مریم  هاشمی
خلاصه عملکرد مریم  هاشمی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مریم هاشمی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مریم هاشمی رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوتکنولوژی دارویی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : HashemiM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
داروسازیدکترای حرفه ای1377دانشکده داروسازی
بیوتکنولوژی داروئیفوق دکترا (Ph.D.)1389دانشکده داروسازی

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
مدیر اجرائی مجله نانومدیسینپژوهشکده بوعلی-مرکز تحقیقات نانوفناوری1391/10/101397/08/30

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971923تهیه و بررسی خصوصیات بید های کیتوزان و کیتوزان-هیدروکسی آپاتیت-کلاژن حاوی وانکومایسینمجریدر دست اجرابلي
2971777تهیه و بررسی خصوصیات و فراهمی زیستی خوراکی نانوذرات لیپید-پلیمری خوراکی تیموکینون بر پایه PLGA و کیتوزان به منظور بهبود اثرات ضد سرطانی و سمیت دوکسوروبیسین در مدل حیوانیمجریدر دست اجراخير
3971079تهیه و ارزیابی نانوژل کیتوزان حاوی عصاره گیاه تاجریزی ((Solanum nigrum جهت استفاده در پانسمان زخممجریدر دست اجرابلي
4961464انتقال ژن اینترلوکین 12 به سلول بنیادی با استفاده از حامل هیدروکسی آپاتیت و دندرایمر پامام اصلاح شده با پپتید نفوذ کننده به سلول و استفاده از این سلول بنیادی مهندسی شده جهت درمان سرطان کولون در مدل موشیمجریدر دست اجراخير
5960438بررسی اثرات ‏ایمونوتراپی زیر زبانی نانوپارتیکلهای PLGA حاوی آلرژن ‏و کورکومین بر روی پاسخ ایمنی مدل حیوانیمجریدر دست اجراخير
6960435تهیه و ارزیابی خصوصیات ژل کیتوزان بارگذاری شده با نانوپارتیکل PLGA حاوی تهیه و ارزیابی خصوصیات ژل کیتوزان بارگذاری شده با نانوپارتیکل PLGA حاوی بروملین، جهت استفاده در حذف و ترمیم بافت های آسیب دیده ناشی از سوختگی در مدل حیوانی.بروملین، جهت استفاده در حذف و ترمیم بافت های آسیب دیده ناشی از سوختگی در مدل حیوانی.مجریدر دست اجرابلي
7951129تهیه نانوپارتیکل های حاوی دوکسوروبیسین و تیموکینون به منظور بهبود خواص ضد سرطانی ‏دوکسوروبیسینمجریپایان یافتهبلي
8950801بررسی تاثیر کروسین بارگذاری شده در داربست کلاژن – پلی گلایکولیک اسید جهت درمان شکستگی استخوان در مدل حیوانیمجریدر دست اجرابلي
9950800تهیه و ارزیابی خصوصیات غشاء نانوفیبری کیتوزان تهیه شده به روش الکتروریسی بارگذاری شده با بروملین، جهت استفاده در حذف و ترمیم بافت های آسیب دیده ناشی از سوختگی در مدل حیوانیمجریپایان یافتهبلي
10950555فرمولاسیون نانوپارتیکل¬های پلیمر-لیپیدی حاوی برومولین استخراج شده از ساقه آناناس، برای مصرف خوراکیمجریپایان یافتهخير
11941618تهیه و ارزیابی سیستم کودلیوری داروی دوکسوروبیسین و ژن اینترلوکین 12 با استفاده از دندرایمر پلی آمیدو آمین اصلاح شده با آلکیل-پلی اتیلن گلیکول وکلسترول به روش برون تنی و برون تنی (سرطان کولون موشی)مجریپایان یافتهخير
12940565بررسی اثر کروسین و کروستین استخراج شده از زعفران در تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلولهای استخوانیمجریپایان یافتهبلي
13931682تهیه و ارزیابی کارائی نانولیپوپارتیکل های مبتنی بر PLGA حاوی دوکسوروبیسین وکروستین استخراج شده از زعفران به منظور بهبود خواص ضد سرطانی دوکسوروبیسن به روش برون تنیمجریپایان یافتهخير
14931570ارزیابی اثرات کروستین استخراج شده از زعفران و نانوپارتیکل های PLGA حاوی کروستین در بروز فنوتیپ مقاومت چند داروییمجریپایان یافتهخير
15921090ارزیابی کارائی دندریمر های مبتنی بر پلی پروپیلن ایمین (PPI) اصلاح شده با زنجیره های الکیل به عنوان وکتورهای غیر ویروسی مورد استفاده درco-delivery دارو و ژنمجریپایان یافتهخير
16920848بهبود حلالیت کروستین استخراج شده از زعفران با استفاده ا زدندرایمر های پلی پروپیلن ایمین (PPI) و پلی امیدو امین ((PAMAMمجریپایان یافتهخير
17911172سنتز دندریمر های مبتنی بر پلی پروپیلن ایمین (PPI) و پلی امیدوامین (PAMAM) با وزن مولکولی پائین به عنوان وکتورهای غیر ویروسی مورد استفاده در ژن درمانیمجریپایان یافتهخير
18910744تهیه نانو پارتیکل های PLGA حاوی کروستین استخراج شده از زعفران به منظور بهبود خواص ضد سرطانی به روش برون تنی مجریپایان یافتهخير
19910720تهیه و ارزیابی کارائی نانولیپوپارتیکل های مبتنی بر PLGA کونژوکه شده به پلی اتیلن ایمین مورد استفاده در delivery siRNA بر علیه MDR1 در سلولهای سرطان پستان مقاوم به داکسوروبیسین مجریپایان یافتهخير
20910425سنتز دندریمرهای مبتنی بر پلی پروپیلن ایمین(PPI) اصلاح شده با گروه های هتروسیکلیک آمین دار به عنوان وکتورهای غیرویروسی مورد استفاده در ژن درمانیمجریپایان یافتهبلي
21910422سنتز دندریمرهای مبتنی بر پلی پروپیلن ایمین(PPI) اصلاح شده با زنجیره های الکیل به عنوان وکتورهای غیرویروسی مورد استفاده در ژن درمانیمجریپایان یافتهبلي
22900001سنتز مشتقات پلی اتیلن ایمین به منظور افزایش ظرفیت بافری آن به عنوان وکتور غیر ویروسی مورد استفاده در ژن درمانی مجریپایان یافتهخير
2388496تهیه نانوذرات های مبتنی بر پلی اتیلن ایمین (PEI) با وزن مولکولی پائین و ارزیابی کارایی تحویل siRNA توسط آنهامجریپایان یافتهخير
2487263تهیه و ارزیابی کارایی ترانسفکشن نانوپارتیکل های مبتنی بر پلی اتیلن ایمین (PEI) پوشانده شده با زنجیره پپتیدی هیستیدین-لیزین به عنوان وکتورهای غیر ویروسی مورد استفاده در ژن درمانی و aiRNA deliveryمجریپایان یافتهبلي
25980191ارزیابی بیان ژن های دخیل در سیگنالینگ تکثیر و بقا تحت تاثیر ترکیبcombretastatin A-4 بر روی سلول های سرطانی لوسمی میلوییدی حادهمکاردر دست اجرابلي
26971885بررسی اثر پروپرانولول لود شده در نانو پارتیکل PLGA بر پارامترهای کمی و کیفی استخوان استئوپوروتیک در رت های اوارکتومی شده نژاد ویستارهمکاردر دست اجراخير
27970444تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی کارائی حامل های پلی آمیدوآمین اصلاح ‏شده با پپتید نفوذ کننده به سلول و هیالورونیک اسید به منظور ژن رسانی کارآمد و ایمن به سلول های اپیتلیال قرنیه چشمهمکاردر دست اجراخير
28961956بررسی انتقال تیموکینون توسط اگزوزوم های حاصل از سلول های بنیادی مزانشیمال انسانی جهت سرکوب سلول های سرطان پستانهمکاردر دست اجراخير
29961941طراحی و سنتز نانوذرات پلیمری هدفمند جهت انتقال همزمان کورکومین و میتوکسانترون برای حذف موثر سلول های سرطان سینههمکاردر دست اجرابلي
30961734بررسی کارایی تصحیح ژنی با استفاده از سیستم CRISPR/Cas9در سلول های بنیادی خون ساز جدا شده از بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژورهمکاردر دست اجرابلي
31961691تاثیر نانوذرات PLGA حاوی سیمواستاتین مودیفای شده با مانوز در برابر مسمومیت ریوی حاد ناشی از پاراکوات به صورت تجویز وریدی و استنشاقی با نبولایزرهمکاردر دست اجراخير
32961677ارزیابی و مقایسه اثرات نانوذرات PLGAروکش شده با کیتوزان حاوی سیمواستاتین در برابر مسمومیت ریوی حاد ناشی از پاراکوات به صورت تجویز وریدی و استنشاقی با نبولایزرهمکاردر دست اجراخير
33960871تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانوفیبری کیتوزان-کلاژن حاوی کورکومین تهیه شده به روش الکتروریسی جهت استفاده در پانسمان زخم در مدل حیوانیهمکاردر دست اجراخير
34951839ایجاد سیتوتوکسیسیتی در سلول های گلیوبلاستومای مقاوم به TRAIL به کمک سلول های بنیادی مهندسی شده توسط ژن TRAIL و نانوذرات مبتنی بر PLGA بارگیری شده با داروی میتوکسانترونهمکاردر دست اجراخير
35951556انتقال هدفمند داروی ضد تومور به سلول های تومور توسط سلولهای بنیادی مزانشیمال مهندسی شده با نانوذرات حاوی داروهمکاردر دست اجرابلي
36951087ارزیابی بکارگیری روش چاپگر سه بعدی جهت طراحی و ساخت داربست کلاژنی و ارزیابی خصوصیات آن پس از بارگذاری با کروسین جهت استفاده در مهندسی بافت استخوانهمکاردر دست اجراخير
37950975سنتز و تهیه سیستم دارورسانی خوراکی رسوراتول بر پایه نانوپارتیکهای هدفمند شده با اسید فولیک و بررسی کارایی این سیستم درسرکوب التهاب کولونهمکاردر دست اجراخير
38950912تهیه و ارزیابی نانوذرات ساخته شده بر پایه گرافن در انتقال هدفمند ترکیب SN38 و ژن TRAIL به سلول های سرطان کولونهمکاردر دست اجراخير
39950765ارزیابی اثرات نانوپارتیکل هایPLGA حاوی سیمواستاتین در برابر مسمومیت ریوی حاد ناشی از پاراکواتهمکاردر دست اجرابلي
40940164ارزیابی دارورسانی هدفمند به سلولهای سرطان پستان مقاوم به دارو (MCF7/MX) با استفاده از آپتامر اختصاصی ترانسپورتر ABCG2همکارپایان یافتهخير
41931768مطالعه برون تنی اثر پیش درمان با نانوذرات PLGA بارگیری شده با کروستین بر روی کارایی ایندوسیانین گرین طی اجرای درمانهای فتوداینامیک بر رده سلولی MCF7همکارپایان یافتهخير
42930731بررسی سایز ذره PLGA بر روی پاسخ ایمنی مدل حیوانی آلرژی در ایمونوتراپی با آلرژن نوترکیب گرده سلمه (rChe a 3) محبوس شده در نانوپارتیکلهمکارپایان یافتهخير
43930626معرفی پلتفرم تهیه نانوذرات مبتنی بر PLGA بارگیری شده با دو ترکیب دوسه تاکسول و گالبانیک اسید به عنوان عوامل ضد سرطانهمکارپایان یافتهخير
44921897بررسی اثر پلی گلوتامیک اسید بر خصوصیات ژن رسانی حامل های پلیمری پلی اتیلن ایمین (PEI) اصلاح شده با آمین هتروسیکلهمکارپایان یافتهخير
45920343بررسی برون تنی نانوذرات SPION-PLGA بارگیری شده با جمسیتابین بعنوان حساس کننده پرتوی برای استفاده در رادیوتراپیهمکارپایان یافتهبلي
46900504معماری، پیاده سازی و اجرای پایگاه اطلاعاتی تهیه مشترک منابع کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکارپایان یافتهخير
47900069بررسی اثر سمیت سلولی چند محلول کلوئیدال حاوی ذرات نانو روی فیبروبلاست های لثه ای انسانهمکارپایان یافتهخير
4889189سنتز و ارزیابی برون تنی ترانسفکشن نانوذرات حاصل از دندریمرهای هدفمند مبتنی بر پلی آمیدوآمین (PAMAM) متصل شده به اولیگوآمین-آپتامرهمکارپایان یافتهبلي
4989188کلونینگ٬ بیان و تعیین خصوصیات یک پروتئین همجوش تشکیل شده ازتوالی دیمر از هیستون H1 و لیگاند گیرنده Her-2 به عنوان حامل هدفمند انتقال ژنهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982496PEG‐PLA nanoparticles decorated with small‐molecule PSMA ligand for targeted delivery of galbanic acid and docetaxel to prostate cancer cellsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY اول
2980800A comprehensive review on biological activities and toxicology of crocetinISIFood and chemical toxicology1398اول
3980572Bromelain-loaded chitosan nanofibers prepared by electrospinning method for burn wound healing in animal modelsISILife sciences1398مسئول
4980268Evaluation of size and dose effects of rChe a 3 allergen loaded PLGA nanoparticles on modulation of Th2 immune responses by sublingual immunotherapy in mouse model of rhinitis allergicISIInternational Journal of Pharmaceutics1398دوم
5980267ABCG2 aptamer selectively delivers doxorubicin to drug-resistant breast cancer cellsISIJournal of Biosciences1398سوم
6974379Modified PAMAM vehicles for effective TRAIL gene delivery to colon adenocarcinoma: in vitro and in vivo evaluationISIArtificial cells, nanomedicine, and biotechnology1397مسئول
7973904Formulation and evaluation of anticancer and antiangiogenesis efficiency of PLA–PEG nanoparticles loaded with galbanic acid in C26 colon carcinoma, in vitro and in vivoISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
8972836Peptide-based targeted therapeutics: Focus on cancer treatmentISIJournal of controlled release1397سوم
9972304The effects of crocetin, extracted from saffron, in chemotherapy against the incidence of multiple drug resistance phenotypeISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1397دوم
10972237Optimization of PLGA formulation containing protein or peptide-based antigen: Recent advancesISIJournal of biomedical materials research. Part A1397مسئول
11972162Effective and safe in vivo gene delivery based on polyglutamic acid complexes with heterocyclic amine modified-polyethylenimineISIColloids and surfaces. B, Biointerfaces1397سوم
12972045The immunomodulatory role of probiotics in allergy therapyISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم به بعد
13971610Comparison of the effect of crocin and crocetin, two major compounds extracted from saffron, on osteogenic differentiation of mesenchymal stem cellsISILife sciences1397مسئول
14971045Recent advances in co-delivery systems based on polymeric nanoparticle for cancer treatmentISIARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY1397دوم
15970072Evaluation of Efficiency of Modified Polypropylenimine (PPI) with Alkyl Chains as Non-viral Vectors Used in Co-delivery of Doxorubicin and TRAIL PlasmidISIAAPS PHARMSCITECH1397مسئول
16962589Comparison study of the effect of alkyl-modified and unmodified PAMAM and PPI dendrimers on solubility and antitumor activity of crocetinISIARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY1396مسئول
17962480Aptamer-targeted delivery of Bcl-xL shRNA using alkyl modified PAMAM dendrimers into lung cancer cellsISIThe international journal of biochemistry & cell biology1396سوم
18962140Nano-delivery system targeting to cancer stem cell cluster of differentiation biomarkersISIJournal of Controlled Release1396پنجم
19962020Co-delivery of Doxorubicin Encapsulated PLGA Nanoparticles and Bcl-xL shRNA Using Alkyl-Modified PEI into Breast Cancer CellsISIAPPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY1396مسئول
20961920Co-delivery of Dual Toll-Like Receptor Agonists and Antigen in Poly(Lactic-Co-Glycolic) Acid/Polyethylenimine Cationic Hybrid Nanoparticles Promote Efficient In Vivo Immune ResponsesISIfrontiers in immunology1396دوم
21960592Current Strategies in the Modification of PLGA-based Gene Delivery SystemISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1395مسئول
22960398Synthesis strategies for optimizing sizes of PLGA nanoparticles containing recombinant Chenopodium album (rChe a 3) allergenISIINTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS AND POLYMERIC BIOMATERIALS1396مسئول
23960128Preparation, Optimization and Toxicity Evaluation of (SPION-PLGA) ±PEG Nanoparticles Loaded with Gemcitabine as a Multifunctional Nanoparticle for Therapeutic and Diagnostic ApplicationsISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395دوم
24953401Recent advances in nanoformulations for co-delivery of curcumin and chemotherapeutic drugsISINanomedicine Journal1395اول و مسئول
25953175Biodegradable nano-polymers as delivery vehicles for therapeutic small non-coding ribonucleic acidsISIJournal of Controlled Release1395سوم
26953013Induction of a balanced Th1/Th2 immune responses by co-delivery of PLGA/ovalbumin nanospheres and CpG ODNs/PEI-SWCNT nanoparticles as TLR9 agonist in BALB/c miceISIInternational Journal of Pharmaceutics1395دوم
27952695Alkyl cross-linked low molecular weight polypropyleneimine dendrimers as efficient gene delivery vectorsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395دوم
28952486Nano-materials for use in sensing of salmonella infections: Recent advances.ISIBIOSENSORS & BIOELECTRONICS1395پنجم
29950899Evaluation of anti-cancer activity of PLGA nanoparticles containing crocetinISIArtificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology1396مسئول
30950654Recent advances on biocompatible and biodegradable nanoparticles as gene carriers.ISIEXPERT OPINION ON BIOLOGICAL THERAPY1395چهارم
31942858P53-Derived peptides conjugation to PEI: an approach to producing versatile and highly efficient targeted gene delivery carriers into cancer cellsISIExpert opinion on drug delivery1395سوم
32942762Gene delivery efficiency and cytotoxicity of heterocyclic amine-modified PAMAM and PPI dendrimersISImaterials science and engineering1395اول
33942663Evaluation of the effect of crocetin on antitumor activity of doxorubicin encapsulated in PLGA nanoparticlesChemical AbstractNanomedicine Journal1394مسئول
34942445Down-regulation of Th2 immune responses by sublingual administration of poly (lactic-co-glycolic) acid (PLGA)-encapsulated allergen in BALB/c miceISIINTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY1394چهارم
35942269Synthesis of efficient gene delivery systems by grafting pegylated alkylcarboxylate chains to PAMAM dendrimers: Evaluation of transfection efficiency and cytotoxicity in cancerous and mesenchymal stem cellsISIJournal of Biomaterials Applications1394دوم
36941798Targeted Gene Delivery to MCF-7 Cells Using Peptide-Conjugated PolyethylenimineISIAAPS PharmSciTech1394سوم
37941708Application of encapsulation technology in stem cell therapyISILife Sciences1394اول
38940398PEGylation of Polypropylenimine Dendrimer with Alkylcarboxylate Chain Linkage to Improve DNA Delivery and CytotoxicityISIAppl Biochem Biotechnol.1394اول
39940181Heterocyclic amine-modified polyethylenimine as gene carriers for transfection of mammalian cellsISIEuropean Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics1394سوم
40934550Single-walled carbon nanotubes functionalized with aptamer and piperazine polyethylenimine derivative for targeted siRNA delivery into breast cancer cellsISIInternational Journal of Pharmaceutics1393دوم
41934201Preparation of Effective and Safe Gene Carriers by Grafting Alkyl Chains to Generation 5 PolypropyleneimineISIAAPS PharmSciTech1394اول
42933156Non-biological gene carriers designed for overcoming the major extra- and intracellular hurdles in gene delivery, an updated reviewChemical Abstractnanomedicine journal1393دوم
43923968Alkylcarboxylate Polyethylenimine-grafted Chitosans as Efficient Gene Vectors with Improved Gene Delivery ActivityISICurrent Nanoscience1392سوم
44922730siRNA Delivery Improvement by Co-formulation of Different Modified Polymers in Erythroleukemic Cell Line K562ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مسئول
45922042Arginine-rich hydrophobic polyethylenimine: Potent agent with simple components for nucleic acid deliveryISIInt J Biol Macromol1392دوم
46921194Gene Transfer Enhancement by Alkylcarboxylation of Poly (propylenimineChemical Abstractnanomedicine journal1392اول
4791472Molecular weight-dependent genetic information transfer with disulfide-linked polyethylenimine-based nonviral vectorsISIJournal of biomaterials Applications1392دوم
4889095Modified polyethyleneimine with histidine-lysine short peptides as gene carrierISICancer Gene Ther1389اول
4987542Optimization of Anti-Rh D Immunoglobulin Stability in the Lyophilization Processes scopusمجله علوم پایه پزشکی ایران1387دوم
5086407بررسی پارامترهای موثر در تغلیظ فرآورده ایمونوگلوبولین(Anti-Rh (D توسط سیستم اولترافیلتراسیونChemical Abstractمجله علوم پایه پزشکی ایران1386اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981052Doxorubicin and TRIAL plasmid co-delivery to colon cancer cells using modified PAMAM denderimerThe 2nd international congress on pharmacy updatesتهرانپوستر1397بله
2972855Induction of osteogenic differentiation of MSC using crocetin as one of the major bioactive components of saffronThe 2nd National Festival and International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicineتهرانپوستر1396بله
3972850MPROVEMENT OF ANTITUMOR ACTIVITY OF DOXORUBICIN BY COFORMULATION OF CROCETIN AND DOXORUBICIN IN PLGA NANOPARTICLES2nd International Nastaran Cancer Symposiumمشهدپوستر1395بله
4972849evaluation the effect of crocin extracted from saffron on the induction of osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells2nd International conference on stem cell & regenerative medicineمشهدپوستر1396بله
5972845Encapsulated stem cells for therapeutic applicationInternational conference on stem cell & regenerative medicineمشهدپوستر1394بله
6972844Co-delivery of doxorubicin and TRAIL plasmid using modified polypropyleneimine with alkyl chain as non-viral vector7th international conference on nanostructureتهرانپوستر1396بله
7964260پلی اتیلن ایمین اصلاح شده با ترکیب هتروسیکلیک آمین و پوشیده شده با گلوتامیک اسید جهت انتقال موثر و بی خطر ژن در محیط درون تنیهفتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها (7th International Conference on Nanostructures (ICNS)تهرانپوستر1396خير
8950056Aptamer mediated siRNA delivery to breast cancer cells using a novel nanocarrier composed of single-walled carbon nanotubes and polyethyleneimine3rd international congress on nanoscience and nanotechnologyاستانبولسخنرانی1394خير
9934447اثر پگیلاسیون با استفاده از زنجیره الکیل به عنوان لینکر بر روی کارائی ژن رسانی دندرایمر پلی پروپیلن ایمین4th international symposium on molecular technology (biotechnology in progress).تهرانپوستر1393بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1835تولید و ارزیابی فراورده های پپتیدی وپروتئینی1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1413فرایند بارگذاری بروملین به روش الکتروریسی برای ترمیم و حذف بافت های آسیب دیده ناشی از سوختگی1398/02/0998450nf>, مریم هاشمی , نفیسه امیری , جبرائیل موفق
2247کروسین القاکننده موثر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلولهای استخوانی nf>, محمد رمضانی , سارا عامل فرزاد , هنگامه قصیم , بی بی فاطمه کلالی نیا , مریم هاشمی
3145طراحی حامل جدید ژن رسانی بر پایه پلیمرهای کاتیونی PEI و PAMAMوPPI1393/09/1184459nf>, محمد رمضانی , مریم هاشمی , سارا عامل فرزاد

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19969کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1397

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه