تکتم  حسینی
خلاصه عملکرد تکتم  حسینی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

تکتم حسینی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): تکتم حسینی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تخصصی : زیست شناسی دانشکده/محل خدمت : پژوهشکده بوعلی
پست الکترونیک : hoseinit1@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1930844بررسی اثر امولسیون چربی داخل وریدی (اینترالیپید) بر آپوپتوز و استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت حاد هالوپریدول در اندامهای مغز و ریه خرگوشهمکارپایان یافتهخير
2930567 بررسی اثر ویتامین ب 12 بر آسیب عصبی ایجاد شده با مت آمفتامین در موش سوری همکارپایان یافتهخير
3922709ارزیابی سمیت جنینی پتاسیم بنزوات با استفاده از سلولهای عصبی و قلبی مشتق شده از سلولهای بنیادی جنینی موشیهمکارپایان یافتهخير
4922507بررسی اثر امولسیون چربی داخل وریدی (اینترالیپید)برمسمومیت حاد ناشی از مت آمفتامین در رتهمکارپایان یافتهخير
5911150بررسی اثرات تراتوژنیک سیلیمارین درجنین های موش های نژاد Balb/cهمکارپایان یافتهبلي
6900800 بررسی ناهنجاری جنینی ناشی از گاباپنتین با استفاده از روش کشت جوانه اندام موش همکارپایان یافتهخير
7900767بررسی ناهنجاری جنینی ناشی از پرگابالین با استفاده از روش کشت جوانه اندام موشهمکارپایان یافتهخير
887673بررسی اثر اریتروپویتین بر سمیت قلبی و مغزی ناشی از منوکسید کربن در رتهمکارپایان یافتهبلي
987659بررسی اثرات تراتوژنیسیته کروسین در آزمایشات درون تنی در موش سوری همکارپایان یافتهخير
1087658بررسی اثرات و مکانیسم تراتوژنیسیته کروسین در آزمایشات برون تنی در موش سوریهمکارپایان یافتهخير
1187188بررسی اثرات 10-ایمیدازولیل آکریدین-1،9- دی اون ها در مهار مقاومت دارویی به دوکسوروبیسین همکارپایان یافتهبلي
1287142سنتز و بررسی اثرات ضد سرطان ترکیب 2-(الکیل سولفونیل ایمیدازولیل) 3-آریل-3، 1-تیازولیدین -4- اونهمکارپایان یافتهبلي
1386565ارزیابی اثر عصاره برگ گیاه کلپوره (teucrium polium L) بر عفونت زائی ویروس انفلانزای انسانی in vitro همکارپایان یافتهخير
1486453جداسازی، کشت و بررسی ظرفیت تمایز سلولهای بنیادی رتین انسانیهمکارپایان یافتهخير
1585057بررسی اثرات سرکوب کننده سیستم ایمنی آنالوگهای جدید لفلونومید به روش برون تنیهمکارپایان یافتهبلي
1685042جداسازی و تمایز درون تنی (in vivo) سلولهای بنیادی و پیش ساز صفاقیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1972975The effects of vitamin B12 on the brain damages caused by methamphetamine in miceISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397پنجم به بعد
2924341Synthesis, Anti-Inflammatory and Anti- Nociceptive Activities and Cytotoxic Effect of Novel Thiazolidin-4-ones Derivatives as Selective Cyclooxygenase (COX-2) InhibitorsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392پنجم به بعد
388197Role of apoptosis in HESA-A teratogenicity in mouse fetusISIDrug ad Chemical Toxiology1388چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1924473جداسازی سلولهای پیش ساز و بنیادی شبکیه از چشم انسانکنگره ملی زیست شناسی و جنبه های کاربردی سلول های بنیادیمشهدسخنرانی1390خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه