سعیده  خواجه احمدی

 فعالیت های پژوهشی

 

سعیده خواجه احمدی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سعیده خواجه احمدی رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : پاتولوژی دهان و فک و صورت دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : KhajehahmadiS@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940738پیوند استخوان ساب ماندیبولر فوسا با استفاده از بلوک استخوان FDBAو تکنیک تقویت طرفیمجریپایان یافتهخير
2940691بررسی روند ترمیم فلپ ساب منتال فاقد پوست پس از قرار گیری در حفره دهان:مطالعه بافت شناسی در سگ ها مجریپایان یافتهخير
3940684بررسی زنده ماندن فلپ مخاطی جزیره ای نازوپالاتین:مطالعه حیوانمجریپایان یافتهخير
4940675بررسی زنده ماندن فلپ عضلانی مخاطی باکال که منحصرا خونرسانی آن به عهده شریان فاسیال می باشد.(مطالعه حیوانی)مجریپایان یافتهخير
5940594ارزيابي تقارن سوراخ هاي بيني در بيماران شکاف يکطرفه لب و کام داراي فرورفتگي کف بيني بعد از به کاربردن فلپ ساب کوتانئوس نازوليبيالمجریدر دست اجرابلي
6940121ارزیابی آینده نگر موربیدیتی محل دهنده فاسیاتمپوروپاریتال درباره  ناحیه فک و صورتمجریپایان یافتهبلي
7930369 بررسی نتایج پیوند استخوان شکاف الوئول یکطرفه ماگزیلا با منشا استخوان چانه ومواد جایگزین استخوانFDBAمجریپایان یافتهبلي
8922450بررسی میزان تغییرات فاصله بین کانینی در موارد شکستگی پاراسمفیز مندیبل همراه با از دست دادن دندانهای انسیزورپایینمجریپایان یافتهخير
9922446بررسی فراوانی روشهای مورد استفاده در بازسازی کف بینی حین درمان پیوند استخوان شکاف آلوئول ماگزیلامجریپایان یافتهخير
10920855بررسی اثر بخشی Needle subcision با یا بدون تزریق فیلر پوستی جهت رفع فرورفتگی پوست صورت ناشی از عوارض عفونت دندانیمجریپایان یافتهخير
11920850بررسی دهیسنس متعاقب جراحی دندان عقل ماندیبول با نهفتگی مزیوانگولر کلاس IB در دو روش فلپ پاکتی و فلپ مثلثی با جا به جایی بافتیمجریپایان یافتهبلي
12920847بررسی توانایی فلپ مخاطی عضلانی باکسیناتور با پایه فوقانی (FAMM) برای پوشاندن پیوند استخوان در پرماگزیلای بی دندان آتروفیک بیماران شکاف لب وکام دو طرفهمجریپایان یافتهخير
13920846بررسی توانایی پوشش فلپ پایه دار بافت همبند کام با پایه قدامی در پروسه حفظ ریج ساکت بی دندانی تک ریشه ای های ماگزیلا با نقص استخوان باکالمجریپایان یافتهخير
14920844بررسی زنده ماندن فلپ ساب منتال فاقد پوست با خونرسانی ارتوگرید در بازسازی نقایص مخاطی حفره دهانمجریپایان یافتهخير
15911299توانایی فلپ شاخک تحتانی دربازسازی کف بینی بیماران دارای شکاف آلوئول ماگزیلاری یکطرفهمجریپایان یافتهخير
16911034بررسی فلپ ساب منتال از نظر اصول انکولوژیک مجریپایان یافتهبلي
17910862تعیین فراوانی وجود شریان آلوئولردر دیواره طرفی سینوس ماگزیلاری و ارتباط آن با ضخامت این دیواره و قطر شریان در افراد دندان دار با استفاده از CBCT اسکنمجریپایان یافتهخير
18910567ارزیابی طول پایه فلپ جزیره ای عضلانی – مخاطی بوکسیناتور با پایه تحتانی (BUMIF)مجریپایان یافتهبلي
19910545تعیین عوارض ناشی از لوله گذاری نای با روش ساب منتالمجریپایان یافتهخير
20910026بررسی اثر متقابل داربست سلول زدایی شده سه بعدی طبیعی غشاءاشنایدریان سینوس ماگزیلا و سلول های بنیادی مزانشیمی در شرایط in vitroمجریپایان یافتهخير
21901015مقایسه فلپ های VIP-CT و Lateral sliding در میزان پوشش پیوند استخوانی محل شکاف آلوئل ماگزیلا در بالغینمجریپایان یافتهبلي
22900306تعیین فاصله شریان لبی تحتانی تا ورمیلیون بوردر لب تحتانی در مطالعه بر روی اجساد تازهمجریپایان یافتهخير
23900305بررسی ضخامت استخوان دیواره لترال سینوس ماگزیلا در نواحی خلف ماگزیلا با استفاده از Cone Beam CTمجریپایان یافتهخير
24900302ارزیابی وایتالیتی دندانهای Intact قدام فورامن منتال متعاقب قطع عصب Incisive در جراحی جابجایی عصب آلوئولار تحتانیمجریپایان یافتهخير
25900300بررسی مقایسه ای میزان نیرو و خصوصیات کششی الاستیک های ساخته شده از سوند فولی با الاستیک ارتدنسی 16/3 اینچ در دو حالت اولیه و پس از قرار گرفتن در محیط دهانی تقلید شدهمجریپایان یافتهخير
26900299بررسی مقایسه ای طول فیکسچر به کار رفته در روش جراحی سینوس لیفت باز، به صورت همزمان با روش تاخیری: مطالعه گذشته نگرمجریپایان یافتهخير
2787172بررسی ظهور پروتئین های شوک حرارتی 27 و 105 (105 و 27 HSP) در کارسینوم سلول سنگفرشی حفره زبان و ارتباط آنها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیک به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهبلي
28951422استفاده از ترکیب کورتیکال ناحیه راموس ماندیبول به صورت خیمه ای و آلوگرفت ریز شده در پیوند استخوان شکاف آلوئول ماگزیلا در سیستم دندانی مختلط.همکارعقد قراردادخير
29930501بررسی موقعیت و مشخصات آناتومیک فورامن و کانال کامی بزرگ در تصاویر CBCTدر شهر مشهد از سال 1388تا سال 1393همکارپایان یافتهبلي
30922807بررسی کارایی پلیت روی مخاطی در درمان شکستگی تیغه کامی فک فوقانیهمکارپایان یافتهبلي
31900990بررسی تغییرات عرض ریج بی دندانی بعدازانجام جراحی گسترش جانبی ریج باتکنیک استئوتوم وکارگذاری همزمان فیکسچر ایمپلنت دندانیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970764Accessory Mental Foramen and Maxillofacial Surgery.ISIJournal of craniofacial surgery1397مسئول
2970245A Prospective Study of Chin Bone Graft Harvesting for Unilateral Maxillary Alveolar Cleft During Mixed Dentition.ISIJOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY1396مسئول
3970244The Role of Lingual Bone Grafting in the Treatment of Displaced Edentulous Mandibular Fracture with Severe Atrophy.PMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1396مسئول
4970243Submandibular fossa augmentation in implant dentistry.PMCJournal of Indian Society of Periodontology1396مسئول
5962804Le lambeau musculo-muqueux buccinateur postérieur (Lambeau de Bozola)scopusAnnales Francaises d'Oto-Rhino-Laryngologie et de Pathologie Cervico-Faciale1396مسئول
6961857Maxillary artery based flaps for oral cavity reconstruction, a reviewPMCAnnals of Medicine and Surgery1396مسئول
7961798The posterior-based buccinator myomucosal flap (Bozola's flap)ISIEuropean Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases1396مسئول
8961263Marsupialization of large residual cyst and subsequent dental implant insertion: Technical noteISIjournal of oral implantology1396مسئول
9961068Using Osseointegrated Implants Concomitant With Onlay Bone Grafting for Auricular ReconstructionISIJOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY1396مسئول
10961059Improving the Results of Cross Lip Vermilion Flap in Cleft Patients.ISIJOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY1396مسئول
11961018Donor site morbidity in buccinator-based myomucosal flaps: A retrospective study.ISIAsian journal of surgery1396مسئول
12960868Maxillary sinus squamous cell carcinoma during pregnancy: A new case reportscopusCumhuriyet Dental Journal1394سوم
13960556Saddle Nose Reconstruction with Bone Graft in Multiple Facial Fracture PatientsISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1395مسئول
14960276A Protocol for Management of the Hairs Problem in Oral Cavity Reconstruction by Submental Flap.PMCJOURNAL OF MAXILLOFACIAL & ORAL SURGERY1395مسئول
15960170O to Z Local Skin Flap: The Role for Managing Depressed Facial Scar After Resolution of Odontogenic Source of InfectionPMCJournal of cutaneous and aesthetic surgery1395مسئول
16953978Unusual Presentation of Guillain-Barré Syndrome After Mandibular Fracture Treatment: A Review of the Literature and a New Case.ISIJOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY1394دوم
17953517Evaluating the Effectiveness of Overmucosal Plating in Management of Maxillary Palatal FractureChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395مسئول
18953511Facial Artery Myomucosal Flap, Pedicled Solely on the Facial Artery: Experimental Design Study on Survival.ISIJOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY1395مسئول
19953510Nasopalatine Island Advancement Flap.ISIJOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY1394مسئول
20953508The place of nasolabial flap in orofacial reconstruction: A review.PMCAnnals of medicine and surgery1395مسئول
21951464Random Pattern Vertically Oriented, Partial Thickness Buccinator Myomucosal Flap for Intraoral Reconstruction:A Report of Two Cases.PMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1395مسئول
22951463Anterior Palatal Island Advancement Flap for Bone Graft Coverage: Technical NotePMCJournal of Surgical Technique and Case Report1394مسئول
23950797Premaxillary palatal flap (PPF) as an aid to create nasal floor in anterior palatal fistula closure of cleft patients. Technical note.ISIInternational Journal of Surgery1395مسئول
24950367Nasolabial Flap in Maxillofacial Gunshot Trauma: A Case Series.PMCArch Trauma Res1394مسئول
25950233Reply to: Reconstruction of the maxilla by submental flapISIANZ journal of surgery1395مسئول
26950055Mandibular Condyle Reimplantation and Free Bone Grafting: Considerations to Increase Its Efficacy.ISIJOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY1395مسئول
27950052Posteriorly based lateral tongue flap for reconstruction of large palatal-alveolar fistulas in cleft patients.PMCannals of maxillofacial surgery1394مسئول
28950051bone suturing as a new way for splinting of single standing molar tooth after intentional replantation:A technical noteسایر سایت‏های تخصصیJournal of Clinical Sciences1395مسئول
29943377A Conservative Method for Treating Severely Displaced Pediatric Mandibular Fractures: An Effective Alternative TechniqueISCjournal of dental materials and techniques1395دوم
30943206Mandibular Symphyseal/Parasymphyseal Fracture with Incisor Tooth Loss: Preventing Lower Arch Constriction.PMCCraniomaxillofac Trauma Reconstr1394مسئول
31942664Developing an Algorithm for Reconstruction of Full Thickness Cheek Defect by Submental Flap.ISITHE AMERICAN SURGEON1394مسئول
32942655Wound Dehiscence after Wisdom Tooth Removal in Mandibular Mesioangular Class IB Impactions: Triangular Transposition Flap versus Envelope Flap.PMCJ Dent Res Dent Clin Dent Prospects1394مسئول
33942348Bone suture and lateral sinus lift surgery.PMCJournal of Indian Society of Periodontology1394مسئول
34941632Epidermoid/Dermoid cysts mimicking odontogenic infections: review of literatureChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394مسئول
35940871Facial Artery Musculomucosal (FAMM) flap for nasal lining in reconstruction of large full thickness lateral nasal defectsPMCAnnals of Medicine and Surgery1394مسئول
36940691Open Sinus Lift Surgery and the Importance of Preoperative Cone-Beam Computed Tomography Scan: A Review.PMCJournal of international oral health1394مسئول
37940630A Surgical Technique for the Management of Suction Cup-Induced Palatal Perforation: A Technical Note.PMCJournal of clinical and diagnostic research1394مسئول
38940259Pathologic surface changes in the submental flap used for intraoral reconstruction: Report of two casesPMCJournal of Clinical and Diagnostic Research1394مسئول
39940072The Need for Lateral Piriform Rim Augmentation in Patients with Unilateral Cleft Lip/Palate During Alveolar Cleft Bone Grafting.PMCJournal of maxillofacial and oral surgery1394مسئول
40940055Inferiorly based buccinator myomucosal island flap in oral and pharyngeal reconstruction. Four techniques to increase its application.PMCInternational journal of surgery case reports1394دوم
41935495Subcutaneous Nasolabial Flap for Eliminating Depressed Nasal Floor in Adult Cleft Rhinoplasty: Technical Note.PMCPlastic and reconstructive surgery1394مسئول
42935448Apical Force Application in the Management of Dentoalveolar Fractures: Indications, Procedure and LimitationsISCJDMT1394مسئول
43935374Premaxillary osteotomy fixation in bilateral cleft lip/palate: Introducing a new technique.ISIAsian journal of surgery1395مسئول
44935111Unilateral one stage nasolabial flap for reconstruction of the lips.PMCJ Maxillofac Oral Surg1394مسئول
45935057Closure of huge palatal fistula in an adult patient with isolated cleft palate: a technical note.PMCPlastic and reconstructive surgery. Global open1393مسئول
46934921Recurrent glandular odontogenic cyst of maxilla: A case reportscopusIranian Journal of Pathology1393مسئول
47934778Comparison of Mast Cell Presence in Inflammatory Periapical Lesions Including Periapical Cyst and Granuloma Using Cd117 (C-KIT)ISCAvicenna J Dent Res.1394پنجم
48934659Bone suture: Useful aid in apical repositioning full thickness mucoperiosteal flap during dental implant surgery, Technical NoteEmbaseJournal of Dental Implants1394مسئول
49934461Combined Submental-tongue Flap for Reconstruction of Subtotal Traumatic Avulsion of Lower Lip: A Technical Note.PMCPlast Reconstr Surg Glob Open1393مسئول
50934382Submental Flap in Intraoral Reconstruction After Pathologic Resections: Indications and LimitationsPMCJ. Maxillofac. Oral Surg.1393مسئول
51934052Inferior Turbinate Flap for Nasal-side Closure of Palatal Fistula in Cleft Patients: Technical NotePMCPlast Reconstr Surg Glob Open1393مسئول
52933853Decellularized human Schneiderian membrane: Electron microscopic study as a bioscaffold and preliminary cell seeding.ISIPathol Res Pract1393مسئول
53933848Treatment of a unilateral Tessier number 4 facial cleft in an adult: role of nasolabial V-Y advancement flap.ISIBr J Oral Maxillofac Surg.1393مسئول
54932350THERAPEUTIC POTENTIAL OF PLATELET-RICH-PLASMA AND STEM CELLS ON CLEFT PALATE, A MORPHOMETRIC STUDYISCInternational Journal of Current Life Sciences1393سوم
55932345Cleft Palate Reconstruction by Platelet-Rich-Plasma and Stem Cell Injection: Histological EvidencesChemical AbstractJournal of Cell and Animal Biology1393سوم
56932067Vascularized interpositional periosteal connective tissue fl ap in implant dentistry(Emro (IMEMRJournal of Dental Implants1393دوم
57932063Force relaxation of 3/16 inch heavy orthodontic latex elastics used in maxillofacial trauma in simulated jaw fracture situationscopusDental Hypotheses1393دوم
58932061Chin bone graft for maxillary alveolar cleft: indications and limitations.ISIJ Craniofac Surg.1393دوم
59932060Inferior alveolar nerve repositioning and orthognathic surgery.ISIJ Craniofac Surg1393دوم
60931980Cleft Palate Reconstruction by Platelet-Rich-Plasma and Stem Cell Injection: Histological EvidencesChemical AbstractJournal of cell and animal biology1393سوم
61931041Alveolar Antral Artery: Does its Diameter Correlate with Maxillary lateral wall Thickness in Dentate Patients?PMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1393مسئول
62930978Esthetic Management of Gingival Lesions in Anterior Maxilla: The Role of VIP‑CT Flap, a Technical NotePMCJournal of Surgical Technique and Case Report1392مسئول
63930899Reconstruction of the maxilla by submental flapISIANZJSurg1394مسئول
64930895The last resort for reconstruction of nasal floor in difficult-to-repair alveolar cleft cases: A retrospective studyISIJournal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery1392مسئول
65930893Submental artery island flap in intraoral reconstruction: A reviewISIJournal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery1392مسئول
66930889Effects of Bimax and Segmental Surgeries for Correction of Bimaxillary Dentoalveolar Protrusion Class I on Soft Tissue Parameters: Upper lip Thickness and Curvature,Nasolabial Angle and Nasal ProminencePMCThe Journal of Contemporary Dental Practice,1392مسئول
67930888Onlay bone grafting simultaneous with facial soft tissue augmentation in a hemifacial microsomia patient using de-epithelialized orthograde submental flap: a technical note.PMCAnn Stomatol (Roma1392مسئول
68930887Alveolar Antral Artery: Review of Surgical Techniques Involving this Anatomic StructurePMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1393مسئول
69930276Association between the lateral wall thickness of the maxillary sinus and the dental status: cone beam computed tomography evaluation.ISIIran J Radiol.1392اول
70924672Treatment of Mandibular Fractures by Two Perpendicular Mini-PlatesPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology,1392مسئول
71924670Tongue Squamous Cell Carcinoma: A Clinical StudyscopusIranian Journal of Pathology1392دوم
7292430Consistency Rates of Clinical and Histopathologic Diagnoses of Mucocutaneous Lesions in Oral CavityChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1391سوم
73924290Severe Osteolysis of the Mandibular Angle and Total Condylolysis in Progressive Systemic SclerosisPMCcase report in dentistry1392مسئول
7492429مقایسه رفتار سلو لهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت و سلو لهای بلاستمایی لا له گوش خرگوش کاشته شده در داربست بافت فاقد سلول لثه انسانISCمجله سلول و بافت1391سوم
7592428Quantitative and Qualitative Study of Dermatoglyphic Patterns in AlbinismISICurrent Research Journal of Biological Sciences1391
7692427نیاز های درمانی جانبازان شیمیایی با گاز خردل خراسان رضوی مشهدISCمجله علمی پژوهشی طب جانباز1391پنجم
7792425Primitive Neuroectodermal Tumor of the KidneyscopusIranian Journal of Pathology1391مسئول
7892424Decellularized Human Maxillary Sinus Membrane as a Potential Scaffold for Tissue EngineeringEmbaseمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1390اول
7992412Central Odontogenic FibromascopusIranian Journal of Pathology1392اول
8092410Vermilion lower lip cross flap - An anatomic study on 22 fresh cadaversPMCAnnals of Maxillofacial Surgery1391اول
81923836The Effects of Low Level Laser Therapy on the Expression of Collagen Type I Gene and Proliferation of Human Gingival Fibroblasts (Hgf3-Pi 53): in vitro StudyISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مسئول
82923153Comparative evaluation of implant fixture length in open sinus lift procedure simultaneously with delayed placementindex copernicusJournal of Dental Implants1392مسئول
83923116Lateral ridge split and immediate implant placement in moderately resorbed alveolar ridges: How much is the added width?PMCDental Research Journal1392مسئول
84923115Buccinator based myomucosal flaps in intraoral reconstruction: a review and new classification.PMCNational Journal of Maxillofacial Surgery1392مسئول
85923113Oral reconstruction with submental flapPMCAnnals of Maxillofacial Surgery1392مسئول
86923105Bone Suture in Management of Mandibular Degloving InjuryPMCJournal of Surgical Technique and Case Report1392مسئول
87922717Needle subcision: a conservative treatment for facial dimpling after elimination of odontogenic infection source: a technical note.PMCOral Maxillofac Surg1392دوم
88922710Pedicle length in the inferiorly based buccinator myomucosal island flap: a cadaveric study.ISIInternational Journal of Oral and Maxillofacial Surgery1392مسئول
89922604Polymorphous Low-grade Adenocarcinoma of the Larynx: A Rare Case ReportISIArch Iran Med.1392مسئول
90922189Sialolipoma of salivary glands: Two case reports and review of the literaturePMCDent Res J1391مسئول
91921923Osteolipoma in the floor of the mouth: report of a caseindex copernicusIndian Journal of Dental Education.1388سوم
92921905Use of Lower Vermilion Cross-Lip Flap for Correction of Whistle Deformity in Clinical Practice and Anatomic Study for the Secondary Cleft Lip RepairISIThe Journal of Craniofacial Surgery1392مسئول
93921640Modified VIP-CT flap in late maxillary alveolar cleft surgeryISIJournal of cranio-maxillo-facial surgery1393مسئول
94921489Consistency Rates of Clinical and Histopathologic Diagnoses of Mucocutaneous Lesions in Oral CavityISCمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1391سوم
95921446Submental Artery Island Flap in Reconstruction of Hard Palate after wide Surgical Resection of Verruccous Carcinoma, Two Case ReportsPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1392مسئول
96921051Sublingual gland hyperplasia interfere with mandibular interforaminal implantsEmbaseJ Dent Implant1392مسئول
97921050In Vitro Decellularization of Rabbit Lung TissueISICell journal1392مسئول
98921030Vitality of intact teeth anterior to the mental foramen after inferior alveolar nerve repositioning: nerve transpositioning versus nerve lateralizationISIInternational Association of Oral and Maxillofacial Surgeons.1392اول
9992052Submental intubation in maxillofacial trauma patientsscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology.1391مسئول
10091537Central Odontogenic Fibroma of the Mandibleسایر سایت‏های تخصصی Journal of Dental Materials and Techniques1391اول
10191439Calcifying Odontogenic Cyst with Complex Odontoma: Histological and Immunohistochemical Featuresعلمی پژوهشی ایندکس نشدهjournal of dental materials and techniques1391مسئول
10291437Vermilion lower lip cross flap - An anatomic studyPMCAnnals of maxillofacial surgery1391اول
10391417In vitro Assay of Human Gingival Scaffold in Differentiation of Rat’s Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells to KeratinocystesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391
10491058A bilateral pediculated palatal periosteal connective tissue flap for coverage of large bone grafts in the anterior maxillary regionPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology 1391مسئول
10591057A Schwannoma of the Soft Palate in a Child: Histological and Immunohistochemical Features and Surgical MethodPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1391مسئول
10690392The expression of heat shock proteins 27 and 105 in squamous cell carcinoma of the tongue and relationship with clinicopathological indexISIMedicina oral, patología oral y cirugía bucal1390پنجم به بعد
10790256Intraosseous ancient Schwannoma of the mandible: A case reportscopusIranian Journal of Pathology1390پنجم
10888790Consistency rates of clinical and histopathologic diagnoses of oral soft tissue exophytic lesionsPMCJ Dent Res Dent Clin Dent Prospects1388سوم
10988344تومور تریتون بدخیم فک تحتانی: گزارش موردسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران1388پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1943205Pathologic Surface Changes in the Submental Flap Used for Intraoral Reconstruction :Report of Two Cases14th International Congress of Iraninan Society of Oral &Maxillofacial Surgeryتهرانپوستر1394بله
2942738استئوتومی تک دندان جهت به اکلوژن برگرداندن دندان ثنایای فک فوقانی انکیلوزاولین همایش صدمات دندانی و دومین سمپوزیوم انجمن اندودنتیست های ایرانمشهدپوستر1394خير
3942737مدیریت نسج نرم و استخوان در موارد تروماتیزهاولین همایش صدمات دندانی و دومین سمپوزیوم انجمن اندودنتیست های ایرانمشهدسخنرانی1394خير
4942736اعمال نیروی آپیکالی در ترومای دنتوآلوئلراولین همایش صدمات دندانی و دومین سمپوزیوم انجمن اندودنتیست های ایرانمشهدپوستر1394بله
5935540wisdom tooth as the Source of stem cellدومین کنگره کشوری پژوهش و کاربرد سلولهای بنیادیمشهدپوستر1393بله
6935539Maxillary alveolarbonegraftingthe role of platelet -rich plasma(PRF )دومین کنگره کشوری پژوهش و کاربرد سلولهای بنیادیمشهدپوستر1393بله
7935538Tissue Engineering in dentistryدومین کنگره کشوری پژوهش و کاربرد سلولهای بنیادیمشهدپوستر1393بله
892513Dental Management of Patients with Gilbert SyndromeThe first international congress of special care in dentistry/ a new perspectivemashhadپوستر1391بله
992512Bisphosphate - Associated Osteonecrosis of the Jaws: Prevention and TreatmentThe first international congress of special care in dentistry/ a new perspectivemashhadپوستر1391بله
1092511Red Teeth as Oral Manifestation of Erythropoietic PorphyriaThe first international congress of special care in dentistry/ a new perspectivemashhadپوستر1391بله
1192449تصحیح اپن بایت شدید در آملوژنز ایمپرفکتادوازدهمین کنگره ترمیمیتبریزپوستر1391بله
12923522Vascularized Interpositional Periosteal Connective Tissue Flap (VIP-CT flap) in Implant Dentistry13th Meeting of the Iranian Academy of Periodontology 30 Oct – 1 NovTehranپوستر1392خير
13923521Lateral Ridge Split and Immediate Implant Placement in Moderately Resorbed Alveolar Ridges: How Much is the Added Width?13th Meeting of the Iranian Academy of Periodontology 30 Oct – 1 NovTehranسخنرانی1392بله
14923518Sublingual Gland Hyperplasia Interfere with Mandibular Interforaminal Implants: A case report.13th Meeting of the Iranian Academy of Periodontology 30 Oct – 1 NovTehranپوستر1392بله
15923163Solitary intrabony radioluscent lesion affecting the mandibular condyle.3rd international persian Gulf implant symposiumTehranسخنرانی1391بله
16921075غشای سینوس سلول زدایی شده به عنوان اداربست در مهندسی بافتThe first irannian congress progress in tissue engineering and regenerative medicinetehranسخنرانی1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1198ساخت روکش سیم آرچ بار1395/08/1990375nf>, امین راه پیما , سعیده خواجه احمدی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه