فرید  شیعه زاده
خلاصه عملکرد فرید  شیعه زاده
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فرید شیعه زاده

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فرید شیعه زاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : پریودانتیکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : fshd1365@gmail.com

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971481بررسی گیرنده های نوتروفیلی CXCR8 و CXCL8 به روش Real time PCR در بیماران دچار پریودنتیت مزمن در مقایسه با افراد بدون پریودنتیتمجریدر دست اجرابلي
2921457بررسی اثر بارگذاری فوری ایمپلنت های کاشته شده در حفره دندانهای تازه کشیده شده بر موفقیت ایمپلنت: مرور نظام مندمجریپایان یافتهبلي
3971749تاثیر مداخله بر اساس مدل ارتقای سلامت پندر بر ارتقای رفتار بهداشت دهان و دندان سالمندان مبتلا به سرطان در شهر مشهد1398همکاردر دست اجراخير
4961814تاثیر درمان جرم گیری و صافکاری ریشه(SRP) بر غلظت ویسفاتین و چمرین در بزاق بیماران با پریودنتیت مزمن متوسط تا شدیدهمکارعقد قراردادبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980601Is Impregnation of Xenograft with Caffeine Effective on Bone Healing Rate in Mandibular Defects? A Pilot Histological Animal StudyPMCJournal of Maxillofacial and Oral Surgery پنجم
2980056Tapered Versus Cylindrical Implant: Which Shape Inflicts Less Pain After Dental Implant Surgery? A Clinical Trial.ISIJournal of Oral and Maxillofacial Surgery1398سوم
3973292Periosteal Envelope Flap as a Technique for Horizontal Bone Augmentation: A Case Series StudyISIThe open dentistry journal1397چهارم
4973113Evaluation of the Antimicrobial Activity of Tribulus terrestris, Allium sativum, Salvia officinalis, and Allium hirtifolium Boiss Against Enterococcus faecalisISCInternational Journal of Enteric Pathogens1396چهارم
5973019Crestal Sinus Floor Elevation with Autogenous Press-Fit Dowel Bone Harvested Using Trephine Drills: A New MethodMedlineJournal of Long-Term Effects of Medical Implants1397مسئول
6972650Immediate Nonfunctional Loading of a Single Implant in the Posterior Maxillary Area: A Randomized Clinical Trial.MedlineJournal of long-term effects of medical implants1397مسئول
7972535The relationship between periodontal variables and disease severity in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) patientsISCJournal of Advanced Periodontology & Implant Dentistry1397سوم
8972526Comparative Evaluation of IL-17 and TGF-β Expression in Tissues of Patients with Chronic Periodontitis and Healthy Individuals Using Real-time PCRISCJournal of Advanced Periodontology & Implant Dentistry1397چهارم
9963586The Effects of Smoking on Expression of IL-12 and IL-1β in Gingival Tissues of Patients with Chronic PeriodontitisPMCThe open dentistry journal1396پنجم
10962059The effect of smoking on inflammatory cell infiltrate subtypes in gingival tissue of patients with chronic periodontitisPMCElectronic Physician1396چهارم
11960244Healing of large periapical lesions following delivery of dental stem cells with an injectable scaffold: new method and three case reports.PMCIndian journal of dental research1393پنجم به بعد
12960228Clinical and Radiographic Evaluation of Demineralized Freeze-Dried Cancellous Block Allograft for Ridge Augmentation: A Pilot StudyMedlineJournal of long-term effects of medical implants1395چهارم
13953916Comparison of Two Regenerative Surgical Treatments for Peri-Implantitis Defect using Natix Alone or in Combination with Bio-Oss and Collagen Membrane.PMCJournal of long-term effects of medical implants1395دوم
14953911Evaluation of Alveolar Crest Changes following Buccal Bone Overbuilding in Immediate Implantation.PMCJournal of long-term effects of medical implants1395سوم
15953904Lateral Ridge Augmentation with Autogenous Bone Harvested Using Trephine Drills: A Noninvasive TechniquePMCThe open dentistry journal1394پنجم به بعد
16953797PEMPHIGUS VULGARIS THAT WAS MISDIAGNOSED AS DIFFUSED GINGIVITIS, A CASE REPORT AND REVIEWChemical AbstractAmerican Journal of Oral Medicine and Radiology1394اول
17940912Evaluation of Effect of Immediate Loading on Clinical Success after Immediate Implantation: A Systematic Review and Meta-AnalysisChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1394مسئول
1892994The effect of abutment surface roughness on the retention of implant-supported crowns cemented with provisional luting cementindex copernicusJournal of Dental Materials and Techniques1391سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110132فلوشیپ پژوهشی سطح 21397
210011فلوشیپ پژوهشی سطح 11397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه