محمدامین  کراچیان

 فعالیت های پژوهشی

 

محمدامین کراچیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدامین کراچیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ژنتیک انسانی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : kerachianma@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940359بررسی وضعیت متیلاسیون پروموتر ژنهایBMP3,VIM,MINT1,APC,SFRP2,SFRP1,TFPI2,GATA4 MLH1,PTEN در سرطان کلورکتال مجریدر دست اجرابلي
2940358بررسی وضعیت متیلاسیون پروموتر ژن های P16,MGMT,NDRG4,MINT31,RASSF1A,SEPT9,EYA4,EYA2,ALX4 و MYOD1 در سرطان کلورکتالمجریدر دست اجراخير
3931788بررسی سطح سرمی آلفا ۲ -ماکروگلوبولین در سرم بیماران مبتلا به نکروز غیر عروقی سر استخوان ران به همراه بررسی جهش در ژن مربوطهمجریپایان یافتهبلي
4922645بررسی اثر آدرنوکورتیکوتروپین هورمون (ACTH) بر بیان ژن آلفا-2 ماکروگلوبولین (A2M) در طی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال انسانی به استئوبلاست تحت تیمار با دگزامتازونمجریپایان یافتهبلي
5921675بررسی پلی مورفیسم های موجود در رونوشت اولیه mir-30c و mir-125a و ارتباط آن ها با سکته مغزی در انسانمجریپایان یافتهبلي
6910788بهینه سازی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به رده سلولی استخوان ساز در شرایط برون تنیمجریپایان یافتهبلي
7910642بررسی تأثیر دیابت مادری القا شده به وسیله اسرپتوزوتوسین بر میزان بیان و فسفریلاسیون برخی مولکول‌های دخیل در مسیر سیگنالینگ پروتئین کیناز B (PKB/Akt) در هیپوکامپ نوزادان رتمجریپایان یافتهبلي
8910571بررسی اثر تغییرات سطح بیان آلفا-2-ماکروگلوبولین(A2M) درآپوپتوز سلول های اندوتلیال تیمارشده با دگزامتازونمجریپایان یافتهبلي
9901006بررسی فراوانی ریزحذفهای ناحیه AZF کروموزوم Y در مردان مبتلا به ناباروری غیرانسدادی و همسران خانمهای با سقط خودبخودی مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج)مجریپایان یافتهخير
10901004ارزیابی موتاسیونهای ژنهای PKD1 و PKD2 در افراد مبتلا به بیماری کلیوی پلی کیستیک اتوزومال غالب (ADPKD)مجریپایان یافتهخير
11901002بررسی جهش های ژن NALP7 به عنوان یکی از عوامل عود بیماری hydatidiform molesمجریپایان یافتهخير
12940936بررسی بیان ژن CASP8 در نمونه های بافتی تومورال و سالم در مبتلایان به سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
13940935بررسی بیان ژن FGFR2 در نمونه های بافتی تومورال و سالم در مبتلایان به سرطان اسپورادیک پستانهمکارپایان یافتهبلي
14921398بررسی نگرش داروسازان به همکاری با پزشکان در فرایند درمان بیماران در ایرانهمکارپایان یافتهبلي
15910787بهینه سازی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به کاردیومیوسیت ها در شرایط in vitroهمکارپایان یافتهبلي
16900804بررسي مقايسه اي سطح بيان ملکولهاي miRNA-342، miRNA-30cو miRNA-200a در نمونه تومور به دست آمده از بيماران مبتلا به سرطان پستان مقاوم به تاموکسيفن در مقايسه با بيماران پاسخ دهنده به دارو همکارپایان یافتهبلي
1779301تشیخص آلفا تالاسمی و بتا تالاسمی توسط روش های مولکولی وابسته به PCRهمکارپایان یافتهخير
18922231بررسی تغیرات سیتوژنتیکی و بیان microRNA Let-7a و ژن هدف آن NRAS در یک خانواده مبتلا به سندرم میلودیسپلاستیکناظرپایان یافتهبلي
19922015تهیه بانک اطلاعاتی ( فلوچارت مشخصات بالینی و کلینیکال ، نمونه DNA و آنالیز ژنتیکی ) مربوط به بیماران دارای سندرم نونان در جمعیت ایرانیناظرپایان یافتهخير
20921202جداسازی سلولهای بنیادی سرطانی از بافت توموری سلولهای سنگفرشی مری و بررسی اثر مسیر پیام رسانی سلولی NOTCH در ایجاد و حفظ خصوصیات کلیدی آنها.ناظرپایان یافتهبلي
21911053بررسی بیان ژن های خودبازسازی Nanog، OCT4، Sox2/3 و انکوژن Gankyrin در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان و پروستاتناظردر دست اجرابلي
22910930مطالعه و تشخیص اختلالات ارثی پروپیونیک اسیدمی با استفاده از آنالیز مولکولیناظردر دست اجراخير
23910774آنالیز جهش ژنهای کاندید RAD51C و RAD51D در شجره های مبتلا به سرطان فامیلی سلول های سنگفرشی مریناظرپایان یافتهبلي
24910735مقایسه پروفایل miRNA سلول بنیادی خون بند ناف در دوقلو های همسان و نا همسانناظرپایان یافتهبلي
25910531بررسی فراوانی افزایش بیان ژن WT1 در بیماران مبتلا به لوکمی حاد میلوئید با روش Real timePCR و مقایسه آن با یک کیت تجاریناظرپایان یافتهخير
26910362بررسی ارتباط چند شکلی های ژن SCN1A (rs2298771, rs3812718) ، با مقاومت به درمان دارویی در بیماران مبتلا به صرعناظرپایان یافتهبلي
27910237مطالعه تارگتینگ اختصاصی سلول های دندریتیک موشی توسط آپتامرهاناظرپایان یافتهبلي
28901012بررسی فراوانی پلی مورفیسم های ژن CTLA-4 ( 1722 T/C، 1661 A/G و 318 C/T و +49 A/G) ، کدون 72 ژن p53، ژن اینترلوکین 6 (174 G/C) و ژن هموکروماتوز ( آللهای C282Y و H63D ) و آلفا 1-آنتی تریپسین ( واریانت های S و Z ) در بیماران ایرانی مبتلا به هپاتیت C مزمن و گروه کنترلناظرپایان یافتهخير
29901001بررسی و آنالیز جهشهای مربوط به ژن mut در بیماران مبتلا به متیل مالونیک اسیدمیناظردر دست اجرابلي
30900965بررسی ارتباط پلی مورفیسم (rs3856806)C1431T ژن PPARγ با بیماری کرونری قلب در جمعیت مشهدناظرپایان یافتهخير
31900912بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنهای HLA-G، PAI-1،P53 و VEGF در رد مکرر لانه گزینی (RIF) به دنبال استفاده از تکنیک IVFناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1964063Promoter Hypermethylation of the Eyes Absent 4 Gene is a Tumor-Specific Epigenetic Biomarker in Iranian Colorectal Cancer PatientsMedlineacta medica iranica1396مسئول
2963159New insights into colorectal cancer screening and early detection testsISIColorectal Cancer1396مسئول
3962822MUTATIONS STUDY iN NALP7 GENE fOR HYDATIDIFORM MOLE DISEASE aMONG IRANIAN WOMENعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences1393مسئول
4962666Multiplex-Polymerase Chain Reaction for Detecting Microdeletions in The Azoospermia Factor Region of Y Chromosome in Iranian Couples with Non-Obstructive Infertility and Recurrent Pregnancy Loss.ISIInternational journal of fertility & sterility1396مسئول
5962069Diagnostic accuracy of PCR-based detection tests for Helicobacter Pylori in stool samples: A systematic review and meta-analysisISIHelicobacter1396مسئول
6961943Assessment of Bone Morphogenetic Protein 3 Methylation in Iranian Patients with Colorectal Cancer.PMCMiddle East journal of digestive diseases1396مسئول
7961613Production of Lentiviral Vector Expressing MicroRNA-148bscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1396پنجم
8961003Rising rates of colorectal cancer among younger Iranians: is diet to blame?ISICURRENT ONCOLOGY1396مسئول
9960559Standardized Sophora pachycarpa Root Extract Enhances Osteogenic Differentiation in Adipose-derived Human Mesenchymal Stem CellsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1396پنجم به بعد
10953362Is esophageal atresia a natural way of fasting?index copernicusjournal of fasting and health1392مسئول
11953361The effect of fasting on the important molecular mechanisms related to cancer treatmentindex copernicusjournal of fasting and health1393مسئول
12953360Cell Fasting: Cellular Response and Application of Serum Starvationindex copernicusjournal of fasting and health1393مسئول
13953359Fasting in a 16-Year-old Girl at-Risk of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Diseaseindex copernicusjournal of fasting and health1393مسئول
14953358Fasting and Experimental Animals, Detrimental or Positive?index copernicusjournal of Fasting and Health1394مسئول
15953357Movento influences development of granulosa cells and ovarian follicles and FoxO1 and Vnn1 gene expression in BALB/c miceISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395چهارم
16953356The osteogenic differentiation stimulating activity of Sea cucumber methanolic crude extraction on rat bone marrow mesenchymal stem cellsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1393سوم
17953355Putative mechanism for apoptosis-inducing properties of crude saponin isolated from sea cucumber (Holothuria leucospilota) as an antioxidant compound.ISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1393چهارم
18953354Hemolytic and cytotoxic properties of saponin purified from Holothuria leucospilota sea cucumberPMCReports of biochemistry & molecular biology1393چهارم
19953353Parathyroid hormone signaling via Gαs is selectively inhibited by an NH(2)-terminally truncated Gαs: implications for pseudohypoparathyroidismISIJOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH1390سوم
20953349New insights into the pathogenesis of glucocorticoid-induced avascular necrosis: microarray analysis of gene expression in a rat modelISIARTHRITIS RESEARCH & THERAPY1389اول
21953348Effect of high-dose dexamethasone on endothelial haemostatic gene expression and neutrophil adhesion.ISIJOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY1388اول
22953347Glucocorticoids in osteonecrosis of the femoral head: a new understanding of the mechanisms of actionISIJOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY1388اول
23953346Isolation and characterization of human bone-derived endothelial cellsISIENDOTHELIUM-JOURNAL OF ENDOTHELIAL CELL RESEARCH1386اول
24953345Avascular necrosis of the femoral head: vascular hypothesesISIENDOTHELIUM-JOURNAL OF ENDOTHELIAL CELL RESEARCH1385اول
25953344Coding GNAS mutations leading to hormone resistance impair in vitro agonist- and cholera toxin-induced adenosine cyclic 3',5'-monophosphate formation mediated by human XLalphas.ISIENDOCRINOLOGY1385سوم
26941239Effects of streptozotocin-induced type 1 maternal diabetes on PI3K/AKT signaling pathway in the hippocampus of rat neonatesISIJournal of Receptors and Signal Transduction1394دوم
27940035Avascular Necrosis of the Femoral Head: Are Any Genes Involved?PMCArchives of bone and joint surgery1394دوم
28935545Genetic profile of 17 Y-chromosome STR haplotypes in East of Iran.ISIForensic science international. Genetics1393سوم
29934531Role of apoptosis in pathogenesis and treatment of bone-related diseasesISIJournal of Orthopaedic Surgery and Research1393سوم
3090943A rat model of early stage osteonecrosis induced by glucocorticoidsPMCJournal of orthopaedic surgery and research1390اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه