941605Sleep changes following statin therapy: a systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled polysomnographic trials.ISIArchives of medical science1394سوم
611941591A Triage Model for Chemical Warfare Casualties.PMCTrauma monthly1394پنجم
612940749Serum Trace Element Concentrations in Rheumatoid Arthritis.ISIBiological Trace Element Research1394چهارم
613940747Therapeutic potential of negatively charged liposomes for atherosclerotic vascular disease: Reverse delivery of cholesterol cargo from atheroma to liverISIJournal of Liposome Research1394اول و مسئول
614940699Familial hypercholesterolaemia: A global call to armsISIAtherosclerosis1394پنجم به بعد
615940560Ameliorative effects of Nigella sativa on dyslipidemia.ISIJ Endocrinol Invest.1394دوم
616940556PLASMA URIC ACID CONCENTRATIONS ARE REDUCED BY FENOFIBRATE: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF RANDOMIZED PLACEBO-CONTROLLED TRIALS.ISIPharmacological Research1394مسئول
617940554Impact of statin therapy on coronary plaque composition: a systematic review and meta-analysis of virtual histology intravascular ultrasound studies.ISIBMC Medicine1394سوم
618940550Impact of Supplementation with Curcuminoids on Systemic Inflammation in Patients with Knee Osteoarthritis: Findings from a Randomized Double-Blind Placebo-Controlled TrialISIDrug Research1393مسئول
619940549Effects of Curcuminoids-Piperine Combination on Systemic Oxidative Stress, Clinical Symptoms and Quality of Life in Subjects with Chronic Pulmonary Complications Due to Sulfur Mustard: A Randomized Controlled TrialPMCJournal of Dietary Supplements1394مسئول
620940548Antioxidant and anti-inflammatory effects of curcuminoid-piperine combination in subjects with metabolic syndrome: A randomized controlled trial and an updated meta-analysisISIClinical Nutrition1394مسئول
621940547Effect of statin therapy on plasma proprotein convertase subtilisin kexin 9 (PCSK9) concentrations: A systematic review and meta-analysis of clinical trialsISIDiabetes, Obesity and Metabolism1394اول
622940546Mitigation of Systemic Oxidative Stress by Curcuminoids in Osteoarthritis: Results of a Randomized Controlled TrialPMCJournal of Dietary Supplements1394مسئول
623940545Does statin therapy reduce plasma VEGF levels in humans? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIMetabolism: Clinical and Experimental1394اول
624940544Efficacy and safety of a biogeneric recombinant human erythropoietin in the management of chemotherapy-induced anemia: a randomized double-blind active-comparator trialscopusComparative Clinical Pathology1394مسئول
625940516Document Inhibition of protein glycation by essential oils of branchlets and fruits of Juniperus communis subsp. hemisphaericaPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1393چهارم
626940513Simultaneous determination of rosmarinic acid, salvianolic acid B and caffeic acid in Salvia leriifolia Benth. root, leaf and callus extracts using a high-performance liquid chromatography with diode-array detection techniqueISIJournal of Liquid Chromatography & Related Technologies1393پنجم به بعد
627940510Rosemary oil vs minoxidil 2% for the treatment of androgenetic alopecia: a randomized comparative trialPMCSkinmed1393چهارم
628940509A randomized comparative trial on the efficacy and safety of generic granisetron, kytril and metoclopramide in the prevention of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing ophthalmic surgeryscopusPharmaceutical Sciences1393مسئول
629940508Effects of supplementation with green tea catechins on plasma C-reactive protein concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISINutrition1394دوم
630940504Tibolone decreases Lipoprotein(a) levels in postmenopausal women: A systematic review and meta-analysis of 12 studies with 1009 patientsISIAtherosclerosis1394دوم
631940412Association between statin use and plasma d-dimer levels: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trialsISIThrombosis and Haemostasis1394اول
632940306Tocopheryl Phosphate as a Bioactive Derivative of Vitamin E: A Review of the LiteraturePMCJournal of Dietary Supplements1394مسئول
633940218A randomized controlled trial of 6-week Chlorella vulgaris supplementation in patients with major depressive disorder.ISIComplementary therapies in medicine1394مسئول
634940140Phylogenetic Analysis of Selected Menthol-Producing Species Belonging to the Lamiaceae FamilyISINucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids1394سوم
635940138Clinical evaluation of the anti-inflammatory effects of Heracleum persicum fruitsscopusComparative Clinical Pathology1393مسئول
636935551Statin therapy reduces plasma endothelin-1 concentrations: A meta-analysis of 15 randomized controlled trialsISIAtherosclerosis1394دوم
637935542Statin therapy and plasma coenzyme Q10 concentrations-A systematic review and meta-analysis of placebo-controlled trials.ISIPharmacological research1394پنجم به بعد
638935527Challenges in the treatment of hypertriglyceridemia: Glass half empty or half full?ISIExpert Review of Clinical Pharmacology1394اول
639935496Serum Metabolomic Profiling of Sulfur Mustard-Exposed Individuals Using 1 HNuclear Magnetic Resonance Spectroscopy.ISIBasic & clinical pharmacology & toxicology1394پنجم به بعد
640935373Malondialdehyde-Modified LDL IgG Antibody Levels and Indices of Cardiac Function in Valvular Heart and Coronary Artery Disease Patients.ISIMedical principles and practice1394پنجم به بعد
641935264Oral health status among Iranian veterans exposed to sulfur mustard: A case-control studyPMCJournal of Clinical and Experimental Dentistry1394مسئول
642935259Effects of flaxseed supplements on blood pressure: A systematic review and meta-analysis of controlled clinical trialISIClinical Nutrition1394دوم
643935030Anti-cancer products from marine sponges: Progress and promise.PMCRecent patents on drug delivery & formulation1394مسئول
644934993Lipid-modifying effects of adjunctive therapy with curcuminoids-piperine combination in patients with metabolic syndrome: results of a randomized controlled trial.ISIComplementary therapies in medicine1393مسئول
645934967Lack of efficacy of resveratrol on C-reactive protein and selected cardiovascular risk factors - Results from a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialISIInternational Journal of Cardiology1394اول
646934918Effect of sour tea (Hibiscus sabdariffa L.) on arterial hypertension: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.ISIJournal of hypertension1394دوم
647934877A systematic review and meta-analysis of the effect of statins on plasma asymmetric dimethylarginine concentrations.ISIScientific reports1394دوم
648934839Serum osteopontin concentrations in relation to coronary artery diseaseISIArchives of Medical Research1393چهارم
649934792Lipid profile and glucose changes after supplementation with astaxanthin: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIArchives of Medical Science1394دوم
650934771Chemical composition and in vitro efficacy of essential oil of seven Artemisia species against ESBL producing multidrug-resistant Escherichia coliISIJournal of Essential Oil-Bearing Plants1394پنجم به بعد
651934698Investigation of the efficacy of generic and brand-name tiotropium bromide in the management of chronic obstructive pulmonary disease: A randomized comparative trialISISaudi Pharmaceutical Journal1394مسئول
652934686Effects of Quercetin Supplementation on Lipid Profile: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.ISICritical reviews in food science and nutrition1395اول و مسئول
653934634Analysis of vitamin D levels in patients with and without statin-associated myalgia - A systematic review and meta-analysis of 7 studies with 2420 patientsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY1393دوم
654934602An investigation of the effects of curcumin on anxiety and depression in obese individuals: A randomized controlled trial.ISIChinese journal of integrative medicine1394دوم
655934595Anti-hyperglycemic and anti-hyperlipidemic effects of Vaccinium myrtillus fruit in experimentally induced diabetes (antidiabetic effect of Vaccinium myrtillus fruit)ISIJournal of the Science of Food and Agriculture1394سوم
656934560The protective effects of Ziziphus vulgaris L. Fruits on biochemical and histological abnormalities induced by diabetes in ratsPMCJournal of Complementary and Integrative Medicine1393پنجم به بعد
657934556Impact of fibrate therapy on plasma plasminogen activator inhibitor-1: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIAtherosclerosis1394اول
658934555Apolipoprotein B-100-targeted negatively charged nanoliposomes for the treatment of dyslipidemiaISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1394اول
659934532Evaluation of a biosimilar recombinant alpha epoetin in the management of anemia in hemodialysis patientsISISaudi Pharmaceutical Journal1394مسئول
660934228The promise of curcumin-phosphatidylcholine complex for cardiometabolic diseases: more than just 'more curcumin'ISINATURAL PRODUCT RESEARCH1393اول و مسئول
661934227Dual effect of curcumin in preventing atherosclerosis: the potential role of pro-oxidant-antioxidant mechanismsISINATURAL PRODUCT RESEARCH1393اول و مسئول
662934211Effect of curcuminoids on oxidative stress: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIJournal of Functional Foods1394اول
663934209Investigation of the Efficacy of Adjunctive Therapy with Bioavailability-Boosted Curcuminoids in Major Depressive DisorderISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1393چهارم
664934208Effects of Supplementation with Heracleum persicum Fruit Extract on Serum Lipids in Patients Undergoing Coronary Angiography: A Pilot TrialISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1393چهارم
665934087Effects of supplementation with curcuminoids on serum copper and zinc concentrations and superoxide dismutase enzyme activity in obese subjectsISITrace Elements and Electrolytes1393پنجم
666933981Effects of coenzyme Q10 on statin-induced myopathy: A meta-analysis of randomized controlled trialsISIMayo Clinic Proceedings1393سوم
667933869Phytochemical Analysis of Satureja hortensis L. Essential Oil from IranISIAnalytical Chemistry Letters1392مسئول
668933865Chemical Composition of the Essential Oil of Thymus vulgaris L. Grown in IranISIJournal of Essential Oil Bearing Plants1393مسئول
669933778Barberry Administration and Pro-Oxidant–Antioxidant Balance in Patients With Metabolic SyndromeISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393دوم
670933629Efficacy and safety of Dorocontin® versus Sustac® in the treatment of stable Angina Pectoris: A randomized, double-blind comparative trialPMCScientia Pharmaceutica1393مسئول
671932921Chemical composition, antibacterial activity, and cytotoxicity of essential oil from Nepeta ucrainica L. spp. kopetdaghensisISIIndustrial Crops and Products1393چهارم
672932810بررسی شیوع هپاتیتB و هپاتیتC در بیماران مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان همدان ایران: یک مطالعه اپیدمیولوژیک بیماری های عفونی بین سال های 2004 و 2007ISIAsian Biomedicine1392چهارم
673932660A simple and effective approach for the treatment of dyslipidemia using anionic nanoliposomes.ISIColloids and Surfaces B: Biointerfaces1393اول
674932509Simvastatin Treatment is not Associated with Changes in Serum Concentrations of Heat Shock Proteins -60 and -70 in Patients with DyslipidemiascopusPharmaceutical sciences1393پنجم
675932342Investigation of the effect of short-term supplementation with curcuminoids on circulating small dense low-density lipoprotein concentrations in obese dyslipidemic subjects: A randomized double-blind placebo-controlled cross-over trialPMCARYA Atheroscler1393سوم
676931197Recent advances in pharmacotherapy for hypertriglyceridemiaISIProgress in Lipid Research1393اول و مسئول
677931047Managing recalcitrant hypercholesterolemia in patients on current best standard of care: Efficacy and safety of novel pharmacotherapiesISIClinical Lipidology1393اول و مسئول
678930861Proteomic screening of molecular targets of crocinISIDaru1392پنجم
679930718Curcuminoid Treatment for Knee Osteoarthritis: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled TrialISIPhytotherapy research : PTR1393مسئول
680930584Myrtus communis Essential Oil for The Treatment of Hemorrhoids: A Randomized Double-Blind Double-Dummy Parallel-Group Comparative StudyscopusTurkish Journal of Pharmaceutical Sciences1393سوم
681930550Glutathione-S-Transferase M1 and T1 Null Genotypes Are Associated with Hypertension Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis of 12 StudiesISICurrent Hypertension Reports1393مسئول
682930361Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9: A plausible link between serum resistin levels and cardiovascular eventsISIAngiology1392
683930360Low-Density Lipoprotein is a Potential Target for Curcumin: Novel Mechanistic InsightsISIBASIC AND CLINICAL PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY1392اول و مسئول
684930359Biochemical and histopathological study of the anti-hyperglycemic and anti-hyperlipidemic effects of cornelian cherry (Cornus mas L.) in alloxan-induced diabetic ratsPMCJournal of complementary & integrative medicine1393مسئول
685930358EFFECT OF L-CARNITINE SUPPLEMENTATION ON CIRCULATING C-REACTIVE PROTEIN LEVELS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSISISIJournal of Medical Biochemistry1394اول و مسئول
686930167Circulating Levels of Proprotein Convertase Subtilisin Kexin Type 9 are Elevated by Fibrate Therapy: A Systematic Review and Meta-analysis of Clinical Trials.ISICardiology in Review1392
687930166Drimane-type sesquiterpene coumarins from Ferula gummosa fruits enhance doxorubicin uptake in doxorubicin-resistant human breast cancer cell linePMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1393مسئول
688930022Effect of niacin on endothelial function: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISIVascular Medicine1392اول و مسئول
689930021A Systematic Review and Meta-Analysis of the Effects of Pycnogenol on Plasma LipidsISIJournal of cardiovascular pharmacology and therapeutics1393اول و مسئول
690930010Oil stability index and biological activities of Achillea biebersteinii and Achillea wilhelmsii extracts as influenced by various ultrasoundintensitiesISIIndustrial Crops and Products1393مسئول
691930009Role of selective peroxisome proliferator-activated receptor modulators in managing cardiometabolic disease: tale of a roller-coasterISIDIABETES OBESITY & METABOLISM1393اول
692930008Adjuvant Therapy with Bioavailability-Boosted Curcuminoids Suppresses Systemic Inflammation and Improves Quality of Life in Patients with Solid Tumors: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled TrialISIPhytotherapy Research1393مسئول
69392974investigation of the effect of high dairy diet on body mass index and body fat in overweigth and obese childerenPMCIndian journal of pediatrics1389دوم
69492623Optimum duration of perioperative antibiotic therapy in patients with acute non-perforated appendicitis: a prospective randomized trialISIAsian Biomedicine1391پنجم
695924985Investigation of the effects of curcumin on serum cytokines in obese individuals: A randomized controlled trialISIThe Scientific World Journal1392دوم
696924838Curcuminoids Modulate Pro-Oxidant– Antioxidant Balance but not the Immune Response to Heat Shock Protein 27 and Oxidized LDL in Obese IndividualsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1392اول
697924716Clinical investigation of the acute effects of pomegranate juice on blood pressure and endothelial function in hypertensive individualsPMCArya atherosclerosis1392
698924702Beyond anti-PCSK9 therapies: The potential role of resistin inhibitorsISINature Reviews Cardiology1392
699924701Antioxidant effects of bioavailability-enhanced curcuminoids in patients with solid tumors: A randomized double-blind placebo-controlled trialISIJournal of Functional Foods1392
700924640Curcuminoids for the management of hypertriglyceridaemiaISINature Reviews Cardiology1392
701924635New peroxisome proliferator-activated receptor agonists: potential treatments for atherogenic dyslipidemia and non-alcoholic fatty liver disease.ISIExpert Opinion on Pharmacotherapy1392
702924389Investigation of Serum Oxidized Low-Density Lipoprotein IgG Levels in Patients with Angiographically Defined Coronary Artery DiseasescopusInternational Journal of Vascular Medicine1392پنجم به بعد
70392393Cancer and its Treatment in Main Ancient Books of Islamic Iranian Traditional Medicine (7th to 14th Century ADISIIranian Red Crescent Medical Journal1390دوم
704923462Investigation of serum substance P status in patients with chronic pruritic skin lesions due to sulfur mustard: a cross-sectional study.ISICutaneous and Ocular Toxicology1392مسئول
705923445Investigation of the Effects of Chlorella Vulgaris Supplementation in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized Clinical TrialISIHepatogastroenterology1391
706923412Chemical analysis and biological activities of Cupressus sempervirens var. horizontalis essential oils.ISIPharmaceutical Biology1391مسئول
707923288Glucokinase gene promoter -30G>A polymorphism: a cross-sectional association study with obesity, diabetes Mellitus, hyperlipidemia, hypertension and metabolic syndrome in an Iranian hospital.ISIRevista de Nutrição1391پنجم
708923287Investigation of the lipid-modifying and antiinflammatory effects of cornus MAS L. Supplementation on dyslipidemic children and adolescents.ISIPediatric Cardiology1392مسئول
709923276Nigella sativa L. improves lipid profile and prevents atherosclerosis: Evidence from an experimental study on hypercholesterolemic rabbitsISIJournal of Functional Foods1391مسئول
710923275Clinical Evaluation of Blood Pressure Lowering, Endothelial Function Improving, Hypolipidemic and Anti-Inflammatory Effects of Pomegranate Juice in Hypertensive Subjects.ISIPhytotherapy Research1391مسئول
711923273Antihyperlipidemic Effects of Sesamum indicum L. in Rabbits Fed a High-Fat DietISIScientificWorldJournal1392
712923272Essential oils from the fruits and leaves of Juniperus sabina possess inhibitory activity against protein glycation and oxidative stress an in vitro phytochemical investigationISIJournal of Essential Oil Research1391سوم
713923269Validation of a high-performance liquid chromatography method for the determination of pyridostigmine in plasmaISIAsian Biomedicine1392
714923268A survey on saffron in major Islamic traditional medicine booksISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
715923264Investigation of the effectiveness of Syzygium aromaticum, Lavandula angustifolia and Geranium robertianum essential oils in the treatment of acute external otitis: A comparative trial with ciprofloxacinISIJ Microbiol Immunol Infect1391
716923238Effect of recombinant human IFNγ in the treatment of chronic pulmonary complications due to sulfur mustard intoxication.ISIJournal of Immunotoxicology1392پنجم به بعد
717923237Are Curcuminoids Effective C-Reactive Protein-Lowering Agents in Clinical Practice? Evidence from a Meta-Analysis.ISIPhytotherapy research1393اول و مسئول
718923236Association of single nucleotide polymorphisms in the gene encoding platelet endothelial cell adhesion molecule-1 with the risk of myocardial infarction: a systematic review and meta-analysis.ISIThrombosis Research1392اول و مسئول
719923235Serum levels of interleukins 2, 4, 6, and 10 in veterans with chronic sulfur mustard-induced pruritus: a cross-sectional study.PMCSkinmed1392
720923191Effects of resveratrol supplementation on plasma lipids: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsISINutrition Reviews1392اول و مسئول
721923190Head-to-head comparison of fibrates versus statins for elevation of circulating adiponectin concentrations: a systematic review and meta-analysis.ISIMetabolism1392
722923189A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials investigating the effects of curcumin on blood lipid levelsISIClinical Nutrition1392اول و مسئول
723922564New LDL-Cholesterol Lowering Therapies: Pharmacology, Clinical Trials, and Relevance to Acute Coronary Syndromes.ISIClinical Therapeutics1392اول و مسئول
724922563New Therapies Targeting apoB Metabolism for High-Risk Patients with Inherited Dyslipidaemias: What Can the Clinician Expect?ISICardiovascular Drugs and Therapy1392اول و مسئول
725922136Fibrate therapy and circulating adiponectin concentrations:A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trialsISIAtherosclerosis1392مسئول
72692183Does PPARγ2 Gene Pro12Ala Polymorphism Affect Nonalcoholic Fatty Liver Disease Risk? Evidence from a Meta-AnalysisISIDNA and Cell Biology1392مسئول
72792179Fat lowers fat: purified phospholipids as emerging therapies for dyslipidemia.ISIBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids1392اول و مسئول
728921661Medicinal Plants for the Treatment of Uterus Inflammation: Implications from Iranian Folk MedicinePMCJournal of Acupuncture and meridian Studies1391اول و مسئول
729921651Cytotoxic activities of phytochemicals from Ferula species.ISIDaru1392
730921418Atorvastatin Therapy Is Not Associated with Slowing the Progression of Aortic Stenosis: Findings of a Randomized Controlled TrialISIClinical Laboratory1392مسئول
731921357Investigation of the Effects of Chlorella vulgaris Supplementation on the Modulation of Oxidative Stress in Apparently Healthy SmokersISIClinical Laboratory1392مسئول
732921096Affinity-based target deconvolution of safranalISIDaru1391پنجم
733921001Hypotensive activity of auraptene, a monoterpene coumarin from Citrus sppISIPharmaceutical Biology1392سوم
73491850Maternal and neonatal serum concentrations of zinc and copper in preterm delivery: an observational studyISITrace Elements and Electrolytes1391پنجم به بعد
73591684Impact of Adjunctive Therapy with Chlorella vulgaris Extract on Antioxidant Status, Pulmonary Function, and Clinical Symptoms of Patients with Obstructive Pulmonary DiseasesPMCScientia Pharmaceutica1391مسئول
73691679Zataria multiflora Boiss. (Shirazi thyme)-An ancient condiment with modern pharmaceutical usesISIjournal of Ethnopharmacology1391دوم
73791675Investigation of the Efficacy of a Biogeneric Recombinant Human Erythropoietin Alfa in the Management of Renal Anemia in Patients on Hemodialysis: A Multi-center Clinical TrialISIClin. Lab1391مسئول
73891516A randomized controlled trial on the anti-inflammatory effectsof curcumin in patients with chronic sulphur mustard-inducedcutaneous complicationsISIAnnals of Clinical Biochemistry1391مسئول
73991499Why it is necessary to translate curcumin into clinical practice for the prevention and treatment of metabolic syndrome?ISIBIOFACTORS1391اول و مسئول
74091497Improvement of sulphur mustard-induced chronic pruritus, quality of life and antioxidant status by curcumin: results of a randomised, double-blind, placebo-controlled trialISIBritish Journal of Nutrition1391مسئول
74191478Investigation of the Efficacy of a Biogeneric Recombinant HumanErythropoietin Alfa in the Correction of Post-Transplantation Anemia:A Randomized Comparative Trial with EprexISIClinical Laboratory1391مسئول
74291450Effects of statin therapy on serum trace element status in dyslipidemic patients: results of a randomized placebo-controlled cross-over trialISIclinical laboratory1391پنجم به بعد
74391448Relationship between levels of IFNγ, TNFα, and TGFβ and pruritus in sulfur mustard-exposed veteransISIJournal of Immunotoxicology1392پنجم
74491441Effect of Prenatal Selenium Supplementationon on Cord Blood Selenium and Lipid ProfileISIPediatrics & Neonatology1391پنجم به بعد
74591306investigation of optimal extraction antioxidant and antimicrobial activities of achillea biebersteinii and A.wilhelmsiiISIpharmaceutical biology1391سوم
74691305antimicrobia and antioxidant activities of methanol dichloromethane and ethyl acetates of scutellaria lindbergii rech lISIchiang mia j sci1391پنجم به بعد
74791266Effects of Supplementation with Curcuminoids on Dyslipidemia in Obese Patients: A Randomized Crossover Trial.ISIPhytother Res1391دوم
74891207Efficacy of Aloe vera/olive oil cream versus betamethasone cream for chronic skin lesions following sulfur mustard exposure: a randomized double-blind clinical trialISICutaneous and Ocular toxicology1391مسئول
74991175Tear total protein analysis in patients with late sulfur mustard-induced ocular complications: a cross-sectional studyISICutaneous and ocular toxicology1391سوم
75091072Investigation of antioxidant and anti-glycation properties of essential oils from fruits and branchlets of Juniperus oblongaISIRevista Brasileira de Farmacognosia1391پنجم به بعد
75191027A herbal cream consisting of Aloe vera, Lavandula stoechas, and Pelargonium roseum as an alternative for silver sulfadiazine in burn managementISIAsian Biomedicine1391پنجم به بعد
75290864Investigation of the effects of Chlorella vulgaris as an adjunctive therapy for dyslipidemia: Results of a randomised open-label clinical trialISI Nutrition & Dietetics1390پنجم به بعد
75390799Efficacy and Safety of Immunotherapy with Interferon-Gamma in the Management of Chronic Sulfur Mustard-Induced Cutaneous Complications: Comparison with Topical Betamethasone 1%ISIThe Scientific World Journal1390دوم
75490793Effect of Ginger on Acute and Delayed Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting: A Pilot, Randomized, Open-Label Clinical TrialISIIntegr Cancer Ther1391سوم
75590747Volatile Constituents of the Genus Ferula (Apiaceae): A ReviewISIJournal of Essential Oil Bearing Plants1390مسئول
75690739Serum vitamin E concentration in Iranian population with angiography defined coronary artery diseaseISIAsian biomedicine1390پنجم به بعد
75790654Antioxidant and antimicrobial activity of methanol, dichloromethane, and ethyl acetate extracts of Scutellaria litwinowiiISIScienceAsia1390پنجم
75890580Management of sulfur mustard-induced chronic pruritus: a review of clinical trialsISICutaneous and Ocular Toxicology1391مسئول
75990547Baicalin as a potentially promising drug for the management of sulfur mustard induced cutaneous complications: A review of molecular mechanismsISICutaneous and Ocular Toxicology1391اول و مسئول
76090528A randomized, double-blind, placebo-controlled trial on the efficacy and tolerability of sertraline in Iranian veterans with post-traumatic stress disorderISIPsychological medicine1390سوم
76190480Serum zinc and copper status in Iranian patients with pemphigus vulgarisISIInternational journal of dermatology1390پنجم به بعد
76290477Prooxidant-antioxidant balance in stroke patients and 6-month prognosisISIClinical Laboratory 1390پنجم به بعد
76390454A cross-sectional study of the association between heat shock protein 27 antibody titres, pro-oxidant-antioxidant balance and metabolic syndrome in patients with angiographically-defined coronary artery diseaseISIClinical Biochemistry1390اول
76490403Citrus auraptene: A potential multifunctional therapeutic agent for nonalcoholic fatty liver diseaseISIAnnals of hepatology1390مسئول
76590349Metabolic improvement by telmisartan beyond angiotensin receptor blockade: role of adipokinesISIArquivos brasileiros de endocrinologia e metabologia1390مسئول
76690338Changes in Plasma Level of Heat Shock Protein 27 After Acute Coronary SyndromeISIAngiology1390دوم
76790313A Randomized Comparative Trial on the Therapeutic Efficacy of Topical Aloe vera and Calendula officinalis on Diaper Dermatitis in ChildrenISIThe ScientificWorld Journal1390پنجم به بعد
76890286Antioxidant activities of Juniperus foetidissima essential oils against several oxidative systemsISIRevista Brasileira de Farmacognosia/Brazilian Journal of Pharmacognosy1390پنجم به بعد
76990246Antibacterial efficacy of lytic bacteriophages against antibiotic-resistant Klebsiella speciesISIThe Scientific World Journal1390پنجم به بعد
77090182Investigation of the association between metabolic syndrome and disease activity in rheumatoid arthritisISITheScientificWorldJournal1390پنجم به بعد
77190019Association of angiotensin II type 1 receptor gene A1166C polymorphism with the presence of diabetes mellitus and metabolic syndrome in patients with documented coronary artery disease ISI European Journal of Internal Medicine1390سوم
77290013Potential benefits of supplementation with auraptene in cystic fibrosisISIClinical Nutrition1390اول و مسئول
77390010Serum antibody titers against heat shock protein 27 are associated with the severity of coronary artery diseaseISICell Stress Chaperones1390پنجم به بعد
77490001Simvastatin Therapy Reduces Prooxidant-Antioxidant Balance: Results of a Placebo-Controlled Cross-Over TrialISILipids1390پنجم به بعد
77589795Evaluation of Maternal selenium supplementation on the Level of Oxidative Stress and Incidences of Outcomes in newbornsISIIranian Red Crescent Medical Journal1389پنجم به بعد
77689576screenin of acetycholinestesterase inhibitory activity of terpenoid and coumarin derivatives from the genus ferulascopusPharmacologyonline 1389پنجم
77789419association between angiotensin II type-1 receptor A1166C polymorphism and the presence of angiographically-defined coronary artery disease in an iranian populationISIAsian Biomedicine 1389پنجم به بعد
77889416Cancer Chemoprevention by 7-Prenyloxycoumarins: A Role for 5-Lipoxygenase Inhibition?ISIIntegrative Cancer Therapies1389اول و مسئول
77989412Neuroprotective effects of resveratrol: Potential mechanismsISINeurochemistry International1389مسئول
78089387The Effect of Maternal Selenium Supplementation on Pregnancy Outcome and the Level of Oxidative Stress in NeonatesISIIranian Red Crescent Medical Journal1389پنجم به بعد
78189384diversivittatin, a new phenylpropanoid derivative from the roots of ferula diversivittataISIchemistry of natural compounds1389سوم
78289364Qualitative Analysis of the Hydro-distilled Essential Oil of Ferula latisecta Rech. f. and Aell. Roots from IranISIjournal of essential oil bearig plants1389اول
78389355SELENIUM SUPPLEMENTATION AND THE INCIDENCE OF PREECLAMPSIA IN PREGNANT IRANIAN WOMEN: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED PILOT TRIALISITaiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology 1389پنجم
78489347Antiviral activities of aerial subsets of Artemisia species against Herpes Simplex virus type 1 (HSV1) in vitroISIAsian Biomedicine 1389پنجم
78589340Neonatal hypernatremia and dehydration in infants receiving inadequate breastfeedingISIAsia Pacific Journal of Clinical Nutrition 1389پنجم به بعد
78689337Molecular mechanisms for curcumin benefits against ischemic injuryISIFertility and Sterility1389مسئول
78789307Biological activities of essential oils from the genus ferulaISIasian biomedicine1389اول
78889293Results of a Randomized,Open-Label,Clinical Trial Investigating the Effects of Supplementation with Heracleum persicum Extract as an Adjunctive Therapy for DyslipidemiaISITHESCIENTIFICWORLDJOURNAL1389پنجم
78989261Potential mechanisms behind (-)-epigallocatechin-3-gallate protection against cerebral ischemic injuryISIJournal of Neuroscience Research1389مسئول
79089243Association between 45T/G polymorphism of adiponectin gene and coronary artery disease in an Iranian populationISIScientificWorldJournal1389پنجم به بعد
79189193Serum High-Sensitivity C-Reactive Protein and Heat Shock Protein 27 Antibody Titers in Patients With Stroke and 6-Month PrognosisISIAngiology1389پنجم به بعد
79289161Simvastatin treatment reduces heat shock protein 60, 65, and 70 antibody titers in dyslipidemic patients: A randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over trialISIClin Biochem1389پنجم به بعد
79389144Prooxidant-antioxidant balance in pregnancy: a randomized double-blind placebo-controlled trial of selenium supplementationISIJournal of perinatal medicine1389چهارم
79489138Effect of supplementation with selenium on postpartum depression: a randomized double-blind placebo-controlled trialISIJ Matern Fetal Neonatal Med1389پنجم به بعد
79589112Association between angiotensin II type 1 receptor gene polymorphism and metabolic syndrome in a young female Iranian populationISIArchives of medical research1389پنجم به بعد
79689044Phosphatidylcholine-Rich Nanoliposomes: Potential Tools for Serum C-Reactive Protein Reduction?ISICardiovascular Drugs and Therapy 1389اول و مسئول
79789029Potential efficacy of ginger as a natural supplement for nonalcoholic fatty liver diseaseISIWorld J Gastroenterol1389مسئول
79888611 Determination of Prooxidant-Antioxidant Balance After Acute Coronary Syndrome Using a Rapid Assay: A Pilot StudyISIAngiology1388چهارم
79988297new sesquiterpene coumarines from the roots of ferula flabellilobaISIpharmaceutical biology1388سوم
80088240Badrakemonin, a New Eremophilane-Type Sesquiterpene from the Roots Of Ferula badrakema Kos.-Pol.ISIIranian Journal of Pharmaccutical research1388سوم
80188210Selenium supplementation and premature (pre-labour) rupture of membranes: a randomised double-blind placebo-controlled trialPMCJournal of obstetrics and gynaecology1388چهارم
80288204Association between serum interleukin-6 levels and severity of perinatal asphyxiaISIAsian biomedicine 1388پنجم به بعد
80388194EVALUATION of cytotoxicity and anticonvulsant of some Iranian medicinal Ferula species.ISIPharmaceutical Biology1388
80488193Cancer chemopreventive activity of diversion from Ferula diversivittata in vitro and in vivoISIPhytomedicine1388
80588176prevalence of obesity and its association with socioeconomic factors in elderly iranian form razavi-khorasan provinceISIthe scientific world journal1388پنجم به بعد
80688175newly detected hypertension in an iranian population:an epidemiological studyISIasian biomedicine1388پنجم به بعد
80788147investigation of the effect of high dairy diet on body mass index and body fat in overweight and obese childrenISIindian journal of pediatrics1388دوم
80888067Cancer chemopreventive activity of the prenylated coumarin, umbelliprenin, in vivoISIEUROPEAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION1388دوم
80988066Evaluation of antioxidant anti-inflammatory and lipoxygenase inhibitory activities of the prenylated coumarin umbellipreninISIDaru1388سوم
81088048Synthesis and purification of 7-prenyloxycoumarins and herniaarin as bioactive natural coumarinsISIiranian journal of biomedical sciences1388دوم
81188002sesquiterpene coumarins from the fruits of ferula badrakemascopuspharmaceutical biology1388سوم
81287665Chemical Composition of the Fruit oil of Ferula flabelliloba ISIJournal of Essential oil Bearing Plants 1387سوم
81387651Antibody titres to heat shock protein 27 are elevated in patients with acue coronary syndromeISIInternational journal of Experimental pathology1387دوم
81487583Antiemetic activity of different extracts from the aerial parts of thymus transcaspicus klokovscopuspharmacologyonline1388سوم
81587257Sulfur Containing Compounds in the Volatile Oil of Ferula latisecta Rech. f. & Aell. LeavesISIJOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS1388چهارم
81687256Identification of Essential Oil Components of Ferula badrakema Fruits by GC-MS and C-13-NMR Methods and Evaluation of its Antimicrobial Activity ISIJOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS1388دوم
81787233Effect of a high dairy diet on serum antibody titers to heat shock protein 27 in overweight and obese childrenISI IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS 1388سوم
81886581An investigation of the relationship between serum Vitamin E status and Coronary Risk Factors in dyslipidaemicChemical AbstractIranian journal of Basic Medical Sciences1386دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983311واکسن انتی PCSK9 عدم تحمل گلوکز و مقاومت انسولین را در رتهای دیابتی بهبود می بخشدPreclinical pharmacotherapyپاریسپوستر1398خير
2980851Curcumin Based Chemical Sensors for Ion DetectionNutrition: from Laboratory Research to Clinical Studiesمشهدسخنرانی1396خير
3974269Effects of Atorvastatin-Containing Phosphatidylserine Liposomes on the Expression of Adhesion Molecules in Endothelial Cells4th International Student Biotechnology Congressتهرانپوستر1397خير
4972346Investigations of the effects of curcuminon heat shock protein 27 antibody concentrations in patients with metabolic syndromeدومین کنگره بین المللی و چهاردمین کنگره تغذیه ایرانتهرانپوستر1395خير
5971900میزان سطح سرمی آنتی بادی ضد پروتئین شوک حرارتی 27 در مبتلایان به هایپرتریگلیسریدمی تنها و افراد سالم در جمعیت ایراندهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1396خير
6971898بررسی ارتباط میان آنتی بادی ضد پروتئین شوک حرارتی 27 در گردش با پرفشاری خون در بیماران غیر مبتلا به بیماری قلبی عروقیدهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانپوستر1396خير
7970285بررسی تاثیر عصاره برگ گیاه کنگرفرنگی (ALE) بر روی پروفایل چربی و شاخص های قندی در بیماری کبد چرب غیر الکلیاولین همایش سراسری بیماریهای تیروئید و سندروم متابولیکمشهدپوستر1397خير
8963880Curcumin based Chemical Sensors for Ion DetectionThe first International Congress of " Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies" (NLRCS)مشهدپوستر1396خير
9963878Association of plasma lipoprotein (a) levels with Cardiovascular DiseaseThe first International Congress of " Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies" (NLRCS)مشهدپوستر1396خير
10963301Curcumin oleoresin inhibits cell growth and migratory properties of breast cancer cells through inhibition of NF-kB pathwayESMO Asia Congress Singapore, 16–19 December 2016کوالالامپورپوستر1395خير
11963300Molecular mechanisms involved in the synergistic interaction of novel formulated curcumin with gemcitabine in pancreatic cancer cellsESMO Asia Congress Singapore, 16–19 December 2016کوالالامپورپوستر1395خير
12962358Saffron in the treatment of depression and anxiety: current evidence and potential mechanisms of actionتغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
13962331The effects of curcumin on CVD risk factors in patients with metabolic syndromeNLRCS Intenational congressمشهدپوستر1396خير
14962311Phytochemical Analysis and Cytotoxicity Evaluation of Kelussia Odoratissima Mozaffششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1394خير
15962221Growth suppression of breast cancer and oxidant/antioxidant balance by curcuminInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
16962217liposome encapsulated curcumin antagonizes growth, cell cycle progression and migration induced by thrombin through AMP kinase in breast cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
17960263novel formulated form of curcumin in combination with gemcitabine inhibit cell growth in pancreatic cancerthe first international clinical oncology congressتهرانپوستر1395خير
18950285بررسی و مقایسه اثر کورکومین بر سطح سرمی ویتامین E در افراد مبتلا به سندرم متابولیکدومین کنفرانس ملی پزشکی مولکولی در درمان بیماری هاتهرانپوستر1394خير
19950284بررسی اثر مکمل درمانی با کورکومین بر سطح Fetuin-B در افراد چاقدومین کنفرانس ملی پزشکی مولکولی در تشخیص و درمان بیماری هاتهرانپوستر1394خير
20943051Lack of Efficacy for Atorvastatin Therapy in Aortic Stenosis: A One-Year Follow-Up Trial3rd World Heart Failure CongressISTANBULپوستر1392خير
21943048ANALGESIC EFFICACY AND SAFETY OF CURCUMINOIDS IN CLINICAL PRACTICE: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALSWorld Congress of the Osteoarthritis-Research-Society-International (OARSI) on OsteoarthritisSeattleپوستر1394بله
22943047ASSOCIATION BETWEEN STATIN USE AND PLASMA D-DIMER LEVELS - A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS83rd Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS)Glasgowپوستر1394بله
23943046A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF THE IMPACT OF SPIRULINA SUPPLEMENTATION ON PLASMA LIPID CONCENTRATIONS83rd Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS)Glasgowپوستر1394بله
24943045A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS ON THE EFFECT OF STATINS ON PLASMA ASYMMETRIC DIMETHYLARGININE CONCENTRATIONS83rd Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS)Glasgowپوستر1394بله
25943044LACK OF EFFICACY OF RESVERATROL ON CARDIOVASCULAR PARAMETERS? RESULTS FROM A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS83rd Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS)Glasgowپوستر1394بله
26943043EFFECT OF SOUR TEA (HIBISCUS SABDARIFFA L.) ON ARTERIAL HYPERTENSION: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS83rd Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS)Glasgowپوستر1394بله
27943041EFFECT OF CURCUMINOIDS ON OXIDATIVE STRESS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS83rd Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS)Glasgowپوستر1394بله
28943040STATIN THERAPY REDUCES PLASMA ENDOTHELIN-1 CONCENTRATIONS: A META-ANALYSIS OF 15 RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS83rd Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS)Glasgowپوستر1394بله
29943023Futility of supplementation with Coenzyme Q10 for statin-induced myopathy: an updated (2015) meta-analysis of randomized controlled trialsCongress of the European-Society-of-Cardiology (ESC)لندنپوستر1394بله
30943022Effects of supplementation with green tea catechins on plasma C-reactive protein concentrations: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsCongress of the European-Society-of-Cardiology (ESC)لندنپوستر1394بله
31943021Tibolone can decrease lipoprotein(a) concentrations in postmenopausal women: a systematic review and meta-analysis of controlled trialsCongress of the European-Society-of-Cardiology (ESC)لندنپوستر1394بله
32943020Impact of statin therapy on coronary plaque composition: a systematic review and meta-analysis of virtual histology-intravascular ultrasound studiesCongress of the European-Society-of-Cardiology (ESC)لندنپوستر1394خير
33943019Statin therapy reduces von Willebrand factor antigen levels: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trialsCongress of the European-Society-of-Cardiology (ESC)لندنپوستر1394بله
34921339Investigation of the effect of saffron (crucos sativus) on trace elements copper and zinc serum in patients with metabolic syndrom13th ICB & 5th ICBMBیزدپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1865DIETARY INTERVENTION FOR ACUTE CORONARY SYNDROME1393تالیف
2521سرطان و درمان آن در کتابهای باستان قدیم پزشکی طب سنتی ایران (قرن هجدهم میلادی میلادی)1391تالیف
352روش‌های جداسازی مواد موثره عصاره‌های طبیعی1389ترجمه
4341مروری بر تداخلات داروها و ریز مغذی ها (به تفکیک ویتامین ها، عناصر معدنی و اسیدهای آمینه)1388تالیف
5338اثرات متقابل گیاهان دارویی- داروها- مکمل ها1389تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1389متد و اجزای فرمولاسیون برای درمان دیس لیپیدمیا و بیماریهای دیگر1397/03/159987375nf>, امیرحسین صاحبکار , علی بدیعی , محمودرضا جعفری

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19523فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29376فلوشیپ پژوهشی سطح 21393
39352فلوشیپ پژوهشی سطح 11392

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19948کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1397
29212کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1395
39134کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393
49104کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاهاول1392
510211کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1398

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه