بامداد  ریاحی زنجانی
خلاصه عملکرد بامداد  ریاحی زنجانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

بامداد ریاحی زنجانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): بامداد ریاحی زنجانی رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : سم شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : Riahib@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971949ارزیابی اثر آسپارتام بر روی عملکرد سیستم ایمنی موش BALB/cمجریدر دست اجراخير
2961739بررسی اثرات حفاظتی سیلی مارین بر روی سمیت سیستم ایمنی ناشی از تجویز سیکلوفسفامید در موش BALB/cمجریدر دست اجراخير
3960719بررسی وضعیت آنتی اکسیدانی توتال سرم و غلظت سرمی مس و روی در جانبازان شیمیایی شده با خردل گوگردی پس از 3 دهه از مواجههمجریدر دست اجراخير
4951800ارزیابی اثرات تحت حاد بنزوات سدیم بر روی سیستم ایمنی موش BALB/cمجریدر دست اجراخير
5951484اثرات دراز مدت گاز خردل روی میزان 1α-آنتی تریپسین سرمی در جانبازان شیمیاییمجریپایان یافتهخير
6951483تعیین میزان آنتی بادیهای سرمی ضد مایکوباکتریوم توبرکولوزیس در جانبازان شیمیایی شده با گاز خردلمجریدر دست اجراخير
7941711بررسی اثرات تحت حاد سیلیمارین بر روی سیستم ایمنی موش BALB/cمجریپایان یافتهخير
8941661بررسی میزان استرادیول در شیرهای گاو عرضه شده در سطح شهرستان مشهدمجریپایان یافتهبلي
9941216تولید آنتی بادی پلی کلونال مورفین جهت استفاده در تستهای تشخیص اعتیادمجریدر دست اجراخير
10940229بررسی ارتباط میزان سرب خون و جیوه ادرار24 ساعته با تغییرات تستهای کبدی وکلیوی در کارگران معدن ذغال سنگ آق در بندمجریپایان یافتهبلي
11931767بررسی اثرات ملیتین بر روی ارگانهای لنفاوی (طحال و مغز استخوان) و عملکرد سلولهای طحال موش BALB/cمجریپایان یافتهخير
12930829ساخت فیبر جدید میکرواستخراج فاز جامد با استفاده از نانولوله های کربن دار جهت استخراج و اندازه گیری مشتقات مورفینی‌ در ادرار توسط کروماتوگرافی مایع با فشار بالامجریپایان یافتهبلي
13930827طراحی پپتید ضدمیکروبی و بررسی اثرات ضد میکروبی و سیتوتوکسیسیته آنمجریپایان یافتهخير
14930535عوارض ایمنی جانبازان ایرانی سه دهه بعد از قرار گرفتن در معرض گوگردمجریپایان یافتهخير
15922682تولید آنتی سرم اسبی ضد ونوم عنکبوت بیوه سیاه خراسان وارزیابی اثر خنثی سازی آن در موش BALB/cمجریدر دست اجراخير
16922360طراحی و کاربرد روشهای پیشرفته، سریع، ساده، ارزان و کاربردی اسپکتروفوتومتری برای تعیین غلظت سرب و مس در نمونه‌های محیطی و مایعات بیولوژیکمجریپایان یافتهخير
17921907بررسی اثرات ایمونوتوکسیسیته احتمالی سافرانال در موش Balb/Cمجریپایان یافتهخير
18911174بررسی اثرات بربرین بر روی سیستم ایمنی موش Balb/cمجریپایان یافتهخير
19910699بررسی ارتباط بین سطح سرمی مس و روی با غلظت سرب خون در کارگران شاغل در یک کارخانه باطری سازی مجریپایان یافتهخير
20910657بررسی غلظت سرب و آرسنیک در آب میوه های موجود در بازار مشهد در سال92 -1391مجریپایان یافتهبلي
21910260بررسی سمیت احتمالی اشعه ایکس بر روی قدرت آنتی اکسیدانی توتال پلاسمای کارکنان بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
22910258بررسی سمیت احتمالی اشعه ایکس بر روی میزان پرولیفراسیون لنفوسیتی در کارکنان بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
23900884بررسی و اندازه گیری میزان آفلاتوکسین M1 در نمونه های شیر خام و پاستوریزه شهرستان فریمان در تابستان سال 1391مجریپایان یافتهخير
24900882بررسی تاثیر ایمونومدولاتوری و ضد توموری کارنوزول بر رشد تومور و فنوتایپ لنفوسیت های ارتشاح یافته در مدل سرطان پستان موشیمجریپایان یافتهبلي
25900829ارزیابی تاثیر ضد سرطانی اورسولیک اسید از طریق فعالسازی کاسپازها بر سلولهای ملانومایی انسانیمجریپایان یافتهخير
26900594ارزیابی عملکرد سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی در جانبازان شیمیایی با گاز خردل گوگردی در خراسان رضویمجریپایان یافتهخير
2787287بررسی اثرات ایمونوتوکسی سیته پاراکوت در موش Balb/cمجریپایان یافتهبلي
28951838تعیین میزان غلظت آفلاتوکسین M1 موجود در شیرهای شهر مشهد در سال 97-96همکارپایان یافتهبلي
29951351بررسی موارد خودکشی (از طریق مسمومیت) و عوامل مرتبط با آن در خانم های باردار ارجاع شده به بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ، در سال 96-1395همکارپایان یافتهبلي
30951280بررسی سطح آمونیاک سرم در موارد مسمومیت حاد با داروی والپورات سدیمهمکارپایان یافتهبلي
31940917راه اندازی یک روش میکرواستخراج برای اندازه گیری باقیمانده سموم ارگانوفسفره در سبزیها و میوه ها به روش گاز کروماتوگرافیهمکارپایان یافتهخير
32931407بررسی غلظت جیوه و سرب در صابون های آرایشی و بهداشتی موجود در بازار مشهد در سال 1394 همکارپایان یافتهخير
33930954بررسی اثرات نانو ذرات اکسید سریم بر سکته مغزی در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
34922453بررسی سمیت ایمنی آفلاتوکسین M1 و رابطه آن با میزان بیان155 MicroRNA در موش همکارپایان یافتهبلي
35922249بررسی سمیت تحت حاد اوراپتن در رت (هماتولوژی، بیوشیمی، آسیب‌شناسی، ایمنی‌شناسی)همکارپایان یافتهخير
36921303ساخت فیبر جدید میکرواستخراج فاز جامد با استفاده از نانو لوله های کربنی برای استخراج انتخابی و اندازه گیری 4،3- متیلن دی اکسی مت آمفتامین (اکستازی)‌ در ادرار توسط گاز کروماتوگرافیهمکارپایان یافتهخير
37911156بررسی وضعیت عوامل خطر بیماریهای ایسکمیک قلبی در کارگران یک صنعت فولاد در سال 91همکارپایان یافتهخير
38900986طراحی و استفاده از روشهای مولکولی جهت تشخیص آزمایشگاهی مایکوباکتریوم لپرههمکارپایان یافتهخير
3989819بررسی اثرات گلوکزآمین در مقابل لیز گلبولهای قرمزحاصل از AAPHهمکارپایان یافتهبلي
4089203بررسی اثرات عصاره ی آبی کلاله زعفران و ماده موثره آن، کروسین بر روی سیستم ایمنی در موش BALB/c همکارپایان یافتهبلي
4188767بررسی عوارض دیررس مسمومیت خردل گوگردی، بویژه عوارض قلبی عروقی در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
4288335بررسی اثر تجویز همزمان پیپرین و رزوراترول بر فراهمی زیستی روراترول در داوطلبین سالم انسانی و بررسی پایداری آن در پلاسما در مقایسه با محیط های آلیهمکارپایان یافتهبلي
4387515بررسی اثر مهارکنندگی مشتقات 7-پرنیلوکسی کومارین بر روی استیل کولین استراز و بوتیریل کولین استراز به صورت برون تنی همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982444Determination of 17b-estradiol in commercial pasteurized and sterilized milk samples in Mashhad, IranISIJournal of Food Science and Technology1398اول
2982059Current status of the acquired immune system of Iranian patients with long-term complications of sulfur mustard poisoningISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1398دوم
3980841Preconcentration of morphine in urine sample using a green and solvent-free microextraction methodISIGreen Processing and Synthesis1398اول
4980348antioxidant and toxicity studies of biosynthesized cerium oxide nanoparticles in ratsISIInternational Journal of Nanomedicine1398پنجم
5974134Molecular modeling and experimental study of a new peptide-based microextraction fiber for preconcentrating morphine in urine samplesISIJournal of molecular modeling1397اول
6973806Potential application of amino acids in analytical toxicologyISITalanta1398اول
7973098Developing a new sensitive solid-phase microextraction fiber based on carbon nanotubes for preconcentration of morphineISIAPPLIED NANOSCIENCE1397اول
8972895immunotoxicity of aflatoxin m1, a potent suppressor of innate and acquired immune system in a subacute studyISIJournal of the science of food and agriculture1397دوم
9972384Innate Immune System Status of Sulphur Mustard-Poisoned Iranian Veterans Three Decades after ExposureISIBasic & clinical pharmacology & toxicology1397اول
10971938Immunomodulatory effects of silymarin after subacute exposure to mice: A tiered approach immunotoxicity screeningPMCJournal of pharmacopuncture1397مسئول
11971920chemical composition, antibacterial, antioxidant and cytotoxic evaluation of the essential oil from pistachio hullISIMicrobial Pathogenesis1397چهارم
12971104Arsenic and Lead Contaminations in Commercial Fruit Juices of Markets in Mashhad, IranChemical Abstractiranian journal of toxicology1397دوم
13970485Plant toxins and acute medicinal plant poisoning in children: A systematic literature reviewISIJournal of research in medical sciences1396سوم
14963739Effect of amino acid substitution on biological activity of cyanophlyctin-B and brevinin-2RISIJournal of Molecular Structure1397مسئول
15963670Mechanisms of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin- induced cardiovascular toxicity: An overviewISIChemico-biological interactions1396دوم
16963493Role of Pullulan in preparation of ceria nanoparticles and investig ation of their biological activitiesISIJournal of Molecular Structure1397پنجم
17963031Safety evaluation of auraptene in rats in acute and subacute toxicity studiesISIREGULATORY TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY1396چهارم
18961637Increase in the Th1-Cell-Based Immune Response in Healthy Workers Exposed to Low-Dose Radiation - Immune System Status of Radiology StaffPMCJournal of Pharmacopuncture1396مسئول
19960677Mercury and Lead Levels in Common Soaps from Local Markets in Mashhad, IranChemical Abstractiranian journal of toxicology1396مسئول
20954253Decreased Levels of Spleen Tissue CD4+CD25+Foxp3+ Regulatory T Lymphocytes in Mice Exposed to BerberineMedlineJAMS Journal of Acupuncture and Meridian Studies1396مسئول
21954198Effect of valproic acid on metabolic status and endocrine system in pediatric patients with epilepsy: systematic literature reviewChemical Abstractreviews in clinical medicine1395دوم
22952059Human and Bacterial Amylases: Computational Analysis of Sequence Homologyindex copernicusjournal of genes and cells1395سوم
23952058Effects of Air Pollution on Human Health and Practical Measures for Prevention in IranISIjournal of research in medical sciences1395دوم
24951506Immunosuppression following dietary aflatoxin B1 exposure: a review of the existing evidenceISIToxin Reviews1395سوم
25951253The role of candida albicans in the pathogenesis of psoriasis vulgaris: a systematic literature reviewChemical AbstractREVIEWS in CLINICAL MEDICINE1395دوم
26950226Comparison of ELISA and TLC Methods for the Morphine Detection in Urine of Drug AbusersChemical AbstractIranian Journal of Toxicology1395مسئول
27950224Occurrence of aflatoxin M 1 in commercial pasteurized milk samples in Sari, Mazandaran province, IranISIMycotoxin Research1395مسئول
28942836Use of Carnosol as a Highly Immunosuppressive AgentISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1394مسئول
29942745Immunotoxicity induced in mice by subacute exposure to berberineISIJournal of immunotoxicology1394مسئول
30940407Hematological profile of healthy workers exposed to low dose radiationscopusPharmacologyonline1394مسئول
31940322Safranal as a safe compound to mice immune systemPMCAvicenna Journal ofPhytomedicine1394اول
32935482A Survey on Aflatoxin M1 in Raw Milk of Fariman City, Khorasan Province, IranISCJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1394اول
33935063Phytotrapy of cyclophosphamide-induced immunosuppressionISIenvironmental toxicology and pharmacology1394پنجم
34934814Evaluation of anti-cancer and immunomodulatory effects of carnosol in a Balb/c WEHI-164 fibrosarcoma modelISIJournal of Immunotoxicology1394مسئول
35934149Crocin Effects on Human Myeloma Cells Regarding Intracellular Redox State, DNA Fragmentation, and Apoptosis or Necrosis ProfilePMCJundishapur J Nat Pharm Prod.1393سوم
36934097Ursolic acid induced apoptotic cell death following activation of caspases in isolated human melanoma cellsISICell Biology International1393مسئول
37933365Serum cytokine profiles of Khorasan veterans 23 years after sulfur mustard exposureISICytokine1393اول
38931268Protective effects of glucosamine hydrochloride against free radical-induced erythrocytes damageISIEnvironmental Toxicology and Pharmacology1393پنجم
39930525False Positive and False Negative Results in Urine Drug Screening Tests: Tampering Methods and Specimen Integrity Testsscopuspharmacologyonline1393اول و مسئول
40930524Evaluation of the Serum Total Antioxidant Level and Hematological Indices in Healthy Workers Exposed to Low Radiation Doses: A Significant Increase in Platelet IndicesscopusPharmacologyonline1393اول و مسئول
4192862Determination of cyanide and nitrate concentrations in drinking, irrigation, and wastewatersISIJournal of Research in Medical Sciences1391سوم
4292849Concentrations of Mercury, Lead, Chromium, Cadmium, Arsenic and Aluminum in Irrigation Water Wells and Wastewaters Used for Agriculture in Mashhad, Northeastern IranPMCInternational journal of occupational and environmental medicine1392سوم
43924342A survey of aflatoxins in sesame seeds imported into Khorasan Province, IranPMCmycotoxin research1392چهارم
44923284Biochemical and hematological findings of Khorasan veterans 23 years after sulfur mustard exposureISIJournal of Research in Medical Sciences1392مسئول
45923128Aflatoxin M1 contamination in commercial pasteurized milk from local markets in Fariman, IranPMCMycotoxin research1392اول
46922448Mercury Contamination of Fish and Shrimp Samples Available in Markets of Mashhad, IranISIBull Environ Contam Toxicol1392مسئول
4791529Controversy over the use of creatine as a safe dietary supplementISIFood and Chemical Toxicology1391مسئول
4891399Toxic hepatitis in a group of 20 male body-builders taking dietary supplementsISIFood and Chemical Toxicology 1391مسئول
4991108Determination of Calcium in Mashhad City Tap Water by Flame Atomic Absorption SpectrometryISIJournal of the Chemical Society of Pakistan1391مسئول
5090764Determination of lead in Mashhad city tap water by graphite furnace atomic absorption spectrometryscopusPharmacologyonline1390مسئول
5189576screenin of acetycholinestesterase inhibitory activity of terpenoid and coumarin derivatives from the genus ferulascopusPharmacologyonline 1389چهارم
5289381immunotoxicity of paraqute after subacute exposure to miceISIFood and Chemical Toxicology 1389اول
5389257Evaluation of suppressive effects of paraquat on innate immunity in Balb/c miceISIJournal of Immunotoxicology1389اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1964025بررسی ارتباط بین سطح سرمی مس و روی با غلظت سرب خون در کارگران شاغل در یک کارخانه باطری سازی14th Iranian Congress of Toxicology.shirazسخنرانی1396خير
2962777Aflatoxin M1 contamination in commercial pasteurized milk from local markets in Fariman, Iranتغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396بله
3962733Immunological Complications of Iranian Veterans Three Decades after Sulfur Mustard Exposureچهاردهمین کنگره سراسری سم شناسی ایرانشیرازسخنرانی1396خير
4962653Immunotoxicity of Silymarin after Subacute Exposure to Miceچهاردهمین همایش سراسری سم شناسی ایرانشیرازسخنرانی1396بله
5954246Use of carnosol as a highly immunosuppres- sive agent3th International Congress of Immuonology, Asthma and Allergy The First Symposium of Food and Drug Allergyمشهدپوستر1395بله
6952577Enhanced diagnosis of tuberculosis using a dual gene target detection approachEuropean Respiratory Society 2016 International Congressلندنپوستر1395خير
7951659A survey on some immune parameters of healthy workers exposed to low dose radiation3th International Congress of Immuonology, Asthma and Allergy The First Symposium of Food and Drug Allergyمشهدپوستر1395بله
8951438hospitalized patients with wasp and yellow jacket stings in toxicology ward of imam reza hospital, mashhad3th international congress of immunology,asthma and allergy ,the first symposium of food and drug allergyمشهدپوستر1395خير
9941654Drug Interactions in Drug Abuse Urine Screening TestInternational Congress of Quality, Safety and Rational Use of Drugمشهدپوستر1394بله
10934902Evaluation of Suppressive Effects of Berberine on Immune System of Mice13 TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYارومیهپوستر1394بله
11934901Safranal considered as a safe compound to mice immune system13 TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYارومیهسخنرانی1394بله
12934887Evaluation of toxic heavy metals concentrations in reservoir of Golestan dyke in Iran13 TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYارومیهپوستر1394خير
13932714false positive results for alcohol detection in non-alcoholic diabeticsthe first international congress of alcohol abuseمشهدپوستر1393بله
14930670Protective effects of glucosamine hydrochloride against AAPH induced hemolysisدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریپوستر1392خير
15930301بررسی بیومارکرهای زیر مجموعه سلولهای CD4+T در بیماری ملیوپاتی وابسته به HTLV1 و ناقلین سالم ویروساولین کنفرانس سراسری پزشکی مولکولی ایرانمشهدپوستر1392خير
16924952Comparison of ELISA and TLC for diagnosis of morphine in urine of addicts and drug abusersدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریپوستر1392خير
17923251Delayed biochemical and hematological complications of Mustard Gas in Iranian veterans 23 years after the exposureدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریپوستر1392بله
18923152Quantitative Assessment of Six Heavy Metals in Irrigation Water Wells and Wastewaters Used for Agricultureدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریپوستر1392خير
19923151Comparison of ELISA and TLC for diagnosis of morphine in urine of addicts and drug abusersدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریپوستر1392خير
20923150Determination of cyanide and nitrate concentrations in drinking, irrigation, and wastewatersدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریپوستر1392خير
21923145Evaluation of suppressive effects of paraquat on innate immunity in Balb/c miceدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11111Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19914فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29709فلوشیپ پژوهشی سطح 11396
310032فلوشیپ پژوهشی سطح 31397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19980کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1397
29203کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهدوم1394

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه