محمدناصر  شافعی

 فعالیت های پژوهشی

 

محمدناصر شافعی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدناصر شافعی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : ShafeiMN@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960929بررسی اثر فراکسیونهای اتیل استات ، و آبی عصاره هیدروالکلی عناب بر پارامترهای قلبی عروقی در موشهای پر فشار القا شده بوسیله آنژیوتانسین2مجریعقد قراردادبلي
2951517شناسایی مواد موثره گیاه قره قاط خراسانی (R. khorassanicum) و بررسی فراکسونهای اتیل استات و n- hexan آن برپارامترهای قلبی عروقی درموشهای پرفشار القا شده بوسیله آنژیوتانسین 2 و L-NAMEمجریدر دست اجراخير
3951397بررسی اثر پیشگیری کننده عصاره هیدرو الکلی عناب بر فشار خون و ضربان قلب در موشهای پر فشار القا شده بوسیله آنژیوتانسین2 و L-NAMEمجریدر دست اجراخير
4951226نقش سیستم سروتونرژیک هسته میخی شکل بر پاسخهای قلبی عروقی در هیپوتانسیون ناشی از هموراژی و تداخل اثر آن با سیستم اوپیوئیدی در موش صحراییمجریدر دست اجرابلي
5941420بررسی نقش گیرنده اوپیوئیدی مو(µ) در هسته میخی شکل (Cuneiform) بر کنترل فشار خون و تعداد ضربان قلب در مدل تجربی شوک هموراژیک در موش صحراییمجریدر دست اجراخير
6941208بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه قره قاط خراسانی (Ribes khorassanicum) بر پارامترهای قلبی- عروقی در موشهای پرفشار حاد القا شده بوسیله آنژیوتانسین2 و L-NAMEمجریپایان یافتهبلي
7931769بررسی نقش هسته های میخی شکل (Cuneiform) و تگمنتوم پلی مغز (Pedunculopontine Tegmentum) در کنترل فشار خون و تعداد ضربان قلب در مدل تجربی شوک هموراژیک در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
8931725بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی گل محمدی بر پارامترهای قلبی- عروقی در موشهای پرفشار القا شده بوسیله آنژیوتانسینIIمجریپایان یافتهخير
9931399بررسی اثر کاپتوپریل بر اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپوپلی ساکاریدمجریپایان یافتهبلي
10931398بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپو پلی ساکارید در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
11931252بررسی نقش سیستم گابا ارژیک هسته تگمنتوم پلی مغز بر عملکرد مرکزی سیستم قلبی عروقی در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
12930952اثر آگونیست های PPAR-γ بر اختلال حافظه ناشی از هایپوتیروئیدیسم در موش های صحراییمجریدر دست اجرابلي
13930630بررسی اثر ویتامین C بر اختلال حافظه فرزندان ناشی از کم کاری تیروئید در دوره شیر دهیمجریپایان یافتهخير
14922834بررسی اثر عصاره هیدور الکلی زعفران و کروسین برفشار خون و ضربان قلب در موشهای مبتلا به پر فشاری حاد ناشی از آنژیوتانسین2مجریپایان یافتهبلي
15922758بررسی نقش نیتریک اکساید هسته تگمنتوم پلی مغز بر پاسخهای قلبی - عروقی در موش صحرایی بیهوشمجریپایان یافتهخير
16921842بررسی اثر عصاره آبی- اتانولی سیاه دانه و تیموکینون بر آسیب کلیوی در مدل انسداد یکطرفه حالب در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
17921586بررسی نقش هسته های میخی شکل و تگمنتوم پلی مغز بر پاسخهای قلبی عروقی ناشی از تحریک رفلکس شیمیایی در موش صحراییمجریپایان یافتهبلي
18921568نقش نیتریک اکسید نورونی و القایی در اختلال حافظه ای القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید ( LPS ) در موش های صحرایی نرمجریپایان یافتهبلي
19921386بررسی اثر عصاره ی آبی الکلی سیاه دانه بر اختلال یادگیری و حافظه ناشی از کم کاری تیروئید در دوره نوزادی و رشد در موش صحرایی مجریپایان یافتهبلي
20900894بررسی نقش سیستم کولینرژیک هسته peduncle pontine tegmentum بر فعالیت قلبی- عروقی در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
21900840بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم سیاهدانه بر انقباض ناشی از فنیل افرین و کلرور پتاسیم در آئورت ایزوله موش صحرایی مجریپایان یافتهخير
22900559بررسی تاثیر عصاره آبی – الکلی کلپوره برهیپرتانسیون القا شده بوسیله آنژیوتانسین II در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
23900458بررسی اثرات قلبی عروقی سیستم کولینرژیک هسته میخی شکل در موش صحرایی بی هوشمجریپایان یافتهخير
24900426بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی گل محمدی بر فشار خون و ضربان قلب در موشهای با فشار خون طبیعی و پرفشار حاد القا شده بوسیله فنیل افرین و L-NAMEمجریپایان یافتهخير
25900198بررسی اثر فراکسیون های عصاره آبی الکلی سیاه دانه و تیموکینون بر آپوپتوز سلولهای سرطانی کلیه انسان رده ACHNمجریپایان یافتهبلي
2689793اثر افزایش فشار خون بر نفوذ پذیری سد خونی- مغزی و حافظه فضایی موش صحرایی مجریپایان یافتهبلي
2789714بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر پرفشاری ناشی از آنژیوتانسین II در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
2889574بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر ترجیح مکانی القا شده بوسیله مرفین در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
2988752بررسی نقش سیستم نیترارژیک هسته میخی شکل بر تنظیم فشار خون و ضربان قلب در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
30960609بررسی اثر عصاره هیدروالکلی آویشن شیرازی و کارواکرول روی سمیت مغزی، قلبی و کبدی ناشی از آدریامایسین در موش صحرایی نرهمکارعقد قراردادخير
31960321بررسی اثر عصاره هیدروالکلی عناب بر سمیت کبدی ناشی از آدریامایسین در موش صحراییهمکاردر دست اجراخير
32960320: بررسی اثر عصاره عناب بر کاردیوتوکسیسیتی ناشی از دوکسوروبیسین موش صحراییهمکاردر دست اجراخير
33960199تعیین اثر پیشگیرانه عصاره آویشن شیرازی و کارواکرول روی آسیب کبدی ناشی از استامینوفن در موش صحراییهمکارعقد قراردادخير
34951382بررسی عملکرد نورونی هسته میخی شکل (Cuneiform) در موشهای صحرایی هیپوتانسیو: ثبت تک واحدیهمکارعقد قراردادخير
35951371بررسی اثر عصاره آویشن شیرازی و کارواکرول روی آسیب کلیوی ناشی از آدریامایسین در موش صحراییهمکاردر دست اجراخير
36951330بررسی نقش نیتریک اکساید سنتاز القایی در اختلال حافظه موش¬های صحرایی ، ناشی از سمیت با نانوذرات تیتانیوم دی¬اکساید در دوران رشدهمکاردر دست اجرابلي
37950905بررسی سردی در طب ایرانی و بررسی تاثیر کاهو ، هندوانه و هویج بر سرعت هدایت عصبی و حافظه رتهمکاردر دست اجرابلي
38950083بررسی اثر آگونیست های گیرنده¬ی PPAR-γ در اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش¬ صحراییهمکاردر دست اجرابلي
39941721بررسی اثر عصاره آبی-الکلی بارهنگ بر استرس اکسیداتیو و پارامترهای التهابی ناشی از آدریامایسین درکلیه موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
40941719بررسی اثر عصاره شکر تیغال و تخم گشنیز بر پارامترهای قلبی عروقی در موشهای پر فشارخون القا شده بوسیله فلودروکورتیزونهمکاردر دست اجرابلي
41941089بررسی اثر مهار گیرنده¬ی AT1 آنژیوتانسین-2 در اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش¬ صحرایی نرهمکاردر دست اجرابلي
42940755اثر تیموکینون براسیب اکسیداتیو مغزی و اختلالات رفتاری القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید در رتهمکارپایان یافتهبلي
43931731بررسی اثر عصاره آبی-الکلی بارهنگ بر پروتئینوری و آسیب بافتی ناشی از آدریامایسین درکلیه موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
44921349بررسی اثر توام عصاره های هیدروالکلی زردچوبه و سیاهدانه بر پروتئینوری و استرس اکسیداتیو ناشی از آدریامایسین در کلیه موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
45911031بررسی تفاوت اثر ملاتونین بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغزی بین موشهای صحرایی تخمدان برداری شده و سالمهمکارپایان یافتهبلي
46900855بررسی اثر ضد دردی عصاره های مختلف اندام هوایی گشنیزهمکارپایان یافتهخير
4789518بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر اختلال حافظه بدنبال تشنج القا شده بوسیله PTZ در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
4889511بررسی اثر اتساعی بومادران (Achillea millefollium ) بر گیرنده های کولینرژیکی زنجیره تراشه خوکچه هندیهمکارپایان یافتهخير
4988736بررسی اثر عصاره زعفران و سافرانال بر تغییرات ریه خوکچه های هندی مبتلا به آسم تجربی و اثر عصاره زعفران و کروسین بر اختلالات حافظه و پاسخهای گلیوزیس در موشهای صحرائی مبتلا به آلزایمرهمکارپایان یافتهبلي
50960121بررسی اثر کاپتوپریل بر تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول و آسیب اکسیداتیو مغز در موش کوچکناظردر دست اجرابلي
51951071بررسی اثر آمینوگوانیدین بر ضایعه ریه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحراییناظردر دست اجراخير
52950982بررسی اثر اورولیموس بر سمیت ناشی از کینولینیک اسید در سلول هایOLN-93ناظردر دست اجرابلي
53950832تغییرات فیبروتیک بافت کبد و کلیه و فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب مزمن: اثر تیموکینونناظرپایان یافتهخير
54941500بررسی اثر عصاره آبی الکلی یونجه (Medicago Sativa L.) بر کاهش پلاکتی و استرس اکسیداتیو القاء شده در رت بدنبال مصرف سیکلوفسفامیدناظردر دست اجرابلي
55931641 اثر تیموکینون بر فیبروز و نفوذپذیری بافت قلب و سطح سرمی و بافتی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ساب کلینیکال ناشی از لیپوپلی ساکاریدناظرپایان یافتهبلي
56931597اثر کاپتوپریل بر تغییرات هیستولوژیک قلب و سطح سرمی و بافتی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ناشی از لیپوپلی ساکارید در راتناظرپایان یافتهخير
57931592بررسی اثرات تیروکسین و T3 معکوس (rT3) بر حافظه و فاکتورهای بیوشیمیایی در مدل آلزایمر در رتناظردر دست اجرابلي
58931385بررسی اثر عصاره آبی – الکلی سیاهدانه بر تغییرات هورمونهای تخمدانی و شاخصهای تولید مثلی ناشی از هیپوتیروئیدی در موش صحراییناظرپایان یافتهخير
59922401بررسی اثر عصاره آبی الکلی کلپوره بر استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت درآئورت و قلب موشهای صحرائی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین در مقایسه با متفورمینناظرپایان یافتهخير
60922335بررسی اثر عصاره الکلی پروپولیس استان های خراسان رضوی و کرمان در آسیب مغزی ناشی از ایسکمی فوکال در موش سوریناظرپایان یافتهبلي
61921745بررسی اثر عصاره آبی الکلی تخم کرفس بر انقباض ناشی از فنیل افرین و کلرور پتاسیم در آئورت ایزوله موش صحراییناظرپایان یافتهبلي
62920429بررسی اثر عصاره ی آبی-الکلی بومادران بر آسیب استرس اکسیداتیو ناشی از ایسکمی-خونرسانی مجدد در قلب ایزوله رتناظرپایان یافتهبلي
63910756بررسی تفاوت اثر تاموکسیفن بر یادگیری، حافظه و آسیب اکسیداتیو مغزی در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده و سالمناظرپایان یافتهخير
64910690بررسی اثر عصاره آبی -الکلی خرفه بر گیرنده های هیستامینی،موسکارینی و بتا-آدرنرژیک زنجیره تراشه خوکچه هندیناظرپایان یافتهخير
65910643بررسی اثرات والپروئیک اسید بر اختلال یادگیری و حافظه القاء شده با تری متیل تین در موش صحراییناظرپایان یافتهخير
66910137بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گل محمدی بر اختلال حافظه و یادگیری القا شده بوسیله اسکوپولامینناظرپایان یافتهبلي
67900946اثرتاموکسیفن برایجاد نورونهای تیره در تشکیلات هیپوکامپ ناشی از تشنج ایجاد شده بوسیله پنتیلن تترازول در رتهای اوارکتومی شده تحت درمان با عصاره سویاناظرپایان یافتهخير
68900709اثرات تزریق داخل تراشه ایی سلولهای استرومای بافت چربی و استنشاق محیط کشت آنها (conditioned medium) بر شاخص های تنفسی و ساختار میکروسکوپی ریه خوکچه های هندی در مدل بیماری مزمن انسدادی ریهناظرپایان یافتهبلي
69900695بررسی اثر عصاره آبی- الکلی بومادران (Achillea Wilhelmsii C. Koch) بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) و آسیب اکسیداتیو در مغز موش صحراییناظرپایان یافتهخير
70900222بررسی اثرات فراکسیونهای مختلف عصاره آبی- الکلی اندام هوایی گشنیز بر آسیب اکسیداتیو در بافت مغز در مدل تشنج القا شده بوسیله پنتیلن تترازول در موش صحراییناظرپایان یافتهخير
7189924بررسی نقش آنژیوتانسین ۲ بر آپوپتوز، سمیت عصبی و تولید گونه‌های فعال اکسیژن در سمیت ناشی از غلظت بالای گلوکز در سلول عصبی PC12ناظرپایان یافتهبلي
7289519بررسی اثر بربرین بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) در موش صحراییناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963281Mixed Hydroalcoholic Extracts of Nigella sativa and Curcuma longa Improves Adriamycin-Induced Renal Injury in RatMedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1396دوم
2961735Role of the Nitrergic System of the Cuneiform Nucleus in Cardiovascular Responses in Urethane-Anesthetized Male RatsPMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1396مسئول
3961276Cardiovascular effects of nitrergic system of the pedunculopontine tegmental nucleus in anesthetized ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396اول و مسئول
4961262Crocin prevents acute angiotensin II-induced hypertension in anesthetized ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396اول
5960681Thymoquinone ameliorates renal damage in unilateral ureteral obstruction in ratsISIPHARMACOLOGICAL REPORTS1396پنجم به بعد
6960411The effects of vitamin C on hypothyroidism-associated learning and memory impairment in juvenile ratsISIMETABOLIC BRAIN DISEASE1396چهارم
7953368The effects of Nigella sativa extract on hypothyroidism-associated learning and memory impairment during neonatal and juvenile growth in ratsISINUTRITIONAL NEUROSCIENCE1395سوم
8953006The effects of captopril on lipopolysaccharide induced learning and memory impairments and the brain cytokine levels and oxidative damage in rats.ISILIFE SCIENCES1395پنجم به بعد
9952792Lipopolysaccharide-Induced Spatial Memory and Synaptic Plasticity Impairment Is Preventable by CaptoprilPMCadvances in medicine1395چهارم
10950702Interaction of central Angiotensin II and estrogen on systolic blood pressure in female DOCA-salt treated ratsPMCAdvanced Biomedical Research1395مسئول
11950331Feeding of Nigella sativa during neonatal and juvenile growth improves learning and memory of ratsPMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1393چهارم
12942637The effects of Nigella sativa on sickness behavior induced by lipopolysaccharide in male Wistar ratsISIAvicenna Journal of Phytomedicine1394چهارم
13942633Adriamycin-induced oxidative stress is prevented by mixed hydro-alcoholic extract of Nigella sativa and Curcuma longa in rat kidneyChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1394دوم
14942512Neuronal nitric oxide synthase has a role in the detrimental effects of lipopolysaccharide on spatial memory and synaptic plasticity in ratsISIPharmacological Reports1394سوم
15941230The Effects of Vitamin C on Adriamycin-Induced Hypercholesterolemia in RatscopusCurrent Nutrition & Food Science1394سوم
16940645The effects of L‑arginine on spatial memory and synaptic plasticity impairments induced by lipopolysaccharidePMCAdvanced Biomedical Research1393دوم
17940489Effect of total hydroalcholic extract of Nigella sativa and its n-hexane and ethyl acetate fractions on ACHN and GP-293 cell linesPMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1393سوم
18940446Lipopolysaccharide-induced memory impairment in rats is preventable using 7-nitroindazoleISIArquivos de neuro-psiquiatria1394دوم
19940434Cardiovascular Activities of Cholinergic System of Pedunculopontine Tegmentum Nucleus in Rats: A Linguistic Method for Mining Time Series Dataindex copernicusIranian Journal of Medical Informatics1394چهارم
20940433Effect of hydro-alcoholic extract of Rosa damascena on cardiovascular responses in normotensive ratISIAvicenna Journal of Phytomedicine1394مسئول
21935446Effects of melatonin and theanine administration on pentylenetetrazole-induced seizures and brain tissue oxidative damage in ovariectomized ratsISITurkish Journal of Medical Sciences1394سوم
22934676The analgesic effects of different extracts of aerial parts of Coriandrum Sativum in micePMCInternational Journal of Biomedical Science1394چهارم
23934340The Effects of Nigella Sativa Hydro-alcoholic Extract on Memory and Brain Tissues Oxidative Damage after Repeated Seizures in RatsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1394پنجم به بعد
24934263Determination of allelopathic potential in some medicinal and wild plant species of Iran by dish pack methodISITHEORETICAL AND EXPERIMENTAL PLANT PHYSIOLOGY1393چهارم
25934110effect of aqueus fraction of rosa damascena on oleum comtractile response of guinea pigsPMCajp1391سوم
26934079effect of aqueos fraction of Rosa damascene on ileum contractile response of guinea pigsPMCAvicenna journal of phytomedicine1392سوم
27933531The Effects of Hydroalchoholic Extract of Teucrium polium L. on Hypertension Induced by Angiotensin II in RatsPMCInternational Journal of Preventive Medicine1393دوم
28932643Evaluation of antidepressant effect of ethanolic extract of Rosa damascena using forced swimming testChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1390سوم
29930549Involvement of β-adrenergic receptor of nucleus tractus solitarius in changing of baroreflex sensitivity by estrogen in female ratsPMCAdvanced Biomedical Research1392مسئول
3092752The effect of increased blood pressure induced by phenylephrine on Morris water maze tasks in male and female ratsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391سوم
31925142Effect of aqueous fraction of Nigella sativa on percentage of live cells in human renal carcinoma cell line (ACHN) and normal human renal epithelial cells (GP-293)ISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392مسئول
32924317Investigation of apoptosis in a canine model of chronic heart failure induced by tachycardia.ISIActa Physiologica Hungarica1392سوم
33922612نداردscopusکومش1381اول و مسئول
34922611Nigella sativa extract affects conditioned place preference induced by morphine in ratsPMCAncient Science of Life1391سوم
35922606Pharmacological study of cholinergic system on cardiovascular regulation in the cuneiform nucleus of ratISINeuroscience letters1392اول و مسئول
36922387The effect of hydro-ethanolic extract of Achillea millefollium on muscarinic receptors of guinea pig tracheal smooth muscleISIIndian journal of pharmacology1391پنجم
37921823Antitussive Effect of Rosa damascena in Guinea pigsscopusIranian Journal of Pharmaceutical Research1382اول
38921563Effect of aqueous fraction of Rosa damascena on ileum contractile response of guinea pigsChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1392مسئول
3991420PHARMACOLOGIC BRONCHODILATION RESPONSE TO SALBUTAMOL IN COPD PATIENTSISIIndian Journal of Medical Sciences1389چهارم
4091353GLUTAMATE INJECTION INTO THE CUNEIFORM NUCLEUS IN RAT, PRODUCES CORRELATED SINGLE UNIT ACTIVITIES IN THE KOLLIKER-FUSE NUCLEUS AND CARDIOVASCULAR RESPONSESISINeuroscience1391مسئول
4191321Role of cuneiform nucleus in regulation of sympathetic vasomotor tone in ratsPMCPathophysiology1391اول و مسئول
4291283Single unit activities of the Kolliker-Fuse nucleus correlate with cardiovascularISI 1391دوم
4390620Evaluation of antidepressant effect of ethanolic extract of Rosa damascenaindex copernicusAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
4490607The inactivation effect of Kolliker—Fuse nucleus on long cardiovascular response of L- glutamate in cuneiform nucleus in ratsISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1390مسئول
4590490The effects of olibanum administered to methimazole-treated dams during lactation on learning and memory of offspring ratsISINatural Product Research1390دوم
4690360Antidepressant-like effect of aqueous extract from Rosa damascena in miceSID/Iranmedex/MagiranAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
4790297Effect of Reversible Inactivation of the Kolliker Fuse Nucleus on Basal Blood Pressure and Heart Rate in Anesthetized RatscopusBasic and Clinical Neuroscience1390اول
4890225Pharmacological Effects of Rosa DamascenaISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390دوم
4990015Effect of glutamate stimulation of the cuneiform nucleus on cardiovascular regulation in anesthetized rats: Role of the pontine Kolliker-Fuse nucleusISIBrain research1390اول
5088795The role of non-NMDA receptor of glutamate in cuneiform nucleus on cardiovascular response in anesthetized ratsscopusPharmacologyonline1388اول
5187626Effect of Aqueous-ethanol Extract from Crocus sativus saffron on Guinea-pig Isolated Heart ISIphytotherapy research 1387دوم
5287621Airway responses to salbutamol after exposure to chemical warfareISIRespirology1387سوم
5386513Effects of angiotensin II and captopril on rewarding properties of morphineISI Indian J Exp Biol1386چهارم
5486484the effects of angiotensin II and captopril on expression of morphine withdrawal signs in ratISIiranian journal of pharmaceutical research1386چهارم
5585250Effects of hydro-ethanolic extract of berberis vulgaris fruit on rabbit isolated heartscopusDaru1385دوم
5685246Effect of cuneiformis nucleus inactivation by lidocaine microinjection on the analgesic response of morphine in ratsscopusIranian Biomedical Journal1385دوم
5784094Effect of aqueous and macerated extracts from Nigella sativa on guinea pig isolated heart activityISIpharmazie1384دوم
5884044effect of agueous extract from Nigella sativa L. on guinea pig isolated heart PMCIndian Journal of Expermental Biology 1384اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962319Effect of L-arginine on lipopolysaccharide induced brain tissue oxidative stressپنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانپوستر1395خير
2962316بررسی اثر توام عصاره های هیدروالکلی زردچوبه و سیاهدانه بر پروتئینوری و آسیب اکسیداتیو ناشی از آدریامایسین در کلیه موش صحرایییست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران و اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
3962314اثر عصاره عناب بر پارامترهای قلبی عروقی پایه در موشهای صحرایی نورموتانسیوتغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
4961965Nigella sativa Extract Improves Unilateral Ureteral Obstruction-Induced Kidney Dysfunction through Angiotensin II Inhibition in the Ratتغذیه از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
5961964Nigella sativa Extract Ameliorates Kidney Function via Renin-Angiotensin System Blockade in a Rat Model of Unilateral Ureteral Obstructionتغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدسخنرانی1396خير
6952159Feeding of nigella sativa extract on learning and memory during neonatal and juvenile growth in ratsاولین کنگره بین المللی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژیکاشانپوستر1394خير
7952137The effects of ascorbic acid administration during lactation on learning and memory in offspring's ratsپوستر در دومین کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی ایران – تهران 1392تهرانپوستر1392خير
8942515L-arginine prevented spatial learning and memory impairment induced by lipopolysaccharideچهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیتهرانسخنرانی1394خير
9942230Effect of hydroethanolic extract of Achillea millefolium on muscarinic receptors of guinea pig tracheal smooth muscleاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
10941909اثرات ضد دردی عصاره های مختلف بخش های هوایی گشنیز(Coriandrum sativum)چهارمین همایش طلا سبزتهرانپوستر1394خير
11941899Evaluation the effect of hydroalchoholic extract of Crocus sativus on acute hypertension induced by angiotensin IIبیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانسخنرانی1394بله
12941804آمینوگوانیدین اثرات مضر لیپوپلی ساکارید را بر یادگیری ، حافظه و تقویت طولانی مدت درموش صحرایی بهبود می دهدبیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
13941667بررسی اثر فراکسیون آبی سیاه دانه بر مورفولوژی و آپوپتوز در سلول های ACHN و GP-293چهارمین کنگره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1394خير
14925149Effect of n-Hexane and ethyl acetate fractions of nigella sativa (N. sativa) on percentage of cell viability and apoptosis in human renal carcinoma cell line (ACHN)بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير
15925146Effect of dichloromethane fraction of nigella sativa on percentage of live cells in human renal carcinoma cell line (ACHN) compared to normal human renal epithelial cells (GP-293)بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير
16922587اثر عصاره آبی-الکلی کلپوره بر تغییرات ضربان قلب در پرفشاری حاد ایجاد شده توسط آنژیوتانسینبیست ویکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير
17922586اثر محافظتی عصاره آبی الکلی کلپوره بر پرفشاری ناشی از آنزیوتانسین II در موش صحرائیبیست و یکمین کتگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه