محمدامین  کراچیان
خلاصه عملکرد محمدامین  کراچیان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمدامین کراچیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدامین کراچیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ژنتیک انسانی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : kerachianma@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961860بررسی فرضیه ی دوضربه ای نادسون درژن APC مسئول سرطان فامیلیال آدنومای پولیپوز روده بزرگمجریدر دست اجراخير
2961467بررسی هدفمند و مستقیم ژن KRASاز نمونه ی پلاسما و بررسی جهش آنمجریدر دست اجراخير
3961272برپایی تست تشخیصی ارزیابی شکستگیDNA و بررسی تمامیت (Integrity) آن با روش های متفاوتمجریپایان یافتهخير
4940359بررسی وضعیت متیلاسیون پروموتر ژنهایBMP3,VIM,MINT1,APC,SFRP2,SFRP1,TFPI2,GATA4 MLH1,PTEN در سرطان کلورکتالمجریپایان یافتهبلي
5940358بررسی وضعیت متیلاسیون پروموتر ژن های P16,MGMT,NDRG4,MINT31,RASSF1A,SEPT9,EYA4,EYA2,ALX4 و MYOD1 در سرطان کلورکتالمجریپایان یافتهخير
6931788بررسی سطح سرمی آلفا ۲ -ماکروگلوبولین در سرم بیماران مبتلا به نکروز غیر عروقی سر استخوان ران به همراه بررسی جهش در ژن مربوطهمجریپایان یافتهبلي
7922645بررسی اثر آدرنوکورتیکوتروپین هورمون (ACTH) بر بیان ژن آلفا-2 ماکروگلوبولین (A2M) در طی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال انسانی به استئوبلاست تحت تیمار با دگزامتازونمجریپایان یافتهبلي
8921675بررسی پلی مورفیسم های موجود در رونوشت اولیه mir-30c و mir-125a و ارتباط آن ها با سکته مغزی در انسانمجریپایان یافتهبلي
9910788بهینه سازی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به رده سلولی استخوان ساز در شرایط برون تنیمجریپایان یافتهبلي
10910642بررسی تأثیر دیابت مادری القا شده به وسیله اسرپتوزوتوسین بر میزان بیان و فسفریلاسیون برخی مولکول‌های دخیل در مسیر سیگنالینگ پروتئین کیناز B (PKB/Akt) در هیپوکامپ نوزادان رتمجریپایان یافتهبلي
11910571بررسی اثر تغییرات سطح بیان آلفا-2-ماکروگلوبولین(A2M) درآپوپتوز سلول های اندوتلیال تیمارشده با دگزامتازونمجریپایان یافتهبلي
12901006بررسی فراوانی ریزحذفهای ناحیه AZF کروموزوم Y در مردان مبتلا به ناباروری غیرانسدادی و همسران خانمهای با سقط خودبخودی مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج)مجریپایان یافتهخير
13901004ارزیابی موتاسیونهای ژنهای PKD1 و PKD2 در افراد مبتلا به بیماری کلیوی پلی کیستیک اتوزومال غالب (ADPKD)مجریپایان یافتهخير
14901002بررسی جهش های ژن NALP7 به عنوان یکی از عوامل عود بیماری hydatidiform molesمجریپایان یافتهخير
15971837اعتبارسنجی microRNA های hsa-miR-3613-5p و hsa-miR-6511b-5p در بیماری حاد پیوند علیه میزبانهمکاردر دست اجراخير
16961906بررسی تغییرات متیلاسیون ژنومی در پولیپهای روده بزرگ به عنوان عامل مهم ایجاد بدخیمی و سرطانهمکاردر دست اجراخير
17960463بررسی پلی مورفیسم های دومین های فعال ژن VEGFدر ارتباط با پاسخ به درمان تزریق داخل ویتره اواستین در بیماران رتینوپاتی دیابتی دارای ادم ماکولاهمکاردر دست اجرابلي
18960155بررسی وجود ارتباط بین ابتلا به ویروس CMV و کلستاز شیرخوارگی در ایرانهمکارپایان یافتهبلي
19940936بررسی بیان ژن CASP8 در نمونه های بافتی تومورال و سالم در مبتلایان به سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
20940935بررسی بیان ژن FGFR2 در نمونه های بافتی تومورال و سالم در مبتلایان به سرطان اسپورادیک پستانهمکارپایان یافتهبلي
21921398بررسی نگرش داروسازان به همکاری با پزشکان در فرایند درمان بیماران در ایرانهمکارپایان یافتهبلي
22910787بهینه سازی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به کاردیومیوسیت ها در شرایط in vitroهمکارپایان یافتهبلي
23900804بررسی مقایسه ای سطح بیان ملکولهای miRNA-342، miRNA-30cو miRNA-200a در نمونه تومور به دست آمده از بیماران مبتلا به سرطان پستان مقاوم به تاموکسیفن در مقایسه با بیماران پاسخ دهنده به دارو همکارپایان یافتهبلي
2479301تشیخص آلفا تالاسمی و بتا تالاسمی توسط روش های مولکولی وابسته به PCRهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981074Overexpression of MicroRNA-148b-3p stimulates osteogenesis of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells: the role of MicroRNA-148b-3p in osteogenesisISIBMC medical genetics1398مسئول
2973599Aberrant SEPT9 methylation in plasma cell-free DNA of CRC patients.scopusBiomedical Research1397مسئول
3973035DMRFusion: A differentially methylated region detection tool based on the ranked fusion methodISIGenomics1397مسئول
4972946Long interspersed nucleotide element-1 (LINE-1) methylation in colorectal cancerISIClinica Chimica Acta1397اول و مسئول
5972799Designing and Constructing the Lentiviral Vector Coding miRNA499a and Transduction of Human Mesenchymal Stem Cellsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1397پنجم به بعد
6972672Transduced Mesenchymal Stem Cells and Cardiomyogenic Differentiationسایر سایت‏های تخصصیJournal of Cell Signalin1397پنجم
7972531Simple and cost-effective laboratory methods to evaluate and validate cell-free DNA isolationMedlineBMC Research Notes1397مسئول
8972236Cardiogenic effects of characterized Geum urbanum extracts on adipose-derived human mesenchymal stem cellsISIBiochemistry and cell biology1397پنجم به بعد
9972230MicroRNA-499a-5p Promotes Differentiation of Human Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells to CardiomyocytesISIApplied biochemistry and biotechnology1397پنجم به بعد
10972229A Novel Large Germline Deletion in Adenomatous Polyposis Coli (APC) gene Associated with FamilialAdenomatous PolyposisISIMolecular genetics & genomic medicine1397مسئول
11971509The importance of stool DNA methylation in colorectal cancer diagnosis: A meta-analysis.ISIPloS one1397مسئول
12971245Common KRAS and NRAS gene mutations in sporadic colorectal cancer in Northeastern Iranian patientsISICurrent Problems in Cancer1397مسئول
13970983Cardiomyogenic differentiation of human adipose-derived mesenchymal stem cells transduced with Tbx20-encoding lentiviral vectorsISIJournal of cellular biochemistry1397پنجم به بعد
14970599High Serum Alpha-2-macroglobulin Level in Patients with Osteonecrosis of the Femoral HeadPMCARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY-ABJS1397مسئول
15964346COMMUNITY PHARMACISTS’ ATTITUDES TOWARD COLLABORATION WITH PHYSICIANSChemical AbstractInternational Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences1396پنجم به بعد
16964063Promoter Hypermethylation of the Eyes Absent 4 Gene is a Tumor-Specific Epigenetic Biomarker in Iranian Colorectal Cancer PatientsMedlineacta medica iranica1396مسئول
17963693BMP3 promoter hypermethylation in plasma-derived cell-free DNA in colorectal cancer patientsISIGENES & GENOMICS1397مسئول
18963159New insights into colorectal cancer screening and early detection testsISIColorectal Cancer1396مسئول
19962822MUTATIONS STUDY iN NALP7 GENE fOR HYDATIDIFORM MOLE DISEASE aMONG IRANIAN WOMENعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences1393مسئول
20962666Multiplex-Polymerase Chain Reaction for Detecting Microdeletions in The Azoospermia Factor Region of Y Chromosome in Iranian Couples with Non-Obstructive Infertility and Recurrent Pregnancy Loss.ISIInternational journal of fertility & sterility1396مسئول
21962069Diagnostic accuracy of PCR-based detection tests for Helicobacter Pylori in stool samples: A systematic review and meta-analysisISIHelicobacter1396مسئول
22961943Assessment of Bone Morphogenetic Protein 3 Methylation in Iranian Patients with Colorectal Cancer.PMCMiddle East journal of digestive diseases1396مسئول
23961613Production of Lentiviral Vector Expressing MicroRNA-148bscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1396پنجم
24961003Rising rates of colorectal cancer among younger Iranians: is diet to blame?ISICURRENT ONCOLOGY1396مسئول
25960559Standardized Sophora pachycarpa Root Extract Enhances Osteogenic Differentiation in Adipose-derived Human Mesenchymal Stem CellsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396پنجم به بعد
26953362Is esophageal atresia a natural way of fasting?index copernicusjournal of fasting and health1392مسئول
27953361The effect of fasting on the important molecular mechanisms related to cancer treatmentindex copernicusjournal of fasting and health1393مسئول
28953360Cell Fasting: Cellular Response and Application of Serum Starvationindex copernicusjournal of fasting and health1393مسئول
29953359Fasting in a 16-Year-old Girl at-Risk of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Diseaseindex copernicusjournal of fasting and health1393مسئول
30953358Fasting and Experimental Animals, Detrimental or Positive?index copernicusjournal of Fasting and Health1394مسئول
31953357Movento influences development of granulosa cells and ovarian follicles and FoxO1 and Vnn1 gene expression in BALB/c miceISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395چهارم
32953356The osteogenic differentiation stimulating activity of Sea cucumber methanolic crude extraction on rat bone marrow mesenchymal stem cellsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1393سوم
33953355Putative mechanism for apoptosis-inducing properties of crude saponin isolated from sea cucumber (Holothuria leucospilota) as an antioxidant compound.ISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1393چهارم
34953354Hemolytic and cytotoxic properties of saponin purified from Holothuria leucospilota sea cucumberPMCReports of biochemistry & molecular biology1393چهارم
35953353Parathyroid hormone signaling via Gαs is selectively inhibited by an NH(2)-terminally truncated Gαs: implications for pseudohypoparathyroidismISIJOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH1390سوم
36953349New insights into the pathogenesis of glucocorticoid-induced avascular necrosis: microarray analysis of gene expression in a rat modelISIARTHRITIS RESEARCH & THERAPY1389اول
37953348Effect of high-dose dexamethasone on endothelial haemostatic gene expression and neutrophil adhesion.ISIJOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY1388اول
38953347Glucocorticoids in osteonecrosis of the femoral head: a new understanding of the mechanisms of actionISIJOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY1388اول
39953346Isolation and characterization of human bone-derived endothelial cellsISIENDOTHELIUM-JOURNAL OF ENDOTHELIAL CELL RESEARCH1386اول
40953345Avascular necrosis of the femoral head: vascular hypothesesISIENDOTHELIUM-JOURNAL OF ENDOTHELIAL CELL RESEARCH1385اول
41953344Coding GNAS mutations leading to hormone resistance impair in vitro agonist- and cholera toxin-induced adenosine cyclic 3',5'-monophosphate formation mediated by human XLalphas.ISIENDOCRINOLOGY1385سوم
42951012Transcriptional analysis of VEGF-D and TGFβ genes in MCF7 cells exposed to saponin isolated from Holothuria leucospilota (sea cucumber).PMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1394چهارم
43951011Apoptosis inducing capacity of Holothuria arenicola in CT26 colon carcinoma cells in vitro and in vivo.ISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395مسئول
44941239Effects of streptozotocin-induced type 1 maternal diabetes on PI3K/AKT signaling pathway in the hippocampus of rat neonatesISIJournal of Receptors and Signal Transduction1394دوم
45940035Avascular Necrosis of the Femoral Head: Are Any Genes Involved?PMCArchives of bone and joint surgery1394دوم
46935545Genetic profile of 17 Y-chromosome STR haplotypes in East of Iran.ISIForensic science international. Genetics1393سوم
47934531Role of apoptosis in pathogenesis and treatment of bone-related diseasesISIJournal of Orthopaedic Surgery and Research1393مسئول
4890943A rat model of early stage osteonecrosis induced by glucocorticoidsPMCJournal of orthopaedic surgery and research1390اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972435مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت هاکنفرانس علمی یک روزه مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت هامشهدسخنرانی1397بله
2971674تازه های ژنتیک و سلامت باروریآموزش و مشاوره در سلامت باروری (در راستای سلامت خانواده)مشهدسخنرانی1393بله
3971673روشهای نوین تشخیص ژنتیکی برای دیسمورفولوژیهاکاربرد ژنتیک پزشکی در پیشگیری از معلولیت های مادرزادیمشهدسخنرانی1393بله
4971672مشاوره ژنتیک در عقب ماندگی ذهنیمشاوره ژنتیکمشهدسخنرانی1393بله
5971550علل ژنتیکی سندروم من 2تازه های اندوکرینمشهدسخنرانی1394بله
6971548ژنتیک استئونکروز در اطفالترومای ارتوپدی اطفال(ترومای اندام فوقانی)مشهدسخنرانی1394بله
7971547مشاوره ژنتیک در سقط های تکراری و چگونگی تفسیر آزمایشاتکنفرانس علمی یک روزه سقط جنین: بایدها و نبایدها در تشخیص،درمان و پیشگیری (اورژانسهای مامایی)مشهدسخنرانی1394بله
8971546روش های نوین تشخیص ژنتیکی برای دیسمورفولوژی هانقش ژنتیک در پیشگیری از معلولیتهای مادرزادینیشابورسخنرانی1394بله
9971545غربالگری و روشهای تشخیص زودرس سرطان روده بزرگسرطانهای کولورکتال از شواهد علمی تا بالینمشهدسخنرانی1394بله
10971544آزمون‌های غربالگری اختلالات ژنتیکی و ناهنجاری‌های مادرزادی در بارداری (مارکرهای بیوشیمیایی سرمی، غربالگری سه ماهه اول، غربالگری سه ماهه دوم، غربالگری توام، غربالگری سکوئنشیال)غربالگری اختلالات ژنتیکی و ناهنجاری‌های مادرزادی در بارداریمشهدسخنرانی1394بله
11971499Alpha-2-macroblobulin as a serum diagnostic marker in patients with avascular necrosis of the femoral head18th Asia Pacific League of Associations foe Rheumatology Congress (APLAR 2016)شانگهایپوستر1395بله
12971498اهمیت مشاوره بالینی درغربالگری وتشخیص ناهنجاری های جنینیغربالگری وتشخیص ناهنجاری های جنینیمشهدسخنرانی1395بله
13971497اثر نرم افزار بیوبانک سرطان روده بزرگ بر تشخیص زودرس سرطانInternational Congress of Cancer Prevention and Early Detection, Integration of Research and Actionتهرانپوستر1395بله
14971496مشاوره ژنتیک در سرطان آندومترنقش ژنتیک و بیو مولوکولار در تشخیص زودرس و درمان سرطانهای زنان و پستانمشهدسخنرانی1395بله
15971495مبانی و چالش های اخلاقی غربالگری و تشخیص قبل از تولدناهنجاریهای جنینی: اتیولوژی، غربالگری و تشخیصمشهدسخنرانی1396بله
16971494ژنتیک سرطان مدولاری تیروئیدتازه های اختلالات گناد و PCOمشهدسخنرانی1396بله
17971493کاربرد سلولهای بنیادی در بیماریهای دهان و فک و صورت و جنبه های اخلاقی آنکنگره مشترک انجمن علمی دندانپزشکی ایران (شاخه خراسان رضوی ) و انجمن علمی آسیب شناسان دهان ، فک وصورت ایرانمشهدسخنرانی1396بله
18971491بررسی ژنتیکی بیماران مبتلا به تب دوره ایروماتولوژی کودکان ایرانمشهدسخنرانی1397بله
19971489تازه های ژنتیک در استئوآرتریت زانوتازه های تشخیص و درمان استئوآرتریت زانو(اولیه و ثانویه)مشهدسخنرانی1397بله
20971488ریسک فاکتورهای ژنتیکی در Fragile X syndrome و Down syndromeمداخله زودهنگام در اختلالات گفتار و زبانمشهدسخنرانی1396بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12009سلولهای بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی1398تالیف و گردآوری
21288سلولهای بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی1397تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1417شناسایی و ثبت جهانی جهش نو در ژن APC در بیماری سندروم پولیپوز آدنوماتوزیس فامیلی در پایگاه اطلاعاتی (National Center for Biotechnology Information (NCBI با شماره MG712911 و همچنین در پایگاه اطلاعاتی (Human Gene Mutation Database (HGMD1397/07/03MG712911nf>, محمدامین کراچیان , فرزانه پویا
2323استفاده از آلفا-2-ماکروگلوبولین برای بررسی وضعیت بیماری استئونکروز (خرابی استخوان) و همچنین به عنوان عامل غربالگری در زمینه پیشگیری و درمان این بیماری1391/03/1313/530.342nf>, محمدامین کراچیان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19910فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29691فلوشیپ پژوهشی سطح 11396
310051فلوشیپ پژوهشی سطح 31397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19966کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1397

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه