احمد  قربانی
خلاصه عملکرد احمد  قربانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

احمد قربانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): احمد قربانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : ghorbania@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
فیزیولوژی پزشکیدکترا (Ph.D.)1388دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950779بررسی اثر زعفران و اجزا آن کروسین، کروستین و سافرانال بر فرایند تمایز به ادیپوسیت در سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسان پایان یافتهبلي
2980531بررسی اثر حفاظتی لیناگلیپتین در برابر آسیب ناشی از گلوتامات در سلولهای اولیگودندریسیتی OLN-93مجریدر دست اجرابلي
3980313بررسی اثرات عصاره گیاه Moraea sisyrinchium بر تکثیر سلولهای هپاتوکارسینوما و گلیوبلاستوم مولتی فرم در شرایط برون تنیمجریدر دست اجرابلي
4971751بررسی اثرات ضد سرطانی عصاره غنی از فلاونوئید گیاه شاه توت بر کارسینومای هپاتوسلولار در مدل موش صحراییمجریدر دست اجراخير
5971537بررسی اثر عصاره گیاه Psoralea drupacea بر تکثیر سلولهای هپاتوکارسینوما رده HepG2مجریدر دست اجرابلي
6961958بررسی اثرات محافظتی ریواس ترکمنی (Rheum turkestanicum) بر آسیب کبدی ناشی از رژیم پر چرب در موش صحراییمجریدر دست اجراخير
7961684بررسی اثرات مفدرون بر پرولیفراسیون و آپپتوز سلول های پیش ساز/ بنیادی عصبی موش صحراییمجریدر دست اجرابلي
8961134بررسی اثرات ضد سرطانی گالبانیک اسید بر رده سلولی گلیوبلاستوم مولتی فرم (U87)مجریدر دست اجرابلي
9960667بررسی سمیت حاد و تحت حاد گیاه ریواس ترکمنی (Rheum turkestanicum) در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
10960305بررسی اثرات عصاره آبی الکلی گیاه Ferula latisecta (نوعی آنغوزه) بر میزان قند و چربی خون موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینمجریپایان یافتهخير
11950776بررسی اثر محافظتی بربرین بر آسیب سلولی ناشی از هیپرگلیسمی در سلولهای بنیادی بافت چربیمجریپایان یافتهخير
12941336بررسی اثر آنتی آپپتوتیک اسید رزمارینیک در سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربیمجریپایان یافتهخير
13941316بررسی اثر رزین و ریشه باریجه (Ferrula gummosa) بر میزان قند و چربی خون موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینمجریپایان یافتهخير
14940250اثرات مصرف مفدرون در دوره بارداری بر آپوپتوز و تکثیر سلولی در هیپوکامپ زاده های موش نژاد Balb/Cمجریپایان یافتهبلي
15931697بررسی سمیت عصاره آبی الکلی باریجه بر بارداری و شیردهی در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
16931443بررسی اثرات یک مکمل گیاهی (متشکل از سیر، زردچوبه، جینسینگ و چای سبز) بر کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان های شایع دستگاه گوارش فوقانیمجریپایان یافتهبلي
17931243بررسی اثرات یک ترکیب گیاهی بر میزان چربی خون و آنزیم های کبدی بیماران مبتلا به کبد چرب: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شدهمجریپایان یافتهخير
18930917بررسی اثر عصاره ی آبی - الکلی سیاه دانه بر عملکرد کبدی موشهای صحرایی نوزاد تغذیه شده توسط مادران مبتلا به کم کاری تیروئیدمجریپایان یافتهخير
19930496بررسی سمیت تولید مثلی سیاه دانه و شیاف فیتوواژکس در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
20930384بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی-الکلی کاج سوزنی در موش سوریمجریپایان یافتهخير
21922916بررسی سمیت حاد و مزمن گیاه باریجه در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
22922684بررسی سمیت سلولی و القای آپپتوز ناشی از عصاره های گیاهان زنیان و سنبله کرک دار در رده سلولی گلیال مغز موش صحراییمجریپایان یافتهخير
23921823بررسی اثر کروستین بر میزان تمایز و بیان ژن های مقاومت دارویی در سلول های پرومیلوسیتی حاصل از بیماران مبتلا به لوسمی حاد پرومیلوئیدی (APL)مجریپایان یافتهبلي
24921250مقایسه تاثیر دو روش آموزش عادی و آموزش مبتنی بر ارائه مقاله بر یادگیری درس فیزیولوژی دانشجویان بینایی سنجی و تکنولوژی رادیولوژیمجریپایان یافتهخير
25921166بررسی تطبیقی علائم غلبه سردی در طب سنتی ایرانی با اختلالات سیستم نورواندوکرینمجریپایان یافتهخير
26921057بررسی اثرات محافظتی عصاره گیاه Viola tricolor (بنفشه تزئینی)وviola odorata (بنفشه معطر)بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم/گلوکزمجریپایان یافتهخير
27920293بررسی اثرات عصاره آبی الکلی گیاه درمنه بر باروری موش های صحرایی مادهمجریپایان یافتهخير
28911069بررسی اثرات پپتید c بر متابولیسم بافت چربی انسانمجریپایان یافتهخير
29911068بررسی اثرات یک ترکیب گیاهی بر میزان چربی خون بیماران مبتلا به دیابتمجریپایان یافتهخير
30910812بررسی اثر روغن دانه انار بر استرس اکسیداتیو القاء شده توسط پراکسید هیدروژن در سلول های قلبی H9C2 مجریپایان یافتهخير
31910730بررسی اثر سافرانال بر استرس اکسیداتیو القاء شده توسط پراکسید هیدروژن در سلولهای قلبی H9C2 مجریپایان یافتهخير
32910555مقایسه قابلیت تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از بافت چربی موش های صحرایی دیابتی با سالممجریپایان یافتهخير
33910427بررسی اثر عصاره هیدروالکلی کندر (Boswellia serrata) و ماده موثره آن، 3-استیل 11-کتو-?- بوسولیک اسید (AKBA)، بر آسیب ناشی از القا ایسکمی در سلول های PC12مجریپایان یافتهبلي
34910331بررسی اثر عصاره آبی- الکلی بنفشه و فراکسیون های آن بر پرولیفراسیون و آپوپتوز ردۀ سلول های N2a و MCF7مجریپایان یافتهبلي
35910229 بررسی اثر محافظتی فراکسیون اتیل استاتی کاهو بر آپوپتوز ناشی از القاء ایسکمی در سلول های PC12 مجریپایان یافتهخير
36901177 بررسی اثر لینالول بر آپپتوز ناشی از القاء ایسکمی در سلول های PC12 مجریپایان یافتهخير
37900999بررسی اثرات عصاره های آبی – الکلی دانه شنبلیله و میوه قره قاط بر مصرف گلوکز و لیپولیز در بافت چربی موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینمجریپایان یافتهخير
38900836تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق شده از بافت چربی به سلولهای مترشحه انسولین با الگوی ترشحی مشابه ترشح انسولین القاء شده از جزایر لانگرهانس جداشده از پانکراس رتمجریپایان یافتهخير
39900709اثرات تزریق داخل تراشه ایی سلولهای استرومای بافت چربی و استنشاق محیط کشت آنها (conditioned medium) بر شاخص های تنفسی و ساختار میکروسکوپی ریه خوکچه های هندی در مدل بیماری مزمن انسدادی ریهمجریپایان یافتهبلي
40900401بررسی مقایسه ای اثرات انسولینوتروپیک و لیپولیتیک مشتقات سیلوستامید و همبستگی آنها با مهار آنزیم فسفودی استرازمجریپایان یافتهبلي
41900222بررسی اثرات فراکسیونهای مختلف عصاره آبی- الکلی اندام هوایی گشنیز بر آسیب اکسیداتیو در بافت مغز در مدل تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
42900170بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی اندام هوایی بنفشه در موش سوریمجریپایان یافتهخير
43900009بررسی اثرات ترکیبات متشکل از چند گیاه دارویی بر میزان قند، انسولین و چربی های خون موش های صحرایی نرمال و دیابتی شده با استرپتوزوتوسینمجریپایان یافتهخير
4489385بررسی اثرات خواب آوری فراکسیونهای مختلف عصاره هیدروالکلی اندام هوایی کاهو و گشنیز در موش سوریمجریپایان یافتهخير
45980174بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه ریواس ترکمنی (Rheum turkestanicum) در کارسینومای هپاتوسلولار القاء شده در موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
46971072بررسی اثر محافظتی عصاره آبی-الکلی absinthium Artemisia بر سمیت عصبی ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در سلول های SH-SY5Yهمکاردر دست اجراخير
47951827بررسی اثر لوتیراستام بر بقا، تکثیر و تمایز سلول های پیش ساز/ بنیادی عصبی در شرایط برون تنیهمکاردر دست اجرابلي
48951370بررسی اثرات ضدآنژیوژنزی عصاره شنبلیله) (Trigonella foenum-graecum در محیط in vitro و in vivoهمکارپایان یافتهخير
49951265بررسی مکانیسم اثرات سایتوتوکسیک و آپپتوژنیک اوراپتن بر رده سلولی گلایوبلاستوم مولتی فرم (U87)همکارپایان یافتهبلي
50950790بررسی اثرات خواب آوری فرآورده حاصل از عصاره آبی- الکلی گیاه خرفه در بیماران مبتلا به بی خوابی اولیههمکاردر دست اجراخير
51950374بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه سماق و مرزنجوش بر روی استرس اکسیداتیو القا شده بر هپاتوسیت های موش صحرایی تغذیه شده با رژیم های غذایی پرچرب و معمولیهمکارپایان یافتهبلي
52940304بررسی اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss) بر آسیب سلول های PC12 و Neuro2a ناشی از گلوتاماتهمکارپایان یافتهخير
53930511بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور رشد فیبروبلاستی-1 بر آلودینیا و هایپر آلژزیای ناشی از درد نوروپاتی مزمن در رت همکارپایان یافتهبلي
54922763بررسی اثرات متقابل سیاه دانه، سیر و شنبلیله بر گلوکز، کلسترول و تری گلیسرید خون موش های سوری دیابتیهمکارپایان یافتهبلي
55921716بررسی اثر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بیان کننده فاکتور رشد فیبروبلاستی-1 بر مدل تجربی ایسکمیک سکته مغزی در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
56921133بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی و فراکسیونهای کاهوی وحشی در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
57920820بررسی اثر عصاره آبی هلیله کابلی (Terminalia chebula) بر آسیب ناشی از کینولینیک اسید در سلول های PC12 و OLN-93همکارپایان یافتهبلي
58920803بررسی اثر محافظتی عصاره عصاره غنی از پلی فنول مغز فندق (Corylus avellana) بر سمیت عصبی ناشی از گلوتامات در سلول های PC12 و OLN-93همکارپایان یافتهبلي
59910225بررسی سمیت سلولی و واکنش بافتیNano ZnO sealer به عنوان یک سیلر جدیدهمکارپایان یافتهبلي
60901176بررسی اثرات خواب آوری عصاره آبی- الکلی کدو حلوایی و کدو سبز در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
61900913بررسی اثرات عصاره های عدس الملوک و علف چشمه بر میزان قند و چربی خون و همچنین مصرف گلوکز و لیپولیز در بافت چربی موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینهمکارپایان یافتهبلي
62900855بررسی اثر ضد دردی عصاره های مختلف اندام هوایی گشنیزهمکارپایان یافتهخير
63900854بررسی اثرات عصاره آبی و الکلی اندام هوایی گل بنفشه(Viola tricolor) و فراکسیون های آن بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول(PTZ) و الکتروشوک در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
64900699بررسی اثرات انواع عصاره غنچه گیاه میخک بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) و حداکثر شوک الکتریکی (Maximal Electroshok) در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
6589999بررسی اثرات محافظتی عصاره های آبی و آبی - الکلی انار (Punica granatum) بر آسیب سلول های PC-12 ناشی القا آپپتوز به روش محرومیت از سرم/ گلوکزهمکارپایان یافتهخير
6682106بررسی اثرات سیتوتاکسیسیتی عصاره آبی و الکلی سیر و سیاه دانه بر سلول های سرطان حنجرههمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982697Acute and sub-acute toxicity evaluation of the root extract of Rheum turkestanicum Janisch Drug and Chemical Toxicology مسئول
2981513A review on biological effects of Lamium album (white dead nettle) and its componentsscopusJournal of Herbmed Pharmacology1398سوم
3981415AURAPTENE-INDUCED CYTOTOXICITY MECHANISMS IN HUMAN MALIGNANT GLIOBLASTOMA (U87) CELLS: ROLE OF REACTIVE OXYGEN SPECIES (ROS)ISIEXCLI Journal1398چهارم
4981233A Review of the Pharmacological Properties of Rosa Damascena MillCinahlمجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان1398اول
5981129Neuropharmacological effects of Ocimum basilicum and its constituentsISIPhysiology and Pharmacology1398سوم
6981011Cytotoxic effects of auraptene in a human malignant glioblastoma cell linePMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398چهارم
7981007Pharmacological properties of Rheum turkestanicum JanischPMCHeliyon1398اول
8980971Evaluation of the Effects of Four Plants Collected from Kopet-Dag Mountains on the Proliferation of Hepatocarcinoma Cell LineISCنوید نو1398مسئول
9980069Effects of ethanolic extract of Ferula gummosa oleo-resin in a rat model of streptozotocin-induced diabetesPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1398مسئول
10980067Flavonoids for preserving pancreatic beta cell survival and function: A mechanistic reviewISIBiomedicine & pharmacotherapy1398اول و مسئول
11974428Effect of Capparis spinosa Extract on Metabolic Parameters in Patients with Type-2 Diabetes: A Randomized Controlled TrialISIEndocrine, metabolic & immune disorders drug targets1397پنجم به بعد
12974261A randomized controlled trial of an herbal compound for improving metabolic parameters in diabetic patients with uncontrolled dyslipidemia'ISIEndocrine, metabolic & immune disorders drug targets1398اول
13973362Effects of Rhus coriaria hydroalcoholic extract on the lipid and antioxidant profile in high fat diet-induced hepatosteatotic ratsISIDrug and chemical toxicology پنجم
14972637Short-term in vitro exposure to crocetin promotes apoptosis in human leukemic HL-60 cells via intrinsic pathwayISIACTA POLONIAE PHARMACEUTICA1397سوم
15972355In vitro assessment of alendronate toxic and apoptotic effects on human dental pulp stem cellsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1397دوم
16971597In vivo and In vitro effects of ethanolic extract of Trigonella foenum-graecum L. seeds on proliferation, angiogenesis and tube formation of endothelial cellsPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1397پنجم
17971255Effects of standardized extracts of Lamium album and Urtica dioica on rat tracheal smooth muscle contractionPMCJOURNAL OF PHARMACOPUNCTURE1397پنجم
18971209Effects of a food product (based on Daucus carota) and education based on traditional Persian medicine on female sexual dysfunction: a randomized clinical trial.PMCElectronic Physician1397پنجم به بعد
19970907A randomized clinical trial of the effect of a suppository formulation of Nigella sativa on vaginal candidiasisISIActa Poloniae Pharmaceutica - Drug Research1397چهارم
20970902?The universe: inanimate space or a living organismسایر سایت‏های تخصصیELBA Bioflux1397اول و مسئول
21970862Exposure to mephedrone during gestation increases the risk of stillbirth and induces hippocampal neurotoxicity in mice offspringISINeurotoxicology and teratology1397مسئول
22970518Effect of hydroalcoholic extract of Anethum graveolens L. seed on tracheal smooth muscle contractions in male ratsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396پنجم
23970118New approach for the treatment of neuropathic pain: Fibroblast growth factor 1 gene-transfected adipose-derived mesenchymal stem cellsISIEUROPEAN JOURNAL OF PAIN1396سوم
24963882Effect of zoledronate, a third-generation bisphosphonate, on proliferation and apoptosis of human dental pulp stem cells.ISICanadian journal of physiology and pharmacology1396مسئول
25963519Kaempferol increases apoptosis in human acute promyelocytic leukemia cells and inhibits multidrug resistance genesISIJournal of Cellular Biochemistry1396چهارم
26963451EXPOSURE TO FORSKOLIN IMPROVES TRANS-DIFFERENTIATION OF BONE MARROW STROMAL CELLS INTO INSULIN PRODUCING CELLS; GENERATING CELLS WITH BETTER RESPONSES TO PHYSIOLOGICAL AND PHARMACOLOGICAL AGENTSISIActa Poloniae Pharmaceutica - Drug Research1396دوم
27963430Effects of standardized extract of Ferula gummosa root on glutamate-induced neurotoxicityISIFolia Neuropathologica1396سوم
28963392Effect of berberine on the viability of adipose tissue-derived mesenchymal stem cells in nutrients deficient condition.ISINATURAL PRODUCT RESEARCH1396اول
29963304EFFECTS OF TWO NEW SYNTHESIZED HETEROCYCLIC COMPOUNDS ON PROLIFERATION AND TUBE FORMATION OF ENDOTHELIAL CELLS AND ON ANGIOGENESIS IN CHICKEN CHORIOALLANTOIC MEMBRANEISIActa Poloniae Pharmaceutica - Drug Research1396پنجم به بعد
30962399Mechanisms of antidiabetic effects of flavonoid rutinISIBiomedicine & pharmacotherapy1396اول و مسئول
31962279Pharmacological properties of Salvia officinalis and its componentsPMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1396اول
32962278Toxicity assessment of Ferula gummosa administration during pregnancy, lactation, and juvenile period in ratISIDrug and Chemical Toxicology1397مسئول
33962036Fibroblast Growth Factor Type 1 (FGF1)-Overexpressed Adipose-Derived Mesenchaymal Stem Cells (AD-MSCFGF1) Induce Neuroprotection and Functional Recovery in a Rat Stroke ModelISIStem Cell Reviews and Reports1396پنجم به بعد
34961270Antidiabetic properties of Capparis spinosa L. and its componentsISIBiomedicine & pharmacotherapy1396مسئول
35961269Physiological effects of proinsulin-connecting peptide in human subcutaneous adipose tissueISIPhysiology international1396اول و مسئول
36960846Neuroprotective effect of Boswellia serrata and its active constituent acetyl 11-keto beta boswellic acid against oxygen-glucose-serum deprivation-induced cell injuryISIActa Poloniae Pharmaceutica1396مسئول
37960728Fibroblast Growth Factor 1-Transfected Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Promote Angiogenic ProliferationISIDNA and Cell Biology1396پنجم
38960229In vitro cytotoxicity of a new nano root canal sealer on human gingival fibroblastsPMCIranian Endodontic Journal1396مسئول
39954372Safety and efficacy of a polyherbal formulation for the management of dyslipidemia and hyperglycemia in patients with advanced-stage of type-2 diabetesISIBiomedicine & Pharmacotherapy1396مسئول
40954350Protective effect of diosgenin against H2O2-induced oxidative stress on H9C2 cellsChemical AbstractJournal of Cell and Molecular Research1395پنجم
41953961Effects of Streptozotocin-Induced Diabetes on Proliferation and Differentiation Abilities of Mesenchymal Stem Cells Derived from Subcutaneous and Visceral Adipose Tissues.ISIExperimental and clinical endocrinology & diabetes1395اول
42953408Protective effect of pomegranate seed oil against H2O2 -induced oxidative stress in cardiomyocytesPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1395سوم
43953372Effects of a standardized extract of Rheum turkestanicum Janischew root on diabetic changes in the kidney, liver and heart of streptozotocin-induced diabetic ratsISIBiomedicine & Pharmacotherapy1395مسئول
44952615Hydroalcoholic extract of needles of Pinus eldarica enhances pentobarbital-induced sleep: possible involvement of GABAergic systemPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1395دوم
45952134Protective and hypoglycemic effects of celery seed on streptozotocin-induced diabetic rats: experimental and histopathological evaluationISIACTA DIABETOLOGICA1395پنجم به بعد
46952095The effects of different fractions of Coriandrum sativum on pentylenetetrazole-induced seizures and brain tissues oxidative damage in ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1395پنجم به بعد
47952067MC2, a new phosphodiesterase-3 inhibitor with antilipolytic and hypolipidemic effects in normal and diabetic ratsISIInternational Journal of Diabetes in Developing Countries1394سوم
48951698Hypnotic Effect of Ocimum basilicum on Pentobarbital-Induced Sleep in MiceISIiranian red crescent medical journal1395سوم
49950664Protective effect of viola tricolor and viola odorata extracts on serum/glucose deprivation-induced neurotoxicity; role of reactive oxygen speciesPMCavicenna journal of phytomedicine1395مسئول
50950603Toxicity evaluation of hydroalcoholic extract of Ferula gummosa rootISIREGULATORY TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY1395اول
51943414Effect of Long-term Administration of Ferula Gummosa Root Extract on Serum Oxidant-antioxidant StatusscopusIranian Journal of Pharmaceutical Sciences1393اول
52943150Using paper presentation breaks during didactic lectures improves learning of physiology in undergraduate studentsISIAdvances in physiology education1394اول و مسئول
53942786The endocrine regulation of stem cells: physiological importance and pharmacological potentials for cell-based therapyISICurrent Stem Cell Research & Therapy1394اول و مسئول
54942703Oxidative stress-mediated cytotoxicity of zirconia nanoparticles on PC12 and N2a cellsISIJOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH1394سوم
55942565Effects of hydro-alcoholic extract of Nigella sativa on pregnancy in ratscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1394اول
56942561Safety evaluation of Phytovagex, a pessary formulation of Nigella sativa, on pregnant ratsPMCaviccena journal of phytomedicine1394مسئول
57942558Efficacy of Trigonella foenum-graecum seed in reducing metabolic and inflammatory alterations associated with menopauseISIIran Red Crescent Med J1394پنجم
58941378Antihyperglycemic and antihyperlipidemic effects of hydroalcoholic extract of Securigera securidaca seeds in streptozotocin-induced diabetic ratsPMCAdvanced Biomedical Research1393چهارم
59940753Cytotoxicity of a New Nano Zinc-Oxide Eugenol Sealer on Murine FibroblastsPMCIranian Endodontic Journal1394چهارم
60935562Effects of Securigera securidaca Extract on Lipolysis and Adipogenesis in Diabetic RatsPMCCholesterol1393مسئول
61935494Pancreatic beta cell protection/regeneration with phytotherapyISIBrazilian Journal of Pharmaceutical Sciences1393مسئول
62935369Effects of Hydroalcoholic Extract of Watercress (Nasturtium Officinale) Leaves on Serum Glucose and Lipid Levels in Diabetic RatsPMCIndian Journal of Physiology and Pharmacology1394چهارم
63935221Effects of hydroalcoholic extract of Coriandrum sativum on oxidative damage in pentylenetetrazole-induced seizures in ratsPMCIranian journal of neurology1394چهارم
64934914Metabolic effects of newly synthesized phosphodiesterase-3 inhibitor 6-[4-(4-methylpiperidin-1-yl)-4-oxobutoxy]-4-methylquinolin-2(1H)-one on rat adipocytes.ISIDARU-JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1393چهارم
65934819Cancer therapy with phytochemicals: evidence from clinical studies.PMCAvicenna journal of phytomedicine1394مسئول
66934676The analgesic effects of different extracts of aerial parts of Coriandrum Sativum in micePMCInternational Journal of Biomedical Science1394پنجم
67934633Mechanism of protective effect of lettuce against glucose/serum Deprivation-Induced neurotoxicityISINutritional Neuroscience1394اول
68934197Pathological consequences of C-peptide deficiency in insulin-dependent diabetes mellitus.PMCWorld journal of diabetes1393اول
69934179Cigarette smoking behavior and the related factors among the students of mashhad university of medical sciences in IranISIIranian Red Crescent Medical Journal1393دوم
70933615The effects of hydroalcoholic extract of Dorema aucheri, Stachys pilifera and Trachyspermum copticum on proliferation of rat brain oligodendrocytesscopusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان1392مسئول
71932807Adipose-Derived Stromal Cell Therapy Affects Lung Inflammation and Tracheal Responsiveness in Guinea Pig Model of COPDISIPLOS ONE Journal Information1393سوم
72932645The effects of hydroalcoholic extract of coriandrum sativum on brain tissues oxidative damage in pentylenetetrazole-induced seizures modelPMCIranian Journal of Neurology1392سوم
73932574Potentiating effects of Lactuca serriola on pentobarbital-induced sleepindex copernicusRESEARCH OPINIONS IN ANIMAL & VETERINARY SCIENCES1393دوم
74932378Effect of Zirconium Dioxide Nanoparticles on Glutathione Peroxidase Enzyme in PC12 and N2a Cell LinesISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1393سوم
75932368Clinical and experimental studies on polyherbal formulations for diabetes: current status and future prospectivePMCJournal of Integrative Medicine1393اول و مسئول
76932364Viola tricolor induces apoptosis in cancer cells and exhibits antiangiogenic activity in chicken chorioallantoic membraneISIBioMed Research International1393مسئول
77930935Effects of Vaccinium arctostaphylos on Lipolysis and Adipogenesis in Diabetic Ratsindex copernicusResearch Opinions in Animal & Veterinary Sciences1393اول
78930747WATER-SOLUBLE COMPOUNDS OF LETTUCE INHIBIT DNA DAMAGE AND LIPID PEROXIDATION INDUCED BY GLUCOSE/SERUM DEPRIVATION IN N2A CELLSISIActa poloniae pharmaceutica1393دوم
79930080Isolation of adipose tissue mesenchymal stem cells without tissue destruction: A non-enzymatic methodISITissue & Cell1392اول و مسئول
80930063Evaluation of cytotoxicity and antifertility effects of Artemisia KopetdaghensisPMCAdvances in Pharmacological Sciences1392مسئول
8192784Effects of different extracts of Eugenia caryophyllata on pentylenetetrazole-induced seizures in micePMCZhong Xi Yi Jie He Xue Bao1391پنجم
8292669Study of the cardiovascular effects of Berberis Vulgaris extract on hypertensive rats and its probable mechanismsSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1384دوم
8392660Analgesic and anti-inflammatory effects of Portolaca Oleracca extract in mice and ratscopusکومش1383چهارم
8492659Effects of aging associated weight gain on the cell size and heterogeneity of different fat depots in the ratChemical AbstractIranian Journal of Endocrinology and Metabolism1388مسئول
8592658Effects of Ganoderma lucidum hydroalcoholic extract on insulin release in rat-isolated pancreatic isletsChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1391سوم
8692657Antiproliferative effect of viola tricolor on neuroblastoma cells in vitroscopusAustralian Journal of Medicinal Herbalism1391مسئول
8792656Prediction of hypertension by anthropometric parameters in primigravidaePMCArya Atherosclerosis1391مسئول
8892655Ethanolic extract of Allium sativum has antiproliferative effect on Hep2 and L929 cell linesISIPharmacognosy Magazine1385سوم
8992653Neuroprotective effect of Lactuca sativa on glucose/serum deprivation-induced cell deathISIAfrican Journal of Pharmacy and Pharmacology1391مسئول
9092651Protective effect of safranal, a constituent of Crocus sativus, on quinolinic acid-induced oxidative damage in rat hippocampusISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مسئول
91924907The effect of adipose derived stromal cells on oxidative stress level, lung emphysema and white blood cells of guinea pigs model of chronic obstructive pulmonary diseaseISIDaru journal of Pharmacutical Sciences1392اول
92924694Antihyperlipidemic effect of a polyherbal mixture in streptozotocin-induced diabetic ratsPMCJournal of Lipids1392اول
93923601Best herbs for managing diabetes: A review of clinical studiesISIBrazilian Journal of Pharmaceutical Sciences1392اول
94923600Effects of fenugreek seeds on adipogenesis and lipolysis in normal and diabetic ratscopusPakistan Journal of Biological Sciences1392اول
95923258Acetylcholinesterase Inhibitors Promote Angiogenesis in Chick Chorioallantoic Membrane and Inhibit Apoptosis of Endothelial CellsPMCInternational Journal of Alzheimer's Disease1392پنجم
96922752Effects of combinations of curcumin, linalool, rutin, safranal, and thymoquinone on glucose/serum deprivation-induced cell deathChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1392مسئول
97922750Comparison of in vitro and in situ methods for studying lipolysisPMCISRN Endocrinology1392اول و مسئول
98922742Phytotherapy for diabetic dyslipidemia: evidence from clinical trialsISIClinical Lipidology1392اول و مسئول
99922401Protective effect of rutin on hexachlorobutadiene-induced nephrotoxicityISIRenal Failure1392پنجم به بعد
100922381Protective Effect of Punica granatum L. against Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells InjuryISIEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine1392چهارم
101921760Potentiating effects of Lactuca sativa on pentobarbital-induced sleepISIIranian Journal of Pharmaceutical Research (2013), 12 (2): 401-406 Received: December 2011 Accepted: September 20121392اول
10291554Chronic Administration of a Combination of Six Herbs Inhibitsthe Progression of Hyperglycemia and Decreases SerumLipids and Aspartate Amino Transferase Activity in Diabetic RatsPMCHindawi Publishing CorporationAdvances in Pharmacological Sciences1391مسئول
10391447Proinsulin C-Peptide Inhibits Lipolysis in Diabetic Rat Adipose Tissue Through Phosphodiestrase-3B EnzymeISIHormone and Metabolic Research1391اول و مسئول
10491428اثر عصاره آبی- الکلی بنفشه و فذاکسیون های آن بر تکثیر سلول های سرطان گردن رحمscopusمجله زنان و مامایی و نازائی ایران1391مسئول
10591427Effect of Viola tricolor on pentobarbital-induced sleep in miceISIAfrican Journal of Pharmacy and Pharmacology1391اول
10690619Effects of Coriandrum sativum extracts on glucose/serum deprivation-induced neuronal cell deathindex copernicusAvicenna Journal of Phytomedicine1390اول
10790465Sleep-prolonging effect of Coriandrum sativum hydro-alcoholic extract in miceISINatural product research1390
10890356Antimicrobial activity of aqueous and methanolic extracts of pomegranate fruit skinSID/Iranmedex/MagiranAvicenna Journal of Phytomedicine1390دوم
10990332Effect of hydro-alcoholic extract of Vaccinium arctostaphylos on insulin release from rat-isolated langerhans isletsscopuskoomesh1390چهارم
11090036Effects of Rat C-peptide-II on Lipolysis and Glucose Consumption in Cultured Rat Adipose TissueISIExperimental and clinical endocrinology & diabetes1390اول
11186630Antiproliferative property of aqueous extract of garlic on human larynx tumour and non-tumour mouse fibroblast cell linesscopusAustralian journal of medical herbalism1386سوم
11285286The effects of aqueous extract of garlic (Allium sativum L.) on laryngeal cancer cells (Hep-2) and L929 cells in vitroscopusJournal of Medicinal Plants1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982760جدا سازی ُتعیین هویت و تمایز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی موش صحراییThe 2nd Annual Congress Stem Cells Research and Application(22-23 May 2014, Mashhad-Iranمشهدپوستر1393خير
2973450Effects of fibroblast growth factor type 1 expressing adipose-derived mesenchymal stem cells (AD-MSCFGF-1) on chronic neuropathic pain in ratsهفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانسخنرانی1397خير
3970355Use of mephedrone during pregnancy induces neurotoxicity in offspring and increases the risk of stillbirth10th Congress of Toxicology in Developing Countriesبلگرادپوستر1397بله
4963641Developing a Polyherbal Formulation for Management of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease12th International Conference on Advances in Biology, Nursing, Medicine and Medical Sciencesدبیسخنرانی1396بله
5962659Alendronate Induces Toxic and Apoptotic Effects on Dental Pulp Stem Cellsچهاردهمین همایش سراسری سم شناسیشیرازپوستر1396خير
6952177Effects of C-peptide on adipocytes and mesenchymal stem cells in human adipose tissueBasel Life Science Week & MipTecبازلپوستر1395بله
7952147Ocimum basilicum Improves Sleep Duration and Latency through GABA-A Receptorsچهاردهمین همایش علوم دارویی ایران و اولین سمپوزیوم بیوفارماسی و فارماکوکینتیکتهرانپوستر1394خير
8952142Hypnotic effect of hydro-ethanolic extract of Ocimum basilicum on pentobarbital-induced sleep in mice and possible mechanism19th Iranian Pharmacy Students Seminarشیرازپوستر1394خير
9952034The endocrine regulation of stem and progenitor cells7th Asian Association for the Study of Diabetes (AASD) Scientific Meeting and Annual Scientific Meeting of the Hong Kong Society of Endocrinology, Metabolism and Reproductionهنگ کنگپوستر1394بله
10952033Effect of diabetes on proliferation and differentiation abilities of mesenchymal stem cells isolated from subcutaneous and visceral adipose tissue7th Asian Association for the Study of Diabetes (AASD) Scientific Meeting and Annual Scientific Meeting of the Hong Kong Society of Endocrinology, Metabolism and Reproductionهنگ کنگپوستر1394بله
11941909اثرات ضد دردی عصاره های مختلف بخش های هوایی گشنیز(Coriandrum sativum)چهارمین همایش طلا سبزتهرانپوستر1394خير
12941740Cell therapy by adipose stromal cells affect tracheal responsiveness and inflammatory responses in guinea pigs model of COPDEuropean Respiratory Society International CongressAmsterdamپوستر1394خير
13934934بررسی اثرات سمیت وآپوپتوتیک داروی آلندرونات سدیم بر روی سلولهای بنیادی پالپ دندانInt Congress on Stem Cells & Regenerative Medicineمشهدپوستر1394خير
14933762Neuroprotective effect of Boswellia serrata and its active constituent acetyl 11-keto beta boswellic acid14th International Forum on Mood and Anxiety DisordersViennaپوستر1393بله
15933761Management of mood and anxiety with medicinal plants14th International Forum on Mood and Anxiety DisordersViennaپوستر1393بله
16933255Isolation of adipose tissue stem cells with organ culture method2nd Annual Congress of Stem Cells and Applicationمشهدپوستر1393بله
17933248Effects of Trigonella foenum-graecum on lipolysis and adipogenesis2013 International conference on diabetes and metabolism & 5th scientific meeting of the Asian Association for the Study of DiabetesSeoulسخنرانی1392بله
18933247Development of polyherbal mixtures for management of diabetic dyslipidemia2013 International conference on diabetes and metabolism & 5th scientific meeting of the Asian Association for the Study of DiabetesSeoulپوستر1392بله
1992705تاثیر ورزش بر ابعاد مختلف فیزیولوژی بافت چربیاولین همایش منطقه ای گسترش علوم ورزشی در اعتلای سلامت جامعهرشتپوستر1389خير
2092704Epileptogenic properties of some medicinal plantsاولین کنگره بین المللی اپی لپسیمشهد - بیمارستان رضویپوستر1389خير
2192703راه اندازی کشت بافت چربی برای اولین بار در ایراناولین همایش دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی خراسان رضویمشهدپوستر1389خير
2292701Review on the use of medicinal plants in aerospace voyage-induced physiological problemThe 10th Conference of Iranian Aerospace Societyتهرانپوستر1389خير
2392698اثر خوآب آوری عصاره گشنیز در موش سوریThe 11th International Congress of Iranian Socity of Toxicologyمشهدپوستر1390بله
2492689مقایسه اثرات ضد توموری دو عصارۀ سیر علیه سلول های کارسینومای حنجره انسانیکنگره بین المللی هم اندیشی سرطانمشهدپوستر1391بله
2592680Antidiabetic effects of plants that are mentioned in the Quranهمایش ملی قرآن و علوم پزشکیمشهدپوستر1391خير
2692677acetate fraction of pansy (Viola tricolor) induces cytotoxic effect against N2a cancer cell lineThe Second Annual Meeting of Middle-Eastern Association for Cancer ResearchSfax, Tunisiaسخنرانی1391خير
2792676Antilipolytic effect of proinsulin C-peptide in diabetic ratInternational Conference and Exhibition on Metabolism & Systems BiologySan Francisco, USAسخنرانی1390خير
2892675Sedative-hypnotic effects of Viola tricolor2nd International Conference on Pharmaceutics & Novel Drug Delivery SystemsSan Francisco, USAسخنرانی1390خير
29923159مکانیسم اثر محافظتی فراکسیون اتیل استاتی کاهو در برابر آسیب نورونی ناشی از محرومیت گلوکز/سرمبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392بله
30923158روشی جدید برای استخراج سلول های بنیادی بافت چربی؛ یک تکنیک غیر آنزیمیبیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزسخنرانی1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1579دستنامه فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال1392ترجمه
2142شاخص ترین گیاهان موثر بر دیابت1391تالیف
31274گیاهان دارویی برگدار: گیاه شناسی، شیمی، فناوری پس از برداشت و کاربردها1395تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1314ساشه کنترالیپید افزاینده اثر داروهای کاهنده چربی خون در بیماران دیابتی مقاوم به این داروها1396/12/2095282nf>, احمد قربانی , حسن رخشنده , مهدی زروندی
2135تولید توده های سلولی مترشحه هورمون های جزایر لانگرهانس از سلولهای بنیادی چربی انسان1395/06/0689703nf>, سید عباس زجاجی , احمد قربانی , رضا شفیعی نیک

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19534فلوشیپ پژوهشی سطح 31395
29386فلوشیپ پژوهشی سطح 21393
39360فلوشیپ پژوهشی سطح 11392

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19953کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1397
29246کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1395
39140کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393
49108کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاهاول1392
59047کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهسوم1391

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه