سپیده  حجازی
خلاصه عملکرد سپیده  حجازی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سپیده حجازی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سپیده حجازی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیماریهای داخلی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : HejaziS@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980376ارزیابی سنجش تراکم استخوان (BMD)در بیماران مرد با بیماری مزمن انسدادی ریه( COPD)پایدار و ارتباط ان با شدت بیماری و متغیرهای اسپیرومتریمجریعقد قراردادبلي
2941552بررسی میزان فراوانی پولموناری هایپر تانسیون در بیماران مرحله انتهایی نارسایی کلیه که تحت همودیالیز و پریتونیال دیالیز در بیمارستان منتصریه مشهد در سال 1395مجریپایان یافتهبلي
3940668بررسی شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 در مشهدمجریپایان یافتهبلي
4920073: بررسی یافته های برونکوسکوپی فیبر اپتیک دربیماران مبتلا به کیست هیداتیک ریوی پاره شدهمجریپایان یافتهخير
587355بررسی عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی عروقی در بیماران دیابت قندی تیپ 2 بررسی عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی عروقی در بیماران دیابت قندی تیپ 2 مجریپایان یافتهبلي
6980697مقایسه پارامتر RDW (توزیع دامنه حجم گلبول های قرمز )دربیماران با حمله حاد و پایدار بیماری مزمن انسدادی ریه( COPD) و ارتباط ان با متغیر های گازهای خون شریانی و اسپیرومتریهمکاردر دست اجرابلي
7951537فراوانی علل پلورال افیوژن اگزوداتیو ناشناخته با روش پلوروسکوپی مدیکالهمکارپایان یافتهبلي
8940676بررسی شیوع اختلال خواب در بیماران مبتلا به دیابت نوع2همکارپایان یافتهبلي
9920608بررسی مقایسه هیپومنیزیمی در ارتباط با مصرف طولانی مدت مهارکننده های پمپ پروتون(PPI ) قبل و بعد از شروع درمان در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان قائم مشهد در سالهای 1391تا 1392همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973583Prevalence of Pulmonary Hypertension in End-stage Renal Disease Patients Undergoing Hemodialysis and Peritoneal Dialysis at a Referral Center in Mashhad, Iran, From 2015 to 2016ISIIranian journal of kidney diseases1397دوم
2971612Serum trace element concentrations and disease activity in rheumatoid arthritis. Journal of TraceISIBiological trace element research1395پنجم
3971251نقش ریز مغذیها در فعالیت بیماری آرتریت روماتوییدscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1393اول
4971198The Relationship between Diabetes Mellitus and Pulmonary Diseases: A Systematic ReviewISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397سوم
5971004Pulmonary Arterial Hypertension: A Review Articleindex copernicusreviews in clinical medicine1396دوم
6940749Serum Trace Element Concentrations in Rheumatoid Arthritis.ISIBiological Trace Element Research1394پنجم
7940391Role of the trace elements in rheumatoid arthritisscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1393اول
8931432The Assessment of Undergraduate Medical Students’ Satisfaction Levels With the Objective Structured Clinical ExaminationISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1393چهارم
990452Cardiovascular disease and risk factors in patients with type 2 diabetes mellitus in Mashhad, Islamic Republic of IranPMCEastern Mediterranean Health Journal1390سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980123ارتباط بین دیابت شیرین و بیماری های ریوی: مرور سیستماتیکthe 12 th international congress of endocrine disordersتهرانپوستر1397خير
2964305بررسی میزان فراوانی پولموناری هایپرتانسیون در بیماران نارسایی کلیه تحت همودیالیز و دیالیز صفاقی در مرکز ریفرال در شهر مشهدISN frontiers meeting 2018توکیوپوستر1396خير
3963718Prevalence of pulmonary hypertension in patients undergoing hemodialysis and peritoneal dialysis from referral center in Mashhadسومین کنگره نفرولوژی واورولوژیکیشپوستر1396خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1492دیابت چیست؟1392ترجمه و تالیف
21921پرسش وپاسخ های پزشکی دیابت چیست؟چه باید کرد؟1392ترجمه و گردآوری

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19332فلوشیپ پژوهشی سطح 11392

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه