محمدامین  کراچیان

 فعاليت هاي پژوهشي

 

محمدامین کراچیان

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): محمدامین کراچیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصي : ژنتیک انسانی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : kerachianma@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1940359بررسی وضعیت متیلاسیون پروموتر ژنهایBMP3,VIM,MINT1,APC,SFRP2,SFRP1,TFPI2,GATA4 MLH1,PTEN در سرطان کلورکتالمجریپایان یافتهبلي
2940358بررسی وضعیت متیلاسیون پروموتر ژن های P16,MGMT,NDRG4,MINT31,RASSF1A,SEPT9,EYA4,EYA2,ALX4 و MYOD1 در سرطان کلورکتالمجریپایان یافتهخير
3931788بررسی سطح سرمی آلفا ۲ -ماکروگلوبولین در سرم بیماران مبتلا به نکروز غیر عروقی سر استخوان ران به همراه بررسی جهش در ژن مربوطهمجریپایان یافتهبلي
4922645بررسی اثر آدرنوکورتیکوتروپین هورمون (ACTH) بر بیان ژن آلفا-2 ماکروگلوبولین (A2M) در طی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال انسانی به استئوبلاست تحت تیمار با دگزامتازونمجریپایان یافتهبلي
5921675بررسی پلی مورفیسم های موجود در رونوشت اولیه mir-30c و mir-125a و ارتباط آن ها با سکته مغزی در انسانمجریپایان یافتهبلي
6910788بهینه سازی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به رده سلولی استخوان ساز در شرایط برون تنیمجریپایان یافتهبلي
7910642بررسی تأثیر دیابت مادری القا شده به وسیله اسرپتوزوتوسین بر میزان بیان و فسفریلاسیون برخی مولکول‌های دخیل در مسیر سیگنالینگ پروتئین کیناز B (PKB/Akt) در هیپوکامپ نوزادان رتمجریپایان یافتهبلي
8910571بررسی اثر تغییرات سطح بیان آلفا-2-ماکروگلوبولین(A2M) درآپوپتوز سلول های اندوتلیال تیمارشده با دگزامتازونمجریپایان یافتهبلي
9901006بررسی فراوانی ریزحذفهای ناحیه AZF کروموزوم Y در مردان مبتلا به ناباروری غیرانسدادی و همسران خانمهای با سقط خودبخودی مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج)مجریپایان یافتهخير
10901004ارزیابی موتاسیونهای ژنهای PKD1 و PKD2 در افراد مبتلا به بیماری کلیوی پلی کیستیک اتوزومال غالب (ADPKD)مجریپایان یافتهخير
11901002بررسی جهش های ژن NALP7 به عنوان یکی از عوامل عود بیماری hydatidiform molesمجریپایان یافتهخير
12960155بررسی وجود ارتباط بین ابتلا به ویروس CMV و کلستاز شیرخوارگی در ایرانهمکاردر دست اجرابلي
13940936بررسی بیان ژن CASP8 در نمونه های بافتی تومورال و سالم در مبتلایان به سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
14940935بررسی بیان ژن FGFR2 در نمونه های بافتی تومورال و سالم در مبتلایان به سرطان اسپورادیک پستانهمکارپایان یافتهبلي
15921398بررسی نگرش داروسازان به همکاری با پزشکان در فرایند درمان بیماران در ایرانهمکارپایان یافتهبلي
16910787بهینه سازی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به کاردیومیوسیت ها در شرایط in vitroهمکارپایان یافتهبلي
17900804بررسی مقایسه ای سطح بیان ملکولهای miRNA-342، miRNA-30cو miRNA-200a در نمونه تومور به دست آمده از بیماران مبتلا به سرطان پستان مقاوم به تاموکسیفن در مقایسه با بیماران پاسخ دهنده به دارو همکارپایان یافتهبلي
1879301تشیخص آلفا تالاسمی و بتا تالاسمی توسط روش های مولکولی وابسته به PCRهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970983Cardiomyogenic differentiation of human adipose-derived mesenchymal stem cells transduced with Tbx20-encoding lentiviral vectorsISIJournal of cellular biochemistry1397پنجم به بعد
2970599High Serum Alpha-2-macroglobulin Level in Patients with Osteonecrosis of the Femoral HeadPMCARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY-ABJS1397مسئول
3964346COMMUNITY PHARMACISTS’ ATTITUDES TOWARD COLLABORATION WITH PHYSICIANSChemical AbstractInternational Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences1396پنجم به بعد
4964063Promoter Hypermethylation of the Eyes Absent 4 Gene is a Tumor-Specific Epigenetic Biomarker in Iranian Colorectal Cancer PatientsMedlineacta medica iranica1396مسئول
5963693BMP3 promoter hypermethylation in plasma-derived cell-free DNA in colorectal cancer patientsISIGENES & GENOMICS1397مسئول
6963159New insights into colorectal cancer screening and early detection testsISIColorectal Cancer1396مسئول
7962822MUTATIONS STUDY iN NALP7 GENE fOR HYDATIDIFORM MOLE DISEASE aMONG IRANIAN WOMENعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences1393مسئول
8962666Multiplex-Polymerase Chain Reaction for Detecting Microdeletions in The Azoospermia Factor Region of Y Chromosome in Iranian Couples with Non-Obstructive Infertility and Recurrent Pregnancy Loss.ISIInternational journal of fertility & sterility1396مسئول
9962069Diagnostic accuracy of PCR-based detection tests for Helicobacter Pylori in stool samples: A systematic review and meta-analysisISIHelicobacter1396مسئول
10961943Assessment of Bone Morphogenetic Protein 3 Methylation in Iranian Patients with Colorectal Cancer.PMCMiddle East journal of digestive diseases1396مسئول
11961613Production of Lentiviral Vector Expressing MicroRNA-148bscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1396پنجم
12961003Rising rates of colorectal cancer among younger Iranians: is diet to blame?ISICURRENT ONCOLOGY1396مسئول
13960559Standardized Sophora pachycarpa Root Extract Enhances Osteogenic Differentiation in Adipose-derived Human Mesenchymal Stem CellsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396پنجم به بعد
14953362Is esophageal atresia a natural way of fasting?index copernicusjournal of fasting and health1392مسئول
15953361The effect of fasting on the important molecular mechanisms related to cancer treatmentindex copernicusjournal of fasting and health1393مسئول
16953360Cell Fasting: Cellular Response and Application of Serum Starvationindex copernicusjournal of fasting and health1393مسئول
17953359Fasting in a 16-Year-old Girl at-Risk of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Diseaseindex copernicusjournal of fasting and health1393مسئول
18953358Fasting and Experimental Animals, Detrimental or Positive?index copernicusjournal of Fasting and Health1394مسئول
19953357Movento influences development of granulosa cells and ovarian follicles and FoxO1 and Vnn1 gene expression in BALB/c miceISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395چهارم
20953356The osteogenic differentiation stimulating activity of Sea cucumber methanolic crude extraction on rat bone marrow mesenchymal stem cellsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1393سوم
21953355Putative mechanism for apoptosis-inducing properties of crude saponin isolated from sea cucumber (Holothuria leucospilota) as an antioxidant compound.ISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1393چهارم
22953354Hemolytic and cytotoxic properties of saponin purified from Holothuria leucospilota sea cucumberPMCReports of biochemistry & molecular biology1393چهارم
23953353Parathyroid hormone signaling via Gαs is selectively inhibited by an NH(2)-terminally truncated Gαs: implications for pseudohypoparathyroidismISIJOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH1390سوم
24953349New insights into the pathogenesis of glucocorticoid-induced avascular necrosis: microarray analysis of gene expression in a rat modelISIARTHRITIS RESEARCH & THERAPY1389اول
25953348Effect of high-dose dexamethasone on endothelial haemostatic gene expression and neutrophil adhesion.ISIJOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY1388اول
26953347Glucocorticoids in osteonecrosis of the femoral head: a new understanding of the mechanisms of actionISIJOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY1388اول
27953346Isolation and characterization of human bone-derived endothelial cellsISIENDOTHELIUM-JOURNAL OF ENDOTHELIAL CELL RESEARCH1386اول
28953345Avascular necrosis of the femoral head: vascular hypothesesISIENDOTHELIUM-JOURNAL OF ENDOTHELIAL CELL RESEARCH1385اول
29953344Coding GNAS mutations leading to hormone resistance impair in vitro agonist- and cholera toxin-induced adenosine cyclic 3',5'-monophosphate formation mediated by human XLalphas.ISIENDOCRINOLOGY1385سوم
30951012Transcriptional analysis of VEGF-D and TGFβ genes in MCF7 cells exposed to saponin isolated from Holothuria leucospilota (sea cucumber).PMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1394چهارم
31951011Apoptosis inducing capacity of Holothuria arenicola in CT26 colon carcinoma cells in vitro and in vivo.ISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395مسئول
32941239Effects of streptozotocin-induced type 1 maternal diabetes on PI3K/AKT signaling pathway in the hippocampus of rat neonatesISIJournal of Receptors and Signal Transduction1394دوم
33940035Avascular Necrosis of the Femoral Head: Are Any Genes Involved?PMCArchives of bone and joint surgery1394دوم
34935545Genetic profile of 17 Y-chromosome STR haplotypes in East of Iran.ISIForensic science international. Genetics1393سوم
35934531Role of apoptosis in pathogenesis and treatment of bone-related diseasesISIJournal of Orthopaedic Surgery and Research1393سوم
3690943A rat model of early stage osteonecrosis induced by glucocorticoidsPMCJournal of orthopaedic surgery and research1390اول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه