زهرا  غلام نژاد
خلاصه عملکرد زهرا  غلام نژاد
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

زهرا غلام نژاد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): زهرا غلام نژاد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : GholamnezhadZ@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971874بررسی اثر ورزش متوسط بر پاسخ التهابی ناشی از تجویز LPS در بافت قلب موشهای صحراییمجریدر دست اجراخير
2960419بررسی اثر بیش تمرینی، ورزش متوسط و تجویز LPS بر فرآیندهای حافظه و یادگیری در موش های صحراییمجریپایان یافتهبلي
3951767بررسی اثر نوع و میزان فعالیت جسمانی بر وضعیت سلامت (متابولیک و دانسیته استخوانی) زنان 60-45 ساله درشهر مشهدمجریدر دست اجرابلي
4951356بررسی اثر عصاره آبی الکلی گیاه قره قاط خراسانی در رتهای دیابتی شده با تجویز استرپتوزوتوسینمجریپایان یافتهخير
5950968اثر مصرف مکمل عصاره آبی الکلی گیاه قره قاط خراسانی بر کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: مطالعه تصادفی بالینی دو سو کور، کنترل شده با دارو نمامجریدر دست اجرابلي
6941500بررسی اثر عصاره آبی الکلی یونجه (Medicago Sativa L.) بر کاهش پلاکتی و استرس اکسیداتیو القاء شده در رت بدنبال مصرف سیکلوفسفامیدمجریپایان یافتهبلي
7931653بررسی اثراتساعی کروسین (Crocin ) بر عضله صاف نای خوکچه هندی و مکانیسم های احتمالی آن مجریپایان یافتهبلي
889708اثر عصاره آبی-الکلی سیاه دانه و تیموکینون بر سیتوکین های آزاد شده از لنفوسیتها و تعادل Th1/Th2 بدنبال بیش تمرینی در رتمجریپایان یافتهبلي
988339بررسی اثر اتساعی صمغ گیاه انغوزه (Ferula assafoetida) و یکی از ترکیبات آن، امبلی پرنین (umbelliprenin) بر زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
10951850بررسی اثر ترکیب سه گیاه مبرمکی , مقل ازرق و هلیله بر دیابت ناشی از استرپتوزوسین در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
11951625بررسی اثر اتساعی و مکانیسم های احتمالی عصاره آبی-الکلی زرشک (Berberis vulgaris L) و ماده مؤثره آن، بربرین(Berbrein) بر عضله صاف جدا شده ی نای موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
12950983بررسی اثر بازتوانی (ورزش¬های استقامتی و مقاومتی) بر علائم تنفسی، شاخص¬های عملکرد ریه و برخی میانجی¬های التهابیهمکاردر دست اجراخير
13941094بررسی اثرات ورزش بر اختلال حافظه ایجاد شده در موش های صحرایی مبتلا به آسم تجربیهمکارپایان یافتهبلي
14931398بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپو پلی ساکارید در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
15910690بررسی اثر عصاره آبی -الکلی خرفه بر گیرنده های هیستامینی،موسکارینی و بتا-آدرنرژیک زنجیره تراشه خوکچه هندیهمکارپایان یافتهخير
16900826بررسی اثر صمغ گیاه انغوزه (Ferula assafoetida) و یکی از ترکیبات آن، امبلی پرنین (umbelliprenin)، بر گیرنده های موسکارینی زنجیره تراشه خوکچه هندیهمکارپایان یافتهخير
1789597بررسی اثر عصاره آبی- اتانولی بومادران (Achillea millefolliu) بر گیرنده های بتا آدرنرژیک زنجیره تراشه خوکچه هندیهمکارپایان یافتهخير
1889511بررسی اثر اتساعی بومادران (Achillea millefollium ) بر گیرنده های کولینرژیکی زنجیره تراشه خوکچه هندیهمکارپایان یافتهخير
1987598بررسی ارتباط اثرات اشتها آوری گیاهان شاهدانه، بومادران، گشنیز و افسنتین با اندازه گیری هورمون گرلین در رتهمکارپایان یافتهبلي
2087220بررسی ارتباط تشنج و رابدومیولیز بعد از مسمومیت (Over dose) با ونلوفکسین در موش هاهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981584The anti-diabetic and antioxidant effects of a combination of Commiphora mukul, Commiphora myrrha and Terminalia chebula in diabetic ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398مسئول
2981493The Relaxant Effect of Crocin on Rat Tracheal Smooth Muscle and Its Possible MechanismsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1398سوم
3981195The effects of exercise on hippocampal inflammatory cytokine levels, brain oxidative stress markers and memory impairments induced by lipopolysaccharide in ratsISIMETABOLIC BRAIN DISEASE1398مسئول
4980281Clinical and experimental effects of Nigella sativa and its constituents on respiratory and allergic disordersPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398اول
5974289Memory enhancing effect of Nigella Sativa hydro-alcoholic extract on lipopolysaccharide-induced memory impairment in ratsISIDrug and chemical toxicology1398پنجم به بعد
6974235The Stimulatory Effects of Medicinal Plants on β2-adrenoceptors of Tracheal Smooth MuscleISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1397چهارم
7973878Effects of different loads of exercise and Nigella sativa treatment on serologic and hematologic parameters in ratISIIndian Journal of Experimental Biology1397اول
8973300The effects of medicinal plants on muscarinic receptors in various types of smooth muscle.ISIPhytotherapy research1397اول
9972956Neuroprotective effects of exercise in rodent models of memory deficit and Alzheimer'sISIMetabolic brain disease1397مسئول
10972442Effect of different loads of treadmill exercise on Th1/Th2 cytokine balance in rat splenocytesISIJOURNAL OF APPLIED BIOMEDICINE1397اول
11971871Effects of Lipopolysaccharide-induced Septic Shock on Rat Isolated Kidney, Possible Role of Nitric Oxide and Protein kinase C PathwaysISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397اول و مسئول
12970344Muscarinic receptors, nitric oxide formation and cyclooxygenase pathway involved in tracheal smooth muscle relaxant effect of hydro-ethanolic extract of Lavandula angustifolia flowersISIBiomedicine & Pharmacotherapy1397دوم
13970060Protective effects of Nigella sativa on synaptic plasticity impairment induced by lipopolysaccharideISIVeterinary Research Forum1396پنجم به بعد
14953193the effect of vitamin E on lung pathology in sulfur mustard-exposed guinea pigsISIToxicology and industrial health1395اول
15951346Preclinical and clinical effects of Nigella Sativa and its constituent, thymoquinone: A reviewISIJournal of Ethnopharmacology1395اول
16942637The effects of Nigella sativa on sickness behavior induced by lipopolysaccharide in male Wistar ratsISIAvicenna Journal of Phytomedicine1394پنجم
17942592Gastrointestinal effects of Nigella sativa and its main constituent thymoquinone: a reviewChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1394دوم
18942224Immunomodulatory and cytotoxic effects of Nigella sativa and thymoquinone on rat splenocytesISIFood and Chemical Toxicology1394اول
19940273Anti-inflammatory, antioxidant, and immunomodulatory aspects of Nigella sativa for its preventive and bronchodilatory effects on obstructive respiratory diseases: A review of basic and clinical evidenceISIJournal of Functional Foods1394اول
20934730The preventive effects of natural adjuvants, G2 and G2F on tracheal responsiveness and serum IL-4 and IFN-γ (th1/th2 balance) in sensitized guinea pigs.ISI(CLINICS) Clinics (Sao Paulo)1393پنجم به بعد
21934620The effect of hydroalcoholic extract of Cannabis Sativa on appetite hormone in ratPMCJ Complement Integr Med. 2014; 11(4): 253 – 2571393پنجم به بعد
22934083The relaxant effect of Nigella sativa on smooth muscles, its possible mechanisms and clinical applicationsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393دوم
23933448Effect of Nigella sativa on immune response in treadmill exercised ratISIBMC Complementary and Alternative Medicine1393اول
24924650Evaluation of immune response after moderate and overtraining exercise in wistar ratISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392اول
25924613Effect of Fluticasone and Salmeterol on Tracheal Responsiveness to Ovalbumin and Lung Inflammation,Administrated during and after SensitizationISIThe Scientific World Journal1392اول
26923101The Effect of Hydroethanolic Extract of Achillea millefollium on β-adrenoreseptors of guinea pig tracheal smooth muscleISIIndian Journal of Pharmaceutical Sciences1391پنجم
27922747The Extract of Crocus sativus and Its Constituent Safranal, Affect Serum Levels of Endothelin and Total Protein in Sensitized Guinea PigsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392اول
28922387The effect of hydro-ethanolic extract of Achillea millefollium on muscarinic receptors of guinea pig tracheal smooth muscleISIIndian journal of pharmacology1391چهارم
29922258The effect of hydroalcoholic extract of Coriandrum sativum on rat appetiteChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1391پنجم به بعد
3090621Possible mechanism(s) of the relaxant effect of asafoetida (Ferula assa-foetida) oleo-gum-resin extract on guinea-pig tracheal smooth muscleindex copernicusAvicenna Journal of Phytomedicine1390اول
3190166Inhibitory effect of Zataria multiflora Boiss and carvacrol on histamine (H(1) ) receptors of guinea-pig tracheal chainsISIFundamental & clinical pharmacology1391سوم
3289553The difference of analgesic effect and tolerance to morphine between ovariectomized and intact female ratsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1389سوم
3388081EFFECTS OF MICROINJECTION OF ANGIOTENSIN II AND CAPTOPRIL TO VTA ON MORPHINE SELF-ADMINISTRATION IN RATSISIACTA BIOLOGICA HUNGARICA 1388پنجم
3485287The effects of genistein, a tyrosine kinase inhibitor on acute and chronic inflammation in diabetic micescopusDaru1385چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1964144بررسی اثر شدتهای مختلف ورزش با تردمیل بر تعادل Th1/Th2 در سلولهای طحالی جدا شده از رتدومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396بله
2963266The role of exercise in immune responses to cancer from prevention to treatmentسمپوزیوم نسترن 2017مشهدپوستر1396بله
3961969Effect of Nigella sativa supplementation on splenocyte response of treadmill exercised ratتغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدسخنرانی1396بله
4953023The effect of curcumin in breast cancer prevention and treatmentدومین سمپوزیوم بین المللی نسترنمشهدپوستر1395خير
5952273اثر دو هفته استراحت بدنبال بیش تمرینی بر پاسخ سلولهای طحالی تحریک نشده و تحریک شده با میتوژندومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1395بله
6950538PREVENTIVE AND RELIEVING EFFECTS OF NIGELLA SATIVA ON OBSTRUCTIVE RESPIRATORY DISEASES, BASIC AND CLINICAL EVIDENCESپنجمین کنگره ملی گیاهان داروییاصفهانسخنرانی1395بله
7950537اثر سیاه دانه و شدتهای مختلف تمرین هوازی بر پارامترهای سرولوژیک و هماتولوژیک در رتپنجمین کنگره ملی گیاهان داروییاصفهانپوستر1395بله
8950360بررسی اثر بیش تمرینی بر پاسخ سلولهای طحالی تحریک نشده و تحریک شده با میتوژن3rd international congress of immunology, asthma and allergyمشهدپوستر1395بله
9943024بررسی اثر ورزش با شدت متوسط بر پاسخ سلولهای طحالی تحریک نشده و تحریک شده با میتوژنهمایش ملی ورزش و سرطانکیشپوستر1394بله
10942519مقایسه اثر داروی گیاهی تاناستوم پارتنیوم با پلاسبو و دی هیدروارگوتامین در کنترل سردردهای میگرنیاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدسخنرانی1394خير
11942233Effect of hydroethanolic extract of Achillea millefolium on ß-adrenoceptors of guinea pig tracheal smooth muscleاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
12942230Effect of hydroethanolic extract of Achillea millefolium on muscarinic receptors of guinea pig tracheal smooth muscleاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
13942070Various clinical effects of Nigella Sativa and its constituentsاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
14942040Effect of Nigella sativa on immune response in aerobic treadmill exercised ratبیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394بله
15941443Smooth muscles relaxant effect of Zataria multiflora Boiss L. and its constituents, possible mechanisms and clinical applicationاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
16940608پاسخ سیستم ایمنی به ورزش استقامتی با شدت متوسط در رتهای نر ن‍ژاد ویستاربیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392بله
17940603اثر سیاه دانه و تمرین هوازی با تردمیل بر پاسخ سیستم ایمنی در رتاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394بله
18923818The effects of Thymus Vulgaris, Zataria multiflora Boiss and Carvacrol on respiratory systemسیزدهمین کنگره بین المللی شیمی محصولات طبیعیکراچیسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11962اثر کروکوس ساتیووس (زعفران) بر سیستم تنفسی: شواهد سنتی و تجربی1398تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19653فلوشیپ پژوهشی سطح 31396
29570فلوشیپ پژوهشی سطح 11394
39473فلوشیپ پژوهشی سطح 21395

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه