ناصر  شعیبی
خلاصه عملکرد ناصر  شعیبی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

ناصر شعیبی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): ناصر شعیبی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : چشم پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : ShoeibiN@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961650بررسی تغییرات میزان واسکولاریزاسیون عصب اپتیک و ناحیه ماکولا توسط OCT-A بعد از عمل جراحی کاتاراکتمجریپایان یافتهخير
2960978مقایسه میزان آسیب شبکیه در درمان macular hole closure با دو روش برداشتن ILM با pinch وscraperمجریپایان یافتهبلي
3960463بررسی پلی مورفیسم های دومین های فعال ژن VEGFدر ارتباط با پاسخ به درمان تزریق داخل ویتره اواستین در بیماران رتینوپاتی دیابتی دارای ادم ماکولامجریدر دست اجرابلي
4951832بررسی عملکرد استفاده از سیستم ضبط تصاویر عمل در اموزش عملی دستیاران تخصصی چشم پزشکیمجریدر دست اجراخير
5950232بررسی تغییرات خواص بیومکانیک قرنیه توسط Oculus corvis ST و ocular response analyzer بعد از عمل جراحی پارسپلانا ویترکتومیمجریدر دست اجرابلي
6941775بررسی تاثیر داروهای آنتی گلوکوم رایج بر ضخامت لایه کوروئید در افراد جوان سالممجریپایان یافتهبلي
7940537میزان بروز و عوامل خطر رتینوپاتی نوزادان نارس در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی خاتم النبیاء مشهد ، فروردین 94 – شهریور 95مجریپایان یافتهبلي
8931021بررسی تاثیر روزه داری بر ضخامت کوروئید، مشخصات آناتومیک زاویه اتاقک قدامی و مشخصات بیومتریک چشم در افراد سالم در ماه مبارک رمضانمجریپایان یافتهبلي
9930125بررسی روند تکامل در نوزادان مبتلا به رتینوپاتی نارسی درمان شده با بواسیزوماب داخل ویترهمجریپایان یافتهخير
10930090بررسی ضخامت کوروئید در بیماران دیابتیک مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیا مشهد سال 1393مجریپایان یافتهخير
11930011بررسی فراوانی موتاسیون ژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتازMTHFR دربیماریهای انسدادی عروقی رتین و قسمت قدامی عصب اپتیک در بیماران کمتر از50سال مراجعه کننده به درمانگاههای بیمارستان خاتم الانبیا در مدت 6 ماه:بیمارستان خاتم الانبیا 1393مجریپایان یافتهخير
12922091بررسی اثربخشی تزریق داخل زجاجیه ای بواسیزوماب در نوزادان نارس در بیمارستان چشم پزشکی خاتم الانبیا (1390-93)مجریپایان یافتهبلي
13922090بررسی شیوع بیماریهای سیستمیک زمینه ای همراه در بیماران با تشخیص یووئیت در درمانگاه های بیمارستان خاتم الانبیا : 1390-93مجریپایان یافتهبلي
14922089بررسی شیوع و نتایج درمانی اندوفتالمیت حاد پس از تزریق داخل ویتره دارومجریپایان یافتهبلي
15921181بررسی یافته های میدان بینایی و توموگرافی همدوسی اپتیکی در افراد نزدیک بین زیاد با و بدون چرخش عصب باصرهمجریپایان یافتهبلي
16920560میزان بروز و عوامل خطر رتینوپاتی نوزادان نارس در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی خاتم الانبیا مشهد (1390-92)مجریپایان یافتهبلي
17911235بررسی تاثیر دیررس تزریق داخل ویتره بواسیزوماب بر ایندکسهای بیومکانیک و آناتومیک قرنیهمجریپایان یافتهخير
18910995بررسی تأثیر یونتوفورزیس در افزایش میزان غلظت داخل ویتره سیکلوسپورین به دنبال استفاده از فرم لیپوزومی در خرگوشمجریپایان یافتهبلي
19910973بررسی تغییرات میزان بروز جداشدگی شبکیه در روزه داریمجریپایان یافتهخير
20910292تغییرات کوتاه مدت فشار داخل چشمی در تزریقات Bevasizumab داخل ویتره : مقایسه اثر داروهای کاهنده فشار داخل چشمیمجریپایان یافتهبلي
21900827بررسی تغییرات IOP در بیماران تحت پارس پلانا ویترکتومی از لحاظ علل مختلف انجاممجریپایان یافتهخير
22900427بررسی ابعاد دیسک اپتیک و موقعیت مرکز ماکولا نسبت به دیسک اپتیک در جمعیت مشهدمجریپایان یافتهبلي
23900371بررسی تغییرات حساسیت کنتراست بینایی و ابریشن قرنیه قبل و بعد از انجام کلاژن کراس لینکینگ در بیماران مبتلا به قوز قرنیهمجریپایان یافتهبلي
24900139ارزیابی پتانسیل برانگیخته بینایی با الگوی معکوس شونده در بیماران دیابتی نوع دومجریپایان یافتهبلي
2589816بررسی مقایسه ای تاثیر مصرف خوراکی ایندومتاسین و پروپرانولول بر سیر بالینی و نتایج بینائی بیماران مبتلا به سنترال سروز کوریو رتینو پاتی حادمجریپایان یافتهبلي
2689758بررسی زاویه جدا شدن شاخه های شریانی از شریان اصلی در شبکیه بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیو شدید و مقایسه آن با افراد سالممجریپایان یافتهبلي
2789698بررسی عملکرد الکتروفیزیولوژیک رتین با استفاده از الکترورتینوگرافی قبل و بعد از فتوکموتراپی ( متوکسالن+ماورابنفش نوع A)مجریپایان یافتهبلي
2889398بررسی رابطه سطح سرمی پرولاکتین وTSH با رتینوپاتی دیابتی در مبتلایان به دیابت نوع 2مجریپایان یافتهخير
2989374بررسی اثرات لیزر فتوکواگولاسیون زودرس شبکیه بر ثبات مرحله رتینوپاتی در بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیومجریپایان یافتهبلي
3089047بررسی ارتباط بین سطح سرمی hsCRP و قطر عروق درگیر در رتینوپاتی دیابتیمجریپایان یافتهخير
3189030بررسی میزان کندگی مجدد شبکیه بعد از تخلیه روغن سیلیکون در چشم های ویترکتومی شده به علت رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی پیشرفتهمجریپایان یافتهبلي
3289005بررسی سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D با مراحل رتینوپاتی دیابتی در بیماران دیابتی نوع 2مجریپایان یافتهخير
3388015بررسی حساسیت ویژگی تست های حساسیت کانتراست (CV1000) و دید رنگ در افراد سالم و دیابتی با و بدون رتینوپاتیمجریپایان یافتهبلي
34980570نظام ثبت بیماران با ترومای نافذ چشمی خراسان بزرگهمکاردر دست اجراخير
35971745نقش شبکه های اجتماعی مجازی در آموزش رزیدنت چشم پزشکی: دیدگاه مربی و فراگیرهمکارپایان یافتهبلي
36971571نظام ثبت معاینات چشمی در نوزادان نارسهمکاردر دست اجراخير
37971570سیستم ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به تحلیل رفتگی های ارثی شبکیه چشم در مشهدهمکاردر دست اجراخير
38971333بررسی نتایج بالینی و پیش آگهی بیماران با Open Globe injury درمان شده در بیمارستان خاتم الانبیا و ارتباط آن با فاکتورهای قبل عملهمکاردر دست اجرابلي
39971255بررسی طولی تغییرات ضخامت کوروئید بعد از جراحی رفرکتیوهمکاردر دست اجرابلي
40970592مقایسه جریان خون ماکولا,پری پاپیلاری و سر عصب اپتیک بعد از مصرف داروی ریتالین با استفاده از آنژیوگرافی اوپتیکال کوهرنس توموگرافی (OCT)همکاردر دست اجرابلي
41970188بررسی تغییرات OCT-A در عصب اپتیک و ماکولار در اثر روزه داری در افراد سالمهمکاردر دست اجرابلي
42970066مقایسه جریان خون پره پاپیلاری و سر عصب اپتیک بعد از مصرف دارو های رایج آنتی گلوکوم با استفاده از آنژیوگرافی اوپتیکال کوهرنس توموگرافی (OCT) در افراد سالم جوانهمکاردر دست اجرابلي
43970028بررسی اثر منوتراپی کروسین در ماکولوپاتی دیابتی خفیف تا متوسط به روش کارآزمایی بالینیهمکاردر دست اجرابلي
44961461بررسی میزان بروز و عوامل همراه اندوفتالمیت حاد پس از عمل جراحی ویترکتومی و نتایج بینایی حاصل از آن در مرکز چشم پزشکی خاتم الانبیا مشهد بین سالهای ۹۰-۹۶همکاردر دست اجرابلي
45961015بررسی جهش های ژنتیکی بیماران رتینیت پیگمنتوزای غیرسندرمی استان خراسان رضوی با روش توالی یابی نسل آیندههمکاردر دست اجرابلي
46960808مقایسه ریسک آپنه انسدادی در بیماران دیابتی با و بدون رتینوپاتیهمکاردر دست اجرابلي
47960747تأثیر برنامه مراقبت تکاملی براساس ارزیابی شرایط فردی نوزاد(NIDCAP) بر درد ناشی از معاینه چشم جهت غربالگری رتینوپاتی نارسیهمکارپایان یافتهبلي
48960661بررسی یافته های چشمی در بیماران سندرم نفروتیک با مصرف طولانی کورتیکواستروییدهمکارپایان یافتهبلي
49960177بررسی تاثیر برنامه آموزشی خودمدیریتی بر کیفیت زندگی مرتبط با بینایی سالمندان مبتلا به اختلال بیناییهمکارپایان یافتهبلي
50951343شناسایی ژنهای درگیر در بیماران غیر سندرمی رتینیت پیگمنتوزای استان خراسان رضویهمکاردر دست اجراخير
51951319بررسی میزان ویتامین د در نوزادان با وزن تولد خیلی کم(VLBW) مبتلا به رتینوپاتی نوزادان نارسهمکارپایان یافتهخير
52950689اثر کار نزدیک بر پارامترهای سگمان قدامی چشم به وسیله اپتیکال کوهرنس توموگرافیهمکارپایان یافتهبلي
53950646بررسی تغییرات انکساری در رتینوپاتی نوزادان پره ماچور درمان شده با تزریق داخل ویتره bevacizumab در مقایسه با گروه شاهد همسن بدون درمانهمکارپایان یافتهبلي
54950453ارزیابی سطح ویتامین D3 در بیماران مبتلا به یووئیت غیرعفونیهمکاردر دست اجرابلي
55950264مقایسه اندازه ضخامت ماکولا قبل و بعد از فیکو امولسیفیکیشن و کاشت لنز داخل چشمی در افراد غیر دیابتی و دیابتی بدون رتینوپاتی با اپتیکال کوهرنس توموگرافیهمکارپایان یافتهبلي
56950234بررسی تغییرات ضخامت کروئید sub foveal بعد از عمل ویترکتومی در بیماران دیابتی دچارادم ماکولای بالینی قابل توجه (CSME) از نوع ترکشنالهمکارپایان یافتهبلي
57941712مقایسه پارامترهای اپتیکال کوهرنس توموگرافی سگمان قدامی چشم با سیکلوپنتولات و تروپیکامید در افراد امتروپ، مایوپ و هایپروپهمکارپایان یافتهبلي
58930419طراحی و ایجاد رجیستری بومی بیماری های چشمهمکاردر دست اجراخير
59930361بررسی تاثیر کروسین بر ماکولوپاتی دیابتی و کاتاراکت به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونما همکارپایان یافتهخير
60930010تاثیر تحریک چندحسی بر درد ناشی از معاینه چشم جهت غربالگری رتینوپاتی نارسی در نوزادان نارسهمکارپایان یافتهبلي
61922181مقایسه نتایج تحلیل و آنالیز سوالات آزمون ارتقاء دستیاری گروه های بالینی بین سالهای 92-90 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
62900975بررسی رابطه سطح منیزیوم و رتینوپاتی در بیماران دیابتی نوع دوهمکارپایان یافتهبلي
63900896بررسی شیوع و علل اختلالات بینایی در جمعیت مشهد1388-1389همکارپایان یافتهبلي
64900269بررسی ارتباط High sensivity c-reactive protein و مقاومت به انسولین با شدت رتینوپاتی دیابتیهمکارپایان یافتهبلي
65900135بررسی مقایسه ای اثرات استفاده از میتومایسین C بر روی آندوتلیوم قرنیه در بیماران PRK بر اساس مدت زمان مواجهههمکارپایان یافتهبلي
6689873بررسی اثر آموزش بر نحوه ارائه گزارش صبحگاهی در دپارتمان داخلی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
6789811طراحی و ارزیابی سیستم غربالگری اتوماتیک رتینوپاتی دیابتیکهمکارپایان یافتهخير
6889508شناسایی اگزودای سخت در رتینوپاتی دیابتی با روشهای پردازش تصاویر دیجیتال رنگی شبکیههمکارپایان یافتهبلي
6989293بررسی ارتباط تعداد میکروآنوریسمهای شمارش شده به روش اتومات در تصاویر فلوئورسئین آنژیوگرافی شبکیه با مرحله دیابتیک رتینوپاتی غیر پرولیفراتیوهمکارپایان یافتهبلي
7088767بررسی عوارض دیررس مسمومیت خردل گوگردی، بویژه عوارض قلبی عروقی در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
7188722بررسی فراوانی سلول های اندوتلیال قرنیه در بیماران دیابتی قبل و پس از پان رتینال فتوکوآگولاسیونهمکارپایان یافتهبلي
7288656بررسی اثرات میتومایسین C بر سلولهای اندوتلیال قرنیه در روشهای مختلف جراحی ناخنکهمکارپایان یافتهبلي
7388255بررسی رابطه بین دانسیته عروق ملتحمه و اپی اسکلرا و شدت رتینوپاتی دیابتیکهمکارپایان یافتهخير
7487565بررسی مقایسه ای توانایی آزمونهای دید رنگ، زمان بهبودی فتواسترس و پتانسیل برانگیخته بینایی در تشخیص زودرس عوارض چشمی ناشی از مصرف هیدروکسی کلروکین، در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و لوپوس اریتماتوز سیستمیک همکارپایان یافتهبلي
7587417بررسی تاثیر تزریق داخل ویتره فعال کننده پلاسمینوژن بافتیt-PA در درمان ادم ماکولای مقاوم به درمان در چشم افراد مبتلا به رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیوهمکارپایان یافتهبلي
7681071بررسی رابطه گلوکوم (زاویه باز و بسته) مزمن و عفونت هلیکوباکتر پیلوریهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982482ReplyISIAmerican Journal of Ophthalmology1398پنجم
2982352Diabetic Retinopathy Clinical Practice Guidelines: Customized for Iranian PopulationPMCJournal of ophthalmic & vision research1395پنجم به بعد
3982325Incidence and Risk Factors of Retinopathy of Prematurity in Khatam Al-Anbia Ophthalmology Hospital in Mashhad Cityعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Scientific Research in Dental and Medical Sciences1398چهارم
4981525Visual prognosis, clinical features, and predisposing factors in non-HIV patients with cytomegalovirus retinitisISIInternational ophthalmology1398اول
5980250Effect of Intravitreal Bevacizumab Injection on Corneal in vivo Biomechanics: A Pilot StudyPMCJournal of ophthalmic & vision research1398اول
6973482Author's replyPMCJournal of ophthalmic & vision research1397دوم
7972977Structure versus function in high myopia using optical coherence tomography and automated perimetry‏ISIClinical & experimental optometry1398دوم
8970532Patterns of uveitis at a tertiary referral center in Northeastern IranPMCJournal of ophthalmic & vision research1397دوم
9970529Effects of Crocin on Diabetic Maculopathy: A Placebo-Controlled Randomized Clinical TrialISIAmerican Journal of Ophthalmology1397پنجم
10970172Effect of Self-management Educational Program on Vision-related Quality of Life among Elderly with Visual ImpairmentscopusEvidence based Care Journal1397پنجم
11970128Vitreous changes after intravitreal bevacizumab monotherapy for retinopathy of prematurity: a case seriesPMCInternational journal of retina and vitreous1396اول
12962852Visual Field Assessment in High Myopia With and Without Tilted Optic DiscISICLINICAL AND EXPERIMENTAL OPTOMETRY1396اول
13962435Long-term complications of sulfur mustard poisoning: retinal electrophysiological assessment in 40 severely intoxicated Iranian veteransPMCInternational journal of retina and vitreous1395اول
14962403Bilateral cytomegalovirus retinitis in a healthy infantPMCJournal of current ophthalmology1395سوم
15961690?Is There any Correlation Between Diabetic Retinopathy and Risk of Cardiovascular DiseaseMedlineCurrent diabetes reviews1395اول
16961379Utility of 1% Tropicamide in Improving the Quality of Images for Tele-Screening of Diabetic Retinopathy in Patients with Dark IridesISIOPHTHALMIC EPIDEMIOLOGY1396پنجم به بعد
17951451Optical Coherence Tomography and Biometry in High Myopia with Tilted DiscISIOPTOMETRY AND VISION SCIENCE1395دوم
18951237Effect of oral photochemotherapy (8-methoxypsoralen + UVA) on the electrophysiologic function of retinaISICUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY1395اول
19950727Is Plasminogen activator inhibitor-1 associated with diabetic retinopathy and its severity in type 2 diabetic patients?Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394دوم
20950394Toxoplasmosis Neuroretinitis: A Case ReportISIIranian Red Crescent Medical Journal1395اول
21942747Sulfur Mustard Exposure and Non-Ischemic Central Retinal Vein OcclusionSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394اول
22942459Bilateral Multifocal Choroidal Osteoma with Choroidal Neovascularizationسایر سایت‏های تخصصیCase Reports in Ophthalmological Medicine1394دوم
23942458Unilateral idiopathic retinal vasculitis, aneurysms, and neuroretinitis syndrome (IRVAN) in a young femalePMCJournal of current ophthalmology1393سوم
24941033Effect of multisensory stimulation on heart rate during eye examination for screening of retinopathy of prematurity in preterm infantsscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1394پنجم به بعد
25940428Tumor necrosis factor gene polymorphisms in advanced non-exudative age-related macular degenerationscopusJournal of Ophthalmic and Vision Research1394چهارم
26935247Effect of pan-retinal photocoagulation on the retinal nerve fiber layer in Diabetic patients(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394چهارم
27935040The effects of multi-sensory stimulation on the facial expression of neonates during eye examinations for retinopathy of prematurity screeningscopusJournal of Babol University of Medical Sciences1394پنجم به بعد
28934808Is there any correlation between vitamin D insufficiency and diabetic retinopathy?ISIInternational Journal of Ophthalmology1394دوم
29933892Effect of multisensory stimulation on oxygen saturation in premature infants during eye examinationCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1393پنجم به بعد
30933591Relationship between hsCRP Levels with the Presence and Severity of Diabetic RetinopathyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393سوم
31933397Branch Retinal Artery Occlusion in a Patient with Patent Foramen OvalePMCJOURNAL OF OPHTHALMIC AND VISION RESEARCH1392اول
32933387Short-term intraocular pressure changes after intravitreal bevacizumab injectionChemical Abstractreviews in clinical medicine1393سوم
33933386Iontophoresis in ophthalmology: A review of the literatureChemical Abstractreviews in clinical medicine1393اول
34932675A simple method for detecting vitrectomy infusion line position in hazy media, in case of poor visualization.ISIRetina1393اول
35932674Electrophysiologic evaluation of retinal function in patients with psoriasis and vitiligoISIDocumenta ophthalmologica1393اول
36932672Safety of Intravitreal Zoledronic Acid, an Anti-angiogenic Bisphosphonate, in a Rat ModelPMCJOURNAL OF OPHTHALMIC AND VISION RESEARCH 2014; Vol. 9, No. 11392چهارم
37932671Bilateral macular hole following myopic photorefractive keratectomyPMCKorean J Ophthalmol1393اول
3892797Sudden Macular Distortion in a Middle-aged WomanPMCJOURNAL OF OPHTHALMIC AND VISION RESEARCH,1391
3992793Three-Dimensional OCT Features of Perfluorocarbon Liquid Trapped Under the Fovea.PMCOphthalmic Surg Lasers Imaging.1389
4092792Intravitreal bevacizumab with or without triamcinolone for refractory diabetic macular edema; a placebo-controlled, randomized clinical trialPMCGraefes Arch Clin Exp Ophthalmol.1388سوم
4192791Intravitreal bevacizumab for prevention of early postvitrectomy hemorrhage in diabetic patients: a randomized clinical trial.ISIOphthalmology1388دوم
4292315Pattern Visual Evoked Potentials in Patients with Type II Diabetes MellitusPMCjournal of ophthalmic & vision research1391سوم
4390466Intravitreal tissue plasminogen activator to treat refractory diabetic macular edema by induction of posterior vitreous detachmentISIRetina1390مسئول
4490311Serum Prolactin Level and Diabetic Retinopathy in Type 2 Diabetesindex copernicusJournal of diabetes & metabolism1390دوم
4590224Rapid and Sustained Resolution of Serous Retinal Detachment in Sturge-Weber Syndrome after Single Injection of Intravitreal BevacizumabISIOcular Immunology and Inflammation1390مسئول
4690159A comparative study of the usefulness of color vision, photostress recovery time, and visual evoked potential tests in early detection of ocular toxicity from hydroxychloroquinePMCInternational ophthalmology1390سوم
4789463Evaluation of Relationship between Contrast Sensitivity, Color Vision And Visual Acuity in Diabetic Patients with and Without Retinopathy(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389مسئول
4889318Evaluation of Contrast Sensitivity, Color Vision and Visual Acuity in Patients with and without DiabetesISIIranian Journal of Ophthalmology 1389دوم
4986613ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری با گلوکوم زاویه باز اولیه (Emro (IMEMRمجله چشم پزشکی بینا1386چهارم
5086179ارتباط عفونت هلیکوباکترپیلوری با گلوکوم زاویه باز اولیهindex copernicusمجله چشم پزشکی بینا1386چهارم
5184058Clinical Results and Complications of Adjunctive Subconjunctival mitomycin C injection before Pterygium ExcisionSID/Iranmedex/MagiranIranian J ophthal 1384پنجم به بعد
5283022بررسی میزان موفقیت عمل گذاشتن لوله سیلیکون در کودکان بزرگتر از دو سال مبتلا به انسداد مجاری اشکیSID/Iranmedex/Magiranمجله چشم پزشکی ایران1383دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973015Effect of Single Dose Antiglaucoma Medications on Choroidal Thicknessبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397بله
2973013Research Protocol: Designing and Establishment of the First Inherited Retinal Dystrophy Registry in Iranبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397خير
3973012Subfoveal Choroidal Thickness after Pars Plana Vitrectomy in Tractional Clinically Significant Macular Edemaبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397خير
4963590Effects of Crocin on Diabetic Maculopathy; A Double Blind Placebo Controlled Randomized Clinical Trial27 کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1396خير
5934132Unilateral Idiopathic Retinal Vasculitis, Aneurgsms and Neuroretinitis Syndrome (IRVAN)بیست و سومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1392خير
6934127Posterior vitreous Detachment after Intravitreal Bavacizumab Injection for Retinopathy of Prematurityبیست و سومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1393خير
7934125Bilateral cytomegalovirus Retinitis In an Immunocompetent Infant: A case reportبیست و چهارمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1393خير
8934124Presumed Ocular leishmaniasis: A caseReportبیست و چهارمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1393خير
9924272HTLV-1 Infection and audivestibular involwementglobal otology research meeting-29th politzer society meetingآنتالیاسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11888بیماری شبکیه نوزادان نارس: دانستنی‌های لازم در ارتباط با بیماری شبکیه نوزادان نارس1396تالیف و گردآوری
21150Basic and Clinical Toxicol (chapter: Ocular Injury by Mustard Gas; Early and Late Complications)1394تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه